Manole Moscu: ,,Ochiul magic al metaforei”- o carte surpriză

28 08 2010

Cartea  ”Ochiul magic al metaforei “ de Al.Florin Ţene, apărută la Editura Semănătorul, 2010, ne dezvăluie adevărata capacitate a criticului ( poetului, prozatorului şi eseistului )  de a îmbina cercetarea fenomenului cultural, cu critica literară, din unghiul manifestării lui originale, cu speculaţia filosofică a fondului spiritual pe care aceasta îl presupune.

Volumul cuprinde peste 80 de eseuri de fenomenologie filosofică şi  cronici de carte în care prin critica de artă, hermeneutică filologică, filosofie  ţintesc către o viziune coerentă şi globală asupra dinamicii spirituale prefigurate în cadrele culturii naţionale şi universale.

Autorul are capacitatea de a se ridica uşor  deasupra obiectului investigat, să-l analizeze în şiruri de conexiuni care iluminează o epocă , o operă a unui scriitor din literatura universală, un şir de spectacole de teatu la Petroşani sau Cluj, o carte, o mentalitate, un fenomen. Al.Florin Ţene are înzestrare pentru analogia rapidă şi pentru scenariul de idei, iubeşte coerenţa şi armonia teoretică. Adăstând asupra unor cărţi de Artur Silvestri, Dumitru Velea, George Baciu, C. Zărnescu, Emil Istocescu şi alţii, autorul , prin inteligenţa sa disociativă, dublează observaţia asupra amănuntului cu fine consideraţii teoretice prilejuite de adâncimea textului.

Analizând peripeţiile eului în metafozic, criticând elogiul crimei în baladele româneşti sau egoismul criticii asupra unor opere,  eseistul aduce argumente  în sprijinul afirmaţiilor sale. Cercetând operele lui Hegel, Bergson ca ”maşină de făurit zei “ , Byron, autorul face, în acelaşi timp, şi un efort spiritual de a sesiza subtextul filosofic al unei practice artistice.

Criticând pe unii scriitori care au colaborat cu securitatea şi în urma acestor trădări, destui confraţi au făcut ani grei de puşcărie, Al.Florin Ţene , făcând aluzie la “Jurnalul fericirii “ este” fericit” pentru fericirea de a fi condamnat de confraţi.

Emblemele literaturii universale sunt indentificate prin operele marilor scriitori: efortul cristalizării, prin trecerea de la filosofia lui Hegel la cea eminesciană,, coagularea “sacral-filosofică “ sub forma neoplatonismului, este o metodă de exploatare a totalităţii prin carte şi text.

Cartea “Ochiul magic al metaforei “( ce inspirit titlu!) este o sinteză exemplară de instrucţie şi talent, deopotrivă prilej de încântare şi de iluminare culturală.

Manole Moscu

Karina Drăgaş:,,La manifestările Fundaţiei PETRE IONESCU-MUSCEL, scriitorul Al.Florin Ţene a primit Premiul OPERA OMNIA”

24 08 2010

La manifestările acordării premiilor la Concursul Naţional de Poezie, Proză, Eseu, Teatu scurt, , Epigramă, Pictură şi Fotografie artistică-“PE ARIPI DE DOR DOMNESC “ scriitorului clujan AL FLORIN ŢENE i s-a decernat premiul OPERA OMNIA înmânat de academician Gheorghe Păun, drept apreciere pentru întreaga sa operă, numărând 33 de cărţi publicate de poezie, teatru, critică literară şi eseu şi peste cinci mii de articole, de critică literară şi de artă, eseuri, anchete sociale, etc.

Acelaş premiu l-a primit poetul Mircea Bârsilă, din Piteşti, profesor universitar.

Karina Drăgaş

Al.Florin ŢENE:,,Cultură naţională la Domneşti – Argeş”

24 08 2010

Într-o zi însorită de sfârşit  de august când zorii îşi întredeschideau pleoapele un grup de scriitori clujeni, membri Ligii Scriitorilor Români, au plecat din faţa Teatrului Naţional, spre comuna Domneşti din judeţul Argeş, pentru a participa la ediţia a III-a a decernării premilor a Concursului Naţional de Poezie, Proză, Eseu, Teatru Scurt, Epigramă, Pictură şi Fotografie Artistică-“ PE ARIPI DE DOR DOMNESC”.

Autoturismul înfăşurând distanţele pe roţi a lăsat în urmă Clujul, după ce  ultima privire aruncată de pe Feleac a păstrat imaginea vie a unei metropole în plină expansiune.

Turda ne-a întâmpinat cu amintirea cenuşiului de ciment de pe acoperişuri, pe când Aiudul rememora  o istorie tristă a neamului.

