Manole Moscu: ,,Ochiul magic al metaforei”- o carte surpriză

28 08 2010

Cartea  ”Ochiul magic al metaforei “ de Al.Florin Ţene, apărută la Editura Semănătorul, 2010, ne dezvăluie adevărata capacitate a criticului ( poetului, prozatorului şi eseistului )  de a îmbina cercetarea fenomenului cultural, cu critica literară, din unghiul manifestării lui originale, cu speculaţia filosofică a fondului spiritual pe care aceasta îl presupune.

Volumul cuprinde peste 80 de eseuri de fenomenologie filosofică şi  cronici de carte în care prin critica de artă, hermeneutică filologică, filosofie  ţintesc către o viziune coerentă şi globală asupra dinamicii spirituale prefigurate în cadrele culturii naţionale şi universale.

Autorul are capacitatea de a se ridica uşor  deasupra obiectului investigat, să-l analizeze în şiruri de conexiuni care iluminează o epocă , o operă a unui scriitor din literatura universală, un şir de spectacole de teatu la Petroşani sau Cluj, o carte, o mentalitate, un fenomen. Al.Florin Ţene are înzestrare pentru analogia rapidă şi pentru scenariul de idei, iubeşte coerenţa şi armonia teoretică. Adăstând asupra unor cărţi de Artur Silvestri, Dumitru Velea, George Baciu, C. Zărnescu, Emil Istocescu şi alţii, autorul , prin inteligenţa sa disociativă, dublează observaţia asupra amănuntului cu fine consideraţii teoretice prilejuite de adâncimea textului.

Analizând peripeţiile eului în metafozic, criticând elogiul crimei în baladele româneşti sau egoismul criticii asupra unor opere,  eseistul aduce argumente  în sprijinul afirmaţiilor sale. Cercetând operele lui Hegel, Bergson ca ”maşină de făurit zei “ , Byron, autorul face, în acelaşi timp, şi un efort spiritual de a sesiza subtextul filosofic al unei practice artistice.

Criticând pe unii scriitori care au colaborat cu securitatea şi în urma acestor trădări, destui confraţi au făcut ani grei de puşcărie, Al.Florin Ţene , făcând aluzie la “Jurnalul fericirii “ este” fericit” pentru fericirea de a fi condamnat de confraţi.

Emblemele literaturii universale sunt indentificate prin operele marilor scriitori: efortul cristalizării, prin trecerea de la filosofia lui Hegel la cea eminesciană,, coagularea “sacral-filosofică “ sub forma neoplatonismului, este o metodă de exploatare a totalităţii prin carte şi text.

Cartea “Ochiul magic al metaforei “( ce inspirit titlu!) este o sinteză exemplară de instrucţie şi talent, deopotrivă prilej de încântare şi de iluminare culturală.

Manole Moscu

Karina Drăgaş:,,La manifestările Fundaţiei PETRE IONESCU-MUSCEL, scriitorul Al.Florin Ţene a primit Premiul OPERA OMNIA”

24 08 2010

La manifestările acordării premiilor la Concursul Naţional de Poezie, Proză, Eseu, Teatu scurt, , Epigramă, Pictură şi Fotografie artistică-“PE ARIPI DE DOR DOMNESC “ scriitorului clujan AL FLORIN ŢENE i s-a decernat premiul OPERA OMNIA înmânat de academician Gheorghe Păun, drept apreciere pentru întreaga sa operă, numărând 33 de cărţi publicate de poezie, teatru, critică literară şi eseu şi peste cinci mii de articole, de critică literară şi de artă, eseuri, anchete sociale, etc.

Acelaş premiu l-a primit poetul Mircea Bârsilă, din Piteşti, profesor universitar.

Karina Drăgaş

Al.Florin ŢENE:,,Cultură naţională la Domneşti – Argeş”

24 08 2010

Într-o zi însorită de sfârşit  de august când zorii îşi întredeschideau pleoapele un grup de scriitori clujeni, membri Ligii Scriitorilor Români, au plecat din faţa Teatrului Naţional, spre comuna Domneşti din judeţul Argeş, pentru a participa la ediţia a III-a a decernării premilor a Concursului Naţional de Poezie, Proză, Eseu, Teatru Scurt, Epigramă, Pictură şi Fotografie Artistică-“ PE ARIPI DE DOR DOMNESC”.

