Karina Drăgaş:,,La cenaclul literar “Vasile Sav “ Medalionul literar-muzical ”Timpul primăverii, timpul regăsirii în metaforă “”

31 03 2011

Şedinţa cenaclului literar”Vasile Sav “, din data de 30 martie a.c., din cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2,( coordonator Maria Bobină ), patronat spiritual de Liga Scriitorilor Români, s-a deschis cu medalionul literar-muzical” “Timpul primăverii, timpul regăsirii în metaforă” susţinut de Grupul vocal-instrumental ”Speranţa “, dirijat de prof. Modest Vişoiu, care a interpretat o suită de cântece inspirate de anotimpul primăverii.În cadrul acestui medalion au citit din creaţiile lor poeţii: Emilia Tudose, Titina Nica Ţene, Maria Buruian, Maria Pop, Ionel Andraşoni, Vasile B. Gădălin, Marius Mălai, Emil Perşa şi Al.Florin Ţene, cel care a  coordonat şedinţa.

În continuare a urmat medalionul literar ”Memoria calendarului-Valeriu Anania“ în cadrul căruia profesoara Antonia Bodea a vorbit foarte documentat despre marele om de cultură, subliniind printre altele, ambianţa spiritual-istorică ce “marchează apariţia tulburătoare  printr-o biografie definită de momente infernale traversate de un spirit onest din iadul supliciilor spre raiul viziunilor, a poetului Valeriu Anania“, cel care scria”Atunci muri vecia căci clipa se născuse… “

Tradiţionalul medalion literar-istoric”Prin adevăr învingem o părere “ Aurel Vuşcan  a susţinut o disertaţie, bine documentată, despre rolul  coincidenţelor în istorie.

În încheiere Al.Florin Ţene, preşedintele cenaclului a prezentat şi vorbit despre “Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume “ de Ligya Diaconescu.

Şedinţa s-a bucurat de un real succes din partea numerosului public.Fiecare moment a fost subliniat cu vii aplauze de cei prezenţi.

Viitoarea şedinţă care v-a avea loc miercuri 27 aprilie, v-a fi dedicată poetului ”pătimirii noastre “, Octavian Goga. Cu această ocazie membri cenaclului ”Vasile Sav “ şi o parte a cenaclului “Artur Silvestri “ al filialei Cluj a Ligii Scriitorilor, se vor deplasa la Muzeul din Ciucea, unde se v-a ţine şedinţa, în cadrul căreia se v-a lansa şi Antologia ”Întoarcerea Statuilor “ de Al.Florin Ţene, iar Grupul vocal-instrumental ”Speranţa “ va susţine un concert cu cântece pe versurile poetului Octavian Goga.

Karina Drăgaş

Maria Marin:,,A apărut AGORA LITERARĂ nr.10/ martie 2011-03-26,,

27 03 2011

Revista literară editată de Liga Scriitorilor Români “Agora Literară „nr.10 din 2011, finanţată de Primăria Cluj-Napoca şi Consiliul Local, se deschide cu un editorial semnat de Acad.Gheorghe Păun care scrie despre “Cartea care te provoacă “, apărută la o editură din Craiova şi având un titlu emblematic”Sărutul perlă, la suflete pereche “.Tot pe prima pagină Doina Drăgan vorbeşte despre “Eminescu şi ştiinţa “.

Poezii ce urcă indicatorul “barometrului” spre cote apreciabile semnează: Liviu Zanfirescu, Ion Mârzac, Vasile B. Gădălin, Eugen Burghelea, Horea Gana, Gervasio Cumis, Iustinian Gr.Zegreanu, Ioan Benche, Mircea Roşa-Miro, Gheorghe Suchovescchi, Raluca Gheorgheş, Petre Jipa, Nicuşor Constantinescu, Emilia Tudose, Eugen Coţa, George Lixandru, Mariana Moga, Petru Făgăraş, Maria-Cornelia Postescu, Victor Burde, Claudiu Iordăchescu, Marius Mălai, Puiu Răducanu, etc.

