Marius Rădescu: Sub egida Ligii Scriitorilor din România- A apărut primul număr al revistei “Dobrogea Culturală “

31 05 2010

Prin multitudinea activităţilor culturale organizate de filialele Ligii Scriitorilor din România, în ţară şi străinătate, prin numjărul membrilor şi  numeroasele publicaţii ce apar sub egida acestei organizaţii profesionale, Liga Scriitorilor a devenit a doua forţă scriitoricească din ţara noastră.

După revistele: “Agora Literară “, editată de filiala Cluj; “Cuib “- filiala Hunedoara;”Pietrele Doamnei “- filiala Argeş;”Heliopolis “- filiala Banat;”Moldova Literară “-filiala Iaşi,”Literaria “-filiala Oltenia;”Cetatea lui Bucur “-filiala Bucureşti;”Memoria Slovelor “-filiala Vâlcea, iată a apărut sub egida filialei Dobrogea a Ligii Scriitorilor primul număr al revistei “Dobrogea Culturală “, director fiind prof. Maria Pop, preşedinta filialei , având în colectivul de redacţie scriitorii: prof. Felicia Jipescu, redactor şef, prof.Sanda Svetlana Ionescu, redactor şef adjunct, redactor Vasilica Mitrea, tehnoredactare col.Alexandru Birou.

Având formatul A4, 128 de pagini şi coperta color, revista are un cuprins bogat şi variat acoperind o arie ideatică diversă. Structurată în o multitudine de rubrici, precum : “ “Credinţă, ”Obiceiuri “, “File de istorie “, “Aniversări/ Comemorări“, “Locuri/ Locaţii “, ”Marea şi Aviaţia “, “Limba noastră “, “Memorial de călătorie “, “Recenzii, eseuri “,”Interviuri “, “Beletristică “ şi “Poşta redacţiei “, revista se deschide  cun un”Cuvânt înainte “ semnat de Maria Pop în care explică necesitatea apariţiei acestei reviste şi a înfiinţării “Ligii Scriitorilor “în scopul diversificării şi lărgirii ariei de cuprindere a scriitorilor români de pretutindeni. În paginile revistei descoperim semnăturile unor scriitori cunoscuţi, precum:Aurelia Bălan-Mihailovici, Alecsandru Bălan, Dan Puric, Sorin Paliga, Felicia Jipescu, Varujan Vosganian, Arşaluis Sarchisian Gurău, Valeriu Cuşner, Ionuţ Caragea, Dan Norea, Simona Dobrescu, Vasilica Mitrea, Maria Răceanu, Darac Felicia Aurelia, Dominic Diamant şi alţii. Remarcăm, printre altele interviurile cu Dan Puric şi cu scriitorul şi promotorul cultural Al.Florin Ţene, semnate de doi distinşi publicişti: Monica Andronescu şi Petre Birău.>>>>>>

Karina Drăgaş:,,Lansarea enciclopediei”Personalităţi Române şi faptele lor, 1950-2000 “, volumele XXXVIII-XLI, la Bistriţa

27 05 2010

Aşa cum a făcuto de mai multe ori, la Cluj, Timişoara sau Bucureşti, Liga Scriitorilor din România s-a implicat în lansarea seriilor de volume”Personalităţi Române şi faptele lor, 1950-2000”de Constantin Toni Dârţu, preşedintele filialei Iaşi a Ligii Scriitorilor.

În acest context Liga Scriitorilor a organizat în după amiaza zilei de miercuri, 26 mai a.c  la Centrul Municipal de Cultură”George Coşbuc “ din Bistriţa, în colaborare cu acesta şi grupul literar” Conexiuni” din localitate, o amplă manifestare culturală dedicată lansării volumelor XXXVIII-XLI  din marea enciclopedie”Personalităţi Române şi faptele lor, 1950-2000 “ de Constantin Toni Dârţu.

Din Cluj au participat pictorii: Sorin Spiridon Gâtu, Lidia Gâtu  şi scriitorii Titina Nica Ţene şi Al.Florin Ţene.

