Gavril MOISA: AL. FLORIN ŢENE ŞI… „ÎNTOARCERA STATUILOR’’

25 03 2011

Fiecare întâlnire cu poezia lui Al. Florin Ţene

„înseamnă o sărbătoare a Cuvântului, o sublimare a spiritului”

(Petru Birău)

„…pentru că este printre puţinii umanişti din zilele noastre care are idei personale” (Melania Cuc).

Criticul  Mircea Popa, afirma că Al. Florin Ţene „rămâne un poet al  teluricului şi al logosului esenţializat, care se construieşte pe sine pe linia marilor valori ale poeziei naţionale, într-o armonioasă ipostază a durabilităţii”. „Deşi poet prin vocaţie, el este un scriitor complex şi neliniştit (poezie, proză, teatru, critică literară şi teatrală, interviuri, ş.a.), ce se detaşează printr-un stil personal, prin forţă, realism şi originalitate atât în poezie cât şi în proză. INSULA VISCOLULUI, este romanul de maturitate dar şi cel care dă măsura  întregii sale capacităţi de epicizare” (Constantin Cubleşan).

Poezia lui Al. Florin Ţene, nu este o poezie creată, ci una simţită, inspirată şi izvorită din trăirile şi orizonturile sale  spirituale. Întotdeauna poeziile sale, au o prospeţime aparte, o vibraţie şi puritate specifică sufletului său modelat de farmecul şi frumuseţea plaiurilor natale vâlcene, au un ton solemn sau grav, patetic sau melancolic, uneori fiind simple exaltări ale sufletului său, de o deosebită sensibilitate, sau rezultatul unor meditaţii sau reflecsii  profunde ale universului său poetic, mereu nou şi în căutare de noi aspecte de interes.

Al. Florin Ţene are un har aparte şi „suferă” de un debit verbal şi de inspiraţie nelimitată, dată  de Creator, numai unor oameni aleşi(stigmatizaţi), care au talentul de a face din orice lucru o artă, sau o bucurie sufletului. >>>>>>>>>

Maria Marin:,,Lansarea antologiei de autor “Întoarcerea statuilor “ de Al.Florin Ţene”

20 03 2011

Zilele acestea a apărut la Editura “DACIA xxi “ antologia de autor “Întoarcerea statuilor-70 de poeme “ de Al.Florin Ţene. Cartea cuprinde selecţiuni din cele 12 volume de poezii apărute până în prezent, în ţară şi străinătate. Este vorba de 70 de poeme reprezentând, simbolic, 70 de ani pe care îi împlineşte poetul în vara anului viitor.

Volumul apărut în condiţii grafice şi  tipogrefice deosebite mai conţine curriculum vitae şi referinţe critice ( selectiv ), în care descoperim semnăturile unor mari scriitori şi critici literari, printre care:Mihai Beniuc, Dan Deşliu, Alex.Ştefănescu, Nina Cassian, Maria Banuş, Mircea Zaciu, Valentin Taşcu, Florea Firan, Stan V. Cristea, Miron Radu Paraschivescu, Marian Barbu,  dar şi clujenii, C.Zărnescu, C.Cubleşan, Adrian Ţion, Ion Cristofor, care scrie că Al.Florin Ţene este o voce “complexă ce cultivă, uneori, un stil solemn şi grav în poeme ce exaltă valorile perene ale culturii şi istoriei româneşti(…). Al.Florin Ţene traversează prin ultimul său volum o oră fastă a destinului său poetic. “, iar Ion Vădan subliniază:”şaptezeci de poeme, şaptezeci de ani, şaptezeci de statui ce se întorc la zămislitorul lor, pe un drum al emoţiei şi al creaţiei din totdeauna. “

Lansarea acestei cărţi are loc joi, 24 martie, a.c.orele 16, la Cercul Militar în cadrul şedinţei cenaclului literar “Artur Silvestri “ al Ligii Scriitorilor Români.Despre volum vor vorbi: prof.Antonia Bodea, preşedinta cenacluilui, Gavril Moisa, secretarul general al Ligii Scriitorilor şi Ion Vădan, directorul Editurii”DACIA xxi “.

