-Al.Florin ŢENE:,,De un an de zile Artur Silvestri ne luminează „taina timpului nemărginit”

31 10 2009

Faptele Mari întodeauna au un profund ecou în inimile oamenilor.Un împlinitor al acestora este scriitorul , filozoful, ctitorul de reviste, promotorul cultural şi OMUL DE OMENIE  Artur Silvestri..Sentimentul că timpul rotunjind 55 de ani nu a mai avut răbdare pentru noi împliniri, inclusiv faptul că tot ce a ctitorit Artur Silvestri (preşedintele de onoare al Ligii Scriitorilor din România) a intrat deja în mitologie.

Cred că tot ce a făcut acest filozof al culturii universale a fost şi va fi pentru dezlipirea ochilor celor care încă mai bâjbâie prin întunericul ignoranţei, ca un profet creştin:Fă binele aproapelui tău,precum ai dori să ţi se facă ţie.

Înţelepciunea străbunilor săi din Oltenia sufletului său ,ca icoană călăuzitoare,deschide un spaţiu geografic căruia Artur Silvestri îi aparţine:Europa şi Universalitatea .Aceasta a fost Patria din Patria lui Artur Silvestri.Personalitatea acestuia,este o pildă ce arde luminănd calea confraţilor ce-i sunt alături şi îi apreciază „sudoarea”inegalabilă a strădaniei de a înţelepţi colţurile ascunse ale culturii României profunde.Căci tâlcul acestor strădanii arată  uimitoarea energie a rotunjirii şi a împlinirilor viitoare,prin ceea ce viitorul va consemna în paginile de aur ale istoriei culturii noastre.Cărţile sale ,revistele ctitorite, sprijinul spiritual şi material acordat confraţilor şi unor proiecte culturale,şi multe altele sunt odrastele sale de suflet,căci fenomenul cultural iniţiat de Artur Silvestri configurează caracterul puternic,credinţa în regenerarea creatoare a neamului românesc.Aşa cum spunea pe coperta cărţii Mărturisirea de credinţă literară,vol.1,Un „document de conştiinţă colectivă”conceput şi orânduit de Artur Silvestri,apărută la Carpathia Press,2006:..în totul există o unitate în origină, definită prin ceea ce era profound şi intangibil ca şi cum ar fi fost matricea sau entelehia ,de fapt cele”patru puncte nodale”:limba,locul,tradiţia şi părinţii. >>>>

-Elena BUICĂ:UN AN FĂRĂ ANIMATORUL CULTURAL DE LARGĂ RESPIRAŢIE INTERNAŢIONALĂ – ARTUR SILVESTRI

31 10 2009

SILVESTRI-Artur--1953-2008-wbSe împlineşte un an fără mecena culturii româneşti, Artur Silvestri, şi eu parcă tot mai aştept să dea un semn de viaţă. Parcă ar fi plecat numai un timp, să se întremeze şi să se întoarcă să-şi vadă de rosturile sale întotdeauna peste asupra de măsură adunate pe biroul său. Şocul cu care am primit vestea fulgerătore în ziua de 30 noiembrie, 2008, mi se pare că aparţine domeniului viselor la care nu vreau să revin după ce m-am trezit.

Cum să dau crezare unui fapt care mi se pare fără noima?! Am fost la Ceahlău la comemorarea celor şase luni de la uluitoarea dispariţie, am fost la Mănăstirea Pasarea şi i-am văzut mormântul, cu toate acestea, uit că a dispărut dintre noi, şi parcă tot îl mai aştept. Când deschid computerul, din adâncuri, izvorăşte vag un sentiment că s-ar putea să îmi trimită iarăşi un email. Spiritul lui este atât de viu, încât îi simt prezenţa alături când mă aşez la masa de scris. Bunul Dumnezeu mi l-a scos în cale într-un moment de cumpănă, pe acest MARE OM de care sufletul meu nu vrea să se despartă. Când am vreo îndoială în mine, îmi sprijin gândul pe darul primit de la domnia sa, încrederea ce mi-a acordat-o cu mărinimie. Întotdeauna l-am simţit ca pe un prieten, ca un frate mai mare, deşi eu număram mai mulţi ani, chiar peste douăzeci. L-am luat model de urmat în momentele de cumpănă şi mă sprijin pe valorile morale pe care ni le-a lăsat moştenire. Îi simt şi acum arta de a îmbina sobrietatea cu căldura sufletească şi rămâne mereu un puternic exemplu prin sentimentul datoriei, prin uriaşul efort de a crea noi cărţi fundamentale pentru urmaşi, umplând goluri în cultura noastră, prin înţelepciunea cu care lumina urmele strămoşilor, departe de circul saltimbancilor de astăzi.>>>>>

