Liga Scriitorilor Români – Filiala Bucureşti anunţă:

29 09 2010

Concurs Naţional Literar Cetatea lui Bucur

(proză scurtă şi poezie)

Condiţii de participare:

Concurenţii vor trimite un număr de cinci poezii sau două lucrări de proză scurtă (a nu se depăşi câte două formate A4).

Textele vor fi trimise în Word, arial 10, numai cu diacritice, până la data de 7 noiembrie, 2010.  Lucrările care au mai fost prezentate şi la alte concursuri nu vor fi admise. Ne  rezervăm dreptul de a  retrage premiul acordat.

Pot participa concurenţi indiferent de vârstă, membrii  ai Ligii Scriitorilor Români de la filialele din România sau  de la cele înființate  peste hotare, colaboratori ai revistei Filialei București a L.S.R. și ai altor reviste literare, membrii și colaboratori ai altor asociații de scriitori,  debutanți sau nu.

IMPORTANT!

Fiecare concurent îşi va alege un motto, pe care îl va afişa în colţul dreapta sus al fiecărei pagini.

Lucrările vor fi trimise în plic A4, în care se vor introduce câte 3 (trei) exemplare, de fiecare text  până la data 7 noiembrie, 2010 (inclusiv)  pe adresa: Post Restant, Oficiul Poștal 32, Sector 1, București, România , domnului Cristian Neagu, pentru  Concurs PROZĂ și doamnei Cleopatra Lorințiu, pentru Concurs POEZIE .

La expeditor  se va scrie doar motto-ul ales. În acelaşi plic A4, se va introduce un altul de mărime normală, închis (lipit), cu motto-ul înscris pe exterior. În interiorul acestuia se va găsi o notă cu numele și adresa reală a concurentului, un scurt C.V. (o jumătate de pagină), adresa de e-mail și un număr de telefon.

Juriul este format din scriitorii:

Elisabeta Iosif, președinte, Liga Scriitorilor Români, Filiala București

Cleopatra Lorințiu, membră a Uniunii  Scriitorilor

Cristian Neagu, prim-vicepreședinte, Filiala București a Ligii Scriitorilor Români

Cristina Ștefan, membru al Ligii Scriitorilor Români, Filiala București

Paul Polidor, vicepreședinte, Filiala București a Ligii Scriitorilor Români

Premiile și participarea la premiere se vor anunţa la mijlocul lunii noiembrie.

SPONSORI:

Asociația Română pentru Patrimoniu

Fundația Paul Polidor pentru UNESCO prin Casa de discuri și Editura Fundației P. Polidor

Revista Faleze de Piatră, Proiect Cititor de Proză

Revista Starpress – româno-canadiano-americană

Clubul The Stage Bacău

Editura Rawex Coms

Va aşteptăm şi vă dorim succes !

Constelaţii diamantine nr. 1 – 2010

29 09 2010

>>>>Constelaţii diamantine-nr.1 (pdf.)

Karina Drăgaş: La cenaclul literar”Vasile Sav “ Medalionul literar ”Dorul de ducă la români”

29 09 2010

După două luni de relativă vacanţă, cenaclul literar “Vasile Sav “, din cadul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2, patronat de Liga Scriitorilor din România, şi-a reluat activitatea în data de 29 septembrie a.c.

Şedinţa a fost deschisă de doamna Maria Bobină, coordonatorul Centrului, după care a dat cuvântul scriitorului şi promotorului cultural Al.Florin Ţene, preşedintele cenaclului şi al Ligii Scriitorilor din România. Acesta, în cuvântarea sa, a marcat deschiderea noii  seziuni a cenaclului, făcînd  retrospectiva  activităţii membrilor  în perioada de vacanţă. A evidenţiat ansamblul de manifestări organizate de Centru de Zi pentru Vârstnici nr.2, cum ar fi: excursile tematice, activităţile culturale cu participarea membrilor cenaclului şi ai Ligi Scriitorilor în localităţile: Govora, Rm. Vâlcea, Călimăneşti, Domneşti, Curtea de Argeş, Dej, Roşia Montană, sau memorialul Mircea Tudose organizat de soţia acestuia, poeta Emilia Tudose, cu participarea scriitorilor Constantin Cubleşan, Ionel Andraşoni, Ion Constantinescu, Constantin Mustaţă, Iulian Patca, Vasile Lechinţean, etc. Au fost arătate roadele culese de unii membrii  ai cenaclului , în urma participării la diferite concursuri naţionale şi internaţionale, printre care: Raveca Vlaşin, Titina Nica Ţene, Vasile Ghilencea, şi alţii.

