A apărut NUMĂRUL 50, luna APRILIE, anul 2013, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

30 04 2013

Sumarul acestui număr:

Florin Roşianu: La cenaclul „Vasile Sav “ Medalionul literar”Primăvara ghioceilor de la tâmple “

30 04 2013

În data de 24 aprilie, la orele 11, a avut loc şedinţa Cenaclului literar “Vasile Sav “, din cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2, patronat de Liga Scriitorilor Români.2013-04-30_235643

Şedinţa a fost deschisă de Maria Bobină, coordonatoarea Centrului, care a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor Români, care a prezentat ordinea de zi.
După care a urmat medalionul literar “Memoria calendarului-Veronica Miclea “. Despre aceasta a vorbit foarte documentat Sinefta Vasile. Pe această temă au mai vorbit: Voichiţa Pălăcean Vereş, Aurel Chira şi Vasile Sfârlea.

În cadrul medalionului “Cartea -fereastră deschisă spre orizontul cunoaşterii “ a fost prezentat volumul de versuri “Triumful iubirii “ de Emilia Tudose. Despre aceast[ carte au vorbit Doina Mărghitaş, Titina Nica Ţene şi Al.Florin Ţene.
2013-04-30_235732
În continuare a urmat medalionul liric “Primăvara ghioceilor de la tâmple “. Au citit din creaţiile lor poeţii: Aurel Chira, Aurel Botezan, Maria Racolţea, Titina Nica Ţene şi Al.Florin
Ţene.

Şedinţa s-a încheiat cu discuţii pe marginea celor prezentate.

Viitoarea şedinţă v-a avea loc miercuri 29 mai, orele 11.

Florin Roşianu

Eveniment cultural-artistic La Filiala Iaşi a Ligii Scriitorilor Români

30 04 2013

Sub auspiciile Ligii Scriitorilor Români, Filiala Iaşi – Moldova şi a Cercului Militar Iaşi, s-a derulat vineri 5 aprilie 2013, la orele 17:30 la salonul artelor, un eveniment cultural artistic semnificativ: lansarea volumului de poezii Reverberaţii lirice, semnat de prof. CellaNEGOIESCU, redactor pe probleme de istorie şi teorie literară la Revista Moldova Literară.2013-04-30_234901

In deschiderea evenimentului, cuvântul de salut adresat publicului prezent la manifestare a fost rostit
de seful Cercului Militar, colonel Benone TIRON. In continuare, moderatorul sedinţei, prof.univ. dr.
Mihai PĂSTRĂGUŞ, l-a invitat la cuvânt, pentru început, pe scriitorul şi editorul Constantin Toni DÂRŢU, preşedintele Filialei Iaşi-Moldova a Ligii Scriitorilor Români. Acesta a făcut cunoscut publicului prezent HOTĂRÂREA COMITETULUI DIRECTOR AL LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI PRIVIND ACORDAREA MEDALIEI VIRTUTEA LITERARĂ criticului de artă, prof.univ.dr.Mihai PĂSTRĂGUŞ, redactor şef al revistei Moldova Literară, din Iaşi şi scriitorului Gheorghe VICOL, din Vatra Dornei, pentru întreaga activitate dedicată culturii, literaturii române şi învăţământului. Cei doi medaliaţi cu cea mai înaltă distincţie acodată de Liga Scriitorilor Români, au mulţumit conducerii Ligii Scriitorilor, publicului cititor cât şi tuturor celor implicaţi în actul de cultură.

In continuare s-a derulat activitatea de prezentare şi analiză a volumului de versuri, Reverberaţii lirice,
semnat de Cella Negoiescu. Prof.Mihai PĂSTRĂGUŞ, care îi cunoaşte poetei şi activitatea de artă plastică,
a schiţat un portret al evoluţiei sale în planul picturii, a evidenţiat resorturile lirice ale creaţiei sale,
cromatica, simbolistica, stilul formelor sale plastice cât şi interferenţa celor două domenii în creaţia sa
artistică.

Prof.dr. Monica BOŢOIU, cea care a scris şi postfaţa volumului, afirmă că volumul de poezii este un
itinerariu spiritual în care autoarea a adunat cu grijă pozii scrise de-a lungul timpului în diverse publicaţii, ultimele dintre acestea făcându-se remarcate şi evaluate cu diverse premii în ultimii ani. Făcând o adevărată arheologie volumului, surprinde în versurile autoarei discursul cromatic, structura imagisticii sale, leitmotivul creaţiei conjugat cu trăsăturile de personalitate, motivul iubirii, esenţa dorului etc.

