Elisabeta Iosif:,,Destine contemporane”

31 01 2009

Convorbire cu scriitorul Al. Florin Ţene,

Preşedintele LIGII SCRIITORILOR din România

elisabeta-iosif-1– Elisabeta Iosif – Am în faţa mea un filozof, convertit de arta cuvântului. De fapt, un scriitor, pentru care cuvântul devine simbolul fiinţei creatoare. “Versul este pentru viziuni, proza pentru idei”, spunea Henri Ibsen. Să decupăm de aici eseul şi critica literară, atât de frecvente în scrierile cărturarului Al. Florin Ţene. Când se află eseul la limita cu absolutul, iar critica literară la marginea incisivităţii?alflorin-tene-in-camera-birou-langa-diplomele-primite

Al. Florin Ţene: Filozofia începutului de secol douăzeci a schiţat conceptul raţiunii universale ce se impune indivizilor izolaţi.În acest context, individul apare ca un Eu singularizat”împotriva celorlalţi prin impulsurile gândurilor şi intereselor sale”,cum scria Herbert Marcuse.În acest context eseul, spre deosebire de muzica simfonică, nu poate ajunge la limita absolutului. Însă, această specie literară poate face să vibreze percepţia şi eul cititorului la cote înalte prin împletirea analizei logice cu transferul sentimentelor, controlabile sau necontrolabile, a puterii raţiunii, analizei esenţei realităţilor exterioare a individului, toate împletite cu un bagaj de informaţii intelectuale. La eseu descoperim două tipuri: cel cu valoare cirenică (se manifestă prin anumite impulsuri şi cerinţe ale scriitorului ce concepe eseul şi sunt legate de sentimentul plăcerii de a-l scrie) şi orientarea epicureică, cea care este încercarea de diferenţiere imanentă (în care plăcerea scrisului este bunul suprem), dar un anumit gen de plăcere este opus tuturor celorlalte în calitate de plăcere adevărată. C. Bouson spunea despre estetica receptării’ că cititorul de eseu nu este doar seamănul, fratele(ipocrit) al celui care-l scrie,ci umbra sa, dublul său, un redutabil alter ego care-şi arogă prerogativele unui cenzor plin de ambiţii. Numai în această situaţie eseul poate fi uneori, tangenţial , aproape de limita absolutului.>>>>

CRONICĂ DE CARTE – Al.Florin ŢENE:,,Un filozof al metaforei şi un poet al cuvântului”

30 01 2009

Recenta carte a scriitorului Sorin Cerin”Revelaţii-21 Decembrie 2012”apărută la editura PACO-2008,Bucureşti, cu o mică” postfaţă” pe ultima copertă semnată de Al.Florin Ţene, este structurată în 36 de secvenţe cuprinzând un-filozof-al-metaforei-si-un-poet-al-cuvantului-sorin-cerincuvinte asupra cărora filozoful s-a aplecat,exlicându-le şi interpretându-le filozofic şi chiar etimologic.

Înainte de a plonja ,prin interpretare, în sensurile adânci ale revelaţiilor trebuie să explicăm ce înseamnă acest cuvânt,ce stă la baza şi etimologia lui.Cuvântul vine de la latinul revelatio,însemnând o dezvăluire,neaşteptată descoperire a unui adevăr ascuns,a unei taine,a unui talent.În concepţie religioasă însemnând o dezvăluire a voinţei lui Dumnezeu,făcută unor persoane,în mod supranatural.

Cartea are substanţă filozofică,chiar dacă reflecţiile lui Sorin Cerin sunt cugetări,aforisme sau apoftegme,ordonate tematic şi alfabetic,de fapt sunt adânci expresii ce exprimă o substanţă filozofică,uneori cu sens de previziune.

