Elisabeta Iosif:,,Destine contemporane”

31 01 2009

Convorbire cu scriitorul Al. Florin Ţene,

Preşedintele LIGII SCRIITORILOR din România

elisabeta-iosif-1– Elisabeta Iosif – Am în faţa mea un filozof, convertit de arta cuvântului. De fapt, un scriitor, pentru care cuvântul devine simbolul fiinţei creatoare. “Versul este pentru viziuni, proza pentru idei”, spunea Henri Ibsen. Să decupăm de aici eseul şi critica literară, atât de frecvente în scrierile cărturarului Al. Florin Ţene. Când se află eseul la limita cu absolutul, iar critica literară la marginea incisivităţii?alflorin-tene-in-camera-birou-langa-diplomele-primite

Al. Florin Ţene: Filozofia începutului de secol douăzeci a schiţat conceptul raţiunii universale ce se impune indivizilor izolaţi.În acest context, individul apare ca un Eu singularizat”împotriva celorlalţi prin impulsurile gândurilor şi intereselor sale”,cum scria Herbert Marcuse.În acest context eseul, spre deosebire de muzica simfonică, nu poate ajunge la limita absolutului. Însă, această specie literară poate face să vibreze percepţia şi eul cititorului la cote înalte prin împletirea analizei logice cu transferul sentimentelor, controlabile sau necontrolabile, a puterii raţiunii, analizei esenţei realităţilor exterioare a individului, toate împletite cu un bagaj de informaţii intelectuale. La eseu descoperim două tipuri: cel cu valoare cirenică (se manifestă prin anumite impulsuri şi cerinţe ale scriitorului ce concepe eseul şi sunt legate de sentimentul plăcerii de a-l scrie) şi orientarea epicureică, cea care este încercarea de diferenţiere imanentă (în care plăcerea scrisului este bunul suprem), dar un anumit gen de plăcere este opus tuturor celorlalte în calitate de plăcere adevărată. C. Bouson spunea despre estetica receptării’ că cititorul de eseu nu este doar seamănul, fratele(ipocrit) al celui care-l scrie,ci umbra sa, dublul său, un redutabil alter ego care-şi arogă prerogativele unui cenzor plin de ambiţii. Numai în această situaţie eseul poate fi uneori, tangenţial , aproape de limita absolutului.>>>>

CRONICĂ DE CARTE – Al.Florin ŢENE:,,Un filozof al metaforei şi un poet al cuvântului”

30 01 2009

Recenta carte a scriitorului Sorin Cerin”Revelaţii-21 Decembrie 2012”apărută la editura PACO-2008,Bucureşti, cu o mică” postfaţă” pe ultima copertă semnată de Al.Florin Ţene, este structurată în 36 de secvenţe cuprinzând un-filozof-al-metaforei-si-un-poet-al-cuvantului-sorin-cerincuvinte asupra cărora filozoful s-a aplecat,exlicându-le şi interpretându-le filozofic şi chiar etimologic.

Înainte de a plonja ,prin interpretare, în sensurile adânci ale revelaţiilor trebuie să explicăm ce înseamnă acest cuvânt,ce stă la baza şi etimologia lui.Cuvântul vine de la latinul revelatio,însemnând o dezvăluire,neaşteptată descoperire a unui adevăr ascuns,a unei taine,a unui talent.În concepţie religioasă însemnând o dezvăluire a voinţei lui Dumnezeu,făcută unor persoane,în mod supranatural.

Cartea are substanţă filozofică,chiar dacă reflecţiile lui Sorin Cerin sunt cugetări,aforisme sau apoftegme,ordonate tematic şi alfabetic,de fapt sunt adânci expresii ce exprimă o substanţă filozofică,uneori cu sens de previziune.

