Al. Florin Ţene:,,Poetica timpului real din transcendentul imaginar”

14 01 2012

Volumul  de poezii primit de la scriitoarea Elisabeta Iosif, într-un moment de vibrantă manifestare cultural ce a avut loc la Bucureşti, am început să-l citesc în tren pe drumul de întoarcere spre Clujul meu drag.Văzând că abordează în versurile sale o temă ce plonjează în filosofia timpului am amânat citirea lui pentru un moment propice.
    Au trecut sărbătorile, am intrat în noul an şi momentul potrivit a sosit. Volumul de poeme “Semnele Timpului “, semnat de Elisabeta Iosif, apărut la Editura Rawex Coms, 2011, Bucureşti, care se deschide cu o prefaţă  de Ştefan Lucian Mureşanu şi un “ cuvânt înainte“ de Cristina Ştefan, abordează tema timpului ca entitate a dilatării spaţiului şi perceperea acestui fenomen, de către Poet, într-o determinare contextuală, ca unitate de sens cuprins în unitatea metaforei: “Păşeşte singur printre versurile-pulbere de stele,/ Poetul. I-a cerut muntelui magica putere a sunetelor/ De la răscruci din piatră. Adăpostind verbele grele,/ Ale izvoarelor, în noaptea-mireasă din pridvorul cuvintelor. “( Era poetului).
    Intuiţia metafizică e diversă în acest volum ce cuprinde 38 de poeme. Această intuiţie metafizică pe care o descoperim mai în toate poemele,  înseamnă totodată şi intuiţia existenţei în spaţiul de la limita sacrului, în care poetul îşi întreabă eul, ce îi răspunde:” Eu sunt ecoul atras de carminul luminii“.( Cine eşti tu?).Răspunsurile continuă în poeme ca semnificant transcendente.
    La Elisabeta Iosif, Poetul este Dumnezeul Cuvintelor, fiindcă Acesta,( de la fizica subcoantică încoace), a devenit “sămânţa “ sau cod generic  şi  îşi preschimbă în poeziile acestui volum, potenţa subtil-energetică în ” Cuvânt“: “ Jocul Poetului -un întreg labirint creat/ Mută cuvintele. Nebuni şi destin guvernat, De verbul partidei. Se-ngrădeşte Turnul de veghe/ Pe Tabla de Şah. Nopţile-s albe. Cad zilele negre…“( Jocul). >>>>>>>>>>>>>>