Prof.univ.dr. Nicolae CREŢU, de la Facultatea de Litere, preşedintele Comisiei de Istoria şi Teoria Artei
din Filiala Iaşi a Academiei Române, şi-a luat ca premisă în discursul său despre volum, semnificaţia
metaforei reverberaţii în relaţia dintre public şi poetă, constatând că se lansează multe cărţi, dar prea
puţine se citesc, neexistând în acest caz o reverberaţie a cititorului din public la mesajul transmis de
scriitorul poet. Totuşi, subliniază profesorul Nicolae Creţu, poeta are un argument forte, crează încă
de la început şi mentine pe tot parcursul discursului poetic o atmosferă de intimitate, în care se pun în
joc diferite metafore. Eul său se proiectează cu toată această galaxie de metafore (metafora petalelor
de lotus, metafora mângâierii etc) şi se crează situaţia de îndrăgostit, centrată pe metafora „cătuşelor
nedespărţirii”, un fel de iubire totală, uneori consimţiţă între eu şi tu, alteori nu, uneori producând
situaţii tragice ca în cazul Anei Karenina. Starea de iubire conţinută în discursul poetic, subliniază
profesorul N. Creţu, este un lirism estetic. In tot volumul se vorbeşte de iubire, dar în nuanţe, sugestii şi
armonii prozodice diferite de ale altor poeţi.

Atmosfera artistică a fost potenţată şi de participarea a doi îndrăgiţi actori ai Teatrului Naţional Vasile
Alecsandri, Petrică CIUBOTARU şi Paul SOBOLEVSCHI, care au recitat poeme semnificative din volumul Reverberaţii lirice. Atmosfera s-a completat cu intervenţia spontană a poeţilor epigramişti, Ion BERGHIA şi Vasile VAJOGA. In final, poeta Cella Negoiescu a oferit autografe, s-a întreţinut cu cititorii şi s-a ciocnit câte un pahar de şampanie pentru sărbătorirea succesului – apreciat de publicul prezent la modul superlativ.

Conducerea Filialei Iaşi a L.S.R.

–Al.Florin Ţene:Sub egida Ligii Scriitorilor Români Atelier literar”CEREMONII TRANSILVANE“ la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu “ din Baia Mare

30 04 2013

Când genele zilei încă nu se deschiseseră şi lacrimile cerului curgeau pe parbrizul automobilului condus 2013-04-30_234327de poetul Ioan Cărăşel, în care se aflau scriitorii  Al.Florin Ţene şi Voichiţa Pălăcean Vereş, în data de sâmbătă 6 aprilie, părăseau Clujul îndreptându-se spre Baia Mare. Aceştia fiind invitaţi de Filiala Maramureş a Ligii Scriitorilor şi Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu “ pentru a participa la Atelierul Literar ”Ceremonii Transilvane “, care se desfăşoară şi sub egida publicaţiei CITITOR DE PROZĂ-Republica Artelor.

            Automobilul înfăşura distanţele pe roţi, săgetând ploaia, iar noi discutam, să ne treacă timpul mai uşor, pe fond de muzică populară ard2013-04-30_234352elenească, despre istoricul şi oamenii din localităţile mai principale prin care treceam. La Bonţida ne-am amintit de Castelul renascentist Banffy, donat acestei familii de regale Sigismund de Luxemburg la 1387, trecând prin  Gherla am vorbit de pictorul Sorin Spiridon Gâtu şi icoanele lui din bisericile maramureşene.La Dej ne-am amintit de poeta Raveca Vlaşin, de prozatorul Gheorghe Lucian D`Aquila şi de regretatul critic literar Radu Săplăcan. Uneori priveam prin parbrizul maşinii şi mişcările ritmice ale ştergătoarelor schimbau secvenţă după secvenţă, parcă dintr-un  film cu  călătoria de întoarcere a lui Ulise, când câmpurile păreau o mare peste care norii coborâseră. La Jibou ne-am adus aminte de latinistul Vasile Sav şi renumita Grădină Botanică, iar la Ulmeni am vorbit de preotul scriitor Radu Botiş şi revistele lui de pe internet.

            Ajunşi la Baia Mare şi parcând în faţa monumentalei clădiri a Bibliotecii Judeţene”Petre Dulfu “, cerul parcă obosise să tot plângă.Aici am fost întâmpinaţi de scriitoarea şi criticul literar Virginia Paraschiv, vicepreşedinta Filialei Maramureş a  Ligii Scriitorilor, de dr. Mihai Ganea, preşedintele filialei şi de  directorul Bibliotecii prof. dr.Teodor Ardelean. >>>>>>>>>>>>>>

EVENIMENT CULTURAL LA L.S.R. IAŞI

30 04 2013

            Liga Scriitorilor Români – Filiala Iaşi–Moldova  a organizat vineri, 5 aprilie a.c., la orele 17:30, în Salonul Artelor din incinta Cercului Militar Iaşi, o activitate culturală  deosebită, la care au participat oameni de cultură ieşeni, membri ai L.S.R. şi un  numeros public.