Autoturismul înfăşurând distanţele pe roţi a lăsat în urmă Clujul, după ce  ultima privire aruncată de pe Feleac a păstrat imaginea vie a unei metropole în plină expansiune.

Turda ne-a întâmpinat cu amintirea cenuşiului de ciment de pe acoperişuri, pe când Aiudul rememora  o istorie tristă a neamului.

Înaintam cu viteză spre Capitala Unirii. Alba Iulia îşi etala trecutul pe dealul cetăţii pe când noi, cei aflaţi în maşină, ne aduceam aminte de unele momente din istoria neamului nostru.

Vipia razelor solare ne încălzea spiritele în discuţii aprinse despre trecut şi prezent.Pe neobservate am intrat în fosta Capitală Culturală Europeană.

Soarele, deja îşi pusese obrazul pe umerii dealurilor din apropiere. Munţii Făgăraşului îşi ascunsese fruntea într-o scamă de nori. Pe când noi admiram furnicarul de oameni de toate vârstele aflaţi la mesele numeroaselor terase de pe bulevardul central.

>>>>>>>>

Melania Cuc:,,Capcană pentru un vis cu ochii deschişi-Al.Florin Ţene ,, Cărticica de dat în leagăn gândul,,

19 08 2010

Aflată la a doua ediție, CĂRTICICA DE DAT ÎN LEAGĂN GÂNDUL,  semnată de Al.Florin Ţene a apărut la Editura Fundaţiei culturale ,,Ion D.Sârbu,, Petroşani, 2010.

Nici nu putea fi altminteri cât această lucrare este una potrivită pentru cititorul grabit, de azi, dar care mai are încă nevoie de vise şi de paşi făcuţi înafara limesului pipăibil al materialismului dialectic.

O carte frumoasă, îngrijit redactată dar care se remarcă şi prin acel ,,lipici,, care te face să parcurgi pagină după pagină, ca şi cum ai aştepta să te întâlneşti la urma urmei, cu propria ta persoană, cu   personajul pe care îl cunoşti deja.

O astfel de lectură este  o duminică-literară calmă, dar defel monotonă.Fiecare pagină este un univers, şi cartea  se alcătuieşte din mai multe detalii fabuloase, ca  un peisaj hiperbolic în jocul de puzlle. Ici este o grafie de situaţii de-a dreptul imaginre, dincolo…  lumea reală vine, pare atât de tangibilă încât îi simţi respiraţia.

Aparenţa uşurinţei de travaliu  cu care pare a fi scrisă cartea, te poate face să aluneci prin pagini ca într-o relaxare, dar la urma urmei, lucrarea în sine este o minienciclopedie  şi are meritul  de a îmbina arta scrisului cu informaţia de bună calitate şi care , din păcate, cam lipseşte de pe raftul cu literatură din ultima vreme a României.

Al.Florin Ţene este un magician care scoate personajele atemporale din jobenul căptuşit cu realitatea ca şi implacabilă a oraşului modern. Trece cu bucurie şi spiritualitate peste praguri iluzorii şi ne face părtaşi la întâlniri în care  polii Pământului nu mai au magnetismul care ne ţine antheici, noi suntem precum îngerii,-nevăzuţi dar părtaşi la actul de creaţie, – martori nevăzuţi ai demiurgului -scriitor.

>>>>>>>

A APARUT LITERARIA NR.7/2010

19 08 2010

>>>>>>Literaria-7 (pdf.)

Rezultatul Concursului Naţional de Poezie „PE ARIPI DE DOR DOMNESC”

19 08 2010

CONCURSUL NAŢIONAL DE POEZIE, PROZĂ, ESEU, TEATRU SCURT, EPIGRAMĂ,  PICTURĂ ŞI FOTOGRAFIE ARTISTICĂ„PE ARIPI DE DOR DOMNESC” – ediţia a III-a, Domneşti, 22 august 2010, organizat de Fundaţia „PETRE IONESCU-MUSCEL”, revista „Pietrele Doamnei”, Casa de Cultură Domneşti, Liga Scriitorilor din România – filiala Argeş, Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” – filiala Argeş, Asociaţia Naţională de Vexilologie „Tricolorul”, Clubul Iubitorilor de Cultură din Curtea de Argeş, Cenaclul „Nicolae Velea” din Curtea de Argeş şi Biblioteca Municipală din Curtea de Argeş s-a bucurat de o largă participare. Creatori de valoare, din toate colţurile ţării au dorit să se numere printre câştigători.

