Al.Florin Ţene:”Marea Enciclopedie a Spiritualităţii Româneşti se scrie din mers ca o închegare istorică Volumul XLIV”

23 10 2010

Ajunsă la al 44-lea volum marea enciclopedie a spiritualităţii noastre”PERSONALITĂŢI ROMÂNE ŞI FAPTELE LOR-1950-2010 „ de Constantin Toni Dârţu, preşedintele Filialei Iaşi a Ligii Scriitorilor şi directorul revistei”Moldova literară “, a devenit, pe drept cuvânt, o  paletă policromă care cuprinde toate nunaţele strădaniilor intelectualităţii noastre puse în slujba creaţiei umane.Munca depusă cu acribie de autor în descoperirea personalităţilor, dar mai ales cea de cercetare pentru a descoperii şi consemna date , evenimente, lucrări inedite, imagini, din viaţa celui care printr-un efort de-o viaţă lasă în urma sa o creaţie utilă societăţii româneşti şi nu numai.Toată această strădanie a lui Constantin Toni Dârţu se înscrie în filozofia ce se desprinde din glosa lui Protagoras din Abdera, care spunea: Omul e măsura tuturor lucrurilor, a celor ce sunt, cât şi a celor ce nu sunt, întrucât nu sunt. Aceasta este mizul mesajului dat de autor prin marea enciclopedie la care lucrează de un deceniu şi mai bine.

Despre volumele acestea am scris de fiecare dată când au apărut, ajungând la concluzia la ceea ce spunea Nicolae Iorga: Cultura poporului fără cărţi pentru dânsul nu se poate. Şi fără cultura poporului, orice alcătuire economică, orice formă politică n-au nici o valoare. Opera înfăptuită de Constantin Toni Dârţu, prin mucă, strădanie, transpiraţie intelectuală şi generozitate este mai presus decât, făcând aluzie la ce zicea Iorga,de orice alcătuire economică sau formă politică, dacă acestea nu sunt puse în slujba culturii.

Această lucrare de proprţii nu este un dicţionar,fiindcă acesta, conform DEX, este o lucrare lexicografică cuprinzând cuvintele unei limbi, ale unui domeniu de activitate, aranjate într-o anumită ordine, de obicei alfabetică. >>>>>>>>>>

P R O C E S – V E R B A L privind întrunirea membrilor Ligii Scriitorilor, filiala Dobrogea, în şedinţa lunară din data de 21 octombrie 2010

23 10 2010

ORDINEA DE ZI:

– alegerea preşedintelui;

– discutarea privind apariţia revistei pe semestrul II/2010

Întrunindu-ne în şedinţa Ligii Scriitorilor, filiala Dobrogea, din data de 21.10.2010, am comemorat trecerea în veşnicie a celei ce a fost preşedinta Ligii Scriitorilor, filiala Dobrogea, distinsa doamnă MARIA POP, scriitoare de mare valoare a oraşului Constanţa, care ne-a părăsit pentru totdeauna în data de 01 septembrie 2010.

Ca urmare a decesului se impunea alegerea unui nou preşedinte. Col. Bălan Alecsandru a propus ca scriitorul, Col. Birou Alexandru, să fie ales în această funcţie. În unanimitate de voturi de fost ales domnul Birou Alexandru ca preşedinte al Ligii Scriitorilor, filiala Dobrogea.

Preşedintele nou ales a citit din Statutul Ligii Scriitorilor din România, cu sediul la Cluj şi a propus legiferarea ligii noastre şi a unui statut.

Prin trecerea la al doilea punct din Ordinea de Zi s-au adus câteva materiale privind unele articole ce vor fi cuprinse în noul număr al revistei  şi s-a identificat sursa de finanţarea prin cotizarea fiecărui membru.

Pentru funcţia de Director al noii reviste „Dobrogea Culturală” a fost aleasă doamna Jipescu Felicia, care urmează a fi şi membră a filialei noastre.

PREŞEDINTE,

Alexandru Birou

SECRETAR

Vasilica MITREA

Doina Macarie:Cu participarea Ligii Scriitorilor din România Simpozionul Naţional “Repere ale spiritualităţii rurale “

23 10 2010

Sub egida Universităţii “Babeş-Bolyai “, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, a Colegiului Naţional “Andrei Mureşanu “Bistriţa şi cu participarea membrilor Ligii Scriitorilor din România are loc în data de 28 octombrie a.c.Simpozionul Naţional ”Repere ale spiritualităţii rurale “, coordonator fiind prof.Doina Macarie. Lucrările încep la ora 17,3o la Colegiul Naţional”Andrei Mureşanu “ din Bistriţa.Cuvântul de deschidere îl va avea prof.Camelia Tabără, după ce preoţii Vicenţiu Doru Zinveliu şi preot Timoftei Găurean vor rosti un cuvânt de binecuvântare.În continuare se lansează volumul tematic colectiv”Ipostaze existenţiale în lumea satului tradiţional “, apărut la editura KARUNA, Bistriţa, 2010, în care publică mulţi scriitori membrii ai Ligii Scriitorilor din România.Prezentarea lucrării va fi făcut de prof.Doina Macarie.În continuare vor susţine comunicări ştiinţifice Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor, Melania Cuc, scriitoare, prof.dr.Vasile Filip de la Colegiul Naţional “Liviu Rebreanu “-Bistriţa, Ion Moise-scriitor, membru al Ligii Scriitorilor, prof.Ioan Seni, preşedinte ASTRA, Năsăud, lect.drd.Mariana Irimia, director artistic, editura KARUNA Bistriţa, lect.drd.Tiberiu Irimia, director editura KARUNA, Bistriţa şi Menuţ Maximinian, scriitor, membru al Ligii Scriitorilor..

Un punct aparte în cadrul manifestărilor îl va constitui recitalul de cântece tradiţionale susţinut de Teodora şi Lenuţa Purja.

Prof.Doina Macarie