            În deschiderea activităţii, preşedintele Filialei Iaşi a L.S.R., domnul Constantin-Toni Dârţu, a prezentat activitatea literară a prof. dr. Mihai Păstrăguş, din Iaşi, menţionând mai ales meritele deosebite ale acestuia în editarea revistei Moldova literară, care apare trimestrial, de patru ani, el fiind redactorul-şef al revistei. În continuare, C.T.Dârţu a prezentat activitatea poetului Gheorghe Vicol, din Vatra Dornei, membru al L.S.R., scriitor de literatură pentru copii, autor a peste 30 de cărţi, membru în colegiul de redacţie al revistei Moldova literară. Pentru întreaga lor activitate literară,  celor doi autori li s-a înmânat cea mai înaltă distincţie a Ligii Scriitorilor Români: medalia Virtutea literară. Menţionăm că poetul Gheorghe Vicol este primul dintre membrii Societăţii Scriitorilor Bucovineni care primeşte această importantă distincţie.

            În cuvântul lor, cei doi autori premiaţi au adus mulţumiri atât preşedintelui Filialei Iaşi, domnul C.T.Dârţu, cât şi preşedintelui L.S.R., domnul Alexandru Florin Ţene, nu doar pentru recunoaşterea meritelor literare, pentru medalia primită, ci şi pentru atmosfera corectă pe care au instituit-o între membrii Ligii. Toţi membrii L.S.R. formează de fapt o mare familie literară, cum rar întâlneşti în alte asociaţii literare.

            În continuare, a avut loc lansarea volumului de versuri Reverberaţii lirice, a scriitoarei Cella Negoiescu, care este membră a L.S.R. şi a U.A.P. Prezentarea a fost făcută de prof. dr. Nicolae Creţu şi prof. dr. Monica Boţoiu, moderator fiind prof. dr. Mihai Păstrăguş. Actorul Paul Sobolevschi de la Teatrul Naţional Iaşi a încântat publicul, recitând versuri din acest volum.

Antonia Bodea:La Cenaclul literar”Artur Silvestri “ Medalionul Literar “Eroii nu mor niciodată “

30 04 2013

Şedinţa Cenaclului literar “Artur Silvestri “, al Ligii Scriitorilor Români, din data de joi. 28 martie a.c., care s-a desfăşurat la Cercul Militar Cluj, în Sala Armelor, condusă de scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor Români, a avut ca oaspeţi de seamă pe Î .P.S. Andrei Andreicuţ. arhiepiscop al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi mitropolit al Clujului şi P.S. Vasile Someşanul, episcop vicar, şi un numeros grup de studenţi teologi.2013-04-30_232307

La început, în faţa unui foarte numeros public, Al.Florin Ţene a făcut un scurt istoric al Ligii Scriitorilor, încheind cuvântarea sa, făcând aluzie la tema eroului, care se dezbate în această şedinţă, cu un citat din Emil Cioran: “ Istoria este un rezultat al verticalei, precum neantul- al orizontalei“.

În cadrul acestei şedinţe a avut loc medalionul literar “Eroii nu mor niciodată “, în cadrul căruia s-a lansat cartea doamnei Maria Buruian “Eroii se răsucesc în mormânt “, apărută cu sprijinul ”Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ .“

La început a vorbit despre carte Î.P.S.Andrei Andreicuţ, după care a analizat volumul Mariei Buruian, 2013-04-30_232237Iulian Patca, preşedintele Filialei Cluj a Ligii Scriitorilor şi al Asociaţiei Cultul Eroilor, iar Antonia Bodea, preşedintele Cenaclului “Artur Silvestri “, a analizat cartea din punct de vedere stilistic. P.S.Vasile Someşanu, care a scris şi prefaţa cărţii, a vorbit despre eroismul fratelui Mariei Buruian, şi rolul eroilor în apărarea ţării. Au mai vorbit: prof.Doina Mărghitaş, prof.univ.dr.Barbu Bălan, Maria Lola Ţămbrescu şi Al.Florin Ţene, care având o expunere de excepţie şi făcând aluzie la greutăţile întâmpinate pe timpul comuniştilor, prin care a trecut preotul paroh din Borşa, pentru a ridica un monument eroilor, a încheiat cuvântarea cu citatul jurnalistului american Clare Luce:” Paradoxal, în istorie: Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită“.

De un interes aparte a fost cuvântarea preotului paroh Moldovan Ştefan din Borşa, care a vorbit despre eroicele lupte de la Borşa-Crestaia, unde au murit apărând ţara 102 soldaţi din armata română.

Programul şedinţei s-a încheiat cu un grupaj de cântece patriotice susţinut de Grupul Vocal condus de prof.Alexandru Cucu, din cadrul Fundaţiei Pentru Îngrijirea Vârstnicilor, din cartierul Mănăştur. Şi-au dat concursul soliştii vocali Lenuţa Crainic, Anca Gal, Teodor Fetcche, Ana Vlas şi Alxandru Cucu .