Prof.Maria Marin

 

Al Florin ŢENE:,,ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI DIN ÎNTREAGA LUME”

14 03 2011

Iniţiativa  scriitoarei Ligya Diaconescu şi a revistei „Starpress 2011”, din Canada, în colaborare cu Andrada Victoria Diaconescu, de a publica  „Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume”, a izvorât din dorinţa de a face cunoscute cercurilor iubitoare de cultură, şi nu numai, din întreaga lume, scriitori români trăitori pe meridianele lumii. Lucrarea apărută în format A4, cuprinde 52 de poeţi şi prozatori, în 225 de pagini, cu creaţii scrise în limba română, dar traduse şi în limba engleză de către autoarea antologiei şi de Mariana Gheorghe, din Vancuver (Canada). Parafrazând pe Eugen Lovinescu pot spune că cei cuprinşi în această amplă lucrare nu sunt numai talente remarcabile, ci şi puncte din frontiera hărţii noastre sufleteşti.

Această antologie a apărut şi ca urmare a „Concursului Internaţional de Poezie” pentru românii din întreaga lume „Starpress”, iniţiat de Ligya Diaconescu din România şi George Filip din Montreal, aşa cum ne informează poetul în „Cuvânt înainte”.

Tot ca o prefaţare a acestei ample lucrări, scriitoarea Cezarina Adamescu (redactor la Agero, Stuttgart, Germania) subliniază că această antologie este o „călătorie prin patria neasemuită a cuvintelor”, în timp ce Adalbert Gyuris (Germania) spune că lucrările publicate sunt „gânduri alese”, iar cunoscutul scriitor Octavian Curpaş din Phoenix (Arizona) detaliază rolul amplei lucrări, spunând că ea este „o şansă la universalitate pentru autorii români ai timpului nostru”, pentru ca Lucreţia Berzintu (Israel) să conchidă că Ligya Diaconescu „a creat acest buchet de flori de pretutindeni…”.

Fiecarui autor cuprins în antologie i se rezervă patru pagini în care sunt publicate datele biobibliografice, fotografia şi creaţiile, în limba română şi în engleză. >>>>>>>>>

Al.Florin Ţene:,,Nominalizările pentru premiile Ligii Scriitorilor Români”

9 03 2011

Urmare   propunerii venite din partea unor membrii ai Comitetului Director al Ligii Scriitorilor Români, începând din acest an, organizaţia noastră profesională va acorda premii autorilor ale căror cărţi au apărut cu un an în urmă.

Acum, datorită faptului că vom acorda premii pentru prima dată, în acest context comisia formată din scriitori, membrii ai Ligii Scriitorilor, a luat în considerare cărţile apărute şi piesele de teatru, din ultima perioadă, de când s-a înfiinţat organizaţia noastră, şi sosite pe adresa Ligii.

Nominalizările s-au făcut indiferent din ce organizaţie profesională fac parte autorii: Liga Scriitorilor, Uniunea Scriitorilor sau alte asociaţii scriitoriceşti. Motivul fiind, că aceste cărţi au fost scrise pentru cititorii români, în interiorul literaturii române, şi nu pentru o anume asociaţie scriitoricească, sau grupare. Din principiu Liga Scriitorilor Români  nu agreează partizanatul, exclusivismul şi vedetismul.În continuare prezentăm LISTA NOMINALIZĂRILOR pentru PREMIILE LIGII SCRIITORILOR.

>>>>>>>>

Al.Florin Ţene:,,Prima şedinţă a cenaclului “Artur Silvestri “ al Ligii Scriitorilor Români”

9 03 2011

În după amiaza zilei de 24 februarie a.c. la Centrul Militar din Cluj-Napoca a avut loc prima şedinţă a cenaclului “Artur Silvestri “ al Ligii Scriitorilor Români, condusă de preşedinta cenaclului prof.Antonia Bodea şi vicepreşedinţii Gavril Moisa şi Vasile B.Gădălin, în prezenţa unui mare număr de scriitori şi iubitori de literatură.

Şedinţa a fost deschisă de preşedinta cenaclului care în discursul său a subliniat  importanţa înfiinţării acestui for cultural, deschis tuturor scriitorilor, indiferent din ce organizaţie profesională fac parte, având în vedere să fie invitaţi la şedinţele cenaclului membrii Ligii Scriitorilor din diasporă, în scopul promovării culturii clujene, în perspectiva obţinerii statutului de Capitală Europeană a oraşului nostru, în anul 2020.