Spuneam mai de mult că sunt probleme pe care le poţi înţelege prin lecturi şi lecturi prin care îţi poţi limpezii şi înţelege problemele.Cartea de faţă face parte din a doua categorie,îmbogăţind pe cititor cu suportul şi înţelepciunea unor meditaţii profunde şi originale.>>>>Al.Florin ŢENE:,,Un filozof al metaforei şi un poet al cuvântului”

S-a constituit Filiala Braşov a LIGII SCRIITORILOR din România

30 01 2009

Zilele trecute a fost constituită Filiala Braşov a Ligii Scriitorilor din România.Urmare şedinţei de constituire au fost aleşi în Consiliul de Conducere următorii scriitori:Preşedinte prof.Viorica C.Popescu,vicepreşedinte Frusana Horghidan,secretar,av.George Echim şi membrii în Consiliu,prof.Georgeta Blendea Zamfir şi jurist Cornel Vlad.Comisia de Cenzori este compusă  din:Silviu Dudescu şi Roman Ilie.

De asemenea,în sensul prevederilor statutare s-a stabilit,ca regulă,ţinerea  de şedinţetrimestriale de către Consiliul de Coducere.Filiala are în program înfiinţarea unui cenaclu literar şi organizarea de activităţi culturale,lansări de cărţi,procese literare,etc.

Sediul Filialei Braşov al Ligii Scriitorilor este în Braşov,str.Al.Sahia nr.18,bloc S 29,sc.A.ap.6,cod poştal 500189,tel:0368/404037.

~Medalionul literar”Două stele pe Cerul Limbii Române-Eminescu şi Grigore Vieru”

28 01 2009

p1020366Şedinţa Cenaclului literar “Vasile Sav”,din cadrul Centrului de zi pentru vârstnici nr.2,(coordonator Maria Bobină), din data de 28 ianuarioe a.c.,a avut un program foarte bogat.

Activitatea Cenaclului s-a deschis cu concertul Grupului Vocal Speranţa ,condus de prof.Modest Vişoiu ,ce a interpretat cântece pe versuri de Eminescu.După care colonel(r)Nicolae Grosu a înmânat Diplome de cea mai aleasă cinstire ,din partea Fundaţiei Protecţiei Sociale Generale din România-Filiala Judeţeană Cluj,Centrului de Zi pentru Vârstnici nr2,Grupului Vocal Speranţa , Ligii Scriitorilor din România şi colonelului Iulian Patca preşedintele Filialei Cluj a Ligii Scriitorilor.p1020371

În continuare s-a desfăşurat medalionul literar Două stele pe Cerul Limbii Române-Eminescu şi Grigore Vieru,în cadrul căruia Al.Florin Ţene(preşedintele Ligii Scriitorilor din România şi al Cenaclului Vasile Sav) a vorbit despre viaţa şi opera poetului basarabean,de curând dispărut,iar Aurel Vuşcan ,prof.Vasile Sfârlea şi Chira Aurel au vorbit despre viaţa şi opera lui M.Eminescu.Poeţii:Ionel Andraşoni,Vasile B.Gădălin,Nicolae Pătraşcu , Ioan Marinescu-Puiu şi Ioan Benche au citit poezii dedicate celor doi poeţi.>>>>>

Al.Florin ŢENE:,,Artur Silvestri-psiholog al socialului şi filosof al istoriei în derulare”

28 01 2009

al_florin_tenethumbnail2Criteriul lui Thibaudet,iată,se poate aplica şi în domeniul filosofiei sociale prin analiza capacităţii de iluzionare a românului,lucru ce-l face inegalabilul analist,scriitor,eseist şi filosof Artur Silvestri în noua sa carte Opera non grata-Eseuri despre”geografia jafului”,ocupaţiei şi “neo-migratori”-,apărută la Carpathia Press,2008.

Cartea cuprinde 15 prefaţe la alte lucrări din domeniul filosofiei imobiliare semnate de Artur Silvestri începând din anul 2003,până în prezent,inclusiv şi un capitol Opinii despre operă şi autor,semnate de scriitori din ţară şi mapamond.artur-silvestri-1

Aşa cum ne mărturiseşte autorul,aceste prefaţe-studii apar respectându-se fidelitatea reproducerii.Prezenta carte se constituie într-o coerentă analiză a fenomenului imobiliar din ţară,dar aducându-se argumente exemplificatoare din alte ţări europene,şi nu numai.Ea este importantă pentru cercetătorul de mâine care va descoperii ideile sociale,mentalităţilecâştigateîntr-o perioadă de rap din ţara noastră,fenomenele Aceştia suntevoluţiei/involuţiei imobiliare şi culturale de astăzi.

