NOUTATI de la L.S.R

28 05 2008

Intâlnire cu cititorii
In organizarea LIGII SCRIITORILOR şi a Bibliotecii din Staţiunea Geoagiu-Băi are loc în data de miercuri 11 iunie a.c.,ora 16, întâlnire cu scriitorul Al.Florin Ţene.Autorul va acorda autografe pe ultima sa apariţie editorială”Cărticica de dat în leagăn gândul”,apăruta la Editura “Viaţa Arădeană”,cu o prefaţă de scriitorul Sabin Bodea.

Noi primiri în LIGA SCRIITORILOR din România

@ În urma şedinţei Comitetului Director şi al Comisiei de Validare au fost primiţi în LIGA SCRIITORILOR de expresie română de pretutindeni următorii scriitori:Filiala Bistriţa:Dumitru Munteanu,Ana Zegrean,Victoria Boica,Aurel Borcovan,Lucreţia Bucur,Nazarica Munteanu.Filiala Hunedoara:Petre Olosu-Ittu.
Filiala Australia:Ioan Miclău.

Şedinţa cenaclului VASILE SAV
Viitoarea şedinţa a cenaclului va avea loc în data de miercuri ,18 iunie a.c.,la orele 11,în sala centrului de zi pentru vârstnici nr.2,din Cluj-Napoca,str.Decebal nr.21
Şedinţa va avea următoarea oridine de zi:Medalion literar muzical OMAGIU LUI EMINESCU,cu concursul Grupului vocal SPERANŢA,condus de prof.Modest Vişoiu.Vor citii din versurile lor membrii cenaclului.Urmează”Memoria calendarului-Nicolae Iorga”,prezintă un referat despre marele istoric român domnul Aurel Vuşcan.Al.Florin Ţene,aşa cum a intrat în tradiţie ,în cadrul medalionului CARTEA-FEREASTRĂ DESCHISĂ SPRE ORIZONTUL CUNOAŞTERR,va analiza şi prezenta ultimile cărţi primite de la autorii:teofil Răchiţeanu,Victor Sterom,dr.Nuţu Roşca,Ion Popescu Brădiceni,Ion C.Hiru şi Dumitru Hurubă.
In încheiere vor urma discuţii pe marginea celor prezentate.
In perioada celor două luni de vacanţă,iulie şi august Cenaclul literar va organiza un concurs gen”Cine ştie,câştigă”.Profesor examinator Al.Florin Ţene.

Serbare câmpenească – POEZIA NATURII

26 05 2008

Duminică , 25 mai în spaţiul din faţa Cabanei Sf.Ion din Cluj-Napoca , LIGA SCRIITORILOR a organizat o serbare câmpenească intitulată POEZIA NATURII . Au citit din lucrările lor pe această temă – mai multi poeţi , membri şi ne-mebri ai LIGII SCRIITORILOR. De asemenea , s-a distribuit gratuit publicului prezent revista AGORA LITERARĂ.

AGORA LITERARĂ , revista LIGII SCRIITORILOR

20 05 2008

In 16 mai a.c. a fost lansată AGORA LITERARĂ revista LIGII SCRIITORILOR la Polul Cultural din Cluj-Napoca,în cadrul Salonului Artelor.In prezenţa unui numeros public au vorbit despre revistă scriitorii Iulian Patca,redactor şef,Ion Constantinescu membru fondator al LIGII SCRIITORILOR şi Al.Florin Ţene preşedintele executiv al Ligii.Această lansare este a doua după prezentarea revistei în cenaclul literar VASILE SAV la care a participat şi primarul Clujului Emil Boc.In cadrul acestei manifestări culturale s-a vernisat expoziţia de pictură organizată de Asociaţia Artiştilor Plastici Cluj,iar grupul vocal SPERANŢA ,condus de prof.Modest Vişoiu,a susţinut un concert de primăvară.