Juriul, format din acad. Gheorghe Păun – preşedinte, prof. Constantin Voiculescu, prof. Ileana Gârjoabă, Ion Aurel Gârjoabă – artist plastic, Jan Duţă – artist plastic,  Marian Ghiţă – director Biblioteca Municipală din Curtea de Argeş, prof. Ion C. Hiru şi prof. George Baciu a stabilit următorii câştigători:

>>>>>>>

A apărut NUMĂRUL 18, luna AUGUST, anul 2010, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

19 08 2010

cetatea-lui-bucur

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ,

filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu.

Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

>>>>>>>http://cetatea-lui-bucur.com/

Anunţ important

14 08 2010

În data de 22 august, orele 11, la Casa de Cultură din comuna Domneşti-Argeş are loc festivitatea de decernare a premiilor Concursului Naţional de Poezie, Proză, Epigramă, Pictură şi Fotografie Artistică” Pe aripi de Dor Domnesc”. Scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, va fi prezent şi va înmâna Diploma “Virtutea Literară “ unor personalităţi din această zonă, iar  organizatorii, îi vor  înmâna scriitoarei Ţitian Nica Ţene premiul obţinut la acest concurs.

Filiala Vâlcea a Ligii Scriitorilor din România, condusă de scriitorul Petre Petria,  organizează la Biblioteca Orăşenească”A.E Baconski “ din Staţiunea balneară Călimăneşti o întâlnire literară cu scriitorii Titina Nica Ţene, laureată a Concursului Naţional de Poezie”Pe aripi de Dor Domnesc-2010 “ şi Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România,( Premiul I la Concursul Internaţional de Poezie STARPRES-2010 ).  Această manifestare are loc în data de marţi, 07. septembrie la orele 14.

Al. Florin ŢENE:,,MEŞTERII “CIOPLITORI” AI PRAGULUI DE SUS”

11 08 2010

Cartea Pragul de sus, “ediţie de ultimă mână”, (Ed. Sitech, Craiova, 2010), a lui Dumitru Velea, ridică, oarecum inedit, problema raportului scriitorului cu viaţa şi divinitatea.

Cuprinzând treizeci şi trei de eseuri, număr nu întâmplător, volumul se deschide şi se închide ca un cerc. Autorul ştie să îmbine într-o sinteză, rareori întâlnită, cercetarea fenomenului cultural, din unghiul manifestării lui originare, cu speculaţia filosofică a fondului spiritual pe care aceasta îl presupune. Ambiţia eseistului ţinteşte către o viziune coerentă şi globală asupra dinamicii spirituale prefigurate în cadrul relaţiei artei cu divinitatea şi viaţa. Dumitru Velea analizează opere din cele mai diverse locuri şi epoci, în conexiuni ce iluminează un fenomen cultural, o mentalitate a omului ce îşi priveşte rostul în lume, prin analogii rapide şi scenarii de idei, iubind coerenţa şi armonia teoretică. Cartea, deschizându-se ca un cerc, în primul eseu autorul face o interpretare interesantă a loialităţii faţă de Fiul Domnului a ucenicilor Săi, ce-l părăsesc când este arestat, doar un tânăr cu o “învelitoare de in“ aruncată pe trupu-i gol îl urmează. Alergat de oamenii legii, pentru a-l aresta, scapă aruncându-şi pânza de in de pe el. Rămas gol şi trecând prin mulţime ca un ”nou născut“, aşa cum Iisus a trecut prin moarte, dând un nou sens vieţii, şi acest tânăr, prin gestul său, simbolic, riscându-şi viaţa, câştigă în plus “adevărul şi viaţa“. Alergând prin mulţime gol, el este îmbrăcat în lumină, iar sufletul, ca un vas, este umplut de iubire din ”inima Fiului Domnului“.

