Al.Florin Ţene:,,Cenaclul Vasile Sav-Medalionul literar-muzical OCTAVIAN GOGA LA EL ACASĂ”

28 04 2011

Manifestare prilejuită cu ocazia comemorării a 130 de ani de la naşterea poetului şi  73 de ani de la trecerea în eternitate.

            Când Clujul îşi deschidea ochii, în ziua de miercuri, 27 aprilie a.c., spălâdu-şi faţa cu lumina dimineţii, membri cenaclului literar “Vasile Sav “ din cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2( coordonator Maria Bobină ), Grupul vocal-instrumental”Speranţa“, condus de prof.Modest Vişoiu, şi o parte ai cenaclului”Artur Silvestri “, scriitori ce activează în filiala clujană a Ligii Scriitorilor, străbăteau într-un autocar bulevardele oraşului de la poalele Feleacului în drum spre Muzeul”Octavian Goga “din Ciucea. Având ca scop de a omagia pe “poetul pătimirii noastre “, cel ce se  năştea la 1 aprilie 1881 la Răşinari şi trecea în eternitate la 7 mai 1938.

            Autocarul înfăşura distanţele pe roţi, iar secvenţele imaginilor pe care le vedeam prin parbriz se constituiau într-un film documentar pe un fond muzical al “Anotimpurilor “de Vivaldi, ce le ascultam la staţia radio a autovehicolului..

            Prima oprire a fost la Primăria comunei Gilău unde profesorul Vasile Sfârlea, în faţa statuii voievodului Gelu ne-a vorbit despre importanţa istorică a acestuia. Etimologic, s-a emis ipoteza că numele Gilău ar fi un derivat de la Gelu. Conform cronicarului anonim al regelui Bela al IV-lea, voievodul Gelu ar fi murit la confluenţa pârâului Căpuş cu Someşul Mic, în timp ce se retrăgea din faţa hoardelor maghiare spre cetatea sa de la Dăbâca( ad castrum suum).După ce fiecare dintre noi am depus la monument câte o “floare a gândului “bun, am plecat mai departe spre ţinta propusă.>>>>>>>>>

Dorina Costea:,,A apărut cartea “Viaţa ca o punte “ de Titina Nica Ţene”

28 04 2011

La Editura “DACIA XXI “, în Colecţia DUAL, a apărut cartea ”Viaţa ca o punte “ de Titina Nica Ţene ( membră fondatoare a Ligii Scriitorilor Români), cuprinzând 30 de povestiri, structurată în două cicluri:”Pietre de-aducere aminte “şi “Bucuria întoarcerii în timp “.

            Imaginea epico-lirică a autoarei are la bază o recuzită exclusiv rememorativă. Prozele sale concise, şlefuite până la cristalizare, sunt imagini trăite de-alungul vieţii, în care amintirea lucrează cu fervoare, dând la iveală lumina unor teme şi simboluri dintr-un timp întunecat, dar care pentru copilul de atunci era înţeles ca  frumos, prin naivitatea copilăriei, şi azi reverberând în nostalgie.

            Stilul dens, ca o lumină a cristalului şlefuit până aproape de perfecţiune, ne descoperă o naraţiune cu o inteligentă regie a mişcării, iar trăirile sincere alternează între transcrierea lor într-un real perceput de copilul de atunci şi surprinderea evanescenţelor.

            Despre o parte din aceste povestiri în “România Literară “ cunoscutul critic literar Alx. Ştefănescu scria, pe bună dreptate:”Amintiri din copilărie pe care autoareaşi-a petrecut-o, ca atâţia alţi scriitori români, la ţară. Ea nu imită însă pe nimeni. Modestă, cuviincioasă, plină de duioşie, ne câştigă simpatia, tocmai prin această “ cuminţeniea pământului “.

