Bilanţul anului 2010 şi proiectul activităţilor Ligii Scriitorilor Români în anul 2011

27 12 2010

 

 

 

 

La răscrucea dintre ani există un moment de bilanţ, pe care îl facem fiecare, cu două talere. Ce am realizat în anul care, iată, a trecut, şi ce ne propunem să construim pe mai departe în anul în care abia am intrat.Sunt momente unice ce ne arată în care talere am pus mai mult suflet cu realizările aferente, aducătoare de satisfacţii în viaţa noastră şi a organizaţiei din care facem parte, şi ce trebuie să întreprindem pe mai departe.

În continuare redăm mai jos ideile principale ce s-au desprins din teleconferinţa pe care am ţinut-o cu preşdinţii filialelor Ligi Scriitorilor, din ţară şi străinătate, inclusiv cu o parte din membrii asociaţiei noastre care au acces la internet.

Iată, în acest context,  în anul care a trecut Liga Scriitorilor, datorită strădaniei unor preşedinţi de filiale, cum ar fi : Doina Drăgan ( Filiala Banat ), Elisabeta Iosif ( Filiala Bucureşti ),Victoria Vârtosu( Filiala Vrancea), Constantin Toni Dârţu ( Filiala Iaşi ),  Alexandru Birou ( Filiala Dobrogea), Nicu Vintilă (Filiala Dolj ), Menut Maximinian ( Filiala Bistriţa), Iulian Patca ( Filiala Cluj-Napoca ), Popescu C. Viorica ( Filiala Braşov ), Petre Petria ( Filiala Vâlcea), Steluţa Lucia Istrătescu (Filiala Argeş ), Sabin Bodea ( Filiala Arad ), Ion Velica ( Filiala Hunedoara ), Iştoc Nicolae ( Filiala Oradea ), Ion Iancu Vale ( Filiala Târgovişte), Petruţ Victor (Filiala Gorj), Mariana Zavati Gardner ( Filiala Anglo-Saxonă), George Roca şi Ion Miclău ( Filiala Australia şi Noua-Zeelandă), Florentin Smarandache ( Filiala U.S.A.), Vasile Barbu ( Filiala Serbia), Alexandru Petrescu ( Filiala Spania ), Cornelia Cănurec ( Filiala Franţa), Gabriela Ciobanu ( Filiala Italia ), Virginia Mateiaş ( Filiala Canada), şi alţi preşedinţi de filiale care au reuşit să  editeze 11 reviste lunare şi trimestriale, sub egida Ligii Scriitorilor, şi două antologii ale filialelor Vrancea şi Banat.

Tot datorită scriitorilor, membrii ai Ligi, s-au înfiinţat cenacluri literare, aproape în fiecare filială, cu şedinţe lunare, care au organizat, în anul ce a trecut, diferite manifestări cu cartea şi cultural-artistice, contribuind din plin, alături de alte organizaţii de profil, inclusiv Uniunea Scriitorilor, la promovarea culturii în oraşele lor de reşedinţă. Un exemplu elocvent în acest sens au fost ”Zilele culturii vrâncene “ în organizarea cărora  a contribuit şi filiala Ligii Scriitorilor din Focşani. >>>>>>>>>

LITERARIA nr. 12/ 2010

27 12 2010

 

 

 

 

>>>>>>>LITERARIA nr. 12 2010

Din activitatea filialelor:Filiala Ligii Scriitorilor Dobrogea

27 12 2010

PROCES VERBAL

Privind întrunirea membrilor Ligii în şedinţa lunară din data de

18 noiembrie 2010, filiala Dobrogea

Cu ocazia întâlnirii în şedinţă lunară a membrilor Ligii scriitorilor din România, filiala Dobrogea, au avut loc discuţii privind împlinirea unui an de la constituirea Ligii, prilej cu care s-a propus şi legalizarea juridică a acestei asociaţii. Urmează să contactăm un avocat pentru întocmirea documentelor necesare.

S-a mai propus angajarea unui contabil pentru ţinerea evidenţei contabile şi totodată strângerea de noi fonduri pentru apariţia celei de a doua reviste a Asociaţiei, revistă ce apare semestrial, Dobrogea Culturală, ocazie cu care s-au adunat şi propus materialele ce vor apărea în noua revistă.

