Anastasia Rusiv-La Cenaclul “Vasile Sav” Medalionul literar ” Carte frumoasă cinste cui te-a scris”

27 01 2010

Şedinţa Cenaclului literar “Vasile Sav” din data de miercuri, 27 ianuarie a.c. care a avut un bogat program s-a deschis cu un mini concert cuprizând cântece pe versuri de M.Eminescu, susţinut de Grupul vocal”Speranţa”, condus de prof.Modest Vişoiu, din cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr. 2, ( coordinator Maria Bobină).În continuare scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele cenaclului, a ţinut conferinţa”Eminescu- dragostea de neam şi ţară “. În acest context preşedintele Ligii Scriitorilor din România a subliniat faptul că organizaţia pe care o conduce v-a  propune Sinodului Biserici Ortodoxe Române, Î.P.Sfinţiei Sale Daniel, ca Mihai Eminescu să fie canonizat  Sfând în Calendarul Ortodox, aşa cum a fost canonizat Ştefan cel Mare. Despre Poetul Naţional a mai vorbit prof.V.Sfârlea şi Aurel Vuşcan. În continuare în cadrul medalionului liric “Eminescu , ca aerul şi seva…”, poeţii Ionel Andraşoni, Eugem Coţa, Gavril Moisa şi Ion Benche au citit din lucrările lor dedicate lui Eminescu.

În încheierea şedinţei s-a desfăşurat medalionul literar “Carte frumoasă cui te-a scris”, în cadrul căruia Al.Florin Ţene a prezentat şi vorbit despre cărţile semnate de Artur Silvestri ”Perpetuum Mobile”, „Fapta culturală„ şi “Apocalypsis cum figures”.În continuarea acestui medalion preşedintele Ligi Scriitorilor a vorbit despre tomul de 700 pagini “A sosit Domnul Eminescu” de Nicolae Danciu Petniceanu, în care sunt incluse studii, articole, poezii şi documente despre şi dedicate Poetului Naţional.În încheierea şedinţei a fost lansat volumul de interviuri “Cu inima în palmă“ de Al.Florin Ţene.Despre volum au vorbit scriitorii: Iulian Patca, Ionel Andraşoni, Gavril Moisa, Eugen Coţa, Ioan Benche, Ion Ghercioiu şi Aurel Chira. Din cuvântările acestora s-a desprins ideea că acest volum cuprinde concepţia despre literatură şi viaţă a autorului care  a înţeles ca întreaga activitate să şi-o dedice culturii, acesta fiind printre puţinii scriitori care este  promoter , îndrumător cultural şi ctitor de instituţii de cultură .  Iar poeta Emilia Tudose şi-a încheiat gândurile cu un citat din carte:”Al.Florin Ţene-“Omul de cultură este copilul durerii,”spunea Constantin Tsatsos.Tot ce am trăit a trecut mai înainte prin durere, chiar şi bucuriile.La baza edificiului de mai târziu, pe care l-am construit cu ajutorul creaţiei, se află o rană.Fiindcă şi atunci când construim o casă, un monument, producem o rană Pământului, prin săparea temeliei. Viaţa mea a fost consacrată artei cuvântului şi aceasta îmi aminteşte de rana care înseamnă pentru mine începutul rodniciei şi, în final, bucuria lucrului bine făcut.”

Viitoarea  şedinţă v-a avea loc miercuri ,24 februarie, a.c.la orele 11,în sala Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2, Cluj-Napoca.

Anastasia Rusiv

Anastasia Rusiv-Simpozionul”Eminescu în publicistica militantă“

27 01 2010

În organizarea Uniunii “Vatra Românească“şi a Ligii Scriitorilor din România a avut loc în seara zilei de 26 ianuarie a.c., în sala de pe str.Eroilor nr.2, simpozionul “Eminescu în publicistica militantă”.La care a participat acad.Dumitru Protase şi prof.ing.Ioan Traian Balotă.Cu această temă scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor, a susţinut o interesantă conferinţă .În cadrul acestei conferinţe Al.Florin Ţene a vorbit despre scriitorul bănăţean Nicolae Danciu Petniceanu care cu dăruire şi talent a editat tomul de 700 de pagini ,intitulat,A SOSIT DOMNUL EMINESCU şi revista EMINESCU. După care a urmat un recital poetic susţinut de poeţii:Ionel Andraşoni, Ioan Benche, Eugen Coţa şi Gavril Moisa, membrii ai Ligii Scriitorilor, filiala Cluj.

Această manifestare dedicată Poetului Naţional s-a bucurat de o bună apreciere din partea publicului.

Anastasia Rusiv

A apărut NUMĂRUL 11, luna IANUARIE, anul 2010, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

26 01 2010

cetatea-lui-bucur

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ,

filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu.

Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

=============================================================================

A apărut NUMĂRUL 11 , luna IANUARIE, anul 2010, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR>>>> sumarul aici>>>>>>>>

Al.Florin Ţene:,,A apărut revista “Moldova literară”, nr.4/2010, revistă fondată de Liga Scriitorilor din România, Filiala Iaşi”

25 01 2010

Filiala Iaşi a Ligii Scriitorilor din România a edita, într-o ţinută grafică de excepţie şi cu un bogat sumar, numărul 4 al revistei”Moldova literară“, având ca director pe scriitorul Constantin Toni Dârţu, preşedintele Filialei Moldova a Ligii Scriitorilor, redactor şef Mihai Păstrăguş, secretar general de redacţie Costel Iftinchi, consilier de redacţie Vasile Fillip şi redactori: Valentina Văran, Leon Agu, Virgil Răzeşu, Simina-Silvia Şcladan, Ioana Andrei, Cezarina Adamescu, Olga-Alexandra Diaconu, Gheorghe A.M.Ciobanu şi Suzana Pătraş din S.U.A.

