Karina Drăgaş:,,La cenaclul literar “Vasile Sav “ Medalionul literar-muzical ”Timpul primăverii, timpul regăsirii în metaforă “”

31 03 2011

Şedinţa cenaclului literar”Vasile Sav “, din data de 30 martie a.c., din cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2,( coordonator Maria Bobină ), patronat spiritual de Liga Scriitorilor Români, s-a deschis cu medalionul literar-muzical” “Timpul primăverii, timpul regăsirii în metaforă” susţinut de Grupul vocal-instrumental ”Speranţa “, dirijat de prof. Modest Vişoiu, care a interpretat o suită de cântece inspirate de anotimpul primăverii.În cadrul acestui medalion au citit din creaţiile lor poeţii: Emilia Tudose, Titina Nica Ţene, Maria Buruian, Maria Pop, Ionel Andraşoni, Vasile B. Gădălin, Marius Mălai, Emil Perşa şi Al.Florin Ţene, cel care a  coordonat şedinţa.

În continuare a urmat medalionul literar ”Memoria calendarului-Valeriu Anania“ în cadrul căruia profesoara Antonia Bodea a vorbit foarte documentat despre marele om de cultură, subliniind printre altele, ambianţa spiritual-istorică ce “marchează apariţia tulburătoare  printr-o biografie definită de momente infernale traversate de un spirit onest din iadul supliciilor spre raiul viziunilor, a poetului Valeriu Anania“, cel care scria”Atunci muri vecia căci clipa se născuse… “

Tradiţionalul medalion literar-istoric”Prin adevăr învingem o părere “ Aurel Vuşcan  a susţinut o disertaţie, bine documentată, despre rolul  coincidenţelor în istorie.

În încheiere Al.Florin Ţene, preşedintele cenaclului a prezentat şi vorbit despre “Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume “ de Ligya Diaconescu.

Şedinţa s-a bucurat de un real succes din partea numerosului public.Fiecare moment a fost subliniat cu vii aplauze de cei prezenţi.

Viitoarea şedinţă care v-a avea loc miercuri 27 aprilie, v-a fi dedicată poetului ”pătimirii noastre “, Octavian Goga. Cu această ocazie membri cenaclului ”Vasile Sav “ şi o parte a cenaclului “Artur Silvestri “ al filialei Cluj a Ligii Scriitorilor, se vor deplasa la Muzeul din Ciucea, unde se v-a ţine şedinţa, în cadrul căreia se v-a lansa şi Antologia ”Întoarcerea Statuilor “ de Al.Florin Ţene, iar Grupul vocal-instrumental ”Speranţa “ va susţine un concert cu cântece pe versurile poetului Octavian Goga.

Karina Drăgaş

Maria Marin:,,A apărut AGORA LITERARĂ nr.10/ martie 2011-03-26,,

27 03 2011

Revista literară editată de Liga Scriitorilor Români “Agora Literară „nr.10 din 2011, finanţată de Primăria Cluj-Napoca şi Consiliul Local, se deschide cu un editorial semnat de Acad.Gheorghe Păun care scrie despre “Cartea care te provoacă “, apărută la o editură din Craiova şi având un titlu emblematic”Sărutul perlă, la suflete pereche “.Tot pe prima pagină Doina Drăgan vorbeşte despre “Eminescu şi ştiinţa “.

Poezii ce urcă indicatorul “barometrului” spre cote apreciabile semnează: Liviu Zanfirescu, Ion Mârzac, Vasile B. Gădălin, Eugen Burghelea, Horea Gana, Gervasio Cumis, Iustinian Gr.Zegreanu, Ioan Benche, Mircea Roşa-Miro, Gheorghe Suchovescchi, Raluca Gheorgheş, Petre Jipa, Nicuşor Constantinescu, Emilia Tudose, Eugen Coţa, George Lixandru, Mariana Moga, Petru Făgăraş, Maria-Cornelia Postescu, Victor Burde, Claudiu Iordăchescu, Marius Mălai, Puiu Răducanu, etc.

