Al.Florin ŢENE:,,Zbor de dragoste târzie”

8 04 2009

p1020628Se vorbeşte mult despre lirica femenină,dar o spun de la început că-mi displace împărţirea pe sexe a literaturii.Însă felul de a scrie al poetelor ne dă de gândit pentru că în psihologia lor s-a strecurat ceva dramatic,o nostalgie discretă,în sensul emanicipării spirituale, pe care o descoperim  şi în volumul  „Zbor de dragoste târzie” al poetei Olga Alexandra Diaconu ,apărut la Editura online Semănătorul,iunie 2008.

Confesiunea lirică este sinceră,ea dezavuează timiditatea şi se identifică cu Eva din mitul biblic:Sunt Eva şi mănânc un măr/să aflu cum a-nceput viaţa/şi port în sufletun pridvor/ca să contemplu dimineaţa.(Sunt Eva şi mănânc un măr).Poeta îşi asumă păcatul primordial,iar eul ei retrovertit  îşi caută expansiunea în discursul transparent şi cristalin .

Iubirea este o flacără care ţine poemul treaz ,cu antenele în alertă,pentru a face cititorul să descopere criza lăuntrică,provocată de amintirea inocenţei originare:Am sufletul transparent/de iubire/şi păsările se rotesc/atât de sus,/pacă/ar scrie cu aripile/gând înflorit spre tine dus(Azi ,un strigăt neauzit).Jumătatea mitologică a femeilor,bărbaţii sunt percepuţi ca un rău necesar,sau ca nişte cariatide ce ţin pe umeri cerul,…sunt/tot ce-I mai rău şi mai bun/pe Pământ-aerul sunt.(Bărbaţii).Ei sunt emblema iubirii,sunt anonimii din măduva cuvântului iubire:Nu-ţi spun pe nume,îţi spun doar iubire/şi simt cum mă învăluie un val/de parcă amândoi devenim fire-/două singurătăţi pierdute în astral.(De te iubesc…).>>>>

Şedinţa filialei Banat a Ligii Scriitorilor

8 04 2009

Sub egida Ligii Scritorilor filiala Banat, in colaborare cu Centrul Judetean de Resurse  si Asistenta Educationala Timis si  cu revista Heliopolis din Timisoara a avut loc in 04 apr 2009 ,lansarea cartii “Dincolo de uitare “ de Mariana Sperpea  si “ Album Ioa Aga “ ingrijit de ion Murariu. Intalnirea a fost moderata de prof. Doina Dragan presedinta L S filiala Banat.    Despre Mariana Sperlea si resurectia lirismului a vorbit Geo Galetaru: Mariana Sperlea si-a configurat o traiectorie proprie . ambitionand  sa integreze universului sau poetic  teme eterne, precum natura, erosul, conditia  umana in multiplele ei ipostaze. Volumul se incadreaza  in registrul tematic implicand un flux liric impresionant, care penduleaza intre gratios si patetic, realizand un melaj fericit intre componenta dramatica  si cea elegiaca. Puritatea sentimentului si melancolia finite sunt palierele predilecte pe care se situeaza melopea lirica surdinizata si profunda. Elegiile autumnale dau masura exacta si adevarata a talentului  autoarei .Versurile contin o retorica inefabila a diafanitatii, invitindu-ne la un veritabil festin metaforic. Iubirea revitalizeaza fiinta  si transfigureaza realitatea: ”Daca ti-ai intinde raza /Sa-mi mangai obrajii,/Germenii iubirii/Ar inflori nenuntiti……/”>>>>