Al.Florin Ţene: „Prin vămile vieţii”de mână cu Scriitorul

30 05 2009

al_florin_tene.thumbnail2Am cunoscu de-alungul vieţii mulţi medici care pe lângă nobila meserie  ce o practică s-au aplecat cu talent şi acribie şi asupra ARTEI. Să fie aceasta un mijloc de refugiu ,de „potolire”a durerilor  resimţite în mediul în care îşi desfăşor activitatea ? Este o întrebare retorică. Un astfel de medic este Virgil Răzeşu ,acesta fiind  un talentat scriitor, violonist şi promotor cultural .”După ce a acordat profesiei dreptul său primordial, (fiind un chirurg de excepţie .n.n), alcătuind un Vademecum de chirurgie ,supranumit, nu cu ironie, ci cu simpatie şi respect profesional, Biblia de la Piatra Neamţ-studiu complex al practicii chirurgicale” autorul romanului “Prin vămile vieţii,”apărut la Editura Răzeşu ,2008 este şi un talent muzical înăscut, cântând în tinereţe într-o orchestră simfonică, aşa cum ne informează Doina Rusu în”Invitaţie la lectură”. Cartea având 327 de pagini am primit-o cu următoarea dedicaţie care mă onorează: “Scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, cu sinceră preţuire şi aleasă consideraţie.”

Romanul este construit asemeni unui puzzle, structurat pe capitole, fiecare având un motto , din clasicii literaturii şi filozofiei, ce esenţializează subiectul capitolului următor.Aparent romanul este numai autobiografic . Dar oare nu toate romanele au crâmpeie din biografia scriitorilor? Chiar dacă unele se rezumă la fragmente din trăirile eului şi din aventurile intelectuale .

Prin vămile vieţii” cuprinde fragmente din amintirile copilăriei,într-un spaţiu anistoric, pe malul Dunării, la Brăila şi Galaţi, descoperim pagini deosebite despre dragoste şi profesie, sau însemnări ce se constituie în adevărate eseuri , despre paranormal(romanul se deschide cu o astfel de povestire) şi asemeni jocului de  cuburi autorul revine la momente din tinereţe, adăugând ,de fiecare dată, meditaţii filozofice, din care se desprind învăţăminte de viaţă , experienţă umană şi profesională. >>>>

Karina Drăgaş- Recitalul poetic ”Metafora naturii, natura poeziei”

27 05 2009

Gradina BotanicaÎn ziua de 27 mai a.c.Cenaclul literar”Vasile Sav”din cadrul Centrului de Zi nr.2, (coordonator Maria Bobină) , patronat spiritual de Liga Scriitorilor din România, a ţinut şedinţa,coordonată de scriitorul Al.Florin Ţene, în Grădina Botanică , în Pavilonul Japonez. În prezenţa unui numeros public  şi a unui grup de elevi şi profesori de la Şcoala Specială “Transilvania”,din Baciu, care de fapt, a deschis programul cu Medalionul literar”Bucuria copiilor,poezia naivităţii lor”. În cadrul căruia a fost prezentată sceneta”Ridichia uriaşe”, urmând apoi concursul”Fi inteligent  şi  ghiceşte”.Câştigătorilor le-au fost împărţite daruri confecţionate de elevii acestei şcoli. Profesoara Antonia Bodea a recitat poezii pentru copii din creaţa sa,iar Maria Bobină a citit un poem semnat de poetul Dumitru Cerna. În continuare a urmat Medalionul literar”Memoria calendarului-Titus Popovici”.Despre viaţa şi opera scriitorului au vorbit:prof.Maria Ţămbrescu şi Aurel Chira.

În cadrul recitalului poetic”Metafora naturii, natura poeziei”au citit din creaţiile lor poeţii:Eugen Coţa, T.Ungureanu, Olimpia Bebu, Aurel Vuşcan, Raveca Vlaşin,Titina Nica Ţene, Florin Verdeş, Antonia Bodea, Aurel Baghiu şi Al.Florin Ţene.>>>>

-George Baciu:,,De dor de Artur Silvestri”

27 05 2009

Vremea şi locul şi-au veşnicit lacrima, într-o sâmbătă de Florar, mai amintindu-ne că trăim în România Tainică. Tăcuţi şi trişti, ca o răcoare de slovă românească ne mângâiem cu EL, sfetnicul nostru dintr-un crepuscul de gest, nestatornicia noastră de toate zilele.George  Baciu

Încă prea puţin preţuit precum ar îngădui opera ce ne-a dat şi înzestrarea rarissimă de scriitor profetic şi de înţelept, Artur Silvestri constituie în sine o apariţie stranie şi ilustrează un destin neobişnuit.

