Bilanţul anului 2010 şi proiectul activităţilor Ligii Scriitorilor Români în anul 2011

27 12 2010

 

 

 

 

La răscrucea dintre ani există un moment de bilanţ, pe care îl facem fiecare, cu două talere. Ce am realizat în anul care, iată, a trecut, şi ce ne propunem să construim pe mai departe în anul în care abia am intrat.Sunt momente unice ce ne arată în care talere am pus mai mult suflet cu realizările aferente, aducătoare de satisfacţii în viaţa noastră şi a organizaţiei din care facem parte, şi ce trebuie să întreprindem pe mai departe.

În continuare redăm mai jos ideile principale ce s-au desprins din teleconferinţa pe care am ţinut-o cu preşdinţii filialelor Ligi Scriitorilor, din ţară şi străinătate, inclusiv cu o parte din membrii asociaţiei noastre care au acces la internet.

Iată, în acest context,  în anul care a trecut Liga Scriitorilor, datorită strădaniei unor preşedinţi de filiale, cum ar fi : Doina Drăgan ( Filiala Banat ), Elisabeta Iosif ( Filiala Bucureşti ),Victoria Vârtosu( Filiala Vrancea), Constantin Toni Dârţu ( Filiala Iaşi ),  Alexandru Birou ( Filiala Dobrogea), Nicu Vintilă (Filiala Dolj ), Menut Maximinian ( Filiala Bistriţa), Iulian Patca ( Filiala Cluj-Napoca ), Popescu C. Viorica ( Filiala Braşov ), Petre Petria ( Filiala Vâlcea), Steluţa Lucia Istrătescu (Filiala Argeş ), Sabin Bodea ( Filiala Arad ), Ion Velica ( Filiala Hunedoara ), Iştoc Nicolae ( Filiala Oradea ), Ion Iancu Vale ( Filiala Târgovişte), Petruţ Victor (Filiala Gorj), Mariana Zavati Gardner ( Filiala Anglo-Saxonă), George Roca şi Ion Miclău ( Filiala Australia şi Noua-Zeelandă), Florentin Smarandache ( Filiala U.S.A.), Vasile Barbu ( Filiala Serbia), Alexandru Petrescu ( Filiala Spania ), Cornelia Cănurec ( Filiala Franţa), Gabriela Ciobanu ( Filiala Italia ), Virginia Mateiaş ( Filiala Canada), şi alţi preşedinţi de filiale care au reuşit să  editeze 11 reviste lunare şi trimestriale, sub egida Ligii Scriitorilor, şi două antologii ale filialelor Vrancea şi Banat.

Tot datorită scriitorilor, membrii ai Ligi, s-au înfiinţat cenacluri literare, aproape în fiecare filială, cu şedinţe lunare, care au organizat, în anul ce a trecut, diferite manifestări cu cartea şi cultural-artistice, contribuind din plin, alături de alte organizaţii de profil, inclusiv Uniunea Scriitorilor, la promovarea culturii în oraşele lor de reşedinţă. Un exemplu elocvent în acest sens au fost ”Zilele culturii vrâncene “ în organizarea cărora  a contribuit şi filiala Ligii Scriitorilor din Focşani. >>>>>>>>>

LITERARIA nr. 12/ 2010

27 12 2010

 

 

 

 

>>>>>>>LITERARIA nr. 12 2010

Din activitatea filialelor:Filiala Ligii Scriitorilor Dobrogea

27 12 2010

PROCES VERBAL

Privind întrunirea membrilor Ligii în şedinţa lunară din data de

18 noiembrie 2010, filiala Dobrogea

Cu ocazia întâlnirii în şedinţă lunară a membrilor Ligii scriitorilor din România, filiala Dobrogea, au avut loc discuţii privind împlinirea unui an de la constituirea Ligii, prilej cu care s-a propus şi legalizarea juridică a acestei asociaţii. Urmează să contactăm un avocat pentru întocmirea documentelor necesare.

