A apărut NUMĂRUL 17, luna IULIE, anul 2010, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

22 07 2010

.cetatea-lui-bucur

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ,

filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu.

Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

>>>>>>>http://cetatea-lui-bucur.com/

LITERARIA nr. 6

17 07 2010

>>>>>>REVISTA LITERARIA  nr. 6 – 2010 (pdf)

Karina Drăgaş:,, Şedinţa de analiză a Comitetului Director al Ligii Scriitorilor din România”

8 07 2010

În data de 6 iulie a.c. la Centrul Militar Cluj-Napoca a avut loc şedinţa lărgită de analiză a Comitetului Director al Ligii Scriitorilor din România.

În prezidu au luat loc membrii Comitetului Director: Ion Constantinescu, Gavril Moisa, Iulian Patca, Ioan Benche , Ion Ghercioiu şi Al. Florin Ţene.

În cadrul şedinţei scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, a prezentat un “Raport de activitate a Ligii Scriitorilor de la 1 ianuarie până la 30 iunie a.c.”În acest document preşedintele Ligii a subliniat activitatea fructuoasă a celor 29 de filiale din ţară şi străinătate. S-a arătat că Filialele din Timişoara, Argeş, Cluj, Iaşi, Craiova şi Hunedoara au opţinut statut juridic şi urmează cât mai curând şi celelate să obţină prin Hotărâre Judecătorească acest statut.S-a subliniat că filialele din Constanţa, Iaşi, Timişoara, Argeş, Cluj, Craiova, Vâlcea, Bucureşti editează reviste propri în care se promovează lucrările literare ale membrilor Ligii, inclusiv activităţile acestora. La Bistriţa, Vâlcea, Govora, Dumbrăviţa-Timişoara, au fost organizate simpozioane literare pe diferite teme. O astfel de manifestare a avut loc luna trecută în localitatea Dumbrăviţa, jud.Timiş, intitulată “Eminescu-Petofi, în colaborare cu primăria din localitate.La Timişoara, Iaşi şi Cluj-Napoca filialele au sprijinit promovarea cărţilor lui Artur Silvestri în cadrul Târgului de Carte “Gaudeamus “.În urma discuţiilor purtate de Ion Constantinescu, Iulian Patca, Ion Ghercioiu, Gavril Moisa, Traian Corneanu şi alţii, planul de măsuri pe următoarea perioadă s-a completat cu următoarele propuneri: continuarea publicării revistei”Agora Literară “ şi suplimentul economic al acesteia. Înfiinţarea unui cenaclu literar al Filialei Cluj condus de scriitorul Gavril Moisa, continuarea publicării cărţilor membrilor Ligii Scriitorilor sub egida acestei organizaţii profesionale, început făcut cu “ Cărticica de dat în leagăn gândul“ de Al.Florin Ţene. Continuarea strângerii de materiale pentru o viitoare “Antologie-Dicţionar “ cu membrii Ligii. Organizarea schimburilor de experienţă între filiale, organizarea de lansări de cărţi, medalioane literar-muzicale, etc.Toate acestea în scopul de a promova cartea în rândul iubitorilor de cultură.

Având în vedere că Primăria clujeană intenţionează să promoveze ideea ca municipiul nostru să devină Capitală Culturală Europeană, Liga Scriitorilor din România cu sediul central în Cluj-Napoca, având filiale în Europa,  hotărârea Comitetului Director, este de a  sprijini administraţia locală în susţinerea acestei idei pentru a deveni realitate.

Karina Drăgaş

Filialele Ligii Scriitorilor din România care au obţinut statut juridic

4 07 2010


1-Filiala Argeş-preşedinte de filială Steluţa Lucia Istrătescu, Hotărâre judecătorească, Dosar nr.4694-280- 2009.

2-Filiala Cluj- preşedinte de filială Iulian Patca, Hotărâre judecătorească nr.1531/ CC/2007.

3-Filiala Craiova- preşedinte de filială Nicu Vintilă, Încheiere Civilă nr.36, Dosar 3526/215/2010.

4-Filiala Hunedoara-preşedinte de filială Ioan Velica, Încheiere Civilă nr.1636_2010.

5-Filiala Iaşi-preşedinte de filială Cvonstantin Toni Dârţu, Încheiere Civilă Dosar 4494-245-2010.

