Karina Drăgaş:,,La cinci ani de la înfiinţare”

29 01 2012

Liga Scriitorilor a înmânat medalia “Virtutea Literară“
Şedinţa festivă a cenaclurilor literare reunite, “Artur Silvestri “ şi “Vasile Sav “, ale Ligii Scriitorilor Români, ce a avut loc la Cercul Militar din Cluj-Napoca, Sala Armelor, desfăşurată în data de 26 ianuarie a.c., a fost deschisă de prof.Antonia Bodea, preşedinta cenaclului “Artur Silvestri “ care a dat cuvântul scriitorului Al.Flortin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor. Acesta, în cuvântul său a făcut o retrospectivă a activităţii Ligii Scriitorilor, arătând, printre altele, că această asociaţie profesională  are 32 de filiale în ţară şi străinătate, editând 15 reviste, inclusiv având şi o editură online, subliniind că fără sprijinul activ al membrilor Comitetului Director, format, printre alţii,  din scriitorii: Ion Constantinescu, vicepreşedinte, Gavril Moisa, secretar general, Iulian Patca preşedintele filialei Cluj şi Ioan Benche, nu ar fi putut ajunge la aceste performanţe.
În continare profesoara Antonia Bodea a invitat Grupul vocal-instrumental”Speranţa “, dirijor Modest Vişoiu, de pe lângă Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.2(coordonator Maria Bobină ), să interpreteze cântece de dicate Unirii şi pe versuri de Eminescu.
Un moment emoţionant a fost atunci când scriitorul Gavril Moisa a dat citire ”Hotărâri  nr. 1 a Comitetului Director al Ligii Scriitorilor privind acordarea medaliei VIRTUTEA LITERARĂ“ scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor, pentru activitatea depusă în promovarea acestei organizaţii scriitoriceşti în lumea literelor româneşti care “ a lărgit cadrul de reprezentare şi manifestare a acelor dedicaţi artei prin scris, punând bazele şi în ţara noastră a pluripartitismului în organizarea breslei scriitoriceşti.”
După care Al.Florin Ţene a mulţumit membrilor Comitetului Director pentru distincţia primită, şi la rândul său, în baza aceleiaşi Hotărâri a înmânat medalia scriitorilor şI publiciştilor: Michaela Bocu, redactor şef adjunct al cotidianului FĂCLIA, pentru sprijinul în promovarea activităţilor Ligii Scriitorilor, în paginile acestei publicaţii, Ion Constantinescu, Ion Benche, Gavril Moisa şi Patca Iulian, pentru merite deosebite “pentru puternica implicare şi multa disponibilitate, soldate cu o mare investiţie  de efort pe bază de voluntariat“.>>>>>>>>>>>>>

Elisabeta IOSIF:,,BILANŢ ŞI PERSPECTIVĂ FILIALA BUCUREŞTI A LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI”

29 01 2012

Sunt trei ani împliniţi de când Filiala Bucureşti a LSR  desfăşoară în capitală şi în ţară o activitate cunoscută în lumea literară, în mediile culturale şi în presa naţională şi internaţională. Ani de experienţe,  realizări remarcate şi apreciate pentru complexitatea evenimentelor prezentate, acţiuni ce au vizat momente importante la care filiala noastră a răspuns. Un exemplu  a fost Ampla Mişcare Mondială a Poeţilor Lumii,  la care  Filiala Bucureşti a LSR si Cenaclul Cetatea lui Bucur s-au afiliat, organizând  Ziua  Mondială a Poetului şi a Poeziei, zi iniţiată pentru prima dată în 2011 de scriitorii din SUA şi desfăşurată  în 24 septembrie 2011.
De-a lungul anului 2011, o importantă contribuţie la succesul acţiunilor noastre au avut acei membri ai Cenaclului Cetatea lui Bucur, care s-au implicat mereu, cum sunt scriitorii Ştefan Lucian Mureşanu, Cristina Ştefan, Ioana Stuparu, Constanţa Abălaşei-Donosă, Elisabeta Iosif. Am înfiinţat Cenaclul Cetatea lui Bucur, acum aproape trei ani, ca o componentă importantă în activităţile Filialei Bucureşti a LSR,  cenaclu în cadrul căruia am avut nu numai dimineţi de poezie, ci şi lansări de carte, evenimente în parteneriat cu alte cenacluri, cum a fost şi este cel cu Cenaclul Lira 21(on-line), condus de poeta Cristina Ştefan, critic literar dar şi cu Cenaclul Destine, condus de poetul Victor Gh. Stan, director al revistei Destine, membru al U.S.
În rândul celor mai importante componente ale Filialei noastre, Bucureşti a Ligii Scriitorilor Români se află, desigur, cele două reviste: Cetatea lui Bucur on-line şi Cetatea lui Bucur tipărită. Revista pe hârtie şi-a creat repede un nume între revistele tipărite în capitală, dat fiind renumele revistei on-line şi şi-a găsit locul cuvenit între revistele literare, de înaltă cultură, care sunt achiziţionate de marile biblioteci naţionale dar şi internaţionale. >>>>>>>>>>>>>