S-a mai propus angajarea unui contabil pentru ţinerea evidenţei contabile şi totodată strângerea de noi fonduri pentru apariţia celei de a doua reviste a Asociaţiei, revistă ce apare semestrial, Dobrogea Culturală, ocazie cu care s-au adunat şi propus materialele ce vor apărea în noua revistă.

La punctul 2 al Ordinii de zi am organizat „In memoriam” Adrian Păunescu, prilej cu care s-au expus câteva videoclipuri cu cântecele şi imaginea sa şi s-au recitat poezii de către membrii ligii.

PREŞEDINTELE LIGII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, filiala Dobrogea

Alexandru BIROU

SECRETAR,

Vasilica MITREA

Constelaţii-diamantine nr. 4

27 12 2010

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>Constelatii-diamantine-nr-4-2010 (pdf.)

Al.Florin ŢENE:,,În sufletul nostru s-a născut Iisus”

27 12 2010

Ninge ca în baladele noastre

În păduri seculare se aprind astre

Coborâte pe crengi, venite de sus

În sufletele noastre născând  pe Iisus.

.

E Crăciunul şi cerul naşte uimiri,

Ne pune Domnul în ochi alte priviri,

Nostalgia aprinde vinovăţii spre apus

Când în sufletele noastre se naşte Iisus.

.

Copiii cu colinde vin a  zidi

În streaşina casei întoartceri în poezii,

Eu de sănii albastre sunt dus

Spre sufletu-mi ce-l naşte pe Iisus.

>>>>>>>>>>

LA MULTI ANI!

18 12 2010

Ca în fiecare an, îmi doresc să împărtăşesc bucuria Sfintelor Sărbători de Crăciun ce marchează naşterea Domnului Iisus Hristos şi Anul Nou cu cei pe care îi preţuiesc, membri Ligi Scriitorilor, oameni dăruiţi cu harul talentului, al iubirii şi hărniciei. De aceea vă urez Sărbători minunate şi un An Nou generos, multă sănătate, fericire şi împliniri pe măsura viselor.

La mulţi ani!

Al.Florin ŢENE

Preşedintele Ligi Scriitorilor Români

Karina Drăgaş:La Cenaclul literar “Vasile Sav “ Medalionul literar ”Deschide uşa creştine “

18 12 2010

Şedinţa Cenaclului literar “ Vasile Sav“, din cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2( coordonator Maria Bobină ), din data de 15 decembrie, a început cu medalionul literar “Deschide uşa creştine “ în care grupul de colindători  al Centrului de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Cluj a susţinut un mini-concert de colinde, după care Grupul Vocal “Speranţa “, condus de prof.Modest Vişoiu a prezentat un montaj literar-muzical, în care pe lângă colinde au fost recitate poezii de Titina Nica Ţene şi Vasile Voiculescu. Tot în cadru acestui medalion au citit din creaţiile lor dedicate Sfintelor Sărbători de Crăciun şi Anul Nou scriitorii: Ionel Andraşoni, Ioan Benche, Eugen Coţa, Vasile B.Gădălin şi Al.Florin Ţene.Acest moment muzical literar a fost subliniat cu aplauze de cei prezenţi în sala ce devenise neâncăpătoare.

În cadrul medalionului literar “Memoria calendarului-Vasile Voiculescu “ profesorii Antonia Bodea şi Vasile Sfârlea au vorbit foarte documentat despre viaţa şi opera autorului care a scris ”Ultimile sonete închipuite ale lui Shakespeare “.Despre acest poet a adus complectări şi Ioan Benche.

Medalionul literar ”Carte frumoasă cinste cui te-a scris “ a găzduit prezentările cărţilor “A sosit timpul…vremii “ de Ionel Andraşoni, “Un ploieştean la curtea Regelui Juan “ de Alexandru Petrescu, “Floare de colţ “, antologia filialei Banat a Ligi Scriitorilor, şi revista “ Agora literară “ nr.9. Despre toate aceste publicaţii a vorbit scriitorul Al.Florin Ţene.A urmat tradiţionalul medallion literar-istoric ”Prin adevăr învingem o părere “, în cadrul căruia Aurel Vuşcan a vorbit foarte documentat şi cu argumente  despre istoria secuilor.

