Dan Dorin Mustaţă:,,Eveniment editorial: GEAMĂNUL DIN OGLINDĂ, roman de Al.Florin ŢENE”

25 08 2011

            De curând a apărut romanul  “Geamănul din oglindă “ de Al.Florin Ţene, la editura Semănătorul, Bucureşti, 2011, cu o copertă realizată de scriitorul George Roca.În cele peste 200 de pagini autorul desfăşoară două acţiuni cu aceleaşi personaje în acelaşi timp.

            Evenimentele se derulează după anul 1990 printr-o rememorare a amintirilor a celor două personaje puse faţă în faţă, ca într-o oglindă.Introspecţia, suspiciunea reflexivă sunt procedeele la îndemâna autorului care le foloseşte pentru a ilumina faţa nevăzută a trecutului lor, din epoca ceauşistă, pentru a aduce în conştiinţă ipoteze verosimile asupra adevărului trăit de personaje.De fapt, Al Florin Ţene, un bun cunoscător al psihologiei maselor, aduce în plin plan revoltele maselor manipulate de viitorii baroni care în anii `90 erau în faza incipientă  a devalizării economiei naţionale.

            Cele două personaje principale, prieteni din copilărie, un ziarist, profesor la facultatea de jurnalistică din  Bucureşti, pe nume Constantin, şi celălalt scriitor şi critic literar, pe nume Florin, se întâlnesc după zeci de ani la Cluj timp de zece zile, perioadă în care se desfăşoară acţinea romanului.

            În cele peste 200 de pagini ale cărţii, structurată în zece capitole, autorul fiind un virtuos al decantării artistice şi al retrospectivei, reuşeşte să oglindească conflicte, surprinzând protagoniştii în rutina gestului cotidian. Prezentul e un pretext de a developa trecutul personajelor, o trapă a memoriei, dar şi a face cunoscute lucrările publicate de fiecare, detuctibil reale. În jurul lui Constantin şi Florin şi soţiile lor se încheagă o parabolă a scribului omniscient, a martorului care recuperează adevărul istoriei prin amintire. Confruntarea cu realul e un mod de a redeştepta mişcarea sufletească, de a-i verifica vibraţia.Descoperim în acest roman un filon al biografiei autorului în tangenţă cu societatea şi lumea scriitoricească.

            Fiecare capitol din cele zece are câte un motto din Biblie adecvat acţiunii care urmează.

            Surpriza apare la sfârşitul romanului. Cele două personaje, de fapt, este doar unul singur, “geamănul “ celuilalt, oglindit în propria lui operă şi care se  redescoperă privindu-se în oglinda de la toaletă.

            Romanul “Geamănul din oglindă “, alături de celelate romane ale lui Al.Florin Ţene,”Chipul din oglindă “, “Insula viscolului “ şi “Orbul din Muzeul Satului “, se constituie într-o frescă a societăţii româneşti din secolul XX.

            Cu acest roman, putem spune că avem în Al.Florin Ţene, cu siguranţă, un romancier complet.

                                                           

                                                                   

Karina Drăgaş:,,În organizarea Ligii Scriitorilor din România Festivalul interjudeţean de poezie”Ioan Budai Deleanu “ Prima ediţie”

20 08 2011

            În organizarea Ligii Scriitorilor Români, a Colegiului Tehnic Agricol “Alexandru Borza “ din Geoagiu, jud.Hunedoara, a Cenaclului Epigramiştilor Olteni, şi cu participarea membrilor Ligii Scriitorilor din judeţele Hunedoara, Cluj, Bistriţa, Argeş şi Dolj, are loc în data de 27 august, începând cu orele 10, în frumoasa sală a bibliotecii Colegiului, primul Festival Interjudeţean de poezie “Ioan Budai Deleanu “, cu prilejul comemorării a 191 de ani de la trecerea în eternitate.

            În programul festivalului sunt prevăzute mai multe acţiuni; printre care conferinţa “Ioan Budai Deleanu promoter al promovării limbii literare române “, susţinută de scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor Români, acordarea premiilor poeţilor care au participat la concursul de poezie, lansarea Antologiei de poezie editată cu acest prilej, întocmită de poetul Claudiu Şimonaţi, lansarea mai multor cărţi semnate de Petre Gigea-Gorun, Any Drăgoianu, Titina Nica Ţene, Al.Florin Ţene, etc., şi vizitarea comunei Cigmău unde s-a născut autorul “Ţiganiadei “.

 

Karina Drăgaş

A apărut NUMĂRUL 30, luna AUGUST, anul 2011, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

19 08 2011

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>

Antonia Bodea:,,Eveniment editorial”

19 08 2011

Lansarea Dicţionarului Ligii Scriitorilor Români

                                               Volumul I

    

            Joi, 25 august, a.c. la orele 17,  la Cercul Militar din Cluj-Napoca, Sala Armelor, are loc lansarea  primului volum al Dicţionarului Ligii Scriitorilor Români. Manifestarea se desfăşoară în cadrul şedinţei lunare a cenaclului literar ”Artur Silvestri “.

