Revista Cetatea lui Bucur nr 5 ianuarie-martie 2012

31 03 2012
 
 
e-manuel
http://cititordeproza.ning.com/

http://www.netvibes.com/cititor-de-proza

>>>>>>>>>>Cetatea lui Bucur anul II , Nr. 5 – ianuarie-martie 2012(pdf.)

Antonia Bodea: La cenaclul literar ”Artur Silvestri “ Colocviul “Echinoxul primăverii noastre “

31 03 2012

Şedinţa cenaclului literar”Artur Silvestri “ a Ligi Scriitorilor, filiala Cluj, din data de 29 martie, desfăşurată la Cercul Militar, a fost deschisă de prof.Antonia Bodea, preşedinta cenaclului, care a anunţat ordinea de zi, apoi a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene care, aşa cum a intrat în tradiţie, a informat publicul prezent despre activităţile culturale organizate de celorlalte filiale din ţară şi străinătate, din ultima perioadă. Printre altele, a prezentat, şi vorbit despre “Anuarul filialei Banat-Timişoara “, vol.2. În continuare a urmat medalionul literar “Cele două valenţe ale eroilor ( Eroii noştri criminalii lor) “.Tema a fost pusă în dezbatere de către scriitorul Ion Constantinescu care dezvoltat această temă începând din perioada războiului dacic cu romanii, din perioada traiană, şi până în prezent. Această temă a stârnit multe discuţii. În acest context a mai vorbit: Gavril Moisa, Al.Florin Ţene, Ionel Andraşoni, Vasile Sfârlea, etc.
În cadrul medalionului literar “Carte frumoasă cinste cui te-a scris :Mizerias de Sorin Grecu “. Despre volumul de poezii şI autorul lui a vorbit Al.Florin Ţene, Gavril Moisa, Ion Constantinescu, Ion Benche şi Antonia Bodea, după care poetul a citit din poemele sale.
A urmat medalionul literar-satirico-poetic “Zâmbet pe portativul nostalgiei “. În cadrul acestuia, epigramistul Eugen Albu, Ionel Andraşoni au citit o suită de epigrame, iar Emilia Tudose un poem.
În încheiere Iulian Patca, preşedintele filialei Cluj a Ligi Scriitorilor, a prezentat o informare despre activitatea organizaţiei pe care o conduce şi stadiul lucrărilor la Dicţionarul Ligi Scriitorilor, vol.2.
Au urmat discuţii aprinse pe marginea celor discutate.
Viitoarea şedinţă va avea loc în data de 26 aprilie, orele 17, la Cercul Militar din Cluj- Napoca.
Antonia Bodea


„Regatul Cuvântului”

31 03 2012
Colectivul de redacţie al revistei
 „Regatul Cuvântului”
 vă doreşte lectură plăcută!
     
            Director/redactor-şef: N.N.Negulescu
Gavril MOISA:,, 70 DE FLORI PENTRU AL. FLORIN ŢENE”

28 03 2012

La 13 iunie 2012 (născut în orașul DRĂGĂŞANI, la 13 iunie 1942), scriitorul AL. FLORIN ŢENE, aniversează 70 de ani de viaţă. Este o vârstă deosebit de frumoasă, o vârstă a bucuriei, a sufletului, a împlinirilor, a bilanţului, dedicată cărţii şi culturii.

Rar mi-a fost dat să întâlnesc un om atât de deosebit, cu un profil uman atât de complex, cu o putere şi capacitate miraculoasă de atracţie, de convingere şi mobilizare, gata oriunde şi oricând să te ajute sau să te îndrume, de o modestie rară şi de un caracter indiscutabil.Este un om sincer, deschis şi prietenos, un luptător desăvârşit, învăţat să nu capituleze în faţa greutăţilor, dăruit cu toată fiinţa sa scrisului, cărţii şi actului de cultură, pentru că el ,, este printre puţinii umanişti ai zilelor noastre  care are idei personale”(Melania Cuc)

Prin vocaţie AL. FLORIN ȚENE este şi un ,, scriitor complex şi neliniştit” (Constantin Cubleşan), dar şi ,, un poet al teluricului şi logosului esenţializat” (Mircea Popa) , care are o carte de vizită dar şi o operă impresionantă.

