Al Florin Ţene:,,Liga Scriitorilor apără toate drepturile scriitorilor indiferent din ce organizaţie face parte”(interviu realizat de Costel Iftinchi)

29 03 2009

costel-iftinchiStimate dl.Al.Florin Ţene aş dori pentru cititorii revistei să ne spuneţi prin câteva cuvinte cine sunteţi? Mă refer la cealaltă jumătate,  omul şi nu scriitorul.


– Fiind un geamăn,născut în Drăgăşani,judeţul Vâlcea,în 1942,se justifică jumătatea de care faceţi vorbire în întrebare.De mic îmi plăceau să pătrund frumuseţea obiectelor.Le priveam altfel decât prietenii buni la matematică.Ei urmăreau cunoaşterea adevărului,pe când eu urmăream înţelegerea frumosului.Pe când eram în clasa a XI-am înfiinţat cenaclul literar Gib I.Mihăescu în cadrul Casei de Cultură .La şedinţele cenaclului participau:Virgil Mazilesc,Radu Vasile(viitorul prim ministru),Nicolae Cochinescu(în prezent procuror la Curtea Supremă de Justiţie),prof.Emil Istocescu,etc.Pe când eram student la facultatea de Filologie din cadrul Institutului Pedagogialflorin-tene-in-camera-birou-langa-diplomele-primitec din Baia Mare am înfiinţat în aceastră localitate cenaclul Nord,împreună cu regretatul poet Vasile Radu Ghenceanu,Ion Ghiur şi pictorul Mihai Olos.Iar la Cluj-Napoca am înfiinţat cenaclul Vasile Sav,toate funcţionează şi astăzi.Aceste iniţiative nu le-am păstrat numai pentru mine.Le-am lăsat şi gândului,pe care îl urmam.

Ce reprezintă pentru dumneavoastră scrisul şi în ce împrejurări ati debutat?

– Scrisul este însăşi viaţa mea.Am început să scriu de la vârsta de 14 ani.Însă am debutat la 17 ani în revista Tribuna din Cluj cu poezia Eu m-am născut când…era anul în care apăruse seria nouă a acestei reviste ,avându-l redactor şef pe Dumitru Mircea.Nu sunt un dogmatic,dar trăiesc toate chinurile îndoielii şi-ale căutării.Aventurile gândului,care pipăie,care ezită şi caută,le păstrez doar pentru mine.Celorlalţi le ofer numai fructul împlinit.>>>>

Ion Dodu Bălan:,,Sorin Cerin – Despre creaţia sapienţială…”

27 03 2009

ion-dodu-balan1Poet şi prozator de factură modernă, autor de eseuri şi studii filozofice pe teme îndrăzneţe şi ambiţioase despre nemurire,efemeritate şi eternitate, despre moarte, neant,aneant, viaţă, credinţă dor, Sorin Cerin a abordat, în ultima vreme teme asemănătoare, fundamentale, în specia aforismului, în volumele: Revelaţii 21 Decembrie 2012, şi Nemurire.Lucrări care, în limbajul teoriei literaturii, fac parte din creaţia sapienţială, conţinând aforisme, proverbe, sorin-cerin-flipmaxime etc. care „sont les echos de l’experience”, încât te întrebi cum un autor atât de tânăr are o experienţă de viaţă atât de întionsă şi de variată, transfigurată cu talent în sute de exemplare din această specie a înţelepciuni.

Pentru corecta apreciere a literaturii sapienţiale din aceste două volume ale lui Sorin Cerin, mi se pare necesară precizarea, deloc  pedantă şi belferească, în virtutea căreia aforismul din sfera literaturii sapienţiale se înrudeşte sau este perfect sinonim, în anumite cazuri, cu proverbul, maxima, cugetarea, vorba cu tâlc, vorba aceea …în limba şi literatura română.

În faţa unei asemenea  creaţii sântem datori să stabilim nuanţe, să aşezăm specia în istoricul ei. Specia aceasta zisă sapienţială cunoaşte o îndelungată tradiţie în literatura universală, de la Homer la Marc Aureliu, Rochefoucauld, Baltazar Garcian, Schopenhauer şi numeroşi alţii iar în literatura română de la cronicarii secolelor XVII şi XVIII, la Anton Pann, C. Negruzzi, Eminescu, Iorga,Ibrăileanu,L.Blaga, G.Călinescu până la C.V. Tudor.>>>>

La cenaclul Vasile Sav: Remember –Artur Silvestri

25 03 2009

p10205641 Şedinţa cenaclului literar”Vasile Sav”,din cadrul Centrului de Zi  pentru Vârstnici nr.2(coordonator Maria Bobină),patronat spiritual de către Liga Scriitorilor din România,a fost deschisă de scriitorul Al.Florin Ţene,preşedintele cenaclului.

