„Regatul Cuvântului”, anul I Nr. 1-2 (Noiembrie- Decembrie) 2011

30 12 2011

Colectivul de redacţie al revistei

„Regatul Cuvântului” vă doreşte lectură plăcută!
  „La mulţi şi constelaţi ani!”

Director/redactor-şef
N.N.Negulescu
PROCES-VERBAL

29 12 2011

privind întrunirea membrilor Ligii Scriitorilor, filiala Dobrogea, în şedinţa lunară din data de 15 decembrie 2011

 

Şedinţa Ligii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea, a avut loc la Sala Cenaclului Literar „Mihail Sadoveanu” din cadrul Cercului Militar Constanţa.

La început s-a dat cuvântul preşedintelui Ligii, filiala Dobrogea, Alexandru Bălan, care a anunţat ordinea de zi:

1. Bilanţul tuturor activităţilor desfăşurate de membrii Ligii pe anul în curs, 2011 şi apariţiile lor editoriale;

2. Continuarea discuţiilor asupra revistei noastre „Dobrogea culturală”, care a fost bine primită de publicul cititor, privind formatul revistei, articolelor cuprinse în aceasta şi propuneri pentru noua revistă.

3. Referitor la plătirea cotizaţiilor pe anul 2012 s-a stabilit ca doamna Vasilica Mitrea, secretar al Ligii, filiala Dobrogea, să adune cotizaţia tuturor membrilor şi să fie trimisă alături de un tabel nominal anexat chitanţei. Aşteptăm din partea Ligii Scriitorilor din România cu sediul la Cluj să ne fie trimise timbrele colante, ştampilate, pentru membrii care au achitat cotizaţia pe anul 2011.

Şedinţa s-a desfăşurat într-un climat de voie bună, citindu-se de către toţi participanţii mici capitole de proză, recitindu-se poezii şi luând toţi parte la corul colindelor pentru sărbătorile de iarnă.            

Pentru următoarea întâlnire din luna ianuarie ne-am propus să-l omagiem pe Mihai Eminescu, poetul nepereche,  la statuia de pe malul mării, venind fiecare participant cu noutăţi despre viaţa culturală şi activitatea sa politică, poezii dedicate poetului.

PREŞEDINTE

Alexandru BIROU                                               

SECRETAR 

Vasilica MITREA

Al.Florin ŢENE:,,Artur Silvestri-Universul lecturilor fericite”

29 12 2011

Prin generozitatea doamnei Mariana Brăescu Silvestri am primit volumul “Universul lecturilor fericite( Critică literară ) “, de Artur Silvestri, care prin trecerea în eternitate, cărţile sale au intrat în rândul  operelor clasice.

Apărută la Editura Carpathia, 2011, cartea se deschide cu un cuvânt înainte, intitulat, ”A fost un proiect, a rămas un vis “, de Mariana Brăescu Silvestri, şi o prefaţă “Explicaţii la o carte, “ de Teodora Mîndru, conţine 49 de studii despre diferiţi autori şi evenimente literare, publicate de-alungul anilor de Artur Silvestri în diferite reviste literare, Index nominal şi Lista revistelor în care a publicat autorul acestui volum.În puţinii ani dedicaţi criticii literare”însumând 17 ani de critică literară “, aşa cum ne informează autoarea prefaţei, critical literar de care facem vorbire a publicat aceste articole în 35 de reviste şi periodice româneşti între anii 1972-1989, şi în două reviste în limbi străine.

Citind cu creionu în mână această carte mi-am adus aminte de ce zicea Lucian Blaga:”Conştiinţa noastră nu ne aprobă, dar ne este oricum prieten. Din contră, subconştientul nostru se comportă de multe ori ca şi cum ar avea un tratat de alianţă cu adversarii noştri “.

Abordând operele marilor scriitori români, cum ar fi:Gheorghe Asachi, George Bacovia, Eminescu, C.Dobrogeanu Gherea, George Călinescu, Nicolae Labiş, Al.Odobescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Dimitrie Stelaru, Dragoş Vrânceanu, etc, Artur Silvestri îşi arată “sinceritatea ştiinţifică “, pe care autorul o consideră a fi esenţa substanţei adevărată a literaturii române. În cazul lui George Călinescu, mentorul său, după cum scrie în prefaţă Teodora Mîndru, criticul evadează din sfera teoriei, consacrându-se, aşa cum o face la mai toţii autori cuprinşi în această carte, istoriei literare de tip călinescian, animat atât de istoriografie, dar şi de explicaţiile antropologice din literatură.