Programul a fost mult apreciat, prin vii aplauze de cei prezenţi.

Viitoarea şedinţă va avea loc în data de joi, 25 aprilie, orele 17.

Prof. Antonia Bodea

Victor Roşianu: La Cenaclul “Vasile Sav “-Medalionul literar “Poezia zăpezilor târzii “

30 04 2013

Şedinţa Cenaclului literar “ Vasile Sav“ din cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2, din Cluj-Napoca, din data de miercuri, 27 martie a.c, patronat de Liga Scriitorilor Români, a fost deschisă de doamna Maria 2013-04-30_232058Bobină, coordonatoarea centrului, după care a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele cenaclului.Acesta a prezentat ordinea de zi şi cărţile “La marginea dimineţii “, de Vasile Dorin Ghilencea, preşedintele filialei Argeşi a Ligii Scriitorilor şi volumul de versuri semnat de Ion I. Părăianu, intitulat “Metaforele vieţii noastre “.

La început a avut loc medalionul literar “Poezia zăpezilor târzii“, în cadrul căruia au citit din creaţiile lor următorii: Maria Pop, Ioan Nemeş, Aurel Chira, Aurel Vuşcan, Titina Nica Ţene V.Sfârlea, Doina Mărchitaş şi Al.Florin Ţene.

La tradiţionala rubrică “Prin adevăr învingem o părere “ Aurel Vuşcan a vorbit foarte documentat şi obiectiv despre istoria Vaticanului şi al Papalităţii. După care profesorul Vasile Sfârlea a vorbit despre viaţa şi opera poetului George Topârceanu. Despre poetul Baladelor vesele şi triste a mai vorbit Al.Florin Ţene şi Aurel Chira.

În încheiere au urmat discuţii pe marginea celor prezentate.

Victor Roşianu

ORIENT LATIN Nr.1

26 03 2013

2013-03-26_223257

>>>>>>>>>>>>>revista Orient latin 1 pe 2013

Doina Drăgan: De mărţişor lansarea cărţii “Jurnalul meu”autor Daniel Luca şi revista “Agora literară”

26 03 2013

Într-o zi de sâmbătă, 02 martie 2013, când soarele a reuşit, după îndelungate eforturi să alunge timpul mohorât, a avut loc întâlnirea lunară a Ligii Scriitorilor din România Filiala Timişoara Banat, ocazie cu care a fost lansat şi volumul de proză pentru copii “Jurnalul meu”, text Daniel Luca, ilustraţii Alina Bogdan, apărut la Editura Nigero, Arad 2012.2013-03-26_222953

Doamna Drăgan Doina, în câteva cuvinte, a făcut o scurtă prezentare a cărţii, arătând condiţiile grafice deosebite , în care a apărut cartea, pe hârtie lucioasă,cu ilustraţii color, iar textul este ca şi cel de mână, în diferite culori.

Despre această cărticică au făcut vorbire doamna Sperlea Mariana şi, a observat strigătul de SOS copilăriei pentru unii copii nefericiţi ai societăţii de astăzi, ce răzbate cu putere din paginile scrise.

Doamna Mariana Strungă, făcând referire la această carte, vine cu multiple exemple în ceeace priveşte viaţa copilului şi a copilăriei. Face un apel de venire la normalitate către cei care calcă în picioare drepturile omului şi societăţii. Mariana Strungă a remarcat faptul că este vorba aici despre o “ pledoarie pentru inocenţă”, despre complexitatea vieţii sociale surprinsă prin ochii copilului, totodată a  mărturisit că plecând de la un text scurt, dar dens, i-a venit inspiraţia să scrie despre…pedagogie.

Domnul Ionel Cionchin a felicitat autorul, pentru conceptul acestei cărţi. Jurnalul, de fapt, nu există, el se derulează în visul fetei sau în imaginaţie..

Domnul Valer Drumeş apreciază în primul rând aspectul grafic al cărţii şi a constatat ipostaze obişnuite copilului în situaţii normale din viaţă, dar cu relevarea detaliilor semnificative, fără a aluneca însă în sfera didacticismului şi le evidenţiază aspectul educativ al cărţii, dar şi tehnica scriitorului. După ce Daniel Luca ne-a purtat pe drumurile lansării acesatei cărţi, care face parte dintr-un proiect al Universităţii de Vest, a mulţumit tuturor vorbitorilor. Scriitoarea şi compozitoare , colega noastră Florica Bruţiu a felicitat autorul şi i- a dedicat un cântec.

A urmat un scurt program de primăvară mărţişorului unde s- au întrecut în recitări poeţii Vasile Ion Indricău şi Corneliu Ioan Iovuţa,

Întâlnirea literară a luat sfârşit după ce s-a lansat revista Agora literară.

