Antonia Bodea:La cenaclul literar ”Artur Silvestri “ – Acordarea premiilor concursului de poveşti “Universul copiilor“

30 09 2011

Şedinţa cenaclului literar “Artur Silvestri “, din cadrul Filialei clujene a Ligii Scriitorilor, din data de 29 septembrie a.c., ce a avut loc la Cercul Militar, Sala Armelor, a avut o bogată ordine de zi, având ca invitaţi de onoare pe traducătoarele franceze Marily Le Nir, care a trades în franceză “Jurnalul fericirii “de Nicolae Steinhard, şi Mirela Ferraiuolo.

Lucrările au fost deschise de prof.Antonia Bodea, preşedinta cenaclului care a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor Români, care, aşa cum a intrat în tradiţia cenaclului, a făcut un raport privind activitatea Ligii de la ultima şedinţă a cenaclului din luna august, până în ziua de azi, subliniind printre altele apariţia antologiei de poezie “Lumina cuvintelor “, întocmit de Claudiu Şimonaţi, apărută cu ocazia Primului Festival de Poezie ”Ioan Budai Deleanu “, organizat de Liga Scriitorilor la Geoagiu în colaborare cu Ligeul “Alexandru Borza “.

În continuare poeta Raveca Vlaşin a înmânat premiile copiilor care au participat la concursul “Universul copiilor “, concurs organizat de scriitoarea Simina Silvia Şcladan în colaborare cu Liga Scriitorilor din România. În continuare a prezentat antologia “Universul poveştilor “, conţinând creaţiile copiilor participanţi la concurs şi povestiri de autori consacraţi în acest domeniu. Din Cluj-Napoca a primit premiu elevul: Iconar Petru Gabriel.A  încheiat cuvântarea sa, Raveca Vlaşin, cu un citat din prefaţia la antologie, semnată de Al.Florin Ţene ”Disponibilităţile imaginative ale autorilor din această frumoasă şi interesantă antologie, stimulate de gustul pentru mister şi esoterism, se bizuie pe multă imaginaţie şi ceremonie a textului, pe un instinct ritualic, fantastic şi narativ adică, specific copiilor.“

A urmat medalionul literar “ Carte frumoasă cinse cui te-a scris“, în cadrul căruia a fost lansat volumul de poezii “Iluzii suspendate “ de Carmen Alexandra.Despre carte au vorbit Radu Creţu, Iulian Patca, Antonia Bodea, Maria Raciolţea, Vasile B. Gădălin şi Ioan Benche.

În încheierea şedinţei invitatele oaspetele cenaclului, doamnele traducătoare Marly Le Nir şi Mirela Ferraiuolo au vorbit despre activitatea lor de traducătoare din literatura română.

Şedinţa sa bucurat de un real succes din partea unui numeros public iubitor de literatură.

Viitoarea şedinţă va avea loc în data de joi, 27 octombrie, orele 17, la Cercul Militar.

Prof.Antonia Bodea

 

           

Karina Drăgaş:La cenaclul ”Vasile Sav “- Medalionul literar “Mai vine toamna pe la noi… “

29 09 2011

În cadrul Centrului de Zi pentru Vărstnici nr.2 ( coordonator Maria Bobină ) a început, după o vacanţă de două luni, activitatea Cenaclului literar “Vasile Sav “.

Şedinţa a fost deschisă de scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele cenaclului, care a informat pe cei prezenţi despre activitatea membrilor cenaclului pe timpul vacanţei.

 După scurta informare s-a desfăşurat medalionul literar “Carte frumoasă cinste cui te-a scris “, în cadrul căruia a fost lansat volumul de versuri “Versuri şi visuri “ de V.Puiu Sfârlea. Despre carte şi autor a vorbit preşedintele cenaclului, după care autorul a citit din poeziile cuprinse în volum.