În acest context a fost vizionată expoziţia cu “Diplome” şi “Medalii”, obţinute de membrii cenaclului în vara acestui an, la loc de cinste  stând “Diploma-Opera Omnia “ şi “Diploma premiului I-Concursul internaţional de Poezie-STARPRESS “, obţinute de preşedintele Ligii Scriitorilor.

În continuare, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, scriitorului Ionel Andraşoni i s-a decernat de către Liga Scriitorilor ”Virtutea literară “, pentru activitatea desfăşurată în domeniul creaţiei literare, şi mai ales pentru o viaţă pusă în slujba culturii clujene.>>>>>>>>

Ion Murariu:,,ION MURARIU: SUB EGIDA LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI –lansarea cărţiilor: ECOU ed. a II-a şi LA ŢĂRMUL IMAGINII autor DOINA DRĂGAN”

29 09 2010

Filiala Timişoara a LSR şi-a reînceput activitatea în data de 18.09.2010 în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse  şi Asistenţă Educaţională Timiş Timişoara cu lansarea cărţiilor Ecou şi La ţărmul imaginii, autor Doina Drăgan  şi prezentarea unui DVD cu activităţi didactice ale Doinei Drăgan

Doamna Mariana Sperlea, vicepreşedinta filialei, a deschis lucrările şi a dat cuvântul pentru prezentarea volumului ECOU  lui Ion Murariu:

„Cartea s-ar putea încadra în ceea ce  numim proză memorialistică, cu pronunţate accente  autobiografice. Cele 16 episoade, părţi ale volumului, de facturi deosebite-în unele se derulează evenimente trăite de personajul Laura (un alter-ego al autoarei), în altele povestirea se schimbă, trece de la persoana a III-a la persoana a I-a. Acestea alternează, se întrepătrund. Obsesia-atât a Laurei, cât şi a autoarei-o constitue imaginea (şi, evident, amintirea) Luciei…..dintr-un tablou din dormitor, fiinţă dispărută prematur, pe care Laura, fiica ei, o cunoaşte  doar din fotografii, din spusele bunicii şi din povestirile colegelor defunctei.       Alte drumuri, pe care autoarea le vede ca într-un film sunt :”drumurile spre chemări divine, drumuri de ultime speranţe, drumuri bătătorite ca să aducă slavă lui Dumnezeu şi ca să mă rog, alături de preoţi, pentru mine şi pentru ca răutăţile din lume să  dispară.”.

Mariana Sperlea a  prezintat activitatea Doinei Drăgan: ”Personalitate marcantă a vieţii culturale bănăţene şi nu numai, scriitoare, editor, publicistă, fondatoare a revistei Heliopolis, Doina Drăgan este, dincolo de toate şi de tot, un veritabil om, om de cultură (deşi a terminat o facultate de ştiinţe exacte, a manifestat pe tot traseul vieţii sale şi aptitudini umaniste). Ceea ce impresionează cel mai mult  în aceste volume este glisarea între static şi dinamic, tehnică folosită dealtfel de oamenii de ştiinţă. >>>>>>>>>

Al.Florin ŢENE:,,Cultura la Dej-liant dintre scriitori şi cititori”

25 09 2010

În după amiaza de vineri, 24 septembrie, a.c., când soarele catifela cu razele lui câmpurile, o garnitură de tren, săgetând distanţele, ne-a lăsat în gara Dej. Aici ne aştepta un autoturism care, cât ai clipi, ne-a dus la Centrul Militar din acest frumos oraş unde urma să se desfăşoare trei evenimente culturale importante pentru acest spaţiu isorico-cultural ce leagă tradiţii dintre trei zone a  Năsăudului, Bistriţei şi Clujului. Acţiune culturală desfăşurată şi organizată sub egida ASTRA-Dej şi Liga Scriitorilor din România.