În încheierea şedinţei, Al.Florin Ţene, preşedintele Ligi Scriitorilor din România, a făcut cadouri de Moş Crăciun cărţi semnate de membri Ligi Scriitorilor din ţară şi străinătate, numerosului public prezent la această interesantă manifestare cultural- artistică.

Karina Drăgaş

Elisabeta IOSIF:,, ACADEMICIENII NOŞTRI”

18 12 2010

Liga Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti  are din luna decembrie, 2010 printre membrii săi un academician al Academiei Oamenilor de Ştiinţă: dr. ION  M. PUŞCĂ, un  oenolog  renumit, cu importante premii şi distincţii în ţară şi în străinate. Una dintre cărţile, pe care  la înscriere în L.S.R. în 2009,   le-a enumerat în fişa sa de scriitor a fost “Vechi soiuri româneşti de viţă de vie”, considerată printre cele mai valoroase apariţii editorial din lume, premiată la Paris în 2007 de Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului.

Discursul de recepţie al scriitorului, al inventatorului şampaniei de Panciu, dr. Ion Puşcă, din 14 decembrie, 2010 (cu patru zile înainte de ziua sa de naştere) n-a fost altceva decât o pledoarie pentru acest patrimoniu al ţării, datând de pe vremea geto-dacilor, soiurile fiind  cultivate în spaţiul  cuprins între Tisa la vest şi Nistru , la est, considerând viticultura un argument al continuităţii poporului român în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Şi ca martor l-a luat în finalul discursului său pe Ovidiu.

Exilat la Tomis (între anii 8-17 d.hr.) de către împăratul roman Octavianus Augustus, poetul latin Ovidiu (43 î.Hr.-17d.hr.), confirmă  în “Tristele” şi în “Epistolele de la Marea Neagră”, existenţa plantaţiilor viticole în zonă:

“Toamna de asemenea stă mânjită

De mustul de struguri…(dar iarna-n.n.)

În  vas îngheaţă vinul de-l scoţi în bolovani

Păstrând figura oalei

Şi-n loc de-a soarbe spuma,

Mănânci bucăţi de vin”

Când Ovidiu sorbea din cupă vinul dac, spre a se inspira pentru a scrie renumitele Pontice, nu avea de unde să ştie că şi aceste epistole vor deveni, peste veacuri, o mărturie a tradiţiei cultivării viţei de vie pe meleagurile geto-dacice”. Încercând să afle care ar fi fost vinul preferat al poetului Ovidiu, academicianul dr. Ion M. Puşcă, e rugat să nu uite să înmoaie pana sa în vinul “puterea tigrului”,creaţie propie, atunci când va scrie următoarea carte.

Elisabeta IOSIF

Doina Drăgan:,,IMAGINE POZITIVĂ; EXPERIENŢĂ; NOI PROVOCĂRI”

18 12 2010

Sub egida Ligii Scriitorilor din România Filiala Timişoara-Banat în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş şi revista Heliopolis, la Timişoara a avut loc lansarea a două cărţi mai deosebite.

Ziua de  patru decembrie 2010,pentru membrii  filialei Timişoara-Banat a LSR a fost aglomerată, având loc şi intâlnirea noastră lunară şi Simpozionul Internaţional-Identitatea culturală a tuturor românilor- la care a participat Doina Drăgan şi alţi colegi.

Scriitorul Ion Murariu, a condus şedinţa filialei, care la primul punct, a avut lansarea cărţii Diafanii Diamantice autor  Mariana Sperlea. Ed .Gordian.