În “Portret de critic tânăr Eugen Lovinescu “ Artur Silvestri citeşte opera acestuia prin perspective documentului, în marginea căruia construieşte ipoteze critice, aşa cum o face în cele două articole dedicate autorului celor două tomuri despre Maiorescu, apărute în 1940.>>>>>>>>>>>>>

Karina Drăgaş:Două reviste de excepţie: “Vestea “pentru frumoasele “Icoane Bănăţene“

28 12 2011

Între cele două sărbători; a Naşterii Domnului Iisus şi Anul Nou, mi-au sosit  din Mehadia, ca două astre ce luminează cerul literaturii române, expediate de  scriitorul Nicolae Danciu Petniceanu, revistele “Vestea “ şi   “Icoane Bănăţene “.

Apărute într-o ţinută grafică de excepţie cu un conţinut bogat şi inedit, abordând probleme de istorie literară, motivul icoanei în literature română, dezbătând idei de actualitate socială şi culturală, cele două reviste, coordonate de neobositul promotor cultural, ctitor de reviste, Nicolae Danciu Petniceanu, membru de seamă al Ligii Scriitorilor Români, lărgesc paleta revuistică a publicaţiilor cu profil literar şi cultural din ţara noastră.

Revista “Vestea “ se deschide cu articolul “Amintiri din decembrie 1918 “ semnat de Ştefan Hărăguş, şi continuă cu un interesant articol al istoricului Ionuţ Ţene “Cu buldozerul prin Sarmisegetuza Regia.Aşa preţuiesc autorităţile trecutul Daco-Romanilor “.Citim cu evlavie poemul “Eminescu “ de Grigore Vieru, dar şi aflăm că “Poporul roman a revendicat întregul Banat istoric. Au fost meetinguri şi mişcări stradale. Glasul –Gazetei Transilvaniei- peste ani “, articol reprodus din numărul festiv din 1 iunie 1919, din “Gazeta Transilvaniei “. Profesorul Turculeanu Mirela închină un medalion poetului Eugen Jebeleanu( n.24 aprilie 1911 Câmpina- m. 21 aug.1991, Bucureşti).

O pagină este dedicată poetei clujene, născută pe meleguri drăgăşenene, Titina Nica Ţene, membră fondatoare a Ligii Scriitorilor, sub rubrica “O doamnă a literelor române “, unde sunt publicate poemele “Cheia bătrânei “ şi “Doamne ajută-mă… “, nu înainte de a fi prezentată prin “Datele bio-bibliografice “.

Profesoara Ionela Mihaela Domilescu publică un interesant articol despre cei 5o de ani scurşi de la înfiinţarea Liceului Tehnologic din Mehadia.

Semnează poezii scrise cu talent G.Bălteanu, Corina Giorgiana Paraschiv, inclusiv Al.Florin Ţene, născut la Drăgăşani, căruia i se publică o pagină de poeme, cum ar fi: “În căutarea lui Dumnezeu“, “Icoana, singură printre picturi “, “Lumină pentru mama “ şi  “Balada bradului de Crăciun “, însoţite cu datele bio-bibliografice, din care aflăm că a fost primit ca membru corespondent al Academiei Americană Română, toate cuprinse sub genericul “Unul dintre marii scriitori ai României “.>>>>>>>>>>>

Cetatea lui Bucur nr 4 – 2011

28 12 2011

>>>>>>>>>Cetatea lui Bucur nr 4 – 2011 pdf

Al.Florin ŢENE: ,,Sub egida Ligii Scriitorilor Români-Eveniment revuistic: apariţia numărului 4(10 ), decembrie 2011, a revistei MOLDOVA LITERARĂ”

28 12 2011

Revista fondată de Liga Scriitorilor Români- Filiala Iaşi, MOLDOVA LITERARĂ, cu apariţie trimestrială, a ajuns la numărul 10, astfel îmbogăţind evantaiul revuistic al publicaţiilor literare, ce au ajunse la numărul 14, editate de Liga Scriitorilor Români.

Numărul 10 este structurat în următoarele rubrici:”Interviu “ având invitaţi pe ziarista Mariana Cristescu şi Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor, discutând despre activitatea scriitorului clujean şi opera sa; rubrica “Din tainele Literaturii române“găzduieşte articolele semnate de Cella Negoiescu, Petru Bejenariu, Grigore Bostan, Octavian Onea şi Al.Florin Ţene.

La rubricile “Poezie “ şi  “Proză “ descoperim poezii şi proză scurtă, de bună calitate, ale scriitorilor: Silvia Goteanschii, Maria Apetroaiei, Gheorghe Vicol, Valentina Becart, Vasile Ilucă, Marioara Vişan, Lucica Sava, Caraşca Tănase, Florina Dinu, Virgil Stan, Daniel Grozavu.