Colectivul de redacţie al revistei „Regatul Cuvântului” vă doreşte lectură plăcută! – Director/redactor-şef N.N.Negulescu

26 01 2012

http://liga-scriitorilor-romani.com/          
http://regatul-cuvantului.toposystem.ro.

>>>>>>Regatul Cuvântului (pdf)

Al.Florin ŢENE: Medalionul literar, muzical şI istoric “Momentele fundamentale ale Unirii Românilor în istorie “

25 01 2012

În organizarea Fundaţiei Protecţiei Sociale Generale din România, Filiala Judeţului Cluj, ( Preşedinte col.rtr.ing., ec.Nicolae C. Grosu) şi cu participarea Ligii Scriitorilor Români ( preşedinte Al.Florin Ţene), a avut loc, în data de 24 ianuarie,  la Hotel Napoca medalionul literar, muzical şi istoric “Momentele fundamentale ale Unirii  Românilor în istorie. “
Manifestarea s-a deschis cu intonarea Imnului României şi Hora Unirii cântate de Corala Universitaria, condusă de prof.Doina Miclea, prezentator fiind prof.univ. Alexandru Stănescu.
Au ţinut comunicări pe această temă: prof.univ. Alexandru Matei, prof.univ.Onofrie Vinţeler, scriitorul Al.Florin Ţene, cercetător  drd.Vasile Lechinţan, col.r. Constantin Mancaş şi col.r. Nicolae C.Grosu, care a şi coordonat întreaga acţiune.
Între comunicări  au concertat: Corul elevilor de la Liceul HOREA, Corala UNIVERSITARIA a căror melodii aveau ca temă Unirea Principatelor, iar poetul Al.Florin Ţene a recitat poezii, din creaţia proprie, pe această temă.
Manifestarea s-a bucurat de succes din partea numerosului public.                

Doina Drăgan – Întâlnirea din 14 ianuarie 2012 la Timişoara

25 01 2012

Ţinând cont că  data de 15 ianuarie este considerată Ziua culturii, dar şi aniversarea poetului nepereche Mihai Eminescu, filiala Timişoara  a organizat intâlnirea cu următoarea  ordine de zi :

1.Comunicarea: ”Zamolxis şi Eminescu genii ale poporului roman” autor Ionel Cionchin 

2.Înmânarea premiilor Concursului Eminescu şi 3 Moment cultural Eminescu. 

S-au obţinut  următoarele premii:

Premiul de excelenţă pentru eseu:Ionel Cionchin-Timişoara,

Premiul de excelenţă pentru poezie:Sorin Olariu-Las Vegas SUA,

Marele premiu pentru poezie şi eseu Mariana Sperlea Dumbrăviţa Timiş,

Premiul I pentru poezie pentru Vasile Barbu Uzdin Serbia,

Premiul II pentru poezie Ion Vasile Indrigău Timişoara,

Premiul III pentru poezie pentruGheorghiţa Durlău ,Puranii de Sus  Teleorman,

Premiul I pentru eseu pentru Armand Ciprian Sperlea Dumbrăviţa Timiş,

Premiul II pentru eseu şi poezie pentru Violeta Cadar Secoşan Timişoara.

S-au mai acordat premii speciale pentruViorica Bordianu Rădăuţi Suceava,Daniela Ciobotaru ,Iosif Kovaci, Livia Maria Ilcău, Maria Martinescu Sadovan Francisc Marton, şi Rodica Pop din Timişoara.  Premianţii  au citit din lucrările lor. 

La punctul 3, au mai citit din alte lucrări despre Eminescu,scriitorii: Ion Murariu, Mihai Ţopa, şi Mariana Strungă.

Întâlnirea următoare va fi în 04.02.2012.