Este membru al Uniunii Ziariştilor din România, membru corespondent al Academiei Americano Română(A.R.A.) din anul 2011,membru al Asociaţiei Scriitorilor Români din Canada, iar din anul 2006, este preşedintele Ligii Scriitorilor Români, organizaţie profesională care are la această dată 30 de filiale în ţară şi în străinătate şi care editează 15 reviste în care se promovează limba română autentică.

>>>>>>>>>>>>>

MARIANA CRISTESCU:,,AL. FLORIN ŢENE – 70 LA MULŢI ANI, DISTINSE PRIETEN!”

25 03 2012

Un om înalt. Aşa pare, din fotografii, căci, la ora când scriu aceste rânduri, încă nu ne-am întâlnit în… direct, deşi a trecut vreun an de când cu onoare mă aflu între membrii filialei clujene a Ligii Scriitorilor.

Înalt şi drept, cu alură sportivă, prezentabil, elegant, plăcut, politicos, săritor şi generos. O persoană caldă, amabilă, dispusă oricând să-ţi întindă mâna prieteneşte, fratern chiar, atunci când te simte în dificultate.

Cu domnul Florin Ţene şi cu doamna Titina – soţia lui, scriitoare la rându-i, frumoasă, admirabilă mamă şi bunică – mi-a fost dat (fiindcă nimic nu e întâmplător!) să mă întâlnesc şi să mă împrietenesc… pe internet, colaborând apoi ireproşabil.

Domnul Ţene este liderul ideal. Un manager perfect şi un fin psiholog. Ştie perfect ce are de făcut, ştie să îşi impună punctul de vedere fără a provoca frisoane celor din jur, îşi respectă partenerii de lucru, este charismatic şi are ştiinţa şi înţelepciunea de a detensiona situaţii oricât de delicate. Ştie, aşadar, să păstreze dreapta măsură, ceea ce înseamnă foarte mult, mai ales în zilele noastre!

            Pe Al.Florin Ţene şi pe doamna Titina i-am întâlnit într-un moment care trebuia să ivească în viaţa mea, schimbându-mi cursul, stimulată de uluitoarea capacitate de muncă a acestor mai vârstnici confraţi olteni, aşezaţi pe malul Someşului.

Al.Florin Ţene este un om înalt … nu numai fizic. Este un bărbat de onoare şi de cuvânt, îi plac oamenii inteligenţi şi talentaţi, pe care-i sprijină fără rezerve şi fără orgolii de doi bani, cum se mai întâmplă în această lume, nu numai pe plaiurile mioritice. Vorbesc în deplină cunoştinţă de cauză. În plus, este un scriitor interesant, care lucrează (din câte pot constata zilnic, văzându-l pe Messenger!) de dimineaţa până seara.>>>>>>>>>>>>>

-Premiile acordate de Liga Scriitorilor pentru cărţile apărute în anul 2011

25 03 2012

Comisia de acordare a premiilor Ligi Scriitorilor a luat în considerare toate cărţile sosite de la autori,  editate în anul 2011, indiferent din ce organizaţie profesională fac parte. În acest context comisia a hotărât să acorde următoarele premii:

            Poezie

“Să vi şi mâine“, de Iulian Patca

“Semnele Timpului “, de Elisabeta Iosif

“ Rănită, umbra mea“, de George Ioniţă

“ Şoapte cu aripi de înger“, de Catinca şi Costel Neacşu

“ Armuri de vis“, de Emilia Tudose

“Împliniri “, de George Echim

 

            Volum de debut în proză

 

“ Ochi de copil“, de Maria Lucia Rebrean ( Belgia)

            Proză

“Îmi amintesc şi îmi imaginez “, de Mariana Brăescu Silvestri

“ 8 proze scurte“, de Zeno Ghiţulescu

“ De vorbă cu inima ta“, de Vasile Dorin Ghilencea

“ Taumaturgul şi Mir“, de Florin Oprea Avram

“Propietatea e sfântă “, de Emil Bucureşteanu

>>>>>>>>>>>>

Petru Birău:,,ÎNTÂLNIREA CU AL. FLORIN ŢENE, POETUL”

25 03 2012

Venit în continuarea trilogiei ,,Insula viscolului”, romanul autobiografic ,,Geamănul din oglindă” (Editura Nico, Târgu- Mureş, 2012), al prolificului scriitor şi promotor cultural Al Florin Ţene, complectează pledoaria omului de cultură temeinic implicat în cunoaşterea şi prezentarea timpului său, în slujirea prin cuvânt a aproapelui, cu toată dăruirea, întregul talent şi totala sa experienţă de viaţă. Dealtfel cartea are un motto edificator:,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Iacov 2. 8.)