Mihai Păstrăguş: Adunarea anuală generală a Filialei Iaşi a Ligii Scriitorilor din România

26 03 2013

Evenimentul a avut loc  sâmbătă 2 martie 2013, în salonul de protocol al Casei Universitarilor, Iaşi. Cu acest prilej membrii filialei cât şi invitaţii – colaboratorii de bază ai revistei Moldova Literară, au avut o ordine de zi destul de bogată. Programul întâlnirii a fost prefaţat cu un moment artistic susţinut de o formaţie de elevi artişti de la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi, condusă de prof. Nina Munteanu (ea însăşi scriitoare), alcătuită din talentaţii săi elevi: Mertic Mădălina, Moisuc Daniel şi Păvăloi Diana, cunoscuţi deja publicului  ieşean pentru performanţele lor artistice. In repertoriu s-au regăsit piese de mare popularitate din P.I.Ceaikovski, Astor Pizzola şi  Maurice Jarré:Tinerii artişti au fost viu aplaudaţi.

După emoţionantul program artistic,  discuţiile au decurs într-un stil brainstorming cu dejun de lucru şi au avut ca moderator pe prof. dr. Mihai Păstrăguş – vicepresedinte al filialei şi redactor şef al revistei. Pe lângă un raport general despre activitatea filialei pe timp de un an, susţinut de preşedintele acesteia, Constantin Toni Dârţu, completat cu un raport financiar  al economistului  Cezar Borcea, s-a făcut de către redactorul şef al revistei  Moldova Literară şi o analiză a activităţii acesteia cât şi a calităţii materialelor literare. Preşedintele filialei a menţionat,de asemenea, concursul de comedie-piese de teatru „Să râdem cu nenea Iancu”, organizat anul trecut în anul Caragiale de filiala Iaşi împreună cu Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale, Bucureşti, cât şi rezultatele acestuia.

Un punct distinct pe ordinea de zi a fost înmânarea distincţiei Diplomă de excelenţă pentru activitatea de creaţie literar-artistică şi publicistică  scriitorilor şi publiciştilor din cuprinsul filialei, membri şi nemembri ai L.S.R.,  care s-au distins prin cărţi, materiale literarede proză şi poezie, cât şi studii de literatură,  de-a lungul a 4 ani de când fiinţează Filiala Iaşi-Moldova a Ligii Scriitorilor Români. Aceiaşi distincţie au primit-o şi redactorii revistei  Moldova Literară, nemembri al Ligii Scriitorilor, contributori de bază în construcţia revistei, inclusiv webdesignerul revistei, Susanna Patras (SUA).

In progam s-au lansat şi cărţi: Volumul de poezii Toamne, Toamne, de  Niculai Şorea, cu o prezentare de Valentina Becart şi Mihai Păstrăguş, cât şi două volume de poezii pentru copii, având ca autor pe Anastasia Gârneaţă, prezentatori fiind poetul Gheorghe Vicol de la Vatra Dornei şi Cella Negoiescu din Iaşi.

In timpul întâlnirii s-au purtat discuţii asupra  punctelor din program, asupra cărţilor prezentate, s-au citit poezii din creaţia proprie, s-au făcut glume etc. Atmosfera a fost destinsă şi a permis schimburi amicale de replici şi conversaţii punctuale. In cadrul întâlnirii au mai luat cuvântul: Maria Apetroaiei –Iaşi, Natalia Rusu – Roman, Mihai Zaborilă – Iaşi, Valentina Becart – Paşcani, Gheorghe Patza, Gheorghe Vicol,  Aldona Patraş şi Paraschiva Abutnăriţei din Vatra Dornei, Vasile Cristea – Suceava, Mihai Ştirbu – Roman etc.  Întîlnirea a prilejuit o bună oportunitate pentru schimburi de opinii, pentru cunoaşterea şi aprecierea specificului creaţiei literare al fiecărui participant, s-au făcut propuneri pentru perspectivă privind îmbunătăţirea activităţii literare a flilalei Iaşi. 

Revista AGORA – martie 2013

27 02 2013

2013-02-27_213110

>>>>>>>>>>>>>>>1-32 web

2013-02-27_213145

A apărut NUMĂRUL 48, luna FEBRUARIE, anul 2013, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

27 02 2013

Revistă on-line editată de

LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ,

filiala Bucureşti.

Avem plăcerea de a vă anunţa că a apărut NUMĂRUL 48, luna FEBRUARIE, anul 2013, al publicaţiei  CETATEA LUI BUCUR
Mariana Strungă: Un document de referinţă: ”De la scriitorii bănăţeni către toţi românii ”-

27 02 2013

Anuarul Nr.3 al Asociaţiei ”Liga Scriitorilor” Filiala Timişoara Banat, Timişoara,

decembrie 2012.

Cronică de prof. Mariana Strungă.