În cadrul medalionului literar “Memoria calendarului-Radu Stanca şi George Topârceanu”,prof.Vasile Sfârlea,Maria Bârzo şi Aurel Chira au prezentat referate,bine documentate, despre viaţa şi opera autorilor Radu Stanca şi George Topârceanu.

În continuare s-a desfăşurat medalionul literar „Remember-Artur Silvestri”.Cu această ocazie a fost lansat volumul”In memoriam-ARTUR SILVESTRI-mărturii tulburătoare”.Despre scriitorul,istoricul şi filozoful  Artur Silvestri au vorbit: prof.dr.Dan Brudaşcu şi scriitorul Al.Florin Ţene. Vorbitorii au subliniat importanţa activităţii de promotor cultural ,de istoric al civilizaţiilor şi al activităţii enciclopedice, al celui care a ctitorit atâtea reviste şi organizaţii culturale.Au fost distribuite gratuit,celor prezenţi, volumle primite din partea doamnei Mariana Brăescu-Silvestri.p1020562

După aceea a urmat medalionul literar”Poeţi clujeni de lângă noi-Raveca Vlaşin”.Cu această ocazie a fost lansat volumul „Fresca amintirilor albastre”.Despre carte a vorbit Al.Florin Ţene,după care autoarea a citit câteva din poeziile sale cuprinse în volum.

În încheier,în cadrul medalionului literar”Cartea-fereastră spre orizontul cunoaşterii”,Al.Florin Ţene a prezentat  şi analizat cărţile:”Mănăstirile şi schiturile din judeţul Vâlcea” de Eugen Petrescu,”Istoria cărţii vâlcene” de Costea Marinoiu , şi „Marin Sorescu în scrisori” de George Sorescu şi Emil Istocescu.

Şedinţa s-a bucurat de o unanimă apreciere de către numerosul public prezent.

Viitoarea şedinţă va avea loc miercuri 29 aprilie a.c.

Gh.Roşianu

>>>>

Ioan Miclău :,,De la observaţie direct la raţionament…!”

25 03 2009

ioan-miclau-2-flip1“… Oricine va ceti acest titlu va fi tentat sa se intrebe daca nu cumva lipseste un anume element de studiu necesar, pe care sa se bazeze rationamentul! Si sunt de accord, intradevar un cercetator de profesie va zice repede: “lipseste experimentul, domnule! Altfel cum sa ajungi la un rationament ?”

Nu sunt filosof nici cercetator stiintific,dar, oare de-alungul istoriei noastre romanesti nu am avut experimente suficiente? Nu avem experimente actuale in baza carora se asteapta un rationament ? Intreb eu acum care a fost rationamentul istoricilor, a politicienilor, celora de la institutiile de cultura, ori, daca au inteles

ceva in conluzie, din experimentele nenorocirilor prin care a trecut si trece acest popor romanesc? Experimentul secolului XX: Comunismul cu distrugerea celor mai harnici si priceputi tarani ai agriculturii noastre, dusi ca vitele intre ciulinii Baraganului? Acesta a fost un experiment pe viata si pe moarte, observat de o lume intreaga. Care a fost rationamentul marilor puteri europene, tari ca Franta, Germania, Anglia, USA , in fata acestui experiment nenorocit romanesc?