Poeta Mariana Strungă,vicepreşedinte Asociaţia C. Brâncuşi  a luat cuvântul prezentând bogata activitate literară a autoarei, subliniind valenţele artistice ale poeziilor cuprinse în volum şi tematica bogată. Poetă de un real talent, poeta esenţelor şi concentratelor lirice, Mariana Sperlea,  cultivă un gen de poezie existenţialistă, surprinzând deopotrivă frumuseţea şi fragismul vieţii, bucuriile dar şi neliniştile existenţiale.A spus despre Mariana Sperlea că poezia ei va străluci întotdeauna, pe cerul august al literaturii române,şi i-a dedicat o poezie în acrostic.

Ion Marin Almăjan,  invitat, a  pledat asupra  eficienţei  intâlnirilor literare ale LSR Filiala Timişoara-Banat, şi a subliniat generozitatea poetei,n remarcând că în volum sunt câteva texte care se aseamănă cu rubaiatele  lui Omar Khaiam.Apoi a felicitat autoarea.

Geo Galetaru a apreciat cărţile doamnei Sperlea, subliniind originalitatea volumului. A citat versuri exemplare relevând mesajul acestora.

Au mai vorbit despre carte Alexandru Moraru, Valeriu Drumeş,Melania Măgureanu,Antuza Dârlea, Iosif Covaci, Rodica Popa. Doamna Lucia Anucuţa a afirmat că implicarea în asemenea evenimente o bucură, iar Doina Drăgan care tocmai ajunsese, o felicită pe autoare pentru izbânda literară.

Cea de a doua carte lansată a fost Floare de colţ-Antologia Ligii Scriitorilor din România, Filiala Timişoara-Banat, în care au expus  15 autori ai ligii, din scrierile lor. Antologia poartă pe paginile ei,     sigla Filialei Timişoara-Banat a Ligii Scriitorilor din România  şi este prefaţată de Domnul Al. Florin Ţene-Preşedintele LSR intitulată: ”Crestomaţia ca reprezentativitate în miezul cuvântului literatură.” Domnul Ion Murariu a citit prefaţa cărţii. Coordonatorii Antologiei sunt Doina Drăgan şi Mariana Sperlea, iar cartea a apărut la Editura Ando-Tours Timişoara 2010, în luna decembrie. Maria Martinescu şi Livia Ilcău, cele două căntăreţe ne-au încântat cu cântece de Sărbători. Următoarea întâlnire va fiî în 04.01.2011.

Doina Drăgan, 10.12.2010. Timişoara.

N.N.Negulescu:,,Un nou eveniment cultural al Ligii Scriitorilor din Romania”

18 12 2010

Joi, 10.12.2010, Biblioteca Aman din Craiova, a gazduit o dubla lansare de carte a poetei Georgeta Nedelcu, membra a Ligii Scriitorilor din Romania, Filiala Oltenia.

Acest memorabil eveniment, a fost consfintit de prezenta scriitorilor N.N.Negulescu, director al revistei de cultura universala “Constelatii diamantine”, editata sub egida Ligii Scriitorilor Romani si Mihai Dutescu, membru al Uniunii Scriitorilor.

Cei doi promotori culturali, au prezentat cu obiectivitate auditoriului volumele de poeme “Destinul, o scuza?” si “De vorba cu sufletul”.

Desigur, aceasta actiune, releva deschiderea permanenta a Ligii Scriitorilor la parteneriate cu formatiuni scriitoricesti si institutii culturale de pe toate meridianele, din dorinta de promovare a valorilor autentice.

Evolutia spirituala a revistelor noastre, confirma aceasta nobila orientare.

In acest sens, pe agenda noastra de lucru s-a mai conturat o noua si durabila realizare.

Intre Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, reprezentata de prof. univ. dr. Lidia Vianu, director al MTTLC (Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan) si N.N.Negulescu, director al revistei de cultura universala “Constelatii diamantine” a intervenit cu un acord de colaborare, care va sprijini proiectul European poetry pRo cu traduceri din poezia britanica contemporana, desfasurat impreuna cu agenda literara britanica Anne Stewart. Toate traducerile poetice selectate in cadrul proiectului amintit, vor fi publicate in paginile revistei “Constelatii diamantine”.