Critica literară şi cronicile la cărţile primite la redacţie semnate de Ion Constantinescu, Petru Birău, Doina Drăgan, Melania Cuc, Lucian Gruia, Viorica Popescu, Ioan Benche, Ionel Andraşoni, şi Nicolae Bunduri, se constituie într-un evantai policrom ce cuprinde ideile şi aprecierile despre autori, volumele şi policromia lor.

Un intereseant interviu despre viaţa literară  luat scriitorului Al.Florin Ţene preşedintele Ligii Scriitorilor Români  semnează Menuţ Maximinian. Iar proza este reprezentată de Teodor Răpan, în timp ce eseul este reprezentat prin semnăturile lui Ionuţ Ţene şi Elisabeta Iosif.

Trebuie evidenţiată grafica semnată de Lazăr Morcan şi Mircea Roşa-Miro ce dă un aspect deosebit fiecărei pagini de revistă.

Felicităm Consiliul Director: Ion Constantinescu, Gavril Moisa şi Al.Florin Ţene, inclusiv pe redactorul şef Iulian Patca ce şi-a pus amprenta asupra calităţii revistei, şi colectivul de redacţie format din Ioan Benche şi Traian Corneanu, care au făcut ca revista “Agora Literară” să fie un jalon de luat în seamă în peisajul revuistic din ţara noastră.

Prof.Maria Marin

>>>>>>>> Agora literara 10

Dicţionarul scriitorilor Membri ai Ligii Scriitorilor Români

27 03 2011

 

Fişă biobibliografică nr.

I.

1. Nume

2. Prenume

3. Pseudonime folosite

4. Locul naşterii: sat, comună, judeţ (vechile sau noile denumiri)

5. Domiciliul actual

6. Fotografii (tip paşaport, diferite ipostaze)

7. Data şi locul debutului literar

8. Titlurile lucrărilor publicate, genul literar, alte informaţii

9. Date de contact

10. Ţara de origine şi ţara de rezidenţă

>>>>>>>>

Se lucrează la Dicţionarul Ligii Scriitorilor

27 03 2011

Dragi colegi

Întrucât dorim ca în vara acestui an să edităm Dicţionarul Ligii Scriitorilor Români, vă rugăm să trimiteţi cât mai urgent pe adresa cordonatorului proiectului, director editorial Anda Dejeu, e-mail andadj@yahoo.com, telefon 0752-300586 Fişa Bibliografică, complectată la zi,pe care o publicăm alăturat. Mulţumim.

Premiile Ligii Scriitorilor Români

25 03 2011

Urmare   propunerii venite din partea unor membrii ai Comitetului Director al Ligii Scriitorilor Români, începând din acest an, organizaţia noastră profesională va acorda premii autorilor ale căror cărţi au apărut cu un an în urmă.

Acum, datorită faptului că vom acorda premii pentru prima dată, în acest context comisia formată din scriitori, membrii ai Ligii Scriitorilor, a luat în considerare cărţile apărute şi piesele de teatru, din ultima perioadă, de când s-a înfiinţat organizaţia noastră, şi sosite pe adresa Ligii.

Premiile s-au acordat scriitorilor  indiferent din ce organizaţie profesională fac parte autorii: Liga Scriitorilor, Uniunea Scriitorilor sau alte asociaţii scriitoriceşti. Motivul fiind, că aceste cărţi au fost scrise pentru cititorii români, în interiorul literaturii române, şi nu pentru o anume asociaţie scriitoricească, sau grupare. Din principiu Liga Scriitorilor Români  nu agreează partizanatul, exclusivismul şi vedetismul.În continuare prezentăm LISTA  PREMIILOR LIGII SCRIITORILOR.

Poezie

1-“Alergând după fluturi “, de Gavril Moisa.( Cluj-Napoca).

2-“Dodecareflecţii “, de Raveca Vlaşin.(Dej ).

3-“Gânduri la marginea lumii “, de George Baciu (Domneşti ).

Proză

!-“Paiaţe “, de Ion Velica.(Petroşani ).

2“Cărările destinului “, de Toader T. Ungureanu.( Gherla).