Nu întâmplător cartea se deschde cu această interpretare relatată în Evanghelia după Marcu. Fiindcă toate eseurile lui Dumitru Velea analizează, de pe diferite paliere, conexiunea cu divinitatea: de la întâmplările din Odiseea lui Homer, prin povestirile pre-antice ale Egiptului, prin desfăşurări greceşti ale gândului spre libertate, până la opere unor mari scriitori din literatura universală sau de data recentă (Gogol, Cehov, Tolstoi şi Dostoievski; Wilhelm Hauff, Charles Perrault şi H. C. Andersen, Shakespeare, Francis Bacon şi Eugene O’Neil; Molière, Goethe şi Lukács, Goethe; Marc Chagall, Rilke, Saint-John Perse şi Mariana Zavati Gardner). Aceşti reprezentanţi ai spiritului universal care au atins “Pragul de Sus“ prin operele lor l-au văzut şi pe cel de jos; asemeni tânărului “îmbrăcat în lumina lui Iisus“, şi au dovedit că, prin opera lor, au învins moartea şi, prin ea, trăiesc o nouă viaţă.>>>>>>>

Anunţ important pentru membrii Ligii Scriitorilor:

11 08 2010

Rugăm pe toţi scriitorii, membrii ai Ligii Scriitorilor, ca până la 1 septembrie a.c. săşi achite cotizaţia restantă şi pe anul în curs.

Mulţumim pentru înţelegere.

Comitetul Director

Dana Drăgan:,,Prima carte apărută sub egida Ligii Scriitorilor din România”

5 08 2010

După  cele nouă reviste editate, periodic, de filialele din ţară ale Ligii Scriitorilor din România, zilele acestea a apărut şi prima carte editată sub egida acestei organizaţii profesionale, în colaborare cu Editura Fundaţiei culturale”Ion D.Sîrbu”. Este vorba de ediţia a III-a cărţii “Cărticica de dat în leagăn gândul “ de Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor.Aceasta fiind a 33-a carte semnată de acest scriitor.Volumul cuprinde 35 de povestiri onirice cu o prefaţa de Sabin Bodea, intitulată”Incursiuni în nobleţea lumii artistului “, un extras din “Dicţionarul General al Literaturii Române “, editat de Academia Română sub îngrijirea acad.Eugen Simion, despre Al.Florin Ţene şi aprecieri critice semnate de Mihai Antonescu. Coperta cuprinde o sculptură monumentală de Marian Sava(Bruxelles) numită”Union “.

Povestirile autorului levitează în timp, în maşinăria fermecată a acestuia pentru a intra în rezonanţă cu personalităţi marcante ale istoriei literare şi artistice. Astfel sunt aduşi în prim-plan, cum spune Sabin Bodea, George Enescu, Conan Doyle, Eminescu, Sadoveanu Gib I.Mihăescu, Franz Schubert, Mircea Eliade, Nichita Stănescu , Beethoven, Leon Moreau,  Elena Bibescu, Stalin, La Rochefoucauld,şi alţii ce tangenţiază cu autorul cărţii în aventuri reale ale timpului lor. Cartea se citeşte cu sufletul la gură, demonstrând că Al.Florin Ţene are ştiinţa şi talentul să ne introducă în atmosfera epocii, să trăim lectura, strecurând, alături de culoarea locală temporală, măiestrite cuvinte, ce ţin de tărâmul poetic, de proza poematică, evidenţiind cifre, date, întâmplări, titluri de opera literare şi artistice de referinţă ale celor”treziţi “ din eternitate şi aduşi în memoria noastră. Cartea , în ansamblu, este un excelent exerciţiu de cultură generală, pentru că autorul, la rândul său, este un senior al prozei româneşti. Autorul se află în etapa gândurilor profunde pe care le găsim între coperţile acestei valoroase cărţi. Iar Premiul I primit de Al Florin Ţene la Concursul Internaţional de Poezie pentru Românii din Întreaga lume”STARPRESS 2010 “, constând într-un sejur de 10 zile la Căciulata-Hotel Cozia,începând cu 1 septembrie a.c., la care au participat 5612 concurenţi din întreaga lume, confirmă valoarea incontestabilă a acestu poet apreciat de cititorii români de pretutindeni.

