A apărut NUMĂRUL 17, luna IULIE, anul 2010, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

22 07 2010

.cetatea-lui-bucur

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ,

filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu.

Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

>>>>>>>http://cetatea-lui-bucur.com/

LITERARIA nr. 6

17 07 2010

>>>>>>REVISTA LITERARIA  nr. 6 – 2010 (pdf)

Karina Drăgaş:,, Şedinţa de analiză a Comitetului Director al Ligii Scriitorilor din România”

8 07 2010

În data de 6 iulie a.c. la Centrul Militar Cluj-Napoca a avut loc şedinţa lărgită de analiză a Comitetului Director al Ligii Scriitorilor din România.

În prezidu au luat loc membrii Comitetului Director: Ion Constantinescu, Gavril Moisa, Iulian Patca, Ioan Benche , Ion Ghercioiu şi Al. Florin Ţene.

În cadrul şedinţei scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, a prezentat un “Raport de activitate a Ligii Scriitorilor de la 1 ianuarie până la 30 iunie a.c.”În acest document preşedintele Ligii a subliniat activitatea fructuoasă a celor 29 de filiale din ţară şi străinătate. S-a arătat că Filialele din Timişoara, Argeş, Cluj, Iaşi, Craiova şi Hunedoara au opţinut statut juridic şi urmează cât mai curând şi celelate să obţină prin Hotărâre Judecătorească acest statut.S-a subliniat că filialele din Constanţa, Iaşi, Timişoara, Argeş, Cluj, Craiova, Vâlcea, Bucureşti editează reviste propri în care se promovează lucrările literare ale membrilor Ligii, inclusiv activităţile acestora. La Bistriţa, Vâlcea, Govora, Dumbrăviţa-Timişoara, au fost organizate simpozioane literare pe diferite teme. O astfel de manifestare a avut loc luna trecută în localitatea Dumbrăviţa, jud.Timiş, intitulată “Eminescu-Petofi, în colaborare cu primăria din localitate.La Timişoara, Iaşi şi Cluj-Napoca filialele au sprijinit promovarea cărţilor lui Artur Silvestri în cadrul Târgului de Carte “Gaudeamus “.În urma discuţiilor purtate de Ion Constantinescu, Iulian Patca, Ion Ghercioiu, Gavril Moisa, Traian Corneanu şi alţii, planul de măsuri pe următoarea perioadă s-a completat cu următoarele propuneri: continuarea publicării revistei”Agora Literară “ şi suplimentul economic al acesteia. Înfiinţarea unui cenaclu literar al Filialei Cluj condus de scriitorul Gavril Moisa, continuarea publicării cărţilor membrilor Ligii Scriitorilor sub egida acestei organizaţii profesionale, început făcut cu “ Cărticica de dat în leagăn gândul“ de Al.Florin Ţene. Continuarea strângerii de materiale pentru o viitoare “Antologie-Dicţionar “ cu membrii Ligii. Organizarea schimburilor de experienţă între filiale, organizarea de lansări de cărţi, medalioane literar-muzicale, etc.Toate acestea în scopul de a promova cartea în rândul iubitorilor de cultură.

Având în vedere că Primăria clujeană intenţionează să promoveze ideea ca municipiul nostru să devină Capitală Culturală Europeană, Liga Scriitorilor din România cu sediul central în Cluj-Napoca, având filiale în Europa,  hotărârea Comitetului Director, este de a  sprijini administraţia locală în susţinerea acestei idei pentru a deveni realitate.

Karina Drăgaş

Filialele Ligii Scriitorilor din România care au obţinut statut juridic

4 07 2010


1-Filiala Argeş-preşedinte de filială Steluţa Lucia Istrătescu, Hotărâre judecătorească, Dosar nr.4694-280- 2009.

2-Filiala Cluj- preşedinte de filială Iulian Patca, Hotărâre judecătorească nr.1531/ CC/2007.

3-Filiala Craiova- preşedinte de filială Nicu Vintilă, Încheiere Civilă nr.36, Dosar 3526/215/2010.

4-Filiala Hunedoara-preşedinte de filială Ioan Velica, Încheiere Civilă nr.1636_2010.

5-Filiala Iaşi-preşedinte de filială Cvonstantin Toni Dârţu, Încheiere Civilă Dosar 4494-245-2010.

6-Filiala Timişoara-preşedinte de filială Doina Drăgan, Încheiere Civilă nr.186 din 2010.

Rugăm preşedinţii de filiale care nu au obţinut statutul juridic să urgenteze operaţiunile de obţinere a acestuia.