În sala mare de spectacole, plină de scriitori( membri ai Ligii Scriitorilor şi  Uniunii Scriitorilor ), iubitori de literatură, membrii ai cenaclurilor “Radu Săplăcan “ din Dej şi “Vasile Sav “din Cluj-Napoca,  prezidu format din poeta Raveca Vlaşin, Gavrilă Radu, preşedintele ASTRA-Dej, dramaturgul Ştefan Mihuţ şi scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, au coordonat lucrările unui triptic cultural deosebit.

Şedinţa a fost deschisă de preşedintele ASTREI din fosta capitală a comitatului Solnoc-Dăbâca, care a vorbit despre poeziile Ravecăi Vlaşin ce îşi lansa cartea “Dodecareflecţii “, având o prefaţă semnată de preşedintele Ligii Scriitorilor. Acesta arăta, printre altele, că  volumul este al 42-lea titlu apărut în “Biblioteca ASTRA-Dej “.

În continuare preşedintele Ligii Scriitorilor din România a vorbit despre rolul psihopatologic al poeziei în viaţa autoarei acestei cărţi ”unde dicţia incantatorie este cizelată până la narcisism “.În continuarea cuvântării sale a analizat şi prezentat antologiile ”Universul bucuriei “, “Călătorie prin timp “ şi “Speranţele vieţii “ în care publică numeroşi membrii ai Ligii Scriitorilor, antologii îngrijite şi alcătuite de Simina Silvia Sclatan din Suceava, Mihai Leonte din Moldova Nouă şi Dănuţ Deşliu din Dobreta Turnu Severin, membrii ai Ligii Scriitorilor. >>>>>>>>>

Doina Drăgan:,,Activitatea filialei Timişoara a funcţionat şi în vacanţă!”

24 09 2010

Membrii Filialei Timişoara-Banat a LSR şi-au continuat activitatea şi în vacanţă.

Unii au scris câte o nouă carte, alţii au fost la diverse manifestări, alţii în călătorii de cercetare şi-au pregătit diverse materiale ştiinţifice pentru fel de fel de lucrări.

Scriitorul Ioan Bude a realizat cartea TIMIŞOARA Oraşul intern. Restituiri documentare bisericeşti, apărută la editura Artpres Timişoara 2010.

Membru fondator al Filialei Timişoara-Banat a LSR, dar şi preot paroh al bisericii din Piaţa Dacia, precum şi protopopul oraşului Timişoara, Ioan Bude şi-a lansat cartea luni,23 august 2010, într-un cadru bisericesc şi anume acolo unde slujeşte, adică în biserică. Lansarea a avut un farmec aparte. Biserica era plină de auditori –oameni de cultură,personalităţi ale oraşului dar şi credincioşi care aşteptau începutul evenimentului.

Corul bisericii a intonat ”Tatăl nostru” la început, dar şi alte cântece religioase care ne-au mângâiat sufletul.        Scriitorul Ioan Bude a luat cuvântul şi la început  şi la finalul lansării.   Au luat parte la acest eveniment sociologul Adrian Dinu Rachieru, istoricul Dr. Ioan Haţegan, senatotul Otiman Ioan, editorul cărţii, prof.Petru Călin-consilier editorial şi consultant ştiinţific, prof.Doina Dragan, preşedinte Filiala Timişoara-Banat a LSR.

