C O N C U R S

26 04 2012

Liga Scriitorilor Români – Filiala Iaşi-Moldova în parteneriat cu Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, Bucureşti, organizează cu prilejul centenarului Caragiale, concursul de comedie – piese de teatru, Să râdem cu nenea Iancu ! Condiţiile concursului :

  • Participanţii se vor  înscrie în concurs cu o singură piesă de teatru, redactată în limba română potrivit normativelor gramaticale actuale, impuse de Academia Română.
  • Piesele propuse juriului se vor redacta şi trimite numai în format electronic Microsoft Word și vor conține cel mult 25 pagini cu marginile de 2 cm. în format de pagină A4, font Times New Roman, cu mărimea literelor de 11, cu aliniate de la începutul rândului. Textul se va redacta cu  diacritice, iar între rânduri nu vor fi spaţii.
  • Concurenţii vor achita o taxă de participare de 50 Roni, care va fi depusă la orice filială a Băncii Transilvania în următorul cont : Liga Scriitorilor Români-Filiala Iasi-Moldova, cod bancar IBAN RO50BTRL02401205 U950 11XX  . Chitanţa eliberată de bancă va fi scanată şi trimisă electronic odată cu textul.
  • Textele se vor trimite la adresa de e- mail : ligascriitorilor.iasi@gmail.com   până în 31 August inclusiv.

Juriul special constituit (din cadre didactice universitare de specialitate şi alţi oameni de cultură), va selecta, evalua şi propune pentru premiere creațiile  originale, valoroase care întrunesc condițiile concursului.

Premierea  lucrărilor se va face într-o ședință festivă la Iași, la interval de aproximativ o lună de la limita de primire.

Premiile I, II şi III vor fi apreciate cu o diplomă şi un trofeu, iar menţiunile cu diplomă. Ceilalţi concurenţi vor primi o diplomă de participare.

 Tuturor premiaţilor li se vor publica textele în revista Moldova Literară şi vor fi propuse instituţiilor de specialitate pentru a fi incluse în repertoriu.

 

Comitetul de organizare.

Marinela Preoteasa:,,În ANTOLOGIA de poezie româno-albaneză”

26 04 2012

Doina Drăguţ (publicist, prozator, critic literar, poetă, redactor-şef al prestigioasei reviste literare Constelaţii diamantine – lunară, online) îşi face tot mai des prezenţa în lumea literară din România şi nu numai. Scriitorii olteni sunt reprezentaţi onorabil de Doina Drăguţ.

Liga Scriitorilor Români de pretutindeni devine tot mai activă literar prin revistele care sunt sub egida LSR, Conste-laţii diamantine, are un loc fruntaş. Diploma VIRTUTEA LITERARĂ, acordată celor trei piloni de bază ai revistei, fondatori, unul dintre aceştia fiind Doina Drăguţ, ca redactor-şef al revistei, a fost meritată din plin.

Cu dăruire şi talent, Doina Drăguţ ni se dezvăluie ca un om de litere complet, deşi pregătirea sa superioară este în matematică-informatică.

Talentul şi pasiunea Doinei Drăguţ pentru scris îşi spun cuvântul. Aceste calităţi au determinat editorul Antologiei de poezie bilingve româno-albaneză, în persoana poetului Baki Ymeri, să o publice în această carte, alături de nume cunoscute în viaţa literară: Theodor Damian, Aurel Pop, Cassian Maria Spiridon, Marius Chelaru, Mariana Pândaru, Georgeta Blendea Zamfir, Adnan Mehmeti, Silva Tërnava, Ismet Hasani, Mazllum Baraliu şi Izet Shala.

Antologia este publicată în colecţia: Biblioteca Albanezul, având consilier editorial pe Vitore Leka, redactor pe Luan Topçiu, lector pe Ilir Kosova, rsponsabil pe Laura Rushan, tehnoredactor pe Adriana Tabaku, distribuţie – Amanda Edit, Bucureşti, ediţie a revistei Albanezul-2012, ISSN: 1221-6925

Prefaţa (Parathënia) este scrisă de însuşi poetul Baki Ymeri, sub un titlu de invidiat: INVITAŢIA UNEI ANTOLOGII (Tocmai când ne risipim, punctul nostru de întâlnire este poezia)

Această antologie vine să ne bucure sufletele în colaborare cu albanezii României culturale („Ky libër del në dritë në bashkëpunim me Bashkësinë Kulturore të Shqiptarëve të Rumansisë”).

