Anastasia Rusiv-La Cenaclul “Vasile Sav” Medalionul literar ” Carte frumoasă cinste cui te-a scris”

27 01 2010

Şedinţa Cenaclului literar “Vasile Sav” din data de miercuri, 27 ianuarie a.c. care a avut un bogat program s-a deschis cu un mini concert cuprizând cântece pe versuri de M.Eminescu, susţinut de Grupul vocal”Speranţa”, condus de prof.Modest Vişoiu, din cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr. 2, ( coordinator Maria Bobină).În continuare scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele cenaclului, a ţinut conferinţa”Eminescu- dragostea de neam şi ţară “. În acest context preşedintele Ligii Scriitorilor din România a subliniat faptul că organizaţia pe care o conduce v-a  propune Sinodului Biserici Ortodoxe Române, Î.P.Sfinţiei Sale Daniel, ca Mihai Eminescu să fie canonizat  Sfând în Calendarul Ortodox, aşa cum a fost canonizat Ştefan cel Mare. Despre Poetul Naţional a mai vorbit prof.V.Sfârlea şi Aurel Vuşcan. În continuare în cadrul medalionului liric “Eminescu , ca aerul şi seva…”, poeţii Ionel Andraşoni, Eugem Coţa, Gavril Moisa şi Ion Benche au citit din lucrările lor dedicate lui Eminescu.

În încheierea şedinţei s-a desfăşurat medalionul literar “Carte frumoasă cui te-a scris”, în cadrul căruia Al.Florin Ţene a prezentat şi vorbit despre cărţile semnate de Artur Silvestri ”Perpetuum Mobile”, „Fapta culturală„ şi “Apocalypsis cum figures”.În continuarea acestui medalion preşedintele Ligi Scriitorilor a vorbit despre tomul de 700 pagini “A sosit Domnul Eminescu” de Nicolae Danciu Petniceanu, în care sunt incluse studii, articole, poezii şi documente despre şi dedicate Poetului Naţional.În încheierea şedinţei a fost lansat volumul de interviuri “Cu inima în palmă“ de Al.Florin Ţene.Despre volum au vorbit scriitorii: Iulian Patca, Ionel Andraşoni, Gavril Moisa, Eugen Coţa, Ioan Benche, Ion Ghercioiu şi Aurel Chira. Din cuvântările acestora s-a desprins ideea că acest volum cuprinde concepţia despre literatură şi viaţă a autorului care  a înţeles ca întreaga activitate să şi-o dedice culturii, acesta fiind printre puţinii scriitori care este  promoter , îndrumător cultural şi ctitor de instituţii de cultură .  Iar poeta Emilia Tudose şi-a încheiat gândurile cu un citat din carte:”Al.Florin Ţene-“Omul de cultură este copilul durerii,”spunea Constantin Tsatsos.Tot ce am trăit a trecut mai înainte prin durere, chiar şi bucuriile.La baza edificiului de mai târziu, pe care l-am construit cu ajutorul creaţiei, se află o rană.Fiindcă şi atunci când construim o casă, un monument, producem o rană Pământului, prin săparea temeliei. Viaţa mea a fost consacrată artei cuvântului şi aceasta îmi aminteşte de rana care înseamnă pentru mine începutul rodniciei şi, în final, bucuria lucrului bine făcut.”

Viitoarea  şedinţă v-a avea loc miercuri ,24 februarie, a.c.la orele 11,în sala Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2, Cluj-Napoca.

Anastasia Rusiv

Anastasia Rusiv-Simpozionul”Eminescu în publicistica militantă“

27 01 2010

În organizarea Uniunii “Vatra Românească“şi a Ligii Scriitorilor din România a avut loc în seara zilei de 26 ianuarie a.c., în sala de pe str.Eroilor nr.2, simpozionul “Eminescu în publicistica militantă”.La care a participat acad.Dumitru Protase şi prof.ing.Ioan Traian Balotă.Cu această temă scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor, a susţinut o interesantă conferinţă .În cadrul acestei conferinţe Al.Florin Ţene a vorbit despre scriitorul bănăţean Nicolae Danciu Petniceanu care cu dăruire şi talent a editat tomul de 700 de pagini ,intitulat,A SOSIT DOMNUL EMINESCU şi revista EMINESCU. După care a urmat un recital poetic susţinut de poeţii:Ionel Andraşoni, Ioan Benche, Eugen Coţa şi Gavril Moisa, membrii ai Ligii Scriitorilor, filiala Cluj.

Această manifestare dedicată Poetului Naţional s-a bucurat de o bună apreciere din partea publicului.

