A apărut NUMĂRUL 21, luna NOIEMBRIE, anul 2010, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

21 11 2010

cetatea-lui-bucur

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ,

filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu.

Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

============================================

Sumarul revistei aici >>>>>>>

Elena Buică:,,AU TRECUT DOI ANI DE CÂND MARELE CARTURAR ARTUR SILVESTRI S-A ÎNĂLŢAT LA CER”

21 11 2010

Au trecut doi ani de când Dumnezeu a deschis catastiful Său şi l-a strigat pe nume pe apostolul culturii noastre, Artur Silvestri. Fiind om de seamă, l-a trimis pe Sfantul Andrei să-i lumineze calea. Şi astfel, cu doi ani în urmă, alesul om, Artur Silvestri, a luat calea spre deplina armonie spirituală, acolo unde îşi poartă nemurirea. Şi-a plănuit din timp modul prin care mai poate comunica cu cei rămaşi în urma lui şi ne-a lăsat operele sale. De cealaltă parte a lumii, privindu-ne din înaltul cerului, acum el primeşte dragostea şi preţuirea noastră, un ocean de recunoştinţă.

Au trecut doi ani şi vorbim la trecut, dar el este prezent printre noi. Îi simţim prezenţa când ne aplecăm asupra scrierilor sale, îl simţim în faptele şi gândurile zilnice prin care ne-a transmis idealul său de a sădi încrederea în viaţă şi lecţia iubirii de semeni. N-ar fi putut să facă altfel, fiindcă Dumnezeu a revărsat în el înţelepciune, blândete, bunătate, cuminţenie apostlică, demnitate umană.

Au trecut doi ani şi vor mai trece alţii, dar vom fi mereu pătrunşi de prezanţa sa când îi vedem ochii în fotografii, acei ochi de neuitat, în care încape o lume, ochi cu o privire părtunzătoare, plini de curiozitate izvorată dintr-o minte iscoditoare, ochii care-ţi spun că nu poţi lua cu uşurinţă nimic, priviri care-ţi spun ca nu-ţi îngăduie lenea gândului în dialog cu el, ochi plini de viaţă care te trezesc adresându-se cu înţelegere, caldură, sinceritate şi bunătate.

Om liber în spirit, întreaga fiinţă şi-a construit-o în jurul convingerii că sobrietatea înălţimilor morale la care trebuie să se afle, în acelaşi timp trebuie îndulcită cu căldura blândă a profundelor înţelegeri umane fără margini, convingeri care au izvorât din lectura cărţilor sfinte şi din relaţiile apropiate cu pesonalităţi ale bisericii cu profundă credinţă şi înţelepciune pe care i-a avut model.

Au trecut doi ani şi eu îi simt prezenţa, deşi nu ne-am văzut niciodată, dar atât cât ne-am cunoscut, deşi scurtă vreme, am simţit că fac parte şi eu din viaţa sa pe care cu dărnicie o împărţea tuturor semenilor săi.>>>>>>>>>>

Al.Florin Ţene: Artur Silvestri-”Din nou printre noi “

21 11 2010

Nu întotdeauna cel care se înalţă în ”Patria veşniciei “ lasă urme adânci şi roditoare, precum brazda  răsturnată de plug în ogorul roditor, însă în cazul scriitorului, istoricului, filozofului şi enciclopedistului Artur Silvestri urmele rodniciei sale din timpul vieţii se văd şi azi pe ogorul memoriei şi al cuvântului”cules de pe pajiştile infinit colorate şi cu parfumuri inefabile, pe care le parcurge fără oprire, ne cuprinde şi ne supune, strecurând în noi înţelesuri superioare, menite să ne extragă din contigent “.( Acad. Prof. Dr.Zoe Dumitrescu Buşulenga).

Acest dor veşnic de Artur Silvestri izvorăşte din înţelepciunea  lăsată în cărţile de proză scrise, de istoria culturii şi eseistică, de analiză imobiliară, economică şi socială, de documentele iniţiate şi îngrijite de el, de generozitatea sufletului său pusă la temelia publicaţiilor înfiinţate şi mai ales de căldura interumană pe care o degaja când interacţionai cu el.