Spuneam mai de mult că sunt probleme pe care le poţi înţelege prin lecturi şi lecturi prin care îţi poţi limpezii şi înţelege problemele.Cartea de faţă face parte din a doua categorie,îmbogăţind pe cititor cu suportul şi înţelepciunea unor meditaţii profunde şi originale.>>>>Al.Florin ŢENE:,,Un filozof al metaforei şi un poet al cuvântului”

S-a constituit Filiala Braşov a LIGII SCRIITORILOR din România

30 01 2009

Zilele trecute a fost constituită Filiala Braşov a Ligii Scriitorilor din România.Urmare şedinţei de constituire au fost aleşi în Consiliul de Conducere următorii scriitori:Preşedinte prof.Viorica C.Popescu,vicepreşedinte Frusana Horghidan,secretar,av.George Echim şi membrii în Consiliu,prof.Georgeta Blendea Zamfir şi jurist Cornel Vlad.Comisia de Cenzori este compusă  din:Silviu Dudescu şi Roman Ilie.

De asemenea,în sensul prevederilor statutare s-a stabilit,ca regulă,ţinerea  de şedinţetrimestriale de către Consiliul de Coducere.Filiala are în program înfiinţarea unui cenaclu literar şi organizarea de activităţi culturale,lansări de cărţi,procese literare,etc.

Sediul Filialei Braşov al Ligii Scriitorilor este în Braşov,str.Al.Sahia nr.18,bloc S 29,sc.A.ap.6,cod poştal 500189,tel:0368/404037.

~Medalionul literar”Două stele pe Cerul Limbii Române-Eminescu şi Grigore Vieru”

28 01 2009

p1020366Şedinţa Cenaclului literar “Vasile Sav”,din cadrul Centrului de zi pentru vârstnici nr.2,(coordonator Maria Bobină), din data de 28 ianuarioe a.c.,a avut un program foarte bogat.

Activitatea Cenaclului s-a deschis cu concertul Grupului Vocal Speranţa ,condus de prof.Modest Vişoiu ,ce a interpretat cântece pe versuri de Eminescu.După care colonel(r)Nicolae Grosu a înmânat Diplome de cea mai aleasă cinstire ,din partea Fundaţiei Protecţiei Sociale Generale din România-Filiala Judeţeană Cluj,Centrului de Zi pentru Vârstnici nr2,Grupului Vocal Speranţa , Ligii Scriitorilor din România şi colonelului Iulian Patca preşedintele Filialei Cluj a Ligii Scriitorilor.p1020371

În continuare s-a desfăşurat medalionul literar Două stele pe Cerul Limbii Române-Eminescu şi Grigore Vieru,în cadrul căruia Al.Florin Ţene(preşedintele Ligii Scriitorilor din România şi al Cenaclului Vasile Sav) a vorbit despre viaţa şi opera poetului basarabean,de curând dispărut,iar Aurel Vuşcan ,prof.Vasile Sfârlea şi Chira Aurel au vorbit despre viaţa şi opera lui M.Eminescu.Poeţii:Ionel Andraşoni,Vasile B.Gădălin,Nicolae Pătraşcu , Ioan Marinescu-Puiu şi Ioan Benche au citit poezii dedicate celor doi poeţi.>>>>>

Al.Florin ŢENE:,,Artur Silvestri-psiholog al socialului şi filosof al istoriei în derulare”

28 01 2009

al_florin_tenethumbnail2Criteriul lui Thibaudet,iată,se poate aplica şi în domeniul filosofiei sociale prin analiza capacităţii de iluzionare a românului,lucru ce-l face inegalabilul analist,scriitor,eseist şi filosof Artur Silvestri în noua sa carte Opera non grata-Eseuri despre”geografia jafului”,ocupaţiei şi “neo-migratori”-,apărută la Carpathia Press,2008.

Cartea cuprinde 15 prefaţe la alte lucrări din domeniul filosofiei imobiliare semnate de Artur Silvestri începând din anul 2003,până în prezent,inclusiv şi un capitol Opinii despre operă şi autor,semnate de scriitori din ţară şi mapamond.artur-silvestri-1

Aşa cum ne mărturiseşte autorul,aceste prefaţe-studii apar respectându-se fidelitatea reproducerii.Prezenta carte se constituie într-o coerentă analiză a fenomenului imobiliar din ţară,dar aducându-se argumente exemplificatoare din alte ţări europene,şi nu numai.Ea este importantă pentru cercetătorul de mâine care va descoperii ideile sociale,mentalităţilecâştigateîntr-o perioadă de rap din ţara noastră,fenomenele Aceştia suntevoluţiei/involuţiei imobiliare şi culturale de astăzi.

