Karina Drăgaş- Medalionul literar” Memoria calendarului-Camil Petrescu “ – la cenaclul ”Vasile Sav”

29 04 2010

Şedinţa cenclului literar”Vasile Sav”,ce a avut loc miercuri, 28 aprilie a.c., din cadrul Centrului de zi pentru vârstnici nr.2,( coordonator Maria Bobină ), patronat spiritual de Liga Scriitorilor din România, s-a deschis cu medalionul literar”Memoria calendarului-Camil Petrescu “. Despre viaţa şi opera prozatorului au vorbit Aurel Chira şi prof.V.Sfârlea

În continuare s-a desfăşurat medalionul literar” Carte frumoasă, cinste cui te-a scris “, în cadrul căruia s-au lansat cărţile:”De dragul ochilor tăi “, roman, de Toader Ungureanu, drama istorică în versuri, în trei acte”Florile Sarmisegetusei “ din cadrul Epopeii Române, de Al.Florin Ţene, şi “ Amintirile unui librar”de Ion Vlas.Despre aceste cărţi a vorbit preşedintele cenaclului, autorii şi Ioan Benche, Maria Bobină şi V.Sfârlea. În acest context, întro corespondenţă trimisă de Gheorghe P.Lăzanu, cel mai învârstă membru al cenaclului, şi citită în plenul şedinţei, acesta a ţinut să analizeze drama istorică “Florile Sarmisegetusei“, subliniind importanţa acestui poem dramatic în cunoaşterea istoriei naţionale şi formarea poporului român.

În cadrul medalionului literar”Prin adevăr învingem o părere “ Aurel Vuşcan a vorbit despre literatura Revoluţiei Române de la 1989.

În încheiere a urmat un moment poetic susţinut de Gh.Şoptirean.

În încheierea şedinţei Al.Florin ŢENE a vorbit despre Târgul de carte”Gaudeamus “ şi despre evenimentul lansărilor de cărţi semnate de regretatul filosof al culturii Artur Silvestri la standul Editurii ”Carpathia “, când doamna Mariana Brăescu Silvestri, soţia scriitorului, a dăruit mai multe pachete de cărţi pentru membrii cenaclului “Vasile Sav “.După relatarea acestui eveniment, preşedintele cenaclului a împărţit cărţile numerosului public prezent.

Viitoarea şedinţă va avea loc miercuri, 26 mai.a.c, orele 11.

Karina Drăgaş

25 04 2010

>>>>>> pdf.

În organizarea Ligii Scriitorilor din România

25 04 2010

Lansarea de carte “ Oălpret, Oălpret, apă lină… “ de rapsodul popular Alexandru Cristea

Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca, Liga Scriitorilor din România, Despărţământul “Teodor Mihai “-Astra-Dej vă invită miercuri, 5 mai, ac. orele 18, la Casa Municipală de Cultură din Cluj-Napoca , pentru a participa la o amplă manifestare culturală. Cu această ocazie se v-a lansa cartea”Olăpret, Olăpret, apă lină… “ de rapsodul popular Alexandru Cristea, apărută la editura EuroGraph. Moderator scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România.Vor vorbi despre carte şi autor scriitoarea Maria Săplăcan şi deputatul Cornel Itu.

În continuare vor fi interpretate cântece pe versuri de Alexandru Cristea interpretate de  cunoscuţi cântăreţi de muzică populară din zona Dejului: Ioan Dordoi, Felix Gălan, Gavril Ciciovan, Ramona Haranguş şi Grupul Vocal”Astra Dej”.

Autorul va acorda autografe pe cartea şi CD-ul cu cântece apărute.

Al.Florin ŢENE:,,Au înflorit nucii de Sfântul Gheorghe”

20 04 2010

Aleargă primăvara desculţă prin sat

Şi stele au căzut în nucii grădinii

Dimineaţa nu s-au mai stins,n-au mai plecat

Au rămas ochiuri de izviare la rădăcina luminii.

.

În apele lor închegate ,tremurând în cupe de muguri

Se zămislea rodul de sevă,răcoare…

Luminau crengile ca nişte ruguri

Şi raze picurau,uimite de soare.