“Galeria artelor “ cuprinde numeroase articole, eseuri, dezbateri şi însemnări pe marginea unor importante evenimente culturale din ţară şi străinătate, la unele fiind implincată şi Liga scriitorilor Români.Aceste materiale sunt semnate de:Vasile Florea, Mihai Zaborilă, Hunor Crişan, Susanna Patras, Irina Petronela Florian, Mihai Păstrăguş şi George Timu.

Sub semnăturile lui Emil Bucureşteanu, Vasile Filip, Cella Negoiescu, Petru Bejinariu şi Gheorghe Patza aflăm cronici la cărţile noi apărute ale scriitorilor:Virgil Răzeşu, Gh.Tescu, Valentina Becart, Eugen Dimitriu şi Ion Luca.

Paginile acestei interesante reviste se încheie cu rubrica :”In Memoriam-Adrian Berescu şi Lucia Epuraş “.

Apariţia acestei reviste, MOLDOVA LITERARĂ având o grafică deosebită cu coperţi color şi un conţinut bogat trecut prin filtrul exigenţelor se datorează comitetului de redacţie format din: Constantin Toni Dârţu, director, Mihai Păstrăguş, redactor-şef, Susanna Patras, grafică & web design, Vasile Fillip, consilier de redacţie, Dragoş Huţuleac, redactor de programe, Valentina Văran, Cella Negoiescu, Maria Apetroaiei, Roxana Marin şi Irina Florian, redactori responsabili.

Scurt Circuit Oltean nr 3, decembrie 2011

28 12 2011

>>>>>>>>Scurt Circuit Oltean, nr 3, decembrie, 2011, PDF

VIORICA POPESCU:,,DIN ACTIVITATEA FILIALEI BRAŞOV A LIGII SCRIITORILOR-PRIN ANOTIMPUL TRĂIRILOR ALBASTRE către ÎMPLINIRI din TOLBA DE ECOURI literare braşovene”

28 12 2011

Titlul conţine el însuşi trei dintre cărţile recent lansate sub egida Ligii Scriitorilor şi a Asociaţiei de Cultură şi Umanitate Viaţa de pretutindeni , prin cenaclul Ion Itu al acestor asociaţii de cultură -filiala Braşov.

Cartea de poeme a poetului-avocat George Echim a fost triplu lansată : la Iaşi, la sediul local al Uniunii Scriitorilor, în satul natal al poetului, la Monor-Bistriţa şi la Societatea culturala LIBRIS Braşov, în prezenţa unor persanalităţi de marcă ieşeni şi braşoveni: Nicolaie Busuioc, C-tin Mănuţă şi Magdalena Mănuţa, Al. I Brumaru ş. a.

Volumul de memorialistică-poetică al scriitoarei Viorica Popescu Anotimpul trairilor albastre –de la extremul orient la extremul occident, ca şi volumul de poeme al epigramistului Cornel Paunescu Tolba de ecouri au fost lansate la Biblioteca Judeţeană George Bariţiu , Casa Baiulescu, într-o la fel de interesantă şi interesată audienţa şi în prezenţa unor cărturari de seamă braşoveni.

Un eveniment cultural-literar de mare semnificaţie a fost şi participarea noastră activă la seara literară radiodifuzată dedicată lui Grigore Vieru şi revistei Vatra Veche , în colaborare cu Radio România Tg. Mureş şi Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, la Casa memorială Romulus Cioflec , din Araci-Sf. Gheorghe.

La fel de interesant a fost şi momentul de poezie şi muzică organizat la libraria “Şt. O.Iosif” din Braşov, la care poetele Rodica Ghinea, Viorica Popescu şi Magda Simionescu au susţinut un recital de poezie, având ca temă iubirea universala.

Alţi membri ai Asociaţiilor noastre literare braşovene au dese participări reprezentative la toate acţiunile de parteneriat cu Biblioteca Judeţeana, cu Casa Mureşenilor, cu Centrul Cultural “Reduta”, cu librăriile “Ochian” şi Libris- Braşov, cu ASTRA, cu Kronart –salonul de pictura şi poezie, cu cenaclul “Condeie hărmanene” ş. a.

In acest mod am reuşit să ne bucurăm de o reală popularitate şi audienţă, dar şi de un mereu crescut prestigiu şi respect.

 

VIORICA POPESCU –

preşedinta filialei Braşov a LIGII SCRIITORILOR

 


George ROCA:,,INTERVIU CU ALEXANDRU FLORIN ŢENE – PREŞEDINTELE LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI”

28 12 2011

George ROCA: Distinse domn, vă mulţumesc că aţi acceptat acest interviu. Ştiu că sunteţi veşnic ocupat şi nu aş vrea să vă răpesc timpul, dar totuşi aş dori să aflu cât mai multe despre dumneavoastră. De unde vă trageţi seva? Cum au fost începuturile?

