Dorin Irimieş:,,Satul tradiţional, oglindit într-un simpozion naţional la Bistriţa”

31 10 2010

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Inspectoratul Şcolar Judeţean,  Liga Scriitorilor din România şi Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” au găzduit în Aula Magna a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Extensia Bistriţa, Simpozionul Naţional „Repere ale spiritualităţii rurale”. Coordonatorul manifestării a fost prof. Doina Macarie, de la Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, care, în cuvântul de deschidere, a vorbit despre importanţa păstrării identităţii naţionale prin proiecte menite să disemineze în rândul elevilor şi a cadrelor didactice tradiţiile româneşti. Liga Scriitorilor din România a fost reprezentată de scriitorii Doina Drăgan de la filiala Banat şi Menuţ Maximinian, de la filiala Bistriţa. Binecuvântarea lucrărilor a fost făcută de către preoţii Doru Zimveliu Vicenţiu din Beclean şi Timoftei Găurean din Agrieş care, profund emoţionaţi, au vorbit despre legătura străbună dintre credinţă şi tradiţie, care merg pe acelaşi drum, ca doi stâlpi de nădejde ai societăţii româneşti. Directorul adjunct, Eniko Păvăluc Gal şi profesoara Claudia Groza, şef catedră Limba română de la Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, au rostit câteva cuvinte despre însemnătatea proiectului pentru şcoala organizatoare. A urmat lansarea volumului „Ipostaze existenţiale în lumea satului tradiţional”, care inserează gândurile unor intelectuali (profesori, scriitori, doctori), printre care Al.Florin Ţene, Menuţ Maximinian, Doina Drăgan, Claudia Groza, Doina Macarie, şi mulţi alţii, despre comunităţile rurale, atât din Ardeal, cât şi din Moldova, Banat, Olt şi chiar Rusia.
Antologia, coordonată şi gândită de prof. Doina Macarie, apărută în condiţii grafice de excepţie la Editura Karuna, conturează oglinda riturilor şi miturilor întâlnite în satul nostru, fiind de acum un reper pentru a cunoaşte sufletul ţăranului.
Lucrarea confirmă, încă o dată că, Doina Macarie ştie să adune în jurul ei oameni de valoare şi, mai ales, ştie să obţină documente de mare interes din lada de zestre pe care le filtrează apoi cu ochiul intelectualului şi le redă posterităţii.
>>>>>>>>>

Al.Florin ŢENE:,,În organizarea Ligii Scriitorilor din România lansarea enciclopediei ”PERSONALITĂŢI ROMÂNE ŞI FAPTELE LOR“ la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu“ din Baia Mare, volumele XLII, XLIII şi XLIV

31 10 2010

În dimineaţa de 27 octombrie, când ziua încă nu-şi deschisese pleoapa, un grup de scriitori membrii ai Ligii Scriitorilor se aflau în Săgeata albastră”, plecând din Cluj-Napoca spre Baia Mare, oraşul care ne-a primit atât cu noua sa înfăţişare, dar şi cu urmele istoriei sale. Atestat documentar la 1329 şi purtând numele latin Rivalus Dominarum, devenine centru aurifer în secolele 14 şi 15, iar din 1446 intră în proprietatea lui Iancu de Hunedoara.

Ajungând în Centru Vechi al oraşului am văzut Turnul lui Ştefan , religva ce-a mai rămas din Categrala Sfântului Ştefan, ridicată la 1446.

În oraşul aflat pe cursul râului Săsar şi aflat între dealurile Florilor, Margău,  Crucii, Bulat, unde se află livezi de castani, şi munţii Gutâi, Creasta Cocoşului , civilizaţia secolului XXI este în plină înflorire.

La Biblioteca judeţeană “Petre Dulfu “, aflată într-o clădire modernă ce corespunde tuturor cerinţelor unei activităţi cu cartea, în sala de conferinţe ne-a  întâmpinat un mare număr de scriitori, ziarişti şi iubitori de cultură maramureşeni.

