Revista Cetatea lui Bucur nr 5 ianuarie-martie 2012

31 03 2012
 
 
e-manuel
http://cititordeproza.ning.com/

http://www.netvibes.com/cititor-de-proza

>>>>>>>>>>Cetatea lui Bucur anul II , Nr. 5 – ianuarie-martie 2012(pdf.)

Antonia Bodea: La cenaclul literar ”Artur Silvestri “ Colocviul “Echinoxul primăverii noastre “

31 03 2012

Şedinţa cenaclului literar”Artur Silvestri “ a Ligi Scriitorilor, filiala Cluj, din data de 29 martie, desfăşurată la Cercul Militar, a fost deschisă de prof.Antonia Bodea, preşedinta cenaclului, care a anunţat ordinea de zi, apoi a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene care, aşa cum a intrat în tradiţie, a informat publicul prezent despre activităţile culturale organizate de celorlalte filiale din ţară şi străinătate, din ultima perioadă. Printre altele, a prezentat, şi vorbit despre “Anuarul filialei Banat-Timişoara “, vol.2. În continuare a urmat medalionul literar “Cele două valenţe ale eroilor ( Eroii noştri criminalii lor) “.Tema a fost pusă în dezbatere de către scriitorul Ion Constantinescu care dezvoltat această temă începând din perioada războiului dacic cu romanii, din perioada traiană, şi până în prezent. Această temă a stârnit multe discuţii. În acest context a mai vorbit: Gavril Moisa, Al.Florin Ţene, Ionel Andraşoni, Vasile Sfârlea, etc.
În cadrul medalionului literar “Carte frumoasă cinste cui te-a scris :Mizerias de Sorin Grecu “. Despre volumul de poezii şI autorul lui a vorbit Al.Florin Ţene, Gavril Moisa, Ion Constantinescu, Ion Benche şi Antonia Bodea, după care poetul a citit din poemele sale.
A urmat medalionul literar-satirico-poetic “Zâmbet pe portativul nostalgiei “. În cadrul acestuia, epigramistul Eugen Albu, Ionel Andraşoni au citit o suită de epigrame, iar Emilia Tudose un poem.
În încheiere Iulian Patca, preşedintele filialei Cluj a Ligi Scriitorilor, a prezentat o informare despre activitatea organizaţiei pe care o conduce şi stadiul lucrărilor la Dicţionarul Ligi Scriitorilor, vol.2.
Au urmat discuţii aprinse pe marginea celor discutate.
Viitoarea şedinţă va avea loc în data de 26 aprilie, orele 17, la Cercul Militar din Cluj- Napoca.
Antonia Bodea


„Regatul Cuvântului”

31 03 2012
Colectivul de redacţie al revistei
 „Regatul Cuvântului”
 vă doreşte lectură plăcută!
     
            Director/redactor-şef: N.N.Negulescu