.

O,stelele pe punţile nucilor au căzut

Cu hlamidele lor muiate în lumină

Şi nu s-au pierdut,

Au rămas inimi pe vechea tulpină.

.

Păsările odihnindu-şi zborul înalţă un tril

Pe crengile nucilor la concert au venit şi cucii

E sfârşitul nopţilor zgribulite de april…

.

…Era noaptea Sfântului Gheorghe şi înfloriseră nucii.

Al.Florin ŢENE

Al.Florin ŢENE:,, Activitate intensă în cadrul Ligii Scriitorilor din România”

20 04 2010

Conform” Planului de Activitate” a Ligii Scriitorilor din România, defalcat pe sarcinile ce revin celor 29 de filiale , din care 12 în străinătate, în primul trimestru al anului acestea s-au achitat de sarcini.Au fost organizate diverse activităţi culturale, la Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov, Iaşi, Piteşti, Rm.Vâlcea, în colaborare cu instituţiile culturale din zona respectivă. Lansări de cărţi, medalioane literar- muzicale, dezbateri pe diferite teme de interes literar-artistic,  toate acestea au fost în atenţia filialelor Ligii Scriitorilor. De remarcat faptul că toate filialele din ţară, dar şi cele din străinătate au înfiinţat cenacluri literare la care participă atât membrii Ligii Scriitorilor, dar şi  a Uniunii Scriitorilor , precum şi scriitori ne încorporaţi în aceste organizaţii profesionale.Remarcăm în acest sens cenaclurile din Timişoara, Piteşti, Vâlcea, Braşov, Bucureşti şi Cluj-Napoca.

Filialele din Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Vâlcea, Piteşti, Craiova, Constanţa, editează periodic revistele: Agora literară, Heliopolis, Moldova literară, Memoria slovelor, Pietrele Doamnei, Literaria, Cuib, Cetatea lui Bucur, etc, reviste care publică creaţii literare ale scriitorilor ,din ţară şi străinătate, indiferent din ce organizaţie profesională fac parte, predominând calitatea  şi nu alte condiţii.

Comitetele de Direcţie ale filialelor, în această perioadă, sunt angrenate în înscrierea acestora la judecătoriile teritoriale, pentru a obţine personalitate juridică. Până în prezent următoarele filiale au obţinut personalitate juridică : Filiala Argeş: Dosar- 4694/280/2009; Filiala Cluj:Dosar-63874/211/2007; Filiala Dolj: Dosar-3526/215/2010; Filiala Hunedoara:Dosar-1144/278/2010 şi Filiala Iaşi: Dosar-4494/245/2010.

>>>>>

Filialele Ligii Scriitorilor din România care au obţinut personalitate juridică

20 04 2010

1-Filiala Argeş, cu sediul în Piteşti, str.Salciei nr.9,ap.31-Dosar4694/280/2009.

2-Filiala Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Ion Meşter nr.3, ap.54-Dosar 6387/211/2007.

3-Filiala Dolj, cu sediul în Craiova, str.Banu Mihalcea nr.8-Dosar.3526/215/2010.

4-Filiala Hunedoara, cu sediul în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, bl.103, ap.38-Dosar 1144/278/2010.

5-Filiala Iaşi-Moldova, cu sediul în Iaşi, str.Gării nr.4C-Dosar.4494/245/2010.

Preşedinte,

LIGA SCRIITORILOR

din România

Al.FLORIN ŢENE

LITERARIA nr. 3, aprilie 2010

18 04 2010

>>>>>>>Literaria nr. 3,  REVISTĂ  DE CULTURĂ A FILIALEI OLTENIA CRAIOVA A LIGII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

DOINA DRĂGAN:,,VIZIUNEA FILOZOFICĂ ÎMPLETITĂ CU CEA LIRICĂ”

18 04 2010

Al. Florin Ţene,

Epopeea  Română

Florile Sarmisegetusei>>>>>>>>

Dramă istorică în  versuri,  în 3 acte

Apărută la ed. Semănătorul Bucureşti  03.04.2010.