Autorul este un fin analist cu un profund ton asertoric,astfel că în Zicerea de coduri mărturiseşte cu sinceritate necesitatea împărtăşirii experienţei sale într-o activitate scriitoricească de 35 de ani.Prin revista Casa Lux,Artur Silvestri ajunge deschizător de drum şi teoretician de primă mărime a fenomenului imobiliar din România,acesta fiind hârtia de turnesor a unei societăţi.de aici şi până la sociologie nu mai este decât un pas,pe care autorul l-a făcut,evidenţiind,printre altele,jaful realizat prin hoţie.Concluzionând că onorabilitatea nu este câştigată prin ea însăşi şi muncă,ci prin furt.>>>>

Al.Florin Ţene:,,Presa,”câinele de pază „a democraţiei-sau „haitele de câini”care muşcă democraţia”

28 01 2009

Atitudinea consecvent critică a unor trusturi de presă,scrisă ,dar mai ales TV,de la noi,au subminat consensul politic,mai ales în ultimii patru ani,făcând,astfel, guvernarea să fie bulversată.Se cunoaşte faptul că presa,în ţara noastră,şi-a avut începutul în secolul XIX.(În 1829 la Bucureşti-Ion Eliade Rădulescu cu sprijinul lui Kisseleff scoate Curierul Românesc,primul ziar din Muntenia,iar la Iaşi apare Albina Românească a lui Gheorghe Asachi),care după 1989 a cunoscut un avânt deosebit,căpătând şi sintacma de”câinele de pază”al democraţiei.Însă,după o perioadă gri şi aservită unei dictaturi criminale.

Există în presa noastră două tendinţe:una de stânga(vezi Antena 1,2,etc.)ce propovăduieşte idei de stânga în folosul patronilor îmbogăţiţi prin practici ne ortodoxe ,ce” plâng “ pe umerii celor cu pensii de 3 lei, şi cealaltă de dreapta(vezi postul Realitatea TV).Criticii,totuşi de stânga se plâng că produsele presei sunt covârşitor de conservatoare în sensul că ele consolidează status quoul.Ei îi acuză pe ziarişti că nu au o atitudine suficient de critică faţă de politica preşedintelui şi a premierului,care sunt de dreapta.Dar,să spunem şi adevărul ,aceştia nu sunt atât de bogaţi ca o parte din conducerea partidelor ce se autodefinesc de stânga.Când presa de dreapta critică alunecarea spre stânga a presei se afirmă că, astfel se fac jocurile unor interese ale grupurilor de presiune,în spatele cărora se află patronii ce conduc trusturi din mass-media.În acest context se încalcă deontologia profesională.dar,oare,se mai respectă aceasta?În condiţiile în care majoritatea ziariştilor refuză adoptarea unui Statut al acestei breasle?De ce oare!?Este o întrebare retorică.Însă,pot da un răspuns sunccint:un astfel de Statut le-ar impune respectarea deontologiei profesionale,de care vorbeam,le-ar impune un echilibru în judecăţile de valoare,un bun simţ,inclusiv respectul faţă de cuvântul scris.>>>>

Comitetul de Conducere al Filialei al Ligii Scriitorilor Filiala Bucureşi

26 01 2009

Comitet

În şedinţa din 23 ianuarie, 2009, s-au ales în Comitetul Director al Filialei Bucureşti a Ligii Scriitorilor Români :

Preşedinte – Elisabeta IOSIF

Primvicepreşedinte – Sorin Cerin

Vicepreşedinte – Paul Polidor

Secretar general – Dumitru I. Radoi

De asemenea s-a pus în discuţie  necesitatea unei reviste a Cenaclului “Cetatea lui Bucur”,cu acelaşi nume, s-a propus colectivul redacţional, iar în încheiere s-a citit şi s-a apreciat calitatea deosebită a revistei Ligii “Agora Literară”. S-a lansat apoi volumul “Emigrant în reverii” a poetului Paul Polidor şi s-au făcut aprecieri asupra volumului, în cadrul cenaclului  “Cetatea lui Bucur”.  Poetul Paul Polidor a scris “In memoriam Artur Silvestri”poezia

“Sfâşieri” pe care a citit-o în cenaclu.