Mottouri:2013-02-27_212624

 

“Vremea va vremui prin judecata ce am scris şi Dumnezeu” (Al. Florin Ţene)

“Fară cultură nu am exista” (Doina Drăgan)

“Demnitatea se creează prin învăţătură, doar astfel vom simţi adevărata

libertate, şi identitate naţională şi culturală” (Doina Drăgan)

“Vom face posibil din imposibil şi opera scriitorilor va rămâne în istoria literaturii”

(Doina Drăgan)

 

“Aceasta este lumea în care trăim noi, cei care am învăţat pe rupte pentru a ne face un rost, suntem oare fericiţi?” (Andreia Elena Lampinen Anucuţa)

 

Ca un dar la cumpănă de ani 2012- 2013, cel de – al treilea număr al Anuarului Asociaţiei ”Liga Scriitorilor” Filala Timişoara Banat, e o lucrare valoroasă (şi după cum este menţionat pe pagina de gardă nr.2 ) a fostofinanţată de Consiliul Judeţean Timiş, prin Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş şi coordonată de doamnele Doina Drăgan preşedinta LSR Filiala Timişoara Banat, precum şi de Andreia-Elena Lampinen-Anucuţa.

>>>>>>>>>>>>>

„Regatul Cuvântului”

27 02 2013

Fondator/Director/Redactor-sef

N.N.Negulescu2013-02-27_211519
http://regatulcuvantului.editii.org
http://sferaeonica.editii.org

n.negulescu@yahoo.com

www.editii.org

http://blog.editii.org

www.editii.org/forum.php

 

Colectivul de redacţie al revistei

 „Regatul Cuvântului”

 vă doreşte lectură plăcută!

            Director/redactor-şef: N.N.Negulescu

Constelatii diamantine, nr. 2 (30) / 2013

27 02 2013

2013-02-27_210705

Colectivul de redacţie vă doreşte lectură plăcută!

http://www.scribd.com/doina_ dragut

Redactor-şef,
Doina Drăguţ

Sfera Eonică

27 02 2013
Fondator/Director/Redactor-sef
Daniel Luca:,,Sub egida LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI – CONEXIUNI BISTRIŢA – TIMIŞOARA”

27 02 2013

Într-o seară răcoroasă de sâmbătă (26.01.2013), atât afară, cât şi în sala festivă a Hotelului „Aurora” din Timişoara, un desant destul de important de bistriţeni, scriitori şi muzicieni, a reuşit să încălzească atmosfera şi să aducă un alt suflu unor întâlniri culturale cu care ne-am obişnuit până acum pe malurile Begăi.

„Vinovatul” de serviciu este Menuţ Maximinian (un bistriţean cu rădăcini timişorene), care şi-a lansat volumul de versuri Noduri în haos, Editura Eurobit, Timişoara, 2012, despre care au făcut vorbire Doina Drăgan şi Mariana Strungă.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Scriitorii bistriţeni Elena M. Cîmpan, Dorel Cosma, Victor Ştir, Victoria Fătu Nalaţ, membri ai Societăţii „Conexiuni”, au citit din creaţiile lor ori din traducerile făcute de ei, întrerupţi din când în când de Florin Vlad la vioară şi Alexe Savu la orgă electronică pentru mici incursiuni pe tărâmul muzicii.

Aceştia au primit apoi o replică pe măsură din partea gazdelor, Vasile Bradu, Vasile Ioan Indricău, Caius Rogobete şi subsemnatul citind din creaţia proprie, iar   Florica bruţiu  şi Livia Ilcău au susţinut un mic recital, care s-a terminat cu o invitaţie la tangou.

Consulul Republicii Moldova, Silviu Sofronie, a fost invitat la eveniment şi a punctat un aspect deosebit: acest eveniment a avut loc într-o lună în care s-au sărbătorit Mihai Eminescu (163 de ani de la naştere), Ziua Culturii Naţionale (15.01.2013) şi Mica Unire (24.01.2013), căpătând astfel o conotaţie aparte.

Totul pe fundalul  expoziţiei de imagini cu Bistriţa de ieri şi de azi, autor Marin Ecsed.

A fost o seară a prieteniei, a legăturii spirituale între scriitori, o punte de literatură şi muzică între două oraşe frumoase, cu vechi tradiţii culturale şi a încrederii într-o (re)întâlnire viitoare.

 

Daniel Luca

CONSTELATII DIAMANTINE

22 01 2013

2013-01-22_223302Colectivul de redacţie vă doreşte lectură plăcută!

http://www.scribd.com/doina_ dragut

Redactor-şef,
Doina Drăguţ

Nominalizările cărţilor apărute în anul 2012 pentru premiile anuale acordate de Liga Scriitorilor Români

22 01 2013

De câţiva ani Liga Scriitorilor Români acordă anual premii autorilor, indiferent din ce organizaţie profesională fac parte, pentru cărţile publicate în anul respectiv.Subliniem faptul că volumele apărute aparţin Literaturii Române şi nu unei organizaţii oarecare (U.S.R. sau L.S.R. ), de aceea Liga Scriitorilor Români, fiind o organizaţie profesională democratică, nu ţine cont de apartenenţa autorilor faţă de cele două organizaţii şi nici de simpatiile politice ale autorilor.