Practica ruseasca de a inveli realitatea in camasa de fier a ideologiilor lor, a fost eficace prin educarea a fel si fel de venetici, fie si romani, pe care ni i-au trimis drept conducatori si luminatori, inselandu-ne intereselele nationale, realizandusile pe ale lor.>>>>

Olga Alexandra Diaconu:,,LANSARE DE CARTE LA IAŞI”

22 03 2009

coperta-i1

Pe 19 martie 2009 a avut loc la Biblioteca Municipală Gh. Asachi din Iaşi lansarea a două cărţi in memoriam Artur Silvestri. Prima, intitulată Artur Silvestri, mărturii tulburătoare, conţine mărturiile pline de afecţiune şi admiraţie, a zeci de scriitori din toate colţurile lumii, scriitori care prin răspândirea lor în spaţiu formează o adevărată geografie spirituală, concretizată virtual la iniţiativa lui Artur Silvestri, (19 martie 1953 – 30 noiembrie 2008 , scriitor, istoric şi filosof al culturii ), care şi-a propus şi a reuşit să dea la iveală o Românie tainică , constituită din creatori, oameni de cultură, feţe bisericeşti. Nume ca Alexandru Stănciulescu –  Barda, Ion Marin Almăjan, Francis Dessart, Ioan Miclău, Alexandru Nemoianu, Dimitrie Grama, Valentina Becart, Cezarina Adamescu, Mariana Gurza, Sabin Bodea, Ioana Stuparu, Cezar Adonis Mihalache , Lucian Hetco reprezintă doar câteva dintre cele care vor rămâne legate de personalitatea lui Artur Silvestri.

Această carte este o carte a emoţiei, ne spune scriitoarea Mariana Brăescu Silvestri, soţia celui plecat de clipcurând dintre noi, în cuvântul înainte intitulat Durerea rămâne în inima mea.Lecţia Omului Mare să n-o uităm niciodată! dar şi o carte scăldată în lacrimi, după cum a spus în Cuvântul de deschidere la lansarea cărţilor. Domnia Sa  a subliniat ideea de Om Mare, de Model spiritual care era clip_31permanent vie în sufletul lui Artur Silvestri, idee prin care Artur Silvestri încerca să calce pe urmele unor personalităţi de seamă, precum Antonie Plămădeală şi Zoe Dumitrescu Buşulenga. Această idee a stat la baza proiectului de înfiinţare a mai multe edituri şi reviste on-line, unde erau şi vor continua să fie primite cu largheţe sufletească creaţii literare, socio-culturale, religioase, selectate doar după criteriul valoric.

Un alt merit al lui Artur Silvestri a fost acela de apreciere, de recunoaştere a unor personalităţi din diferite domenii de activitate care au fost premiate anual prin înfiinţarea Premiilor Asociaţiei Române Pentru Patrimoniu al căror mentor spiritual şi material era. Dintre  cei premiaţi în 2007, a vorbit profesorul universitar Gh. Sandu de la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi care a primit Diploma de excelenţă din partea Asociaţiei ARP. La rândul său, profesorul universitar Gheorghe Sandu i-a înmânat scriitoarei Mariana Brăescu Silvestri o diplomă de recunoaştere a meritelor sale în activitatea de îngrijire a cărţilor lui Artur Silvestri şi  a cărţilor despre activitatea acestuia.

>>>>>

REVISTE – A apărut o nouă revistă în peisajul literar

20 03 2009

În data de  19 martie, 2009  a apărut primul număr al revistei lunare, on-line “Cetatea lui Bucur”- Literatură, Arte, elisabeta-iosif-1Cărţi – editată de Filiala Bucureşti a Ligii Scriitorilor din România în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu.

19 martie –o zi de comemorare, (ziua de naştere),  un omagiu adus omului de cultura, Artur Silvestri, cel care a creat imperiul mediatic al celor 19 reviste la care colaborează scriitorii români de pe toate continentele. site-cetatea-lui-bucur-mics2

“In memoriam Artur Silvestri – mărturii tulburătoare”  şi albumul “Frumuseţea lumii cunoscute – zile de neuitat”, cu texte scrise de autor si ilustrate de Vasile Cercel, artist plastic – sunt două volume care vor fi lansate în ziua de 19 martie, 2009 la Biblioteca judeţeană Iaşi de soţia sa, Mariana Brăescu Silvestri şi editorul volumelor, Teodora Mîndru şi prezentate în revistă.

În cuprins, primul număr al revistei on-line “Cetatea lui Bucur” are semnăturile unor scriitori ce fac parte din cenaclul Filialei Bucureşti a Ligii Scriitorilor Români “Cetatea lui Bucur”: Paul Polidor, Elena Armenescu, Sorin Cerin, Elisabeta Iosif, Cristian Neagu, Elena Buică, Ana Maria Bălaş.

Va rugăm să accesaţi http://cetatea-lui-bucur.com/ şi să ne contactaţi.