A apărut MOLDOVA LITERARĂ nr.2 ,revistă editată de Filiala Iaşi-Moldova a Ligii Scriitorilor din România

30 10 2009

 

moldova literaraSub egida Filialei Iaşi a Ligii Scriitorilor din România a apărut nr.2 al revistei MOLDOVA LITERARĂ cu un bogat conţinut. Sumarul este structurat pe rubricile :“Tribuna ideilor”,( unde remarcăm articolul “Proza eminesciană, sursă de inspiraţie pentru Mircea Eliade”), ”Vivat poezis”,( în care descoperim poezii semnate de Ion Berghia, Valentin Becart, Ermil Bucureşteanu, Costel Iftinchi, Leon Agu, Ioana Andrei, Constantin Toni Dârţu, Adrian Munteanu, etc.).”Din tainele istoriei literaturii române”găzduieşte un documentat articol semnat de Fr.Ionică, intitulat “Costache Conachi-160 de ani de la moarte”şi o relatare despre Adunarea generală a membrilor filialei Iaşi-Moldova a Ligii Scriitorilor din România”, iar   rubrica “Interviuri şi comentarii” găzduieşte interviul cu scriitorul George Baciu, redactor şef al revistei Pietrele Doamnei– judeţul Argeş, realizat de Costel Iftinchi. Constantin Toni Dârţu, preşedintele Filialei Moldova a Ligii Scriitorilor semnează “Panseuri” la rubrica”Petale de înţelepciune”.Proză semnează în “Din tâlcurile prozei” scriitorii Virgil Răzeşu, Vasile Ilucă şi Cezarina Adamescu.În memoriam Ion Benchia scrie un emoţionant articol despre profesorul universitar Alexandru Hussar.>>>>>

Al.Florin ŢENE : “Masca” lui Schopenhauer-paradisul pierdut al nefiinţei

27 10 2009

TENE-Al.-Florin-wbÎntreaga filosofie a lui Schopenhauer se învârte în jurul unui pardox pe care  îl ia  drept teză: ”nostalgia nemărginiă către paradisul pierdut al fiinţei”(Arthur Schopenhauer,Sammtliche Werke in sechs Banden. ). Filosoful se închipuie un neobosit călător în spaţiul virtual al moralităţii purtând masca pesimistului fără leac şi, precum Hamlet cu craniul lui Yorick în palmă, gândeşte amurgit asupra inutilităţi vieţii şi infinitului morţii. Însă în cugetările lui Schopenhauer descoperim o flagrantă nepotrivire contradictorie: înclinarea sa de a sfredeli genunile înspăimântătoare ale durerilor vine, asemeni unei măşi puse pe faţa unui om, în contrazicere cu sfaturile lui echilibrate şi filistine, adică făţarnice, vesel împrăştiate în întreaga-i operă, ca semenii să nu-şi răscolească situaţia chinuitoare şi dureroasă a norocului, căci asemenea gândurilor alimentează durerea şi îi prefac în proprii lor călăi, „heautontimorumenos”( ibidem,Band lV,p.484). Însă, cercetând mai adânc ne dăm seama că nu este singura “mască“ a filosofului, el folosid multe astfel de accesorii în gândirea lui. Între acestea, dezarmonia dintre traiul său îmbelşugat, excentric, şi propovăduirea , să-i zicem ipocrită , a ascezei,  nu este o “mască” rar întâlnită, a folosito şi moralizatorii: Seneca , Marx şi Engels. Această mască interpusă între biografie şi operă, exterioară , a deformat profilul esenţial al operei filosofice, care mai aşteaptă să fie aduse din tainiţele textului original în conul de lumină. Schopenhauer prin această mască a dorit să convingă că meditaţia sa, fals pesimistă,  vibrează de un patos al sincerităţii provenit din nefericirea sa, dar tot filosoful a dorit să convingă că în  existenţa tuturor oamenilor se desfăşoară o comedie ipocrită, incifrată în” hieroglifa bucuriei”, un fel de bal mascat jucat pe scena lumii ce se încheie la teribilul sfârşit prin scoaterea măşti. Sub această zodie burlescă de carnaval filosoful se simte în apele lui. Pentru el toţi oamenii spun neadevăruri şi disimulează.>>>>>