Al Florin ŢENE: Pe atunci, sub dealurile molcome cu vii ale Drăgăşaniului, locul unde am văzut lumina zilei, nu cunoşteam un adevăr pe care l-a spus monseniorul Vladimir Ghika că: „Omul este una dintre făpturile care se alcătuiesc cel mai încet şi care trec cel mai repede!” Era anul Domnului 1942, luna iunie, 13, când strigătul primului copil al familiei Ion Ţene şi al Ecaterinei, născută Roşianu, ce atunci se năştea, dădea semnalul începerii unei vieţi. Era anul când începea ofensiva lui Montgomery împotriva lui Rommel la El-Alamein, în Egipt. În oraşul Drăgăşani, mai târziu, s-au simţit bombardamentele americane care ţinteau podul de fier de peste Olt. În timpul acela, când sunau sirenele anunţând un nou bombardament, tata şi mama cu mine în braţe, punându-mi pălăria lui tata în cap să mă ferească de soare, fugeau pe Dealul Viilor adăpostindu-se sub umbra viţei de vie. Era perioada când locuiam cu chirie la o rudă pe strada Leuleşti, actualmente Kogălniceanu, vis-à-vis de Liceul Agricol. În curtea acestei şcoli ne jucam până seara târziu când apăreau stelele, iar noi pe uliţă scăpăram cu două pietre alte stele mai mici, întrecându-ne care pietre scapără mai bine şi mai frumos.

De acest univers m-am despărţit cu greu. În vara lui 1958 ne-am mutat în casa noastră de pe strada Parcului. Construită de părinţi, pe credit luat de la bancă. Dar din păcate edificiul nu a avut o viaţă prea lungă. În 1978, casa a fost demolată de comunişti pentru a extinde perimetrul unei centrale termice care alimenta blocurile din apropiere. Culmea ironiei, această centrală termică în prezent este dezafectată. Locuitorii blocurilor şi-au instalat centrale de apartament.

>>>>>>>>>>>>>

Al.Florin Ţene:,,Apariţie editorială ”Poeţi clujeni la cumpăna de milenii “”

21 12 2011

Casa de Cultură Municipală Cluj, Editura SEDAN, în colaborare cu Liga Scriitorilor Români, condusă de Al.Florin Ţene, şi Cenaclul literar”Vasile Sav “,( al Ligii Scriitorilor, filiala Cluj ), sub îndrumarea dr.Dan Brudaşcu, a editat antologia ”Poeţi clujeni la cumpăna de milenii “, cu o prefaţă semnată de coordonatorul şi prefaţatorul  acestei bogate crestomaţii.

Antologia cuprinde 61 de poeţi, fiecaruia dedicândui-se  câte o Fişe de autor şi 1-3 pagini cuprinzând creaţii poetice ale acestora, de la Bartolomeu Anania, Hora Bădescu, Persida Rugu, Antonia Bodea, Gavril Moisa,Teofil Răchiţeanu, Aurel Rău, până la Al.Florin Ţene, Ionuţ Ţene, Titina Nica Ţene, Radu Vida, Cornel Udrea, etc.

În încheierea prefaţei, “Clujul-Capitală a Poeziei Româneşti “ destul de cuprinzătoare, în care se face o radiografie a mişcării cultural-literare din capitala Ardealului, “ dr. Dan Brudaşcu concluzionează: “Precizăm doar că scopul urmărit de noi a fost acela de a reitera ideea că, în pofida nu puţinelor neajunsuri, lipsuri etc, cu care se confundă şi acest spaţiu, Clujul este şi rămâne o veritabilă capitală a poeziei româneşti şi la cumpăna dintre cele două veacuri şi milenii. “ Dovadă că Liga Scriitorilor se  implică în promovarea literaturii noastre.

 

                                                                                              Al.Florin Ţene

                                               Membru corespondent al Academiei Americană-Română

           

Al.Florin Ţene:,,A încetat din viaţă scriitorul şi istoricul literar Costea Marinoiu”

21 12 2011

Cu durere în suflet anunţăm trecerea în nefiinţă, astăzi 20 decembrie a.c., a colegului nostru, scriitorul vâlcean COSTEA MARINOIU, membru Ligii Scriitorilor Români.

Autor a 23 de cărţi publicate, majoritatea de istorie literară, şi a peste 800 de recenzii, Costea Marinoiu, pe când era student la Iaşi, a fost redactor la “Viaţa Studenţească “- Iaşi, şi coleg cu Marin Sorescu şi Mircea Radu Iacoban.

S-a născut la 16 iulie 1937, la Valea Răii, Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, şi încă din tinereţe a fost preocupat de studierea istoriei culturii şi cărţii vechi vâlcene.

