Al.Florin ŢENE:,,Hristos a Înviat!”

31 03 2010

Se aprinde-n inimă lumina

Coborând în noi de Sus.

Când sevele înverzesc tulpina

Înviază-n suflete Iisus!

.

Cântă pădurea-n mierle, prin copaci,

Înseninând cerul spre apus

De parcă au înflorit ogoarele de maci,

Când înviază-n suflete Iisus.

.

Cântă iarba în mieii de prin lunci

O aud cum creşte şi prin sat,

Când din Tainele Porunci

Hristos a Înviat!

.

Se aprinde-n inimă lumina

Coborând în noi de Sus.

Când sevele înverzesc tulpina

Înviază-n suflete Iisus!

Al.Florin ŢENE

>>>>>>

A APĂRUT REVISTA LITERARIA nr.2

25 03 2010

CITEŞTE AICI>>>>>>>LITERARIA nr.2

Viorica POPESCU:,,O nouă primăvară braşoveană”

25 03 2010

Promisă în urmă cu un an ca o nouă primăvară în spaţiul cultural braşovean, Liga Scriitorilor din România –filiala Braşov, şi-a serbat un an de existenţă prin multiple acţiuni socio-culturale.

În luna ianuarie, de ziua aniversară a Poetului Naţional, în parteneriat cu Biblioteca ,,George Bariţiu,,-la sediul acesteia şi cu participarea Cenaclului literar al Şcolii Gener. nr. 19 din Braşov, s-a ţinut o f. interesantă acţiune culturală având ca temă ,,Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu,,. Pornind de la o expoziţie itinerantă de documente eminesciene a ec. Aurel Ionescu din Alexamdria şi continuând cu proiecţii din spaţiul eminescian, cântece şi poezii din şi despre opera Marelui Poet, membrii Ligii braşovene şi ai Asociaţiei de Cultură şi Umanitate ,,Viaţa de Pretutindeni,,-filiala Braşov- alături de elevii Cenaclului amintit şi de o mare asistenţa au făcut din această zi o mare sărbătoare a spiritului celui mai înalt de admiraţie , trăire  şi mândrie naţională.

Un alt mod sărbătoresc al existenţei Ligii Scriitorilor braşoveni s-a realizat în colaborare cu televiziunea locală TVS la emisiunea ,,Ne vedem la 5,, a realizatoarei Dorina Roman.Timp de 90 de minute s-a vorbit despre locul şi rolul Ligii Scriitorilor braşoveni şi ai Asociaţiei de Cultură şi Umanitate, filiala Braşov, despre membrii lor, despre Eminescu şi limba română, despre cultura poporului român în trecut şi în prezent.

Răspunzând unui mai vechi deziderat de colaborare culturală cu asociaţii şi uniuni ale pensionarilor şi cu persoanele vărstnice braşovene,într-un parteneriat încheiat cu acestea şi cu Centrul cultural ,,Reduta,, am deschis seria acţiunilor de interactivitate cu seniorii braşovului printr-o unanim-apreciată ,,Serată muzical-literară,,. Un moment aparte aici l-a constituit o dublă lansare de carte a scriitorilor braşoveni Eugen Moga şi Nicolaie Dărăbanţ ale căror cărţi ,,Pe Tocile,, şi   au fost f. bine primite.>>>>>>

-Anastasia Rusiv:Medalionul literar”Memoria calendarului- Î.P.S.Bartolomeu Valeriu Anania”

25 03 2010

Miercuri, 24 martie, a avut loc şedinţa de lucru a cenaclului literar”Vasile Sav”, din cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2 (coordonator Maria Bobină).

În prima parte a acestei manifestări cultural-artistice s-a vernisat expoziţia de goblenuri executată de doamna Fleştea Letiţia, despre care Al Florin Ţene spus că aceste lucrări sunt ţesute cu lumină.

În continuare Grupul vocal”Speranţa “, condus de prof.Modest Vişoiu, a interpretat cântece religioase adecvate Sfintelor Sărbători de Paşti. Concert dedicat, la propunerea preşedintelui cenaclului, Î.P.S. Bartolomeu Valeriu Anania.

Înainte de a se intra în ordinea de zi preşedintele cenaclului a vorbit despre Ziua Internaţională a Poeziei, sau World Poetry Day, ce a fost instituită de UNESCO din anul 1999 şi care anul acesta a fost sărbătorită cu participarea unor importanţi poeţi clujeni la Casa Municipală de Cultură.