Critica literară şi cronicile la cărţile primite la redacţie semnate de Ion Constantinescu, Petru Birău, Doina Drăgan, Melania Cuc, Lucian Gruia, Viorica Popescu, Ioan Benche, Ionel Andraşoni, şi Nicolae Bunduri, se constituie într-un evantai policrom ce cuprinde ideile şi aprecierile despre autori, volumele şi policromia lor.

Un intereseant interviu despre viaţa literară  luat scriitorului Al.Florin Ţene preşedintele Ligii Scriitorilor Români  semnează Menuţ Maximinian. Iar proza este reprezentată de Teodor Răpan, în timp ce eseul este reprezentat prin semnăturile lui Ionuţ Ţene şi Elisabeta Iosif.

Trebuie evidenţiată grafica semnată de Lazăr Morcan şi Mircea Roşa-Miro ce dă un aspect deosebit fiecărei pagini de revistă.

Felicităm Consiliul Director: Ion Constantinescu, Gavril Moisa şi Al.Florin Ţene, inclusiv pe redactorul şef Iulian Patca ce şi-a pus amprenta asupra calităţii revistei, şi colectivul de redacţie format din Ioan Benche şi Traian Corneanu, care au făcut ca revista “Agora Literară” să fie un jalon de luat în seamă în peisajul revuistic din ţara noastră.

Prof.Maria Marin

>>>>>>>> Agora literara 10

Dicţionarul scriitorilor Membri ai Ligii Scriitorilor Români

27 03 2011

 

Fişă biobibliografică nr.

I.

1. Nume

2. Prenume

3. Pseudonime folosite

4. Locul naşterii: sat, comună, judeţ (vechile sau noile denumiri)

5. Domiciliul actual

6. Fotografii (tip paşaport, diferite ipostaze)

7. Data şi locul debutului literar

8. Titlurile lucrărilor publicate, genul literar, alte informaţii

9. Date de contact

10. Ţara de origine şi ţara de rezidenţă

>>>>>>>>

Se lucrează la Dicţionarul Ligii Scriitorilor

27 03 2011

Dragi colegi

Întrucât dorim ca în vara acestui an să edităm Dicţionarul Ligii Scriitorilor Români, vă rugăm să trimiteţi cât mai urgent pe adresa cordonatorului proiectului, director editorial Anda Dejeu, e-mail andadj@yahoo.com, telefon 0752-300586 Fişa Bibliografică, complectată la zi,pe care o publicăm alăturat. Mulţumim.

Premiile Ligii Scriitorilor Români

25 03 2011

Urmare   propunerii venite din partea unor membrii ai Comitetului Director al Ligii Scriitorilor Români, începând din acest an, organizaţia noastră profesională va acorda premii autorilor ale căror cărţi au apărut cu un an în urmă.

Acum, datorită faptului că vom acorda premii pentru prima dată, în acest context comisia formată din scriitori, membrii ai Ligii Scriitorilor, a luat în considerare cărţile apărute şi piesele de teatru, din ultima perioadă, de când s-a înfiinţat organizaţia noastră, şi sosite pe adresa Ligii.

Premiile s-au acordat scriitorilor  indiferent din ce organizaţie profesională fac parte autorii: Liga Scriitorilor, Uniunea Scriitorilor sau alte asociaţii scriitoriceşti. Motivul fiind, că aceste cărţi au fost scrise pentru cititorii români, în interiorul literaturii române, şi nu pentru o anume asociaţie scriitoricească, sau grupare. Din principiu Liga Scriitorilor Români  nu agreează partizanatul, exclusivismul şi vedetismul.În continuare prezentăm LISTA  PREMIILOR LIGII SCRIITORILOR.

Poezie

1-“Alergând după fluturi “, de Gavril Moisa.( Cluj-Napoca).

2-“Dodecareflecţii “, de Raveca Vlaşin.(Dej ).

3-“Gânduri la marginea lumii “, de George Baciu (Domneşti ).

Proză

!-“Paiaţe “, de Ion Velica.(Petroşani ).

2“Cărările destinului “, de Toader T. Ungureanu.( Gherla).

3“Sonia “, de Iulian Dămcuş.( Gherla).