LIGA SCRIITORILOR din România a organizat SALONUL ARTELOR

17 05 2008

In după amiaza zilei de 16 mai a.c. LIGA SCRIITORILOR din România a organizat o amplă manifestare la Polul Cultural din Cluj-Napoca.Această activitate culturală a fost deschisă cu un concert de primăvară susţinut de Grupul vocal SPERANŢA,dirijat de prof.Modest Vişoiu,din cadrul Centrului de zi pentru vâstnici nr.2,(Coordonator Maria Bobină).
In continuare a fost vernisată expoziţia de pictură şi
fotografie organizată de Asociaţia Artiştilor Plastici Cluj cu lucrările primite şi premiate la concursul DOR DE DOR.Despre lucrările premiate şi expuse au vorbit:Octavian Popescu,preşedintele A.A.P.Cluj şi Al.Florin Ţene , preşedintele executiv al LIGII SCRIITORILOR,care a anunţat şi faptul că în urma şedinţei Comitetului Director al LIGII a fost ales în unanimitate ca PREŞEDINTE DE ONOARE al LIGII SCRIITORILOR din România dr . ARTUR SILVESTRI (Bucureşti).
A urmat lansarea revistei AGORA LITERARĂ,editată de Liga Scriitorilor,despre aceasta au vorbit Iulian Patca,redactorul şef şi Ion Constantinescu,membru fondator al Ligii.
Despre”Cărticica de dat în leagăn gândul” de Al.Florin ŢENE a vorbit Ion Constantinescu care a subliniat,printre altele,activitatea diversă a autorului cărţii,în promovarea culturii din Ardeal,dar şi în ţară.După care Al.Florin Ţene a vorbit despre activitatea Editurii VIAŢA ARĂDEANĂ,director scriitorul Sabin BODEA,care a sponsorizat apariţia acestei cărţi. Al.Florin Ţene,preşedintele juriului concursului DOR DE DOR a înmânat DIPLOMELE celor premiaţi.In continuare poeta Adina Enăchescu,din Rm.Vâlcea,scriitorii Ion Hiru din judeţul Argeş,Eugen Albu,din Cluj-Napoca şi George Baciu din Domneşti-Argeş,au citit din lucrările lor.
In încheiere Fundaţia PETRE IONESCU-MUSCEL,din judeţul Argeş,şi revista PIETRELE DOAMNEI,din acelaşi judeţ,au înmânat DIPLOMA DE SUFLET şi o medalie scriitorului şi poetului Al.Florin Ţene,semn de preţuire pentru toată activitatea acestuia.
Intreaga manifestare culturală a fost apreciată de numerosul public prezent,venit din Bucureşti , Rm.Vâlcea , Piteşti,Bistriţa ,Domneşti-Argeş,Gherla,Dej şi Cluj-Napoca.
Viorel Vlăsceanu

COLABORARE FRUCTUOASĂ

16 05 2008

Încă de la prima ediţie a concursului de poezie şi pictură DOR DE DOR a existat o colaborare strânsă şi un sprijin moral şi material din partea ASOCIAŢIEI pentru PROMOVAREA şi DEZVOLTAREA SPIRITULUI RURAL cu sediul în localitatea DOR MĂRUNT,al cărui preşedinte este scriitorul MARIN TOMA,premiat din partea ARP cu DIPLOMA de excelenţă.Acelaşi sprijin a venit din partea revistei DOR DE DOR,redactor şef Marin Toma,iar Asociaţia Artiştilor Plastici Cluj,preşedinte Octavian Popescu a fost alături de noi în organizarea acestui concurs,la care în cei trei ani de existenţă au participat peste 300 de creatori din ţară şi din diasporă.Le mulţumim tuturor pentru colaborare.
De la anul LIGA SCRIITORILOR şi revista AGORA LITERARĂ va organiza concursul de poezie şi pictură având ca generic PICTURA POEZIEI SUFLETULUI ROMÂNESC:
Preşedinte , Al.Florin Ţene