În continate a urmat medalionul literar “Mai vine toamna pe la noi… “, în cadrul căruia au citit din creaţiile lor: Maria Racolţea, Gh.Şoptirean şi Al.Florin Ţene.

Medalionul “Prin adevăr învingem o părerte-Roşia Montană “, în cadrul acestuia a vorbit doamna Maria Buruiană despre exploatarea minieră şi ecologie, făcând aluzie şi la versurile”Munţii noştri aur poartă/ Noi cerşim din poartă-n poartă! “.

Şedinţa viitoare v-a avea loc miercuri 26 octombrie.

 

                                                                                    Karina Drăgaş

Al.Florin ŢENE:,,EVENIMENT DEOSEBIT LA ACADEMIA ROMÂNĂ, FILIALA CLUJ”

27 09 2011

În după amiaza zilei de 26 septembrie a avut loc la Academia Română, Filiala Cluj,  omagierea profesorilor universitari: dr.Florea Marin şi a doamnei dr.prof.univ. Ştefania Kory Calomfirescu. În prezenţa a unor academicieni, printre care Dumitru Protase, a unor somităţi din domeniul medicinii clujene, profesori universitari şi a unui public select, despre cei doi au vorbit prof.univ. dr.doc.Dumitru Dumitraşcu, scriitorul Al.Florin Ţene, membru corespondent al Academiei Americană Română şi prof.univ.dr.Mircea Birţ.

Redăm mai jos cuvântarea scriitorului Al.Florin Ţene.

 

            Două oglinzi paralele: Profesorii FLOREA MARIN şi Ştefania Kory Calomfirescu

 

Cartea monografică scrisă dr.Ştefania Kory Calomfirescu, intitulată  “Profesorul Florea Marin şi Şcoala de Medicină şi Farmacie Clujană”, apărută la Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, şi primită cu dedicaţie de la distinsa profesoară,  se înscrie în tipul de studiu ştiinţific amplu  asupra istoriei medicinei şi farmaciei clujene în centrul căruia se află medicul, profesorul şi istoriograful Florea Marin în tangenţă cu mediul ştiinţific, social, politic şi medical de-alungul unei cariere de succes.

Structurată pe principiu unei convorbiri  despre viaţa sinuasă, dar laborioasă, a celui care, cum scrie distinsa autoare, este ”În rândul oamenilor de cultură din centrul universitar clujan domnul Profesor Florea Marin binecunoscut drept cel mai mare istoriograf al învăţământului medical clujan“, cartea se deschide programatic cu un motto-u din discursul rostit de Iuliu Haţieganu la şedinţa solemnă de deschidere a anului universitar 1941-1942:” Noi nu avem nevoie falsificăm adevărulnoi nu vrem facem din istorie propagandăci răspundem cu adevărul ştiinţific, căci numai adevărul putere ştiinţei, iar dreptatea şi adevărul înving întotdeauna“.Interviul este o rememorare cu “documentele pe masă “, cum se spune, în ordine cronologică derulându-se amintirile şi faptele despre personalităţile care au avut tangenţă cu respondentul.

Cărţile profesorului Florea Marin sunt un produs al unui om dăruit trup şi suflet cercetării cu acribie în documente şi arhive, ele ne revelează capacitatea de cercetător al acestei personalităţi.Vasile Băncilă, un exeget al lui Lucian Blaga, spunea:”Când întâlneşti oameni buni, ei te transfigurează şi pe tine. În ziua aceea şti că în univers s-a născut o nouă constelaţie. “ În această perspectivă am abordat cartea despre care facem vorbire.

>>>>>>>>>>>>>

Al.Florin ŢENE: Distincţii acordate de Liga Scriitorilor Români la ediţia XXII a Festivalului ”Eterna Epigramă”

26 09 2011

Ca în fiecare toamnă ”când se numără bobocii “, de două zeci doi de ani Cenaclul Epigramiştilor clujeni “Satiricom “ numără…câştigătorii la concursul de epigrame pe care-l organizează anual, pe diferite teme.