Critică literară

1-“ Vremea sintacmelor“, de Menuţ Maximinian( Bistriţa)

Istorie literară

1-“Scriitori olteni postrevoluţionari “, de Mihai Marcu.(Craiova ).

2-“Gib I. Mihăescu”de Emil Istocescu.( Drăgăşani).

3-“Sfântul Nicodim de la Tismana “, de Nicolae N. Tomoniu.(Tismana ).

Monografie, memorialistică şi jurnal literar

1-“ Mânăstiri şi schituri din judeţul Vâlcea“, de Eugen Petrescu.(Rm.Vâlcea ).

2-“O viaţă pe şantierele luminii “, de Marius Mălai.(Cluj-Napoca ).

Teatru

1-“Teatru”, de Ion Constantinescu. (Cluj-Napoca ).

2-„Teatru”, de Doru Moţoc (Rm.Vâlcea )

Eseu

1-“Pragul de sus “, de Dumitru Velea.(Petroşani ).

Datorită numărului mare de cărţi bune apărute şi primate de Liga Scriitorilor, comisia a hotărât să premieze mai mulţi autori şi volumele lor. Cărţile viitoare ale autorilor premiaţi vor fi publicate de editura”  DACIA xxi” în colecţia DUO a Ligii Scriitorilor.

În două săptămâni va fi anunţată LISTA PREMIAŢILOR.

Al.Florin Ţene

Preşedintele Ligii Scriitorilor din România

Maria Marin:,,La cenaclul”Artur Silvestri “al Ligii Scriitorilor din România Medalionul literar ”Borna de aur din frontiera hărţii noastre sufleteşti- Bartolomeu Anania“,,

25 03 2011

Joi, 24 martie a.c. a avut loc, la Centrul Militar Cluj, şedinţa Cenaclului “Artur Silvestri “ al Ligii Scriitorilor din România deschisă de preşedinta cenaclului profesoara Antonia Bodea care a vorbit în cadrul medalionului literar ”Borna  de aur din frontiera hărţii noastre sufleteşti“ despre viaţa şi opera regretatului Bartolomeu Anania.

În continuare a urmat medalionul literar”Lumina cărţii “, unde s-a lansată antologia de autor “ Întoarcerea statuilor “ de Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România.Despre carte şi activitatea laborioasă a autorului au vorbit: Gavril Moisa, Ion Vădan, Marius Mălai, Antonia Bodea, Barbu Bălan şi Vasile B.Gădălin. În continuare poetul a citit din creaţiile sale, după care a dat citire Listei cu Premiile Ligii Scriitorilor.

Despre romanul “Cărările destinului “ de Toader T Ungureanu a vorbit Al.Florin Ţene şi Vasile B. Gădălin. Autorul şi-a destăinuit modul de abordare a subiectelor şi felul cum dă viaţă personajelor.

Ion Constantinescu a vorbit, sugestiv, despre recenta carte de poezii a medicului Iustinian Zegreanu, despre această carte a mai vorbit prefaţatorul ei Vasile Lechinţan după care poetul a vorbit despre activitatea cenaclului “Victor Papilian” pe care-l conduce.

În continuare Ionel Andraşoni a vorbit despre cartea “Olpret, Olpret, apă lină “, de Al.Cristea.

În cadrul medalionului literar ”Agora cărţilor “ Al.Florin Ţene a vorbit şi prezentat următoarele cărţi primate din ţară: “Personalităţi Române şi faptele lor-1950-2000 “, Vol 45, de C.T.Dârţu şi “ Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume“, de Ligya Diaconescu.

În încheiere a fost lansat numărul 10 al revistei literara”Agora literară “ a Ligii Scriitorilor din România, iar autorii care şi-au lansat cărţile au dat autografe numerosului public prezent la şedinţă.

Viitoarea şedinţă va avea loc, joi, 28 apriliem ora 17, la Centrul Militar Cluj.