            Povestirile sunt legate între ele nu numai prin o succesiune de evenimente, începând din copilărie şi până în momentul devenirii autoarei bunică, dar şi prin stil, procedeu narativ caracterizat  mai ales printr-un fel comun de a privi viaţa, fiind produsul unei acuităţi analitice, oscilând între seriozitate şi joc. >>>>>>>>>

Al.Florin ŢENE:,, A apărut primul Anuar al Ligii Scriitorilor Români”

28 04 2011

Sub egida Filialei Timişoara-Banat a apărut la Editura EUROBIT-Timişoara, 2011, primul ANUAR al Ligii Scriitorilor Români, în coordonarea prof.Doina Drăgan, preşedinta Filialei Banat şi prep.univ.Andreia-Elena Anucuţa.

            Lucrarea în format A4 , cu 147 de pagini,  conţinând  un bogat cuprins se deschide cu o prefaţă semnată de Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor din România în care se subliniază importanţa crestomaţiei în oglindirea activităţii unei organizaţii profesionale dăruită culturii române.

            Acest anuar cuprinde chitesenţa unor activităţi în domeniul culturii, inclusiv al scriitorilor bănăţeni. Şedinţele lunare ale cenaclurilor literare filialelor din ţară şi din Timişoara, lansările de cărţi, publicarea unor antologii la Timişoara şi Focşani, unele din acestea consemnate pe site-ul Ligii Scriitorilor din România, sunt jaloane spirituale care marchează “graniţele “ unui teriutoriu cultural ce trebuie luat în seamă, şi care, cu siguranţă, istoria culturii noastre le va înregistra.

            Volumul este structurat în zece capitole, în pus aflându-se “Prefaţa” şi un “Argument “semnat de coordonatorii acestei ample lucrări.

            În Capitolul I sunt publicate informări şi cronici literare apărute pe site-ul Ligii Scriitorilor Români, în perioada 06.02.2009-06.02.2011.Aici descoperim semnăturile Doinei Drăgan, sub articole ce oglindesc activitatea filialei Banat, sau cronici la cărţile lui Titina Nica Ţene, Al.Florin Ţene, Damian Ureche, Lucia Anucuţa, Ion Murariu, Dorin Irimieş, Î.P.S.Dr.Nicolae Corneanu,, Pavel Petroman, etc., sau relatări de la şedinţele cenaclului literar”Vasile Sav “, inclusiv de la “Simpozionul Internaţional-Identitatea culturală a tuturor românilor “, sau de la Festivalul Internaţional”Eminescu-Petofi “ din localitatea Dumbrăviţa.>>>>>>>>>>

CETATEA LUI BUCUR, NUMĂRUL 26, luna APRILIE, anul 2011

28 04 2011

cetatea-lui-bucur

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ,

filiala Bucureşti, în parteneriat cu

Asociaţia Română pentru Patrimoniu.

Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

Sumarul revistei  >>>>>>>>>

21 04 2011

                        Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă multă sănătate, iar în suflet Liniştea, Pacea şi Fericirea petrecerii acestor clipe alături de cei dragi. De Învierea lui Hristos să ne bucurăm cu toţii de împliniri duhovniceşti, pace, bună înţelegere, viaţă cu belşug şi sănătate.

                        Mireasma sărbătorilor Pascale să ne aducă zile frumoase şi multă iubire, alături de cei dragi.

                        Lumina Sfântă să vă călăuzească viaţa!

                       

                        Hristos a Înviat!

 

                        Al.Florin ŢENE

            Preşedintele Ligii Scriitorilor Români

Al.Florin ŢENE:,, Hristos a Înviat!”

21 04 2011

                                   Se aprinde-n inimă lumina

                                   Coborând în noi de Sus.

                                   Când sevele înverzesc tulpina

                                   Înviază-n suflete Iisus!

.

                                   Cântă pădurea-n mierle, prin copaci,

                                   Înseninând cerul spre apus

                                   De parcă au înflorit ogoarele de maci,

                                   Când înviază-n suflete Iisus.

.

                                   Cântă iarba în mieii de prin lunci

                                   O aud cum creşte şi prin sat,

                                   Când din Tainele Porunci

                                   Hristos a Înviat!