A consemnat,  Elisabeta IOSIF

Al Florin ŢENE:,,Artur Silvestri-simbol peste veşnicie”

25 01 2009

În prefaţa volumului unu, Mărturisirea de credinţă literară,intitulată atât de sugestiv Noi ne aflăm în taia timpului nemărginit, în care sunt cuprinse Cuvinte pentru urmaşi ale multor scriitori din toate genaraţiile,Artur Silvestri scria:De aceea poate că  am iniţiat,între multe altele,şi acest gen de”depoziţii colective” ce vor rămâne atât ca”document de epocă”dar şi ca îndreptar spre a se înţelege personalitate şi operă şi,încă mai mult,adică”starea Neamurilor sub vremuri”.artur-silvestrithumbnail

Când a apărut această carte eram la adoua participare la întâlnirile spirituale şi de suflet organizate de Artur Silvestri în cadrul Asociaţiei Română pentru Patrimoniu şi Asociaţia Scriitorilor Creştini din România unde se acordau Diplome de Excelenţă marilor personalităţi din domeniul culturii şi ştiinţelor româneşti,acei oameni,cum îi plăcea să spună ,din România Profundă.

Ne cunoscusem personal la prima întâlnire de acest gen.Tot atunci am cunoscut-o pe distinsa sa soţie scriitoarea Mariana Brăescu.(Despre cărţile distinsei scriitoare am scris două cronci).Eu îi citisem cărţile de mult.Şi el îmi cunoştea ceea ce publicasem,altfel nu avea de unde să ştie de mine pentru a mă invita la aceste întâlniri de suflet şi spirit,împreună cu fiul meu doctor în istorie şi scriitor Ionuţ Ţene.Întâlnirea a fost de parcă ne cunoscusem de multă vreme.De atunci primeam regulat cărţile pe care le edita,ba mai mult, cunoscând faptul că sunt în dificultate economică cu editarea unei cărţi s-a oferit cu generozitate să contribuie la sponsorizare.>>>>>

Elisabeta Iosif: Şedinţa Cenaclului CETATEA LUI BUCUR-sub egida LIGII SCRIITORILOR din România Filiala Bucureşti:

25 01 2009

elisabeta-iosif-1Ne-am adunat în cetate, ascultând un “Emigrant în reverii”, decantând armonii. În  23 ianuarie a fost un miez al zilei portocaliu, deşi vitraliile erau înecate în griurile amiezii, dar, ca la un “Semn”, poetul Paul Polidor ne-a convins cum “din fosa vremii ies wagneriene-alămuri”.

A venit până la noi Poezia lumii de la Struga, prin poeme însemnate în roşul gradaţiilor de vers în duet, “Desmiclepsidra” din 2002, fiind ferecată în “via” Struga.cenaclul-cetatea-lui-bucur-si-o-fotografie

Şi peste tot şi toate poemele lui Paul Polidor, încercuind neliniştea iubirii, ne-a adus un vers, în ritm frânt, topindu-se “suflarea vieţii în cuvânt”(Fata fără zestre”). Vers alb, cu străfulgerări poetice ori polifonii în ritm clasic, poezia lui Paul Polidor a stârnit discuţii aprinse în cenaclu.

Sorin Cerin, poet şi filozof a subliniat gândirea sa intransigentă, poezia ermetică, cu tendinţe parnasiene, iar Constantin Mosor, valoarea versului liber, cu accente filozofice.

Cenaclul “Cetatea lui Bucur” i-a adus un omagiu lui Mihai Eminescu, Dumitru Rădoi citind “Memento mori”, iar mai apoi, legând ziua de cea a Unirii ne-a prezentat şi  poeţii “Marei Uniri”.>>>>>

Liga Scriitorilor din România a instituit Premiul Virtutea Literară

25 01 2009

Liga Scriitorilor din România a instituit Premiul Virtutea Literară

Comitetul Director al Ligii Scriitorilor din România a instituit Premiul Virtutea Literară,constând în Medalia Virtutea Literară,o Diplomă de Excelenţă ,însoţită de o sumă de bani.

Premiul Virtutea Literară se va acorda anual scriitorilor în viaţă a căror operă promovează idei umaniste,de toleranţă , valori ale patrimoniului naţional şi a căror personalitate şi comportare morală şi civică este un exemplu în societate românească.