 

Nominalizările au fost propuse de o comisie a Ligii Scriitorilor din care au făcut parte scriitori cu experienţă din conducere şi unii preşedinţi de filiale.

>>>>>>>>>>>>>>>>

Antonia Bodea: Liga SCRIITORILOR ROMÂNI cinsteşte pe Poetul Naţional, EMINESCU

22 01 2013

2013-01-22_215019Aşa cum a intrat în tradiţia instituţiilor din Capitala Ardealului, Cluj-Napoca, pe 15n ianuarie, ziua de naştere a Poetului Naţional- Eminescu, geniul poeziei româneşti, este omagiat în diferite forme culturale2013-01-22_215054. Astfel, în ziua aceasta instituţiile de stat, politice şi culturale au depus coroane de flori la Statuia lui Eminescu din faţa Teatrului Naţional, nu înainte de a fi omagiat de poetul Ion Cristofor, cel care a coordonat acţiunea, şi după un recital poetic susţinut de elevii Liceului EMINESCU din Cluj-Napoca.

 În acest context Liga Scriitorilor Români, prin scriitorii Al.Florin Ţene2013-01-22_215124, preşedintele Ligii Scriitorilor, Ion Constantinescu, vicepreşedinte şi Iulian Patca, preşedintele filialei Cluj a Ligii Scriitorilor, a depus o coroană de flori la statuia lui Eminescu. Urmând ca miercuri, 23 ianuarie, la sediul Uniunii Vatra Romînească, filiala Cluj, orele 17, Al.Florin Ţene, va susţine conferinţa “EMINESCU, esenţa Limbii şi Literaturii Române.“.

 

Prof. Antonia Bodea

Regatul Cuvântului

22 01 2013

2013-01-22_214100

>>>>>>>>>Regatul Cuvantului pdf.

Colectivul de redacţie va doreşte călătorie plăcută prin

 

Regatul Cuvântului


            Director/redactor-şef: N.N.Negulescu

 


www.editii.org

 http://liga-scriitorilor-romani.com/         

Al Florin ŢENE – MARELE NOROC AL LITERATURII ROMÂNE – EMINESCU !

22 01 2013

Motto:

Crist a învins cu litera de aur a adevărului şi a iubirei, Ştefan cu spada cea de flăcări a dreptului. Unul a fost libertatea, celălalt apărătorul evangheliei ei.”

(Mihai Eminescu)

 2013-01-22_204536

Când se cercetează cu acribie opera unui poet ca Eminescu se caută înţelesuri, sensuri, forme, ambianţe, se încearcă de fapt parafe alături de cel ce semnase simplu dar dramatic la viaţa sa, creatorul. În situaţia noastră actuală când poetul este analizat cu admiraţie, ori cu îndoială, ajungându-se până la denigrare, mă duce cu gândul la ce spunea autorul „Sărmanului Dionis”: „Ce-au fost românii pe când eu n-am fost, ce vor fi ei când eu n-oi mai fi?”

Aprecierea, respectul, adoraţia, admiraţia sau contrarele lor caută cu ustensile pe măsura celui ce începe arheologia poetică eminesciană. Superlativul ar fi atins în condiţiile, şi numai atunci, când cel ce studiază şi analizează vestigiile scoase la suprafaţă are mai mult decât ochiul atent, este de bună credinţă, decât ştiinţa unei astfel de arheologii, când însăşi cercetătorul re-creează. Căci  aceasta ni se pare a fi specificul: se reconstituie un suflet de poet ce nu poate fi despărţit de viaţa sa şi mediul social-politic în care şi-a desfăşurat activitatea, inclusiv nivelul la care a ajuns dezvoltarea limbii române. Se re-creează  un Eminescu recunoscut, trebuie, în aceste condiţii să ni-l amintim prin ce a lăsat în urma sa, inclusiv şi prin mărturiile contemporanilor săi.

În lumea încărcată de simboluri ale antichităţii helene, Luceafărul simboliza călăuza călătorilor spre lăcaşurile zeilor. În căutarea Luceafărului poetul îşi străbate în felul său viaţa. Ceea ce ne dezvăluie nouă este prin forţa sa de a stăpâni Pegasul la modul sublime, de a şti să-l facă să poposească, pentru contemplaţia a ceea ce zăreşte, sau dimpotrivă, de a-l îndemna să galopeze năpraznic într-u vârtej de lumi interioare ale eului. Astfel îşi realizează Eminescu partea sa de magie. Cătălina visa la Luceafărul  „Lângă fereastră, unde-n colţ/ Luceafărul aşteaptă”. Acest poem eminescian este inspirit de un basm publicat de folcloristul R.Kunish, al cărui fond de idei se bazează pe antagonismul dintre superioritatea creatorului de geniu şi lumea mărginită. Coborârea la realitatea pământeană se face sincopat, de la înălţimea Geniuluila la iubirea pământeană dintre Cătălin şi Cătălina. Şi dacă, magic, Eminescu creează o magie tainică şi locuri pe măsură, ele au trăsăturile realului care îl înconjoară şi pe care îl străbate. Nu se întâmplă să avem feerice nopţi. >>>>>>>>>>>>>