Manifestarea a fost deschisă de către scriitoarea Elena M.Cîmpan, preşedinta grupului “Conexiuni “şi al Societăţii Scriitorilor bistriţeni , urând bunvenit invitaţiilor din Iaşi şi Cluj , şi care a vorbit despre activitatea scriitorilor bistriţeni , parte din aceştia  incluşi în diferite volume ale  enciclopediei. Arătând că în sală se află elita intelectuală şi spiritual-culturală din Bistriţa.

În continuarea, lucrările au fost conduse de scriitorul şi promotorul cultural Al.Florin Ţene, preşedintele naţional al Ligii Scriitorilor din România. În cuvântarea sa acesta a subliniat importanţa  enciclopedei ce consemnează pentru viitorime personalităţi din  toate domeniile de activitate provenite din România Tainică. >>>>>>>

Al.Florin Ţene-A apărut “Agora Literară “, nr.8, editată de Liga Scriitorilor din România

26 05 2010

Intr-o ţinută grafică deosebită a apărut nr.8 al revistei trimestriale “Agora literară”, editată de  Liga Scriitorilor din România, având ca directori pe Ion Constantinescu, Gavril Moisa, Al.Florin Ţene şi redactor şef pe Iulian Patca. Revista se deschide cu o poezie dedicată lui Eminescu semnată de Geo Galetaru. Tot pe prima pagină se află “Ultima scrisoare din veacul de singurătate “, semnată de Gabriel Garcia Marquez, cuprinzând gânduri de rămas bun faţă de prieteni, cititorilor şi admiratorilor săi. Regretatului poet Cezar Ivănescu i se publică un interesant articol, intitulat “Imitarea mirunului “. Alături , Ionuţ Ţene face câteva consideraţi privind moartea lui Eminescu. Cele două pagini de “Poeme de dragoste “ adăposteşte poezii semnate de Nicolae Boghian, George Mihalcea, Vasile Ursache şi Liviu Vişan. Mai semnează poezii un număr important de poeţi din ţară şi străinătate: Ovidiu Purdea Someş, Ion C.Ştefan, Milen Badralexi, Lazăr Florian, Ion Murariu, Adrian Suciu, George David, Vasile Moldovan, George Roca, Vasile Preda, Ioan Benche, Horea Gana, Ion Mârzac, Gavril Moisa, Viorel Şerban, George Baciu, Emilian Mirea, Nicu Vintilă, Valeriu Pricină, Eugen Burghelea, Teofil Mândruţiu,Ioan Ţepelea, Stan.V. Cristea, Laurenţiu Sfinteş, Mircea Tudose, Elena Stroe Otavă, Titina Nica Ţene, George Florin Cozma, Iulian Patca. La rubrica “Cronică Literară “ descoperim semnăturile unor importanţi cronicari literari şi critici de artă ca: Al.Florin ŢENE, Melania Cuc, Doina Drăgan, Emilia Tudose, Ion M.Ungureanu, Victor Sterom, Nora Iftimie, Octavian Curpaş, Nicuşor Constantinescu, Maria Toacă, etc.  Daniela Voicu  publică un interviu cu poetul francez de origine peruană Fernando Torres-Garcia unde poetul, prin răspunsurile sale, subliniează faptul că” viaţa este un etern al descoperirii “. Interviul lui Ionel Andraşoni cu brâncuşologul Constantin Zărnescu  evidenţiază că” brâncuşiologia a devenit un pilon al universului meu artistic.”>>>>>>>

>>>>>>Nr_8_Format-pdf

Doina Drăgan:,,Întâlnire literară sub egida Ligii Scriitorilor Români”

24 05 2010

Filiala Banat –Timişoara a LSR, în colaborare cu revista Heliopolis şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş a organizat  în data de 15 mai 2010, lansarea cărţilor ”Cu toiagul printre aştri”  – poezii autor Mihai Ţopa, membru LSR, şi  a  volumului de debut „Ridică-te Pasăre Phoenix!” a Adrianei Florina Secoşan, elevă la Colegiul Bănăţean  cl.X Timişoara.

Doina Drăgan a făcut o  prezentare a biografiei poetului Mihai Ţopa, apoi a prezentat  opera poetului, şi a considerat că are o minte iscoditoare şi că aptitudinile scriitorului i-au dăruit bucurii şi satisfacţii .   Cărţile aparţin vieţii autorului şi Mihai Ţopa ni le-a dăruit nouă, nepotului, celor mici şi celor mari Are un stil personal, adoptă un limbaj obişnuit, capabil să evidenţieze conţinutul ideii.