Al.Florin ŢENE

Preşedintelşe LIGII SCRIITORILOR din România

Noi primiri de scriitori în Liga Scriitorilor din România

25 01 2009

>>> AICI>>>>

Al.Florin ŢENE:,,Realismul operei lui Theodore Dreiser promovează idei de stânga şi încălcă morala?”

22 01 2009

al_florin_tenethumbnailÎncă de la apariţie cărţile lui Theodore Dreiser Sister Carrie, în 1900 şi An American Tragedy,publicat mult mai târziu,în 1925,(romane traduse şi în limba română),au produs controverse în literatura americană,în timp ce la noi, sub regimul comunist, au fost considerate ca fiind opere ce promovează autenticul realism-socialist.Propaganda PCR s-a folosit de aceste roamne pentru a lovi în”putredul”capitalism american.

Într-un eseu publicat prin anii 1980 de Justin Kaplan autorul se întreba retoric cum se putea împăca stilul necizelat al lui Dreiser,cu puterea sa indiscutabilă de a impresiona şi convinge,capacitatea sa uimitoare de a zugrăvi substraturile vieţii americane,viziunea sa sofocleană? theodore-dreiser

Theodore Dreiser mai este încă un romancier controversat,atât de criticii literari moralişti,dar şi de o parte din cititorii cărţilor sale.Fenomen ce nu s-a stins în Statele Unite şi care ,sper să se producă şi în rândul istoricilor şi criticilor literari de la noi.În timp ce în spaţiul literaturii române romanele sale erau elogiate pe considerente politice ]n regimul trecut,în America erau înfierate de o parte din critici şi cititori pe motiv că erau drept asalturi împotriva valorilor morale şi responsabilităţii individuale (Nathan Glick,fost redactor şef al revisteiDialogue,apărută şi noi.).În lumea literară americană,după moartea scriitorului survenită în 1945, predomină întrebarea dacă Dreiser          să fie considerat autor de proză scrisă cu stângăcie,ce a creionat personaje mânate de impulsuri violente şi necontrolate ce le duc spre starea incapabilităţii judecăţii morale,sau un mare  romancier asemeni lui Balzac,Zola sau Tolstoi>>>>

Al Florin ŢENE:,,Revolta eroilor din oglinda răufăcătorilor”(Cele două valenţe ale eroilor)

20 01 2009

stefan-cel-mareSe cunoaşte faptul că esenţa istoriei,spunea Gertrude Himmelfarb,constă în consemnarea marilor evenimente ale vieţii publice şi a influenţei lor asupra oamenilor de rând,dar şi,adaug eu,eroul din tabăra adversă este perceput criminal pentru cealaltă parte.Tot în acest context mai există o zicală românească care spune că nimeni nu este profet în satul lui.Toate aceste idei converg spre ceea ce spunea Ducele de Conde,contemporan al Regelui Louis XIV că :Nici un om nu este un erou în ochii valetului său,fapt ce l-a făcut pe Hegel să-i amplifice sensul :Nici un om eroinu este un erou în ochii valetului său,nu deoarece primul nu este un erou,ci deoarece celălalt este valet.

Hegel în Fenomenologia minţii subliniază faptul că eroii sunt indivizii universal-istorici,considerându-i ca fiind instrumente decisive ale evoluţiei istorice.Din păcate,trebuie să aduc o mică rectificare le ce scria Hegel,eroii sunt instrumente decisive în evoluţia părţii din care fac parte şi sunt percepuţi de adversari ca instrumente involutive .Decebal,eroul nostru legendar,a fost pentru romani un duşman care,printre altele,a fost o frână în civilizarea barbarilor din Dacia.

Eroilor,pe care îi proslăvim şi unii au ajuns chiar sfinţi în Calendarul ortodox,nu putem să le acordăm imunitate în privinţa capacităţii de comportament imoral.Unii dintre ei au călcat în picioare”multe flori inocente”,cum scria Hegel,au zdrobit multe lucruri în drumul lor ,pentru aşi ajunge ţelul.>>>>


Ion C. HIRU:,,Grigore Vieru a plecat spre Eminescu”

19 01 2009

gvieru

Sunt iarbă şi mai mult nu pot fi

(EPITAF, Grigore Vieru)

Simbol al românismului, trăind pentru România întreagă, pentru fiinţa românească, pentru limba română, scriitorul poporului din Republica Moldova, Grigore Vieru – cel care a scris despre durere pentru că a trăit-o – a dispărut fulgerător în eternitate.

