PROCES-VERBAL

29 12 2011

privind întrunirea membrilor Ligii Scriitorilor, filiala Dobrogea, în şedinţa lunară din data de 15 decembrie 2011

 

Şedinţa Ligii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea, a avut loc la Sala Cenaclului Literar „Mihail Sadoveanu” din cadrul Cercului Militar Constanţa.

La început s-a dat cuvântul preşedintelui Ligii, filiala Dobrogea, Alexandru Bălan, care a anunţat ordinea de zi:

1. Bilanţul tuturor activităţilor desfăşurate de membrii Ligii pe anul în curs, 2011 şi apariţiile lor editoriale;

2. Continuarea discuţiilor asupra revistei noastre „Dobrogea culturală”, care a fost bine primită de publicul cititor, privind formatul revistei, articolelor cuprinse în aceasta şi propuneri pentru noua revistă.

3. Referitor la plătirea cotizaţiilor pe anul 2012 s-a stabilit ca doamna Vasilica Mitrea, secretar al Ligii, filiala Dobrogea, să adune cotizaţia tuturor membrilor şi să fie trimisă alături de un tabel nominal anexat chitanţei. Aşteptăm din partea Ligii Scriitorilor din România cu sediul la Cluj să ne fie trimise timbrele colante, ştampilate, pentru membrii care au achitat cotizaţia pe anul 2011.

Şedinţa s-a desfăşurat într-un climat de voie bună, citindu-se de către toţi participanţii mici capitole de proză, recitindu-se poezii şi luând toţi parte la corul colindelor pentru sărbătorile de iarnă.            

Pentru următoarea întâlnire din luna ianuarie ne-am propus să-l omagiem pe Mihai Eminescu, poetul nepereche,  la statuia de pe malul mării, venind fiecare participant cu noutăţi despre viaţa culturală şi activitatea sa politică, poezii dedicate poetului.

PREŞEDINTE

Alexandru BIROU                                               

SECRETAR 

Vasilica MITREA

Al.Florin ŢENE:,,Artur Silvestri-Universul lecturilor fericite”

29 12 2011

Prin generozitatea doamnei Mariana Brăescu Silvestri am primit volumul “Universul lecturilor fericite( Critică literară ) “, de Artur Silvestri, care prin trecerea în eternitate, cărţile sale au intrat în rândul  operelor clasice.

Apărută la Editura Carpathia, 2011, cartea se deschide cu un cuvânt înainte, intitulat, ”A fost un proiect, a rămas un vis “, de Mariana Brăescu Silvestri, şi o prefaţă “Explicaţii la o carte, “ de Teodora Mîndru, conţine 49 de studii despre diferiţi autori şi evenimente literare, publicate de-alungul anilor de Artur Silvestri în diferite reviste literare, Index nominal şi Lista revistelor în care a publicat autorul acestui volum.În puţinii ani dedicaţi criticii literare”însumând 17 ani de critică literară “, aşa cum ne informează autoarea prefaţei, critical literar de care facem vorbire a publicat aceste articole în 35 de reviste şi periodice româneşti între anii 1972-1989, şi în două reviste în limbi străine.

Citind cu creionu în mână această carte mi-am adus aminte de ce zicea Lucian Blaga:”Conştiinţa noastră nu ne aprobă, dar ne este oricum prieten. Din contră, subconştientul nostru se comportă de multe ori ca şi cum ar avea un tratat de alianţă cu adversarii noştri “.

Abordând operele marilor scriitori români, cum ar fi:Gheorghe Asachi, George Bacovia, Eminescu, C.Dobrogeanu Gherea, George Călinescu, Nicolae Labiş, Al.Odobescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Dimitrie Stelaru, Dragoş Vrânceanu, etc, Artur Silvestri îşi arată “sinceritatea ştiinţifică “, pe care autorul o consideră a fi esenţa substanţei adevărată a literaturii române. În cazul lui George Călinescu, mentorul său, după cum scrie în prefaţă Teodora Mîndru, criticul evadează din sfera teoriei, consacrându-se, aşa cum o face la mai toţii autori cuprinşi în această carte, istoriei literare de tip călinescian, animat atât de istoriografie, dar şi de explicaţiile antropologice din literatură.

În “Portret de critic tânăr Eugen Lovinescu “ Artur Silvestri citeşte opera acestuia prin perspective documentului, în marginea căruia construieşte ipoteze critice, aşa cum o face în cele două articole dedicate autorului celor două tomuri despre Maiorescu, apărute în 1940.>>>>>>>>>>>>>