-Al.Florin ŢENE:,,De un an de zile Artur Silvestri ne luminează „taina timpului nemărginit”

31 10 2009

Faptele Mari întodeauna au un profund ecou în inimile oamenilor.Un împlinitor al acestora este scriitorul , filozoful, ctitorul de reviste, promotorul cultural şi OMUL DE OMENIE  Artur Silvestri..Sentimentul că timpul rotunjind 55 de ani nu a mai avut răbdare pentru noi împliniri, inclusiv faptul că tot ce a ctitorit Artur Silvestri (preşedintele de onoare al Ligii Scriitorilor din România) a intrat deja în mitologie.

Cred că tot ce a făcut acest filozof al culturii universale a fost şi va fi pentru dezlipirea ochilor celor care încă mai bâjbâie prin întunericul ignoranţei, ca un profet creştin:Fă binele aproapelui tău,precum ai dori să ţi se facă ţie.

Înţelepciunea străbunilor săi din Oltenia sufletului său ,ca icoană călăuzitoare,deschide un spaţiu geografic căruia Artur Silvestri îi aparţine:Europa şi Universalitatea .Aceasta a fost Patria din Patria lui Artur Silvestri.Personalitatea acestuia,este o pildă ce arde luminănd calea confraţilor ce-i sunt alături şi îi apreciază „sudoarea”inegalabilă a strădaniei de a înţelepţi colţurile ascunse ale culturii României profunde.Căci tâlcul acestor strădanii arată  uimitoarea energie a rotunjirii şi a împlinirilor viitoare,prin ceea ce viitorul va consemna în paginile de aur ale istoriei culturii noastre.Cărţile sale ,revistele ctitorite, sprijinul spiritual şi material acordat confraţilor şi unor proiecte culturale,şi multe altele sunt odrastele sale de suflet,căci fenomenul cultural iniţiat de Artur Silvestri configurează caracterul puternic,credinţa în regenerarea creatoare a neamului românesc.Aşa cum spunea pe coperta cărţii Mărturisirea de credinţă literară,vol.1,Un „document de conştiinţă colectivă”conceput şi orânduit de Artur Silvestri,apărută la Carpathia Press,2006:..în totul există o unitate în origină, definită prin ceea ce era profound şi intangibil ca şi cum ar fi fost matricea sau entelehia ,de fapt cele”patru puncte nodale”:limba,locul,tradiţia şi părinţii. >>>>

-Elena BUICĂ:UN AN FĂRĂ ANIMATORUL CULTURAL DE LARGĂ RESPIRAŢIE INTERNAŢIONALĂ – ARTUR SILVESTRI

31 10 2009

SILVESTRI-Artur--1953-2008-wbSe împlineşte un an fără mecena culturii româneşti, Artur Silvestri, şi eu parcă tot mai aştept să dea un semn de viaţă. Parcă ar fi plecat numai un timp, să se întremeze şi să se întoarcă să-şi vadă de rosturile sale întotdeauna peste asupra de măsură adunate pe biroul său. Şocul cu care am primit vestea fulgerătore în ziua de 30 noiembrie, 2008, mi se pare că aparţine domeniului viselor la care nu vreau să revin după ce m-am trezit.

Cum să dau crezare unui fapt care mi se pare fără noima?! Am fost la Ceahlău la comemorarea celor şase luni de la uluitoarea dispariţie, am fost la Mănăstirea Pasarea şi i-am văzut mormântul, cu toate acestea, uit că a dispărut dintre noi, şi parcă tot îl mai aştept. Când deschid computerul, din adâncuri, izvorăşte vag un sentiment că s-ar putea să îmi trimită iarăşi un email. Spiritul lui este atât de viu, încât îi simt prezenţa alături când mă aşez la masa de scris. Bunul Dumnezeu mi l-a scos în cale într-un moment de cumpănă, pe acest MARE OM de care sufletul meu nu vrea să se despartă. Când am vreo îndoială în mine, îmi sprijin gândul pe darul primit de la domnia sa, încrederea ce mi-a acordat-o cu mărinimie. Întotdeauna l-am simţit ca pe un prieten, ca un frate mai mare, deşi eu număram mai mulţi ani, chiar peste douăzeci. L-am luat model de urmat în momentele de cumpănă şi mă sprijin pe valorile morale pe care ni le-a lăsat moştenire. Îi simt şi acum arta de a îmbina sobrietatea cu căldura sufletească şi rămâne mereu un puternic exemplu prin sentimentul datoriei, prin uriaşul efort de a crea noi cărţi fundamentale pentru urmaşi, umplând goluri în cultura noastră, prin înţelepciunea cu care lumina urmele strămoşilor, departe de circul saltimbancilor de astăzi.>>>>>