Deopotrivă vorbitorii au arătat valoarea documentară inedită, istorică, scriitoricească, religioasă-creştin ortodoxă a cărţii.>>>>>>>>

DELIA STĂNILOIU-Cenaclul „CETATEA LUI BUCUR” – sesiunea de toamnă

24 09 2010

Sâmbătă 18 septembrie  în sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti a avut loc şedinţa  cenaclului „Cetatea lui Bucur”. Am fost invitată împreună cu alte trei colege de pe site-urile literare ce funcţionează pe internet, (Lira 21) lucru ce ne-a onorat. Şedinţa a fost condusă de scriitoarea Elisabeta Iosif , preşedinta cenaclului şi poetul Cristian Neagu, critic literar, vicepreşedinte. Am venit cu mari emoţii. Era pentru prima oară când participam real la un astfel de eveniment. Au fost prezenţi, membrii mai vechi ai cenaclului care aveau publicate volume de poezii şi proză: Nicoleta Stăvărache, Maria Niculescu, Maria Simionescu ,Ana Maria Bălaş, Constantin Mironescu,  De Nobillis, Dumitru Rădoi şi alti poeti ai cenaclului.  Ne-am integrat şi noi, Luminiţa Zaharia, Mălina Romiţa Constantin , Delia Stăniloiu- Cenaclul on-line „Lira 21” (cea care vă relatează acest eveniment),fiind invitate să citim poezie.

Printre cei programaţi în această dimineaţă de poezie, Nicoleta Stăvărache ne-a citit din volumul de versuri „Calatorind într-o lacrimă”, poeme vibrante, care scot la lumină cu mare sensibilitate trăirile poetei.

Elisabeta Iosif  a prezentat un moment poetic închinat toamnei Printre poemele scrise  în această lună, remarcându-se prin comentariile făcute  poeziile „Glasul Deltei”, prin mesajul metaforic,  „Dansul toamnei”, adevărate imagini picturale  în versuri, ”Vara iubirii” o mistuitoare şi luminoasă poveste de iubire. >>>>>>>>>

Lansare de carte

20 09 2010

Miercuri, 29 septembrie, orele 11, în cadrul şedinţei cenaclului literar “Vasile Sav “ are loc lansarea mai multor cărţi:  “Colb de sat cu raniţă de soldat “ de Ioan Benche,  “ Cărticica de dat în leagăn gândul “(povestiri onirice ) şi “Ochiul magic al metaforei “( eseuri şi critică literară ), ambele de Al.Florin Ţene. Despre cele trei cărţi vor vorbi: Ion Constantinescu, Gavril Moisa, Iulian Patca şi Al.Florin Ţene. Şedinţa va avea loc în sala Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2, din Cluj-Napoca, str.Decebal nr.21.

A apărut NUMĂRUL 19, luna SEPTEMBRIE, anul 2010, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

17 09 2010
cetatea-lui-bucur

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA , filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu. Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

SUMARUL REVISTEI AICI>>>>>>>>>

Revista LITERARIA, NR.8-9, septembrie 2010

17 09 2010

>>>>>>>Literaria – septembrie 2010

DAN LUPESCU:,,Liga Scriitorilor din România – DESANT BENEFIC”

17 09 2010

Biblioteca orăşenească A. E. Baconsky – Călimăneşti (Vâlcea)

Prag de Sf. Maria Mică, în staţiunea balneară Călimăneşti, judeţul Vâlcea. Lansări de cărţi, opinii incitante, lecturi de versuri în primă audiţie, atmosferă colocvială, prietenoasă. Corolă de lumini ale spiritului, roditoare …ploaie de oameni ai condeiului veniţi de la Cluj – în spaţiul de graţie al Bibliotecii orăşeneşti A. E. Baconsky.

****

După-amiaza zilei de marţi, 7 septembrie 2010, va dăinui în inimile şi cugetele celor 55 de participanţi la inspirata manifestare literară generată de familia Al. Florin Ţene, Titina şi Ionuţ Ţene, scriitori cu obârşii vâlcene, răsădiţi, în urmă cu decenii, în capitala culturală a Transilvaniei: Cluj-Napoca, reveniţi acum, în mirifica zi de septembre, la obârşii.