In imagine , poetul Marin Toma , director revista DOR DE DOR

LIGA SCRIITORILOR – la zi

7 05 2008

În data de 06 mai 2008 a avut loc şedinţa Consiliului de Conducere a LIGII SCRIITORILOR,având următoarea ordine de zi:Raport de activitate de la ultima şedinţă până în prezent prezentat de Al.Florin Ţene.
Modificări la Statut prin instituirea funcţiei de Preşedinte de Onoare.
Desemnarea unui nou vicepreşedinte în persoana domnului Iulian Patca,care rămâne şi preşedintele filialei Cluj a Ligii.
Primiri de noi membri.
Planul de măsuri pe anul 2008 , prezentat de Al.Florin Ţene.
Discutarea unor modalităţi de susţinere a premierii celor mai bune cărţi apărute şi a revistei Agora Literară.
In urma şedinţei Comitetului Director şi a Comisiei de validare din data de 06 mai 2008,au fost primiţi în LIGA SCRIITORILOR următorii:Filiala Cluj-Lazăr Morcan şi Maria Pop Cristea A Alexandru:Filiala Hunedoara-Dumitru Boboşa şi Irimie Străuţ:Filiala Dâmboviţa:Ion Iancu Vale,Grigore Grigore şi Cristina Roxana Vescan şi filiala Prahova:Nicolae Costea Teleajen.
E-mailul preşedintelui este :
alflorintene@yahoo.com

In urma şedinţei Comitetului Director al LIGII SCRIITORILOR din România s-a hotărât următoarea componenţă a conducerii:preşedinte de onoare a fost ales în unanimitate de voturi scriitorul şi omul de înaltă cultură dr.Artur Silvestri(Bucureşti),conducerea executiva fiind alcatuita din urmatorii : preşedinte executiv  – scriitorul , eseistul , poetul şi criticul de artă Al.Florin Ţene , vicepreşedinte – scriitorul şi jurnalistul Iulian Patca , secretar – poetul Gavril Moisa .
Preşedinte executiv : Al.Florin Ţene

A aparut AGORA LITERARĂ , revista LIGII

7 05 2008

Din luna aprilie 2008 , LIGA SCRIITORILOR ROMANI editează revista AGORA LITERARĂ care va apare trimestrial.
Revista îşi propune de a promova scriitori , lucrările lor literare şi cărţile acestora , indiferent din ce organizaţie profesională face parte.Având în vedere,în primul rând , valoarea literară ,stilistică şi estetică a acestora . Contact e-mail : ligascriitorilor@yahoo.com

Filiale şi membri

7 05 2008

Membrii Fondatori/ şi Consiliul de Conducere :Al.Florin Ţene-preşedinte, Ion Constantinescu-vicepreşedinte, Gavril Moisa-secretar, membrii-Ioan Benche, Dana Deac, Ion Ghercioiu, Iustian Zegreanu, Iulian Patca, Colegiul Director : preşedinte-Al.Florin Ţene, vicepreşedinte-Ion Constantinescu, secretar -Gavril Moisa, Comisia de cenzori : Radu Vida, Ionuţ Ţene, Monica Angela(Jucan)Spiridon.

Liga Scriitorilor s-a înfiinţat în urma Incheierii Civile nr.1531/CC/2007 din 5 iunie 2007, dată de Judecătoria Cluj Napoca, Dosar nr.Unic 6387/211/2007.

Filiale : Cluj : presedinte-Iulian Patca, Argeşpreşedinte Steluţa Lucia Istrătescu, Arad : preşedinte-Sabin Bodea, Bucureşti :Constantin Mosor, Oradea : Nicolae Iştoc, Călăraşi : Marin Toma, Târgovişte : Ion Iancu Vale, Tg.Jiu :Pătruţ Gheorghe, Iaşi : Constantin Toni Dârţu,Constanţa : Florin Vârlan Neamţu.

In străinătate: SUA: preşedinte – Florentin Smarandache, Canada : preşedinte – Virginia Mateiaş, Franţa : Cornelia Cănureci, Italia : Olimpia Danciu, Ungaria : Ana Radici Pepiski, Anglia : preşedinte-Mariana Zavati Gardner, Serbia : Vasile Barbu.