Anastasia Rusiv

A apărut NUMĂRUL 11, luna IANUARIE, anul 2010, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

26 01 2010

cetatea-lui-bucur

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ,

filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu.

Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

=============================================================================

A apărut NUMĂRUL 11 , luna IANUARIE, anul 2010, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR>>>> sumarul aici>>>>>>>>

Al.Florin Ţene:,,A apărut revista “Moldova literară”, nr.4/2010, revistă fondată de Liga Scriitorilor din România, Filiala Iaşi”

25 01 2010

Filiala Iaşi a Ligii Scriitorilor din România a edita, într-o ţinută grafică de excepţie şi cu un bogat sumar, numărul 4 al revistei”Moldova literară“, având ca director pe scriitorul Constantin Toni Dârţu, preşedintele Filialei Moldova a Ligii Scriitorilor, redactor şef Mihai Păstrăguş, secretar general de redacţie Costel Iftinchi, consilier de redacţie Vasile Fillip şi redactori: Valentina Văran, Leon Agu, Virgil Răzeşu, Simina-Silvia Şcladan, Ioana Andrei, Cezarina Adamescu, Olga-Alexandra Diaconu, Gheorghe A.M.Ciobanu şi Suzana Pătraş din S.U.A.

Rubrica “Din tainele literaturii române” găzduieşte trei eseuri interesante:”Eminescu peste mode şi timp”, de Nicolae Creţu, “Creangă e cu noi”, de Ion Berghia şi “Natura şi sentimentul în poezia ”Când crivăţul vine cu iarna…”,de Maria Apetroaiei.

“Literatura în datini şi obiceiuri la sărbătorile de iarnă, în Bucovina” un interesant studiu semnat de Simina-Silvia Şcladan ne atrage atenţia prin acuitatea precizărilor făcute, vis-à-vis de moştenirea tradiţiilor.În”Ars poetica” descoperim poezii semnate de Olga-Alexandra Diaconu, Leon Agu, Constantin Toni Dârţu, Emil Bucureşteanu, Lucia Epuraş, etc, iar la rubrica “Proza în actualitate”sunt pagini semnate de Virgil Răzeşu, Vasile Ilucă, Valentina Becart, Mihai Ştirbu, Mariana Cristescu, Emil Iliescu şi Aurel Oancea.

Revista mai are următoarele rubrici:”Savoare umoristico-satirică”, “Interviuri şi dialoguri”,”Petale de înţelepciune”,”Galeria artelor”,”Tinere condeie” şi “Semnale editoriale”, ce întregesc sumarul unei importante revisate moldave.

De la un număr la altul ”Moldova literară“ a evoluat în calitatea textelor găzduite, semn că această publicaţie literară se înscrie în “peisajul” revuistic al ţării de care trebuie să ţinem seama.

Al.Florin Ţene

Anastasia Rusiv:,,În cadrul” ZILELOR EMINESCU”din Timişoara “DIPLOMĂ”pentru creaţie literară acordată scriitorului Al.Florin ŢENE”

25 01 2010

În cadrul manifestărilor dedicate Poetului Naţional la Timişoara organizate de Sociatatea Literar-Artistică “Sorin Titel” din Banat şi Clubul Cultural”Mihai Eminescu” din Timişoara, din data de 15 ianuarie a.c. scriitorului şi promotorului cultural Al.Florin Ţene i-a fost acordată “Diplomă” pentru colaborarea cu cele două  societăţi culturale bănăţene şi pentru creaţia sa dedicată lui Mihai Eminescu.

Cu acest prilej au fost lansate două publicaţii de mare interes : tomul de 700 pagini”A sosit Domnul EMINESCU” apărut sub îngrijirea scriitorului Nicolae Danciu Petniceanu şi revista”EMINESCU”, redactor şef fiind tot scriitorul amintit.

În cele două publicaţii regăsim semnăturile unor membrii ai Ligii Scriitorilor, printre care: Petre Birău, Mariana Sperlea, Titina Nica Ţene, Nicolae Danciu Petniceanu, Rahela Barcan, Ionuţ Ţene, Geo Galetaru, Al.Florin Ţene, Maria Dincă, Constantin Toni Dârţu, şi mulţi alţii.

Atât” Diploma” acordată preşedintelui Ligii Scriitorilor , cât şi cele două publicaţii dedicate lui Mihai Eminescu se constituie  semn de recunoştiinţă faţă de cel care a ridicat limba şi creaţia literară  la standard european şi universal.