Venit din obârşiile culturale ale neamului românesc, cu şuviţă dacică şi haiducească într-o tradiţie curată şi cuminte ca un patriarh al tuturor răstignirilor noastre a plecat fără să ne aştepte mirarea, cu discreţie „întru mister şi pentru revelare”.

Slova sa, izvorâtă din rărunchii fără margini ai gândului, bine aşezată în podgoria sublimului contribuie în chip hotărâtor la un profetism autohtonist cu perspectivă existenţială miruit în sfinţenia neiubirii de neromânism.>>>>

Al.Florin ŢENE:Mihail Tănase-,,Interzisă iubirea”

26 05 2009

În tensiunea dintre concept şi imagine,poezia lui Mihail Tănase din volumul „Interzisă iubirea”,Editura Sedan,Cluj-Napoca,2009,dezvăluie , în fapt, o tensiune mai adâncă, între spirit şi dorinţă.Interzisa iubirea

Poetul vine din Bărăganul fontelor solare şi îşi exprimă în versuri gândurile şi trăirile care, apoi,   le-a publicat în diferite reviste din ţară şi străinătate,  inclusiv în  numeroase antologii.

Visceralul resimte cerebralitatea ca presiune convenţională, ca trăire intensă .Sevele dorinţei sunt căutate în plasma imaginilor ce pot revigora alte imagini, asemeni ameobei.În „Interzisă iubirea” poetul foloseşte un ingenios scenariu liric, deşi nu atât construcţia lucidă dă coerenţă versurilor, cât permanenta stare de criză, resimţită acut:”Sunt mai mult decât/ un obiect fac tot/ după cum mă duce/ capul…”(Interziă iubirea…).De aici provine şi confesiunea frenetică şi contorsionată , în fapt o explozie a interiorităţii sub forma retoricii impetuoase:”Te-am sculptat, /din ochiul lunii/ în oglinzi de stele…”(Pastel).

Poeziile lui Mihail Tănase sunt asemeni clic-clacului aparatului de fotografiat care surprinde în lumină imaginile realităţii trecute prin filtrul eului frisonat de dorinţi.Scurte,concentrate,uneori tangenţiind cu poezia japoneză (haiku) :”Golurile abisale/ sapă/ în mine/ pe frunte născând/ secunde.(Iarna…).>>>>

Karina Drăgaş:,,Pe urmele istoriei noastre”

23 05 2009

P1020919În organizarea  Centrului de Zi pentru  Vârstnici nr.2 (coordonator Maria Bobină) şi a Cenaclului literar”Vasile Sav”, patronat  spiritual de Liga Scriitorilor din România , s-a desfăşurat în zilele de 20 şi 21 mai a.c. excursia tematică “Pe urmele istoriei noastre”.Cu această ocazie un grup de 41 de membri ai Centrului şi ai Cenaclului au fost vizitat Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus , aflată pe valea râului Sâmbăta , la poalele Munţilor Făgăraş , a cărei istorie începe în secolul al XVII-lea . Prim ctitor fiind domnitorul Constantin Brâncoveanu ,domn al Ţării Româneşti între anii 1688-1714 .Cu această ocazie poetul Al.Florin Ţene , preşedintele Ligii Scriitorilor, a P1020928susţinut un recital poetic , intitulat  „Istoria Cerului meu de hârtie „ susţinut chiar în curtea Mănăstirii . La care au participat ,pe lângă membrii Cenaclului , şi numeroşi excursionişti aflaţi în vizită la Mănăstire .

Pe drumul de întoarcere au fost vizitate Cetatea Făgăraşului ,muzeul acesteia ,şi Cetatea Alba Iulia .