Reverberaţiile primite şi acum de la Artur Silvestri, vin, nu numai dinspre paginile cărţilor sale, dar şi prin memoria celor care l-au cunoscut, prin amintirile vi turnate în sâmburii cuvintelor însămânţate, într-un rodul veşniciei, în ogorul fertil al paginilor recentei cărţi apărute “ARTUR SILVESTRI-Aşa cum l-am cunoscut “, volumul I, Editura, Editura Carpathia, 2010,Bucureşti. Colecţie iniţiată şi îngrijită de Mariana Brăescu Silvestri.

Cartea, ce se deschide cu “Faţetele unui portret “ de Mariana Brăescu Silvestri şi o prefaţă “O carte onestă “de Teodora Mîndru,( sociolog, ce s-a îngrijit de alcătuirea acestui volum), cuprinde 25 de mărturii semnate de personalităţi marcante ai culturii noastre care l-au cunoscut, în diferite etape ale vieţii, pe autorul lucrării “Perpetuum mobile “-Piese improvizate pentru violoncel şi oboi”.

>>>>>>>>>

REVISTE CULTURALE-NOI APARIŢII

21 11 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>Literaria, supliment Adrian Paunescu (pdf.)

––––––

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>Literaria nr.11 (pdf.)

––––––––

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>Constelatii-diamantine-nr-3-2010 (pdf.)

Paul Micikovschi:,,Apariţie editorială “Sonată pentru creşterea ierbii “-poeme de Al.Florin Ţene”

21 11 2010

Zilele acestea a apărut la Editura Carte şi Arte, din Bucureşti, a cunoscutului scriitor Corneliu Leu, volumul de poeme “Sonată pentru creşterea ierbii “ de Al.Florin Ţene, având o prefaţă de Dumitru Velea.

Cartea cuprinde peste 8o de poeme şi aşa cum subliniază Dumitru Velea ” degajă o stare elegiacă. Un plânset al lumii sfâşiate cu natura sa cu tot, se revarsă şi se reflectă şi în starea poetului. Fiecare pare a-şi deveni parte consolatoare celeilalte: cuvântul lumii, de unde trena de metafore întinsă peste rănile acesteia, şi lumea – cuvântului, de unde material lirică încărcată de situaţii dureroase, insesizabil de mici dar care fac covorul vieţii, tot mai acoperite de colbul zilnic şi pe care nimeni nu le mai percepe, ele devenindu-ne un modus vivendi.“

Poemele lui Al.Florin Ţene conţin, deopotrivă, şi o viziune asupra existenţei, dar şi una asupra destinului, şi o imagine asupra creaţiei, dar şi una asupra sensibilităţii. Proteismul, care e, în mare măsură, al discursului liric, şi al universului trăit şi închipuit, poate fi considerat principiul esenţial al poeticii ţenesciene. Poemele, în majoritatea lor scrise în stil clasic, ne dovedesc faptul că poetul este stăpân pe uneltele sale, că este un maestru în acest domeniu. Dumitru Velea în cuvintele sale cu care se deschide volumul spunea, pe bună dreptate:” Gestul poetului Al.Florin Ţene are ceva din candoarea copilei care într-o zi de sărbătoare, se îmbracă cu iia şi fota din lada de zestre(… ) “ pentru a cinsti Poezia în numele căruia a militat o viaţă întreagă.

Paul Micikovschi

>>>>>>Al Florin Tene:,,Sonată pentru creşterea ierbiii(pdf)

Costel Diaconu:,,Sub egida Ligi Scriitorilor din România – A apărut revista “Moldova Literară“ nr.6″

21 11 2010

Într-o ţinută grafică de excepţie a apărut revista ”Moldova Literară” nr.6, editată la Iaşi  ca publicaţie de cultură a Filialei Moldova a Ligii Scriitorilor, întregind peisajul revuistic al publicaţiilor periodice ale Ligii Scriitorilor, ce au ajuns la numărul 11. Aflată în al doilea an de apariţie, revista al cărui director este Constantin Toni Dârţu, preşedintele Filialei, şi redactor şef Mihai Păstrăguş, împreună cu alte reviste de orientare similară, contribuie la descoperirea şi promovarea talentelor literare, la crearea unui climat de cultură autentică şi responsabilă, în concordanţă cu valorile europene şi cu tradiţiile naţionale progresiste. Având în ” Colegiul de redacţie “ reprezentanţi din toate judeţele Moldovei, membrii ai Ligii Scriitorilor, uşurează munca de descoperire a noilor telente în domeniul creaţiei literare, obiectiv susţinut de Comitetul Director al Ligii Scriitorilor şi în special de preşedintele Al.Florin Ţene.