 În  anul 2009 a fost primit în Liga Scriitorilor, făcând parte din conducerea Filialei Vâlcea a acestei organizaţii profesionale.

Membrii Ligii Scriitorilor din ţară şi străinătate regretă dispariţia colegului lor şi sunt alături sufleteşte de familia îndoliată.

Dumnezeu să-l odihnească!

Al.Florin Ţene

Scriitoarea Elisabeta Iosif preşedinta Filialei Bucureti a Ligii Scriitorilor a primit Premiul Uniunii Ziariştilor Profesionişti

19 12 2011

O veste înbucurătoare ne-a sosit din partea Uniunii Ziariştilor Profesionişti prin care am aflat că scriitoarea Elisabeta Iosif a primit PREMIUL UNIUNII ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI pentru articolele de ştiinţă “Medalii de aur încătuşate “ şi   “De la Pitagora la Pindar “. Acest premiu primit, în data de 18 decembrie 2011, de colega noastră capătă o mai mare valoare având în vedere că din juriu au făcut parte ziariştii şi scriitorii renumiţi ca: Adriana Frăteanu, Sabina Larisa Pop, Dan Lupescu, Alexandru Mironov şi Mitică Panaitescu. Diploma primită este semnată de Preşedintele UZP, prof.dr.Mihai Miron.

Ne reţin atenţia cuvintele de pe Diplomă, extrase din Recomandarea Nr.R( 2000) a Consiliului Europei, Comitetul de Miniştri, către statele membre:”Reafirmăm că este necesar ca societăţile democratice să asigure mijloacele adecvate de promovare a dezvoltării unei prese libere, independente şi pluraliste “.

O felicităm din toată inima pe doamna Elisabeta Iosif pentru succesele sale din anul care, iată, trece în istorie.

 

 Al.Florin ŢENE

 Membru correspondent al Academiei Americană Română

Preşedintele Ligii Scriitorilor Români.


19 12 2011

Tuturor vă doresc ca Sfintele Sărbători de Crăciun, când ne bucurăm de  naşterea Domnului Iisus Cristos, mântuitorul sufletelor noastre, şi Anul Nou-2012, să vă aducă sănătate, fericire şi împlinirea tuturor dorinţelor alături de cei dragi.

La Mulţi Ani!

Al.Florin Ţene

Membru corespondent al Academiei Română Americană

Preşedintele Ligii Scriitorilor Români

Al. Florin ŢENE:,,PETRU BIRĂU, MEMBRU AL LIGII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, LA A CINCEA EXPOZIŢIE PERSONALĂ DE PICTURĂ ÎN FRANŢA”

19 12 2011

În data de 1 decembrie 2011 a avut loc la Narbonne, oraş aflat în sudul Franţei, o amplă acţiune culturală internaţională cu titlul ,,Străluciri şi reflexe”, gazda manifestărilor fiind Mediateca oraşului.

Programul a inclus şi câteva activităţi culturale dedicate României, la care au participat scriitoarea Elisabeta Bogăţan şi pictorul Petru Birău.

Manifestarea a fost deschisă în sala ,,Jean Eustache” de către Aline Beraud, doctor în ştiinţe politice, director adjunct al Mediatecii, care după o trecere în revistă a programului, a prezentat invitaţii din România, subliniind dezvoltarea şi prolifica materializare a relaţiilor culturale în ultimii patru ani între oraşele Narbonne şi Petrila, perioadă în care au avut loc 15 lansări de carte şi 7 expoziţii de artă comune în Franţa şi România, aceste relaţii fiind iniţiate de marea artistă franceză Linda Bastide în anul 2007. 

A urmat lansarea cărţii de poeme ,,Le fil du miroir” de Linda Bastide, ex- vicepreşedintă a societăţii poeţilor francezi, membră a PEN Club Internaţional şi a mai multor asociaţii culturale din Franţa, carte ilustrată de pictorul Petru Birău membru al Ligii Scriitorilor din România şi al Uniunii Artiştilor Plastici din România.

 Ca o surpriză, a fost prezentată traduce­rea şi publicarea cărţii ,,Le fil du miroir” în şase limbi: engleză, franceză, spaniolă, română, rusă şi sârbă, traducerea în limba română fiind realizată de Elisabeta Bogăţan. Datorită acestor traduceri, în perioada imediat următoare volumul va fi lansat în mai multe ţări, începând cu SUA, de unde Linda Bastide a primit deja o invitaţie.

Linda Bastide a susţinut apoi un impresionant recital de poezie, fiind acompaniată la acordeon de către muzicianul Jean-Paul Sire.

>>>>>>>>>>>>>>

CONSTELAȚII DIAMANTINE, nr.16, anul 2011

18 12 2011
Colectivul de redacţie vă doreşte
lectură plăcută!
Sărbători fericite şi LA MULŢI ANI!