Elisabeta IOSIF, preşedinte, Cenaclul “Cetatea lui Bucur”

Oficiul National pentru Cultul Eroilor

20 03 2009

diploma-cultul-eroilor-dumitru-radoi1Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Bucureşti, a acordat distinsului scriitor şi publicist Dumitru Rădoi ,membru fondator al Ligii Scriitorilor dinradoi-dumitru România ,Filiala Bucureşti,Diploma de Onoare, pentru efortul de a promova  în scris, Cultul Eroilor Ţării ,la data de 1 decembrie  2008, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la  Marea Unire din 1918.Manifestările s-au desfăşurazt la Palatul Cercului Militar din Bucureşti ,sub genericul :Eroi şi  morminte, studii şi comunicări. Sesiunea anuală ,Ediţia  I-a 2008. Director ,dr. Cristian Scarlat.

Lansarea cărţii “ARTUR SILVESTRI-mărturii tulburătoare”

15 03 2009

coperta-i

Miercuri,25 martie,la ora 11,în cadrul şedinţei cenaclului literar “Vasile Sav”,patronat spiritual de Liga Scriitorilor din România ,are loc lansarea cărţii”ARTUR SILVESTRI-mărturii tulburătoare”,cu o prefaţă semnată de Mariana Brăescu Silvestri.(Colecţie iniţiată şi îngrijită de Mariana Brăescu Silvestri).Şedinţa se va ţine în sala de pe strada Decebal,nr.21,Cluj-Napoca.

Despre această carte vor vorbi : Dr.Ionuţ Ţene, Dumitru Velea şi Al.Florin Ţene.

Gh.Roşianu

INVITAŢIE

13 03 2009

invitatie1Joi, 19 martie, ora 13.00, la Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi” din Iasi,  va avea loc  lansarea cartii „In memoriam Artur Silvestri, marturii tulburatoare”, precum si a volumului postum „Artur Silvestri – Frumusetea lumii cunoscute”.
La eveniment vor fi prezente doamna Mariana Braescu Silvestri si doamna Teodora Mindru.
Ne-ar face o deosebita placere sa puteti participa si dumenavoastra.

Doina Drăgan: “Omagiul femeii”

11 03 2009

000006Sub egida Ligii  Scriitorilor Filiala Banat , sâmbătă 07.03.2009 a avut loc festivitatea cultural artistică  “Omagiul femeii” în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse si Asistenţă Educaţională Timiş si revista Heliopolis.

Poeţi si scriitori au citit din creaţiile propri.

Doamna Drăgan Doina preşedinta Filialei deschide cea de a doua întâlnire a membrilor prezentând  programul de desfăşurare. Scriitorul Ionel Murariu aduce  un omagiu Femeii şi  înmânează câte o garoafă tuturor femeilor prezente. Doamna  Prof .dr. Lucia Anucuţa directoarea CJRAET si gazda noastră  rosteşte un cuvânt de bun venit  participanţilor arătând  câte lucruri comune ne leagă  prin intermediul scrierilor noastre.000012

De la inceput întalnirea  s-a dovedit a fi  deosebit de selectă, caldă şi cu multe emoţii.

“Esti frumoasa ca o Duminică fără sfârşit” a spus  Doina Drăgan tuturor  doamnelor scriitoare.  Mariana Sperlea aduce un elogiu  femeii, amintind de Ana  Aslan, Ana Ipatescu, etc.   apoi citeste doua creatii originale: “Mamă şi Femeie sunt”. Matei Castiov citeşte o creaţie originală – o poezie inchinată mamei şi o secvenţă din romanul Indezirabil.

Punctul culminant  a fost când prof. Ana  Castiov  a dat tonul la  cântecul “Numai una” pe versuri  de George Coşbuc interpretat de toţi cei prezenţi. Dulcele grai si cântec  românesc al poeţilor noştrii inaintaşi  a răsunat  în toată sala. A fost o feerie.>>>>>

Dumitru Velea – Eminescu despre Avram Iancu „Un şir neîntrerupt de martiri”

11 03 2009

„ – Panule – îi zice Eminescu prealiniştitului memorialist al Junimii – tu ştii că-n lumea asta nu este nimic mai interesant decât istoria poporului nostru, trecutul lui, tot-tot este un şir neîntrerupt de martiri…” Şi pentru toţi aceşti Pani, vom zice împreună cu poetul, istoria unui popor o face acest şir neîntrerupt de martiri, de crucificaţi pe ideea ascunsă şi vicleană a istoriei.