La invitaţia profesoarei Antonia Bodea, a luat cuvântul scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor, care în cuvântarea sa a subliniat obiectivele Ligii Scriitorilor în anul acesta şi în perspectivă privind realizarea “Acordului de înţelegere “ cu Editura “DACIA xxi “, condusă de scriitorul Ion Vădan. Obiective privind editarea Dicţionarului membrilor Ligii Scriitorilor, realizarea colecţiei DUO a scriitorilor din asociaţia noastră şi sprijinirea prin editarea cărţilor premiate de Liga Scriitorilor.În acest context au mai vorbit: Claudiu Iordăchescu, Marius Mălai, Aurel Vuşcan, Ioan Benche, Ion Constantinescu, Maria Tudose, Gavril Moisa, etc.În continuare preşedintele Ligii Scriitorilor a prezentat oaspeţii veniţi de la Baia Mare, membrii filialei din această localitate, scriitorii Mara Paraschiv, dr.Mihai Ganea şi poeta Ioana Ileana Şteţco.>>>>>>>>>

Karina Drăgaş:La Cenaclul ”Vasile Sav “ Medalionul literar “Memoria calendarului- Virgil Bulat şi Mircea Tudose“”

9 03 2011

Şedinţa cenaclului ”Vasile Sav “, din cadrul Centrului de Zi pentru vârstnici nr.2, ce a avut loc în data de 22 februarie a.c., a fost deschisă de Maria Bobină( coordonatorul centrului), care a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele cenaclului, care a prezentat ordinea de zi.

Astfel şedinţa s-a deschis cu medalionul literar ”Memoria calendarului-Virgil Bulat şi Mircea Tudose “, în cadrul căruia Maria Bobină a susţinut o comunicare foarte documentată despre viaţa şi opera lui Virgil Bulat. Despre acest autor aclimatizat la Cluj-Napoca şi care a participat de câteva ori la şedinţele cenaclului “Vasile Sav “a mai conferenţiat prof.Vasile Sfârlea.

În cadrul aceluiaşi medalion poeta Emilia Tudose ( soţia poetului Mircea Tudose ) a vorbit foarte sensibil şi la obiect despre viaţa şi opera celui cu care a împărţit bucuriile şi necazurile o viaţă întreagă.

Cu această ocazie a fost lansată antologia de versuri”Povara unei mari iubiri “ de Mircea Tudose. Despre acest poet omagiat a mai vorbit Vasile B.Gădălin, Antonia Bodea şi Al.Florin Ţene.

În continuare a urmat medalionul literar”Carte frumoasă cinste cui te-a scris “, în cadrul căruia preşedintele cenaclului a vorbit despre cărţile”Cărările destinului “de Toader T. Ungureanu, “Utopia umbrei “ de Geo Galetaru şi “Sinfonia luminii “, antologia cenaclului clujean “Octavian Goga “.

Cu acest prilej Al.Florin Ţene a prezentat şi a vorbit despre noua carte a inginerului Marius Mălai” O viaţă pe şantierele luminii “, care cu câteva zile în urmă a în cadul Balului Operei a primit distincţia Seniorul Cetăţii.Arătând, în continuarea cuvântării sale , că membrii cenaclului, ai Ligii Scriitorilor şi al său personal, se mândresc că Marius Mălai este membru al acestor două asociaţii.

A urmat medalionul poetic”Femeia metafora vieţii noastre “, dedicat apropiatelor sărbători: “Mărţişorul “şi “Ziua Femeii”  în cadrul căruia au citit poezii: Gheorghe Şoptirean, Vasile B.Gădălin, Maria Racolţea, Antonia Bodea,(care a citit o poezie de Bartolomeu Anania ) şi Marius Mălai.

În cadrul tradiţionalului medalion literar”Prin adevăr învingem o părere “, Aurel Vuşcan a vorbit foarte documentat despre Poetul Naţional-Eminescu.

Şedinţa s-a bucurat de un real succes din partea numerosului public care a sublinita prin aplauze fiecare reuşită a celor care au conferenţiat.

Viitoarea şedinţă va avea loc miercuri 30 martie.

Karina Drăgaş

Constelaţii diamantine Nr. 6/2011

9 03 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>Constelatii-diamantine-nr-6-2011 pdf.