Anastasia Rusiv

Karina Drăgaş:,,Lansare de carte la Timişoara”

24 01 2010

Liga Scriitorilor din România,filialele Timişoara şi Bucureşti, în colaborare cu revista Heliopolis organizează în data de 06 februarie a.c., ora 11, lansarea cărţilor “Lumini din Kogaion”(Poezii) şi “Destine în numele legii Sarmisegetusei”(nuvele) de Dumitru Rădoi.

Acestă frumoasă manifestare culturală are loc la Centrul Jud.Resurse şi Asistenţă Educaţională din incinta Liceului”Emanuil Ungureanu” din Timişoara.

Despre aceste cărţi vorbesc scriitorii: Doina Drăgan, preşedinta filialei Ligii Scriitorilor Timişoara şi Elisabeta Iosif, preşedinta filialei Bucureşti a Ligii Scriitorilor.

În încheiere autorul va acorda autografe pe cărţile sale.

Karina Drăgaş

Karina Drăgaş:,,Lansarea cărţii de interviuri ”Cu inima în palmă“ de Al.Florin Ţene”

24 01 2010

La Cenaclul “Vasile Sav”

Lansarea cărţii de interviuri ”Cu inima în palmă“ de Al.Florin Ţene

Miercuri, 27 ianuarie, a.c., orele 11, în cadrul şedinţei Cenaclului”Vasile Sav”, ce se  va ţine  la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.2, din strada Decebal nr.21, are loc lansarea cărţi de interviuri “ Cu inima în palmă“, de Al.Florin Ţene, apărută la editura “Contrafort” din Craiova. Cartea cuprinde interviuri luate scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, în cursul anului trecut, de scriitorii Monica Mureşan, Costel Iftinchi, Menuţ Maximinian, Ionuţ Caragea, Maria-Diana Popescu şi Elisabeta Iosif. Aceste dialoguri, iniţial , au apărut în reviste din Germania, Canada, Australia, şi SUA.

Despre  carte vor vorbi scriitori: Ionel Andraşoni, Ion Constantinescu, Ioan Benche, Gavril Moisa şi Iulian Patca.

În încheiere autorul va acorda autografe.

Karina Drăgaş

Anastasia Rusiv – Teleconferinţă cu preşedinţii filialelor Ligii Scriitorilor din România

22 01 2010

În  ziua de 18 ianuarie preşedintele Ligii Scriitorilor din România a ţinut o teleconferinţă cu preşedinţii celor 29 de filiale din ţară şi străinătate. Cu această ocazie Al.Florin Ţene , a prezentat “Raportul de activitate” a Ligii, pe perioada septembrie 2006-31 decembrie 2009 şi “Planul de activitate pentru anul 2010”.

Din „Raport „ se desprinde că în această perioadă, mai toate filialele au câte un cenaclu în cadrul căruia şi cu ajutorul membrilor Ligii se organizează activităţi culturale şi cu cartea .În această perioadă au apărut reviste literare editate de Filialele Cluj,Agora Literară, Constanţa, Cuib,Timişoara ,Heliopolis, Argeş, Pietrele Doamnei, Bucureşti,Cetatea lui Bucur, etc.Au fost organizate importante manifestări culturale la Cluj, Gherla, Dej, Rm.Vâlcea, Drăgăşani, Iaşi, Timişoara, Piteşti, Braşov, etc.Au fost organizate concursuri literare, medalioane literar-muzicale, în colaborare cu bibliotecile şi alte asociaţii profesionale.În aceşti ani au fost sprijinite logistic şi financiar unele filiale în organizarea unor ample activităţi culturale, cum ar fi: simpozioane , lansări de cărţi, schimburi de experienţă. Acest sprijin s-a făcut cu ajutorul membrilor Ligii din întreaga ţară.

În ultima perioadă a anului trecut au mai luat fiinţă filiale la Focşani,preşedintă Victoria Vârtosu şi la Craiova , preşedinte Nicu Vintilă.>>>>>

LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA: RAPORT DE ACTIVITATE (Perioada 8 septembrie 2006-31 ianuarie 2009)

19 01 2010

(Extras de la teleconferinţa cu preşedinţii de filiale din seara zilei de 18 ianuarie 2010)

Încă de la înfiinţare Liga Scriitorilor din România şi-a propus să acopere cu filiale o arie cât mai largă pe teritoriul ţării şi pe cât posibil să înfiinţeze astfel de filiale în comunităţile de români din diasporă. Aşa cum prevede STATUTUL organizaţiei noastre ne-am propus să stimulăm activităţile culturale prin multiple forme, promovarea autorilor şi a cărţilor lor şi apărarea drepturilor acestora.