Ionel Murariu prezintă câteva însemnări pe marginea volumului “Cu toiagul printre aştri”  La aproape cincizeci de ani de la apariţia volumului ”Cu bastonul prin Bucureşti „  de Tudor Arghezi în 1961, domnul Mihai Ţopa ne dăruieşte volumul de versuri recent apărut  Cu toiagul printre aştri, şi ne mulţumeşte nouă, cititorilor, că ne-am aplecat privirea şi gândul asupra acestei cărţii. Dacă în titlul cărţii de care ne ocupăm se simte parodierea celui dat de poetul “Cuvintelor potrivite” cele două cărţii se deosebesc în esenţă. Căci pe când Tudor Arghezi a realizat o colecţie de  aspecte în proză din trecutul şi prezentul capitalei  contemporane lui, în versurile domnului Mihai Ţopa întâlnim reflecţii şi atitudini înveşmântate în haina poeziei, prilejuite de contactul constant cu operele a sumedenie de poeţi, de întâlnirea cu numeroase personaje literare, de cunoaşterea  unor momente din biografia scriitorilor consemnate de istoria sau de  întâlnirea cu gândirea filozofică a unor mari cugetători. Aceştia sunt aşadar “aştrii”în preajma cărora navighează poetul…….

Doina Drăgan a făcut apoi o scurtă prezentare a tinerei Adriana Florina Secoşan, a activităţii literare a acesteia şi a cărţii de debut.>>>>>>

A apărut NUMĂRUL 15, luna MAI, anul 2010, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

18 05 2010

cetatea-lui-bucur

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ,

filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu.

Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

>>>>>>>>

Maria Măruţă:,, A apărut volumul de povestiri onirice “Cărticica de dat în leagăn gândul” de Al.Florin Ţene

15 05 2010

Zilele acestea a apărut, la solicitarea cititorilor, ediţia a II-a , a  volumului de povestiri onirice” Cărticica de dat în leagăn gândul “ de Al.Florin Ţene, revăzută şi adăugită, la Editura”Semănătorul “, din Bucureşti.,,Cartea cuprinde 32 de povestiri onirice, cu o prefaţă de scriitorul Sabin Bodea, directorul editurii “ Viaţa Arădeană“,( editura la care a apărut prima ediţie ), o postfaţă de Mihai Antonescu şi o reproducere a textului despre Al.Florin Ţene din “ Dicţionarul General al Literaturii Române” editat de Academia Română.

Autorul prin povestirile sale pluteşte în timp şi spaţiu, ca într-o bine cunoscută maşină a timpului pentru a readuce în actualitate personalităţi ale vremurilor trecute, în special, din lumea artistică. Astfel sunt aduşi în imediata tangenţă cu autorul, Eminescu, Gib I.Mihăescu, George Enescu, Conan Doyle, Ioan Alexandru, Sadoveanu, Mircea Eliade, Nichita Stănescu, I.D.Sîrbu, Hegel, Rodin, şi lista…continuă. Cartea se” citeşte cu sufletul la gură, fiindcă autorul are ştiinţa şi talentul  să ne fure atenţia, trăirea lecturii, strecurând, alături de culoarea locală temporală, măiestrite cuvinte, ce ţin de tărâmul poetic, de proză poematică, jonglând cu cifre, date, întâmpări, titluri de opere literare şi artistice de referinţă ale celor “treziţi “ din eternitate şi aduşi în memoria noastră.”(Sabin Bodea ).

Cartea , în totalitate, este un bun exerciţiu de cultură generală, pentru că autorul, la rândul său, este un senior al literaturii.

Maria Măruţă

>>>>>>Al_Florin_Tene-Carticica_de_dat_in_leagan_gandul pdf.

Revista LITERARIA, nr. 4/2010

15 05 2010

>>>>>>>Literaria-4 pdf.