Mihai Ştirbu: DESPRE PRIMA DUNARE GENERALĂ A LIGII SCRIITORILOR, FILIALA IAŞI – MOLDOVA

24 10 2009

Vineri 09.10.2009, la Iaşi, în sediul Cercului Militar – salonul albastru, vis-a-vis de Spitalul Militar, a avut loc prima adunare generală a Ligii Scriitorilor, Filiala Iaşi -Moldova.

,,Liga Scriitorilor din România’’ este o organizaţie profesională, nonguvernamentală, apolitică, cu statut juridic, fără scop100_5521 lucrativ sau patrimonial, formată din creatori din domeniul literaturii, născută în iunie 2007. În toate ţările europene, inclusiv în cele din est, există mai multe organizaţii scriitoriceşti (în Ungaria, sunt 4 organizaţii profesionale de acest tip, în Belgia 5). Deschisă şi membrilor Uniunii Scriitorilor, organizaţia a apărut considerându-se că este loc pentru toţi scriitorii, apărându-i şi promovând valorile autentice, toleranţa, ideile umaniste. Membrii fondatori consideră că numai Dumnezeu şi timpul viitor au dreptul să judece operele, pentru că în Istoria Literaturii sunt multe exemple când criticii literari ,,au pus la zid” unii scriitori, viitorul infirmându-le poziţia; din Uniunea Scriitorilor au fost excluşi Lucian Blaga, Radu Gyr  şi, mulţi alţii. Grupul iniţiator  al Ligii, de la Cluj, încercă să-şi răspudă unor întrebări: ,,Critica reprezintă judecătorul şi cenzorul care alege ce este bun de ce este rău, dar cine alege critica bună, obiectivă, de cea rea şi subiectivă ?; când creaţia literară este fructul talentului şi străduinţei autorului, critica este ,,parazitul” acestui produs ?”.

Liga Scriitorilor are 22 de filiale în ţară, 12 în străinătate.

Rândurile de mai sus, sunt extrase din interviul cu scriitorul Al. Florin Ţene – preşedintele Ligii Scriitorilor din România, realizat de  Maximilian MENUŢ.>>>>>>Mihai Ştirbu: DESPRE PRIMA DUNARE GENERALĂ A LIGII SCRIITORILOR, FILIALA IAŞI – MOLDOVA

LECTURI NECESARE:CEZARINA ADAMESCU„CETATEA LUI BUCUR”–O BUCURIE CONTINUĂ

17 10 2009

cezarina adamescu 10Graţie unui colectiv redacţional inimos şi capabil, alcătuit din persoane competente care lucrează la un înalt nivel de profesionalism, această nou înfiinţată revistă on-line (al cărei pilon de temelie a fost, cine altul decât Cărturarul prof. Artur Silvestri) – se bucură, încă de la primul număr al apariţiei sale, din martie 2009 şi până acum, la cel de-al optulea număr, de un prestigiu fără precedent printre revistele de cultură on-line româneşti.

„Cetatea lui Bucur” – atât de inspirat numită -, care adună şi focalizează în jurul său, creatori din toate colţurile ţării, ba şi din toate colţurile lumii, este editată de Liga Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu şi are în fruntea colegiului redacţional pe o doamnă a culturii noastre, jurnalist, poet, prozator şi realizator de emisiuni TV, Elisabeta Iosif – ca redactor şef; pe doamna Elena Armenescu – redactor şef adjunct, pe  scriitorul şi criticul literar Cristian Neagu – ca secretar   general de redacţie –  şi câţiva redactori de specialitate. E destul să-i amintim  în acest sens, pe: Elena Buică din Canada, pe Viorica Enăchiuc, Paul Polidor, Viorica Bălescu iar George Roca (Australia) şi Nuşa Ilisie (Spania) semnează ca şi corespondenţi speciali.

