„Regatul Cuvântului”, anul I Nr. 1-2 (Noiembrie- Decembrie) 2011

30 12 2011

Colectivul de redacţie al revistei

„Regatul Cuvântului” vă doreşte lectură plăcută!
  „La mulţi şi constelaţi ani!”

Director/redactor-şef
N.N.Negulescu
PROCES-VERBAL

29 12 2011

privind întrunirea membrilor Ligii Scriitorilor, filiala Dobrogea, în şedinţa lunară din data de 15 decembrie 2011

 

Şedinţa Ligii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea, a avut loc la Sala Cenaclului Literar „Mihail Sadoveanu” din cadrul Cercului Militar Constanţa.

La început s-a dat cuvântul preşedintelui Ligii, filiala Dobrogea, Alexandru Bălan, care a anunţat ordinea de zi:

1. Bilanţul tuturor activităţilor desfăşurate de membrii Ligii pe anul în curs, 2011 şi apariţiile lor editoriale;

2. Continuarea discuţiilor asupra revistei noastre „Dobrogea culturală”, care a fost bine primită de publicul cititor, privind formatul revistei, articolelor cuprinse în aceasta şi propuneri pentru noua revistă.

3. Referitor la plătirea cotizaţiilor pe anul 2012 s-a stabilit ca doamna Vasilica Mitrea, secretar al Ligii, filiala Dobrogea, să adune cotizaţia tuturor membrilor şi să fie trimisă alături de un tabel nominal anexat chitanţei. Aşteptăm din partea Ligii Scriitorilor din România cu sediul la Cluj să ne fie trimise timbrele colante, ştampilate, pentru membrii care au achitat cotizaţia pe anul 2011.

Şedinţa s-a desfăşurat într-un climat de voie bună, citindu-se de către toţi participanţii mici capitole de proză, recitindu-se poezii şi luând toţi parte la corul colindelor pentru sărbătorile de iarnă.            

Pentru următoarea întâlnire din luna ianuarie ne-am propus să-l omagiem pe Mihai Eminescu, poetul nepereche,  la statuia de pe malul mării, venind fiecare participant cu noutăţi despre viaţa culturală şi activitatea sa politică, poezii dedicate poetului.

PREŞEDINTE

Alexandru BIROU                                               

SECRETAR 

Vasilica MITREA

Al.Florin ŢENE:,,Artur Silvestri-Universul lecturilor fericite”

29 12 2011

Prin generozitatea doamnei Mariana Brăescu Silvestri am primit volumul “Universul lecturilor fericite( Critică literară ) “, de Artur Silvestri, care prin trecerea în eternitate, cărţile sale au intrat în rândul  operelor clasice.

Apărută la Editura Carpathia, 2011, cartea se deschide cu un cuvânt înainte, intitulat, ”A fost un proiect, a rămas un vis “, de Mariana Brăescu Silvestri, şi o prefaţă “Explicaţii la o carte, “ de Teodora Mîndru, conţine 49 de studii despre diferiţi autori şi evenimente literare, publicate de-alungul anilor de Artur Silvestri în diferite reviste literare, Index nominal şi Lista revistelor în care a publicat autorul acestui volum.În puţinii ani dedicaţi criticii literare”însumând 17 ani de critică literară “, aşa cum ne informează autoarea prefaţei, critical literar de care facem vorbire a publicat aceste articole în 35 de reviste şi periodice româneşti între anii 1972-1989, şi în două reviste în limbi străine.

Citind cu creionu în mână această carte mi-am adus aminte de ce zicea Lucian Blaga:”Conştiinţa noastră nu ne aprobă, dar ne este oricum prieten. Din contră, subconştientul nostru se comportă de multe ori ca şi cum ar avea un tratat de alianţă cu adversarii noştri “.

Abordând operele marilor scriitori români, cum ar fi:Gheorghe Asachi, George Bacovia, Eminescu, C.Dobrogeanu Gherea, George Călinescu, Nicolae Labiş, Al.Odobescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Dimitrie Stelaru, Dragoş Vrânceanu, etc, Artur Silvestri îşi arată “sinceritatea ştiinţifică “, pe care autorul o consideră a fi esenţa substanţei adevărată a literaturii române. În cazul lui George Călinescu, mentorul său, după cum scrie în prefaţă Teodora Mîndru, criticul evadează din sfera teoriei, consacrându-se, aşa cum o face la mai toţii autori cuprinşi în această carte, istoriei literare de tip călinescian, animat atât de istoriografie, dar şi de explicaţiile antropologice din literatură.

În “Portret de critic tânăr Eugen Lovinescu “ Artur Silvestri citeşte opera acestuia prin perspective documentului, în marginea căruia construieşte ipoteze critice, aşa cum o face în cele două articole dedicate autorului celor două tomuri despre Maiorescu, apărute în 1940.>>>>>>>>>>>>>

Karina Drăgaş:Două reviste de excepţie: “Vestea “pentru frumoasele “Icoane Bănăţene“

28 12 2011

Între cele două sărbători; a Naşterii Domnului Iisus şi Anul Nou, mi-au sosit  din Mehadia, ca două astre ce luminează cerul literaturii române, expediate de  scriitorul Nicolae Danciu Petniceanu, revistele “Vestea “ şi   “Icoane Bănăţene “.