Anul acesta “recolta” a fost bogată, cu participarea epigramiştilor din mai toate zonele ţării, din Statele Unite ale Americii, Israel, Republica Moldova, etc.

Într-un cadru festiv la Casa de Cultură Municipală Cluj-Napoca, în data de 24 septembrie a.c., au fost acordate numeroase premii din partea organizatorilor. Liga Scriitorilor, prin preşedintele ei, scriitorul Al.Florin ŢENE, a acordat patru distincţii următorilor scriitori umorişti şi epigramişti: Diploma de Excelenţă a fost înmânată epigramistului Marian Popescu, unul din ctitorii Cenaclului “Satiricom “ şi preşedintelui Uniunii Epigramiştilor Români, domnul George Corbu.

Cea mai înaltă distincţie a Ligii Scriitorilor Români VIRTUTEA LITERARĂ, care se acordă pentru întreaga operă şi pentru personalitatea autorului din punct de vedere moral, spiritual şi  implicarea acestuia în promovarea culturii naţionale, a fost primită de   scriitorii Gavril Moisa şi Cornel Udrea.

În cuvântarea sa, ţinută după acordarea distincţilor, Al.Florin ŢENE a subliniat, spunând că aceste distincţii se constituie în borne ale graniţei spiritualităţii româneşti.

În încheierea acestui spectacol epigramistic a urmat un recital muzical susţinut de un grup de elevi de la Liceul de Muzică. Însă, surpriza serii a fost recitalul mezzosopranei Lavinia Bocu, un regal al muzicii culte, care încă o dată se confirmă faptul că această tânără interpretă, absolventă a Conservatorului “Gheorghe Dima “, este o mare interpretă a muzicii clasice.

 Al.Florin ŢENE

Agora Literară nr.12

26 09 2011

>>>>>>Agora literara 12 pdf.

CONSTELATII DIAMANTINE Nr.13

22 09 2011
Colectivul de redacţie vă doreşte lectură plăcută!

Redactor-şef,

Doina Drăguţ

Dan Dorin Mustaţă:,,Eveniment editorial :“Autoritatea adevărului – adevărul autorităţii”- interviuri cu Al.Florin ŢENE”

12 09 2011

 

 

După cartea de interviuri „ Cu inima în palmă „ de Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor Români, ce a văzut lumina tiparului la Editura „ Contrafort “ anul trecut, la Craiova, acum câteva zile a apărut un al doilea volum cu ample interviuri, în număr de şase, date de Al.Florin Ţene,  scriitorilor din ţară şi diasporă:Mariana Cristescu, George Roca (Australia), Ionuţ Caragea (S.U.A), Monica Mureşan, Menuţ Maximinian şi Costel Iftinchi.Interviuri publicate pe parcursul acestui an în “Confluenţe Româneşti “( S.U.A), ”Cuvântul liber“( Târgu Mureş), Radio Cultural, “Citadela “( Satu Mare) şi “Monitorul cultural “.

            În acest volum apărut la Editura “Semănătorul “ descoperim numele unor cunoscuţi scriitori, membri ai Ligii şi ai Uniunii Scriitorilor, care prin  întrebările lor au dat posibilitatea lui Al.Florin Ţene să-şi exprime ideile despre politica literară, biografia, opera sa şi legăturile literaturii cu societatea românească în ultimii 60 de ani.

            Răspunsurile fascinează prin sinceritate, prin precizia evenimentelor aduse în contemopraneitate, prin rememorare. Astfel, aflăm că Al.Florin Ţene a copilărit cu poetul Virgil Mazilescu, cu Mugur Isărescu, actualul Guvernator al Băncii Naţionale, cu Radu Vasile, fostul Prim-Ministru al României. Că procurorul Nicolae Cochinescu, membru al Curţii Supreme de Justiţie, a citit povestirile sale, pentru copii, din cartea “Călăreţul albastru “ la cenaclul “Gib I.Mihăescu “, înfiinţat de Al.Florin Ţene, la Drăgăşani.Era anul 1966 şi aceste povestiri se aflau în manuscris. Cartea apărând mai târziu la editura”Ion Creangă “.La acest cenaclu participa cu regularitate Ion C.Vasile, tatăl fostului Prim Ministru şi profesorul Emil Istocescu, biograful lui Gib I.Mihăescu.>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>Al_Florin Tene – Autoritatea_adevarului (pdf)