Şedinţa a fost deschisă de profesor dr.Valeriu Achim şi coordonată de Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, care a subliniat, printre altele, că această mare enciclopedie a spiritualităţii româneşti”Personalităţi Române şi Faptele lor-1950-2000 “ de Constantin Toni Dârţu, este, de fapt, “lada de zestre “ ce o lăsăm  moştenire istoriei neamului, dar şi “cartea de vizită “ cu care ne prezentăm Europei.>>>>>>>>>>

Geantă Constantin:,,SCRIITORI ŞI CĂRŢI”

27 10 2010

SCAUNUL HARULUI de Titina Nica Ţene

La Editura CONTRAFORT,  Craiova, 2009, a apărut volumul de versuri SCAUNUL HARULUI de Titina Nica Ţene. Doamna Titina Nica Ţene Membru fondator al Ligii Scriitorilor Români de expresie română de pretutindeni. Este membră a cenaclului Vasile Sav, patronat de Liga Scriitorilor. A scris numeroase cărţi . Colaborează la revistele din ţară şi de peste hotare .   Este prezentă în mai multe dicţionare. A luat premii precum  Premiul pentru poezie la Vara visurilor mele, Bucureşti, 2002. PREMIU LA CONCURSUL NAŢIONAL „PE ARIPI DE DOR DOMNESC”  ÎN AUGUST 2010.

Volum de o sensibilitate lirică  aparte SCAUNUL HARULUI începe cu un moto din Noul Testament:

Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul

Harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să

Fim ajutaţi la vreme de nevoie.”   Evrei 4:16

După cum remarca Mariana Zavati Garder, în Oglinda Literară, nr. 38, februarie 2005, p.13:    „ În lumea noastră glogalizată, unde multe  sunt percepute ca o clonare de idei şi fapte şi unde şcolile înalte oferă cursuri CREATIVE WRITING, din când în când îţi face prezenţa câte un scriitor autentic, un talent înnăscut şi care aduce varietate în literatura contemporană. Titina Nica Ţene este o astfel de scriitoare”.

Primul poem al volumului  numit sugestiv Scaunul Harului, cuprinde versuri străbute de un fior metafizic, în care simţim bucuria renaşterii întru creaţie: „ O altă primăvară vine,/Îmi înfloresc cuvinte-n gură,/ şi cad tristeţile din mine/ ca florile de pe răsură.” Tematica poetică este variată. Pornind de la bucuria lucrurilor simple (precum în poemul cu acelaşi nume), se merge înspre gravitatea meditaţiei poetice: „Cu fiecare zi murim câte puţin,/ dar de asta nu avem habar,/ ne străduim din ce în ce mai mult/ să strângem de-ale gurii în hambar.”(Cu fiecare zi murim câte puţin…) Poemul A plecat măicuţa… se înrudeşte cu lirica regretatului poet Grigore Vieru: „A plecat măicuţa, casa e pustie,/poarta e legată cu un lanţ de fier,/în grădină-s singuri butucii de vie/ cumpăna fântânii scârţie de ger.” >>>>>>>>>>

Geantă Constantin:,,EVENIMENTE CULTURALE”

27 10 2010

O ZI DE NEUITAT  PENTRU CULTURA VÂLCEANĂ 7 SEPTEMBRIE  2010
În după amiaza zilei de 7 septembrie 2010, la Biblioteca Orăşenească “A. E. Baconsky” din oraşul Călimăneşti a avut loc o sărbătoare culturală. Aici, în prezenţa unui public iubitor de literatură scriitori din Craiova, Vâlcea, Cluj, Canada şi S.U.A., au participat la un eveniment cultural deosebit. În prima parte a acestei manifestări au fost lansate cărţile “ Cu inima în palmă “ şi ”Cărticica de dat în leagăn gândul “ de Al.Florin Ţene şiScaunul Harului “ de Titina Nica Ţene. Şedinţa a fost coordonată de Petre Petria, preşedintele filialei Vâlcea a Ligii Scriitorilor. Despre aceste cărţi au vorbit: ind. dr. Mihai Sporiş, prof. univ. dr. Nicu Vintilă, Dan Lupescu, directorul Executiv al Direcţiei Judeţene Dolj pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional, Costea Marinoiu, Adina Enăchescu, Petre Cichirdan, directorul revistei lunare “ Cultura vâlceană “, etc. Iar un grup de profesori au recitat din poeziile celor doi poeţi clujeni. Petre Petria a înmânat “ Diploma de Excelenţă “ , din partea filialei Vâlcea a Ligii Scriitorilor, poetei Titina Nica Ţene pentru activitatea sa literară.

În a doua parte a acestui eveniment cultural a urmat un schimb de experienţă între filialele Ligii Scriitorilor din Vâlcea şi Dolj, condusă de prof.univ. dr. Nicu Vintilă. În cadrul dezbaterilor au vorbit scriitorii: Petre Petria, Dan Lupescu, ( directorul revistei LAMURA din Craiova), Geantă Constantin, Mihai Marcu, Eugen Petrescu, Iulian Postelnicu, Mihai Scărlătescu, etc. S-au făcut schimb de cărţi şi au fost lansate revistele “Povestea Vorbei “nr.39, Cultura vâlceană “ nr.37, “Mirajul Oltului “ nr.1, şi “ Agora literară “ nr.8.

În partea a treia a manifestării doamna Ligya Diaconescu, directoarea revistei internaţionale STARPRESS, organizatoarea Concursului Internaţional de Poezie, ediţia a II-a , a înmânat DIPLOMA PREMIULUI I şi COROANA DE LAURI poetului Al.Florin Ţene şi DIPLOMA PREMIULUI IV poeţilor Lică Pavel, ( Bucureşti- realizator TV) şi Victor Burde din Alba Iulia. >>>>>>>>

Al.Florin Ţene:”Marea Enciclopedie a Spiritualităţii Româneşti se scrie din mers ca o închegare istorică Volumul XLIV”

23 10 2010

Ajunsă la al 44-lea volum marea enciclopedie a spiritualităţii noastre”PERSONALITĂŢI ROMÂNE ŞI FAPTELE LOR-1950-2010 „ de Constantin Toni Dârţu, preşedintele Filialei Iaşi a Ligii Scriitorilor şi directorul revistei”Moldova literară “, a devenit, pe drept cuvânt, o  paletă policromă care cuprinde toate nunaţele strădaniilor intelectualităţii noastre puse în slujba creaţiei umane.Munca depusă cu acribie de autor în descoperirea personalităţilor, dar mai ales cea de cercetare pentru a descoperii şi consemna date , evenimente, lucrări inedite, imagini, din viaţa celui care printr-un efort de-o viaţă lasă în urma sa o creaţie utilă societăţii româneşti şi nu numai.Toată această strădanie a lui Constantin Toni Dârţu se înscrie în filozofia ce se desprinde din glosa lui Protagoras din Abdera, care spunea: Omul e măsura tuturor lucrurilor, a celor ce sunt, cât şi a celor ce nu sunt, întrucât nu sunt. Aceasta este mizul mesajului dat de autor prin marea enciclopedie la care lucrează de un deceniu şi mai bine.

Despre volumele acestea am scris de fiecare dată când au apărut, ajungând la concluzia la ceea ce spunea Nicolae Iorga: Cultura poporului fără cărţi pentru dânsul nu se poate. Şi fără cultura poporului, orice alcătuire economică, orice formă politică n-au nici o valoare. Opera înfăptuită de Constantin Toni Dârţu, prin mucă, strădanie, transpiraţie intelectuală şi generozitate este mai presus decât, făcând aluzie la ce zicea Iorga,de orice alcătuire economică sau formă politică, dacă acestea nu sunt puse în slujba culturii.

Această lucrare de proprţii nu este un dicţionar,fiindcă acesta, conform DEX, este o lucrare lexicografică cuprinzând cuvintele unei limbi, ale unui domeniu de activitate, aranjate într-o anumită ordine, de obicei alfabetică. >>>>>>>>>>

P R O C E S – V E R B A L privind întrunirea membrilor Ligii Scriitorilor, filiala Dobrogea, în şedinţa lunară din data de 21 octombrie 2010

23 10 2010

ORDINEA DE ZI:

– alegerea preşedintelui;

– discutarea privind apariţia revistei pe semestrul II/2010

Întrunindu-ne în şedinţa Ligii Scriitorilor, filiala Dobrogea, din data de 21.10.2010, am comemorat trecerea în veşnicie a celei ce a fost preşedinta Ligii Scriitorilor, filiala Dobrogea, distinsa doamnă MARIA POP, scriitoare de mare valoare a oraşului Constanţa, care ne-a părăsit pentru totdeauna în data de 01 septembrie 2010.

Ca urmare a decesului se impunea alegerea unui nou preşedinte. Col. Bălan Alecsandru a propus ca scriitorul, Col. Birou Alexandru, să fie ales în această funcţie. În unanimitate de voturi de fost ales domnul Birou Alexandru ca preşedinte al Ligii Scriitorilor, filiala Dobrogea.

Preşedintele nou ales a citit din Statutul Ligii Scriitorilor din România, cu sediul la Cluj şi a propus legiferarea ligii noastre şi a unui statut.

Prin trecerea la al doilea punct din Ordinea de Zi s-au adus câteva materiale privind unele articole ce vor fi cuprinse în noul număr al revistei  şi s-a identificat sursa de finanţarea prin cotizarea fiecărui membru.

Pentru funcţia de Director al noii reviste „Dobrogea Culturală” a fost aleasă doamna Jipescu Felicia, care urmează a fi şi membră a filialei noastre.

PREŞEDINTE,

Alexandru Birou

SECRETAR

Vasilica MITREA

Doina Macarie:Cu participarea Ligii Scriitorilor din România Simpozionul Naţional “Repere ale spiritualităţii rurale “

23 10 2010

Sub egida Universităţii “Babeş-Bolyai “, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, a Colegiului Naţional “Andrei Mureşanu “Bistriţa şi cu participarea membrilor Ligii Scriitorilor din România are loc în data de 28 octombrie a.c.Simpozionul Naţional ”Repere ale spiritualităţii rurale “, coordonator fiind prof.Doina Macarie. Lucrările încep la ora 17,3o la Colegiul Naţional”Andrei Mureşanu “ din Bistriţa.Cuvântul de deschidere îl va avea prof.Camelia Tabără, după ce preoţii Vicenţiu Doru Zinveliu şi preot Timoftei Găurean vor rosti un cuvânt de binecuvântare.În continuare se lansează volumul tematic colectiv”Ipostaze existenţiale în lumea satului tradiţional “, apărut la editura KARUNA, Bistriţa, 2010, în care publică mulţi scriitori membrii ai Ligii Scriitorilor din România.Prezentarea lucrării va fi făcut de prof.Doina Macarie.În continuare vor susţine comunicări ştiinţifice Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor, Melania Cuc, scriitoare, prof.dr.Vasile Filip de la Colegiul Naţional “Liviu Rebreanu “-Bistriţa, Ion Moise-scriitor, membru al Ligii Scriitorilor, prof.Ioan Seni, preşedinte ASTRA, Năsăud, lect.drd.Mariana Irimia, director artistic, editura KARUNA Bistriţa, lect.drd.Tiberiu Irimia, director editura KARUNA, Bistriţa şi Menuţ Maximinian, scriitor, membru al Ligii Scriitorilor..

Un punct aparte în cadrul manifestărilor îl va constitui recitalul de cântece tradiţionale susţinut de Teodora şi Lenuţa Purja.

Prof.Doina Macarie

Elisabeta IOSIF:,,ÎN LUPTA CU TIMPUL -*CETATEA LUI BUCUR*, literatură, arte, carte”

20 10 2010

Se știe  că, omul nu se poate desăvârși singur prin propriile puteri. Iar scriitorul își conturează personalitatea nu numai prin educație și talent,  ci și prin prezența sa într-un mediu prielnic. Poate că la acest  lucru ar trebui să contribuie și o revistă de cultură. De literatură. Să creeze un climat, să asigure o anumită durată creatoare a literaturii unei perioade, fiindcă Timpul e mereu *dușmanul vigilent și funest*, cum îl numea Baudelaire.

De la acest deziderat  a pornit și ideea  constituirii revistei *CETATEA  lui  BUCUR*, acum , în acest octombrie, 2010, numărând douăzeci de apariții. Colectivul redacțional și-a propus de la început să-i  promoveze pe tinerii scriitori, debutanți sau nu. În numărul din această lună e în prim-plan  o colaboratoare a revistei, studenta   Laura Lucia Mihalca , poetă și pictoriță deopotrivă, prezentată într-o cronică de Elisabeta Iosif . Debutul îl fac poeții Ioana Mihaela Fraiu și Laurențiu  Lacomchin. Nu lipsesc recenziile, cronicile de carte semnate de Cristina Ștefan, Cristian Neagu, Melania Cuc, Cezarina Adamescu, Adrian Botez, Elena Buică. În acest număr de Octombrie ne-am propus  să vă transpunem în atmosfera  anotimpului  prin  poemele de toamnă, semnate de Elisabeta Iosif, Valentina Becart, Valeriu Cercel, Cristina Ștefan, Ana Urma, Melania Cuc, Ionela Dobre. Iar proza poartă semnăturile Anei-Maria Bălaș și  Ioanei Stuparu. Nu lipsesc  eseurile, reportajele, însemnările, portretele și un autoportret, jurnalele de scriitor, rubricile Reviste culturale prietene , Cărți noi, Evenimentele lunii dar și informații despre antologiile revistei Singur, despre Concursul Literar Național Cetatea lui Bucur, Proiectul Ligii Scriitorilor Români pentru audio – book.

Vă invităm să citiți revista de Literatură, Arte, Carte *Cetatea lui Bucur*. Ne-am   propus și ne-am dorit să ne adresăm cititorilor români de pe pretutindeni. Deocamdată, să-i ascultăm sfatul poetului și filozofului Lucian Blaga: * În cele din urmă nici o viziune nu e definitivă – și privirile omului sunt un patrafir sub care lucrurile totdeauna vor mai avea o taină de spovedit*.

Elisabeta IOSIF

Octombrie, 2010


LITERARIA NR. 10

20 10 2010

>>>>>>LITERARIA NR. 10 (pdf)

CONSTELAŢII DIAMANDINE-Nr.2 /2010

20 10 2010

Colectivul de redacţie vă doreşte lectură plăcută!

 

Revista se poate citi şi la adresa:
http://www.scribd.com/doc/39660871/Constelatii-Diamandine-Anul-I-Nr-2-2010

 

Redactor-şef,

Doina Drăguţ

A apărut NUMĂRUL 20 al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

18 10 2010

cetatea-lui-bucur

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ,

filiala Bucureşti, în parteneriat cu

Asociaţia Română pentru Patrimoniu.

Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

SUMARUL REVISTEI AICI  >>>>>>>>>

Al.Florin ŢENE:,,Doina Drăgan:ECOU”

18 10 2010

O carte de proză-poematică semnată de prof.Doina Drăgan (bilingvă, română-engleză, traducere prof.Anduza Genescu ), apărută la Editura “ADO TOURS “, Timişoara, 2010, ne deschide o fereastră spre vibraţiile eului ce stârnesc în autoare ”Sonore voci se conturează-n mine şi galopez în timp…sunt aici, acolo…unde “ (p.7 ).

Proza  din acest volum, fiind a opta carte a autoarei, sunt adevărate poeme în care descoperim viziuni ale interiorităţii în stare de veghe, limpezind confesiunea prin spectacole ale realităţii, dar şi prin închipuirii diafane, prin reprezentări spectaculoase ale afectivităţii: “Sunete rostite, urme de tipar, pânză şi culoare, fraze musicale, funcţii sinusoidale, noutăţi, surprise…toate îmi răsună în ecouri permanente “.

Imaginile şi trăirile în diferite momente ale existenţei sale, inclusiv în vizitele făcute în mediul rural, când “am petrecut un frumos sfârşit de săptămână la ţară “( p.13), sunt pregnante, vibrând de o receptivitate intensă. Prozatoarea izbuteşte nu o dată reprezentări memorabile ale fondului sufletesc.Tulburarea e, indiscutabil, reală şi acest lucru se observă în reproducerea unor stări când”Tablourile masive din casele domneşti impresionează! “(p.17 ).

Prozele sunt scurte, adevărate clic-clacuri ale aparatului de fotografiat care surprinde imaginea secundei, inclusiv trăirile ascunse ale personajelor, de data aceasta fiind autoarea, Laura, Lucia, Titty, Aura, etc. Subiectele se leagă între ele prin aceleaşi personaje ce trăiesc într-un spaţiu poematic “construit “ de autoare cu ajutorul unui scenariu aparent original. Spun aparent, deoarece el are originile în realitate.

Aceste proze poematice închiagă fiziologia memorialisticii, contemplată cu fervoarea lucidităţii, împletită cu sensibilitatea eului. Prozele au o dinamică duioasă, ondulatorie, discursul liric se încarcă,, până la inflaţie, de imagini diafane.Trăirea e înaintea confesiunii şi nu încearcă de fel să mascheze retorismul. >>>>>>>>>

A trecut în lumea drepţilor juristul Ion Ghercioiu

12 10 2010

După o scurtă suferinţă juristul Ion Ghercioiu, membru fondator al Ligii Scriitorilor , a trecut în lumea drepţilor.

Publicist implicat în viaţa Cetăţii, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti, Ion Ghercioiu s-a remarcat prin publicarea de cărţi şi articole în care se făceau cunoscute legile ţării şi prin apărarea drepturilor omului.

Dumnezeu să-l odihnească!

Comitetul Director al Ligii Scriitorilor din România

AUDIO-BOOK L.S.R.- AL.FLORIN ŢENE

10 10 2010

LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

/ PREŞEDINTE: AL.FLORIN ŢENE / şi

FUNDAŢIA <<PAUL POLIDOR>> PENTRU UNESCO

propun un nou proiect editorial audio-book pentru membrii Ligii Scriitorilor din România, din toate judeţele ţării,

exclusiv Bucureşti, filiala care a realizat deja volumul:

,,Liga Scriitorilor din România. Filiala Bucureşti. Deschideri,,  ISBN:978-973-87709-0-4 / – 2009

Scriitorii îşi pot anunţa înscrierea la preşedintele Ligii Scriitorilor din România – Dl.Al.Florin Ţene

Informaţii suplimentare la E-mail:paul.polidor@yahoo.com

Tel.:031.435.91.99 // 0740.47.48.14

Rugăm, de asemenea, membrii L.S.R. să trimită la această adresă de mail şi date /adresă poştală, E-mail, foto – portret, chip de expresie – pentru publicare pe coperta audio-book / în policromie.

Lansare la Librăria ,,Mihai Eminescu,, din Centrul Capitalei

sau în centrele Fundaţiei  ,,Paul Polidor,,

alături de acordarea unui nou titlu al

ACADEMY OF INTERNATIONAL

INTERFERENCES <<PAUL POLIDOR>>

alături de personalităţi culturale din România şi străinătate.

Depunere de exemplare cu ISBN la Depozitul Legal al Bibliotecii Naţionale a României.

ANUNŢAREA PERSONALĂ A ÎNSCRIERILOR

LA L.S.R. AL.FLORIN ŢENE: 18-24 oct.2010

INFORMAŢII DE ÎNSCRIERE ŞI

TERMEN LIMITĂ DE ÎNSCRIERE OFICIALĂ: 25-31 oct.2010

VIORICA POPESCU:,,LIGA SCRIITORILOR FILIALA BRAŞOV– LA DOI ANI DE EXISTENŢĂ”

10 10 2010

Luna octombrie – luna aniversară a constituirii  Asociaţiei de Cultură şi Umanitate   Viaţa etutindeni” si a Ligii Scriitorilor –filiale braşovene– este un bun prilej de bilanţ  pentru

actiunile literar-socio-culturale desfaşurate în acest interval.

Deşi timid la început,actiunile noastre s+au impus atenţiei şi interesului mereu crescut al opiniei brasovene, dovadă stând invitaţiile primite pentru colaborari la diverse emisiuni ale unor televiziuni locale – NOVA, TVS – şi la presa

locală sau natională Poarta, Esteu, Viata de Pretutindeni, Agora Literară ş. a.

În cadrul cenaclului nostru ,,Ion Itu,, am avut ca permanentă preocupare promovarea unor noi scriitori – de la debut la consacrare;scriitori ca Rodica Ghinea, George Echim,Carmen Tania Grigore, Cornel Paunescu, Ilie Roman, Maria Onacă, Cornel Vlad,Elena Vieru, Eugen Moga, C. Bărăcan fac cinste asociaţiilor noastre literare.

O acţiune de succes a fost şi atrgerea tinerilor in asociaţiile noastre, având în prezentpeste 20 de tineri activi in cadrul unor manifestări dedicate Serbărilor Eminescu, Primăverii Iubirilor, în special de la licee şi şcoli generale –Şcoala Hărman, Liceul A. Şaguna, Şc. 2.Bv.

Avem permanente parteneriate de colaborare şi rodnice acţiuni literar-culturale cu Centrul Cultural Reduta, Biblioteca Judeteană G. Bariţiu, Salonul literar D.Magheru,Casa Muresenilor, Societatea Libris, Kronart, Librăria Ochian din Brasov.

Nu am neglijat nici seniorii Braşovului pentru care am susţinut două spectacole de muzică şi poezie în cadrul parteneriatului cu Clubul Pensionarului Braşov, stabilind ca tradiţie astfel de manifestări lunare sau ori de câte ori se iveşte prilejul.

Membrii asociaţiilor noastre au dese colaborări la publicatiile din ţară –Citadela, Viaţa de Pretutindeni, Oglnda Literara, Fereastra, Cetatea lui Bucur – unde pot fi întâlnite nume ca Carmen Tania Grigore, Elena Vieru,Gorge Echim, Cornel Vlad si Păunescu,Ilie roman ş. a.

Proiectele noastre de viitor sunt axate pe tot astfel de probleme, având ca predilecţie lansarea de noi carti, cu autori cunoscuţi mai mult sau mai puţin, dar cu lucrări de valoare:Iustina Itu despre Ion Itu,Cornel Vlad despre iubire, Carmen T. Grigore despre familia C, Noica,V. Popescu daspre călătorii pe mapamond etc.

VIORICA POPESCU

Al.Florin ŢENE:,,LITERATURA ÎN FOLOSUL DEMOCRAŢIEI ŞI DEMOCRAŢIA ÎN SLUJBA CULTURII LA ROMÂNI, DAR ŞI ÎN FOLOSUL DICTATURII COMUNISTE”

8 10 2010

I-FIRAVE IDEI DE DEMOCRAŢIE LA ÎNCEPUTURILE LITERATURII ROMÂNE.

În istoria Ţărilor Române democraţia prin cultură a apărut mult mai înainte decât  democraţia promovată de politic.

Însăşi cuvântul  grec demoskratos înseamnând: demos “ popor şi kratos ” putere “,  ne duce cu gândul la faptul că această formă de guvernare este menită să asigure egalitatea cetăţenilor în faţa legii, libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor, partriciparea la guvernare prin instituţile democratice, ca parlamentul, votul universal, etc.

Aspiraţiile poporului român spre democraţie a existat aproape dintotdeauna. “Psaltira în versuri”( 1673) a lui Dosoftei, tipărită în Polonia la Uniev, este printre primele lucrări literare în care sunt abordate unele elemente democratice, într-o perioadă când “dreptatea umbla cu capul spart “ şi dorinţa de libertate faţă de turci răbufnea în versurile : “Ne-au suit păgânii în ceafă/ Cu rău ce ne fac şi ne cer leafă ”. Însăşi faptul că Grigore Ureche aducând o serie de date în favoarea tezei sale despre originea comună a Valahilor şi Moldavilor, inclusiv atitudinea ostilă  faţă de cotropitorii turci în cronica sa “Domnii ţării Moldovei şi viaţa lor “, este o formă de luptă în implementarea unor firave elemente democratice în rândul populaţiei din spaţiul Danubiano-Carpato-Pontic.Acelaşi lucru se află şi în “Letopiseţul Ţării Moldovei “ a lui Miron Costin ( 1633-1691), în care prin faptul că arată cum a venit la domnie Alexandru Vodă Ilieş, cronicarul subliniază starea de mizerie a ţărănimii  ca o fierbere”în greutăţi şi netocmele “ din care pricină uşor au putut fi răsculaţi împotriva stăpânirii.>>>>>>>>

Doina Drăgan:,,DIN UNIVERSUL ACTIVITĂŢII FILIALEI TIMIŞOARA-BANAT A LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI. 2010.

8 10 2010

Tot ce s-a   realizat în anul 2010 a fost din pasiune, bine gândit şi documentat cu mult profesionalism şi cu multă iubire, iubire de carte.

În 06.02.2010 Revista Heliopolis şi Filiala Timişoara a LSR au acordat diplome premianţilor Concursului de poezie şi proză Alexandru Jebeleanu ed. IV, descoperind noi tinere talente. Rezultatele au fost publicate în Revista Heliopolis în tr.I-2010.

În cadrul întâlnirilor lunare  am prezentat cărţi de poezie, proză, eseu,  monografii, cărţi valoroase sub aspect literar dar şi pedagogic şi psihologic, un DVD, cu activităţi didactice  al Doinei Drăgan. Astfel în 18.09.2010 s-au prezentat volumele: ”Ecou” şi “La ţărmul imaginii” autor Doina Drăgan; în data de 23.08.2010 cartea “Timişoara.Oraş intern. Restituiri documentare bisericeşti”-autor Ioan Bude; în 06.06.2010: ”Monografia localităţii Dudeştii Vechi judet Timişautor Matei Castiov; în 15.05.ac. volumul: ”Cu toiagul printre aştrii” de Mihai Ţopa; iar în 06.03.a.c.volumul de versuri :”Ploaia din suflet” de Violeta Cadar Secoşan , cu ilustraţii de Tamara Iacoban Birdean şi cartea :”Comoara din inimă“ de Violeta Cadar.  În obiectivul activităţiilor noastre avem şi promovarea tinerelor talente, aşa că în 15.05 anul acesta am lansat volumul de debut: ”Ridică-te pasăre Phoenix” de Adriana Florina Secoşan, elevă a Colegiului Bănăţean, cl a X-a Timişoara. La  întâlnirea din această lună vom prezenta: ”Vară de crini“ de Geo Galetaru,  “Monografia localităţii Giroc” de Ion Murariu şi revista Heliopolis tr imestrul III 2010.

Mai au de prezentat volume noi Mariana Sperlea, Gabriela Esch, Violeta Cadar.

Filiala Timişoara a LSR şi-a propus realizarea unei Antologii, care se află în pregătire, îngrijită şi coordonată de Doina Drăgan şi Mariana Sperlea, antologie care va apare până la finele acestui an.>>>>>

Anunţ important

6 10 2010

Redacţia revistei AGORA LITERARĂ roagă scriitorii, indiferent din ce organizaţie profesională fac parte, să trimită urgent din creaţiile lor pentru revista noastră.Fiecare material, vă rugăm, să nu depăşească o pagină jumătate A4.

Aşteptăm materialele până pe 15 octombrie a.c. pe adresa de email:alflorintene@yahoo.com

Redacţia

Dimineţile Cenaclului „Cetatea lui Bucur”

6 10 2010

Liga Scriitorilor Români – Filiala Bucureşti prezintă sâmbătă, 9 oct.2010, orele 10.00, la Centrul Fundaţiei „Paul Polidor” pentru UNESCO Şcoala de Muzică şi Arte Plastice Nr.4 Bucureşti / Director: Prof. Hortensia Orcula /

<<ÎNTÂLNIRI DE INTERFERENŢE CULTURALE – CETATEA LUI BUCUR>>

În program:

* Cenaclul Ligii Scriitorilor Români – Filiala Bucureşti, prezentat de  ELISABETA IOSIF,

preşedintele  Cenaclului, preşedinte, Liga Scriitorilor Români – Filiala Bucureşti;

* Prezentarea volumului I din Audio-Book: ,,Liga Scriitorilor Români – Filiala

Bucureşti. Deschideri”, volum de carte vorbită, apărut în anul 2009;

* Lansarea volumului al doilea de poezii sociale ,, Cobai în Ţara Dezamăgirilor”(texte filmate de autor pentru Televiziunea Română, Emisiunea „Utopia” – TVR 2) de PAUL POLIDOR, vicepreşedinte Filiala Bucureşti – L.S.R.;

Consideraţii publicate despre ambele volume, semnate de:

#TRAIAN T.COŞOVEI / membru al Uniunii Scriitorilor din România /

#CRISTIAN NEAGU / prim-vicepreşedinte Filiala Bucureşti – Liga Scriitorilor Români/

#CRINA BOCŞAN-DECUSARĂ / membru al Uniunii Scriitorilor din România /

#VICTORIA MILESCU / membru al Uniunii Scriitorilor din România /

#STELUŢA ISTRĂTESCU / preşedinte Filiala Argeş – Liga Scriitorilor Români /

# OVIDIU GHINEA / Televiziunea Română,  Emisiunea UTOPIA /

# EUGEN CRISTEA /Societar de Onoare al Teatrului Naţional ,,I.L.Caragiale,, Bucureşti/

* Întâlnirea pianistei  MARIA IRENA GĂLEŞANU cu membrii LIGII SCRIITORILOR;

* Recitări de toamnă, acompaniate de pianista M.I.Găleşanu;

* Invitat de onoare: Prof. JEANINE IONESCU

EVENIMENT: Acordarea DIPOLMEI-TITLU de MEMBRU al ACADEMY OF INTERNATIONAL INTERFERENCES „PAUL POLIDOR” Domnului Dr.ION OLTEŢEANU, Liga Scriitorilor din România – Filiala Vâlcea (Muzician, Scriitor)

Adresa : str.MAICA DOMNULUI, Nr.61-63, sect.2 (Intersecţia B-dul Lacu Tei cu Maica Domnului) Tel.:021.242.14.50 // Fax:021.021.242.14.60

Mijloace de transport:tramvaiele 16,36; Maşinile 182, 282.

Amfitrioni: HORTENSIA ORCULA ŞI PAUL POLIDOR