Odihnească-te, Dumnezeu, românule! Îţi mulţumim din întregul nostru suflet îndurerat pentru că ai existat şi să ne ierţi că noi am făcut prea puţin pentru MĂRIA TA, care ai făcut mult pentru noi. Românii de bună credinţă din această ţară, văduvită de fata cea Basarabă, îţi mulţumesc pentru că rămânem cu o poezie în care arde dragostea pentru cele două maluri ale Prutului.

Dincolo de poezia atât de românească şi muzicală rămâne dragostea pentru mama România într-o lume atât de murdărită de saltimbanci şi farisei, clovni şi falşi patrioţi.

A luptat eroic pentru limba română în ciuda multora de la Bucureşti, care o terfelesc. Avea un cult al limbii noastre cea română. El a reuşit să întărească oamenilor credinţa în românism. Deşi bolnav, toată viaţa a dat sănătate românilor, credinţa dându-i putere.>>>>

Al.Florin Ţene: ,,Înălţarea la Cerul luminii Limbii Române”

18 01 2009

grigore-vieru-3În memoria Poetului Grigore Vieru

O stea pe Cerul Limbii Române a urcat în zare,

Vorbeşte lumina eminesciană a limbii din Carpaţi,

Plecarea ei e trisă şi-albastru orizontului mă doare

Căci versul ei unea distanţa dintre fraţi.

.

Înlăcrimată-i Ţara,Ceahlăul şi Prutul ne trecut,

Căci Poetul gândea că râul nu ne desparte,

Acum,când în aura istoriei a urcat tăcut,

Drumul spre Unire ni-l luminează din Carte.

.

A mai urcat o stea şi cele de-aici clipesc a durere,

A rămas în urmă o lacrimă şi-un dor de casă,

Poetul s-a întors în veşnicia cuvântului ce nu piere

Şi-acolo de Limba Română-mamă îi pasă.>>>>

Cezarina Adamescu: GRIGORE VIERU – DOMNUL CEL MAI IUBIT DIN REPUBLICILE ROMÂNEŞTI ALE POEZIEI

18 01 2009

Aşa cum bine a spus fratele nostru întru cuget românesc, Poetul Grigore Vieru, Poezia a avut întotdeauna drept sfântă menire „să încurajeze soarele să răsară şi femeia să nască”.grigore-vieru-2

Am citat aceste cuvinte nu întâmplător. Ele îmi aduc aminte de salba de simţăminte care mi-au răscolit fiinţa în acel an crucial 1989, când la grădina de vară a urbei noastre, ne-a fost dăruit de către Opera Română din Iaşi, un neuitat spectacol intitulat: „Eu vin din Munţii Latiniei”, spectacol de cuget şi simţire românească, în care cele două arte, Poezia şi Muzica s-au împletit în chipul cel mai armonios, atingând culmile desăvârşirii.

Îl avea ca protagonist pe Grigore Vieru, fratele nostru de suflet şi sânge, alături de Silvia şi Anatol Chiriac, Iurii Sadovnic şi Grupul Legenda.

Sunt 19 ani de atunci dar parcă a fost ieri. Ca simplă spectatoare, am fost confruntată în ziua aceea cu o privelişte cel puţin insolită: când am ajuns în micul scuar din faţa grădinii cinematografului Central, unde se aflau sute de oameni nerăbdători să-şi manifeste simpatia şi admiraţia, precipitându-mă spre intrare, am dat piept cu un nesfârşit cordon de oameni ai ordinii publice, înarmaţi cu bastoane de cauciuc, însoţiţi de câini lup şi purtând ţignale stridente şi alte asemenea arsenale.>>>>

Al. Florin Ţene:,,Condamnarea lui Socrate – O eroare a istoriei, sau a juraţilor?”

