Karina Drăgaş- Medalionul literar” Memoria calendarului-Camil Petrescu “ – la cenaclul ”Vasile Sav”

29 04 2010

Şedinţa cenclului literar”Vasile Sav”,ce a avut loc miercuri, 28 aprilie a.c., din cadrul Centrului de zi pentru vârstnici nr.2,( coordonator Maria Bobină ), patronat spiritual de Liga Scriitorilor din România, s-a deschis cu medalionul literar”Memoria calendarului-Camil Petrescu “. Despre viaţa şi opera prozatorului au vorbit Aurel Chira şi prof.V.Sfârlea

În continuare s-a desfăşurat medalionul literar” Carte frumoasă, cinste cui te-a scris “, în cadrul căruia s-au lansat cărţile:”De dragul ochilor tăi “, roman, de Toader Ungureanu, drama istorică în versuri, în trei acte”Florile Sarmisegetusei “ din cadrul Epopeii Române, de Al.Florin Ţene, şi “ Amintirile unui librar”de Ion Vlas.Despre aceste cărţi a vorbit preşedintele cenaclului, autorii şi Ioan Benche, Maria Bobină şi V.Sfârlea. În acest context, întro corespondenţă trimisă de Gheorghe P.Lăzanu, cel mai învârstă membru al cenaclului, şi citită în plenul şedinţei, acesta a ţinut să analizeze drama istorică “Florile Sarmisegetusei“, subliniind importanţa acestui poem dramatic în cunoaşterea istoriei naţionale şi formarea poporului român.

În cadrul medalionului literar”Prin adevăr învingem o părere “ Aurel Vuşcan a vorbit despre literatura Revoluţiei Române de la 1989.

În încheiere a urmat un moment poetic susţinut de Gh.Şoptirean.

În încheierea şedinţei Al.Florin ŢENE a vorbit despre Târgul de carte”Gaudeamus “ şi despre evenimentul lansărilor de cărţi semnate de regretatul filosof al culturii Artur Silvestri la standul Editurii ”Carpathia “, când doamna Mariana Brăescu Silvestri, soţia scriitorului, a dăruit mai multe pachete de cărţi pentru membrii cenaclului “Vasile Sav “.După relatarea acestui eveniment, preşedintele cenaclului a împărţit cărţile numerosului public prezent.

Viitoarea şedinţă va avea loc miercuri, 26 mai.a.c, orele 11.

Karina Drăgaş

25 04 2010

>>>>>> pdf.

În organizarea Ligii Scriitorilor din România

25 04 2010

Lansarea de carte “ Oălpret, Oălpret, apă lină… “ de rapsodul popular Alexandru Cristea

Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca, Liga Scriitorilor din România, Despărţământul “Teodor Mihai “-Astra-Dej vă invită miercuri, 5 mai, ac. orele 18, la Casa Municipală de Cultură din Cluj-Napoca , pentru a participa la o amplă manifestare culturală. Cu această ocazie se v-a lansa cartea”Olăpret, Olăpret, apă lină… “ de rapsodul popular Alexandru Cristea, apărută la editura EuroGraph. Moderator scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România.Vor vorbi despre carte şi autor scriitoarea Maria Săplăcan şi deputatul Cornel Itu.

În continuare vor fi interpretate cântece pe versuri de Alexandru Cristea interpretate de  cunoscuţi cântăreţi de muzică populară din zona Dejului: Ioan Dordoi, Felix Gălan, Gavril Ciciovan, Ramona Haranguş şi Grupul Vocal”Astra Dej”.

Autorul va acorda autografe pe cartea şi CD-ul cu cântece apărute.

Al.Florin ŢENE:,,Au înflorit nucii de Sfântul Gheorghe”

20 04 2010

Aleargă primăvara desculţă prin sat

Şi stele au căzut în nucii grădinii

Dimineaţa nu s-au mai stins,n-au mai plecat

Au rămas ochiuri de izviare la rădăcina luminii.

