Al.Florin Ţene: „Prin vămile vieţii”de mână cu Scriitorul

30 05 2009

al_florin_tene.thumbnail2Am cunoscu de-alungul vieţii mulţi medici care pe lângă nobila meserie  ce o practică s-au aplecat cu talent şi acribie şi asupra ARTEI. Să fie aceasta un mijloc de refugiu ,de „potolire”a durerilor  resimţite în mediul în care îşi desfăşor activitatea ? Este o întrebare retorică. Un astfel de medic este Virgil Răzeşu ,acesta fiind  un talentat scriitor, violonist şi promotor cultural .”După ce a acordat profesiei dreptul său primordial, (fiind un chirurg de excepţie .n.n), alcătuind un Vademecum de chirurgie ,supranumit, nu cu ironie, ci cu simpatie şi respect profesional, Biblia de la Piatra Neamţ-studiu complex al practicii chirurgicale” autorul romanului “Prin vămile vieţii,”apărut la Editura Răzeşu ,2008 este şi un talent muzical înăscut, cântând în tinereţe într-o orchestră simfonică, aşa cum ne informează Doina Rusu în”Invitaţie la lectură”. Cartea având 327 de pagini am primit-o cu următoarea dedicaţie care mă onorează: “Scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, cu sinceră preţuire şi aleasă consideraţie.”

Romanul este construit asemeni unui puzzle, structurat pe capitole, fiecare având un motto , din clasicii literaturii şi filozofiei, ce esenţializează subiectul capitolului următor.Aparent romanul este numai autobiografic . Dar oare nu toate romanele au crâmpeie din biografia scriitorilor? Chiar dacă unele se rezumă la fragmente din trăirile eului şi din aventurile intelectuale .

Prin vămile vieţii” cuprinde fragmente din amintirile copilăriei,într-un spaţiu anistoric, pe malul Dunării, la Brăila şi Galaţi, descoperim pagini deosebite despre dragoste şi profesie, sau însemnări ce se constituie în adevărate eseuri , despre paranormal(romanul se deschide cu o astfel de povestire) şi asemeni jocului de  cuburi autorul revine la momente din tinereţe, adăugând ,de fiecare dată, meditaţii filozofice, din care se desprind învăţăminte de viaţă , experienţă umană şi profesională. >>>>

Karina Drăgaş- Recitalul poetic ”Metafora naturii, natura poeziei”

27 05 2009

Gradina BotanicaÎn ziua de 27 mai a.c.Cenaclul literar”Vasile Sav”din cadrul Centrului de Zi nr.2, (coordonator Maria Bobină) , patronat spiritual de Liga Scriitorilor din România, a ţinut şedinţa,coordonată de scriitorul Al.Florin Ţene, în Grădina Botanică , în Pavilonul Japonez. În prezenţa unui numeros public  şi a unui grup de elevi şi profesori de la Şcoala Specială “Transilvania”,din Baciu, care de fapt, a deschis programul cu Medalionul literar”Bucuria copiilor,poezia naivităţii lor”. În cadrul căruia a fost prezentată sceneta”Ridichia uriaşe”, urmând apoi concursul”Fi inteligent  şi  ghiceşte”.Câştigătorilor le-au fost împărţite daruri confecţionate de elevii acestei şcoli. Profesoara Antonia Bodea a recitat poezii pentru copii din creaţa sa,iar Maria Bobină a citit un poem semnat de poetul Dumitru Cerna. În continuare a urmat Medalionul literar”Memoria calendarului-Titus Popovici”.Despre viaţa şi opera scriitorului au vorbit:prof.Maria Ţămbrescu şi Aurel Chira.

În cadrul recitalului poetic”Metafora naturii, natura poeziei”au citit din creaţiile lor poeţii:Eugen Coţa, T.Ungureanu, Olimpia Bebu, Aurel Vuşcan, Raveca Vlaşin,Titina Nica Ţene, Florin Verdeş, Antonia Bodea, Aurel Baghiu şi Al.Florin Ţene.>>>>

-George Baciu:,,De dor de Artur Silvestri”

27 05 2009

Vremea şi locul şi-au veşnicit lacrima, într-o sâmbătă de Florar, mai amintindu-ne că trăim în România Tainică. Tăcuţi şi trişti, ca o răcoare de slovă românească ne mângâiem cu EL, sfetnicul nostru dintr-un crepuscul de gest, nestatornicia noastră de toate zilele.George  Baciu

Încă prea puţin preţuit precum ar îngădui opera ce ne-a dat şi înzestrarea rarissimă de scriitor profetic şi de înţelept, Artur Silvestri constituie în sine o apariţie stranie şi ilustrează un destin neobişnuit.

Venit din obârşiile culturale ale neamului românesc, cu şuviţă dacică şi haiducească într-o tradiţie curată şi cuminte ca un patriarh al tuturor răstignirilor noastre a plecat fără să ne aştepte mirarea, cu discreţie „întru mister şi pentru revelare”.