>>>>>>>>>>>>>>

Karina Drăgaş:,,Sub egida Ligii Scriitorilor Români – Ziua culturii clujene”

26 04 2012

La iniţiativa Ligii Scriitorilor din România a avut loc în data de 25 aprilie „Ziua culturii clujene “, organizată în perspectiva apropiatelor manifestări culturale din cadrul “Zilelor Clujului “, ce vor avea loc în perioada 25 mai-1 iunie a.c.

În prima parte a zilei, la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.2(coordonator Maria Bobină ), sub conducerea preşedintelui Ligi Scriitorilor, în cadrul Cenaclului literar”Vasile Sav “, în prezenţa unui numeros public,având ca invitat de onoare pe deputatul Mircia Giurgiu, s-a desfăşurat medalionul literar “Memoria calendarului-Vasile Copilu-Gheatră şi Traian Mihai “.

Despre cei doi poeţi au vorbit foarte documentat profesorul Vasile Sfârlea şi criticul literar Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor Români.

În continuare a avut loc medalionul literar-poetic ”Clujul primăverii noastre “, în cadrul acestuia au citit din lucrările lor : Maria Pop, Maria Racolţea, Aurel Chira, V.Şoptirean şi Florica Gal.

Prima parte a acestor manifestări s-a încheiat cu medalionul literar-istoric” Prin adevăr învingem o părere-tragedia Titanicului“, susţinut de Aurel Vuşcan.

            A doua parte a manifestărilor “Ziua culturii clujene “ s-a desfăşurat la Cercul Militar, Sala Armelor, cu participarea  membrilor cenaclului “ Artur Silvestri“, patronat de Filiala Cluj a Ligii Scriitorilor, şi a unui numeros public.

            Manifestarea a fost deschisă de profesoara Antonia Bodea, preşedinta cenaclului, care a anunţat ordinea de zi. După care Al.Florin Ţene a făcut o informare despre activitatea Ligi Scriitorilor în ultima perioadă, arătînd că în zilele de 11, 12 şi 13 mai a.c. Liga Scriitorilor împreună cu scriitorul Claudiu Şimonati organizează la Geoagiu Băi, la Hotel Ceres, Simpozionul”Poetul Traian Mihai-100 de ani de la trecerea în eternitate “.

În continuare a urmat medalionul literar “Poeţi clujeni de lângă noi- Emilia Tudose “, în care poeta a făcut o retrospectivă a activităţii sale literare, citind în continuare câteva poezii din creaţia sa.Despre poetă a vorbit scriitorii: Iulian Patca, Vasile B.Gădălin, Ion Constantinescu şi Antonia Bodea.

În încheierea manifestării a urmat medalionul literar ”Carte frumoasă cinste cui te-a scris-Teofil Mândruţiu“. Despre cele trei cărţi de poezie “Patimi “, “Regina de vise “ şi “Regină de vise “ a vorbit Antonia Bodea şi Al.Florin Ţene. În continuare poetul a citit din poeziile sale cuprinse în cele trei volume.

Manifestarea maraton ce s-a întins pe parcursul unei zile s-a încheiat în aplauzele numerosului public participant.

Viitoarea şedinţă a cenaclului “Vasile Sav “ va avea loc în data de miercuri, 30 mai, orele 11, la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.2, din str. Decebal nr.21, iar şedinţa cenaclului “Artur Silvestri “ se va ţine joi, 31 mai, orele 17, a.c. la Cercul Militar.

Karina Drăgaş: Simpozionul omagial istorico-literar “Poetul Traian Mihai-100 de ani de la trecerea în eternitate “

24 04 2012

              În organizarea scriitorului Claudiu Şimonati şi a Ligi Scriitorilor din România are loc, în data de sâmbătă 12 mai a.c., în Staţiunea Geoagiu-Băi, la Hotelului “Ceres “, Simpozionul “ Poetul Traian Mihai- 100 de ani de la trecerea în eternitate“.