Prof.Maria Marin

Agora literara nr.10

25 03 2011

>>>>>>>Agora literara nr.10

Gavril MOISA: AL. FLORIN ŢENE ŞI… „ÎNTOARCERA STATUILOR’’

25 03 2011

Fiecare întâlnire cu poezia lui Al. Florin Ţene

„înseamnă o sărbătoare a Cuvântului, o sublimare a spiritului”

(Petru Birău)

„…pentru că este printre puţinii umanişti din zilele noastre care are idei personale” (Melania Cuc).

Criticul  Mircea Popa, afirma că Al. Florin Ţene „rămâne un poet al  teluricului şi al logosului esenţializat, care se construieşte pe sine pe linia marilor valori ale poeziei naţionale, într-o armonioasă ipostază a durabilităţii”. „Deşi poet prin vocaţie, el este un scriitor complex şi neliniştit (poezie, proză, teatru, critică literară şi teatrală, interviuri, ş.a.), ce se detaşează printr-un stil personal, prin forţă, realism şi originalitate atât în poezie cât şi în proză. INSULA VISCOLULUI, este romanul de maturitate dar şi cel care dă măsura  întregii sale capacităţi de epicizare” (Constantin Cubleşan).

Poezia lui Al. Florin Ţene, nu este o poezie creată, ci una simţită, inspirată şi izvorită din trăirile şi orizonturile sale  spirituale. Întotdeauna poeziile sale, au o prospeţime aparte, o vibraţie şi puritate specifică sufletului său modelat de farmecul şi frumuseţea plaiurilor natale vâlcene, au un ton solemn sau grav, patetic sau melancolic, uneori fiind simple exaltări ale sufletului său, de o deosebită sensibilitate, sau rezultatul unor meditaţii sau reflecsii  profunde ale universului său poetic, mereu nou şi în căutare de noi aspecte de interes.

Al. Florin Ţene are un har aparte şi „suferă” de un debit verbal şi de inspiraţie nelimitată, dată  de Creator, numai unor oameni aleşi(stigmatizaţi), care au talentul de a face din orice lucru o artă, sau o bucurie sufletului. >>>>>>>>>

Maria Marin:,,Lansarea antologiei de autor “Întoarcerea statuilor “ de Al.Florin Ţene”

20 03 2011

Zilele acestea a apărut la Editura “DACIA xxi “ antologia de autor “Întoarcerea statuilor-70 de poeme “ de Al.Florin Ţene. Cartea cuprinde selecţiuni din cele 12 volume de poezii apărute până în prezent, în ţară şi străinătate. Este vorba de 70 de poeme reprezentând, simbolic, 70 de ani pe care îi împlineşte poetul în vara anului viitor.

Volumul apărut în condiţii grafice şi  tipogrefice deosebite mai conţine curriculum vitae şi referinţe critice ( selectiv ), în care descoperim semnăturile unor mari scriitori şi critici literari, printre care:Mihai Beniuc, Dan Deşliu, Alex.Ştefănescu, Nina Cassian, Maria Banuş, Mircea Zaciu, Valentin Taşcu, Florea Firan, Stan V. Cristea, Miron Radu Paraschivescu, Marian Barbu,  dar şi clujenii, C.Zărnescu, C.Cubleşan, Adrian Ţion, Ion Cristofor, care scrie că Al.Florin Ţene este o voce “complexă ce cultivă, uneori, un stil solemn şi grav în poeme ce exaltă valorile perene ale culturii şi istoriei româneşti(…). Al.Florin Ţene traversează prin ultimul său volum o oră fastă a destinului său poetic. “, iar Ion Vădan subliniază:”şaptezeci de poeme, şaptezeci de ani, şaptezeci de statui ce se întorc la zămislitorul lor, pe un drum al emoţiei şi al creaţiei din totdeauna. “

Lansarea acestei cărţi are loc joi, 24 martie, a.c.orele 16, la Cercul Militar în cadrul şedinţei cenaclului literar “Artur Silvestri “ al Ligii Scriitorilor Români.Despre volum vor vorbi: prof.Antonia Bodea, preşedinta cenacluilui, Gavril Moisa, secretarul general al Ligii Scriitorilor şi Ion Vădan, directorul Editurii”DACIA xxi “.