Prof. Dana  Drăgan

Karina Drăgaş:,,O nouă recunoaştere pentru scriitorul Al.Florin Ţene”

5 08 2010

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea Societăţii Scriitorilor Români,( 1910 ) al cărui prim preşedinte a fost prozatorul Mihai Sadoveanu, scriitorul, criticul literar şi promotorul cultural Al.Florin ŢENE, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, a primit DIPLOMA acestei societăţi ca semn de înaltă preţuire pentru” minunata iniţiativă de reluare a tradiţiei vechii societăţi a scriitorilor ;alături de noua S.S.R, prin înfiinţarea cu succes a Ligii Scriitorilor din România.Diploma este semnată de preşedintele Societăţii Scriitorilor Români, cunoscutul scriitor George URSA.Diploma” a fost acordată în cadrul unei manifestări culturale organizată la Deva.

Însă decernarea Premiului I poetului Al.Florin ŢENE la Concursul Internaţional de Poezie pentru Românii din Întreaga Lume”STARPRESS 2010 “, constând într-un sejur de 10 zile, pentru două personae la-Hotel Cozia-Căciulata cu 1 septembrie a.c. confirmă încă odată că opera poetică a  preşedintelui Ligii Scriitorilor din România este apreciată de românii de pretutindeni, ţinând cont că la acest concurs au participat peste 5000 de poeţi de limba română din întreaga lume.

Karina Drăgaş

Doina Drăgan:,,ENCICLOPEDIA GÂNDULUI RĂMÂNE SCRISĂ ÎN CARTE – AL. FLORIN ŢENE: CĂRTICICA DE DAT ÎN LEAGĂN GÂNDUL”

2 08 2010

Ed. Fundaţiei  culturale :”Ion D. Sârbu” Petroşani 2010.

Gândul este liber şi doar al unei singure persoane care îşi aminteşte ceeace doreşte.

Al. Florin Ţene cu imaginea vizuală în gând, fie că pune cărticica în leagănul gândirii, fie că în leagănul gândirii pune cărticica, oricum a făcut-o, ne-a înzestrat cu o filozofie aparte. Ne-a plimbat prin timpul nemuririi, prin timpul marilor scriitori, pictori ,muzicieni , ai ţării şi ai lumii. I-a adus în prezentul nopţii şi visării  autorului, care, într-un sonor-încet aude firul ierbii zicând:”Chiar o carte esti.”!

Da , este o mare carte cu multe reflecţii sonore, unele mai de mult, altele mai actuale, cu multe probleme ce-l preocupă pe autor. Sunt pagini ce trec prin filtrul gândirii autorului plin de sensibilitate şi ajung ca un ecou la inima cititorului.

Este o carte mult căutată, dovadă fiind ediţia  a III-a revizuită, dar şi în colaborarea editurii cu Liga Scriitorilor din România.

În :”Cărticica de dat în leagăn gândul” rotiţele gândirii din leagăn sunt în permanenţă mişcare. Ele alunecă fluid luând imagini deosebite. George Enescu, Cantacuzinii, prezenţa autorului la Paris precum şi în alte locuri,  Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Mircea Eliade, Nichita Stănescu, Franz Şchubert….etc…, dar şi capitala Ardealului, Drăgăşaniul, precum şi fiul Ionuţ şi nepoţica  Catinca, vin în leagănul gândirii, intărind, susţinând, aprofundând dialogurile. Ei trec etapă după etapă ca să-şi reconstitue următorul pas, concluzionând idea autorului. Aşa s-a vrut. Aşa a scris-o, aşa am interceptat-o eu, poate alţii altfel, dar esenţa este aceeaşi. Aşa a scris-o plimbându-se prin tunelul timpului  spre capitala Ardealului.  Se defineşte pe sine. Fecare om are etape şi etape. Al. Florin Ţene s-a aflat în etapa gândurilor profunde pe care le găsim între copertele acestei  valoroase cărţi

Doina Drăgan.

Timişoara,17 iulie 2010.