Rubrica “Din tainele literaturii române” găzduieşte trei eseuri interesante:”Eminescu peste mode şi timp”, de Nicolae Creţu, “Creangă e cu noi”, de Ion Berghia şi “Natura şi sentimentul în poezia ”Când crivăţul vine cu iarna…”,de Maria Apetroaiei.

“Literatura în datini şi obiceiuri la sărbătorile de iarnă, în Bucovina” un interesant studiu semnat de Simina-Silvia Şcladan ne atrage atenţia prin acuitatea precizărilor făcute, vis-à-vis de moştenirea tradiţiilor.În”Ars poetica” descoperim poezii semnate de Olga-Alexandra Diaconu, Leon Agu, Constantin Toni Dârţu, Emil Bucureşteanu, Lucia Epuraş, etc, iar la rubrica “Proza în actualitate”sunt pagini semnate de Virgil Răzeşu, Vasile Ilucă, Valentina Becart, Mihai Ştirbu, Mariana Cristescu, Emil Iliescu şi Aurel Oancea.

Revista mai are următoarele rubrici:”Savoare umoristico-satirică”, “Interviuri şi dialoguri”,”Petale de înţelepciune”,”Galeria artelor”,”Tinere condeie” şi “Semnale editoriale”, ce întregesc sumarul unei importante revisate moldave.

De la un număr la altul ”Moldova literară“ a evoluat în calitatea textelor găzduite, semn că această publicaţie literară se înscrie în “peisajul” revuistic al ţării de care trebuie să ţinem seama.

Al.Florin Ţene

Anastasia Rusiv:,,În cadrul” ZILELOR EMINESCU”din Timişoara “DIPLOMĂ”pentru creaţie literară acordată scriitorului Al.Florin ŢENE”

25 01 2010

În cadrul manifestărilor dedicate Poetului Naţional la Timişoara organizate de Sociatatea Literar-Artistică “Sorin Titel” din Banat şi Clubul Cultural”Mihai Eminescu” din Timişoara, din data de 15 ianuarie a.c. scriitorului şi promotorului cultural Al.Florin Ţene i-a fost acordată “Diplomă” pentru colaborarea cu cele două  societăţi culturale bănăţene şi pentru creaţia sa dedicată lui Mihai Eminescu.

Cu acest prilej au fost lansate două publicaţii de mare interes : tomul de 700 pagini”A sosit Domnul EMINESCU” apărut sub îngrijirea scriitorului Nicolae Danciu Petniceanu şi revista”EMINESCU”, redactor şef fiind tot scriitorul amintit.

În cele două publicaţii regăsim semnăturile unor membrii ai Ligii Scriitorilor, printre care: Petre Birău, Mariana Sperlea, Titina Nica Ţene, Nicolae Danciu Petniceanu, Rahela Barcan, Ionuţ Ţene, Geo Galetaru, Al.Florin Ţene, Maria Dincă, Constantin Toni Dârţu, şi mulţi alţii.

Atât” Diploma” acordată preşedintelui Ligii Scriitorilor , cât şi cele două publicaţii dedicate lui Mihai Eminescu se constituie  semn de recunoştiinţă faţă de cel care a ridicat limba şi creaţia literară  la standard european şi universal.

Anastasia Rusiv

Karina Drăgaş:,,Lansare de carte la Timişoara”

24 01 2010

Liga Scriitorilor din România,filialele Timişoara şi Bucureşti, în colaborare cu revista Heliopolis organizează în data de 06 februarie a.c., ora 11, lansarea cărţilor “Lumini din Kogaion”(Poezii) şi “Destine în numele legii Sarmisegetusei”(nuvele) de Dumitru Rădoi.

Acestă frumoasă manifestare culturală are loc la Centrul Jud.Resurse şi Asistenţă Educaţională din incinta Liceului”Emanuil Ungureanu” din Timişoara.

Despre aceste cărţi vorbesc scriitorii: Doina Drăgan, preşedinta filialei Ligii Scriitorilor Timişoara şi Elisabeta Iosif, preşedinta filialei Bucureşti a Ligii Scriitorilor.

În încheiere autorul va acorda autografe pe cărţile sale.

Karina Drăgaş

Karina Drăgaş:,,Lansarea cărţii de interviuri ”Cu inima în palmă“ de Al.Florin Ţene”

24 01 2010

La Cenaclul “Vasile Sav”

Lansarea cărţii de interviuri ”Cu inima în palmă“ de Al.Florin Ţene

Miercuri, 27 ianuarie, a.c., orele 11, în cadrul şedinţei Cenaclului”Vasile Sav”, ce se  va ţine  la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.2, din strada Decebal nr.21, are loc lansarea cărţi de interviuri “ Cu inima în palmă“, de Al.Florin Ţene, apărută la editura “Contrafort” din Craiova. Cartea cuprinde interviuri luate scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, în cursul anului trecut, de scriitorii Monica Mureşan, Costel Iftinchi, Menuţ Maximinian, Ionuţ Caragea, Maria-Diana Popescu şi Elisabeta Iosif. Aceste dialoguri, iniţial , au apărut în reviste din Germania, Canada, Australia, şi SUA.

Despre  carte vor vorbi scriitori: Ionel Andraşoni, Ion Constantinescu, Ioan Benche, Gavril Moisa şi Iulian Patca.

În încheiere autorul va acorda autografe.

Karina Drăgaş