            Programul va cuprinde următoarele comunicări:

            -Expozeul “Viaţa şi activitatea poetului Traian Mihai“.

            -Conferinţa “Starea poeziei româneşti în mileniul III.”, susţinută de scriitorul Al.Florin Ţene, membru corespondent al Academiei Americană Română, preşedintele Ligii Scriitorilor Români.

            -Lansarea antologiei de poezie “Un secol de poezie  în versiunea oraşului Paliei“.

            -Înmânarea DIPLOMEI acordată de Liga Scriitorilor Români, prin criticul literar Al.Florin Ţene, poetului Claudiu Şimonati, reprezentând premiul pentru antologia “Lumina cuvintelor”, apărută în anul 2011.

            Manifestarea se încheie cu discuţii pe marginea celor prezentate.

Elisabeta IOSIF:,,POEZIA, CA O STARE DE VEGHE”

23 04 2012

Despre un scriitor nu poţi vorbi decât cu poemele şi cărţile sale în faţă, urmărindu-le, desigur, la un alt nivel de înţelegere. De cele mai multe ori e greu de descifrat cheia în care s-a scris o carte, ca să-i  dezvălui taina. Ea trebuie  să-şi lase înţeles conţinutul.

Suntem de acord că nu oricine poate pătrunde în universul filozofic al unei scrieri, aici intervenind rolul criticului literar, cel care vede dincolo de metaforă, considerată de J.Ortega Y Casset ”cea mai mare putere a omului”. Astfel am gândit despre criticul care îşi ia acest rol în serios, mai ales dacă este şi scriitor, cunoscând ce rol poartă în sine arta creaţiei. Fiindcă, de  acest fel de cronicar este nevoie, fiind de acord cu H. Taine, care îl definea ca pe „un intelectual împlinit, filozof cu vederi largi şi complexe”. Iar un asemenea scriitor, un filozof ca formaţie este şi Al. Florin Ţene, care consideră că fiecare carte trebuie să continue acel „bemol al vieţii, cu toate tonurile sufleteşti, pe care le adânceşte cu o jumătate de ton” (Lucian Blaga).

Aşa se percepe  ultima sa analiză privind „Starea poeziei româneşti la începutul secolului al XXI-lea”,  „ un îndelungat exerciţiu de receptare a poeziei româneşti în ansamblu, cu aplecare spre tendinţa de evoluţie a poeziei româneşti din a doua parte a secolului XX. Şi mai apoi este necesară o plonjare în panorama poeziei secolului al XXI-lea, căutând instaurarea eului poetic”. Un demers îndrăzneţ, pe care îl poate face numai un poet care a traversat jumătate din secolul trecut, cunoscând fenomenul poetic al acestei perioade şi care în al  şaptelea deceniu  de viaţă poate face  analiza unei importante perioade a poeziei româneşti, cu valorile sale autentice şi cu acele curente literare create, în care poeţii au visat ca versul lor sa se topească în „Stare de veghe”. Este acea visare despre care Renard la timpul său spunea că e ”lumina de lună a gândirii”. Parafrazând, istoria critică a poeziei poate fi istoria visului unei generaţii contemporane, însăşi istoria lumii  poetice româneşti la care Al. Florin Ţene are un cuvânt important de spus. El scoate poezia din starea de vis şi o trezeşte, trecând-o în Starea de veghe.

Elisabeta IOSIF

Aprilie 2012

ANUNȚ

20 04 2012

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI, A CITITORILOR  ȘI A COLABORATORILOR NOȘTRI :

Vă facem cunoscut că începând cu data de 01.05.2012 noua adresă a site-ului nostru va fi :

ligascriitorilorromani.wordpress.com

PREȘEDINTE

Al. Florin Țene

DOINA DRĂGAN:,,BANATUL–CUVÂNT ŞI PĂMÂNT ROMÂNESC”

20 04 2012

Lansare de carte la intâlnirea de la Timişoara a Filialei Timişoara Banat a Ligii Scriitorilor din România in data de 31.03.2012.  