Preşedinte,

LIGA SCRIITORILOR

Al.Florin ŢENE

Liga Scriitorilor din România strânge ajutoare pentru sinistraţi

2 07 2010

Aşa cum au mai făcut-o de câteva ori, membrii Ligii Scriitorilor din România  sau implicat în strângerea de fonduri pentru sinistraţi. Şi de data aceasta, până în prezent s-au anunţat mai mulţi scriitori din Ligă să contribuie cu bani pentru întrajutorarea sinistraţilor.Printre aceştia sunt scriitorii: Jipa Petru, Al.Florin Ţene, Dumitru Velea, Ioan Velica, Petre Petria şi alţii.Cei care doresc să ajute sinistraţii pot trimite banii pe adresa:Liga Scriitorilor, Preşedinte Al.Florin Ţene, Casa Artelor, str.Ion Meşter nr.3,bl.G.sc.VI,ap.54, cod 400650, Cluj-Napoca. Vă mulţumim.

Sonia Badea:,,Prima carte apărută sub egida Ligii Scriitorilor din România”

2 07 2010

După  cele nouă reviste editate, periodic, de filialele din ţară ale Ligii Scriitorilor din România, zilele acestea a apărut şi prima carte editată sub egida acestei organizaţii profesionale, în colaborare cu Editura Fundaţiei culturale”Ion D.Sîrbu”. Este vorba de ediţia a III-a cărţii “Cărticica de dat în leagăn gândul “ de Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor.Aceasta fiind a 33-a carte semnată de acest scriitor.Volumul cuprinde 35 de povestiri onirice cu o prefaţa de Sabin Bodea, intitulată”Incursiuni în nobleţea lumii artistului “, un extras din “Dicţionarul General al Literaturii Române “, editat de Academia Română sub îngrijirea acad.Eugen Simion, despre Al.Florin Ţene şi aprecieri critice semnate de Mihai Antonescu. Coperta cuprinde o sculptură monumentală de Marian Sava(Bruxelles) numită”Union “.

Povestirile autorului levitează în timp, în maşinăria fermecată a acestuia pentru a intra în rezonanţă cu personalităţi marcante ale istoriei literare şi artistice. Astfel sunt aduşi în prim-plan, cum spune Sabin Bodea, George Enescu, Conan Doyle, Eminescu, Sadoveanu Gib I.Mihăescu, Franz Schubert, Mircea Eliade, Nichita Stănescu , Beethoven, Leon Moreau,  Elena Bibescu, Stalin, La Rochefoucauld,şi alţii ce tangenţiază cu autorul cărţii în aventuri reale ale timpului lor. >>>>>>

Karina Drăgaş:,,O nouă recunoaştere pentru scriitorul Al.Florin Ţene”

1 07 2010

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea Societăţii Scriitorilor Români,( 1910 ) al cărui prim preşedinte a fost prozatorul Mihai Sadoveanu, scriitorul, criticul literar şi promotorul cultural Al.Florin ŢENE, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, a primit DIPLOMA acestei societăţi ca semn de înaltă preţuire pentru” minunata iniţiativă de reluare a tradiţiei vechii societăţi a scriitorilor ;alături de noua S.S.R, prin înfiinţarea cu succes a Ligii Scriitorilor din România.Diploma este semnată de preşedintele Societăţii Scriitorilor Români, cunoscutul scriitor George URSA.Diploma” a fost acordată în cadrul unei manifestări culturale organizată la Deva.

Însă decernarea Premiului I poetului Al.Florin ŢENE la Concursul Internaţional de Poezie pentru Românii din Întreaga Lume”STARPRESS 2010 “, constând într-un sejur de 10 zile, pentru două personae la-Hotel Cozia-Căciulata cu 1 septembrie a.c. confirmă încă odată că opera poetică a  preşedintelui Ligii Scriitorilor din România este apreciată de românii de pretutindeni.

Karina Drăgaş

Literaria, nr. 5/2010

1 07 2010

>>>>>>Literaria, nr. 5/2010 (pdf)

Karina Drăgaş:,,La cenaclul “Vasile Sav”- Medalionul literar”Memoria calendarului-căpitanul poet Nicolae Vulcovici”

1 07 2010

Şedinţa cenaclului literar “Vasile Sav “ din cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2”, din data de 30 iunie a.c., a fost deschisă de Maria Bobină, coordonatorul acestui Centru, după care a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele cenaclului şi al Ligii Scriitorilor din România, care, înainte de a anunţa ordinea de zi, a prezentat activitatea membrilor cenaclului de la ultima şedinţă şi până în prezent.

În continuare a urmat medalionul literar”Memoria calendarului- căpitanul poet Nicolae Vulcovici. “ Despre viaţa şi activitatea “cântăreţului luptelor şi al biruinţelor”, mort în 1916 în luptele de eliberare a oraşului Miercurea Ciuc, a vorbit profesorul Vasile Sfârlea. Acesta a prezentat şi cele două volume publicate în timpul vieţii, intitulate “Vitejeşte “( 1906 ) şi ” Stihuri oţelite “(!910), subliniind activitatea poetului oltean în cadrul reviste craiovene “Ramuri “.

După acest medalion a urmat un “Moment poetic “ în cadrul căruia Maria Racolţea, Titina Nica Ţene, Maria Pop, Vasile Puiu Sfârlea  şi Aurel Chira au citit din creaţiile lor. În continuare, la propunerea Mariei Bobină , s-a ţinut un minut de reculegere în memoria poetului Mircea Tudose, iar poeta Emilia Tudose, soţia poetului dispărut, a citit câteva poezii din ultima antologie a acestuia.