            Despre acest volum vor vorbi Anda Dejeu, autoarea dicţionarului, scriitorul Ion Vădan, directorul Editurii DACIA xxi, care a editat această amplă lucrare, prof.Antonia Bodea, preşedinta cenaclului, şi Al Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor Români, care scrie în prefaţa Dicţionarului că această amplă lucrare biobibliografică este un instrument necesar în cunoaşterea activităţii Ligii, dar şi un mijloc de evaluare contributivă şi colectivă a tuturor membrilor, un bilanţ necesar şi binevenit. Prin membrii Ligii Scriitorilor Români din străinătate, va fi cunoscută mai în profunzime cultura românească, parte integrantă a Culturii Europene şi Mondiale.

           

 Prof.Antonia Bodea

Gabriela CONACHI:,,SCRIITORUL AL FLORIN TENE A DEVENIT MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI ROMANO-AMERICANE (ARA)”

12 08 2011

Urmare activităţii sale de peste 55 de ani în domeniul creaţiei literare şi de  promotor cultural, publicând până în prezent 44 de cărţi şi mii de articole de critică literară, eseuri, analize economice, reportaje, interviuri şi anchete sociale, înfiinţând cenacluri literare în diferite oraşe ale ţării, (ce funcţionează şi astăzi), reviste literare, inclusiv Liga Scriitorilor Români cu cele 30 de filiale în ţară şi străinătate.  

Al.Florin Ţene a fost primit în Academia Americană Română (A.R.A.), ca membru corespondent, urmare a recomandărilor unor prestigioşi scriitori, oameni de cultură şi academicieni, din străinătate şi din ţară.

Academia Americană Română a fost fondată în anul 1975 în California de către un grup de intelectuali români cu domiciliul în Statele Unite ale Americii, contrapondere  la Academia Română care primea în rândurile sale activişti ai Partidului Comunist Român fără operă, compromiţând-o.

A.R.A, din 1975, a avut membri de onoare, printre personalităţi foarte bine cunoscute cum ar fi: scriitorii Eugen Ionesco şi Virgil Ghiorghiu, filosoful Mircea Eliade sau George E Palade( Premiul Nobel pentru fiziologie. ).

Subliniem faptul că din această Academie, având ca preşedinte şi director executiv pe prof.univ. Ion Paraschivoiu (Canada) fac parte mulţi oameni de ştiinţă şi de cultură români din diasporă şi din România, printre care: Augustin Buzura,  dr. Ilie Rad, dr. Ioan Ţepelea, prof. Alain Bencon (Franţa ), Rev.Gheorghe Calciu-Dumitreasa, prof. George Palade (Premiul Nobel), dr. Dumitru Prunariu (Astronaut), prof. Ladis K. Kristof (USA), prof. Willy, P.J. Legros (Belgia), acad. Virgil Constantinescu, Dr.Jon Cepoi (USA ), Acad.Gabriel Ţepelea, etc.

Prof. Gabriela CONACHI

 

Informare pentru membrii Ligii Scriitorilor ce n-au fost cuprinşi în volumul I al Dicţionarului Ligii Scriitorilor

1 08 2011

            Aşa cum aţi fost informaţi a apărut volumul I al DICŢIONARLUI BIOBIBLIOGRAFIC al Ligii Scriitorilor Români.În acest tom sunt cuprinşi 200 de membri.

            Pe cei cuprinşi în acest dicţionar îi rugăm să anunţe editura câte exemplare comandă.

            În acest context vă informăm că s-a început lucru la volumul 2 în care vor fi cuprinşi scriitorii care nu au fost cuprinşi în volumul I.

            De aceea vă rugăm, cei care nu vă regăsiţi în acest volum, să trimiteţi cât mai urgent, Fişa de Scriitor actualizată, fotografii, coperţi de cărţi, etc, pe adresa Editura DACIAxxi, str.Constanţei nr.7. Cluj/Napoca, sau prin e-mail: andadj@yahoo.com, sau editura@daciaxxi.ro

            Intenţionăm ca volumul 2 să iasă până în luna noiembrie a.c.

            Rugăm pe preşedinţii de filiale să anunţe pe membrii care nu sunt cuprinşi în volumul I să trimită cât mai urgent cele solicitate.

            Mulţumim.

            Preşedinte ,

            Al.Florin Ţene

Karina Drăgaş:,,Sub egida Ligii Scriitorilor Români -Triptic cultural la Cenaclul literar”Artur Silvestri “ ( Galerie foto „

1 08 2011

            În după amiaza zilei de joi, 28 iulie a.c. în organizarea Ligii Scriitorilor Români, Filiala Cluj, a avut loc la Cercul Militar, Sala Armelor, un triptic cultural ce a cuprins următoarele manifestări artistice şi culturale:

            -Lansarea cărţii de poeme a scriitorului Iulian Patca”Să vi şi mâine “, care a debutat cu un recital de excepţie susţinut de Nazarica Moldovan, ce a recitat poezii din volumul sus amintit, atât în limba română, dar şi în spaniolă. În continuare a vorbit despre aceast deosebit volum Al.Florin Ţene ce a subliniat în cuvântarea sa, că “ Să vi şi mâine“ ne descoperă un poet de o sensibilitate deosebită. Pe aceaşi notă a continuat Mirel Liviu Rusu, şeful Cercului Militar, Antonia Bodea şi Ioan Benche.