Fiecare dintre cele trei romane ce alcătuiesc trilogia ,,Insula viscolului” (,,Chipul din oglindă”, ,,Insula viscolului” şi ,,Orbul din Muzeul Satului”), reprezintă anumite etape în formarea spirituală şi în creaţia lui Al Florin Ţene, de la valorificarea unor însemnări făcute pe un şantier, la decriptarea tainelor disimulate în consumarea anumitor momente de răscruce ale istoriei, de la transpunerea unor fragmente onirice, până la cele mai profunde investigaţii psihologice în imanentul personajelor, sau de la lirismul unor evocări, la analiza pertinentă a evenimentelor sociale în care autorul a fost implicat direct.

Ca o încununare a acestora, romanul ,,Geamănul din oglindă” reprezintă cântecul triumfului, al scriitorului învingător prin Cuvânt, care s-a luptat pas cu pas ca să impună o viziune, un crez. Această luptă este evidentă pe tot parcursul edificării operei sale, de la poezie, la eseu sau cronică, dar mai ales este pregnantă în impresionantele sale romane autobiografice. Uneori, aşa cum reiese din scrieri, îl întâlnim căzut, trist, ori singur, dar niciodată învins. În romanul ,,Geamănul din oglindă” îl regăsim triumfător. Aici Al Florin Ţene nu mai ezită, nu mai caută, nu mai întreabă, aici este întrebat, aici oferă răspunsuri, se relevă ca un înţelept care, prin harul lui Dumnezeu, a biruit toate obstacolele, are o operă vastă, a întemeiat o Ligă a scriitorilor cu sute de membrii, pe care o conduce, editează mai multe reviste, are câteva cenacluri literare fondate, deţine nenumărate premii, se bucură de recunoaştere în ţară şi străinătate, este membru al unei Academii (ce şi-ar putea dori mai mult un scriitor?). >>>>>>>>>>>>>

ORIENT LATIN, nr.1/2012

25 03 2012

>>>>>>>>>>ORIENT LATIN 1 per 2012(PDF.)

Ilie CHELARIU:,,A fost şi la Timişoara: Ziua Mondială a Poeziei, ediţia a VII-a”

25 03 2012

În organizarea Fundaţiei Culturale „Orient Latin”, a Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România şi a Facultăţii de Muzică a Universităţii de Vest, miercuri, 21 martie, a fost sărbătorită şi la Timişoara muza Euterpe, „cea care face multă plăcere”.

Manifestarea a a vut loc într-un spaţiu special: Sala „Orpheum” a Facultăţii de Muzică, care a dat un plus discret întregii manifestări.

Asistenţa a fost formată din peste o sută de scriitori din vestul ţării, dar şi iubitori de poezie, din Timişoara, Lugoj, Caransebeş, Reşiţa, Oraviţa, ba şi o „echipă” de la cenaclul „Pană cărăşană” din Grădinari, care şi-au dat întâlnire, din nou, la acest eveniment anual.

Programul, care a durat trei ore, a fost deschis de Cornel Ungureanu, preşedintele filialei USR şi Ilie Chelariu, redactor-şef al revistei literare „Orient latin”, apoi s-au acordat premile anuale: Premiul „Horia Ionescu” (înmânat de Călin Ionescu, fiul regretatului actor şi regizor) – Cristian Szekeres, actor la Teatrul Naţional din Timişoara; premiile de excelenţă literară, care se acordă anual unor nemembri ai USR: (ex aequo) – criticul şi prozatorul Maria Niţu (Timişoara) şi poetul, editorul, folcloristul şi emulatorul cultural Iosif Băcilă (Bozovici). Despre ei au vorbit doamna Olimpia Berca, respectat critic timişorean, şi Gheorghe Secheşan, critic şi prozator.