Redactor-şef, Doina Drăguţ

-A apărut NUMĂRUL 34, luna DECEMBRIE, anul 2011, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

18 12 2011

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ,

filiala Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Patrimoniu. 

Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

>>>>>>>>>>>>>>>

Al.Florin ŢENE:,,La cenaclul literar ARTUR SILVESTRI – Lansarea antologiei de autor PE STRĂZILE LUMII semnată de Gavril Moisa”

16 12 2011

Şedinţa cenaclului literar “Artur Silvestri “ din cadrul Filialei Cluj a Ligii Scriitorilor Români, condusă de prof.Antonia Bodea, ce s-a ţinut la Cercul Militar Cluj, a fost deschisă de preşedinta cenaclului care a anunţat ordinea de zi.

La început a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene care, aşa cum a intrat în tradiţie, a informat pe cei prezenţi de activităţile Ligii Scriitorilor în ţară şi străinătate.

Apoi a urmat lansarea  antologiei de autor “Pe străzile lumii “ de Gavril Moisa, apărut la Editura “Grinta”, din Cluj-Napoca, având o prefaţă de Persida Rugu şi o postfaţă de Antonia Bodea.

Despre cartea de poezie a lui Gavril Moisa a vorbit Antonia Bodea care a arătat că poetul “are o conştiinţă mereu trează, mereu cenzurată ce adună în zborul său spre devenire, semne ale identităţii, descifrând în fiorul existenţial, în frenezia trăirii, în foamea de real sau în durerea visării, ipostaza damnatului. “

Despre autor şi carte au mai vorbit: Al.Florin Ţene, Ionel Andraşoni, Emilia Tudose, Vasile B. Gădălin, Ioan Benche şi Ion Constantinescu.

În continuare a urmat medalionul literar “Colindul ca poezie din miezul cuvântului creştin“, în cadrul căruia au: citit din poeziile lor: Vasile Sfârlea, Emilia Tudose, Ion Hentea, Al.Florin Ţene, Vasile B. Gădălin, Maria Racolţea, Vasile Sfârlea, Gh. Şoptirean, Emil Perşa şi I.Toderici.

Şedinţa s-a încheiat în aplauzele numerosului public present.

Viitoarea şedinţă va avea loc în data de joi, 26 ianuarie 2012, în care se va dezbate tema:”Eroii noştri, criminalii lor, din literatura europeană “.

                       

Doina Drăgan:,,MARIANA BRAESCU-Îmi amintesc şi îmi imaginez-povestiri vrăjite- Editura Carpathia Bucureşti 2011”

16 12 2011

Este cartea unei emoţii, spune autoarea pe coperta IV, unde se află şi fotografia în anii scrierii cărţii. Este Mariana Brăescu, aşa cum mi-am închipuit-o şi eu, ca fiind şi în tinereţe: frumoasă, hotărâtă, sclipind a inteligenţă, după ce în realitate ne-am văzut la Timişoara şi ne-am cunoscut la Târgul Gaudeamus în anul 2010.                            

Coperta I reprezintă o reproducere parţială a tabloului: ”Într-o zi oamenii vor vedea răsăritulde Leon Federic.                                               

Prin: ”Nota autorului” chiar Mariana Brăescu spunea despre aceste scrieri că sunt, citez: ”dintr-o perioadă irepetabilă a vieţii mele”, scrise într-un termen foarte scurt la sfârşitul anului 1987, ”în dragostea, uluirea şi admiraţia iubitului meu Artur, căruia le dedic pentru totdeauna”.   

 În O enigmă din Postfaţă, semnată în 2005 chiar de Artur Silvestri se notează: ”Îmi amintesc şi îmi imaginez-impune prin necomparabil, indistinct şi enigmă, arătând un fel de operă ce parcă s-a născut fără  nici o explicaţie, printr-o conjugare de câteva clipe fericite, apropiate de miracol.”                 

 Această creaţie tainică, cum a numit-o Artur Silvastri, cuprinde 16 episoade de  hrană spirituală împletită cu frumosul exprimat în poeme.                