            -În a doua parte a programului s-a desfăşurat şedinţa Cenaclului literar” Artur Silvestri“, care s-a deschis cu medalionul literar ”Memoria calendarului-Ioan Budai Deleanu “, de la moartea căruia se împlinesc 191 de ani.Despre autorul “Ţiganiadei” a vorbit  preşedintele Ligii Scriitorilor şi prof.Antonia Bodea.

            În cadrul medalionului literar ”Cu toate pânzele sus “ au fost prezentaţi scriitorii Antonia Bodea şi Valeri Toderici.Despre viaţa şi opera acestora au vorbit:Al.Florin Ţene, Ioan Bench şi Ionel Andraşoni. După care autorii au citit din lucrările lor.

            În ultima parte a acestui program bogat, am avut oaspeţi deosebiţi pe scriitorul Ion Vădan, directorul editurii DACIAxxi şi pe autoarea Dicţionarului bio-bibliografic al Ligii Scriitorilor Români, volumul I, Anda Dejeu.Aceştia au prezentat Dicţionarul” în care se regăsesc 200 de membri ai Ligii Scriitorilor, urmând ca în volumul II să fie cuprinşi ceilalţi membrii ai acestei organizaţii profesionale.

            Ion Vădan a vorbit detailat despre proiectele iniţiate în colaborare cu Liga Scriitorilor, privind editarea de antologii pe teme diferite şi cărţi de autor în colecţia Duo.

            Această amplă manifestare literar- culturală s-a bucurat de un real succes din partea numerosului pub

Mariana Strungă : “O LACRIMĂ DE SAFIR” MENITĂ DE A MĂRTURISI ETERNITĂŢII VIBRAŢIILE UNUI SUFLET OMENESC CIRCUMSCRIS VREMELNICIEI

1 08 2011

 

 

 

                            

ANUARUL  LIGII SCRIITORILOR DIN ROMANIA  FILIALA TIMIŞOARA BANAT NR.1. Coordonatori: Prof. DOINA DRĂGAN şi Prep. Univ. ANDREIA-ELENA ANUCUŢA.- TIMIŞOARA 2011.

      

Anuarul Nr. 1 al Filialei Timişoara Banat, a Ligii Scriitorilor din România, cuprinde 10 capitole, precedate de un Cuvânt înainte (prolog) intitulat ”ANUARUL FILIALEI BANAT AL LIGII  SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA- OGLINDA UNEI ACTIVITĂTI  DĂRUITĂ CULTURII ROMÂNE“ semnat de preşedintele Ligii Scriitorilor din România Al. Florin Ţene şi un Argument aparţinând coordonatorilor prof. Doina Drăgan şi prep. univ. Andreia-Elena Anucuţa.

 Coperta 1-roz-albă (în degrade) cu titlul scris cu roşu –sângeriu (sudori de sânge) conţine şi brendul (emblema) LSR-Filiala Banat: trei figuri geometrice, despărţite, neîmbinate, un spaţiu  bipolar lăsând posibilitatea absorbirii energiei latente, dar şi a constituirii  celui de al patrulea pătrat roz-alb. Să fie oare vorba de identificarea  celor patru straturi (nivele) de cultură a  spaţiului banatic?

 Coperta IV- conţine un citat din Prolog- semnat de preşedintele LSR Al. Florin Ţene şi o fotografie elegantă cu cele două coordonatoare Doina Drăgan şi Andreia-Elena Anucuţa. ISSN 2247-1146   ISSN-L 2247-1146.   

 

        I Unul din reprezentanţii primului nivel   este Aurel Contrea Senior (1895-1968) cunoscut ca scriitor care  a lăsat Banatului şi ţării mărturii de o  inestimabilă valoare mai ales în ciclul Pagini Bănăţene- unde vorbeşte  despre cenaclul „Altarul cărţiilăsând posterităţii trei  dintre procesele verbale ale acestuia: (8 V 1936; 15 V 1936; 17 V 1936) Tot în acest ciclu autorul menţionează diverse aspecte din activitatea Societăţii Scriitorilor Români din Banat,  şi scrie despre activitatea Societăţii Scriitorilor Români din Banat înfiinţată în 25 III 1934, prezentând  momente şi actualităţi.  (şi mă refer la volumul Seniorului Aurel Contrea intitulat ”Scrieri”, apărut la Editura Eurostampa 2007, Timişoara, ediţie îngrijită de Aurel junior şi Florin Contrea, cei doi fii ai autorului.    >>>>>>>>>>>