Viitoarea iniţiativă ,în acest sens ,va avea loc miersuri , 27 mai , ora 11 , în Grădina Botanică din Cluj-Napoca ,unde se v-a  desfăşura şedinţa Cenaclului „Vasile Sav “,în cadrul căuia un grup de poeţi v-a susţine recitalul ”Poezia naturii,natura poeziei “.

Karina Drăgaş

VEŞNICĂ CINSTIRE EROILOR NEAMULUI ROMÂNESC

20 05 2009

Invitatie 2

Invitaţie din partea Cenaclului Literar”Vasile Sav”

20 05 2009

Ce se va desfăşura sub genericul”Metafora naturii ,natura poeziei”

Miercuri , 27 mai,a.c,ora 11, membri şi simpatizanţi Cenaclului Literar “Vasile Sav”sunt invitaţi să participe la şedinţa ce se va ţine în Grădina Botanică din Cluj-Napoca ,  Pavilonul Japonez . În program:

-Medalionul literar”Bucuria copiilor,poezia naivităţii lor”, invitaţi sunt copii de la Şcoala Specială Transilvania (director Carmina Urs) , care vor prezenta  sceneta” Ridichia uriaşă” şi concursul cu premii “Fi inteligent şi ghiceşte”.

-Medalionul literar”Memoria calendarului-Titus Popovici”,prezintă prof.Maria Ţămbrescu .

-“Carte frumoasă,cinste cui te-a scris” –Zăpezile din Arcadia de Stela Ianovici Costan ,prezintă poeta Persida Rugu .

-Medalionul literar “Prin adevăr învingem o părere-istoria religiilor”, prezintă Aurel Vuşcan .

-Recital poetic”Metafora naturii,natura poeziei”,citesc din creaţiile lor:Eugen Coţa , Ionel Andraşoni ,Gavril Moisa ,Persida Rugu ,Antonia Bodea ,Olimpia Bebu , Titina Nica Ţene ,Al.Florin Ţene.

Gh.Roşianu

Al.Florin ŢENE: „Conştiinţa nefericită”a lui Hegel “trăită“ prin” gândirea” epocii de B.Fundoianu

16 05 2009

al-florin-tene-noua-mcsÎn concepţia unora ca Jean Wahl şi Jean Hyppolite “conştiinţa nefericită” ar fi adus izbăvitoare ritmuri de trezire a  culturii europene moderne din inocenta ameţire cu “teoria plată a fericirii”.În aceste condiţii filosofii vremii i-au atribuit lui Hegel “iniţiativa” de a fi creionat conştiinţa ca pe o Penelopă tristă şi îndurerată care coase aşteptarea pe pânza eternă , fără speranţă, a înfrângerii umane .

Prin Hegel,speranţa perfecţiunii umane a iluminismului ducea,inevitabil, către filosofia contemporană filosofului ; prin Nietzsche această speranţă era amputată , iar nihilismul lui anunţa ca „mal du siecle”al culturii timpului său . Evoluţia „conştiinţei de sine” din”Fenomenologia spiritului” a fost identificat arbitrar cu o „gândire asupra morţii”,de către Jean Hyppolite în”Etudes sur Marx et Hegel”,Paris,1965,p.34,iar Hegel era clasificat în grupul precursorilor existenţialismului alăturându-l lui Nietzsche în elaborarea formulei , ajunsă , de acum , celebră ”dumnezeu a murit”.

Seducţia “conştiinţei nefericite”la făcut pe Herbert Marcuse să-i atribuie o înţelegere paradoxală ,că istoria permenentei ciocniri între” logosul dominării” şi „logosul satisfacerii”,între dorinţă şi raţiune,coliziune însoţită de sentimentul morţii şi anxietăţii este o emanaţie hegeliană proiectată pe un ecran freudian.(Herbert Marcuse,Eros and Civiliyation,A Philosophical Inquiry into Freud,New York,Vintage Books,1955,p.102-107).>>>>

Liga scriitorilor din România, Filiala Bucureşti organizează Recital MARIA IRENA GĂLEŞANU