Prof.Maria Marin

 

Al Florin ŢENE:,,ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI DIN ÎNTREAGA LUME”

14 03 2011

Iniţiativa  scriitoarei Ligya Diaconescu şi a revistei „Starpress 2011”, din Canada, în colaborare cu Andrada Victoria Diaconescu, de a publica  „Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume”, a izvorât din dorinţa de a face cunoscute cercurilor iubitoare de cultură, şi nu numai, din întreaga lume, scriitori români trăitori pe meridianele lumii. Lucrarea apărută în format A4, cuprinde 52 de poeţi şi prozatori, în 225 de pagini, cu creaţii scrise în limba română, dar traduse şi în limba engleză de către autoarea antologiei şi de Mariana Gheorghe, din Vancuver (Canada). Parafrazând pe Eugen Lovinescu pot spune că cei cuprinşi în această amplă lucrare nu sunt numai talente remarcabile, ci şi puncte din frontiera hărţii noastre sufleteşti.

Această antologie a apărut şi ca urmare a „Concursului Internaţional de Poezie” pentru românii din întreaga lume „Starpress”, iniţiat de Ligya Diaconescu din România şi George Filip din Montreal, aşa cum ne informează poetul în „Cuvânt înainte”.

Tot ca o prefaţare a acestei ample lucrări, scriitoarea Cezarina Adamescu (redactor la Agero, Stuttgart, Germania) subliniază că această antologie este o „călătorie prin patria neasemuită a cuvintelor”, în timp ce Adalbert Gyuris (Germania) spune că lucrările publicate sunt „gânduri alese”, iar cunoscutul scriitor Octavian Curpaş din Phoenix (Arizona) detaliază rolul amplei lucrări, spunând că ea este „o şansă la universalitate pentru autorii români ai timpului nostru”, pentru ca Lucreţia Berzintu (Israel) să conchidă că Ligya Diaconescu „a creat acest buchet de flori de pretutindeni…”.

Fiecarui autor cuprins în antologie i se rezervă patru pagini în care sunt publicate datele biobibliografice, fotografia şi creaţiile, în limba română şi în engleză. >>>>>>>>>

Al.Florin Ţene:,,Nominalizările pentru premiile Ligii Scriitorilor Români”

9 03 2011

Urmare   propunerii venite din partea unor membrii ai Comitetului Director al Ligii Scriitorilor Români, începând din acest an, organizaţia noastră profesională va acorda premii autorilor ale căror cărţi au apărut cu un an în urmă.

Acum, datorită faptului că vom acorda premii pentru prima dată, în acest context comisia formată din scriitori, membrii ai Ligii Scriitorilor, a luat în considerare cărţile apărute şi piesele de teatru, din ultima perioadă, de când s-a înfiinţat organizaţia noastră, şi sosite pe adresa Ligii.

Nominalizările s-au făcut indiferent din ce organizaţie profesională fac parte autorii: Liga Scriitorilor, Uniunea Scriitorilor sau alte asociaţii scriitoriceşti. Motivul fiind, că aceste cărţi au fost scrise pentru cititorii români, în interiorul literaturii române, şi nu pentru o anume asociaţie scriitoricească, sau grupare. Din principiu Liga Scriitorilor Români  nu agreează partizanatul, exclusivismul şi vedetismul.În continuare prezentăm LISTA NOMINALIZĂRILOR pentru PREMIILE LIGII SCRIITORILOR.

>>>>>>>>

Al.Florin Ţene:,,Prima şedinţă a cenaclului “Artur Silvestri “ al Ligii Scriitorilor Români”

9 03 2011

În după amiaza zilei de 24 februarie a.c. la Centrul Militar din Cluj-Napoca a avut loc prima şedinţă a cenaclului “Artur Silvestri “ al Ligii Scriitorilor Români, condusă de preşedinta cenaclului prof.Antonia Bodea şi vicepreşedinţii Gavril Moisa şi Vasile B.Gădălin, în prezenţa unui mare număr de scriitori şi iubitori de literatură.