.

În apele lor închegate ,tremurând în cupe de muguri

Se zămislea rodul de sevă,răcoare…

Luminau crengile ca nişte ruguri

Şi raze picurau,uimite de soare.

.

O,stelele pe punţile nucilor au căzut

Cu hlamidele lor muiate în lumină

Şi nu s-au pierdut,

Au rămas inimi pe vechea tulpină.

.

Păsările odihnindu-şi zborul înalţă un tril

Pe crengile nucilor la concert au venit şi cucii

E sfârşitul nopţilor zgribulite de april…

.

…Era noaptea Sfântului Gheorghe şi înfloriseră nucii.

Al.Florin ŢENE

Al.Florin ŢENE:,, Activitate intensă în cadrul Ligii Scriitorilor din România”

20 04 2010

Conform” Planului de Activitate” a Ligii Scriitorilor din România, defalcat pe sarcinile ce revin celor 29 de filiale , din care 12 în străinătate, în primul trimestru al anului acestea s-au achitat de sarcini.Au fost organizate diverse activităţi culturale, la Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov, Iaşi, Piteşti, Rm.Vâlcea, în colaborare cu instituţiile culturale din zona respectivă. Lansări de cărţi, medalioane literar- muzicale, dezbateri pe diferite teme de interes literar-artistic,  toate acestea au fost în atenţia filialelor Ligii Scriitorilor. De remarcat faptul că toate filialele din ţară, dar şi cele din străinătate au înfiinţat cenacluri literare la care participă atât membrii Ligii Scriitorilor, dar şi  a Uniunii Scriitorilor , precum şi scriitori ne încorporaţi în aceste organizaţii profesionale.Remarcăm în acest sens cenaclurile din Timişoara, Piteşti, Vâlcea, Braşov, Bucureşti şi Cluj-Napoca.

Filialele din Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Vâlcea, Piteşti, Craiova, Constanţa, editează periodic revistele: Agora literară, Heliopolis, Moldova literară, Memoria slovelor, Pietrele Doamnei, Literaria, Cuib, Cetatea lui Bucur, etc, reviste care publică creaţii literare ale scriitorilor ,din ţară şi străinătate, indiferent din ce organizaţie profesională fac parte, predominând calitatea  şi nu alte condiţii.

Comitetele de Direcţie ale filialelor, în această perioadă, sunt angrenate în înscrierea acestora la judecătoriile teritoriale, pentru a obţine personalitate juridică. Până în prezent următoarele filiale au obţinut personalitate juridică : Filiala Argeş: Dosar- 4694/280/2009; Filiala Cluj:Dosar-63874/211/2007; Filiala Dolj: Dosar-3526/215/2010; Filiala Hunedoara:Dosar-1144/278/2010 şi Filiala Iaşi: Dosar-4494/245/2010.

>>>>>

Filialele Ligii Scriitorilor din România care au obţinut personalitate juridică

20 04 2010

1-Filiala Argeş, cu sediul în Piteşti, str.Salciei nr.9,ap.31-Dosar4694/280/2009.

2-Filiala Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Ion Meşter nr.3, ap.54-Dosar 6387/211/2007.

3-Filiala Dolj, cu sediul în Craiova, str.Banu Mihalcea nr.8-Dosar.3526/215/2010.

4-Filiala Hunedoara, cu sediul în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, bl.103, ap.38-Dosar 1144/278/2010.

5-Filiala Iaşi-Moldova, cu sediul în Iaşi, str.Gării nr.4C-Dosar.4494/245/2010.

Preşedinte,

LIGA SCRIITORILOR

din România

Al.FLORIN ŢENE

LITERARIA nr. 3, aprilie 2010

18 04 2010

>>>>>>>Literaria nr. 3,  REVISTĂ  DE CULTURĂ A FILIALEI OLTENIA CRAIOVA A LIGII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA