Dorin Irimieş:,,Satul tradiţional, oglindit într-un simpozion naţional la Bistriţa”

31 10 2010

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Inspectoratul Şcolar Judeţean,  Liga Scriitorilor din România şi Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” au găzduit în Aula Magna a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Extensia Bistriţa, Simpozionul Naţional „Repere ale spiritualităţii rurale”. Coordonatorul manifestării a fost prof. Doina Macarie, de la Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, care, în cuvântul de deschidere, a vorbit despre importanţa păstrării identităţii naţionale prin proiecte menite să disemineze în rândul elevilor şi a cadrelor didactice tradiţiile româneşti. Liga Scriitorilor din România a fost reprezentată de scriitorii Doina Drăgan de la filiala Banat şi Menuţ Maximinian, de la filiala Bistriţa. Binecuvântarea lucrărilor a fost făcută de către preoţii Doru Zimveliu Vicenţiu din Beclean şi Timoftei Găurean din Agrieş care, profund emoţionaţi, au vorbit despre legătura străbună dintre credinţă şi tradiţie, care merg pe acelaşi drum, ca doi stâlpi de nădejde ai societăţii româneşti. Directorul adjunct, Eniko Păvăluc Gal şi profesoara Claudia Groza, şef catedră Limba română de la Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, au rostit câteva cuvinte despre însemnătatea proiectului pentru şcoala organizatoare. A urmat lansarea volumului „Ipostaze existenţiale în lumea satului tradiţional”, care inserează gândurile unor intelectuali (profesori, scriitori, doctori), printre care Al.Florin Ţene, Menuţ Maximinian, Doina Drăgan, Claudia Groza, Doina Macarie, şi mulţi alţii, despre comunităţile rurale, atât din Ardeal, cât şi din Moldova, Banat, Olt şi chiar Rusia.
Antologia, coordonată şi gândită de prof. Doina Macarie, apărută în condiţii grafice de excepţie la Editura Karuna, conturează oglinda riturilor şi miturilor întâlnite în satul nostru, fiind de acum un reper pentru a cunoaşte sufletul ţăranului.
Lucrarea confirmă, încă o dată că, Doina Macarie ştie să adune în jurul ei oameni de valoare şi, mai ales, ştie să obţină documente de mare interes din lada de zestre pe care le filtrează apoi cu ochiul intelectualului şi le redă posterităţii.
>>>>>>>>>

Al.Florin ŢENE:,,În organizarea Ligii Scriitorilor din România lansarea enciclopediei ”PERSONALITĂŢI ROMÂNE ŞI FAPTELE LOR“ la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu“ din Baia Mare, volumele XLII, XLIII şi XLIV

31 10 2010

În dimineaţa de 27 octombrie, când ziua încă nu-şi deschisese pleoapa, un grup de scriitori membrii ai Ligii Scriitorilor se aflau în Săgeata albastră”, plecând din Cluj-Napoca spre Baia Mare, oraşul care ne-a primit atât cu noua sa înfăţişare, dar şi cu urmele istoriei sale. Atestat documentar la 1329 şi purtând numele latin Rivalus Dominarum, devenine centru aurifer în secolele 14 şi 15, iar din 1446 intră în proprietatea lui Iancu de Hunedoara.

Ajungând în Centru Vechi al oraşului am văzut Turnul lui Ştefan , religva ce-a mai rămas din Categrala Sfântului Ştefan, ridicată la 1446.

În oraşul aflat pe cursul râului Săsar şi aflat între dealurile Florilor, Margău,  Crucii, Bulat, unde se află livezi de castani, şi munţii Gutâi, Creasta Cocoşului , civilizaţia secolului XXI este în plină înflorire.

La Biblioteca judeţeană “Petre Dulfu “, aflată într-o clădire modernă ce corespunde tuturor cerinţelor unei activităţi cu cartea, în sala de conferinţe ne-a  întâmpinat un mare număr de scriitori, ziarişti şi iubitori de cultură maramureşeni.

Şedinţa a fost deschisă de profesor dr.Valeriu Achim şi coordonată de Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România, care a subliniat, printre altele, că această mare enciclopedie a spiritualităţii româneşti”Personalităţi Române şi Faptele lor-1950-2000 “ de Constantin Toni Dârţu, este, de fapt, “lada de zestre “ ce o lăsăm  moştenire istoriei neamului, dar şi “cartea de vizită “ cu care ne prezentăm Europei.>>>>>>>>>>

Geantă Constantin:,,SCRIITORI ŞI CĂRŢI”

27 10 2010

SCAUNUL HARULUI de Titina Nica Ţene

La Editura CONTRAFORT,  Craiova, 2009, a apărut volumul de versuri SCAUNUL HARULUI de Titina Nica Ţene. Doamna Titina Nica Ţene Membru fondator al Ligii Scriitorilor Români de expresie română de pretutindeni. Este membră a cenaclului Vasile Sav, patronat de Liga Scriitorilor. A scris numeroase cărţi . Colaborează la revistele din ţară şi de peste hotare .   Este prezentă în mai multe dicţionare. A luat premii precum  Premiul pentru poezie la Vara visurilor mele, Bucureşti, 2002. PREMIU LA CONCURSUL NAŢIONAL „PE ARIPI DE DOR DOMNESC”  ÎN AUGUST 2010.

Volum de o sensibilitate lirică  aparte SCAUNUL HARULUI începe cu un moto din Noul Testament:

Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul

Harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să

Fim ajutaţi la vreme de nevoie.”   Evrei 4:16

După cum remarca Mariana Zavati Garder, în Oglinda Literară, nr. 38, februarie 2005, p.13:    „ În lumea noastră glogalizată, unde multe  sunt percepute ca o clonare de idei şi fapte şi unde şcolile înalte oferă cursuri CREATIVE WRITING, din când în când îţi face prezenţa câte un scriitor autentic, un talent înnăscut şi care aduce varietate în literatura contemporană. Titina Nica Ţene este o astfel de scriitoare”.

Primul poem al volumului  numit sugestiv Scaunul Harului, cuprinde versuri străbute de un fior metafizic, în care simţim bucuria renaşterii întru creaţie: „ O altă primăvară vine,/Îmi înfloresc cuvinte-n gură,/ şi cad tristeţile din mine/ ca florile de pe răsură.” Tematica poetică este variată. Pornind de la bucuria lucrurilor simple (precum în poemul cu acelaşi nume), se merge înspre gravitatea meditaţiei poetice: „Cu fiecare zi murim câte puţin,/ dar de asta nu avem habar,/ ne străduim din ce în ce mai mult/ să strângem de-ale gurii în hambar.”(Cu fiecare zi murim câte puţin…) Poemul A plecat măicuţa… se înrudeşte cu lirica regretatului poet Grigore Vieru: „A plecat măicuţa, casa e pustie,/poarta e legată cu un lanţ de fier,/în grădină-s singuri butucii de vie/ cumpăna fântânii scârţie de ger.” >>>>>>>>>>

Geantă Constantin:,,EVENIMENTE CULTURALE”

27 10 2010

O ZI DE NEUITAT  PENTRU CULTURA VÂLCEANĂ 7 SEPTEMBRIE  2010
În după amiaza zilei de 7 septembrie 2010, la Biblioteca Orăşenească “A. E. Baconsky” din oraşul Călimăneşti a avut loc o sărbătoare culturală. Aici, în prezenţa unui public iubitor de literatură scriitori din Craiova, Vâlcea, Cluj, Canada şi S.U.A., au participat la un eveniment cultural deosebit. În prima parte a acestei manifestări au fost lansate cărţile “ Cu inima în palmă “ şi ”Cărticica de dat în leagăn gândul “ de Al.Florin Ţene şiScaunul Harului “ de Titina Nica Ţene. Şedinţa a fost coordonată de Petre Petria, preşedintele filialei Vâlcea a Ligii Scriitorilor. Despre aceste cărţi au vorbit: ind. dr. Mihai Sporiş, prof. univ. dr. Nicu Vintilă, Dan Lupescu, directorul Executiv al Direcţiei Judeţene Dolj pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional, Costea Marinoiu, Adina Enăchescu, Petre Cichirdan, directorul revistei lunare “ Cultura vâlceană “, etc. Iar un grup de profesori au recitat din poeziile celor doi poeţi clujeni. Petre Petria a înmânat “ Diploma de Excelenţă “ , din partea filialei Vâlcea a Ligii Scriitorilor, poetei Titina Nica Ţene pentru activitatea sa literară.

În a doua parte a acestui eveniment cultural a urmat un schimb de experienţă între filialele Ligii Scriitorilor din Vâlcea şi Dolj, condusă de prof.univ. dr. Nicu Vintilă. În cadrul dezbaterilor au vorbit scriitorii: Petre Petria, Dan Lupescu, ( directorul revistei LAMURA din Craiova), Geantă Constantin, Mihai Marcu, Eugen Petrescu, Iulian Postelnicu, Mihai Scărlătescu, etc. S-au făcut schimb de cărţi şi au fost lansate revistele “Povestea Vorbei “nr.39, Cultura vâlceană “ nr.37, “Mirajul Oltului “ nr.1, şi “ Agora literară “ nr.8.

În partea a treia a manifestării doamna Ligya Diaconescu, directoarea revistei internaţionale STARPRESS, organizatoarea Concursului Internaţional de Poezie, ediţia a II-a , a înmânat DIPLOMA PREMIULUI I şi COROANA DE LAURI poetului Al.Florin Ţene şi DIPLOMA PREMIULUI IV poeţilor Lică Pavel, ( Bucureşti- realizator TV) şi Victor Burde din Alba Iulia. >>>>>>>>

Al.Florin Ţene:”Marea Enciclopedie a Spiritualităţii Româneşti se scrie din mers ca o închegare istorică Volumul XLIV”

23 10 2010

Ajunsă la al 44-lea volum marea enciclopedie a spiritualităţii noastre”PERSONALITĂŢI ROMÂNE ŞI FAPTELE LOR-1950-2010 „ de Constantin Toni Dârţu, preşedintele Filialei Iaşi a Ligii Scriitorilor şi directorul revistei”Moldova literară “, a devenit, pe drept cuvânt, o  paletă policromă care cuprinde toate nunaţele strădaniilor intelectualităţii noastre puse în slujba creaţiei umane.Munca depusă cu acribie de autor în descoperirea personalităţilor, dar mai ales cea de cercetare pentru a descoperii şi consemna date , evenimente, lucrări inedite, imagini, din viaţa celui care printr-un efort de-o viaţă lasă în urma sa o creaţie utilă societăţii româneşti şi nu numai.Toată această strădanie a lui Constantin Toni Dârţu se înscrie în filozofia ce se desprinde din glosa lui Protagoras din Abdera, care spunea: Omul e măsura tuturor lucrurilor, a celor ce sunt, cât şi a celor ce nu sunt, întrucât nu sunt. Aceasta este mizul mesajului dat de autor prin marea enciclopedie la care lucrează de un deceniu şi mai bine.

Despre volumele acestea am scris de fiecare dată când au apărut, ajungând la concluzia la ceea ce spunea Nicolae Iorga: Cultura poporului fără cărţi pentru dânsul nu se poate. Şi fără cultura poporului, orice alcătuire economică, orice formă politică n-au nici o valoare. Opera înfăptuită de Constantin Toni Dârţu, prin mucă, strădanie, transpiraţie intelectuală şi generozitate este mai presus decât, făcând aluzie la ce zicea Iorga,de orice alcătuire economică sau formă politică, dacă acestea nu sunt puse în slujba culturii.

