LIGA SCRIITORILOR – la zi

7 05 2008

În data de 06 mai 2008 a avut loc şedinţa Consiliului de Conducere a LIGII SCRIITORILOR,având următoarea ordine de zi:Raport de activitate de la ultima şedinţă până în prezent prezentat de Al.Florin Ţene.
Modificări la Statut prin instituirea funcţiei de Preşedinte de Onoare.
Desemnarea unui nou vicepreşedinte în persoana domnului Iulian Patca,care rămâne şi preşedintele filialei Cluj a Ligii.
Primiri de noi membri.
Planul de măsuri pe anul 2008 , prezentat de Al.Florin Ţene.
Discutarea unor modalităţi de susţinere a premierii celor mai bune cărţi apărute şi a revistei Agora Literară.
In urma şedinţei Comitetului Director şi a Comisiei de validare din data de 06 mai 2008,au fost primiţi în LIGA SCRIITORILOR următorii:Filiala Cluj-Lazăr Morcan şi Maria Pop Cristea A Alexandru:Filiala Hunedoara-Dumitru Boboşa şi Irimie Străuţ:Filiala Dâmboviţa:Ion Iancu Vale,Grigore Grigore şi Cristina Roxana Vescan şi filiala Prahova:Nicolae Costea Teleajen.
E-mailul preşedintelui este :
alflorintene@yahoo.com

In urma şedinţei Comitetului Director al LIGII SCRIITORILOR din România s-a hotărât următoarea componenţă a conducerii:preşedinte de onoare a fost ales în unanimitate de voturi scriitorul şi omul de înaltă cultură dr.Artur Silvestri(Bucureşti),conducerea executiva fiind alcatuita din urmatorii : preşedinte executiv  – scriitorul , eseistul , poetul şi criticul de artă Al.Florin Ţene , vicepreşedinte – scriitorul şi jurnalistul Iulian Patca , secretar – poetul Gavril Moisa .
Preşedinte executiv : Al.Florin Ţene

A aparut AGORA LITERARĂ , revista LIGII

7 05 2008

Din luna aprilie 2008 , LIGA SCRIITORILOR ROMANI editează revista AGORA LITERARĂ care va apare trimestrial.
Revista îşi propune de a promova scriitori , lucrările lor literare şi cărţile acestora , indiferent din ce organizaţie profesională face parte.Având în vedere,în primul rând , valoarea literară ,stilistică şi estetică a acestora . Contact e-mail : ligascriitorilor@yahoo.com

Filiale şi membri

7 05 2008

Membrii Fondatori/ şi Consiliul de Conducere :Al.Florin Ţene-preşedinte, Ion Constantinescu-vicepreşedinte, Gavril Moisa-secretar, membrii-Ioan Benche, Dana Deac, Ion Ghercioiu, Iustian Zegreanu, Iulian Patca, Colegiul Director : preşedinte-Al.Florin Ţene, vicepreşedinte-Ion Constantinescu, secretar -Gavril Moisa, Comisia de cenzori : Radu Vida, Ionuţ Ţene, Monica Angela(Jucan)Spiridon.

Liga Scriitorilor s-a înfiinţat în urma Incheierii Civile nr.1531/CC/2007 din 5 iunie 2007, dată de Judecătoria Cluj Napoca, Dosar nr.Unic 6387/211/2007.

Filiale : Cluj : presedinte-Iulian Patca, Argeşpreşedinte Steluţa Lucia Istrătescu, Arad : preşedinte-Sabin Bodea, Bucureşti :Constantin Mosor, Oradea : Nicolae Iştoc, Călăraşi : Marin Toma, Târgovişte : Ion Iancu Vale, Tg.Jiu :Pătruţ Gheorghe, Iaşi : Constantin Toni Dârţu,Constanţa : Florin Vârlan Neamţu.

In străinătate: SUA: preşedinte – Florentin Smarandache, Canada : preşedinte – Virginia Mateiaş, Franţa : Cornelia Cănureci, Italia : Olimpia Danciu, Ungaria : Ana Radici Pepiski, Anglia : preşedinte-Mariana Zavati Gardner, Serbia : Vasile Barbu.

Cele mai importante filiale ale LIGII SCRIITORILOR sunt : cea din Rm.Vâlcea , condusă de Petre Petria şi cea din Cluj-Napoca ,condusă de Iulian Patca.

LIGA SCRIITORILOR este înregistrată la Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală,având Certificat de Înregistrare Fiscală Seria A nr.0404816 şi Cod de înregistrare fiscală(CIF) 2199890.Data eliberării:26.o6.2007.
Contul Ligii Scriitorilor este deschis la Banca Transilvaniei,nr.01205F83668
RO27BTRL01301205 F83668XX.