Cele mai importante filiale ale LIGII SCRIITORILOR sunt : cea din Rm.Vâlcea , condusă de Petre Petria şi cea din Cluj-Napoca ,condusă de Iulian Patca.

LIGA SCRIITORILOR este înregistrată la Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală,având Certificat de Înregistrare Fiscală Seria A nr.0404816 şi Cod de înregistrare fiscală(CIF) 2199890.Data eliberării:26.o6.2007.
Contul Ligii Scriitorilor este deschis la Banca Transilvaniei,nr.01205F83668
RO27BTRL01301205 F83668XX.

STATUTUL LIGII SCRIITORILOR

1 05 2008

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Liga Scriitorilor, denumită în continuare, prescurtat, LS, este o organizaţie profesională, nonguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial, formată din creatori în domeniul literaturii.
Art.2. LS se constituie ca asociaţie în temeiul Ordonanţei Guvernului României nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, actualizată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005.
(2) Sediul central al Ligii Scriitorilor este în municipiul Cluj – Napoca, Str. Ion Meşter, nr.3, bl. G, sc.6, et.1, ap.56, tel. 0264-421209.
(3) LS este organizată cu filiale zonale. Pentru înfiinţarea unei filiale este necesar un număr de cel puţin 10 membri.
Art.3. LS, ca persoană juridică, reprezintă interesele profesionale şi sociale ale membrilor săi, şi susţine activitatea de creaţie a acesteia prin mijloace legale specifice.
Art.4. LS militează pentru respectarea principiului libertăţii de creaţie şi exprimare, de opţiune şi orientare diversă în domeniul literaturii, egalităţii în drepturi şi obligaţii, precum şi al solidarităţii morale, civice şi sociale a membrilor săi; LS sprijină şi ocroteşte dezvoltarea personalităţii scriitorului în folosul acestuia şi societăţii.
Art.5. LS este o asociaţie profesională deschisă care nu se contrapune altor uniuni, asociaţii, societăţi sau fundaţii similare, primind în rândurile sale, pe baza liberului consimţământ şi a criteriilor de performanţă profesională, scriitori care se simt solidari cu scopurile şiobiectivele LS şi nu sunt membrii ai altor uniuni de creaţie literară.
(2) În LS pot fi primiţi şi alţi scriitori şi asociaţii de profil, din ţară şi diaspora, care consideră că Liga Scriitorilor este mai reprezentativă pentru ei.
>>continuare aici>>>

Cenaclul literar “Vasile Sav”-şcoală de literatură

1 05 2008

La o întâlnire cu elevii Şcolii de literatură”Mihai Eminescu” ,din Bucureşti,Mihai Sadoveanu afirma:”Cenaclurile sunt agore unde se dezbat probleme de literatură şi şcoli în care se descoperă tainele creaţiei literare”,ne comunică în însemnările sale poetul Gheorghe Tomozei.Pornind de la acest context scriitorul Al.Florin ŢENE,având o experienţă îndelungată de organizator şi ctitor de cenacluri,(a înfiinţat cenaclul literar Gib I.Mihăescu,1958,Drăgăşani;cenaclul “Nord”,Baia Mare,1963},sau participând activ la renumitele cenacluri:”Luceafărul”,Bucureşti-1961,împreună cu poetul Virgil Mazilescu,sau la cenaclul filialei clujene a Uniunii Scriitorilor,condus de C.Zărnescu,Al.Florin Ţene fiind secretar şi semnatarul rubricii săptămânale despre şedinţă în revista”Tribuna”,s-a gândit să înfiinţeze cenaclul literar”Vasile Sav” care funcţionează în cadrul”Centrului de zi pentru vârstnici”nr.2,din Cluj-Napoca.{Coordonator Maria Bobină}.Prima şedinţă a cenaclului,nou înfiinţat,a avut loc în 26 august 2004.La întrunirile lunare ale acestuia participă un numeros public,pe lângă scriitori din Ardeal,sau din ţară,invitaţi în cadrul medalionului literar”Scriitori de lângă noi”,la care au participat scriitorii:Ion Constantinescu,Iulian Patca,Ioan Marinescu-Puiu,Efim Tarlapan,Zina Cenuşe,Persida Rugu ,Virgil Bulat şi mulţi alţii.