Această lucrare de proprţii nu este un dicţionar,fiindcă acesta, conform DEX, este o lucrare lexicografică cuprinzând cuvintele unei limbi, ale unui domeniu de activitate, aranjate într-o anumită ordine, de obicei alfabetică. >>>>>>>>>>

P R O C E S – V E R B A L privind întrunirea membrilor Ligii Scriitorilor, filiala Dobrogea, în şedinţa lunară din data de 21 octombrie 2010

23 10 2010

ORDINEA DE ZI:

– alegerea preşedintelui;

– discutarea privind apariţia revistei pe semestrul II/2010

Întrunindu-ne în şedinţa Ligii Scriitorilor, filiala Dobrogea, din data de 21.10.2010, am comemorat trecerea în veşnicie a celei ce a fost preşedinta Ligii Scriitorilor, filiala Dobrogea, distinsa doamnă MARIA POP, scriitoare de mare valoare a oraşului Constanţa, care ne-a părăsit pentru totdeauna în data de 01 septembrie 2010.

Ca urmare a decesului se impunea alegerea unui nou preşedinte. Col. Bălan Alecsandru a propus ca scriitorul, Col. Birou Alexandru, să fie ales în această funcţie. În unanimitate de voturi de fost ales domnul Birou Alexandru ca preşedinte al Ligii Scriitorilor, filiala Dobrogea.

Preşedintele nou ales a citit din Statutul Ligii Scriitorilor din România, cu sediul la Cluj şi a propus legiferarea ligii noastre şi a unui statut.

Prin trecerea la al doilea punct din Ordinea de Zi s-au adus câteva materiale privind unele articole ce vor fi cuprinse în noul număr al revistei  şi s-a identificat sursa de finanţarea prin cotizarea fiecărui membru.

Pentru funcţia de Director al noii reviste „Dobrogea Culturală” a fost aleasă doamna Jipescu Felicia, care urmează a fi şi membră a filialei noastre.

PREŞEDINTE,

Alexandru Birou

SECRETAR

Vasilica MITREA

Doina Macarie:Cu participarea Ligii Scriitorilor din România Simpozionul Naţional “Repere ale spiritualităţii rurale “

23 10 2010

Sub egida Universităţii “Babeş-Bolyai “, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, a Colegiului Naţional “Andrei Mureşanu “Bistriţa şi cu participarea membrilor Ligii Scriitorilor din România are loc în data de 28 octombrie a.c.Simpozionul Naţional ”Repere ale spiritualităţii rurale “, coordonator fiind prof.Doina Macarie. Lucrările încep la ora 17,3o la Colegiul Naţional”Andrei Mureşanu “ din Bistriţa.Cuvântul de deschidere îl va avea prof.Camelia Tabără, după ce preoţii Vicenţiu Doru Zinveliu şi preot Timoftei Găurean vor rosti un cuvânt de binecuvântare.În continuare se lansează volumul tematic colectiv”Ipostaze existenţiale în lumea satului tradiţional “, apărut la editura KARUNA, Bistriţa, 2010, în care publică mulţi scriitori membrii ai Ligii Scriitorilor din România.Prezentarea lucrării va fi făcut de prof.Doina Macarie.În continuare vor susţine comunicări ştiinţifice Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor, Melania Cuc, scriitoare, prof.dr.Vasile Filip de la Colegiul Naţional “Liviu Rebreanu “-Bistriţa, Ion Moise-scriitor, membru al Ligii Scriitorilor, prof.Ioan Seni, preşedinte ASTRA, Năsăud, lect.drd.Mariana Irimia, director artistic, editura KARUNA Bistriţa, lect.drd.Tiberiu Irimia, director editura KARUNA, Bistriţa şi Menuţ Maximinian, scriitor, membru al Ligii Scriitorilor..

Un punct aparte în cadrul manifestărilor îl va constitui recitalul de cântece tradiţionale susţinut de Teodora şi Lenuţa Purja.

Prof.Doina Macarie