Şedinţa a fost deschisă de preşedinta cenaclului care în discursul său a subliniat  importanţa înfiinţării acestui for cultural, deschis tuturor scriitorilor, indiferent din ce organizaţie profesională fac parte, având în vedere să fie invitaţi la şedinţele cenaclului membrii Ligii Scriitorilor din diasporă, în scopul promovării culturii clujene, în perspectiva obţinerii statutului de Capitală Europeană a oraşului nostru, în anul 2020.

La invitaţia profesoarei Antonia Bodea, a luat cuvântul scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor, care în cuvântarea sa a subliniat obiectivele Ligii Scriitorilor în anul acesta şi în perspectivă privind realizarea “Acordului de înţelegere “ cu Editura “DACIA xxi “, condusă de scriitorul Ion Vădan. Obiective privind editarea Dicţionarului membrilor Ligii Scriitorilor, realizarea colecţiei DUO a scriitorilor din asociaţia noastră şi sprijinirea prin editarea cărţilor premiate de Liga Scriitorilor.În acest context au mai vorbit: Claudiu Iordăchescu, Marius Mălai, Aurel Vuşcan, Ioan Benche, Ion Constantinescu, Maria Tudose, Gavril Moisa, etc.În continuare preşedintele Ligii Scriitorilor a prezentat oaspeţii veniţi de la Baia Mare, membrii filialei din această localitate, scriitorii Mara Paraschiv, dr.Mihai Ganea şi poeta Ioana Ileana Şteţco.>>>>>>>>>

Karina Drăgaş:La Cenaclul ”Vasile Sav “ Medalionul literar “Memoria calendarului- Virgil Bulat şi Mircea Tudose“”

9 03 2011

Şedinţa cenaclului ”Vasile Sav “, din cadrul Centrului de Zi pentru vârstnici nr.2, ce a avut loc în data de 22 februarie a.c., a fost deschisă de Maria Bobină( coordonatorul centrului), care a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele cenaclului, care a prezentat ordinea de zi.

Astfel şedinţa s-a deschis cu medalionul literar ”Memoria calendarului-Virgil Bulat şi Mircea Tudose “, în cadrul căruia Maria Bobină a susţinut o comunicare foarte documentată despre viaţa şi opera lui Virgil Bulat. Despre acest autor aclimatizat la Cluj-Napoca şi care a participat de câteva ori la şedinţele cenaclului “Vasile Sav “a mai conferenţiat prof.Vasile Sfârlea.

În cadrul aceluiaşi medalion poeta Emilia Tudose ( soţia poetului Mircea Tudose ) a vorbit foarte sensibil şi la obiect despre viaţa şi opera celui cu care a împărţit bucuriile şi necazurile o viaţă întreagă.

Cu această ocazie a fost lansată antologia de versuri”Povara unei mari iubiri “ de Mircea Tudose. Despre acest poet omagiat a mai vorbit Vasile B.Gădălin, Antonia Bodea şi Al.Florin Ţene.

În continuare a urmat medalionul literar”Carte frumoasă cinste cui te-a scris “, în cadrul căruia preşedintele cenaclului a vorbit despre cărţile”Cărările destinului “de Toader T. Ungureanu, “Utopia umbrei “ de Geo Galetaru şi “Sinfonia luminii “, antologia cenaclului clujean “Octavian Goga “.

Cu acest prilej Al.Florin Ţene a prezentat şi a vorbit despre noua carte a inginerului Marius Mălai” O viaţă pe şantierele luminii “, care cu câteva zile în urmă a în cadul Balului Operei a primit distincţia Seniorul Cetăţii.Arătând, în continuarea cuvântării sale , că membrii cenaclului, ai Ligii Scriitorilor şi al său personal, se mândresc că Marius Mălai este membru al acestor două asociaţii.

A urmat medalionul poetic”Femeia metafora vieţii noastre “, dedicat apropiatelor sărbători: “Mărţişorul “şi “Ziua Femeii”  în cadrul căruia au citit poezii: Gheorghe Şoptirean, Vasile B.Gădălin, Maria Racolţea, Antonia Bodea,(care a citit o poezie de Bartolomeu Anania ) şi Marius Mălai.

În cadrul tradiţionalului medalion literar”Prin adevăr învingem o părere “, Aurel Vuşcan a vorbit foarte documentat despre Poetul Naţional-Eminescu.