Anuarul Filialei Banat-Timişoara a Ligii Scriitorilor- bornă de graniţă a spaţiului culturii române

22 01 2013

tnDupă un an bogat în activităţi culturale, iată, Filiala Banat Timişoara a Ligii Scriitorilor Români publică Anuarul nr.3, motiv de bilanţ şi de jalonare a unui areal cultural ce trebuie să devină mărturisitor peste timp şi vremuiri. Nu ar fi fost posibil acest demers dacă în fruntea Filialei nu s-ar fi aflat un om dăruit promovării culturii noastre cum este profesoara Doina Drăgan, având alături pe mai tânăra colegă Andreia-Elena Anucuţa. Reuşita nu ar fi fost deplină dacă nu s-ar fi încojurat de personalităţi bănăţene, asemeni apostolilor, care i-au fost alături în mai toate demersurilor sale.

 Cuvintele mele, vorba lui Horaţiu în Ars Poetica, 311, atunci când ai lucrurile în faţa ochilor, vin fără să le chemi, doresc să fie un florilegiu de gâduri despre activitatea membrilor Ligii Scriitorilor, Filiala Banat, cu încărcătura de sentimente care vibrează pentru fiecare membru al acestei organizaţii.

 

Am urmărit îndeaproape tot ce au întrebrins colegii de pe malul domol al râului Bega, o parte din activităţile culturale de acolo le-am publicat în cele 18 reviste ale Ligii Scriitorilor şi pe siteul organizaţiei noastre. Scriitori ca Ana Zlibuţ-coordonator de proiect, Ionel Cionchin, Armand şi Constantin Sperlea, conf.univ.dr.Tiberiu Ciobanu, conf. univ.dr.Constantin Strungă, Mariana Strungă, mai noii veniţi, Brie-Bonchiş Florin-Gheorghe, Iosif Kovacs, Băietu Viorel, Luminiţa Doina Radu şi mai toţi membrii Filialei, au pus suflet şi talent în promovarea literaturii române.

 Au apărut cărţi deosebite sub egida Ligii Scriitorilor-Filiala Banat-Timişoara. Au fost editate  monografiile localităţilor Dudeştii Vechi şi Cornea, membrii filialei au participat şi chiar au organizat simpozioane şi Congrese Internaţionale. S-a definitivat proiectul “Poveştile Dunării “ în Austria, publicându-se şi o Antologie pe această temă. Bine primită de presa cultural.

 Citind acest Anuar, pot spune, că el se constituie într-un bilanţ al unei ample activităţi, dar şi într-un eseu ce evidenţiază sensibilitatea unui grup de scriitori bănăţeni ce schimbă vechea paradigmă culturală şi spirituală patronată de vechile structuri. E o nouă categorie scriitoricească care s-a născut după decembrie 1989, fiind un model operaţional, cum crede Umberto Eco, un eon care renaşte odată cu apariţia altei epoci.Sunt scriitori pe care îi cataloghez în noul curent proglobmodernist. În aceste condiţii înţelegem în ce constă “distrucţia ontologiei “, cum o numeşte Vattimo, amintită de Heidegger şi, înaintea lui, de Nietzsche. A recupera, iată cuvântul de ordine al proglobmodernului, silueta lui care a început să umble prin Europa.

 Almanahul nr. 3, în condiţia fenomenului globalizării şi intrării noastre în Europa, când o parte din tradiţiile poporului român, a operelor lui, se estompează ,sau dispar cu totul, devine “lada de sestre “ a spiritualităţii româneşti, prin care urmaşii, şi mapamondul ne vor cunoaşte.

 Nu pot să închei aceste rânduri fără să amintesc cugetarea filosofului grec Constantin Tsatsos: “ Omul de cultură este copilul durerii. Tot ce are mai frumos în el s-a născut cu durere, din durere. La rădăcina fiecăreia din ideile sale se găseşte o rană. Fie că şi-a viaţa ştiinţei, fie artei, şi una şi alta îi amintesc de rana care a însemnat începutul rodniciei“.

 

Al.Florin ŢENE

SFERA EONICĂ

8 01 2013

 

2013-01-08_212934

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>SFERA EONICA pdf

Colectivul de redacţie vă doreşte călătorie

plăcută prin SFERA EONICĂ

 

Director/Redactor-Şef:N.N.Negulescu