Sunt „epoci de tranziţiune”, în care conştiinţa se sfâşie, indivizi şi grupuri sociale se alienează. Ba chiar, popoare. Aceasta se întâmplă, îndeosebi, în epocile postrevoluţionare, ale revoluţiilor eşuate. Individualul, în care străluceşte o clipă universalul, este trădat, ajunge „o podoabă a veacurilor”, cum zice poetul despre martirul Gr. Ghica Voievod, o imagine plastică revelatoare pentru conştiinţa nefericită, pentru „jertfa necurmată”.

Metaforic spus şi nu tocmai, se ştie că „jertfa necurmată” s-a fost solicitată de Absolut „celui ales”, începând de la facerea cortului (a templului) celor mulţi şi sfârşind cu a „cortului” propriu, pe muntele Moira sau pe muntele Căpăţânii. S-a fost solicitată de Absolut, de Tatăl Fiului Său, pentru a se salva nu numai un popor, ci toate seminţiile, pentru a depăşi condiţia de „rob” pentru cea de „prieten”, deschisă infinitului şi spiritului.

Eminescu este cutremurat, văzând istoria noastră ca o „jertfă necurmată”. Şi i-a fost dat poporului nostru ca tocmai prin „jertfa” acestui poet, să se lumineze această tragică şi nefericită condiţie de jertfă, acest şir de martiri. I-a fost dat lui să cutreiere în lung şi-n lat, în lat şi-n curmeziş, de la Nistru la Tisa, şi de la Tisa la Istru întreg ţinutul românesc;>>>>

Al. Florin ŢENE:,,Arhim.Veniamin Micle:IEROMONAHUL MACARIE-Tipograf român(1508-1512)”rin

10 03 2009

O carte de excepţie apărută la Editura Mănăstirea Bistriţa Olteană,2008,semnată de Arhim.Veniamin Micle este Ieromonaiul Macarie-Tipograf român(1508-1512).Arhimandritul Veniamin Micle , este autorul a peste 45 de lucrări publicate,o parte axată pe istoria neamului românesc, dar are şi lucrări ce abordează spiritualitatea ortodoxă şi istoria Sfinţilor.

Prezenta carte se deschide cu un motto semnat de B.P.Haşdeu:Românii avuseseră în toate nişte începuturi proprii ale lor,pe urmele cărora trebuia să păşească,dezvăluindu-se,fiii şi nepoţii,în loc de a uita vocea sângelui pentru momeala străinului.Rânduri care dau sens necesităţii apariţiei acestei lucrări bine documentate şi cuprinzând elemente inedite din istoriografia acestui personaj istoric şi bisericesc.

Cartea apărută în codiţii grafice şi de tehnică tipografică de excepţie, având pe coperta întâia Frontispiciu din Tetraevanghelul de lux-1512 este structurată în Cuvânt înainte de Arhim.Veniamin Micle,la 10 noiembrie 2007,Sfânta Mănăstire Bistriţa,Studiu introductiv cu cinci subcapitole,Ieromonahul Macarie,tipograf român,cu 3 subcapitole ce abordează apariţia Liturgherului la 1508,Octoihul la 1510 şi Tetraevanghelul la 1512,Identificarea tipografului Macarie cu şase subcapitole,Locul activităţii tipografului Macarie cu şase subcapitole,Ieromonahul Macarie,creator de şcoală cu unsprezece subcapitole, Tiparul postmacarian,Concluzii privind cartea macariană cu patru subcapitole, Bibliografie selectivă,Indice de nume şi Indice de locuri.>>>>

Conferinţa „Avram Iancu-modelul revoluţionarului român”

10 03 2009

avram-iancu

Publicaţia NapocaNews în colaborare cu Casa Municipală de Cultură – Cluj-Napoca,Societatea Cultural-Patriotică”Avram Iancu” şi Liga Scriitorilor din România vă invită la simpozionul cultural-ştiinţific intitulat “Avram Iancu-modelul revoluţionarului roman”.

Evenimentul va avea loc duminică 15 martie,de la ora 14,în sala de spectacole a Casei de Cultură din Piaţa Unirii nr.24,etajul l.