 Este o reflectare a memoriei, visului introdus în cuvântul scris, tinzănd spre o armonie perfectă. Acestea au stat zăvorâte prin sertare, până la această apariţie, când dau aripi sufletului autoarei, imaginilor amintite prin tablouri, toate în plină tinereţe. Imaginile descrise sunt fascinante, poeme precum ”Grecoaica”, Raiul pierdut”,etc…, autoarea rememorându-şi locurile natale şi împrejurimile, amintindu-şi de personajele locului sau de rude şi cunoştiinţe reale sau imaginare, locuri de vis  ”Şi nucul, prietenul meu, minunea verde care mi-era şi refugiu şi loc de visare, diutr-o dată a încetat să mai fie al meu. Cum a putut oare a păstra atât de perfect secretul despre prietenul din copilărie?”, sau ne descrie sărbătorile cu atâta repeziciune, uşurinţă şi talent: ”Nici odată n-am văzut sărbători mai frumoase decât acolo, în casa bunicii……..”sau gingăşia fetelor, ca o ancoră a purităţii, eul adolescentei în treptele devenirii, parfumul unei flori…:”Într-o ceremonie lungă şi muzicală, fluturele trezea cu-n sărut fiecare fetiţe ca şi cum ar chema la lumină şi viaţă zodiile unui întreg calendar…..De pe strune de mandolină suavă, picurau sunete duioase şi ochii tuturor nu vedeau decât fluturele uriaş, frumosul fluture aducător de viaţă şi de moarte în acest paradis vegetal.”                

Cartea:”văzută cu ochii copilăriei” despre dragoste şi moarte, spune autoarea, ne îndeamnă s-o lecturăm. Tabloul de pe CI îmdeamnă la o mare speranţă. Povestirile vrăjite ale Marianei Brăescu  se vor înălţa spre cerul albastru şi, chiar dincolo, până la Artur Silvestri.                     

Doina Drăgan              

Timişoara ,04 mai 2011.

DOINA DRĂGAN:,,O ÎNTÂLNIRE DE EXCEPŢIE”

16 12 2011

Maşina alerga frumos de la Timişoara la Vatra Dornei, apoi  de la Vatra Dornei la Iaşi de ziua Sfintei Paraschiva. Domnul inginer Constantin Toni Dârţu preşedintele Ligii Scriitorilor din România Filiala Iaşi Moldova, împreună cu familia, ne-a aşteptat la sediul filialei (această vizită întâmplându-se  în  data de 09.octombrie 2011 şi considerând-o drept o activitate între filiale Iaşi şi Timişora), iar de acolo timp de peste cinci ore ne-a prezentat capitala istorică a Moldovei, un adevărat centru de cultură şi spiritualitate românească.    Profesoara Doina Drăgan preşedinta LSR Filiala Timişoara Banat a apreciat cărţile domnului C.T.Dârţu-Dicţionare de excepţie a multor personalităţi, care erau expuse pe catedra din sediul filialei, deasemeni diplomele multe la număr afişate pe peretele încăperi.   După ce am discutat despre părţile comune pe care le au cele două filiale, despre activităţile pe care le-am făcut sau le vom face, ne-am îndreptat spre centrul Iaşului. Primul obiectiv a fost Catedrala Mitropolitană, construită în stil neoclassic, a cărui interior a fost pictat de Gheorghe Tattarescu. Catedrala păstrează în interior  moaştele sfintei protectoare a Moldovei Paraschiva, la care ne-am închinat şi noi.  

Am vizitat Mănăstirea Trei Ierarhi întemeiată de către Vasile Lupu, ale cărui oseminte se află în mormântul de marmoră neagră, din mănăstire iar simetric se găsesc mormintele lui Al. Ion Cuza şi Dimitrie Cantemir. Aici a fost  înfiinţată în 1640 prima tipografie din Moldova de către Vasile Lupu, iar prima şcoală în 1641.              

Am trecut pe lângă o impresionantă clădire a României care este Palatul Culturii construit într-un stil neogotic cu ornamente atât în exterior cât şi în interior cu motive heraldice. Din oră în oră se aude Hora Unirii, cântat în ceasul din turn.         

Am vizitat “Casa Dosoftei,fosta reşedinţă a Mitropolitului Dosoftei în care am putut viziona o bogată colecţie de literatură veche moldovenească. Peste drum se află Biserica Sfântul Nicolae Domnesc,întemeiată de Stefan Cel Mare în 1491 fiind cel mai vechi lăcaş de cult din Iaşi, în care au fost miruiţi voievozii Moldovei.          

Am vizitat Piaţa Unirii, am făcut fotografii şi am admirat panorama oraşului de la cel mai înalt etaj al localului la un restaurant. Aici am discutat despre scriitorii ligii, despre revistele filialelor, despre activităţile pe care le vom face în viitor. A fost o întâlnire excelentă, ne-am spus părerile şi suntem convinşi de succesele noastre.                     

 Partea a doua a întâlnirii am consacrat-o lui Mihai Eminescu şi Ion Creangă. Am vizitat Bojdeuca lui Creangă, astăzi muzeu, acolo unde cei doi titani ai literaturii române au scris, au vorbit au respirat şi admirat natura. Am fost fericiţi să trecem şi noi pe acolo!