.

                                   Se aprinde-n inimă lumina

                                   Coborând în noi de Sus.

                                   Când sevele înverzesc tulpina

                                   Înviază-n suflete Iisus!

 

                                               Al.Florin ŢENE

Al.Florin ŢENE:,,A înviat Iisus”

21 04 2011

                  Lumea este în concurenţă cu ea

                  Şi mai puţin se uită spre Tine sus,

                  Tu, Doamne, eşti Călăuza mea

                  Când din morţi înviază Iisus.

.

                  Am un surplus de idei şi de har

                  Şi la picioarele Tale le-am pus

                  În numele veşniciei ca dar,

                  Când din morţi înviază Iisus.

.

                  Doamne ,aşi vrea  să recunoşti

                  Din mulţi pe mine cel ce-a dus

                  Crucea  în fruntea atâtor oşti

                  Când din morţi înviază Iisus.

.

                  Erai,Doamne,Mielul sacrificat

                  Pe Cruce,spre Golgota, în apus,

                  Mântuieşte lumea de acest păcat,

                  Când din morţi înviază Iisus.

.

                  Privesc în ochii Tăi şi-mi caut iertarea,

                  Pentru ateii căzuţi în păcat,Iisus

                    e vina „ ce luminează cărarea

                   Învierii  speranţei noastre Sus.

.

                  Lumea este în concurenţă cu ea

                  Şi mai puţin se uită spre Tine sus,

                  Tu, Doamne,eşti Călăuza mea

                  Când din morţi înviază Iisus.

 

                                   Al.Florin ŢENE

Peregrin în lumea afacerilor – Publicaţie economică editată de revista Agora literară trim. I – 2011

15 04 2011

>>>>>>>>>Peregrin în lumea afacerilor- supliment (pdf.)

Maria Marin:,,Cărţile lui Arur Silvestri şi Mariana Brăescu Silvestri lansate la Târgul de Carte GAUDEAMUS”

15 04 2011

            În seara zilei de joi, 14 aprilie a.c. în cadrul Tărgul de Carte “Gaudeamus “a avut loc lansarea cărţilor” Artur Silvestri-Aşa cum l-am cunoscut“, “Imperfecţiuni provizorii “ şi ”Îmi amintesc şi îmi imaginez “ de Mariana Brăescu Silvestri.

            În faţa unor numeroşi iubitori ai cărţilor scrise de regretatul scriitor  şi filozof Artur Silvestri şi ale Marianei Brăescu Silvestri au vorbit despre aceştia:Teodora Mândru, Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor, care a citit şi o poezie din volumul său”Ziua a şaptea după Artur “, scriitoarea Maria Vaida şi criticul literar Constantin Cubleşan.

                                                           

Prof. Maria Marin

LANSARE DE CARTE

10 04 2011

Doina Drăgan:,,PE TĂRÂMUL POVESTIRILOR ÎNTR-UN UNIVERS MIRIFIC”

5 04 2011

Întâlnirea din 02.04.2011 a membrilor Filialei Timişoara-Banat a Ligii Scriitorilor din România  a avut drept subiect lansarea cărţii :”Tiriplic , fiul mării, autor Constantin Sperlea, membru simpatizant al întâlnirilor noastre literare şi, s-a desfăşurat în colaborare cu revista Heliopolis şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş.

Doina Drăgan a făcut o scurtă apreciere a activităţii Domnului Constantin Sperlea cel care a fost prezent dar şi activ  la toate întâlnirile noastre încă de la înfiinţarea Filialei Timişoara-Banat a LSR.

