Lansare de carte

31 10 2008

Sub egida Asociaţiei Române de Patrimoniu şi Liga Scriitorilor din România are loc în data de o6 noiembrie 2008, orele 18,la Facultatea de Drept”Dimitrie Cantemir”, str.Decebal, în incinta Bibliotecii, va avea loc lansarea cărţii “Tot ce era de spus” (poeme în proză), de Ana Moldovan , Editura Carpathia Press,Bucureşti,2008. Volum apărut în colecţia Primul cuvânt ce face parte dintr-un program al ARP,îngrijită de Artur Silvestri. Despre carte va vorbi scriitorul Al.Florin Ţene, după care urmează un recital poetic în lectura autoarei şi un concert sinfonic susţinut de un grup de studenţi de la Conservator. La sfârşitul acestei întâmplări culturale poeta va acorda autografe pe cartea sa.

Al. Florin ŢENE:,,Prin adevăr se învinge o părere”

31 10 2008

La Editura Carpathia Press-2008 a apărut primul volum dintr-un serial,intitulat Neamul întemeietor al lui Băsărabă de Nicolae N.Tomoniu,ce conţine Comentarii critice la cartea “Thocomerius-Negru Vodă de Neagu Djuvara,Neamul lui Băsărabă şi “lupta de claă”!-aspecte psihologice şi aspecte logice.

Nicolae N.Tomoniu este cercetător al istoriografiei locale,jurnalist,un mare promotor,remarcat de specialişii din domeniu,care ,prin lucrările sale ,promovează şi reconsideră regionalismul creator.În acest sens concepând studii despre Nicodim de la Tismana,dar şi despre exegeza acestui reprezentant al isihasmului de Renaştere românească,cum îl recomandă pe ultima copertă Artur Silvestri.

Înainte de a intra în subiectul acestui interesan volum doresc să subliniez că volumul de faţă apare în Colecţia “Primul cuvânt”în cadrul unui program ARP Asociaţia Română pentru Patrimoniu şi conţine exclusive volume de debut ale scriitorilor români,indiferent de genul în care se exprimă;ea este iniţiată,îngrijită şi finanţată de Artur Silvestri.

Prezenta carte sfredeleşte adâncurile ,uneori incerte,ale unor presupuse adevăruri ce se folosesc de ideologii care denaturează şi descurajează istoria neamului.În contradicţie cu documentele certe ale istoriei noastre verificabilă şi al tradiţiilor cuprinse de aceasta.>>>>

Medalionul literar Memoria calendarului-Mihai Sebastian

29 10 2008

Miercuri,22 octombrie,a.c.a avut loc şedinţa de lucru a Cenaclului Vasile Sav,din cadrul Centrului de zi pentru vârstnici nr.2(coordinator Maria Bobină),patronat spiritual de Liga Scriitorilor din România.Şedinţa s-a deschis cu Medalionul literar Memoria calendarului-Mihai Sebastian,în cadrul căruia Aurel Vuşcan a susţinut un referat,bine documentat,desprte viaţa şi opera autorului piesei de teatru Steaua fără nume.Despre autorul comemorat mai vorbit şi Aurel Chira.

În continuare, în cadrul tradiţionalului medalion Cartea-orizontul cunoaşterii noastre,ca de obicei scriitorul Al.Florin Ţene a prezentat şi vorbit despre cărţile:România din suflet,antologie de poezie contemporană,alcătuită de Ana Ruse,Antologia de poezie contemporană română ,tradusă în limba coreeană,alcătuită de prof.dr.Dan Brudaşcu,Tărâmul cu rouă de Teofil Răchiţeanu,etc.

După care au urmat Medalionul literar Carte frumoasă,cinste cui te-a scris în cadrul căruia au foast lansate cărţile:Poezii de Patriciu Ştirbu,despre care a vorbit criticul literarAl.Florin Ţene.În continuare poetul a citit din poeziile sale.În cadrul acestui medalion preşedintele cenaclului a analizat volumul de poezii Roua de cerneală de Ioan Cărăşel Poetul a citit din poeziile cuprinse în volum.Despre volumul de cronici de teatru>>>>

Al.Florin ŢENE: Patriarhul ardelean (Documentar iniţiat şi îngrijit de Artur Silvestri)

21 10 2008

Patriarhul ardelean

(Documentar iniţiat şi îngrijit de Artur Silvestri)

Cei care l-au cunoscut pe Raoul Şorban,printre care mă număr şi eu,au avut şi am avut bucuria să ne tangenţiem cu istoria adevărată a ultimilor ani din secolul trecut.