A apărut MOLDOVA LITERARĂ nr.2 ,revistă editată de Filiala Iaşi-Moldova a Ligii Scriitorilor din România

30 10 2009

 

moldova literaraSub egida Filialei Iaşi a Ligii Scriitorilor din România a apărut nr.2 al revistei MOLDOVA LITERARĂ cu un bogat conţinut. Sumarul este structurat pe rubricile :“Tribuna ideilor”,( unde remarcăm articolul “Proza eminesciană, sursă de inspiraţie pentru Mircea Eliade”), ”Vivat poezis”,( în care descoperim poezii semnate de Ion Berghia, Valentin Becart, Ermil Bucureşteanu, Costel Iftinchi, Leon Agu, Ioana Andrei, Constantin Toni Dârţu, Adrian Munteanu, etc.).”Din tainele istoriei literaturii române”găzduieşte un documentat articol semnat de Fr.Ionică, intitulat “Costache Conachi-160 de ani de la moarte”şi o relatare despre Adunarea generală a membrilor filialei Iaşi-Moldova a Ligii Scriitorilor din România”, iar   rubrica “Interviuri şi comentarii” găzduieşte interviul cu scriitorul George Baciu, redactor şef al revistei Pietrele Doamnei– judeţul Argeş, realizat de Costel Iftinchi. Constantin Toni Dârţu, preşedintele Filialei Moldova a Ligii Scriitorilor semnează “Panseuri” la rubrica”Petale de înţelepciune”.Proză semnează în “Din tâlcurile prozei” scriitorii Virgil Răzeşu, Vasile Ilucă şi Cezarina Adamescu.În memoriam Ion Benchia scrie un emoţionant articol despre profesorul universitar Alexandru Hussar.>>>>>

Al.Florin ŢENE : “Masca” lui Schopenhauer-paradisul pierdut al nefiinţei

27 10 2009

TENE-Al.-Florin-wbÎntreaga filosofie a lui Schopenhauer se învârte în jurul unui pardox pe care  îl ia  drept teză: ”nostalgia nemărginiă către paradisul pierdut al fiinţei”(Arthur Schopenhauer,Sammtliche Werke in sechs Banden. ). Filosoful se închipuie un neobosit călător în spaţiul virtual al moralităţii purtând masca pesimistului fără leac şi, precum Hamlet cu craniul lui Yorick în palmă, gândeşte amurgit asupra inutilităţi vieţii şi infinitului morţii. Însă în cugetările lui Schopenhauer descoperim o flagrantă nepotrivire contradictorie: înclinarea sa de a sfredeli genunile înspăimântătoare ale durerilor vine, asemeni unei măşi puse pe faţa unui om, în contrazicere cu sfaturile lui echilibrate şi filistine, adică făţarnice, vesel împrăştiate în întreaga-i operă, ca semenii să nu-şi răscolească situaţia chinuitoare şi dureroasă a norocului, căci asemenea gândurilor alimentează durerea şi îi prefac în proprii lor călăi, „heautontimorumenos”( ibidem,Band lV,p.484). Însă, cercetând mai adânc ne dăm seama că nu este singura “mască“ a filosofului, el folosid multe astfel de accesorii în gândirea lui. Între acestea, dezarmonia dintre traiul său îmbelşugat, excentric, şi propovăduirea , să-i zicem ipocrită , a ascezei,  nu este o “mască” rar întâlnită, a folosito şi moralizatorii: Seneca , Marx şi Engels. Această mască interpusă între biografie şi operă, exterioară , a deformat profilul esenţial al operei filosofice, care mai aşteaptă să fie aduse din tainiţele textului original în conul de lumină. Schopenhauer prin această mască a dorit să convingă că meditaţia sa, fals pesimistă,  vibrează de un patos al sincerităţii provenit din nefericirea sa, dar tot filosoful a dorit să convingă că în  existenţa tuturor oamenilor se desfăşoară o comedie ipocrită, incifrată în” hieroglifa bucuriei”, un fel de bal mascat jucat pe scena lumii ce se încheie la teribilul sfârşit prin scoaterea măşti. Sub această zodie burlescă de carnaval filosoful se simte în apele lui. Pentru el toţi oamenii spun neadevăruri şi disimulează.>>>>>

Mihai Ştirbu: DESPRE PRIMA DUNARE GENERALĂ A LIGII SCRIITORILOR, FILIALA IAŞI – MOLDOVA

24 10 2009

Vineri 09.10.2009, la Iaşi, în sediul Cercului Militar – salonul albastru, vis-a-vis de Spitalul Militar, a avut loc prima adunare generală a Ligii Scriitorilor, Filiala Iaşi -Moldova.

