Karina Drăgaş:,,La cinci ani de la înfiinţare”

29 01 2012

Liga Scriitorilor a înmânat medalia “Virtutea Literară“
Şedinţa festivă a cenaclurilor literare reunite, “Artur Silvestri “ şi “Vasile Sav “, ale Ligii Scriitorilor Români, ce a avut loc la Cercul Militar din Cluj-Napoca, Sala Armelor, desfăşurată în data de 26 ianuarie a.c., a fost deschisă de prof.Antonia Bodea, preşedinta cenaclului “Artur Silvestri “ care a dat cuvântul scriitorului Al.Flortin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor. Acesta, în cuvântul său a făcut o retrospectivă a activităţii Ligii Scriitorilor, arătând, printre altele, că această asociaţie profesională  are 32 de filiale în ţară şi străinătate, editând 15 reviste, inclusiv având şi o editură online, subliniind că fără sprijinul activ al membrilor Comitetului Director, format, printre alţii,  din scriitorii: Ion Constantinescu, vicepreşedinte, Gavril Moisa, secretar general, Iulian Patca preşedintele filialei Cluj şi Ioan Benche, nu ar fi putut ajunge la aceste performanţe.
În continare profesoara Antonia Bodea a invitat Grupul vocal-instrumental”Speranţa “, dirijor Modest Vişoiu, de pe lângă Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.2(coordonator Maria Bobină ), să interpreteze cântece de dicate Unirii şi pe versuri de Eminescu.
Un moment emoţionant a fost atunci când scriitorul Gavril Moisa a dat citire ”Hotărâri  nr. 1 a Comitetului Director al Ligii Scriitorilor privind acordarea medaliei VIRTUTEA LITERARĂ“ scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor, pentru activitatea depusă în promovarea acestei organizaţii scriitoriceşti în lumea literelor româneşti care “ a lărgit cadrul de reprezentare şi manifestare a acelor dedicaţi artei prin scris, punând bazele şi în ţara noastră a pluripartitismului în organizarea breslei scriitoriceşti.”
După care Al.Florin Ţene a mulţumit membrilor Comitetului Director pentru distincţia primită, şi la rândul său, în baza aceleiaşi Hotărâri a înmânat medalia scriitorilor şI publiciştilor: Michaela Bocu, redactor şef adjunct al cotidianului FĂCLIA, pentru sprijinul în promovarea activităţilor Ligii Scriitorilor, în paginile acestei publicaţii, Ion Constantinescu, Ion Benche, Gavril Moisa şi Patca Iulian, pentru merite deosebite “pentru puternica implicare şi multa disponibilitate, soldate cu o mare investiţie  de efort pe bază de voluntariat“.>>>>>>>>>>>>>

Elisabeta IOSIF:,,BILANŢ ŞI PERSPECTIVĂ FILIALA BUCUREŞTI A LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI”

29 01 2012

Sunt trei ani împliniţi de când Filiala Bucureşti a LSR  desfăşoară în capitală şi în ţară o activitate cunoscută în lumea literară, în mediile culturale şi în presa naţională şi internaţională. Ani de experienţe,  realizări remarcate şi apreciate pentru complexitatea evenimentelor prezentate, acţiuni ce au vizat momente importante la care filiala noastră a răspuns. Un exemplu  a fost Ampla Mişcare Mondială a Poeţilor Lumii,  la care  Filiala Bucureşti a LSR si Cenaclul Cetatea lui Bucur s-au afiliat, organizând  Ziua  Mondială a Poetului şi a Poeziei, zi iniţiată pentru prima dată în 2011 de scriitorii din SUA şi desfăşurată  în 24 septembrie 2011.
De-a lungul anului 2011, o importantă contribuţie la succesul acţiunilor noastre au avut acei membri ai Cenaclului Cetatea lui Bucur, care s-au implicat mereu, cum sunt scriitorii Ştefan Lucian Mureşanu, Cristina Ştefan, Ioana Stuparu, Constanţa Abălaşei-Donosă, Elisabeta Iosif. Am înfiinţat Cenaclul Cetatea lui Bucur, acum aproape trei ani, ca o componentă importantă în activităţile Filialei Bucureşti a LSR,  cenaclu în cadrul căruia am avut nu numai dimineţi de poezie, ci şi lansări de carte, evenimente în parteneriat cu alte cenacluri, cum a fost şi este cel cu Cenaclul Lira 21(on-line), condus de poeta Cristina Ştefan, critic literar dar şi cu Cenaclul Destine, condus de poetul Victor Gh. Stan, director al revistei Destine, membru al U.S.
În rândul celor mai importante componente ale Filialei noastre, Bucureşti a Ligii Scriitorilor Români se află, desigur, cele două reviste: Cetatea lui Bucur on-line şi Cetatea lui Bucur tipărită. Revista pe hârtie şi-a creat repede un nume între revistele tipărite în capitală, dat fiind renumele revistei on-line şi şi-a găsit locul cuvenit între revistele literare, de înaltă cultură, care sunt achiziţionate de marile biblioteci naţionale dar şi internaţionale. >>>>>>>>>>>>>