16 01 2009

Se dedică memoriei lui Artur Silvestri

Nu de puţine ori ,de când a început să funcţioneze şi la noi principiul libertăţii cuvântului ca într-o societate democratică,mi-am pus întrebarea dacă condamnarea lui Socrate a fost dreaptă sau hotărârea juraţilor a fost influienţată de mentalităţile vremii,privind condamnarea unor idei?socrate1

Se cunoaşte faptul,mai ales din “Apologia”lui Platon, că în anul 399 î.d.Ch.,Socrate a fost judecat sub acuzaţia de lipsă de pietate şi de corupere a tineretului atenian.În faţa celor 500 de juraţi Socrate a ţinut o cuvântare amplă care nu i-au convins pe juraţi de nevinovăţia sa,aşa cum nici ,mai târziu,Iisus nu a convins pe romani şi israeliţi de adevărul spuselor sale.

Condamnarea lui Socrate s-a bazat pe o majoritate foarte mică.Astfel ,280 de juraţi s-au declarat pentru condamnare,iar 220 pentru achitare.După cum se observă, încă 30 de voturi în favoarea achitării ar fi creat egalitatea de voturi.În Atena antică egalitatea de voturi ar fi dus la achitarea inculpatului.Socrate era conştient de acest adevăr,o ştim din Apologia lui Platon unde el îşi exprimă surprinderea privind diferenţa de voturi pe care s-a bazat verdictul.>>>>

EMINESCU la 159 de ani de la naştere

14 01 2009

LIGA SCRIITORILOR din România în colaborare cu Fundaţia Protecţiei Sociale-Filiala Cluj şi Cenaclul”Vasile Sav”, organizează joi,15 ianuarie a.c.,ora 10,celebrarea Poetului Naţional MIHAI EMINESCU la statuia acestuia,din faţa Teatrului Naţional Cluj-Napoca.După ceremonia depunerii de coroane şi jerbe organizată de autorităţile locale şi judeţene,se v-a desfăşura o manifestare cultural artistică sub genericul”Spiritul European al Poetului Naţional”.Vor susţine alocuţiuni col.r.ing.ec.Nicolae Grosu,prof.dr.doc.Crişan Mircioiu şi Aurel Vuşcan,iar poeţii Gavril Moisa,Eugen Albu,Antonia Bodea,Eugen Coţa şi Ionel Andraşoni,membrii ai Ligii Scriitorilor ,vor citii din creaţiile lor dedicate Poetului Naţional.Îşi dă concursul Grupul vocal”Speranţa”,condus de prof.Modest Vişoiu care va interpreta cântece pe versuri de M.Eminescu.

Tot la această dată scriitorul Al.Florin Ţene,preşedintele Ligii Scriitorilor din România,va susţine  conferinţa” Eminescu şi Europa”la Muzeul din localitatea gorjană Floreşti.Manifestare cultural-artistică organizată de Liga Scriitorilor,filiala Vâlcea.

Ion Caranfirescu

~Preşedinţii filialelor Ligii Scriitorilor (adrese, numere telefon)

11 01 2009

Tabel nominal, vizualizati aici >>>>

Primiri în Liga Scriitorilor din România pe anul 2009

9 01 2009

În cadrul şedinţei Comitetului Director şi a    Comisiei de Validare, prima pe anul 2009, au fost primiţi în LIGA SCRIITORILOR din România următorii scriitori: Filiala Alba: Maria Cioica, Filiala Argeş: Ilzi Sora, Filiala Banat: Doina Drăgan, Filiala Bucureşti: Paul Polidor Roşcu, Filiala Cluj: Mariana Pop,Stela Costan,Maria Vaida, Filiala Hunedoara: Ion Cârjoi.

In cadrul şedinţei comune s-au discutat o parte din materialele primite pentru nr.3 al revistei Agora Literară, iar Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, a prezentat activitatea Ligii pe anul 2008.

Gheorghe Roşianu

Lansarea revistei AGORA LITERARĂ nr.2

8 01 2009

În data de miercuri, 28 ianuarie a.c., la orele 11, are loc la şedinţa cenaclului literar”Vasile Sav”, din cadrul Centrului de zi pentru vârstnici nr.2, Cluj-Napoca, lansarea revistei AGORA LITERARĂ nr.2, publicaţie editată de LIGA SCRIITORILOR din România.Vor vorbi despre revistă şi colaboratorii acestui număr, scriitorii : Iulian Patca, redactorul şef, Ion Constantinescu, directorul revistei şi Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România.Vor citii din creaţiile publicate în paginile revistei scriitorii:Ion Benche, Iustinian Zegreanu, Ion Ghercioiu, Antonia Bodea, Ionuţ Ţene, Adina Enăchescu, etc.

