Dana Drăgan:,,Prima carte apărută sub egida Ligii Scriitorilor din România”

5 08 2010

După  cele nouă reviste editate, periodic, de filialele din ţară ale Ligii Scriitorilor din România, zilele acestea a apărut şi prima carte editată sub egida acestei organizaţii profesionale, în colaborare cu Editura Fundaţiei culturale”Ion D.Sîrbu”. Este vorba de ediţia a III-a cărţii “Cărticica de dat în leagăn gândul “ de Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor.Aceasta fiind a 33-a carte semnată de acest scriitor.Volumul cuprinde 35 de povestiri onirice cu o prefaţa de Sabin Bodea, intitulată”Incursiuni în nobleţea lumii artistului “, un extras din “Dicţionarul General al Literaturii Române “, editat de Academia Română sub îngrijirea acad.Eugen Simion, despre Al.Florin Ţene şi aprecieri critice semnate de Mihai Antonescu. Coperta cuprinde o sculptură monumentală de Marian Sava(Bruxelles) numită”Union “.

Povestirile autorului levitează în timp, în maşinăria fermecată a acestuia pentru a intra în rezonanţă cu personalităţi marcante ale istoriei literare şi artistice. Astfel sunt aduşi în prim-plan, cum spune Sabin Bodea, George Enescu, Conan Doyle, Eminescu, Sadoveanu Gib I.Mihăescu, Franz Schubert, Mircea Eliade, Nichita Stănescu , Beethoven, Leon Moreau,  Elena Bibescu, Stalin, La Rochefoucauld,şi alţii ce tangenţiază cu autorul cărţii în aventuri reale ale timpului lor. Cartea se citeşte cu sufletul la gură, demonstrând că Al.Florin Ţene are ştiinţa şi talentul să ne introducă în atmosfera epocii, să trăim lectura, strecurând, alături de culoarea locală temporală, măiestrite cuvinte, ce ţin de tărâmul poetic, de proza poematică, evidenţiind cifre, date, întâmplări, titluri de opera literare şi artistice de referinţă ale celor”treziţi “ din eternitate şi aduşi în memoria noastră. Cartea , în ansamblu, este un excelent exerciţiu de cultură generală, pentru că autorul, la rândul său, este un senior al prozei româneşti. Autorul se află în etapa gândurilor profunde pe care le găsim între coperţile acestei valoroase cărţi. Iar Premiul I primit de Al Florin Ţene la Concursul Internaţional de Poezie pentru Românii din Întreaga lume”STARPRESS 2010 “, constând într-un sejur de 10 zile la Căciulata-Hotel Cozia,începând cu 1 septembrie a.c., la care au participat 5612 concurenţi din întreaga lume, confirmă valoarea incontestabilă a acestu poet apreciat de cititorii români de pretutindeni.

Prof. Dana  Drăgan

Karina Drăgaş:,,O nouă recunoaştere pentru scriitorul Al.Florin Ţene”

5 08 2010

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea Societăţii Scriitorilor Români,( 1910 ) al cărui prim preşedinte a fost prozatorul Mihai Sadoveanu, scriitorul, criticul literar şi promotorul cultural Al.Florin ŢENE, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, a primit DIPLOMA acestei societăţi ca semn de înaltă preţuire pentru” minunata iniţiativă de reluare a tradiţiei vechii societăţi a scriitorilor ;alături de noua S.S.R, prin înfiinţarea cu succes a Ligii Scriitorilor din România.Diploma este semnată de preşedintele Societăţii Scriitorilor Români, cunoscutul scriitor George URSA.Diploma” a fost acordată în cadrul unei manifestări culturale organizată la Deva.

Însă decernarea Premiului I poetului Al.Florin ŢENE la Concursul Internaţional de Poezie pentru Românii din Întreaga Lume”STARPRESS 2010 “, constând într-un sejur de 10 zile, pentru două personae la-Hotel Cozia-Căciulata cu 1 septembrie a.c. confirmă încă odată că opera poetică a  preşedintelui Ligii Scriitorilor din România este apreciată de românii de pretutindeni, ţinând cont că la acest concurs au participat peste 5000 de poeţi de limba română din întreaga lume.

Karina Drăgaş