Şedinţele conduse de Al.Florin ŢENE{preşedintele LIGII SCRIITORILOR} cuprind diferite modalităţi de exprimare artistică:de la medalioane literare.simpozioane,recitaluri muzical-poetice,până la “Serile Artelor”,incluzând originale îmbinări între poezie,muzică,arte plastice ,lumini şi stimulente olfactive.

Un medalion foarte apreciat de public este cel istorico-literar”Prin adevăr învingem o părere”în cadrul căruia Aurel Vuşcan susţine diferite conferinţe interactive pe teme de istorie şi istorie literară.

În cadrul şedinţelor au fost organizate lansări de cărţi semnate de membrii cenaclului ca:Ionel Andraşoni,Eugen Coţa,Titina Nica Ţene,C.Zărnescu,Ioan Marinescu-Puiu,Al.Florin ŢENE,Persida Rugu,Victor Constantin Măruţoiu,Adrian Mihai Bumb,Nicolae Benea,Iustinian Gr.Zegreanu,Maria Ţămbrescu,Ion Benche,Ion Constantinescu,Petrică Birău.Toate aceste lansări s-au desfăşurat în contextul medalionului literar”Carte cinste celui ce te-a scris”.

O altă secvenţă a activităţii cenaclului este medalionul literar”Memoria calendarului”în cadrul căruia membrii cenaclului prezintă referate despre un scriitor clasic.Astfel au fost prezentaţi autorii:Octavian Goga,Gib I.Mihăescu,Valeriu Anania-Bartolomeu,Raou Şorban,Teohar Mihadaş,Constantin Cubleşan,Teodor Tanco,Viorel Cacoveanu,Teofil Răchiţeanu,Radu Gyr şi alţii.

Un interesant experiment a constat în organizarea a două”procese literare”,în cadrul cărora s-au “rejudecat”cazurile lui Radu Gyr şi Lucian Blaga,aceste”procese”s-au desfăşurat în cadrul”Tribunalului literar de conştiinţă”înfiinţat în cadrul cenaclului nostru,ajungându-se la concluzia că celor doi regimul comunist le-a încălcat drepturile fundamentale ale omului.A fost organizat medalionul literar”Duel cu săbiile albastre ale…epigramei” la care au participat epigramişti de seamă ale clujului:Ionel Andraşoni,Vasile B.Gădălin,Eugen Coţa,Efim Tarlapan,Ioan Marinescu-Puiu,Marius Micle,Floarea Rarău,Marius Mălai şi alţii.In cadrul medalionului literar”Cu toate pânzele sus”au fost promovate talente de toate vârstele,care ulterior sau afirmat în paginile revistelor.In 3 decembrie 2005 membrii cenaclului au participat cu cărţile lor la Târgul Naţional de Carte de la Turda.In cadrul acestor manifestări scriitori clujeni,membri ai cenaclului ,şi-au prezentat cărţile şi au contribuit la realizarea unui recital poetic.

In cadrul acţiunii de caritate “De la inimi,din inimă pentru inimi”membrii cenaclului VASILE SAV,împreună cu grupul vocal”Speranţa”,condus de prof.Modest Vişoiu din cadrul “Centrului de zi pentru vârstnici”nr.2 au susţinut un spectacol de muzică şi poezie la clubul”Centrului de îngrijire şi asistenţă,”donând pentru biblioteca acestei instituţii numeroase cărţi şi cadouri.

In perioada de la înfiinţare a cenaclului au fost organizate montaje literare-muzicale, ca:”La Steaua”,”Eminescu,stare de graţie”,”Ninsoari albastre”,etc.la Galeria de artă MIRA unde s-au organizat şi expoziţii de pictură în colaborare cu Asociaţia Artiştilor Plastici-Cluj.Tot la această galerie sau desfăşurat mai multe”Seri ale Artelor”,cu recitaluri de poezie,muzică şi pictură, sub genericul”Primăvara pătimirii noastre”.