13 05 2009

Maria Irena GalasanuEditura Fundaţiei „Paul Polidor”,în colaborare cu Filiala Bucureşti a Ligii Scriitorilor , în colaborare cu Universitatea  Populară Bucurteşti prezintă , joi 14 mai ,orele 13,00 la Sala I.C.Brătianu,str.Biserica Amzei nr.5-7 , în cadrul „International Festival-Paul Polidor” RECITAL -MARIA IRENA GALEŞANU. Participă Elisabeta Iosif, preşedintele Ligii Scriitorilor-Filiala Bucureşti ,criticul literar Cristian Neagu , Ioan Iacob-Las Vegas Romanian Journal,USA.Prezentarea volumului Spre o vară indiană pe 1-80.JURNAL AMERICAN de Ioan Iacob ,apărut la Editura “Paul Polidor”.Mai participă : Grupul Isteţii-Grădiniţa 234 ,Grupul Izvoraşul, Grădiniţa 189,Centrul fundaţiei Paul Polidor şi Şcoala nr.120.

Karina Drăgaş

Dezbatere iniţiată de LIGA SCRIITORILOR din România

13 05 2009

LIMBA  ROMÂNĂ  ŞI  REFORMA  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Motto:  “Preeminenţa lingvisticii este larg recunoscută în ceea ce s-a încercat deja în domeniul social. Şi nu datorită unei superiorităţi intrinseci, ci pur şi simplu pentru că, odată cu limba, ne situăm la baza oricărei existenţe relaţionale.”

”ÉMILE BENVENISTE, Probleme de lingvistică generală, Vol.II, p.21

La Conferinţa Sindicatului Salariaţilor din Învăţământ Bucureşti, domnul profesor „Gheorghe Izvoranu, preşedintele FSI Spiru Haret, a acuzat faptul că reforma educaţiei a fost redusă la descentralizare şi că sunt uitate problemele importante precum curriculumul, programele, finalitaţile procesului de învăţământ, cerinţa societăţii pentru viitor.” (Trib.Inv. 994/2009, p. 6) La cele enumerate, ne permitem să mai adăugăm că sunt uitate cu nonşalanţă chiar cerinţele prezentului ale cărui evenimente se derulează din ce în ce mai repede.

Lipseşte, de fapt, concepţia unitară care să asigure la nivelul MECI elaborarea sistemului coerent de măsuri cerut de amplele şi rapidele transformari europene. Fără acest efort propriu de concepţie, care să pornească de la specificul şcolii româneşti şi de la specificul spiritualităţii noastre pentru a ne compatibiliza cu aspiraţiile general europene, vom înregistra întârzieri insurmontabile în educarea tinerelor generaţii.

A educării tinerelor generaţii şi nu numai a lor, de vreme ce noi toţi, de la mic la mare, trebuie să ne însuşim din mers statutul de cetăţean responsabil al Europei Unite.>>>>

Întrunire culturală organizată de Liga Scriitorilor ,filiala Banat.

10 05 2009

DSCF3903.09mai2009Sub egida Ligii Scriitorilor filiala Banat  Timişoara, în colaborare cu revista Heliopolis şi cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş a avut loc  sâmbătă 09.05.2009,  a patra întâlnire literar artistică a filialei Banat. S-a dezbătut cartea  „Firicel de dor” a poetei şi intrepretei de muzică populară Maria Martinescu Sadovan Întâlnirea a fost moderată de scriitoarea Doina Drăgan preşedinta LS filiala Banat.     Prof.  Dr. Lucia Anucuţa, director al CJRAET, gazda noastră, a rostit un cuvânt de întâmpinare.     Scriitoarea Doina Drăgan, analizează volumul „Firicel de dor”.      Poeziile au o concepţie poetică originală, împletite cu partea muzicală. Poeziile sunt inspirate din cântecul popular veşnic viu. Poeta evocă locurile natale, visele ,viaţa de acasă. Sunt analizate cu pertinenţă şi pătrundere critică unele poezi reprezantative  ale volumului. Tradiţiile sunt valorificate în creaţiile doamnei Maria Martinescu  Poeta trăieşte in slujba muzicii şi a credinţei   . Prezentă şi directoarea editurii Mirton, Jeni Tonenchi, vorbeşte despre condiţiile în care a apărut volumul şi sensibilitatea muzicală a poetei.  Mariana Sperlea  poetă şi vicepreşedinta filialei apreciază curgerea lină şi pură a poeziilor autoarei Autoarea îşi scrie textele propriilor compoziţii muzicale    Prezent printre noi, actorul Vladimir Jurăscu, cetăţean de onoare al Timişoarei, rosteşte câteva cuvinte calde de apreciere la  adresa autoarei după care citeşte câteva dintre poeziile prezente în volum.>>>>