Cartea de orice fel trebuie concepută ca o PODOABĂ. Această carte a lui Al. Florin Ţene  croieşte drumul cititorului către evenimente istorice inestimabile dar estompate de  vremurile de mult apuse,  evenimente care prin contribuţia autorului incep sa primeasca contururi mai clare.

Talentul creator al autorului, farmecul versurilor, subiectul temerar şi reflectarea realităţii face ca drama „Florile Sarmisegetuzei” să lumineze ”Cetatea Soarelui”.  La geto-daci ea este Sarmisegetuza- adică „inima Daciei” cu însemnele ei Soarele şi Luna.  Această temă a românilor a fost şi este subiect de  gândire şi de lucru pentru mulţi cercetători de elită în diferite domenii  din ţara noastră. Formarea poporului român, a limbii române, este dezbătută cu mult tact de autor, în cazul acestei drame, prin personajele piesei, şi prin zguduitoarea tragedie a  dacilor în frunte cu Decebal în timpul războiul din 104-105.   Promotor  cultural, Al. Florin Ţene se remarcă prin cercetare ştinţiifică bazată pe argumente profunde şi solide, sensibile  şi cu o lungă durată de timp (02.02.1978- 03.04.2010) pentru această scriere.   Autorul îmbină armonios eseistica de factură filozofică cu istoria, religia, lingvistica,  mitologia.

Transpunerea acestei drame în versuri a avut nevoie de multe clipe de reflexie asupra celor scrise pentru a fi analize şi fapte, religie , adevăr şi poezie sau istorie. Autorul şi-a imaginat, cred, cu ochii minţii întreaga piesă de teatru, scena, scenariu, interpretările artiştilor, regia şi ulterior şi-a construit versurile într-o armonie vitală cugetând că trebuie să ai putere să învingi. Acelaşi drum îl urmează şi  celelalte 8 piese, unele existente, altele în aşteptare.

Cartea aceasta este parte din sufletul strămoşilor şi conţine adevăruri veşnice. Centrul de greutate este  Decebal.  Semnalăm câteva versuri remarcabile

Decebal :

Ne apărăm pământul pentru urmaşii  ce-l vor moşteni

DACIA DEAPURURI A DACILOR VA FI!

Sau:

Aceşti munţi ridicaţi de braţul dac şi aceste  mormane,

Sunt mai strajnice ca meterezele romane…….

Prin viziunea  filozofică împletită cu cea  lirică Al. Florin Ţene a reuşit să ne prezinte prin  această dramă istorică – poem în versuri de mari dimensiuni, realitatea noastră istorică  şi dovedeşte  credinţă şi patriotism.

Felicităm autorul şi aşteptăm următoarele piese.

DOINA DRAGAN.

Timişoara, 13.04.2010

A apărut NUMĂRUL 14, luna APRILIE, anul 2010, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

16 04 2010

cetatea-lui-bucur

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA , filiala Bucureşti,

în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu.

Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

============================================================

Sumarul acestui numar aici>>>>>>>>

Karina Drăgaş:,,La Târgul de Carte Gaudeamus”

15 04 2010

Lansarea cărţilor”Revolta fondului neconsumat .( Cazul Zaharia Stancu)”şi  “Radiografia Spiritului Creol( Cazul Miron Paraschivescu. ) “ de Artur Silvestri

În după amiaza zilei de 14 aprilie a.c.la Târgul de Carte Gaudeamus, la standul Editurii Carpathia, în faţa unui numeros public, a avut loc lansarea cărţilor” Revolta fondului neconsumat. ( Cazul  Zaharia Stancu ) şi  “Radiografia spiritului creol.( Cazul Miron Radu Paraschivescu. ), de Artur Silvestri, volume îngrijite de Mariana Brăescu Silvestri.