Autorul este un fin analist cu un profund ton asertoric,astfel că în Zicerea de coduri mărturiseşte cu sinceritate necesitatea împărtăşirii experienţei sale într-o activitate scriitoricească de 35 de ani.Prin revista Casa Lux,Artur Silvestri ajunge deschizător de drum şi teoretician de primă mărime a fenomenului imobiliar din România,acesta fiind hârtia de turnesor a unei societăţi.de aici şi până la sociologie nu mai este decât un pas,pe care autorul l-a făcut,evidenţiind,printre altele,jaful realizat prin hoţie.Concluzionând că onorabilitatea nu este câştigată prin ea însăşi şi muncă,ci prin furt.>>>>

Al.Florin Ţene:,,Presa,”câinele de pază „a democraţiei-sau „haitele de câini”care muşcă democraţia”

28 01 2009

Atitudinea consecvent critică a unor trusturi de presă,scrisă ,dar mai ales TV,de la noi,au subminat consensul politic,mai ales în ultimii patru ani,făcând,astfel, guvernarea să fie bulversată.Se cunoaşte faptul că presa,în ţara noastră,şi-a avut începutul în secolul XIX.(În 1829 la Bucureşti-Ion Eliade Rădulescu cu sprijinul lui Kisseleff scoate Curierul Românesc,primul ziar din Muntenia,iar la Iaşi apare Albina Românească a lui Gheorghe Asachi),care după 1989 a cunoscut un avânt deosebit,căpătând şi sintacma de”câinele de pază”al democraţiei.Însă,după o perioadă gri şi aservită unei dictaturi criminale.

Există în presa noastră două tendinţe:una de stânga(vezi Antena 1,2,etc.)ce propovăduieşte idei de stânga în folosul patronilor îmbogăţiţi prin practici ne ortodoxe ,ce” plâng “ pe umerii celor cu pensii de 3 lei, şi cealaltă de dreapta(vezi postul Realitatea TV).Criticii,totuşi de stânga se plâng că produsele presei sunt covârşitor de conservatoare în sensul că ele consolidează status quoul.Ei îi acuză pe ziarişti că nu au o atitudine suficient de critică faţă de politica preşedintelui şi a premierului,care sunt de dreapta.Dar,să spunem şi adevărul ,aceştia nu sunt atât de bogaţi ca o parte din conducerea partidelor ce se autodefinesc de stânga.Când presa de dreapta critică alunecarea spre stânga a presei se afirmă că, astfel se fac jocurile unor interese ale grupurilor de presiune,în spatele cărora se află patronii ce conduc trusturi din mass-media.În acest context se încalcă deontologia profesională.dar,oare,se mai respectă aceasta?În condiţiile în care majoritatea ziariştilor refuză adoptarea unui Statut al acestei breasle?De ce oare!?Este o întrebare retorică.Însă,pot da un răspuns sunccint:un astfel de Statut le-ar impune respectarea deontologiei profesionale,de care vorbeam,le-ar impune un echilibru în judecăţile de valoare,un bun simţ,inclusiv respectul faţă de cuvântul scris.>>>>

Comitetul de Conducere al Filialei al Ligii Scriitorilor Filiala Bucureşi

26 01 2009

Comitet

În şedinţa din 23 ianuarie, 2009, s-au ales în Comitetul Director al Filialei Bucureşti a Ligii Scriitorilor Români :

Preşedinte – Elisabeta IOSIF

Primvicepreşedinte – Sorin Cerin

Vicepreşedinte – Paul Polidor

Secretar general – Dumitru I. Radoi

De asemenea s-a pus în discuţie  necesitatea unei reviste a Cenaclului “Cetatea lui Bucur”,cu acelaşi nume, s-a propus colectivul redacţional, iar în încheiere s-a citit şi s-a apreciat calitatea deosebită a revistei Ligii “Agora Literară”. S-a lansat apoi volumul “Emigrant în reverii” a poetului Paul Polidor şi s-au făcut aprecieri asupra volumului, în cadrul cenaclului  “Cetatea lui Bucur”.  Poetul Paul Polidor a scris “In memoriam Artur Silvestri”poezia

“Sfâşieri” pe care a citit-o în cenaclu.

A consemnat,  Elisabeta IOSIF