Şedinţa s-a bucurat de un real succes din partea numerosului public care a sublinita prin aplauze fiecare reuşită a celor care au conferenţiat.

Viitoarea şedinţă va avea loc miercuri 30 martie.

Karina Drăgaş

Constelaţii diamantine Nr. 6/2011

9 03 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>Constelatii-diamantine-nr-6-2011 pdf.

Al.Florin Ţene:,,Perspective în promovarea cărţilor membrilor Ligii Scriitorilor Români”

9 03 2011

 

 


 

 

Perspective în promovarea cărţilor membrilor Ligii Scriitorilor Români

Urmare “Acordului de înţelegere“ dintre Editura “Dacia“, din Cluj-Napoca şi Liga Scriitorilor se află în derulare unele proiecte editoriale, printre care:

-Editarea primului Dicţionar al membrilor Ligii Scriitorilor, care va apare până în toamna acestui an;

-Tipărirea de antologii structurate pe genuri literare şi filiale;

-Tipărirea cărţilor membrilor Ligii Scriitorilor în colecţia ”Dual “ ce va cuprinde inclusiv sigla Ligii Scriitorilor pe serii de genuri literare: poezie, proză, eseu, memorii, etc. constituindu-se în final într-un fel de bibliotecă a cărţilor.

-Constituirea de colecţii de autor în acelaşi condiţii mai sus menţionate.

Totodată începând cu luna marie a.c. vor fi nominalizati autorii şi cărţile lor propuşi pentru PREMIILE LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI, şi Diploma”Virtutea literară “, inclusiv pentru premiul OPERA OMNIA.

Se vor face cinci nominalizări pe fiecare din  următoarele genuri literare: poezie, proză, eseu, critică literară, memorii.

Nominalizările se vor publica în presă, după care  comisia  de acordare a premiilor va selecţiona autorii premiaţi.

Premiile vor consta în publicarea gratuită a unui volum la Editura “Dacia “.

Al.Florin Ţene

Preşedintele Ligii Scriitorilor Români

Al.Florin Ţene:,,Festival Internaţional de poezie, pictură şi muzică contemnporană în Elveţia”

9 03 2011

În organizarea Ligii Scriitorilor Români

“THE ART TO BE HUMAN “

Festival Internaţional de poezie, pictură şi muzică contemnporană în Elveţia

La iniţiativa scriitoarei Daniela Voicu, membră a Ligii Scriitorilor Români, în colaborare cu Liga Scriitorilor şi Albin Zurfluh,  organizează în perioada 1-3 iulie a.c.Festivalul Internaţional de Poezie, Pictură şi Muzică Contemporană ce va avea loc în staţiunea Brusti, din Elveţia. Această staţiune se află la o altitudine de 1600 m în Munţi Alpi, Canton Uri, în apropierea parcului natural şi Pasul Surrenen. Unde te poţi bucura de o mare de flori. Acest canton se află în inima Elveţiei de unde începe istoria cu William Tell. În cadrul acestui Festival vor avea loc recitaluri de poezie, prezentare de carte, expoziţii de artă contemporană şi concerte în aer liber.

La acest festival se pot înscrie între 20 şi 60 artişti.Cazarea este gratuită. All inclusive 150 franci. Sunt asigurate trei zile de mâncare, mic dejun, dejun şi cina.

Cei interesaţi se pot înscrie până pe 1 aprilie 2011 şi sunt rugaţi să trimită o scurtă biografie şi ceea ce vor prezenta.

Persoana de contact este Daniela Voicu: e/mail: flamiyngo@yahoo. Com

Al.Florin Ţene

LIGA SCRIITORILOR ROMANI FILIALA OLTENIA CRAIOVA

9 03 2011

Către, LIGA SCRIITORILOR ROMANI Cluj Napoca

Vă informăm că în şedinţa din data de 09 02 2011,membrii filialei noastre au procedat la alegerea persoanelor pentru funcţiile vacante ca urmare a demisiei d-lui Nicu Vintilă şi au fost aleşi următorii:

MARCU MIHAI     preşedinte al filialei:

VÂLCEANU ION  vicepreşedinte al filialei

BUŢU ELENA      secretar şi trezorier al filialei.