Despre regretatul autor a vorbit scriitoarea Mariana Brăescu Silvestri, soţia scriitorului, care a subliniat, printre altele, rolul acestuia în promovarea culturii autentice. Despre autor a mai vorbit profesoara Maria Vaida, poetul bucureştean,diplomatul Theodor Răpan şi scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România. Acesta din urmă a evidenţiat personalitatea lui Artur Silvestri ca istoric al civilizaţiilor, promoter cultural,  şi fondator al consultaţiei imobiliare, ca descoperitor şi editor al “Jurnalului lui Pius Servien “, în 1984. Preşedintele Ligii Scriitorilor din România a vorbit despre importanţa Asociaţiei Române pentru Patrimoniu, înfiinţată de Artur Silvestri, asociaţie care promovează personalităţi culturale şi ştiinţifice din România Tainică. În încheierea cuvântării sale , Al.Florin Ţene a citit două poezii din volumul său de versuri “Ziua a şaptea după Artur “, dedicat lui Artur Silvestri.

După care au fost distribuite, gratuit, cărţi semnate de Artur Silvestri.

Karina Drăgaş

Karina Drăgaş:,,Dezbatere pe tema poluării limbii române”

15 04 2010

În seara zilei de 13 aprilie a.c. în organizarea Uniunii Culturale Vatra Românească  în colaborare cu Liga Scriitorilor din România a avut loc la sediul Filialei  clujene a Vetrei Româneşti o interesantă dezbatere pe tema poluării Limbii Române. Dezbaterile au fost coordonate de prof. ing.Ioan Traian Balotă , preşedintele filialei clujene a Vetrei Româneşti.

După conferinţa “Limba noastră-i limbă sfântă…! Cine o apără de poluare? “, ţinută de scriitorul Al.Florin ŢENE, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, au luat cuvântul : prof.Vasile Sfârlea, prof.dr.C.Tarba, ing.Valeri Toderici şi academician Dumitru Protase.

Din dezbateri s-a desprins  concluzia că în lexicul Limbii Române, prin televiziuni,  prin traduceri “fonetice “ şi mimetic-grafice-ridicule şi greşite- şi nu semantice, au pătruns, ca neologisme, cuvinte din limba engleză, folosite impropriu. În acest sens s-a subliniat faptul că este necesar ca  Academia Română, şcoala, media, inclusive Parlamentul României să adopte măsuri pentru protejarea limbii noastre de flagrante abuzuri în domeniul lexicului românesc.

Dezbaterile s-au bucurat de un real succes din partea celor prezenţi.

Karina Drăgaş

Conferinţa”Limba noastră-i limbă sfântă…! Cine o apără de poloare? “

8 04 2010

Urmare unui parteneriat între Societatea Culturală”Vatra Românească “ –Filiala Cluj şi Liga Scriitorilor din România, în anul acesta au avut loc mai multe manifestări culturale, pe teme diferite, în organizarea acestora.

Astfel, marţi, 13 aprilie, la orele 17, are loc la sediul Societăţii Culturale “ Vatra Românească“-Filiala Cluj, din str.Eroilor nr.2, Conferinţa”Limba noastră-i limbă sfântă…!-Cine o apără de poloare? “, susţinută de scriitorul şi promotorul cultural Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România.

Karina Drăgaş:,,A apărut “Epopeea Română “ de Al.Florin ŢENE”

8 04 2010

La editura “Semănătorul “, din Bucureşti, zilele acestea a apărut drama istorică în  în versuri, în trei acte, “Florile Sarmisegetusei “, de Al.Florin Ţene, prima piesă din marele ciclu de drame istorice din “Epopeea Română”, program ambiţios proectat de autor. Din acest ciclu au mai apărut piesele de teatru:”Vă somez, domnule Doctor!”,”O stafie tulbură speranţa “ şi ”Arca frumoaselor vise de vânzare “. Vor mai apărea piesele, din acelaşi ciclu,” Cozia “, “Tudor”,”Un om pentru revoluţie “,”Unirea suntem noi “şi ”Ce rămâne după ce pleacă circul ? “.

Drama istorică în versuri”Florile Sarmisegetusei “  de Al.Florin Ţene este o frescă a tragediei dacilor în frunte cu Decebal după înfrângerea din ultimul război cu romanii din anii 104-105. Piesa aduce în actualitate simbolistica formării limbii române şi a poporului român. Această lucrare va fi lansată la Cenaclul “Vasile Sav “, din data de 28 aprilie, a.c.

Karina Drăgaş