Menuţ Maximinian: Interviu cu scriitroul Al.Florin ŢENE, preşedintele LIGII SCRIITORILOR din România

10 05 2009

Menut Maximinan“Critica literară dă contactul cu opera ca lucru înfăptuit…”

-Domnule Al.Florin Ţene cunoscând faptul că dumneavoastră aţi debutat cu poezie la vârsta de 18 ani în revista clujeană TRIBUNA, îmi permit să vă întreb, cât din viaţa omului este poezie?al-florin-tene

Al.Florin Ţene-În luna mai se împlinesc 50 de ani de la debutul meu cu poezia Eu m-am născut când… De atunci tot scriu şi public. Având în vedere că omul prin construcţia sa psihică este o fire contemplativă şi imaginativă, că din cele mai vechi timpuri el a creeat mitul Edenului/Paradisului/Raiului, cu accepţiunea lor mitic-terestră, creştin-celestă sau secundă (apartenenţa dublă a omului la profan şi la sacru prin dualismul, cum zice Ion Popescu Brtădiceni, caracteristic materiei spirit), viaţa omului e plină de poezie. Finalmente Poezia a demarat pe teren magico-mitic, s-a dezvoltat ca idee sau ca viziune religioasă şi culminează ca idee sau viziune filosofică-utopică şi, după aceea, social-politică. Poezie este ducerea la grădiniţă a copilului, plimbarea cu familia în parc, cu prietena şi prietenii, întoarcerea acasă cu un buchet de flori, pescuitul pe marginea unei ape, privirea unui tablou, etc. Poezia îşi dezvăluie existenţa şi menirea în viaţa socială a omului, este inventarierea idealităţilor, iar poetul nu face decât, prin inspiraţie,transpiraţie şi talent să o aducă  în semiotic, în paradisul cuvintelor. Poezia nu este numai muzică şi nici numai o suită de imagini. Nu este însă nici o simplă suită muzicală de gânduri. Este o suită muzicală de gânduri emoţionale.>>>>

Simpozionului Internaţional „Educaţia o provocare in contextul european”

10 05 2009

Prezenţa membrilor LS filiala Banat Timisoara la Simpozionului Internaţional „Educaţia o provocare in contextul european” organizat de  Casa Corpului Didactic  si inspectoratul Timis, a fost de excepţie.     Prima ediţie  Creativitate si inovare didactică a avut loc astăzi 08.05.2009 in Amfiteatrul Facultăţii de ccdMecanică din Timisoara.    Redăm mai jos cuvântul prof. Doina Drăgan, preşedinta  filialei Banat a L S, la deschiderea festivităţii:

Liga Scriitorilor Români, filiala Banat Timişoara salută iniţiativa CCD din Timişoara pentru organizarea acestui simpozion international.

–          Creativitatea şi inovarea didactică există în eul fiecărui profesor care se dăruieşte acestei cariere, atât în timpul predării cât şi în timpul extraclasă.

–          Talentul unui elev este o provocare interesantă şi cu cât elevul este mai inteligent cu atât complexitatea sa emoţională este mai mare.>>>>


Lansare de carte marca Dan Brudaşcu

8 05 2009

La Polul Cultural

Lansare de carte marca Dan Brudaşcu

(Galerie foto)Lansare de carte marca Dan Brudaşcu şi fotografie

Azi , 07 mai , la orele 17 s-a desfăşurat o frumoasă acţiune culturală . În ambianţa expoziţiei de pictură a lui Radu Flora ,  cunoscutul scriitor , istoric literar , promotor cultural şi om politic Dan Brudaşcu a lansat trei cărţi:”Degetele timpului”(Versuri),”Paradoxuri ale francmasoneriei” şi „ Legendele evului mediu”.