Geo Galetaru a evocat activitatea culturală a Domnului Constantin Sperlea,năzuinţa acestuia de a deveni scriitor şi a  spus că volumul de debut, un basm, e o mică bijuterie narativă, cu o linie narativă simplă, bazată pe opoziţia bine- rău.  A luat cuvântul apoi Domnul Daniel Luca cel care a făcut şi o cronică, spunând :”Constantin Sperlea învăluie o familie cu aură de basm. Interesantă este opţiunea autorului pentru folosirea naraţiunii la persoana întâi, neobişnuită pentru un basm, dar care crează senzaţia de apropiere, de căldură.” Iosif Covaci care a studiat cuprinsul cărţii şi a făcut şi el o cronică a  remarcat:”Pe cuprinsul cărţii Constantin Sperlea, redă  cu deosebită sensibilitate o adevărată călătorie iniţiatică. O invitaţie la o lecţie de viaţă  creonată cu gingăşie, îndreptată atât asupra celor mici cât şi asupra  celor mari. Pe cuprinsul paginilor  fragilitatea şi duioşia reprezintă două elemente care insoţesc în permanenţă întreaga substanţă a povestirii.”. Valeriu Drumeş a  făcut câteva apropieri de alte cărţii celebre. Livia Ilc ău l-a felicitat pe  autorul iar Doamna Lucia Anucuţa  care şi-a exprimat nerăbdarea citirii cărţii  a felicitat autorul ,  spunând, că în carte se reflectă blândeţea şi  duioşia sufletească. În final autorul a  mulţumit  pentru aprecierile făcute, a explicat geneza cărţii, care cunoaşte o elaborare îndelungată  şi ne-a mărturisit  că în proiect mai sunt trei cărţi adresate copiilor.. Considerăm această întâlnire bine venită, în special că Domnul Constantin Sperlea  este coautor şi cărţii :”În durata veşniciei”. Dumbrăviţa 2009, care şi-a exprimat dorinţa de a deveni membru în LSR.

Doina Drăgan, Timişoara 04.04.2011.

Elisabeta IOSIF:,,CETATEA LUI BUCUR – O NOUĂ FAŢETĂ”

5 04 2011

Mai întâi doresc să spun, că iubesc formula unei cărţi sau a unei reviste scrise sau primite prin internet, pentru că aşa  se poate înconjura pământul – dar şi pentru că noutăţile şi informaţiile  vin spre noi mai repede decât înainte. Şi totuşi…îmi place o carte ce are mirosul cuvântului şi al literei tipărite, devenind , în cele din urmă o religiozitate răsfoirea unei cărţi sau a unei reviste, pagină cu pagină, simţind în fiecare filă prezenţa autorului şi a erudiţiei sale. Aşa cred că e bine  şi pentru revista noastră, să fie  în formă apropiată de carte. Noi , toţi – cei care am dat acel tribut al costului dar şi al valorii prin scris şi imagine am simţit acest lucru. Şi …mi-am amintit ce a însemnat pentru cei dintâi o asemenea apariţie a cărţii. Este vorba de acele cărti sfinte pentru care erau gata să plătească un fel de “taxă de protecţie” sau “impozit   de toleranţă”, precum creştinii din Spania maură, din acea vreme. Se făcea distincţie  astfel între cartea cu foile legate (codice)  şi scrierea pe sulurile de pergament, ca simbol al tradiţiei învăţării.  Judecătorul faptelor, Isus -era adesea  înfăţişat cu o carte în mână.Să nu uităm, că în heraldică simbolul cărţii deschise era reprezentat prin emblemele centrelor universitare. În Piaţa San Marco din Veneţia exista un leu care ţine între labe o carte. Simbolul cărţii are aceeaşi  semnificaţie peste tot pe glob reprezentând  înţelepciune şi  învăţătură.

Aş dori ca cititorul nostru să găsească ceva ce îi foloseşte şi în revista noastră. Ea are forma unei cărţi  cu  dimensiuni mai mari şi sper că veţi  găsiţi în ea o idee care va interesează, o informaţie dintr-un colţ de lume, o mărturisire, ca o viaţă, un fragment de poezie sau un gând de speranţă.

Elisabeta IOSIF

2 aprilie, 2011

>>>>>>>>>>>Cetatea lui Bucur -31 03 2011(1)