De-alungul celor 3 ani de existenţă au fost înfiinţate 29 de filiale ale Ligii Scriitorilor, din care 12 în diasporă.O parte din acestea editează reviste, sau alte filiale o fac  în colaborare cu  organizaţii culturale.Astfel au apărut revistele Agora Literară,la Cluj, Moldova Literară, editată de filiala Iaşi, Cuib la Hunedoara, Heliopolis , la Timişoara, Pietrele Doamnei, la Argeş,Cetatea lui Bucur, la Bucureşti, etc.

La Cluj a fost înfiinţat cenaclul literar Vasile Sav în cadrul căruia se discută lucrări ale membrilor săi, se lansează cărţi se organizează medalioane literar- musical şi imagistic în colaborare cu Grupul vocal Speranţa şi Asociaţia Judeţeană Cluj a Artiştilor Plastici.

În colaborare cu filiala Vâlcea, preşedinte Petre Petria, s-au organizat lansări de cărţi, simpozioane pe teme de istorie şi întâlniri cu scriitorii, membrii ai Ligii, din Argeş şi Cluj, la Rm.Vâlcea şi Drăgăşani.Filiala din Bucureşti,preşedinte Elisabeta Iosif, a organizat numeroase lansări de cărţi la bibliotecile din Capitală şi împreună cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu, preşedintă scriitoarea Mariana Brăescu Silvestri, au acordat premiile anuale ale acestei importante organizaţii.Aceeaşi intensă activitate culturală o desfăşoară filiala Hunedoara, preşedinte Ion Velica, care a acordat premiul Virtutea Literară unor scriitori ,membrii ai Ligii. O intensă activitate culturală desfăşoară filiala Argeşi, datorită preşedintei şi vicepreşedintelui Steluţa Istrătesc şi Vasile Ghilencea. >>>>>>

Simpozionul literar-muzical”Eminescu- ca aerul şi seva”

17 01 2010

În seara zilei de 15 ianuarie a.c. , la orele 17, a avut loc în sala “Nicolae Ivan” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă simpozionul literar-muzical şi imagie”Eminescu-ca aerul şi seva în organizarea Fundaţiei Protecţiei Sociale şi a Ligii Scriitorilor din România. Cu această ocazie a fost organizată o expoziţie de tablouri, fotografii şi alte documente cu temă eminesciană.Pe un ecran au fost proiectate imagini din locurile prin care a trecut poetul omagiat.Au vorbit despre viaţa şi opera lui Mihai Eminescu: col.(r).ing.ec.Nicolae Grosu, scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România şi Claudia Sdreală.

Au fost audiate cântece pe versuri ale poetului Mihai Eminescu compuse de Guilelm Şorban, cântate de Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Tudor Gheorghe şi Filip Gherman F.Artur, student la Academia de Arte Frumoase din Cluj.

Manifestarea care s-a  încheiat cu un recital de poezie  pe fond de muzică în interpretarea poetului Al.Florin Ţene s-a bucurat de o apreciere unanimă din partea numerosului public.

Karina Drăgaş

Al.Florin Ţene:,,Ca aerul şi seva, EMINESCU”

17 01 2010

Îi aud paşii trecând dinspre lumină

Şi foşnetul stelelor în părul Lui,

Când plopii fără soţ îl aşteaptă să vină

La fereastra cu dorul aprins în gutui.

.

Coborând dinspre Carpaţi, îl aud uneori

Cu fruntea împodobită de gânduri

Pe cărări de argint şi flori

De tei presărate rânduri, rânduri.

.

Îi aud glasul venind dinspre trecut

Dulce ca mierea cuvintelor străbune,

Când este versul şoaptă de început

Şi luna vibrează iubirea pe strune.

.

Doinesc tulnice pe poteci de munte,

Spre Ipoteşti prelungind chemarea

Aşternută peste veacuri punte

Pe care să vină odată cu zarea.

.

Din poeme se desprinde, spre el venim,

Ca areul şi seva ce-n arbori suie,

În fiecare dintre noi îl regăsim

Cioplit în inimi veşnică statuie.

Al.Florin Ţene

Al.Florin ŢENE:,,Mihai Eminescu -dragostea de neam şi ţară”

17 01 2010

În condiţiile europenizării noastre şi al fenomenului de globalizare este necesar să punctăm unele repere  importante din istoria noastră, dar şi din tezaurul etnofolcloric, inclusive din istoria literaturii române, în scopul perenizării lor ca zestre specifică şi multiculturală într-o Europă unită.