În cadrul medalionului literar”Carte frumoasă cinste cui te-a scris “poeta Raveca Vlaşin, membră a Ligii Scriitorilor din România, şi-a lansat volumul de versuri ”Dodecareflecţii “, apărut la Editura “Astra “ din Dej.Despre acest volum a vorbit critical literar Al.Florin Ţene, care a prefaţat acest volumul.În continuare poeta a prezentat antologiile “Universul bucuriei “(Poezii şi cântece pentru copii), realizat de suceveanca Simina Silvia Scladan şi “Călătorii prin timp “, apărut la editura “Cacuci “, unde este prezentă cu creaţii proprii, după care a citit poezii din noul său volum.

Viitoarea şedinţă va avea loc miercuri, 29 septembrie a.c.

Karina Drăgaş

Doina Drăgan:,,Lansarea Monografiei localităţii Dudeştii Vechi sub egida Ligii Scriitorilor”

1 07 2010

Filiala Timişoara Banat a LS în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş a lansat în data de 06,iunie 2010 cartea autorului Matei Castiov Monografia localităţii Dudeştii Vechi,  din judeţul Timiş în faţa unui numeros public  din Timişoara, Bucureşti  şi Dudeştii Vechi.

Doina Drăgan a prezentat  o parte din portretul profesional al scriitorului Matei Castiov care în 1977  a preluat conducerea celei mai mari  şcoli generale din ţară  cu un număr de 130 cadre didactice şi cu cele  mai multe clase. “Am fost colegi,Matei Castiov director şi prof de L.romană, Ion Murariu prof de L română  şi eu de matematică,a spus Doina Drăgan,-am văzut şi ne-am simţit preocupările. Manager excelent pe M.Castiov îl caracterizează punctualitatea, ordinea, disciplina profesionalismul ,simţul de răspundere,dorinţa de a transmite  şi altora ştiinţă  .În 1995-scrie prima carte…….. Această monografie este scrisă în calitate de membru fondator al LS pentru care este mândru…”

Ion Murariu  a făcut o prezentare a  cărţii numind-o “O monografie polemică” A subliniat obiectivele scrierii acestei monografii, fidel scopului propus, autorul îşi organizează materialul de care dispune, potrivit cerinţelor unei asemenea lucră ,în 5 capitole mari tratate detaliat şi multilateral cadrul geografic, istoric,    .. caracterul polemic  al monografiei  se manifestă despre mişcare  şi aşezarea pavlikenilor atunci când prezintă drumul sinuos  din istoria acestei seminţii, ne arată viaţa  economică şi socială,, locuitorii dudeşteni- etnici pavlikeni, apoi rolul pe care l-a avut biserica , şcoala,….. Fiu al acestor meleaguri unde şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii a adus o  apreciată  contribuţie la progresul localităţii „

Domnul economist Gheorghe Vasilcin inspector la Consiliul Local Judeţean Timiş,fiu al satului citează un fragment din lucrare.>>>>>>>

Sub egida Ligii Scriitorilor din România: ,,Triptic cultural la Biblioteca Judeţeană”Antim Ivireanu” din Rm.Vâlcea”

1 07 2010

A intrat în tradiţia celor 29 de filiale din ţară şi străinătate ale Ligii Scriitorilor din România să organizeze periodic activităţi culturale în oraşele de reşedinţă, şi nu numai, în care , pe lângă programul stabilit, să se facă şi un raport de activitate a filialei respective. Acest demers având  scopul ca publicul larg să cunoască activităţile Ligii Scriitorilor din România şi planul de activitate pe perioada următoare.

O astfel de desfăşurare culturală a avut loc zilele trecute la Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanu” din Rm.Vâlcea în organizarea Filialei vâlcene a Ligii Scriitorilor, în prezenţa celor 21 de membrii ai acesteia şi a unui numeros public din municipiul de sub poalele Capelei.

Tripticul cultural s-a deschis cu prezentarea “Raportului de activitate a Filialei Ligii Scriitorilorsusţinut de preşedintele acesteia , scriitorul Petre Petria. Acesta  arăta, printre altele, că în colaborare cu Forumul Cultural Vâlcean au fost organizate numeroase activităţi culturale şi cu cartea în municipiul Rm.Vâlcea, Drăgăşani, Horezu, Călimăneşti( ultima acţiune de acest gen a fost întâlnirea poetului clujean Aurel Rău la Biblioteca”A.E. Baconski “), că se va continua publicarea revistei filialei “Memoria Slovei “, etc.

În cuvântarea sa scriitorul Costea Marinoiu sublinia faptul că în organizarea filialei Ligii va avea loc pe 2 iulie a.c. comemorarea deţinuţilor politici morţi în salina de la Ocnele Mari. Cu această ocazie va fi omagiat poetul Vasile Militaru, mort în 8 iulie 1959 în închisoarea din această localitate.>>>>>>