O menţiune aparte, se cuvine pentru dl. Constantin Vlaicu,  editor on-line,  cu ale cărui străduinţe, revista atinge performanţa actuală de acurateţe estetică, aspect grafic îngrijit şi fantezie artistică greu de egalat.

Cu asemenea palmares redacţional este, mai mult decât suficient pentru un început promiţător.>>>>>>

A apărut NUMĂRUL 8, luna OCTOMBRIE, anul 2009, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

17 10 2009

cetatea-lui-bucur

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA , filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu. Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

=============================================================================

A apărut NUMĂRUL 8 , luna OCTOMBRIE, anul 2009, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

SUMARUL REVISTEI, AICI >>>>>

„In memoriam Damian Ureche”- la Filiala Banat a Ligii Scriitorilor Romani

14 10 2009

IMG_5928Filiala Banat a Ligii Scriitorilor Romani s-a intalnit  in 26 septembrie 2009, sedinta având tema  „ In memoriam Damian Ureche”.  In 20 septembrie s-au implinit 15 ani de la trecerea in eternitate a poetului Damian Ureche. Pentru a marca acest moment Filiala Banat a Ligii Scriitorilor, in colaborare cu revista Heliopolis si cu Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Timis , a organizat un medalion literar consacrat poetului şi o expoziţie de carte.

Doina Dragan, presedinta filialei, a deschis întâlnirea şi  a propus pastrarea unui minut de reculegere IMG_5995

Apoi a dat citire poeziei : ”Ni s-au trezit Carpatii”, de Damian Ureche.  Geo Galetaru a subliniat mai multe fatete ale poetului: poetul boem ,poetul total, poetul elegiac,cantaret al iubirii. Apoi a citit poeziile: Pamant cu gene , si Elegie.  Scriitoarea Rodica Opreanu, invitata, a evocat personalitatea poetului Damian Ureche  pe care l-a cunoscut la mai multe intalniri literare,  subliniind trasaturi definitorii  ale lirismului poetului. S-a referit si la volumul Marianei Sperlea „Ultima toamna a poetului”, carte document, model de fidelitate pentru poetul disparut. Mariana Sperlea a reamintit  biografia poetului, cele 16 carti publicate de acesta,  apoi a recitat poezia „Pantera”, de Damian Ureche si „De ce mor poetii”,poezie inchinata lui Damian Ureche.     Livia Ilcau a evocat alte amintiri despre poetul Damian Ureche, apoi a citit doua poezii scrise de dansa dupa moartea poetului.>>>>>

A LUAT FIINŢĂ FILIALA VRANCEA A LIGII SCRIITORILOR

14 10 2009

La începutul lunii octombrie a avut loc şediţa de constituire a Filialei Vrancea a Ligii Scriitorilor din România.La şedinţă au participat 10 scriitori  din zona Vrancea care au fost admişi în Liga Scriitorilor după o analiză atentă a dosarelor depuse.Aceştia sunt:Vârtosu Victoria, Abeaboeru Petre, Ion Micheci,Gheorghe Sucoversci,Ganea Mihai,Cornilă Constanţa,Lovin Virgil,Duşcă Constantin, Chirtoc Gheorghe şi Vadislav Janina        .

În cadrul acestei şedinţe de constituire a fost ales Consiliul de conducere format din Vârtosu Victoria,preşedinte,Abeaboeru Petre,vicepreşedinte, Mihai Ganea,secretar, Vadislav Janina, responsabil cu imaginea,Constanţa Cornilă,membru,Ion Micheci,membru,Gheorghe Chirtoc,membru.Colegiul Director este format din preşedinte,vicepreşedinte şi secretar.Comisia de cenzori este formată din Gheorghe Sucoverschi,Constantin Duşcă şi Virgil Lovin.

