Anastasia Rusiv – Teleconferinţă cu preşedinţii filialelor Ligii Scriitorilor din România

22 01 2010

În  ziua de 18 ianuarie preşedintele Ligii Scriitorilor din România a ţinut o teleconferinţă cu preşedinţii celor 29 de filiale din ţară şi străinătate. Cu această ocazie Al.Florin Ţene , a prezentat “Raportul de activitate” a Ligii, pe perioada septembrie 2006-31 decembrie 2009 şi “Planul de activitate pentru anul 2010”.

Din „Raport „ se desprinde că în această perioadă, mai toate filialele au câte un cenaclu în cadrul căruia şi cu ajutorul membrilor Ligii se organizează activităţi culturale şi cu cartea .În această perioadă au apărut reviste literare editate de Filialele Cluj,Agora Literară, Constanţa, Cuib,Timişoara ,Heliopolis, Argeş, Pietrele Doamnei, Bucureşti,Cetatea lui Bucur, etc.Au fost organizate importante manifestări culturale la Cluj, Gherla, Dej, Rm.Vâlcea, Drăgăşani, Iaşi, Timişoara, Piteşti, Braşov, etc.Au fost organizate concursuri literare, medalioane literar-muzicale, în colaborare cu bibliotecile şi alte asociaţii profesionale.În aceşti ani au fost sprijinite logistic şi financiar unele filiale în organizarea unor ample activităţi culturale, cum ar fi: simpozioane , lansări de cărţi, schimburi de experienţă. Acest sprijin s-a făcut cu ajutorul membrilor Ligii din întreaga ţară.

În ultima perioadă a anului trecut au mai luat fiinţă filiale la Focşani,preşedintă Victoria Vârtosu şi la Craiova , preşedinte Nicu Vintilă.>>>>>