Mariana Cristescu:„Să scriu despre activitatea Ligii Scriitorilor mi-ar trebui zeci de pagini „

1 09 2011

 

 

Înterviu cu scriitorul Al.Florin Ţene preşedintele Ligii Scriitorilor Români, membru corespondent al Academiei Americană Română

– Domnule Al. Florin Ţene, sunteţi jurnalist profesionist, acreditat internaţional (la Bruxelles), deci aş putea să mă adresez în formula „Stimate coleg”, făcând, la rândul meu, parte din Clubul presei transatlantice.  Cineva, cu simţul umorului, v-a „contabilizat” articolele de presă, reieşind un număr de…, dacă nu mă înşel, 5.799. Fiind din branşă, personal cred că sunt mult mai multe, sufocându-ne nu rareori, avalanşa problemelor cu care ne confruntăm zilnic. Iar în ani, „opera” creşte vertiginos. Cum e să fii gazetar la Cluj, oraş care, ca şi Târgu-Mureşul, are probleme de excepţională diversitate, inclusiv în privinţa relaţiilor interetnice?

-Da, sunt mult mai multe articole.Probabil că cel care le-a numărat, a „contabilizat “ doar pe cele care abordau probleme artistice, acţiuni culturale, cronici, critică literară, eseuri, etc.

Cu cât comunitatea este mai mare şi problemele pe care le abordează un jurnalist sunt mai multe. Când  valorile pentru care luptă un ziarist se cristalizează într-o adevărată lume  istorică, atunci acel ziarist s-a integrat în menirea sa. Interesele care nu servesc un sens ce interesează societatea în care trăieşte jurnalistul sunt pete în menirea acestuia. Parafrazându-l pe Cioran pot spune că tensiunea în istorie, vis-à-vis de relaţiile interetnice, a fost totdeauna fructul spiritului, şi nu al faptei.Neînţelegerile acumulate de-alungul istoriei nu-şi are scuză în faţa viitorului, fiindcă istoria iartă prea mult vremurile.>>>>>>>>>>>

Al.Florin Ţene:,,Scriitori clujeni pe urmele lui Ioan Budai Deleanu”

1 09 2011

            La ora când Clujul se spălase pe faţă cu apa rece a Someşului trecând la treburile cotidiene un grup de scriitori se aflau în acceleratul care înfăşura distanţele pe roţi înaintând cu viteză spre Orăştie pentru a participa la primul Festival Interjudeţean de Poezie dedicat lui Ioan Budai Deleanu, autorul poemului de largă respiraţie”Ţiganiada “.Festival organizat de Liga Scriitorilor din România şi Cenaclul Epigramiştilor Olteni, condos de distinsul ambasador Petre Gigea-Gorun, din Craiova, avândul ca iniţiator pe tânărul scriitor Claudiu Şimonaţi, locuitor pe acele meleaguri încărcate de istorie.Era vineri 26 august a.c.

           Fereastra compartimentului în care ne aflam se transformase, parcă, într-un ecran pe care se derulau imagini, predominant în galben, al peisajului pe care-l parcurgeam. Oprind în Gara Aiud, ne-am amintit de cei care au fost chingiuiţi, sau au fost omorâţi, în închisoarea de tristă amintire din acest oraş, cunoscuţi şi necunoscuţi. Ne-am adus aminte de Radu Gyr şi am murmurat versurile lui zguduitoare din poeziile”Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane !“, pentru care a fost condamnat la moarte de comunişti, şi “Isus în celulă “.Pe fundalul sacadat al roţilor de tren versurile căpătaseră rezonanţa crezului său care devevenise  crezul unei generaţii. 