MARCU MIHAI    director al revistei Literaria:

MARCU CRISTINA redactor şef al revistei.

Purtător de cuvânt al filialei va fi d-l Marcu Mihai.

Şedinţa s-a desfăşurat în condiţii normale fără nici un fel de incident.

De altfel de la plecarea celor trei din filială,atmosfera a devenit lucrativă şi civilizată.

Deşi statutul nu are o asemenea prevedere,în unanimitate membrii prezenţi l-au desemnat pe d-l Nicu Vintilă ca preşedinte de onoare al filialei,funcţie pe care acesta a acceptat-o cu multe argumente de respingere.

Vă rugăm pentru viitor ca orice problemă legată de filiala noastră să fie tratată exclusiv cu membrii echipei de conducere sau alt membru al filialei ci nu cu alte persoane neavenite întrucât desemnarea lui Negulescu pentru organizarea de alegeri în filială a trezit sentimente neplăcute în rândul membrilor.

Data 11 febr. 2011.

COLECTIVUL DE CONDUCERE.

Karina Drăgaş:,,La Liga Scriitorilor din România:Analiză, perspective şi implicare în dezvoltarea culturii clujene”

9 03 2011

În după amiaza zileie de 10 februarie a avut loc şedinţa anuală a Filialei Ligii Scriitorilor Români care a fost deschisă de preşedintele filialei Iulian Patca, care a anunţat ordinea de zi:

-Bilanţul pe anul 2010 şi planul de activitate pentru 2011, prezentat de Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor.

-Bilanţul financiar pe anul 2010, prezentat de Gavril Moisa, secretarul Ligii Scriitorilor.

-Înfiinţarea cenaclului literar al filialei Cluj.

-Înfiinţarea Comisiei care va activa în cadrul Comisiei de Arte şi Publicistică din Cluj-Napoca de pe lângă Primărie, pentru sprijinirea organizării Zilelor Clujului, ce va avea loc în perioada 27 mai-3 iunie a.c. şi în perspectiva obţinerea titlului pentru Cluj-Napoca de Capitală Culturală Europeană, în anul 2020.

– Înfiinţarea Comisiei care va lucra la documentaţia necesară, conform Hotărâri de Guvern nr.26/2000, pentru obţinerea de către Liga Scriitorilor Români a statutului de”asociaţie de utilitate publică “.

Bilanţul pe anul 2010 a fost prezentat de către Al.Florin Ţene, care printre alte multiple activităţi care s-au desfăşurat în anul trecut, a fost şi cea de editare a două antologii ale membrilor filialelor din Banat şi Vrancea, a celor nouă numere ale revistei “Agora Literară” şi a unei cărţi de autor a editurii Ligii în colaborare cu Fundaţia Culturală ”I.D.Sîrbu “.

Scriitorul Gavril Moisa a prezentat bilanţul economic, şi în încheierea cuvântării sale, a propus ca cenaclul literar al filialei Cluj să se numească “Artur Silvestri “. Propunerea sa a fost votată în unanimitate. S-a stabilit ca şedinţele cenaclului să se ţină în ultima joi din fiecare lună în sala de pe bulevardul Eroilor nr.2. Preşedintă a fost aleasă prof. Antonia Bodea şi vicepreşedinţi Gavril Moisa şi Vasile B. Gădălin.

În cadrul discuţiilor  sa constituit Comisia ce va activa în Cadrul Comisiei de Arte şi Publicistica din Cluj-Napoca, de pe lângă Primărie, formată din:Al.Florin Ţene, Iulian Patca, Gavril Moisa şi Coţa Eugen.

În continuare a fost constituită comisia care va întocmi documentaţia necesară obţinerii statutului de”asociaţie de utilitate publică “ a Ligii Scriitorilor. Aceasta este formată  din : Teodor Ungureanu, Valeiu Toderici şi Dana Deac.

În încheiere s-a discutat pe marginea viitorului număr al revistei Agora Literară.

Karina Drăgaş