Al.FlorinŢene:,,Mitul Edenului in universul poetic european al secolului XX”

7 11 2008

Această lucrare încearcă să evidenţieze şi să clarifice modul de abordare al Mitului Edenului ca Paradis în poezia europeană,cu sensurile,semnificaţiile conceptului de Paradis,Eden sau Rai,inclusive cu toposurile ce tangenţiază acest concept în diferite locaţii al spaţiului dintre Marea Mediterană,Marea Nordului,oceanul Atlantic,până în Munţii Urali.Tot odată încercăm să clarificăm modul de înţelegere şi percepţie al Edenului şi ipostazele acestuia în poezia europeană a secolului trecut.al-florin-tene

In contextual acestei teme edenul ca simbol cultural are la bază ceea ce scria Eugen Simion în Scriitori români de azi,a lua în considerare binecunoscuta mitologie a pendulării între două universuri.Prin construcţia psihică a omului,natura existenţei este duplicitară şi conflictuală,iar profilul spiritului său creator analizat ,cumprisma descompune lumina”ne lasă vederii starea de graţie lirică nesigură,discontinuă,ce trebuie continuată,exploatată printr-un travaliu intellectual care să restrângă până la ultimile limite inspiraţia ca hazard.Orice mare creaţie de cultură,cum scria Nichifor Crainic în Nostalgia paradisului,e însufleţită de avântul transcenderii limitelor terestre.>>>>

Gh. Roşianu:,,Salonul Artelor, în organizarea Asociaţiei Române pentru Patrimoniu şi a Ligii Scriitorilor din România”

7 11 2008

În seara zilei de 6 noiembrie a.c. Asociaţia Română pentru Patrimoniu şi Liga Scriitorilor din salonul-artelor1România a organizat Salonul Artelor la Biblioteca Facultăţii de Drept Dimitrie Cantemir din Cluj-Napoca .În cadrul Salonului a fost lansat volumul de poeme în proză Tot ce era de spus… de Ana Moldovan,apărut la Editura Carpathia Press,2008. Volum apărut în Colecţia Primul cuvânt din cadrul programului iniţiat de ARP şi conţine volume de debut ale scriitorilor români,ea este îngrijită şi finanţată de scriitorul şi filozoful Artur Silvestri.Salonul Artelor a fost organizat de Liga Scriitorilor din România şi a cuprins ,în prima parte lansarea cărţii despre care au a vorbit :scriitorul şi criticul literar Al.Florin Ţene,Maria Ţămbrescu,Eugen Coţa,Vasile Ghilencea,preşedintele filialei Argeş al Ligii Scriitorilor, şi prof.Al.Stănescu.A urmat o şarjă de epigrame cu adresă, scrise şi citite de Ion Marinescu-Puiu,Eugen Coţa şi Gh.Mraişte,După care a urmat un concert de muzică clasică susţinut de studentele de la Consevatorului clujan:Andreea Muţ la pian şi Adina Ilovan,la flaut.

În încheiere, autoarea a acordat autografe pe cărţile sale numerosului public prezent.