De data aceasta am ales pe Eminescu  ca promotor al dragostei de neam şi ţară, în scopul de a sublinia faptul că  sentiment acesta  nu trebuie să ne părăsească, el fiind aceea vibraţie specifică şi singulară pe care o simţim faţă de limba şi ţara în care ne-am născut.

Nu demult într-o convorbire pe care am avut-o la Drăgăşani cu Guvernatorul Bancii Naţionale, Mugur Isărescu, întrebându-l de ce vine , aproape lunar , în oraşul natal de la poalele Delului Viilor, în care a existat castrul roman Rusidava , mi-a răspuns textual: Dragă Florine, prima înghiţitură de aer pe care o respiră copilul când se naşte rămâne veşnic în plămânul omului. Aceasta ne face să ne întoarcem ,mereu, pe locurile natale, pentru a o înprospăta. Lărgind aria, acest fenomen se întâmplă şi la nivelul ţării.

În acest context, este necesar s-o spunem, că încă de la primele poezii Eminescu şi-a manifestat sentimentele de dragoste pentru ţară şi neamul nostru daco-român, cum l-a denumit , renumitul dacolog, părintele Dumitru Bălaşa.

În poezia Din străinătate, pe care-o scrie în 1865 şi o publică în 1866 în revista Familia, Eminescu exprimă nostalgia ţinutului natal. Această nostalgia provine tocmai de la acea primă înghiţitură de aer absorbită de plămâni la naştere. În jurul său poetul vede numai veselie, oamenii se lasă cuprinşi de încântările şi plăcerile  vieţii. Însă, dintre toţi numai un om este nemângâiat-Poetul Eminescu:”Un suflet numai plânge, în doru-i se avântă/ L`a patriei dulci plaiuri, la câmpii-i râzători.” >>>>>

Karina Drăgaş:,,Comemorarea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza”

6 01 2010

În organizarea Ligii Scriitorilor din România

În data de 05 ianuarie a.c. a avut loc comemorarea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza în organizarea Ligii Scriitorilor din România şi a Fundaţiei Protecţiei Sociale-Filiala Cluj.

Manifestarea desfăşurată în faţa statui Domnitorului Unirii din strada Memorandului s-a deschis cu intonarea Imnului Naţional.După care col.r.ing.ec.Nicolae Grosu a vorbit despre viaţa şi activitatea lui Alexandru Ioan Cuza.

În încheiere poetul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, a susţinut un recital poetic dedicat Marelui Domnitor.

Manifestarea s-a bucurat de un real succes din partea numeroşilor participanţi.

Karina Drăgaş

A APĂRUT AGORA LITERARĂ NR.6

4 01 2010


>>>>> Agora Literara Nr 6, decembrie 2009

Petru Birău:,,Al Florin ŢENE – CU INIMA ÎN PALMĂ”

3 01 2010

Recenta carte publicată de scriitorul Al Florin Ţene la Editura ,,Contrafort” din Craiova, carte intitulată ,,Cu inima în palmă”, reprezintă istoria formării unui scriitor autentic, cu parcursul său remarcabil, relatarea procesului de coagulare în jurul operei sale literare a unui fenomen literar-artistic,  împlinit prin constituirea unei instituţii de cultură cum este Liga Scriitorilor din România şi potenţialul acesteia de a capacita şi susţine relaţii de promovare culturală reciprocă (aşa cum este fructuoasa colaborare cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu), dar mai ales ne este relevată în această carte gândirea, concepţiile despre viaţă, literatură şi artă ale unui scriitor şi promotor cultural reprezentativ pentru cultura română contemporană.

Extrem de condensat, volumul ,,Cu inima în palmă” cuprinde în doar 40 de pagini o prezentare esenţială a demersului literar artistic contemporan, desfăşurat pe parcursul a peste cinci decenii în ţara noastră, precum şi raportarea sa la fenomenul literar internaţional, într-o viziune ce denotă studiul amplu întreprins de autor în cunoaşterea contextului cultural actual şi intuiţia prefigurării direcţiilor avangardiste viabile.

Cele şase dialoguri cu Al Florin Ţene, realizate de Monica Mureşan, Costel Iftinchi, Menuţ Maximinian, Ionuţ Caragea, Maria- Diana Popescu şi Elisabeta Iosif, dezvăluie în primul rând convingerea scriitorului Al Florin Ţene că omul are un destin individual, încredinţat de Dumnezeu, care poate fi într-o măsură schimbat de atitudinea sau comportamentul individului: ,,Când ne naştem Dumnezeu ne pune cu degetul pe frunte o pecete, pe care noi o numim destin. În limita acestuia fiecare dintre noi ne jucăm rolul primit.>>>>>