Literaria, nr. 5/2010

1 07 2010

>>>>>>Literaria, nr. 5/2010 (pdf)

Karina Drăgaş:,,La cenaclul “Vasile Sav”- Medalionul literar”Memoria calendarului-căpitanul poet Nicolae Vulcovici”

1 07 2010

Şedinţa cenaclului literar “Vasile Sav “ din cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2”, din data de 30 iunie a.c., a fost deschisă de Maria Bobină, coordonatorul acestui Centru, după care a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele cenaclului şi al Ligii Scriitorilor din România, care, înainte de a anunţa ordinea de zi, a prezentat activitatea membrilor cenaclului de la ultima şedinţă şi până în prezent.

În continuare a urmat medalionul literar”Memoria calendarului- căpitanul poet Nicolae Vulcovici. “ Despre viaţa şi activitatea “cântăreţului luptelor şi al biruinţelor”, mort în 1916 în luptele de eliberare a oraşului Miercurea Ciuc, a vorbit profesorul Vasile Sfârlea. Acesta a prezentat şi cele două volume publicate în timpul vieţii, intitulate “Vitejeşte “( 1906 ) şi ” Stihuri oţelite “(!910), subliniind activitatea poetului oltean în cadrul reviste craiovene “Ramuri “.

După acest medalion a urmat un “Moment poetic “ în cadrul căruia Maria Racolţea, Titina Nica Ţene, Maria Pop, Vasile Puiu Sfârlea  şi Aurel Chira au citit din creaţiile lor. În continuare, la propunerea Mariei Bobină , s-a ţinut un minut de reculegere în memoria poetului Mircea Tudose, iar poeta Emilia Tudose, soţia poetului dispărut, a citit câteva poezii din ultima antologie a acestuia.

În cadrul medalionului literar”Carte frumoasă cinste cui te-a scris “poeta Raveca Vlaşin, membră a Ligii Scriitorilor din România, şi-a lansat volumul de versuri ”Dodecareflecţii “, apărut la Editura “Astra “ din Dej.Despre acest volum a vorbit critical literar Al.Florin Ţene, care a prefaţat acest volumul.În continuare poeta a prezentat antologiile “Universul bucuriei “(Poezii şi cântece pentru copii), realizat de suceveanca Simina Silvia Scladan şi “Călătorii prin timp “, apărut la editura “Cacuci “, unde este prezentă cu creaţii proprii, după care a citit poezii din noul său volum.

Viitoarea şedinţă va avea loc miercuri, 29 septembrie a.c.

Karina Drăgaş

Doina Drăgan:,,Lansarea Monografiei localităţii Dudeştii Vechi sub egida Ligii Scriitorilor”

1 07 2010

Filiala Timişoara Banat a LS în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş a lansat în data de 06,iunie 2010 cartea autorului Matei Castiov Monografia localităţii Dudeştii Vechi,  din judeţul Timiş în faţa unui numeros public  din Timişoara, Bucureşti  şi Dudeştii Vechi.

Doina Drăgan a prezentat  o parte din portretul profesional al scriitorului Matei Castiov care în 1977  a preluat conducerea celei mai mari  şcoli generale din ţară  cu un număr de 130 cadre didactice şi cu cele  mai multe clase. “Am fost colegi,Matei Castiov director şi prof de L.romană, Ion Murariu prof de L română  şi eu de matematică,a spus Doina Drăgan,-am văzut şi ne-am simţit preocupările. Manager excelent pe M.Castiov îl caracterizează punctualitatea, ordinea, disciplina profesionalismul ,simţul de răspundere,dorinţa de a transmite  şi altora ştiinţă  .În 1995-scrie prima carte…….. Această monografie este scrisă în calitate de membru fondator al LS pentru care este mândru…”

Ion Murariu  a făcut o prezentare a  cărţii numind-o “O monografie polemică” A subliniat obiectivele scrierii acestei monografii, fidel scopului propus, autorul îşi organizează materialul de care dispune, potrivit cerinţelor unei asemenea lucră ,în 5 capitole mari tratate detaliat şi multilateral cadrul geografic, istoric,    .. caracterul polemic  al monografiei  se manifestă despre mişcare  şi aşezarea pavlikenilor atunci când prezintă drumul sinuos  din istoria acestei seminţii, ne arată viaţa  economică şi socială,, locuitorii dudeşteni- etnici pavlikeni, apoi rolul pe care l-a avut biserica , şcoala,….. Fiu al acestor meleaguri unde şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii a adus o  apreciată  contribuţie la progresul localităţii „

Domnul economist Gheorghe Vasilcin inspector la Consiliul Local Judeţean Timiş,fiu al satului citează un fragment din lucrare.>>>>>>>

Sub egida Ligii Scriitorilor din România: ,,Triptic cultural la Biblioteca Judeţeană”Antim Ivireanu” din Rm.Vâlcea”

1 07 2010

A intrat în tradiţia celor 29 de filiale din ţară şi străinătate ale Ligii Scriitorilor din România să organizeze periodic activităţi culturale în oraşele de reşedinţă, şi nu numai, în care , pe lângă programul stabilit, să se facă şi un raport de activitate a filialei respective. Acest demers având  scopul ca publicul larg să cunoască activităţile Ligii Scriitorilor din România şi planul de activitate pe perioada următoare.

O astfel de desfăşurare culturală a avut loc zilele trecute la Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanu” din Rm.Vâlcea în organizarea Filialei vâlcene a Ligii Scriitorilor, în prezenţa celor 21 de membrii ai acesteia şi a unui numeros public din municipiul de sub poalele Capelei.

Tripticul cultural s-a deschis cu prezentarea “Raportului de activitate a Filialei Ligii Scriitorilorsusţinut de preşedintele acesteia , scriitorul Petre Petria. Acesta  arăta, printre altele, că în colaborare cu Forumul Cultural Vâlcean au fost organizate numeroase activităţi culturale şi cu cartea în municipiul Rm.Vâlcea, Drăgăşani, Horezu, Călimăneşti( ultima acţiune de acest gen a fost întâlnirea poetului clujean Aurel Rău la Biblioteca”A.E. Baconski “), că se va continua publicarea revistei filialei “Memoria Slovei “, etc.

În cuvântarea sa scriitorul Costea Marinoiu sublinia faptul că în organizarea filialei Ligii va avea loc pe 2 iulie a.c. comemorarea deţinuţilor politici morţi în salina de la Ocnele Mari. Cu această ocazie va fi omagiat poetul Vasile Militaru, mort în 8 iulie 1959 în închisoarea din această localitate.>>>>>>