Doina Drăgan:,,CÂTEVA FAPTE DIN PORTRETUL UNUI SCRIITOR, ISTORIC ŞI FILOZOF AL CULTURII: ARTUR SILVESTRI”

13 05 2010

”Sunt scriitor, iar cărţile sunt viaţa mea” a spus, a scris, Artur Silvestri (Fapta culturală p. 182), iar noi am citit, am ascultat  ce s-a vorbit la târgul de carte GAUDEAMUS din 8 mai 2010 orele 17 din Timişoara  Piaţa Unirii. Lângă locul pregătit pentru lansarea cărţilor, după ce  a dat un interviu pentru Radio Timişoara, Doamna Mariana Brăescu Silvestri,  centrul evenimentului, cea care editează mai departe opera lui Artur Silvestri şi o dăruieşte cu generozitate tuturor celor care au nevoie de această hrană culturală, ne-a informat cu multă sensibilitate dar şi cu puternică evocare “lecţia Omului Mare“, “lecţia Faptelor Mari“ ale lui Artur Silvestri. Ne-a  prezentat pe rând cărţile:

Revolta Fondului Neconsumat- Cazul Zaharia Stancu

Radiografia Spiritului Creol- Cazul Miron  Radu Paraschivescu

Perpetum Mobile-piese improvizate pentru violoncel şi oboi

Apocalypsis cum figuris-Şapte nuvele fantastice cu prolog şi epilog

Artur Silvestri-Fapta culturală

Artur Silvestri-Vocaţia Căii Singuratice

Artur Silvestri-mărturii tulburătoare

Artur Silvestri, zile de neuitat-Frumuseţea lumii cunoscute.

Doamna Mariana Brăescu Silvestri ne-a vorbit cu ardoare despre fiecare, iar noi ascultam aşa după cum spunea chiar Artur Silvestri: ”Fericit este cel ce are un loc al lui pe Pământ, cel ce trăieşte liber printre cărţi, citite sau  ascultate….”

Înconjurată de timişoreni, la podium,  scriitoarea Mariana Brăescu Silvestri a evidenţiat opera tipărită a lui Artur Silvestri: proza, istoria cultuirii, eseistica, analiza imobiliară, economică şi socială, opere traduse…..>>>>>>

Al.Florin ŢENE:,,PERIPEŢIILE EULUI ÎN METAFIZIC ŞI PARADOXURILE ACESTORA”

13 05 2010

Autoevaloarea concretă, lucidă şi pertinentă a omului este necesară  în umanizarea şi emanciparea acestuia. O măsură reală a potenţelor şi resurselor fiecare fiinţă omenească le poate oferi atunci când cunoaşterea de sine duce spre perfecţionare şi desăvârşire.

În acest context, căutând căi de depăşire a însingurării omului, când acesta este tot mai singur în atât de mulţi concitadini, Jaspers a început o examinare a „situaţiei spirituale a epocii noastre”, iar Sartre, la o analiză a „raţiunii dialectice” a istoriei omenirii. Unii filosofi care  au abordat labirintul suferinţei umane n-au izbutit să releve  uriaşele tarii cu care este înzestrat omul pentru a înfrânge suferinţa, le sunt foarte greu, să descopere drumul către autenticitate umană; de aici pornesc  şi speculaţiile existenţialismului, cu cele trei ramuri ale lui: ateu, pesimist demobilizant şi cel credincios (aici intrând mai toate religiile lumii care cred într-o forţă divină). Desigur, obsesiile, frământările şi neliniştile sunt specifice fiinţei umane, dar la fel de proprii îi sunt şi visurile ca planuri de viitor, aspiraţiile, vocaţia către ordine şi armonie; iar peste toate acestea se află măreţia sufletului uman care rezidă şi în capacitatea de a duce sub semnul echilibrului şi ordonării dinamica vieţii sale interioare, acesta suprapunânduse eului.>>>>>>

Karina Drăgaş:,,Lansare de carte sub egida Ligii Scriitorilor”

13 05 2010

În cadrul Casei municipale de Cultură Cluj-Napoca a avut loc lansarea cărţii “Olpret, Olpreat, apă lină“ a rapsodului popular Alexandru Cristea. Moderator a fost scriitorul şi promotorul cultural Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România. Despre cartea autorului a vorbit: Maria Săplăcan, Elena Mereuţă, preşedinta cenaclului literar”Radu Săplăcan “, din municipiul Dej , ziaristul Sorin Grecu şi Al.Florin Ţene. Interpretul de muzică populară Ioan Dordoi a interpretat cântece pe versurile lui Alexandru Cristea.

Karina Drăgaş