Revista este structurată în rubrici permanente, printre care:”Din tainele Literaturii Române “,”Poezie “, ”Proză “, ”Traduceri din literature universală”, “Pagini  de literatură pentru copii şi tineret”, ”Galeria artelor”, ”Semnale editoriale “, etc.

În bogatul sumar descoperim nume cunoscute în literatura noastră ce semnează eseuri, proză, poezie, articole de istorie literară, printre care: George Popa,(Eminescu între autohtonie şi universalitate ), Valentina Becart, Luca Cipolla, Cella Negoiescu, Maria Apetroaiei, Violanda Bratu, Aurel Oancea( traduceri din Paul Verlaine), Gheorghe Vicol, Mihai Zaborilă, Mihai Păstrăguş, Roxana Marin, Al. Florin Ţene, Elena Otavă, Petre Bejenariu( Rectorul Universităţii Populare “Ion Nistor “-Suceava ), Ion Berghină, Vasile Iluca( Junimiştii la ei acasă ), şi alţii.

Şi acest număr la fel ca celelalte numere alături de cele 10 reviste ale Ligii Scriitorilor din România contribuie, aşa cum spunea Emil Cioran: “Când valorile pentru care luptă un neam se cristalizează într-o adevărată lume istotică, atunci acel neam s-a integrat în devenirea culturală “.

Costel Diaconu

Doina Drăgan:,Sub egida Ligii Scriitorilor Romani lansarea cărţilor: ”Revista-Lumina satului-Repere monografice” autor Ioa Murariu şi “Vară de crini” autor Geo Galetaru”

21 11 2010

Întâlnirea filialei Timişoara-Banat a avut loc în data de 16 octombrie 2010 în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş şi Revista Heliopolis. Doina Drăgan a făcut o prezentare a volumului Revista-Lumina satului-Repere monografice, scoţând în evidenţă apariţia a 70 numere de revistă, 17 ani de existenţă şi 560 de pagini de revistă tipărită. apreciind programul fixat pe două coordonate de lucru, adică reevaluarea unor fapte ale înaintaşilor şi relatarea vieţii cotidiene.

Matei Castiov a  apreciat activitatea didactică a autorului, evocând legăturile statornice de colegialitate şi prietenie cu autorul. În prezentarea volumului a arătat că ”Lumina satului” a fost un izvor de lumină de-a lungul celor 17 ani. Tamara Iacoban Birdean a evocat anii pe când a fost colegă cu autorul monografiei, subliniind activitatea culturală a acestuia. Livia Ilcău a  apreciat faptul că revista a fost oglindă a vieţii culturale din Giroc.           Colegul Valeriu Drumeş a constat că apariţia revistei timp de 17 ani a fost un lucru demn de laudă. Domnul Petru Chira a adresat felicitări redactorului şef, spunând că revista este istorie, şi a felicitat autorul şi pentru Antologia: ”Condeierii noştrii”.     Ion Murariu a făcut un scurt istoric al revistei şi al activităţii sale publicistice.

Trecând la volumul: ”Vară de crini”, Mariana Sperlea a prezentat activitatea de scriitor a lui Geo Galetaru apreciindu-l ca un poet matur, de o incontestabilă originalitate, făcând parte din galeria marilor personalităţi culturale româneşti. Geo Galetaru, arăta vorbitoarea, străbate timpul şi spaţiul, vorbind lumii intregi despre existenţă-viaţă şi moarte, despre destinul-drumul, creatorului şi a operei sale. Domnul Alexandru Moraru, invitatul nostru, a dezvăluit sensuri ale poeziei lui Geo Galetaru, năzuinţa spre absolut. A felicitat autorul. Doina Drăgan şi-a intitulat cuvântul: ”Călătorii lirice de-a lungul anilorunde a extras rezumativ trăsăturile liricei autorului. Valeriu Drumeş a felicitat autorul . Geo Galetaru a redat istoria acestui volum care este o reeditare, revăzută şi adăugită şi a dat citire câtorva poeme. În final Livia Ilcău  ne-a cântat: ”Tangou de toamnă” pe versuri de Petru Chira, iar Petru Chira a recitat două poezii, parodii după Ion Murariu  şi Livia Ilcău, iar domnul Gh. Costea a cântat un vechi cântec românesc.

Doina Drăgan