Al Florin Ţene:,,Liga Scriitorilor apără toate drepturile scriitorilor indiferent din ce organizaţie face parte”(interviu realizat de Costel Iftinchi)

29 03 2009

costel-iftinchiStimate dl.Al.Florin Ţene aş dori pentru cititorii revistei să ne spuneţi prin câteva cuvinte cine sunteţi? Mă refer la cealaltă jumătate,  omul şi nu scriitorul.


– Fiind un geamăn,născut în Drăgăşani,judeţul Vâlcea,în 1942,se justifică jumătatea de care faceţi vorbire în întrebare.De mic îmi plăceau să pătrund frumuseţea obiectelor.Le priveam altfel decât prietenii buni la matematică.Ei urmăreau cunoaşterea adevărului,pe când eu urmăream înţelegerea frumosului.Pe când eram în clasa a XI-am înfiinţat cenaclul literar Gib I.Mihăescu în cadrul Casei de Cultură .La şedinţele cenaclului participau:Virgil Mazilesc,Radu Vasile(viitorul prim ministru),Nicolae Cochinescu(în prezent procuror la Curtea Supremă de Justiţie),prof.Emil Istocescu,etc.Pe când eram student la facultatea de Filologie din cadrul Institutului Pedagogialflorin-tene-in-camera-birou-langa-diplomele-primitec din Baia Mare am înfiinţat în aceastră localitate cenaclul Nord,împreună cu regretatul poet Vasile Radu Ghenceanu,Ion Ghiur şi pictorul Mihai Olos.Iar la Cluj-Napoca am înfiinţat cenaclul Vasile Sav,toate funcţionează şi astăzi.Aceste iniţiative nu le-am păstrat numai pentru mine.Le-am lăsat şi gândului,pe care îl urmam.

Ce reprezintă pentru dumneavoastră scrisul şi în ce împrejurări ati debutat?

– Scrisul este însăşi viaţa mea.Am început să scriu de la vârsta de 14 ani.Însă am debutat la 17 ani în revista Tribuna din Cluj cu poezia Eu m-am născut când…era anul în care apăruse seria nouă a acestei reviste ,avându-l redactor şef pe Dumitru Mircea.Nu sunt un dogmatic,dar trăiesc toate chinurile îndoielii şi-ale căutării.Aventurile gândului,care pipăie,care ezită şi caută,le păstrez doar pentru mine.Celorlalţi le ofer numai fructul împlinit.>>>>

Ion Dodu Bălan:,,Sorin Cerin – Despre creaţia sapienţială…”

27 03 2009

ion-dodu-balan1Poet şi prozator de factură modernă, autor de eseuri şi studii filozofice pe teme îndrăzneţe şi ambiţioase despre nemurire,efemeritate şi eternitate, despre moarte, neant,aneant, viaţă, credinţă dor, Sorin Cerin a abordat, în ultima vreme teme asemănătoare, fundamentale, în specia aforismului, în volumele: Revelaţii 21 Decembrie 2012, şi Nemurire.Lucrări care, în limbajul teoriei literaturii, fac parte din creaţia sapienţială, conţinând aforisme, proverbe, sorin-cerin-flipmaxime etc. care „sont les echos de l’experience”, încât te întrebi cum un autor atât de tânăr are o experienţă de viaţă atât de întionsă şi de variată, transfigurată cu talent în sute de exemplare din această specie a înţelepciuni.

Pentru corecta apreciere a literaturii sapienţiale din aceste două volume ale lui Sorin Cerin, mi se pare necesară precizarea, deloc  pedantă şi belferească, în virtutea căreia aforismul din sfera literaturii sapienţiale se înrudeşte sau este perfect sinonim, în anumite cazuri, cu proverbul, maxima, cugetarea, vorba cu tâlc, vorba aceea …în limba şi literatura română.

În faţa unei asemenea  creaţii sântem datori să stabilim nuanţe, să aşezăm specia în istoricul ei. Specia aceasta zisă sapienţială cunoaşte o îndelungată tradiţie în literatura universală, de la Homer la Marc Aureliu, Rochefoucauld, Baltazar Garcian, Schopenhauer şi numeroşi alţii iar în literatura română de la cronicarii secolelor XVII şi XVIII, la Anton Pann, C. Negruzzi, Eminescu, Iorga,Ibrăileanu,L.Blaga, G.Călinescu până la C.V. Tudor.>>>>

La cenaclul Vasile Sav: Remember –Artur Silvestri

25 03 2009

p10205641 Şedinţa cenaclului literar”Vasile Sav”,din cadrul Centrului de Zi  pentru Vârstnici nr.2(coordonator Maria Bobină),patronat spiritual de către Liga Scriitorilor din România,a fost deschisă de scriitorul Al.Florin Ţene,preşedintele cenaclului.