Mai spre deal am vizitat Parcul Copou cu Obeliscul Leilor.   În centrul parcului se aflăTeiul lui Eminescu, acolo unde poetul stătea, medita, se inspira. Acum teiul este susţinut de câteva cercuri de metal pentru rezistenţă. În Muzeul Mihai Eminescu se află expoziţii despre viaţa poetului, iar pe Aleea Junimea domnesc busturi altor poeţi ai noştri. Înrâlnirea a fost extrem de eficientă şi de bună cooperare între filialele Iaşi şi Timişoara.    

 Reprezentanţii filialelor Iaşi şi Timişoara, la Iaşi ,la 09. 10. 2011.   

Timişoara, 02.11.2011.

Doina Drăgan:,,Întrunirea filialei Timişoara a avut loc în cadrul Congresului Internaţional:”Identitatea culturală a tuturor românilor” organizat de Asociaţia ASTRA ROMÂNĂ pentru Banat-Porţile de Fier şi românii de pretutindeni”

16 12 2011

A  avut loc la Universitatea de Vest din Timişoara în Palierul Aula-Magna prezentarea de carte şi periodice. Astfel din partea Ligii Scriitorilor  din România  s-a prezentat Anuarul Nr.1 al filialei Timişoara”,”Dicţionarul LSR  Volumul biobibliografic” ,  de către prof. Doina Drăgan şi” Stop reportofon” al autorului Menuţ Maximinian, revista de cultură”Heliopolis”,prezentat de către profesorul Ionel Cionchin. Vasile Barbu, preşedintele filialei din Serbia a prezentata cărţi şi reviste apărute în 2011 la editura Tibiscus din Uzdin.     

 De la ora 10,00 în Aula Magna a Universităţii de Vest, după salutul invitaţiilor, au avut loc comunicările în plen, iar în 30 octombrie la Liceul Emanuel Ungureanu comunicările pe secţiuni. Remarcăm lucrările:”Membrii Ligii Scriitorilor ambasadori ai culturii române( de scriitorul Al. FlorinŢene, membru correspondent al Academiei Americano-Română, preşedintele LSR), “Matricea identităţii noastre culturale şi spirituale se află în interiorul fiecărui român de pretutindeni”(de profesoara Doina Drăgan),”Despre românii basarabeni”( de profesoara Tamara Iacoban Birdean), “ Toţi  membrii ai LSR  au susţinut comunicări de înaltă clasă. Acţiunea s-a încheiat prin prezentarea şi aprobarea  declarţiei commune , de către prof. univ. Dr. Radu Păiuşan, raportată la românii de pretutindeni. A fost o acţiune de excepţie. La încheiere Filiala Timişoara Banat a fost felicitată. 

„Dobrogea Culturala” nr.3-2011

10 12 2011

 

 

 

 

 

>>>>>>>>DOBROGEA CULTURALA (pdf.)

AGORA LITERARA NR: 13 – 2011

10 12 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>AGORA LITERARA  NR: 13 – 201 (pdf)

Karina Drăgaş:La Cenaclul literar ”Vasile Sav “- Medalionul literar “ 1 Decembrie- bornă a unităţii noastre “

1 12 2011

Şedinţa Cencalului literar “Vasile Sav “, din cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2, Cluj-Napoca, din data de 30 noiembrie, a fost deschisă de doamna Maria Bobină ( coordonatoarea Centrului), după care a dat cuvântul scriitorului Al.Florin ŢENE, preşedintele Ligii Scriitorilor, care patronează  cenaclul. Acesta a anunţat ordinea de zi, nu înainte de a informa pe cei prezenţi de ultimile activităţi culturale organizate sub egida Ligii Scriitorilor Români, al membrilor cenaclurilor ”Artur Silvestri “ şi  “Vasile Sav “.

În continuare a urmat medalionul literar “1 Decembrie- bornă a unităţii noastre “ care a avut două părţi. În prima parte s-a desfăşurat un recital liric susţinut, pe melodii de colinde, de poeţii : Antonia Bodea, Maria Botiza, Maria Racolţea şi Al.Florin ŢENE, care au citit din creaţiile lor dedicate Marii Uniri. Antonia Bodea a citit şi un poem de Marin Sorescu inspirit din evenimentele de la 1 decembrie 1918.

În a doua parte a medalionului, profesorul Vasile Sfârlea a ţinut conferinţa, bine documentată şi În a treia parte a medalionului a urmat conferinţa susţinută de Aurel Vuşcan, intitulată, “Prin adevăr despre Marea Unire învingem o părere “.

Cele trei părţi ale acestui medalion au fost subliniate cu vii aplauze de cei prezenţi.

Viitoarea şedinţă va avea loc miercuri, 14 decembrie a.c.