Acest moment poetic a durat până când în fereastra compartimentului a apărut gara Alba Iulia, capitala Marii Uniri de 1 Decembrie 1918, mai demult numindu-se Bălgrad.

            Ajunşi în Gara Orăştie, oraşul ne-a întâmpinat cu o căldură toropitoare. Aici am fost aşteptaţi de poetul Claudiu Şimonaţi care ne-a vorbit pe scurt despre acest oraş care mai demult s-a numit Orăşteiu, localitate care la 1224 se afla într-un proces de dezvoltare şi unde la 1582 se tipărea Palia.

            Urcaţi în autoturismul condus de bătrânul Şimonaţi ne-am îndreptat spre Geoagiu unde în frumosul liceu “Alexandru Borza “s-au desfăşurat lucrările Festivalului de Poezie. Aici am fost întâmpinaţi de inimosul director prof.Ioan Vălean, directorul liceului, un iubitor de cultură, care împreună cu directorul Hotelului Ceres,  au asigurat celor peste 100 de participanţi, veniţi din toate colţurile ţării, condiţii optime  de desfăşurare a lucrărilor Festivalului, inclusiv cele de cazare şi masă. >>>>>>>>>>>

Antonia Bodea – La Cenaclul literar”Artur Silvestri “ Medalionul literar “Mircea Tudose-Mircea Cărtărescu “

1 09 2011

            Joi, 25 august, a.c., la Cercul Militar din Cluj-Napoca, în Sala Artelor, a avut loc şedinţa lunară a cenaclului literar ”Artur Silvestri “ al Ligii Scriitorilor Români, Filiala Cluj.

            Şedinţa a fost deschisă de profesoara Antonia Bodea preşedinta cenaclului care a anunţa ordinea de zi , după care, aşa cum a intrat în tradiţie, a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor Români, care a făcut un bilanţ al activităţii acestei organizaţii profesionale, de pe teritoriul ţării şi din diasporă, în luna august.

            A urmat medalionul literar ”Memoria calendarului- Mircea Tudose şi Mircea Cărtărescu “. În cadrul acestuia Antonia Bodea a vorbit foarte detailat şi cu exemplificări semnificative despre autorul romanului ”Orbitor “.După care Maria Racolţea a susţinut un recital din poezia lui Mircea Cărtărescu.

            În continuare Ionel Andraşoni a vorbit despre poetul Mircea Tudose de la a cărei trecere în eternitate s-au scurs trei ani, rememorând momente din viaţa acestuia.Despre poet şi opera sa  a mai vorbit şi Al.Florin Ţene.

            În cadrul medalionului literar “Viitorul nostru se construieşte cunoscându-ne istoria “ au fost prezentate noile apariţii editoriale coordonate de istoricul col,r.Vasile Tutula, printre acestea enumerându-se “Ocuparea Budapestei- în legătură cu operaţiile militare din Ardeal, 1918-1919. “ şi monografia localităţii “Câmpeni “ de Vasile Bud. Istoricul militar Vasile Tutulea a vorbit foarte documentat despre aceste două cărţi.

            În încheierea şedinţei a fost lansat  “ Dicţionarul  bio-bibliografic al Ligii Scriitorilor“, vol.I. Despre acest amplu dicţionar în format A4 şi având 500 de pagini a vorbit scriitorul Ion Vădan, directorul Editurii DACIAxxi, care a editat această lucrare care, aşa cum scrie în prefaţă Al.Florin Ţene, este un instrument necesar în cunoaşterea activităţii Ligii Scriitorilor dar şi mijloc de evaluare contributivă şi colectivă a tuturor membrilor, un bilanţ necesar şi binevenit.

            Şedinţa s-a bucurat de un real succes din partea numerosului public.

 Prof.Antonia Bodea