Slova sa, izvorâtă din rărunchii fără margini ai gândului, bine aşezată în podgoria sublimului contribuie în chip hotărâtor la un profetism autohtonist cu perspectivă existenţială miruit în sfinţenia neiubirii de neromânism.>>>>

Al.Florin ŢENE:Mihail Tănase-,,Interzisă iubirea”

26 05 2009

În tensiunea dintre concept şi imagine,poezia lui Mihail Tănase din volumul „Interzisă iubirea”,Editura Sedan,Cluj-Napoca,2009,dezvăluie , în fapt, o tensiune mai adâncă, între spirit şi dorinţă.Interzisa iubirea

Poetul vine din Bărăganul fontelor solare şi îşi exprimă în versuri gândurile şi trăirile care, apoi,   le-a publicat în diferite reviste din ţară şi străinătate,  inclusiv în  numeroase antologii.

Visceralul resimte cerebralitatea ca presiune convenţională, ca trăire intensă .Sevele dorinţei sunt căutate în plasma imaginilor ce pot revigora alte imagini, asemeni ameobei.În „Interzisă iubirea” poetul foloseşte un ingenios scenariu liric, deşi nu atât construcţia lucidă dă coerenţă versurilor, cât permanenta stare de criză, resimţită acut:”Sunt mai mult decât/ un obiect fac tot/ după cum mă duce/ capul…”(Interziă iubirea…).De aici provine şi confesiunea frenetică şi contorsionată , în fapt o explozie a interiorităţii sub forma retoricii impetuoase:”Te-am sculptat, /din ochiul lunii/ în oglinzi de stele…”(Pastel).

Poeziile lui Mihail Tănase sunt asemeni clic-clacului aparatului de fotografiat care surprinde în lumină imaginile realităţii trecute prin filtrul eului frisonat de dorinţi.Scurte,concentrate,uneori tangenţiind cu poezia japoneză (haiku) :”Golurile abisale/ sapă/ în mine/ pe frunte născând/ secunde.(Iarna…).>>>>

Karina Drăgaş:,,Pe urmele istoriei noastre”

23 05 2009

P1020919În organizarea  Centrului de Zi pentru  Vârstnici nr.2 (coordonator Maria Bobină) şi a Cenaclului literar”Vasile Sav”, patronat  spiritual de Liga Scriitorilor din România , s-a desfăşurat în zilele de 20 şi 21 mai a.c. excursia tematică “Pe urmele istoriei noastre”.Cu această ocazie un grup de 41 de membri ai Centrului şi ai Cenaclului au fost vizitat Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus , aflată pe valea râului Sâmbăta , la poalele Munţilor Făgăraş , a cărei istorie începe în secolul al XVII-lea . Prim ctitor fiind domnitorul Constantin Brâncoveanu ,domn al Ţării Româneşti între anii 1688-1714 .Cu această ocazie poetul Al.Florin Ţene , preşedintele Ligii Scriitorilor, a P1020928susţinut un recital poetic , intitulat  „Istoria Cerului meu de hârtie „ susţinut chiar în curtea Mănăstirii . La care au participat ,pe lângă membrii Cenaclului , şi numeroşi excursionişti aflaţi în vizită la Mănăstire .

Pe drumul de întoarcere au fost vizitate Cetatea Făgăraşului ,muzeul acesteia ,şi Cetatea Alba Iulia .

Viitoarea iniţiativă ,în acest sens ,va avea loc miersuri , 27 mai , ora 11 , în Grădina Botanică din Cluj-Napoca ,unde se v-a  desfăşura şedinţa Cenaclului „Vasile Sav “,în cadrul căuia un grup de poeţi v-a susţine recitalul ”Poezia naturii,natura poeziei “.

Karina Drăgaş

VEŞNICĂ CINSTIRE EROILOR NEAMULUI ROMÂNESC

20 05 2009

Invitatie 2

Invitaţie din partea Cenaclului Literar”Vasile Sav”

20 05 2009

Ce se va desfăşura sub genericul”Metafora naturii ,natura poeziei”

Miercuri , 27 mai,a.c,ora 11, membri şi simpatizanţi Cenaclului Literar “Vasile Sav”sunt invitaţi să participe la şedinţa ce se va ţine în Grădina Botanică din Cluj-Napoca ,  Pavilonul Japonez . În program:

-Medalionul literar”Bucuria copiilor,poezia naivităţii lor”, invitaţi sunt copii de la Şcoala Specială Transilvania (director Carmina Urs) , care vor prezenta  sceneta” Ridichia uriaşă” şi concursul cu premii “Fi inteligent şi ghiceşte”.

-Medalionul literar”Memoria calendarului-Titus Popovici”,prezintă prof.Maria Ţămbrescu .

-“Carte frumoasă,cinste cui te-a scris” –Zăpezile din Arcadia de Stela Ianovici Costan ,prezintă poeta Persida Rugu .

-Medalionul literar “Prin adevăr învingem o părere-istoria religiilor”, prezintă Aurel Vuşcan .

-Recital poetic”Metafora naturii,natura poeziei”,citesc din creaţiile lor:Eugen Coţa , Ionel Andraşoni ,Gavril Moisa ,Persida Rugu ,Antonia Bodea ,Olimpia Bebu , Titina Nica Ţene ,Al.Florin Ţene.

Gh.Roşianu