Iniţiativa scriitorului şi filozofului Artur Silvestri de a strânge în volum,studii,eseuri şi evocări despre Patriarhul Ardelean(Editura INTERMUNDUS,2008),cum l-au” botezat”cei care i-au cunoscut opera şi întreaga activitate,este mai mult decât meritorie,deoarece perpetuează memoria “lui Raoul Şorban în această evocare colectivă asemănătoare unei liturghii laice este cum nu se poate mai potrivit,căci şi el a fost,şi va trebui socotit şi mai stăruitor odată cu vremurile nedesluşite ce vor veni,un adevărat Părinte al Patriei.(Artur Silvestri-O carte De afinităţi şi De model).

Volumul cuprinde,aşa cum se stipulează în sub titlu,studii,evocări şi eseuri despre viaţa şi opera lui Raoul Şorban semnate de :Niceta Blazquez(Spania),Corneliu Florea(Canada),Ilie Rad,M.Ungheanu,Adrian Păunescu,Ioan Miclău(Australia),Dan Brudaşcu,Viorel Roman(Germania),Michael R.Popescu(Suedia),Elisabeta Bogăţan,Anton Lixăndroiu(SUA),Tudor Păcuraru,Vlad Pohilă(Chişinău),Vasile T.Suciu,Episcop Virgil Bercea,Petre Ţurlea,Dimitrie Grama(Danemarca),Aurel Lăpuşan,Dorin Suciu,Ion Marin Almăşan,Irina Airinei,Grigore Arbore(Italia),Luchian Deaconu,Octavian Mihăescu(Germania),Constantin Mustaţă,Angela Bârsan,ambasador Eliezer Palmor(Israel),Mircea Popa,Alexandru Nemoianu(SUA) şi Adrian Rizea.>>>>

Al.Florin Ţene:,,Presa,”câinele de pază „a democraţiei-sau „haitele de câini”care muşcă democraţia”

20 10 2008

Atitudinea consecvent critică a unor trusturi de presă,scrisă ,dar mai ales TV,de la noi,au subminat consensul politic,mai ales în ultimii patru ani,făcând,astfel, guvernarea să fie bulversată.Se cunoaşte faptul că presa,în ţara noastră,şi-a avut începutul în secolul XIX.(În 1829 la Bucureşti-Ion Eliade Rădulescu cu sprijinul lui Kisseleff scoate Curierul Românesc,primul ziar din Muntenia,iar la Iaşi apare Albina Românească a lui Gheorghe Asachi),care după 1989 a cunoscut un avânt deosebit,căpătând şi sintacma de”câinele de pază”al democraţiei.Însă,după o perioadă gri şi aservită unei dictaturi criminale.

Există în presa noastră două tendinţe:una de stânga(vezi Antena 1,2,etc.)ce propovăduieşte idei de stânga în folosul patronilor îmbogăţiţi prin practici ne ortodoxe ,ce” plâng “ pe umerii celor cu pensii de 3 lei, şi cealaltă de dreapta(vezi postul Realitatea TV).Criticii,totuşi de stânga se plâng că produsele presei sunt covârşitor de conservatoare în sensul că ele consolidează status quoul.Ei îi acuză pe ziarişti că nu au o atitudine suficient de critică faţă de politica preşedintelui şi a premierului,care sunt de dreapta.Dar,să spunem şi adevărul ,aceştia nu sunt atât de bogaţi ca o parte din conducerea partidelor ce se autodefinesc de stânga.Când presa de dreapta critică alunecarea spre stânga a presei se afirmă că, astfel se fac jocurile unor interese ale grupurilor de presiune,în spatele cărora se află patronii ce conduc trusturi din mass-media.În acest context se încalcă deontologia profesională.>>>>>

Anunţ: Lansarea cărţii ,,Un teatru cât o inimă” de Al.Florin Ţene la Cenaclul Vasile Sav

15 10 2008

Miercuri , 22 octombrie a.c. la orele 11, are loc la Centru de zi pentru vârstnici nr.2 din Cluj-Napoca,str.Decebal nr. 21, în cadrul şedinţei Cenaclului literar Vasile Sav, lansarea cărţii ,,Un teatru cât o inimă(cronici de teatru)” de Al.Florin Ţene. Vor vorbi scriitorii Ion Constantinescu şi Dumitru Velea.