Despre aceste cărţi au vorbit  : scriitorii Constantin Cubleşan, Ion Cristofor , Dumitru Cerna şi Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România . Acesta din urmă a pus accent mai mult pe managerul cultural Dan Brudaşcu , comentând apoi “Degetele timpului”, volum de debut în poezie a lui Dan Brudaşcu .

În încheiere autorul a acordat autografe pe cărţile sale .

Catinca Dumitru

Petru Birău:,,Despre teatru cu pana sufletului”

5 05 2009

Scriitorul Al.Florin Ţene,preşedintele Ligii Scriitorilor din România,este unul dintre scriitorii importanţi despre care putem spune că şi-a legat o parte a destinului său literar de Teatru Dramatic „Ion D.Sîrbu”din Petroşani prin frumoasa prietenie care îl leagă de colegul de breaslă scriitorul un-teatruDumitru Velea,din perioada când acesta a fost directorul teatrului şi până în present când este secretar literar.

Vreme de un deceniu,din 1995 şi până în 2005,distanţa Cluj-Napoca-Petroşani a fost anulată de pasiunea comună a acestor doi scriitori pentru teatru şi în mod special pentru activitatea artistică desfăşurată pe scena Teatrului Dramatic”Ion D.Sârbu”Petroşani,Dumitru Velea ca director şi dramaturg(membru al Uniunii Scriitorilor diun România,secţia dramaturgie),iar Al.Florin Ţene în calitate de cronicar de teatru şi dramaturg,prezent la toate premierele teatrale montate la Petroşani în cei zece ani marcaţi de această colaborare benefică,concretizată în numeroase proiecte commune ale celor doi scriitori(încurajarea în scrierea şi publicarea unor volume de proză şi dramaturgie,cum este cazul impresionantei piese de teatru”Vă somez,domnule doctor”scrisă de Al.Florin Ţene,la încurajarea lui Dumitru Velea,numeroasele lansări de carte,cu scriitori importanţi aduşi de la Cluj-Napoca de Al.Florin Ţene,cum sunt Adrian Ţion şi Constantin Cubleşan,sau cronicile de teatru publicate de Al.Florin Ţene în “Curierul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca”,”Adevărul de Cluj”,”Ardealul literar”,”Oglinda literară“ şi alte reviste de cultură,etc.).>>>>

-Norinel Popescu:,,Câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia”

3 05 2009

Fără nicio aluzie la a-micul C. D.

Nu se ştie dacă  unii oameni au  împrumutat caracterul  şi comportamentul animalelor din vremuri ancestrale , însă , sigur se cunoaşte că unii dintre noi se comportă asemeni  câinelui . Acest animal care a devenit stăpânul omului , a făcut ca unii dintre noi să împrumute caracterul acestuia . Astfel de oameni  tot latră la lună , pentru a nu se plictisi , s-au la alţi oameni care îşi văd de treabă în drumul lor prin viaţă . Nu ne-ar deranja , vorba aceea , fiecare „animal” are dreptul la exprimare prin limba lui . Însă , atunci când lătratul lor deranjează bunul mers al vieţii noastre ar fi necesar să -i mai lovim cu câte un băţ.Dar…nu facem acest lucru pentru a nu ne amenda cei de la Protecţia Animalelor. Cunoscând faptul că fiecare “pasăre”moare pe limba ei , aşteptăm acest eveniment  să se petreacă şi la …câinele despre care vorbeam .În general îmi plac câinii , mai ales cei dresaţi .Din păcate , majoritatea dintre ei nu au avut norocul să fie…”şcoliţi” .

Îmi pare rău de neînţelegerea “câinelui”,de care fac vorbire, că  mă latră degeaba. Au făcuto şi alţi câini , tot degeaba, pe motiv că le-am arătat băţul pe care scria colaboratori cu coteţul pe care  se afla firma “Securitate”.Chiar m-au exclus din haită  crezând că am  făcut vreodată  parte din regnul lor. Eroare. Cel de care fac vorbire ,  fiind câine , pe dealtă parte , nu are cum să înţeleagă  libertatea  omului de a  se asocia cu cine doreşte .Chiar să înfiinţeze organizaţii profesionale . Întotdeauna diversitatea conduce spre progres.Doar,nu o să rămânem la un singur partid unic .>>>>