Apărute într-o ţinută grafică de excepţie cu un conţinut bogat şi inedit, abordând probleme de istorie literară, motivul icoanei în literature română, dezbătând idei de actualitate socială şi culturală, cele două reviste, coordonate de neobositul promotor cultural, ctitor de reviste, Nicolae Danciu Petniceanu, membru de seamă al Ligii Scriitorilor Români, lărgesc paleta revuistică a publicaţiilor cu profil literar şi cultural din ţara noastră.

Revista “Vestea “ se deschide cu articolul “Amintiri din decembrie 1918 “ semnat de Ştefan Hărăguş, şi continuă cu un interesant articol al istoricului Ionuţ Ţene “Cu buldozerul prin Sarmisegetuza Regia.Aşa preţuiesc autorităţile trecutul Daco-Romanilor “.Citim cu evlavie poemul “Eminescu “ de Grigore Vieru, dar şi aflăm că “Poporul roman a revendicat întregul Banat istoric. Au fost meetinguri şi mişcări stradale. Glasul –Gazetei Transilvaniei- peste ani “, articol reprodus din numărul festiv din 1 iunie 1919, din “Gazeta Transilvaniei “. Profesorul Turculeanu Mirela închină un medalion poetului Eugen Jebeleanu( n.24 aprilie 1911 Câmpina- m. 21 aug.1991, Bucureşti).

O pagină este dedicată poetei clujene, născută pe meleguri drăgăşenene, Titina Nica Ţene, membră fondatoare a Ligii Scriitorilor, sub rubrica “O doamnă a literelor române “, unde sunt publicate poemele “Cheia bătrânei “ şi “Doamne ajută-mă… “, nu înainte de a fi prezentată prin “Datele bio-bibliografice “.

Profesoara Ionela Mihaela Domilescu publică un interesant articol despre cei 5o de ani scurşi de la înfiinţarea Liceului Tehnologic din Mehadia.

Semnează poezii scrise cu talent G.Bălteanu, Corina Giorgiana Paraschiv, inclusiv Al.Florin Ţene, născut la Drăgăşani, căruia i se publică o pagină de poeme, cum ar fi: “În căutarea lui Dumnezeu“, “Icoana, singură printre picturi “, “Lumină pentru mama “ şi  “Balada bradului de Crăciun “, însoţite cu datele bio-bibliografice, din care aflăm că a fost primit ca membru corespondent al Academiei Americană Română, toate cuprinse sub genericul “Unul dintre marii scriitori ai României “.>>>>>>>>>>>

Cetatea lui Bucur nr 4 – 2011

28 12 2011

>>>>>>>>>Cetatea lui Bucur nr 4 – 2011 pdf

Al.Florin ŢENE: ,,Sub egida Ligii Scriitorilor Români-Eveniment revuistic: apariţia numărului 4(10 ), decembrie 2011, a revistei MOLDOVA LITERARĂ”

28 12 2011

Revista fondată de Liga Scriitorilor Români- Filiala Iaşi, MOLDOVA LITERARĂ, cu apariţie trimestrială, a ajuns la numărul 10, astfel îmbogăţind evantaiul revuistic al publicaţiilor literare, ce au ajunse la numărul 14, editate de Liga Scriitorilor Români.

Numărul 10 este structurat în următoarele rubrici:”Interviu “ având invitaţi pe ziarista Mariana Cristescu şi Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor, discutând despre activitatea scriitorului clujean şi opera sa; rubrica “Din tainele Literaturii române“găzduieşte articolele semnate de Cella Negoiescu, Petru Bejenariu, Grigore Bostan, Octavian Onea şi Al.Florin Ţene.

La rubricile “Poezie “ şi  “Proză “ descoperim poezii şi proză scurtă, de bună calitate, ale scriitorilor: Silvia Goteanschii, Maria Apetroaiei, Gheorghe Vicol, Valentina Becart, Vasile Ilucă, Marioara Vişan, Lucica Sava, Caraşca Tănase, Florina Dinu, Virgil Stan, Daniel Grozavu.

“Galeria artelor “ cuprinde numeroase articole, eseuri, dezbateri şi însemnări pe marginea unor importante evenimente culturale din ţară şi străinătate, la unele fiind implincată şi Liga scriitorilor Români.Aceste materiale sunt semnate de:Vasile Florea, Mihai Zaborilă, Hunor Crişan, Susanna Patras, Irina Petronela Florian, Mihai Păstrăguş şi George Timu.

Sub semnăturile lui Emil Bucureşteanu, Vasile Filip, Cella Negoiescu, Petru Bejinariu şi Gheorghe Patza aflăm cronici la cărţile noi apărute ale scriitorilor:Virgil Răzeşu, Gh.Tescu, Valentina Becart, Eugen Dimitriu şi Ion Luca.

Paginile acestei interesante reviste se încheie cu rubrica :”In Memoriam-Adrian Berescu şi Lucia Epuraş “.

Apariţia acestei reviste, MOLDOVA LITERARĂ având o grafică deosebită cu coperţi color şi un conţinut bogat trecut prin filtrul exigenţelor se datorează comitetului de redacţie format din: Constantin Toni Dârţu, director, Mihai Păstrăguş, redactor-şef, Susanna Patras, grafică & web design, Vasile Fillip, consilier de redacţie, Dragoş Huţuleac, redactor de programe, Valentina Văran, Cella Negoiescu, Maria Apetroaiei, Roxana Marin şi Irina Florian, redactori responsabili.

Scurt Circuit Oltean nr 3, decembrie 2011

28 12 2011

>>>>>>>>Scurt Circuit Oltean, nr 3, decembrie, 2011, PDF