6-Filiala Timişoara-preşedinte de filială Doina Drăgan, Încheiere Civilă nr.186 din 2010.

Rugăm preşedinţii de filiale care nu au obţinut statutul juridic să urgenteze operaţiunile de obţinere a acestuia.

Preşedinte,

LIGA SCRIITORILOR

Al.Florin ŢENE

Liga Scriitorilor din România strânge ajutoare pentru sinistraţi

2 07 2010

Aşa cum au mai făcut-o de câteva ori, membrii Ligii Scriitorilor din România  sau implicat în strângerea de fonduri pentru sinistraţi. Şi de data aceasta, până în prezent s-au anunţat mai mulţi scriitori din Ligă să contribuie cu bani pentru întrajutorarea sinistraţilor.Printre aceştia sunt scriitorii: Jipa Petru, Al.Florin Ţene, Dumitru Velea, Ioan Velica, Petre Petria şi alţii.Cei care doresc să ajute sinistraţii pot trimite banii pe adresa:Liga Scriitorilor, Preşedinte Al.Florin Ţene, Casa Artelor, str.Ion Meşter nr.3,bl.G.sc.VI,ap.54, cod 400650, Cluj-Napoca. Vă mulţumim.

Sonia Badea:,,Prima carte apărută sub egida Ligii Scriitorilor din România”

2 07 2010

După  cele nouă reviste editate, periodic, de filialele din ţară ale Ligii Scriitorilor din România, zilele acestea a apărut şi prima carte editată sub egida acestei organizaţii profesionale, în colaborare cu Editura Fundaţiei culturale”Ion D.Sîrbu”. Este vorba de ediţia a III-a cărţii “Cărticica de dat în leagăn gândul “ de Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor.Aceasta fiind a 33-a carte semnată de acest scriitor.Volumul cuprinde 35 de povestiri onirice cu o prefaţa de Sabin Bodea, intitulată”Incursiuni în nobleţea lumii artistului “, un extras din “Dicţionarul General al Literaturii Române “, editat de Academia Română sub îngrijirea acad.Eugen Simion, despre Al.Florin Ţene şi aprecieri critice semnate de Mihai Antonescu. Coperta cuprinde o sculptură monumentală de Marian Sava(Bruxelles) numită”Union “.

Povestirile autorului levitează în timp, în maşinăria fermecată a acestuia pentru a intra în rezonanţă cu personalităţi marcante ale istoriei literare şi artistice. Astfel sunt aduşi în prim-plan, cum spune Sabin Bodea, George Enescu, Conan Doyle, Eminescu, Sadoveanu Gib I.Mihăescu, Franz Schubert, Mircea Eliade, Nichita Stănescu , Beethoven, Leon Moreau,  Elena Bibescu, Stalin, La Rochefoucauld,şi alţii ce tangenţiază cu autorul cărţii în aventuri reale ale timpului lor. >>>>>>

Karina Drăgaş:,,O nouă recunoaştere pentru scriitorul Al.Florin Ţene”

1 07 2010

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea Societăţii Scriitorilor Români,( 1910 ) al cărui prim preşedinte a fost prozatorul Mihai Sadoveanu, scriitorul, criticul literar şi promotorul cultural Al.Florin ŢENE, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, a primit DIPLOMA acestei societăţi ca semn de înaltă preţuire pentru” minunata iniţiativă de reluare a tradiţiei vechii societăţi a scriitorilor ;alături de noua S.S.R, prin înfiinţarea cu succes a Ligii Scriitorilor din România.Diploma este semnată de preşedintele Societăţii Scriitorilor Români, cunoscutul scriitor George URSA.Diploma” a fost acordată în cadrul unei manifestări culturale organizată la Deva.

Însă decernarea Premiului I poetului Al.Florin ŢENE la Concursul Internaţional de Poezie pentru Românii din Întreaga Lume”STARPRESS 2010 “, constând într-un sejur de 10 zile, pentru două personae la-Hotel Cozia-Căciulata cu 1 septembrie a.c. confirmă încă odată că opera poetică a  preşedintelui Ligii Scriitorilor din România este apreciată de românii de pretutindeni.

Karina Drăgaş