Într-o ambianţă destinsă şi distinsă – conturată cu aportul moderatorului Petre Petria şi al celui dintâi vorbitor: ing. dr. Mihai Sporiş -, a fost lansat cel mai proaspăt prunc literar al doamnei Titina Ţene: volumul de versuri Scaunul harului, s-au făcut referiri la noutăţile editoriale semnate de Al. Florin Ţene: Cărticică de dat în leagăn gândul, respectiv, Cu inima în palmă, ori ale fiului celor doi, Ionuţ Ţene: Roşu de Lună.

Binevenită a fost evocarea succintă a bogatelor tradiţii culturale ale Vâlcii – începând de la prima carte tipărită, în urmă cu o jumătate de mileniu, de Macarie: Liturghierul (1508), până la opera eclatantă a Î. P. S. Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Vadului, Feleacului şi Clujului (născut la 17 martie 1921, pe plaiuri vâlcene, în comuna cu nume predestinat: Glăvile), de  la regretaţii scriitori George Ţărnea şi Dumitru Tudor Savu, până la preotul cărturar Veniamin Micle, redutabilii critici/istorici literari Nicolae Manolescu şi Eugen Negrici, ori profesorul Costea Marinoiu, fondator de instituţii culturale perene, romancierul şi brâncuşologul de excepţie Constantin Zărnescu, poetul şi publicistul Lucian Avramescu (prahovean de baştină, dar care a ostenit ani buni, ca jurnalist, în Rm. Vâlcea) şi mulţi alţii.>>>>>>>

Al.Florin ŢENE:,,Sub egida Ligii Scriitorilor- Pagini de cultură pe meleaguri încărcate de istorie”

17 09 2010

Urmare unei înţelegeri între conducerea Ligii Scriitorilor Români şi filialele sale din Argeş, Craiova, Vâlcea şi Canada, un grup de scriitori din Cluj-Napoca s-au deplasat cu autocarul la Călimăneşti pentru a participa la o complexă manifestare cu cartea în sălile Bibliotecii Orăşeneşti “A.E. Baconski “.

Când genele unei zile de septembrie abia se întredeschideau o lumină albastră  mângâia parbrizul iar Feleacul rămânea în urmă cu cimitirul unde odihnesc eternal somn Ştefan Micle şi poetul Ion Arcaş.

Înfăşurând distanţele pe roţi autocarul a trecut prin Capitala Marii Unirii, prin Lancrăm unde statuia Poetului înveşniceşte memoria lui Blaga, prin Sebeşul celor câţiva membri ai Ligii Scriitorilor care ne-au întâmpinat cu un salut pretenesc. Dincolo de Sibiu vârful Făgăraşului era înfăşurat într-un fular alb de nori, iar Oltul îşi murmura “Doina “. Apa râului se zbătea între chingile versanţilor munţilor şi autocarul trecâd peste viaducte ne-am amintit de hărnicia omului care a întins “ covor fermecat “ peste valuri. Înaintam  cu viteză lăsând în urmă hidrocentrale după hidrocentrale în care Oltul macină lumină. Pe malul sting al râului se vedea Castrul Arutela, alături de Hidrocentrala Cozia terminată la 1973. Iar cele două cupole ale Mănăstirii Turnu, ctitorită la 1901, străjuiau valea ce urca spre Mănăstirea Stănişoara de sub vârful Cozia. La marginea Drmului lui Traian ne-a întâmpinat Mănăstirea Cozia, ctitorită de Mircea cel Bătrân  la 1386, unde îşi doarme somnul de veci în pronaus. Aici am aprins lumânări pentru pomenirea scriitorilor: Artur Silvestri, Cezar Ivănescu, George Ţărnea, Virgil Mazilescu, Teohar Mihadaş, Negoiţă Irimie, Mircea Ciobanu, Al.Căpraru, Vasile sav, N.Benea, M.C. Runcanu, Victor Felea, Mircea Micu, şi alţii, ştiuţi şi ne ştiuţi. De pe o coamă de deal, vis-a-vis de mănăstire, străjuind liniştea din jur, se află Bisericuţa ctitorită de Voevodul Paisie Petru la 1542, care în înserarea zilei parcă ne şoptea un bun venit în Ţara lui Alutus şi a Loviştei.>>>>>>>>