În cadrul medalionului literar”Memoria calendarului-Î.P.S.Bartolomeu Valeriu Anania “, a fost dedicat acestei mari personalităţi cu prilejul împlinirii vârstei de 89 de ani. Despre personalitatea  şi opera Î.P.S Bartolomeu Valeriu Anania a vorbit scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, care a citit şi un grupaj de poezii, din creaţia proprie, dedicat acestuia, şi

Marei Sărbători Pascale ce se apropie. Desprte Î.P.S.Bartolomei  au mai vorbit: Aurel.Chira, poetul Vasile B.Gădălin , Maria Florea, şi Ioan Benche. La această şedinţă au participat  membrii  Uniunii Scriitorilor şi ai Ligi Scriitorilor din România, fapt ce consfinţeşte faptul că spiritul şi cultura uneşte oamenii indiferent din ce organizaţie profesională face parte.>>>>>>

Anastasia Rusiv:,,Ziua Internaţională a Poeziei la Cluj-Napoca”

22 03 2010

În după amiaza zilei de 22 martie a.c. în sala Casei de Cultură şi în organizarea acestei instituţii a avut loc o frumoasă seară de poezie şi muzică clasică dedicată Zilei Internaţionale a Poeziei.

Această seară magică a fost deschisă  şi coordonată de prof.Dr.Dan Brudaşcu, directorul Casei de Cultură care, printre altele, a subliniat importanţa poeziei în viaţa suifletească a omului.

Au fost invitaţi să vorbească despre rolul poeziei o parte din reprezentativii poeţi ai Clujului. Astfel au fost prezenţi la microfon poezii: Victor Măruţoiu, Dinu Ureche, Persida Rugu, Antonia Bodea, Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, Aurel Rău, Constantin Cubleşan, Ionel Andraşoni şi Miron Scorobete. Iar Dan Brudaşcu a citit câteva poezii de Andrei Fischop poet de expresie română trăitor în Israel, care pe 20 martie a împlinit o vârstă onorabilă. Între recitalurile poeţilor Dunca Ligia, elevă în cl.XI la Liceul de Muzică”Sigismund Toduţă“, elevă la clasa prof.dr.Cezar Câmpean a interpretat la vioară lucrări din compozitori clasici. Au mai cântat: la chitară clasică Cezar Câmpean, şi la pian Bianca Bota  care a interpretat lucrări de Frederic Chopin.

Manifestarea s-a bucurat de un real succes din partea iubitorilor de poezie prezenţi în sală.

Anastasia Rusiv

A apărut NUMĂRUL 13, luna MARTIE, anul 2010, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

18 03 2010

cetatea-lui-bucur

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ,

filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu.

Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

––––––––

A apărut NUMĂRUL 13 , luna MARTIE, anul 2010,

al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

–––––––-

Sumarul acestui numar aici >>>>>>

Dr.Dan BRUDAŞCU:,,Ziua mondială a poeziei va fi marcată la Cluj-Napoca”

18 03 2010

Data de 21 martie este declarată de UNESCO drept “Ziua mondială a poeziei” şi este marcată pretutindeni pe glob. În felul acesta se recunoaşte, implicit, că oamenii de literă şi de cultură, poeţii şi scriitorii din întreaga lume şi-au adus o contribuţie remarcabilă la îmbogăţirea culturii şi spiritualităţii universale. Totodată, ei au fost un partener activ, angajat şi responsabil în răspândirea principiilor şi idealurilor universale, în apărarea păcii şi stabilităţii pe glob, a demnităţii şi libertăţii umane, inclusiv cu arma în mână, atunci când un au existat alte soluţii sau mijloace, militând consecvent în vederea adoptării lor pe scară largă, precum şi apărării lor ca soclu de valori şi idealuri comune care unesc toate fiinţele umane.

Şi în acest moment, marcat, la scară planetară, prin numeroase tensiuni şi divergenţe, inclusiv de pustiitoare şi iraţionale conflicte armate, care distrug însemnate situri şi valori cultural-istorice, dar şi sute de mii de vieţi omeneşti, se impune insistent revenirea la astfel de valori şi principii, ele putând contribui, în opinia noastră, la întărirea dialogului şi toleranţei între popoare, la construirea de punţi viabile de comunicare şi de complementaritate între culturi şi civilizaţii, pentru a întări spiritul de înţelegere şi concordia şi a mobiliza şi nu lăsa indiferente, peste tot în lume, forţele binelui, punându-le în serviciul consolidării cooperării şi solidarităţii între naţiunile planetei.

După cum se ştie, scopul principal al acestei acţiuni întreprinse de UNESCO a fost şi acela de a sprijini diversitatea lingvistică prin intermediul poeziei.>>>>>>