La sfârşitul şedinţei de cenaclu autorul va acorda autografe.

Al.Florin Ţene:,,Filozofia democraţiei în România contemporană”

10 10 2008

După evenimentele din decembrie 1989 majoritatea populaţiei ţării noastre s-a trezit în faţa unor situaţii pe care nu prea le înţelegea:democraţia şi pluripartitismul.Pentru români idealul guvernării democratice,de altfel clasică,-egalitatea,libertatea,nu le înţelegeau ca elemente contradictorii ,ci le percepeau ca valori absolute,atunci când sunt supuse unei logici extreme,aşa cum scria Leslie Lipson în Journal of International Affairs.

Însă,cei veniţi la putere în 1989 nu au înţeles că pentru a fi guvernată cu eficacitate ţara,într-o tranziţie fără şocuri,conceptele egalitate şi libertate nu trebuie considerate drept valori absolute,ci un tot coerent.Interpretând cele scrise de Leslie Lipson privind teoria democraţiei şi adaptândo la situaţia din românia,comparândo cu situaţia similară din cea a fizicii teoretice la începutul secolului trecut,atunci analizele fizico-matematice ale lui Einstein care reformula concepţiile lui Newton,prin ideea de a înţelege spaţiul şi timpul drept un singur concept coerent,interferândul spaţiu-timp, ce pot pot fi asemuite cu libertate-egalitate.Acest concept era,pe atunci,considerat nu absolut,ci relativ.>>>>


Expoziţia de pictură Nicolae Grigorovici

9 10 2008

Expoziţia de pictură Nicolae Grigorovici

În perioada 7 octombrie şi 4 noiembrie 2008 este deschisă Expoziţia de pictură a pictorului Nicolae Grigorovicio .Forţa culorilor . Acesta este membru din 1974 al Cenaclului de arte plastice ATELIER 11 al Casei municipale de Cultură Cluj-Napoca. Expoziţia cuprinde 19 tablouri în ulei şi ele sunt exponentul universului interior al artistului. Nicolae Grigorovici a avut până în prezent 10 expoziţii personale şi 2 colective. Are lucrări în colecţii particulare în România, Ungaria, Austria, Germania, Israel, SUA, Suedia şi Canada. Lucrările au fost apreciate de criticul de artă Al. Florin Ţene.

Florin Drăgăşenescu

ZIUA MONDIALĂ A EDUCATORULUI –sărbătorită de LIGA SCRIITORILOR din România

5 10 2008

Duminică,5 octombrie a.c.în sala mare a Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca a avut loc simpozionul cu tema 5 OCTOMBRIE-ZIUA MONDIALĂ A EDUCATORULUI OBIECTIVE ŞI PLAN DE ACŢIUNE în organizarea Fundaţiei Protecţiei Sociale Generale din România Filiala Cluj a Asociaţiei Cetăţenilor Români,Refugiaţi-Strămutaţi,Expulzaţi şi Deportaţi din Basarabia,Bucovina de Nord,Ţinutul Herţa şi Cadrilater în perioada 1940-1945,şi LIGA SCRIITORILOR din România.Simpozionul a fost condus de un prezidiu format din ing.ec.Nicolae Grosu preşedintele filialei Judeţene Cluj a Fundaţiei Protecţiei Sociale Generale din România şi Al.Florin Ţene preşedintele Ligii Scriitorilor din România.Au susţinut alocuţiuni pe această temă Nicolae Grosu, profesoara Maria Floca de la Grupul Şcolar de Chimie “Terapia”,profesoara Angela David de la Liceul Teoretic”Avram Iancu”,şi Al.Florin Ţene care în cuvântarea sa a amintit o parte din profesorii săi de la Liceul Teoretic din oraşul său natal Drăgăşani,jud.Vâlcea.>>>>