A fost şi un remember Ignea Loga – poet şi pictor recent plecat dintre noi, dar şi două lansări de carte: „Emoţii timpurii”, a debutantei Kara Molnar, susţinută de criticul Ionel Bota, cărturar de necontestat al Banatului, şi „Elemente de contur”, de Ion Scorobete, timişorean de loc din Meria pădurenilor, poet, preşedintele Fundaţiei „Traian Vuia”,  autor a numeroase volume.

A fost lansat şi un tânăr, încă elev – Cristian Băleanu, susţinut de poeta şi traducătoarea Manolita Dragomir Filimonescu.

Două recitaluri actoriceşti: Vladimir Jurăscu – din poezia lui Laurenţiu Cerneţ, şi Doru Iosif – din opera lui Gheorghe Azap, au rotunjit ceasurile de poezie.

Să nu uităm momentele muzicale: cvartetul format din patru tineri muzicieni (Marius Roman, Lavinius Nikolaevici, Ionuţ Giura, Alexandru Moise), încă studenţi, a „fixat” sala cu dansuri româneşti de Bela Bartok şi badineria lui J. S. Bach, iar Victor Georoceanu, cantautorul boemei timişorene, nu s-a dezminţit; finalul le-a aparţinut celor de la Sound Sense (Radu Stoica – chitară şi Florin Ferchiu – violoncel), pe care-i puteţi asculta şi pe youtube cu „Destin” (http://www.youtube.com/watch?v=y0txDo-Y8AM),  un duet care a „înviorat” sala cu muzica lor atât de apropiată inimilor celor ce scriu sau citesc poezie.

În finalul… finalului, Ilie Chelariu şi Ionel Bota i-au invitat pe cei prezenţi la o „Noapte de veghe pentru Mihai Eminescu”, care va avea loc, pe 14/15 iunie, în teatrul istoric din Oraviţa.  

Constelatii diamantine, nr. 19

19 03 2012

Colectivul de redacţie vă doreşte lectură plăcută!

 

http://www.scribd.com/doina_dragut

>>>>>>>>>>Constelatii-diamantine-nr-19-2012 (pdf)
Redactor-şef,
Doina Drăguţ

A apărut CETATEA LUI BUCUR, NUMĂRUL 37, luna MARTIE, anul 2012

16 03 2012

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ,

filiala Bucureşti. 

______________________________________
Sumarul acestui număr:

-Elisabeta IOSIF:,,CĂLĂTORIE PE URMELE ARGONAUŢILOR”

-Andrés Sánchez Robayna:,,Eugen Dorcescu, între esenţă şi existenţă*”

-Isabela VASILIU-SCRABA:,,NOICA PRINTRE OAMENII MICI ŞI MARI AI CULTURII

NOASTRE LA 25 DE ANI DE LA MOARTE ”

-Elena Armenescu:,,Mama”

-Elisabeta IOSIF:,,LA POARTA LUI IANUS”

-Georgeta Adam:,,De ce rămânem în România ”

>>>>>>>>>>>>>>>>

COMUNICAT

16 03 2012

În luna ianuarie a.c., dintr-o eroare de comunicare, s-a publicat sub semnătura doamnei Karina Drăgaş un anunţ în care se specifica că scriitorul Al.Florin Ţene ar fi luat Diploma şi TROFEUL  de Excelenţă la Festivalul Internaţional” Mihai Eminescu-poet naţional şi  universal”, organizat de Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza “, şi Asociaţia Cultural-Ştiinţifică “Vasile Pogor  “ din Iaşi, cu lucrarea “ Norocul Literaturi Române- Eminescu“. Anunţul este eronat.Al.Florin Ţene a luat numai premiul I.

Ne cerem scuze organizatorilor ieşeni şi dumneavoastră cititorilor pentru această informaţie eronată.

 

Al.Florin ŢENE

Scurt Circuit Oltean

16 03 2012

Colectivul redacțional, va oferă pentru lectura si eventual, colaborare: Revista Scurt Circuit Oltean, nr 5-6, februarie-martie, 2012
Redactor-șef  Marinela Preoteasa
>>>>>>>>>http://www.scribd.com/doc/85177060/Scurt-Circuit-Oltean-Nr-5-6-tie-2012

AGORA LITERARA , luna martie 2012

9 03 2012

>>>>>>AGORA  LITERARA , martie 2012 (pdf)