În cadrul conferinţei vor vorbi:

Ing.George Bara,redactor şef NapocaNews:cuvânt introductiv şi lansarea site-ul biografic www crăişorul munţilor.ro

-dr.,Ionuţ ŢENE,istoric şi director editor NapocaNews:Avram Iancu,conducător al Ţării Moţilor şi simbol al românilor transilvăneni.

-Demostene Şofron,redactor ziarul Făclia.

-av.Tudor Ionescu :Perenitatea mesajului revoluţionar al lui Avram Iancu.

-dr.Gelu Neamţu:Conştiinţa europeană a lui Avram Iancu.

-drd.Vasile Lechinţan:Avram Iancu la Cluj şi generaţia sa.

-Prof.Victor Bercea:Societatea Culturală Avram Iancu din România

-prof.Teodor Şandor:Statuia Avram Iancu din Cluj-Napoca.

Anfitrionul evenimentului va fi dr.Dan Brudaşcu,directorul Casei de Cultură a municipiului Cluj-Napoca.>>>>

Elisabeta Iosif:,,Sezonul reînvierii”

8 03 2009

cenaclul1

Nici că se putea mai bine să se adune scriitorii “Cetăţii lui Bucur”, decât la început de primăvară, în luna lui mărţişor, când are loc scenariul ritual al “renovării timpului” până la echinocţiul de primăvară, în sezonul învierii naturii. Martie este şi luna lui Ares, zeul înlănţuirilor, campionul (Hercules), maestrul duelului şi al magiei. Ares este întâmpinat cu titlul de zeu al primăverii şi pentru că este considerat războinicul şi răzbunătorul tuturor nedreptăţilor. Ziua de 6 martie a început cu cinstirea memoriei aceluia, care a creat   un adevărat imperiu mediatic, (incluzând aici şi revista literară şi de cultură on-line “Cetatea lui Bucur”) şi care apoi a dispărut nedrept în spaţiul cenaclul-1“României tainice” (sau poate veghează deasupra ei), profesorul, maestrul,  Artur Silvestri. Scriitorii filialei Bucureşti au  avut privilegiul să fie printre aceia care au primit primii volumul “Marturii tulburătoare”. A prezentat această primă carte dintr-un ciclu “in memoriam”, Elisabeta Iosif , care a vorbit  despre omul de cultură, despre cel care a trăit  “numai ca să scrie” şi a considerat acest lucru “încredinţarea unei datorii ce s-a îndeplinit în felul ei…important ar fi …că ele vor exista. Şi mai mult ca sigur că vor face bine cuiva, cândva, într-un loc oarecare de pe Pământ”. Viorica Enăchiuc a subliniat apoi, că a mers pe linia gândirii lui Artur Silvestri, aceea de a salva ideea de patrimoniu cultural, determinându-i pe scriitori să facă acelaşi lucru. La rândul ei, Ana Maria Bălaş a  argumentat necesitatea de a citi tot acest volum, îndemnând să ne implicăm, să scriem, să contribuim la realizarea celorlalte cărţi.>>>>

Liga Scriitorilor pregăteşte Dicţionarul membrilor săi

4 03 2009

Liga Scriitorilor din România pregăteşte DICŢIONARUL tip almanah al membrilor săi pe care intenţionează să-l publice în anul 2010.

Scriitorii vor fi prezentaţi în ordine alfabetică pe maximum trei pagini de text tipărit şi ilustrat.

Pentru acurateţea informaţiei care va fi conţinută în Dicţionar,membrii Ligii sunt rugaţi să trimită următoarele date:

-Numele şi prenumele(şi pseudonimul ,dacă este cazul),data şi locul naşterii,studiile şi profesia de bază,alte date privind locurile de muncă,data debutului în publicaţii sau în volum,titlurile revistei,ziarului,editurii care l-a publicat,cu menţionarea genului literar al lucrărilor respective,alte revite sau ziare în care au găzduit publicaţiile scriitorului,titlurile volumelor apărute,editura,anul apariţiei şi genul literar,etc.Traduceri în şi din limba română:ţara,editura,anul apariţiei,numele traducătorului,revista,etc.

Autorii sunt rugaţi în câteva propoziţii să rezume tematica sau subiectul fiecărui volum pe care l-a publicat.Mai sunt rugaţi să transcrie câteva referinţe critice scurte făcute cu privire la cărţile lor,text,numele criticului,unde s-a făcut referirea etc.Trebuie specificate premiile sau alte distincţii literare.>>>>