În cadrul medalionului literar “Memoria calendarului-Radu Stanca şi George Topârceanu”,prof.Vasile Sfârlea,Maria Bârzo şi Aurel Chira au prezentat referate,bine documentate, despre viaţa şi opera autorilor Radu Stanca şi George Topârceanu.

În continuare s-a desfăşurat medalionul literar „Remember-Artur Silvestri”.Cu această ocazie a fost lansat volumul”In memoriam-ARTUR SILVESTRI-mărturii tulburătoare”.Despre scriitorul,istoricul şi filozoful  Artur Silvestri au vorbit: prof.dr.Dan Brudaşcu şi scriitorul Al.Florin Ţene. Vorbitorii au subliniat importanţa activităţii de promotor cultural ,de istoric al civilizaţiilor şi al activităţii enciclopedice, al celui care a ctitorit atâtea reviste şi organizaţii culturale.Au fost distribuite gratuit,celor prezenţi, volumle primite din partea doamnei Mariana Brăescu-Silvestri.p1020562

După aceea a urmat medalionul literar”Poeţi clujeni de lângă noi-Raveca Vlaşin”.Cu această ocazie a fost lansat volumul „Fresca amintirilor albastre”.Despre carte a vorbit Al.Florin Ţene,după care autoarea a citit câteva din poeziile sale cuprinse în volum.

În încheier,în cadrul medalionului literar”Cartea-fereastră spre orizontul cunoaşterii”,Al.Florin Ţene a prezentat  şi analizat cărţile:”Mănăstirile şi schiturile din judeţul Vâlcea” de Eugen Petrescu,”Istoria cărţii vâlcene” de Costea Marinoiu , şi „Marin Sorescu în scrisori” de George Sorescu şi Emil Istocescu.

Şedinţa s-a bucurat de o unanimă apreciere de către numerosul public prezent.

Viitoarea şedinţă va avea loc miercuri 29 aprilie a.c.

Gh.Roşianu

>>>>

Ioan Miclău :,,De la observaţie direct la raţionament…!”

25 03 2009

ioan-miclau-2-flip1“… Oricine va ceti acest titlu va fi tentat sa se intrebe daca nu cumva lipseste un anume element de studiu necesar, pe care sa se bazeze rationamentul! Si sunt de accord, intradevar un cercetator de profesie va zice repede: “lipseste experimentul, domnule! Altfel cum sa ajungi la un rationament ?”

Nu sunt filosof nici cercetator stiintific,dar, oare de-alungul istoriei noastre romanesti nu am avut experimente suficiente? Nu avem experimente actuale in baza carora se asteapta un rationament ? Intreb eu acum care a fost rationamentul istoricilor, a politicienilor, celora de la institutiile de cultura, ori, daca au inteles

ceva in conluzie, din experimentele nenorocirilor prin care a trecut si trece acest popor romanesc? Experimentul secolului XX: Comunismul cu distrugerea celor mai harnici si priceputi tarani ai agriculturii noastre, dusi ca vitele intre ciulinii Baraganului? Acesta a fost un experiment pe viata si pe moarte, observat de o lume intreaga. Care a fost rationamentul marilor puteri europene, tari ca Franta, Germania, Anglia, USA , in fata acestui experiment nenorocit romanesc?

Practica ruseasca de a inveli realitatea in camasa de fier a ideologiilor lor, a fost eficace prin educarea a fel si fel de venetici, fie si romani, pe care ni i-au trimis drept conducatori si luminatori, inselandu-ne intereselele nationale, realizandusile pe ale lor.>>>>

Olga Alexandra Diaconu:,,LANSARE DE CARTE LA IAŞI”

22 03 2009

coperta-i1

Pe 19 martie 2009 a avut loc la Biblioteca Municipală Gh. Asachi din Iaşi lansarea a două cărţi in memoriam Artur Silvestri. Prima, intitulată Artur Silvestri, mărturii tulburătoare, conţine mărturiile pline de afecţiune şi admiraţie, a zeci de scriitori din toate colţurile lumii, scriitori care prin răspândirea lor în spaţiu formează o adevărată geografie spirituală, concretizată virtual la iniţiativa lui Artur Silvestri, (19 martie 1953 – 30 noiembrie 2008 , scriitor, istoric şi filosof al culturii ), care şi-a propus şi a reuşit să dea la iveală o Românie tainică , constituită din creatori, oameni de cultură, feţe bisericeşti. Nume ca Alexandru Stănciulescu –  Barda, Ion Marin Almăjan, Francis Dessart, Ioan Miclău, Alexandru Nemoianu, Dimitrie Grama, Valentina Becart, Cezarina Adamescu, Mariana Gurza, Sabin Bodea, Ioana Stuparu, Cezar Adonis Mihalache , Lucian Hetco reprezintă doar câteva dintre cele care vor rămâne legate de personalitatea lui Artur Silvestri.