Au fost organizate mai multe excursi tematice cu membri cenaclului,la care au participat şi cei înscrişi la“Centrul de zi pentru vârstnici”nr.2, în comuna Treznea ,Moigrad-Porolissum(jud.Sălaj)şi la mai multe mănăstiri încărcate de istorie din judeţele limitrofe,inclusiv la mănăstirea”Sfânta Ana”-Rohia,unde au fost organizate recitaluri muzical-poetice şi un simpozion despre viaţa şi opera monahului Nicolae Steinhardt.Un rol important l-a avut doamna Maria Bobină în organizarea acestor excursi tematice,

Odată cu acordarea de personalitate juridică a LIGII SCRIITORILOR în data de 14 iunie 2007,cenaclul VASILE SAV a trecut sub patronajul spiritual al acestei asociaţii scriitoriceşti,contribuind la organizarea unor interesante şi instructive manifestări culturale,artistice şi literare în capitala Ardealului.

Simpozionul”Legea culturii,cultura legilor” unde conferenţiază cunoscutul jurist Ion Ghercioiu{membru fondator al LIGII SCRIITORILOR},desfăşurat în cadrul şedinţelor cenaclului se bucură de o apreciere unanimă a numeroşilor participanţi.

Au fost organizate,în colaborare cu “Liga Scriitorilor”mai multe schimburi de experienţă cu cenaclurile literare din Dej,Gherla,Turda,Piteşti,Cluj,Rm.Vâlcea.Pentru descoperirea unor talente şi încurajarea creaţiei literare,plastice şi fotografice s-a organizat concursul DOR DE DOR în colaborare cu revista ce poartă acest nume,condusă de scriitorul Marin TOMA,concurs care în acest an a ajuns la a III-a ediţie.Membrii din conducerea LIGII SCRIITORILOR au participat la diferite activităţi culturale şi cu cartea în oraşele judeţului,la Dej.Turda,Gherla.De la aceste manifestări nu au lipsit Al.Florin Ţene,Iulian Patca,Ion Constantinescu,Gavril Moisa,etc.

In cadrul lecţilor de literatură şi teorie literară”Prizionerul oglinzilor paralele” şi”Judecata de apoi a cuvintelor”,Al.Florin ŢENE susţine expuneri tematice din teoria şi istoria literară cu exemplificări aplicative.

In colaborare cu Consiliul judeţean Vâlcea şi a Bibliotecii judeţene”Antim Ivireanu”a fost organizată la Biblioteca orăşenească”A.E.Baconsky” un schimb de experienţă între cenaclul VASILE SAV şi cenaclurile ANTON PANN din Rm.Vâlcea şi GIB I.MIHĂESCU din Drăgaşani şi o întâlnire cu scriitorii clujeni Al.Florin ŢENE şi TITINA NICA ŢENE..La această amplă manifestare au participat scriitorii vâlceni:Costea Marinoiu,Petre Petria,Marin Bulugea,Gh.Dumitraşcu,Fenia Driva,Adina Enăchescu,Laura Vega,Valentin Smedescu,etc.

Sunt mult mai multe activităţi întreprinse şi organizate de cenaclul VASILE SAV şi LIGA SCRIITORILOR,însă,din păcate spaţiul tipografic nu ne permite.

Scriind aceste rânduri mă gândesc la ce spunea filosoful grec Constantin Tsatsos:”Diferenţa dintre perfecţiune şi imperfecţiune este aproape infimă.Dar de această infimitate depinde veşnicia operei”,sub acest generic mai toate activităţile cenaclului şi al LIGII SCRIITORILOR se desfăşoară.Aforism,aproape întotdeauna,amintit de Al.Florin ŢENE în cadrul şedinţelor.Fiindcă cum spunea acesta:”Cenaclul este retorica LIGII SCRIITORILOR.De aceea,retorica nu trebuie subestimată nici în creaţia litarară,nici în activitatea LIGII”.

Al.Roşianu