,,Liga Scriitorilor din România’’ este o organizaţie profesională, nonguvernamentală, apolitică, cu statut juridic, fără scop100_5521 lucrativ sau patrimonial, formată din creatori din domeniul literaturii, născută în iunie 2007. În toate ţările europene, inclusiv în cele din est, există mai multe organizaţii scriitoriceşti (în Ungaria, sunt 4 organizaţii profesionale de acest tip, în Belgia 5). Deschisă şi membrilor Uniunii Scriitorilor, organizaţia a apărut considerându-se că este loc pentru toţi scriitorii, apărându-i şi promovând valorile autentice, toleranţa, ideile umaniste. Membrii fondatori consideră că numai Dumnezeu şi timpul viitor au dreptul să judece operele, pentru că în Istoria Literaturii sunt multe exemple când criticii literari ,,au pus la zid” unii scriitori, viitorul infirmându-le poziţia; din Uniunea Scriitorilor au fost excluşi Lucian Blaga, Radu Gyr  şi, mulţi alţii. Grupul iniţiator  al Ligii, de la Cluj, încercă să-şi răspudă unor întrebări: ,,Critica reprezintă judecătorul şi cenzorul care alege ce este bun de ce este rău, dar cine alege critica bună, obiectivă, de cea rea şi subiectivă ?; când creaţia literară este fructul talentului şi străduinţei autorului, critica este ,,parazitul” acestui produs ?”.

Liga Scriitorilor are 22 de filiale în ţară, 12 în străinătate.

Rândurile de mai sus, sunt extrase din interviul cu scriitorul Al. Florin Ţene – preşedintele Ligii Scriitorilor din România, realizat de  Maximilian MENUŢ.>>>>>>Mihai Ştirbu: DESPRE PRIMA DUNARE GENERALĂ A LIGII SCRIITORILOR, FILIALA IAŞI – MOLDOVA

LECTURI NECESARE:CEZARINA ADAMESCU„CETATEA LUI BUCUR”–O BUCURIE CONTINUĂ

17 10 2009

cezarina adamescu 10Graţie unui colectiv redacţional inimos şi capabil, alcătuit din persoane competente care lucrează la un înalt nivel de profesionalism, această nou înfiinţată revistă on-line (al cărei pilon de temelie a fost, cine altul decât Cărturarul prof. Artur Silvestri) – se bucură, încă de la primul număr al apariţiei sale, din martie 2009 şi până acum, la cel de-al optulea număr, de un prestigiu fără precedent printre revistele de cultură on-line româneşti.

„Cetatea lui Bucur” – atât de inspirat numită -, care adună şi focalizează în jurul său, creatori din toate colţurile ţării, ba şi din toate colţurile lumii, este editată de Liga Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu şi are în fruntea colegiului redacţional pe o doamnă a culturii noastre, jurnalist, poet, prozator şi realizator de emisiuni TV, Elisabeta Iosif – ca redactor şef; pe doamna Elena Armenescu – redactor şef adjunct, pe  scriitorul şi criticul literar Cristian Neagu – ca secretar   general de redacţie –  şi câţiva redactori de specialitate. E destul să-i amintim  în acest sens, pe: Elena Buică din Canada, pe Viorica Enăchiuc, Paul Polidor, Viorica Bălescu iar George Roca (Australia) şi Nuşa Ilisie (Spania) semnează ca şi corespondenţi speciali.

O menţiune aparte, se cuvine pentru dl. Constantin Vlaicu,  editor on-line,  cu ale cărui străduinţe, revista atinge performanţa actuală de acurateţe estetică, aspect grafic îngrijit şi fantezie artistică greu de egalat.

Cu asemenea palmares redacţional este, mai mult decât suficient pentru un început promiţător.>>>>>>

A apărut NUMĂRUL 8, luna OCTOMBRIE, anul 2009, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

17 10 2009

cetatea-lui-bucur

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA , filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu. Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

=============================================================================

A apărut NUMĂRUL 8 , luna OCTOMBRIE, anul 2009, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

SUMARUL REVISTEI, AICI >>>>>