N.N.Negulescu

Doina Drăgan:SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL „Identitatea culturală a tuturor românilor”

9 12 2010

Ajunsă la ediţia a XIX-a, festivitatea s-a desfăşurat la Timişoara  în perioada 3-5 decembrie 2010, iniţiată de Asociaţia Astra Română pentru Banat-Porţile de Fier şi Mitropolia Banatului în colaborarea cu cele mai importante instituţii culturale din oraş printre care şi Liga Scriitorilor din România. Au luat parte români din Timoc-Serbia, Bulgaria, Aromâni,România etc.

Lucrările au fost conduse de către Prof.univ dr. Radu Păiuşan preşedintele Istoricilor Bănăţeni, alături de Cristea Sandu Timoc secretarul general al Astrei Române, coordonatorul  acestui eveniment fiind prof. Ionel Cionchin.Din partea Ligii Scriitorilor din România  prof. Doina Drăgan, preşedinte filiala Timişoara-Banat a adus salutul Ligii, şi a apreciat  lucrările prezentate şi discuţiile care s-au purtat între românii din Timoc, Bulgaria,etc…., punctând câteva idei din  importante ale acestui simpozion. A fost prezent şi scriitorul Vasile Barbu preşedintele publicaţiei Tibiscus din Uzdin-Serbia şi totoadată preşedintele LSR filiala Serbia, care împreună cu alţi invitaţi au dezbătut probleme importante referitoare la locul  de unde  locuiesc. Din partea filialei Timişoara-Banat au mai participat, aşa cum dealtfel s-a scris şi în programul afişat, scriitorii:Andreia-Elena Anucuţa, care pe lângă lucrarea susţinută, a fost şi moderatorul secţiuni III, Gabriela Esch, Horea Ţâru şi Mihai Ţopa. Prof Ionel Cionchin a prezentat şi Antologia Ligii Scriitorilor din România-filiala Timişoara-Banat-Floare de colţ, prefaţată de preşedintele LSR Domnul Al.Florin Ţene.

Au avut loc convorbiri şi propuneri de îmbunătăţire a  activităţilor culturale,  religioase, şi alte priorităţi ale românilor de pretutindeni.

Întâlnindu-ne cu Vasile Barbu din Uzdin-Serbia, un prieten drag oraşului Timişoara, Doina Drăgan şi Ionel Cionchin am schimbat mai multe impresii dăruindu-ne reciproc cărţi, ziare şi reviste.Suntem bucuroşi că toţi trei facem parte din Liga Scriitorilor din România.

Doina Drăgan, Timişoara,09.12.2010.

A APARUT AGORA LITERARA NR. 9

7 12 2010

>>>>>Agora Literara nr. 9 (pdf.)

ASOCIAŢIA «ASTRA ROMÂNû PENTRU BANAT– PORŢILE DE FIER

7 12 2010

LIGA SCRIITORILOR ŞI ROMÂNII DE PRETUDINDENI

 • MITROPOLIA BANATULUI
 • PREFECTURA JUDEŢULUI TIMIŞ
 • CONSILIUL JUDEŢEAN
 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
 • UNIVERSITATEA «TIBISCUS»
 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRIGOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
 • UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA
 • DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL AL JUDEŢULUI TIMIŞ
 • UNIVERSITATEA POLITEHNICA «TRAIAN VUIA» TIMIŞOARA
 • ASOCIAŢIA ISTORICILOR BĂNĂŢENI
 • INSPECTORATUL ŞCOLAR TIMIŞ
 • LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA BANAT

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL

«Identitatea culturală a tuturor românilor »

Timişoara

3– 5 decembrie 2010

«Vestigii Patrimoniale Daco-Romane, din Perioada libertăţii sub turci şi   Monumente Istorice şi Religioase , la Românii din Timoc – Serbia, Bulgaria, şi Aromâni»

>>>>>>>>