Al.Florin ŢENE:,,Nietzsche între răsăritul zeilor şi amurgul lor”

6 06 2009

Al Florin Tene 2Pornind de la finitudinea condiţiei umane,Nietzsche caută să redescopere „cărarea pierdută” către empireu.În lucrarea Werke filozoful caută un simbol prin care să înţeleagă „sensul religios” ca un reazem supranatural.Reânodând firul din prima perioadă a creaţiei sale,în care zeii greci îşi găsiseră loc în omagiile sale, Nietzsche consemnează în „Amurgul idolilor” dorinţa de întoarcere a lui Dionysos,aceasta constituindu-se ca un testament:”Nu cunosc un simbolism mai înalt decât acest simbolism grec,cel al cultului dionisian” .Filozoful abandonează armele revoltei sale contra zeilor la poalele miticului Olimp.Aura de “teologie negativă” (cum scria Heidegger în “Nietzsche” Gunter Neske Verlag,Pfullingen,1961,Zweiter Band,p.348,),pentru gândirea nietzscheană, a însoţit tot timpul mersul gândirii sale.Acesta prin lucrările lui din anul 1888 a pregătit preschimbarea „teologiei negative” în “teologia pozitivă“, ce ne aduce în plin plan contradicţia nietzscheniană,ce trece de la „asfinţitul zeilor” la pregătirea spaţiului pentru “apoteoza” lor.Perceput ca demolator de idoli,ca oponent faţă de tradiţia culturală,ca iconoclast faţă de orice autoritate spirituală în afară de aceea a spiritului propriu ,Nietzsche ridică statui în opera sa altor idoli noi. Karl Jaspers în lucrarea sa „Nietysche.Einfuhrung in des Verstandnis seines Philosophierens”(Berlin und Leipzing,1936) preciza că trăsătura fundamentală a gândirii lui Nietzsche  „autocontrazicerea”, a îndepărtat de multe ori din logica multitudinilor exegeze ideea că, în numele pasiunii pentru contradicţii şi antiteze,autorul „Naşterii tragediei” va căuta să-şi imagineze,după “amurgul zeilor”, cum va arăta “răsăritul zeilor”noi. Stefan Zweig vedea în fostul profesor de filologie clasică de la Universitatea din Basel”un geniu al întorsăturilor, al contrazicerilor violente”(Tolstoi.Nietysche, Bucureşti,Editura Cugetarea,f.a.,p.182) , pe motivul că acesta se complace, în jocul instabil al negaţiei şi afirmaţiei,dar şi în luxurianta proliferare de antinomii.>>>>