3“Sonia “, de Iulian Dămcuş.( Gherla).

Critică literară

1-“ Vremea sintacmelor“, de Menuţ Maximinian( Bistriţa)

Istorie literară

1-“Scriitori olteni postrevoluţionari “, de Mihai Marcu.(Craiova ).

2-“Gib I. Mihăescu”de Emil Istocescu.( Drăgăşani).

3-“Sfântul Nicodim de la Tismana “, de Nicolae N. Tomoniu.(Tismana ).

Monografie, memorialistică şi jurnal literar

1-“ Mânăstiri şi schituri din judeţul Vâlcea“, de Eugen Petrescu.(Rm.Vâlcea ).

2-“O viaţă pe şantierele luminii “, de Marius Mălai.(Cluj-Napoca ).

Teatru

1-“Teatru”, de Ion Constantinescu. (Cluj-Napoca ).

2-„Teatru”, de Doru Moţoc (Rm.Vâlcea )

Eseu

1-“Pragul de sus “, de Dumitru Velea.(Petroşani ).

Datorită numărului mare de cărţi bune apărute şi primate de Liga Scriitorilor, comisia a hotărât să premieze mai mulţi autori şi volumele lor. Cărţile viitoare ale autorilor premiaţi vor fi publicate de editura”  DACIA xxi” în colecţia DUO a Ligii Scriitorilor.

În două săptămâni va fi anunţată LISTA PREMIAŢILOR.

Al.Florin Ţene

Preşedintele Ligii Scriitorilor din România

Maria Marin:,,La cenaclul”Artur Silvestri “al Ligii Scriitorilor din România Medalionul literar ”Borna de aur din frontiera hărţii noastre sufleteşti- Bartolomeu Anania“,,

25 03 2011

Joi, 24 martie a.c. a avut loc, la Centrul Militar Cluj, şedinţa Cenaclului “Artur Silvestri “ al Ligii Scriitorilor din România deschisă de preşedinta cenaclului profesoara Antonia Bodea care a vorbit în cadrul medalionului literar ”Borna  de aur din frontiera hărţii noastre sufleteşti“ despre viaţa şi opera regretatului Bartolomeu Anania.

În continuare a urmat medalionul literar”Lumina cărţii “, unde s-a lansată antologia de autor “ Întoarcerea statuilor “ de Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România.Despre carte şi activitatea laborioasă a autorului au vorbit: Gavril Moisa, Ion Vădan, Marius Mălai, Antonia Bodea, Barbu Bălan şi Vasile B.Gădălin. În continuare poetul a citit din creaţiile sale, după care a dat citire Listei cu Premiile Ligii Scriitorilor.

Despre romanul “Cărările destinului “ de Toader T Ungureanu a vorbit Al.Florin Ţene şi Vasile B. Gădălin. Autorul şi-a destăinuit modul de abordare a subiectelor şi felul cum dă viaţă personajelor.

Ion Constantinescu a vorbit, sugestiv, despre recenta carte de poezii a medicului Iustinian Zegreanu, despre această carte a mai vorbit prefaţatorul ei Vasile Lechinţan după care poetul a vorbit despre activitatea cenaclului “Victor Papilian” pe care-l conduce.

În continuare Ionel Andraşoni a vorbit despre cartea “Olpret, Olpret, apă lină “, de Al.Cristea.

În cadrul medalionului literar ”Agora cărţilor “ Al.Florin Ţene a vorbit şi prezentat următoarele cărţi primate din ţară: “Personalităţi Române şi faptele lor-1950-2000 “, Vol 45, de C.T.Dârţu şi “ Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume“, de Ligya Diaconescu.

În încheiere a fost lansat numărul 10 al revistei literara”Agora literară “ a Ligii Scriitorilor din România, iar autorii care şi-au lansat cărţile au dat autografe numerosului public prezent la şedinţă.

Viitoarea şedinţă va avea loc, joi, 28 apriliem ora 17, la Centrul Militar Cluj.

Prof.Maria Marin

Agora literara nr.10

25 03 2011

>>>>>>>Agora literara nr.10