Această carte este o carte a emoţiei, ne spune scriitoarea Mariana Brăescu Silvestri, soţia celui plecat de clipcurând dintre noi, în cuvântul înainte intitulat Durerea rămâne în inima mea.Lecţia Omului Mare să n-o uităm niciodată! dar şi o carte scăldată în lacrimi, după cum a spus în Cuvântul de deschidere la lansarea cărţilor. Domnia Sa  a subliniat ideea de Om Mare, de Model spiritual care era clip_31permanent vie în sufletul lui Artur Silvestri, idee prin care Artur Silvestri încerca să calce pe urmele unor personalităţi de seamă, precum Antonie Plămădeală şi Zoe Dumitrescu Buşulenga. Această idee a stat la baza proiectului de înfiinţare a mai multe edituri şi reviste on-line, unde erau şi vor continua să fie primite cu largheţe sufletească creaţii literare, socio-culturale, religioase, selectate doar după criteriul valoric.

Un alt merit al lui Artur Silvestri a fost acela de apreciere, de recunoaştere a unor personalităţi din diferite domenii de activitate care au fost premiate anual prin înfiinţarea Premiilor Asociaţiei Române Pentru Patrimoniu al căror mentor spiritual şi material era. Dintre  cei premiaţi în 2007, a vorbit profesorul universitar Gh. Sandu de la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi care a primit Diploma de excelenţă din partea Asociaţiei ARP. La rândul său, profesorul universitar Gheorghe Sandu i-a înmânat scriitoarei Mariana Brăescu Silvestri o diplomă de recunoaştere a meritelor sale în activitatea de îngrijire a cărţilor lui Artur Silvestri şi  a cărţilor despre activitatea acestuia.

>>>>>

REVISTE – A apărut o nouă revistă în peisajul literar

20 03 2009

În data de  19 martie, 2009  a apărut primul număr al revistei lunare, on-line “Cetatea lui Bucur”- Literatură, Arte, elisabeta-iosif-1Cărţi – editată de Filiala Bucureşti a Ligii Scriitorilor din România în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu.

19 martie –o zi de comemorare, (ziua de naştere),  un omagiu adus omului de cultura, Artur Silvestri, cel care a creat imperiul mediatic al celor 19 reviste la care colaborează scriitorii români de pe toate continentele. site-cetatea-lui-bucur-mics2

“In memoriam Artur Silvestri – mărturii tulburătoare”  şi albumul “Frumuseţea lumii cunoscute – zile de neuitat”, cu texte scrise de autor si ilustrate de Vasile Cercel, artist plastic – sunt două volume care vor fi lansate în ziua de 19 martie, 2009 la Biblioteca judeţeană Iaşi de soţia sa, Mariana Brăescu Silvestri şi editorul volumelor, Teodora Mîndru şi prezentate în revistă.

În cuprins, primul număr al revistei on-line “Cetatea lui Bucur” are semnăturile unor scriitori ce fac parte din cenaclul Filialei Bucureşti a Ligii Scriitorilor Români “Cetatea lui Bucur”: Paul Polidor, Elena Armenescu, Sorin Cerin, Elisabeta Iosif, Cristian Neagu, Elena Buică, Ana Maria Bălaş.

Va rugăm să accesaţi http://cetatea-lui-bucur.com/ şi să ne contactaţi.

Elisabeta IOSIF, preşedinte, Cenaclul “Cetatea lui Bucur”

Oficiul National pentru Cultul Eroilor

20 03 2009

diploma-cultul-eroilor-dumitru-radoi1Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Bucureşti, a acordat distinsului scriitor şi publicist Dumitru Rădoi ,membru fondator al Ligii Scriitorilor dinradoi-dumitru România ,Filiala Bucureşti,Diploma de Onoare, pentru efortul de a promova  în scris, Cultul Eroilor Ţării ,la data de 1 decembrie  2008, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la  Marea Unire din 1918.Manifestările s-au desfăşurazt la Palatul Cercului Militar din Bucureşti ,sub genericul :Eroi şi  morminte, studii şi comunicări. Sesiunea anuală ,Ediţia  I-a 2008. Director ,dr. Cristian Scarlat.