Karina Drăgaş: A apărut o nouă revistă a Ligii Scriitorilor, “CARPATICA “

25 01 2012

La îndemnul  şi sfaturile preşedintelui Ligii Scriitorilor, scriitorul Al.Florin Ţene, ca fiecare din cele 32 de filiale din ţară şi străinătate, să aibă câte o revistă de cultură, prin care să promoveze valorile literare locale şi naţionale, Filiala Argeş şi Vâlcea, au hotărât să editeze revista  trimestrială “CARPATICA “,( Revistă literar artistică a Ligii Scriitorilor din România şi de expresie română de pretutindeni), al cărui prim număr a apărut zilele acestea. Având ca fondatori pe scriitorii Vasile Ghilencea şi Petre Petria, preşedinţii celor două filiale,( Filiala Vâlcea mai editează o revistă, “Memoria slovelor “.) şi având ca redactori pe: Mariana Zavati Gardner, (Anglia ), Ioan Miclău (Australia ), Vavila Popovici (Canada ), Marilena Manşală şi Cornelia Cănuleci ( Franţa), Luise Scharsach ( Germania) , Olimpia Danciu (Italia ), Al.Bodolică ( Republica Moldova), Vasile Barbu(Serbia ), Riad Awwad (Siria ), Florentin Smarandache ( S.U.A.) şI Ana Radic Rapnnskz ( Ungaria), revista are o ţinută grafică deosebită şi un bogat sumar.
    Publicaţia se deschide cu un editorial semnat de Vasile Ghilencea în care face o analiză a activităţii de până în prezent a celor două filiale, Argeş şi Vâlcea, subliniind asupra activităţilor programate pentru acest an.”Din lirica inegalabilului Vasile Militaru “ sunt publicate, alături de fotografia autorului, poeziile “Moş Andrei “ şi “ Icoană scumpă“, continuând cu pagini de poezii semnate de Carmen Vărăşcanu, Nic. Petrescu, Romel Stăncioiu, Constantin Vărăşcanu, George Baciu şi Sabina Marinovici. Eseuri şi proză semnează Vasile Dorin Ghilencea, Octav Onicescu, Constantin Geantă, Steluţa Istrătescu, Ion Dincă, Ion Lică-Vulpeşti, Nicolae Cosmescu, Riad Awwad, Ion Hiru, Ovidiu Ghidirmic, Cristina Verona Diculescu, Elena Vlad, Anca Stoiculescu, etc.
    Aşa cum s-a subliniat de nenumărate ori, Liga Scriitorilor promovează idea democratizării mişcării literare din societatea românească, respingând monopolul asupra acestui domeniu.În acest sens această revistă publică materiale semnate de autori din diferite organizaţii profesionale, inclusiv membrii ai Uniunii Scriitorilor.
    De remarcat faptul că primul număr al acestei reviste are ca tematică constantă: Respect pentru Demnitatea Femeii, mesaj ce-l descoperim în toate poeziile, prozele, eseurile şi articolele publicate. Remarcăm faptul că prin această publicaţie, numărul revistelor editate de Liga Scriitorilor Români a ajuns la 15.
    În continuare,  redacţia revistei şi-a propus ca în fiecare număr să promoveze o tematică anume ce interesează societatea românească.

Lista cu nominalizările pentru premiile Ligi Scriitorilor Români pentru anul 2011

25 01 2012

Nominalizările sau făcut din diversitatea cărţilor apărute în anul 2011, sosite pe adresa Ligi Scriitorilor, de către o comisie de critici literari, membri ai Ligi Scriitorilor.Au fost luate în consideraţie cărţile sosite pe adresa noastră până la 1 ianuarie 2012, indiferent din ce organizaţie profesională fac parte autori, Liga Scriitorilor, Uniunea Scriitorilor, ş.m.d. Motivul fiind că aceste cărţi au fost scrise pentru cititorii români, în interiorul Literaturii Române, şi nu pentru o anume asociaţie scriitoricească. Liga Scriitorilor militând pentru spiritual democratic în lumea scriitorilor a adoptat acest principiu încă de la înfiinţare prin Statut.
                    Debut în poezie
    “ Ochi de copil“, de Maria Lucia Rebreanu
                    Proză
    “Contra răului din noi “, de Grigore Avram
    “ Taumaturgul şi Mir“, de Florin Oprea Sălceanu
    “ Îmi amintesc şI îmi imaginez“, de Mariana Brăescu Silvestri
    “8 proze scurte “, de Zeno Ghiţulescu
    “De vorbă cu inima ta “, de Vasile Dorin Ghilencea
    “ Proprietatea e sfântă“, de Emil Bucureşteanu
>>>>>>>>>>>