Înaintam cu viteză spre Capitala Unirii. Alba Iulia îşi etala trecutul pe dealul cetăţii pe când noi, cei aflaţi în maşină, ne aduceam aminte de unele momente din istoria neamului nostru.

Vipia razelor solare ne încălzea spiritele în discuţii aprinse despre trecut şi prezent.Pe neobservate am intrat în fosta Capitală Culturală Europeană.

Soarele, deja îşi pusese obrazul pe umerii dealurilor din apropiere. Munţii Făgăraşului îşi ascunsese fruntea într-o scamă de nori. Pe când noi admiram furnicarul de oameni de toate vârstele aflaţi la mesele numeroaselor terase de pe bulevardul central.

>>>>>>>>

Melania Cuc:,,Capcană pentru un vis cu ochii deschişi-Al.Florin Ţene ,, Cărticica de dat în leagăn gândul,,

19 08 2010

Aflată la a doua ediție, CĂRTICICA DE DAT ÎN LEAGĂN GÂNDUL,  semnată de Al.Florin Ţene a apărut la Editura Fundaţiei culturale ,,Ion D.Sârbu,, Petroşani, 2010.

Nici nu putea fi altminteri cât această lucrare este una potrivită pentru cititorul grabit, de azi, dar care mai are încă nevoie de vise şi de paşi făcuţi înafara limesului pipăibil al materialismului dialectic.

O carte frumoasă, îngrijit redactată dar care se remarcă şi prin acel ,,lipici,, care te face să parcurgi pagină după pagină, ca şi cum ai aştepta să te întâlneşti la urma urmei, cu propria ta persoană, cu   personajul pe care îl cunoşti deja.

O astfel de lectură este  o duminică-literară calmă, dar defel monotonă.Fiecare pagină este un univers, şi cartea  se alcătuieşte din mai multe detalii fabuloase, ca  un peisaj hiperbolic în jocul de puzlle. Ici este o grafie de situaţii de-a dreptul imaginre, dincolo…  lumea reală vine, pare atât de tangibilă încât îi simţi respiraţia.

Aparenţa uşurinţei de travaliu  cu care pare a fi scrisă cartea, te poate face să aluneci prin pagini ca într-o relaxare, dar la urma urmei, lucrarea în sine este o minienciclopedie  şi are meritul  de a îmbina arta scrisului cu informaţia de bună calitate şi care , din păcate, cam lipseşte de pe raftul cu literatură din ultima vreme a României.

Al.Florin Ţene este un magician care scoate personajele atemporale din jobenul căptuşit cu realitatea ca şi implacabilă a oraşului modern. Trece cu bucurie şi spiritualitate peste praguri iluzorii şi ne face părtaşi la întâlniri în care  polii Pământului nu mai au magnetismul care ne ţine antheici, noi suntem precum îngerii,-nevăzuţi dar părtaşi la actul de creaţie, – martori nevăzuţi ai demiurgului -scriitor.

>>>>>>>

A APARUT LITERARIA NR.7/2010

19 08 2010

>>>>>>Literaria-7 (pdf.)

Rezultatul Concursului Naţional de Poezie „PE ARIPI DE DOR DOMNESC”

19 08 2010

CONCURSUL NAŢIONAL DE POEZIE, PROZĂ, ESEU, TEATRU SCURT, EPIGRAMĂ,  PICTURĂ ŞI FOTOGRAFIE ARTISTICĂ„PE ARIPI DE DOR DOMNESC” – ediţia a III-a, Domneşti, 22 august 2010, organizat de Fundaţia „PETRE IONESCU-MUSCEL”, revista „Pietrele Doamnei”, Casa de Cultură Domneşti, Liga Scriitorilor din România – filiala Argeş, Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” – filiala Argeş, Asociaţia Naţională de Vexilologie „Tricolorul”, Clubul Iubitorilor de Cultură din Curtea de Argeş, Cenaclul „Nicolae Velea” din Curtea de Argeş şi Biblioteca Municipală din Curtea de Argeş s-a bucurat de o largă participare. Creatori de valoare, din toate colţurile ţării au dorit să se numere printre câştigători.

Juriul, format din acad. Gheorghe Păun – preşedinte, prof. Constantin Voiculescu, prof. Ileana Gârjoabă, Ion Aurel Gârjoabă – artist plastic, Jan Duţă – artist plastic,  Marian Ghiţă – director Biblioteca Municipală din Curtea de Argeş, prof. Ion C. Hiru şi prof. George Baciu a stabilit următorii câştigători:

>>>>>>>

A apărut NUMĂRUL 18, luna AUGUST, anul 2010, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

19 08 2010

cetatea-lui-bucur

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ,

filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu.

Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

>>>>>>>http://cetatea-lui-bucur.com/