Gh.Roşianu

Al.Florin Ţene:,,Muniţie pentru denigratorii lui Hemingway”

8 01 2009

al_florin_tenethumbnailCu siguranţă Ernest Hemingway este ,probabil,cel mai renumit scriitor american al secolului trecut.Decedat în 1961 el a lăsat moştenire zece cărţi postume,printre care şi romanul The Garden of Eden,care este rezultatul redactării celor câteva versiuni ale manuscrisului original publicat în 1986.O parte din criticii literari de peste ocean consideră că acest roman dezvăluie un aspect ,până la publicarea acestuia,necunoscut al personalităţii lui Hemingway,personalitate complexă care a suscitat întotdeauna cel puţin la fel de mult interes ca scrierile lui.Despre acest mare scriitor a cărui operă a intrat în patrimoniu universal Ward Just scria:”îmi dădea impresia că era un fizician care prelucra elementele vieţii americane,orânduindu-le într-o teorie generală la fel de radicală ca oricare dintre postulatele lui Albert Einstein”.

A zecea operă postumă a acestui mare scriitor,”The Garden of Eden”,este cu certitudine ultimul său roman,la care a lucrat intermitent din 1946 până în preziua morţii sale.Manuscrisul totalizând 1500 de pagini.Cei care au văzut manuscrisul ,cum stipulează Peter S.Prescott în Newsweek,credeau că acest material haotic nu putea fi salvat.Dar,totuşi, s-a găsit un redactor talentat,Tom Jenks,care a salvat conţinutul acestui amplu manuscris şi astfel a apărut această a zecea carte postumă a lui Hemingway.Romanul oferă numeroase proiectile denigratorilor acestui mare scriitor:ea conţine inedite mostre de formalism extrem şi recitări agasante ale băuturilor şi mâncărilor servite într-un anonim hotel.Felul cum prezintă autorul esenţa situaţiei sale se apropie foarte mult de ridicol.>>>>

,,Internetul, suport al spiritului uman”- Interviu cu scriitorul Al.Florin ŢENE, preşedintele LIGII SCRIITORILOR din România

3 01 2009

1.Credeţi că asistăm odată cu apariţia internetului şi la o nouă mişcare literară mondială?

1-Apariţia internetului a revoluţionat modul rapid de trasmitere a informaţiilor,dar şi al literaturii,în general al cunpoaşterii operelor de artă,în cele mai îndepărtate colţuri ale Terrei.Acest mod tehnic de trasmitere este un mijloc de comunicare cu o rază de acţiune fără precedent,capabil să împletească mediile culturale mai strâns ca oricând.Dacă inventarea tiparniţei a deschis drumul primei mari revoluţii în sfera comunicării dintre oameni,apoi televiziunea, acum prin apariţia internetului a fost declanşată a treia mare revoluţie de acest fel.

Odată cu dezvoltarea internetului a apărut şi cititorul de internet şi,tot odată,scriitorul pe internet.Astfel internetul a început să formeze două categorii,aşa cum apariţia tiparniţei a format scriitorul de carte şi cititorul de carte,înlocuind menestrelii şi ascultătorii acestora.De fapt ,internetul poate fi considerat drept ce mai recentă dintr-o serie de schimbări evolutive petrecute de-alungul secolelor în domeniul formelor de comunicare.Trecerea de la comunicarea orală la cea scrisă,cea de la scris la tipar şi apoi cea de la tipar la comunicarea prin radio,televiziune şi apoi  internetul s-ar putea să pară a fi evoluţii destul de neutre.      În acest context internetul are o influenţă asupra mişcării literare mondiale ca suport electronic influenţând stilul lucrărilor care vor devenii mai concis şi alert,inclusiv esteticul.Va apare o interferenţă a culturilor care se va reflecta şi în literatură.Peste ani va apare o nouă mişcare literară            în care specificul naţional va fi mult estompat.>>>>>