Mariana Vicky Vârtosu

Lansarea volumelor XXXIII-XXXVIII ale enciclopediei PERSONALITĂŢI ROMÂNE ŞI FAPTELE LOR (1950-2000)

10 10 2009

Lansarea,dealungul timpului, a acestor volume, autor fiind Constantin Toni Dârţu, în diferite oraşe P1030718ale ţării au fost adevărate manifestări de suflet şi cultură.O astfel de întâmplare culturală a avut loc miercuri,07, octombrie, a. c. la Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca în organizarea LIGII SCRIITORILOR din România şi a Uniuni Naţionale “Vatra Românească“.

În faţa unui public numeros format din oameni de ştiinţă, profesori universitari, medici, scriitori, oameni de cultură, pictori ,veniţi din diferite colţuri ale ţării, Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România a deschis  întâlnirea arâtând importanţa acestui dicţionar enciclopedic în contextual integrării noastre în Uniunea Europeană şi al fenomenului globalizării. Personalităţile incluse în această enciclopedie provin din România Tainică şi Profundă care în tăcere, fără apariţia pe primele pagini ale ziarelor sau pe ecranele televizoarelor, construiesc edificiul P1030716culturii naţionale, acea zestre cu care ne prezentăm viitorului şi conaţionalilor europeni. Preşedintele Ligii Scriitorilor a subliniat că întâlnirea aceasta se desfăşoară sub semnul motto-ului :”Când valorile pentru care luptă un neam, se cristalizează într-o adevărată lume istorică, atunci acel neam s-a integrat în devenirea culturală.”(Emil Cioran).În continuare au luat cuvântul prof.dr.Dan Brudaşcu, directorul Casei Municipale de Cultură, pictoriţa Victoria Fătu ,din Bistriţa, Petru Cristea, dr.Kori Calonfirescu, pictoriţa Silvia Onişan, din Baia Mare, Bujor Buda din Arad, ing.Ştefan Moţ, artistul plastic Aurelia Tolan, din Arad, prof.Ioan Barbu Bălan, academician Dumitru Protase  şi Constantin Toni Dârţu, preşedintele filialei Ligii Scriitorilor Iaşi, autorul acestei mari enciclopedi ajunsă la volumul XXXVII. >>>>>

Lansarea volumelor XXXIII-XXXVIII “Personalităţi Române şi faptele lor” de Constantin Toni Dârţu

5 10 2009

P1030713Miercuri, 07 octombrie a.c. la orele 16, are loc lansarea volumelor XXXIIIXXXVIII ale Dicţionarului Enciclopedic PERSONALITĂŢI ROMÂNE ŞI FAPTELE LOR -1950-2000 de Constantin Toni Dârţu. Această manifestare culturală are loc la Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca în organizarea Ligii Scriitorilor din România şi Uninea Naţională “Vatra Românească“, în prezenţa unor mari personalităţi din România şi din străinătate, şi va fi coordonată de scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor.

A apărut într-o ţinută nouă AGORA LITERARĂ nr.5

3 10 2009

Revista Agora Literară editată de Liga Scriitorilor din România a ajuns la nr.5,anul II,septembrie 2009.Acest număr a apărut într-un nou format, având un supliment economic,în culori,”Peregrin în lumea afacerilor”.

În prezentul număr publică poezie  Aurel Pop,Violeta Secoşan,Viorel Şerban,Ileana Vacic  Stanca, Ion Agora 5 Miclău,Mariana Dobrin, Mariana Zavati Gardner, Doina Drăgan, Ovidiu Poşar,Gavril Moisa, Daniela Voiculescu, Raveca Vlaşin, Liviu Zanfirescu,Olga Alexandra Diaconu, Florin C.Verdeş şi Dorina Manu.Eseurile,cronicile de carte,proza,interviurile,teatru sunt semnate de Dumitru Velea, Doina Drăgan, Octavian Curpaş, Lucian Hetco, Magdalena Albu, Al.Florin Ţene, Iulian Gavriluţă, Sorin Ovidiu Bălan, Gabriela Petcu, Ionel Andraşoni, Traian Ursente, Radu Vida, Anghel Dumbrăveanu, Ioana Stuparu, Graţian Cormoş, P1030681Nicolae Băciuţ, Marius Chelaru, Baki Ymeri, Corneliu Leu, Corneliu Florea, Ioan Benche, George Liviu Teleoacă, Cristian Neagu, Iustinian Gr.Zegrean, Saveta Ititesc, Vasile Dorin Ghilencea,Traianus, Vitalie Răileanu, Ionuţ Ţene, Sorin Spiridon Gâtu, Ion Murariu, Ion Constantinescu, Iulian Patca, Eugen Petrescu, Viorel Cacoveanu, Angela Monica Jucan şi autori din Canada, Australia, Anglia, Germania, membrii ai Ligii Scriitorilor din România.