La punctul 2 al Ordinii de zi am organizat „In memoriam” Adrian Păunescu, prilej cu care s-au expus câteva videoclipuri cu cântecele şi imaginea sa şi s-au recitat poezii de către membrii ligii.

PREŞEDINTELE LIGII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, filiala Dobrogea

Alexandru BIROU

SECRETAR,

Vasilica MITREA

Constelaţii-diamantine nr. 4

27 12 2010

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>Constelatii-diamantine-nr-4-2010 (pdf.)

Al.Florin ŢENE:,,În sufletul nostru s-a născut Iisus”

27 12 2010

Ninge ca în baladele noastre

În păduri seculare se aprind astre

Coborâte pe crengi, venite de sus

În sufletele noastre născând  pe Iisus.

.

E Crăciunul şi cerul naşte uimiri,

Ne pune Domnul în ochi alte priviri,

Nostalgia aprinde vinovăţii spre apus

Când în sufletele noastre se naşte Iisus.

.

Copiii cu colinde vin a  zidi

În streaşina casei întoartceri în poezii,

Eu de sănii albastre sunt dus

Spre sufletu-mi ce-l naşte pe Iisus.

>>>>>>>>>>

LA MULTI ANI!

18 12 2010

Ca în fiecare an, îmi doresc să împărtăşesc bucuria Sfintelor Sărbători de Crăciun ce marchează naşterea Domnului Iisus Hristos şi Anul Nou cu cei pe care îi preţuiesc, membri Ligi Scriitorilor, oameni dăruiţi cu harul talentului, al iubirii şi hărniciei. De aceea vă urez Sărbători minunate şi un An Nou generos, multă sănătate, fericire şi împliniri pe măsura viselor.

La mulţi ani!

Al.Florin ŢENE

Preşedintele Ligi Scriitorilor Români

Karina Drăgaş:La Cenaclul literar “Vasile Sav “ Medalionul literar ”Deschide uşa creştine “

18 12 2010

Şedinţa Cenaclului literar “ Vasile Sav“, din cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2( coordonator Maria Bobină ), din data de 15 decembrie, a început cu medalionul literar “Deschide uşa creştine “ în care grupul de colindători  al Centrului de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Cluj a susţinut un mini-concert de colinde, după care Grupul Vocal “Speranţa “, condus de prof.Modest Vişoiu a prezentat un montaj literar-muzical, în care pe lângă colinde au fost recitate poezii de Titina Nica Ţene şi Vasile Voiculescu. Tot în cadru acestui medalion au citit din creaţiile lor dedicate Sfintelor Sărbători de Crăciun şi Anul Nou scriitorii: Ionel Andraşoni, Ioan Benche, Eugen Coţa, Vasile B.Gădălin şi Al.Florin Ţene.Acest moment muzical literar a fost subliniat cu aplauze de cei prezenţi în sala ce devenise neâncăpătoare.

În cadrul medalionului literar “Memoria calendarului-Vasile Voiculescu “ profesorii Antonia Bodea şi Vasile Sfârlea au vorbit foarte documentat despre viaţa şi opera autorului care a scris ”Ultimile sonete închipuite ale lui Shakespeare “.Despre acest poet a adus complectări şi Ioan Benche.

Medalionul literar ”Carte frumoasă cinste cui te-a scris “ a găzduit prezentările cărţilor “A sosit timpul…vremii “ de Ionel Andraşoni, “Un ploieştean la curtea Regelui Juan “ de Alexandru Petrescu, “Floare de colţ “, antologia filialei Banat a Ligi Scriitorilor, şi revista “ Agora literară “ nr.9. Despre toate aceste publicaţii a vorbit scriitorul Al.Florin Ţene.A urmat tradiţionalul medallion literar-istoric ”Prin adevăr învingem o părere “, în cadrul căruia Aurel Vuşcan a vorbit foarte documentat şi cu argumente  despre istoria secuilor.

În încheierea şedinţei, Al.Florin Ţene, preşedintele Ligi Scriitorilor din România, a făcut cadouri de Moş Crăciun cărţi semnate de membri Ligi Scriitorilor din ţară şi străinătate, numerosului public prezent la această interesantă manifestare cultural- artistică.

Karina Drăgaş