Remarcăm ţinuta grafică a revistei,dar mai ales  suplimentul economic,în culori, “Peregrin în lumea afacerilor” în care descoperim reportaje, articole economice semnate de Ion Constantinescu,Radu Vida, şi publicitate.

Viitorul număr va apare la începutul lunii decembrie.

Al.Florin ŢENE

Agora Literara

citeste aici >>>>>>>AGORA LITERARA Nr. 5 pdf.

În organizarea Primăriei municipiului Drăgăşani Simpozionul literar”Familia “ŢENE-scriere cu lumină”

3 10 2009

P1030608În data de 26 septembrie a.c. ,orele11,a avut loc în Sala Mare a Primăriei municipiului Drăgăşani, judeţul Vâlcea, simpozionul literar”Familia Ţene-scriere cu lumină”.Această manifestare culturală organizată de Primăria Drăgăşani, oraşul natal al acestei famili de scriitori, Consiliul Local şi Liga Scriitorilor din România a avut loc cu ocazia împlinirii a 50 de ani de activitate literară şi 45 de ani de căsătorie a familiel de scriitori Titina Nica Ţene şi Al.Florin Ţene, la care au participat şi fii acestora,scriitorul Dr.Ionuţ Ţene şi specialistul în imagine Florin Ţene.P1030605

Această manifestare de înaltă ţinută culturală a fost deschisă de primarul municipiului Drăgăşani,ing. Cristian Nedelciu care în cuvântarea sa a subliniat rolul acestei familii în promovarea culturii vâlcene pe meleagurile ardelene, iar Dr.Pavelescu Alin Viorel, şeful comisiei cultură din cadrul Consiliului Local, în cuvântarea sa a ţinut să evidenţieze că oraşul natal al acestei distinse familii de cărturari a ştiu întotdeauna să-şi preţuiască valorile şi că  numele scriitorului Al.Florin Ţene,  se înscrie cu litere de aur în galeria personalităţilor drăgăşenene născute pe aceste meleaguri,cum ar fi: Gib. Mihăescu, Mugur Isărescu, Radu Vasile, prof.M.Brânaru,sau prof Emil Istocescu,etc.

În continuarea simpozionului au susţinut referate despre operele celor trei scriitori prof.Emil Istocescu, scriitorii Petre Petria , Eugen Petrescu şi Adina Enăchescu ,ultimi trei din Rm.Vâlcea, care au evidenţiat,printer altele, şi importanţa includerii scriitorilor Al.Florin Ţene şi Dr.Ionuţ Ţene în Dicţionarul General al Literaturii Române editat de Academia Română .


Scriitorul Al.Florin Ţene a fost selectat pentru Enciclopedia Hubners Who is Who

3 10 2009

Trăind într-o lume în care identitatea tradiţională, culturală şi socială a devenit deosebit de fragilă ,colectivul  Enciclopediei Internaţionale Who is Who,ce apare în Elveţia la Zurich, a hotărât,în aceste condiţii, să includă în paginile acesteia personalităţi europene care au înregistrat performanţe personale şi profesionale deosebite în diferite domeni.Din cultura română au fost cuprinşi Mircea Cărtărescu, Ana Blandiana ,Ionuţ Ţene,etc,inclusiv scriitorul clujan Al.Florin Ţene. Ultimii doi au fost incluşi şi în Dicţionarul General al Literaturii Române editat de Academia Română,literele Ţ,Z.,apărut în 2009,coordonat de academicianul Eugen Simion, la paginile 18,19.

Karina Drăgaş