         Cartea scriitorului Ionel Cionchin:”Banatul cuvânt şi pământ românesc”a apărut sub egida Filialei Timişoara Banat a Ligii Scriitorilor din România şi a fost cofinanţată de Consiliul Judeţean Timiş, prin Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş.  

         Preşedinta filialei, prof. Doina Drăgan, a deschis  intâlnirea,   arătând că această carte a fost editată în preajma evenimentului marcat de :”Timişoara-800 de ani de atestare documentară„spunând că :”volumul a pus la dispoziţia cititorilor şi a specialiştilor cercetările, reconstituirile, dar şi ipotezele şi teoriile privind ţinutul bănăţean de-a lungul timpului.Prin conţinutul variat, bogat şi interesant, scris într-o manieră accesibilă, prin cercetarea interdisciplinară, lucrarea aduce o contribuţie valoroasă în literatura istorică şi lingvistică.

     Prof. univ. dr. Radu Păiuşan preşedintele Asociaţiei Istoricilor Bănăţeni,invitat,a făcut  prezentare volumului din punct de vedere istoric,subliniind că autorul se situează pe linia istoricului Constantin Daicoviciu.A subliniat originalitatea cărţii, bazată pe o cercetare asiduă, a spus  vorbitorul:” fiind o carte de rezistenţă, de istorie fundamentală, cu un stil curent.Autorul a investigat izvoarele istorice şi a emis ipoteze fondate  pe cele mai recente studii istorice şi lingvistice” >>>>>>>>>>>

CONSTELAȚII DIAMANTINE nr.20

20 04 2012

HRISTOS A ÎNVIAT !

Colectivul de redacţie vă doreşte lectură plăcută!


Redactor-şef,
Doina Drăguţ
A apărut NUMĂRUL 38, luna APRILIE, anul 2012, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

20 04 2012

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ,

filiala Bucureşti.

Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

Avem plăcerea de a vă anunţa că a apărut NUMĂRUL 38,

luna APRILIE, anul 2012, al publicaţiei  CETATEA LUI BUCUR

Sumarul acestui număr:

>>>>>>>>>>>>

„Regatul Cuvântului” aprilie 2012

12 04 2012
Colectivul de redacţie al revistei
 „Regatul Cuvântului”
 vă doreşte lectură plăcută!
            Director/redactor-şef: N.N.Negulescu

 http://regatul-cuvantului.toposystem.ro/.

>>>>>>REGATUL CUVANTULUI aprilie (PDF)

INVITAŢIE

10 04 2012

Liga Scriitorilor din România-Filiala Timişoara Banat împreună cu Asociaţia Culturală Constantin Brâncuşi-Timişoara, organizează un Concurs de poezi adresat poeţilor (60+) cu tema:”Dunărea în poezii”.

Invităm colegii să participe cu 3 poezii-despre Dunăre-,însoţite de versiunea în limba engleză şi o fotografie. Se va specifica numele vârsta şi localitatea. Poeziile vor fi publicate într-o carte, coordonatoare fiind profesoarele Doina Drăgan şi Mariana Strungă.Cele mai bune poezii vor fi premiate.

Termenul limită de trimitere a poeziilor este 01.05.2012. Adresa de e-mail la care vor fi trimise poeziile este: dastopoetry@yahoo.com.

 Doina Dragan.

Karina Drăgaş:,,Lansarea cărţii “Ochi de copil “ de Maria Lucia Rebrean”

9 04 2012

     În după amiaza zilei de 9 aprilie a avut loc la Librăria “Cărturăreşti” lansarea cărţi de proză scurtă”Ochi de copil “ a elevei Maria Lucia Rebrean, ce studiază în Belgia, carte care a primit premiul pentru debut în proză, pe anul 2011, din partea Ligi Scriitorilor Români.

      Manifestarea, la care a participat un numeros public, a fost deschisă de directoarea şcolii Elf , profesoara Carmen Costina, care a vorbit despre activitatea şcolară a fostei eleve, după care a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele Ligi Scriitorilor care a vorbit despre carte şi meseria de scriitor. În continuare scriitorul Gavril Moisa, secretarul general al Ligi Scriitorilor, bunicul autoarei, a evidenţiat  evoluţia manuscrisului până a văzut lumina tiparului.

      În încheiere a vorbit profesoara Ioana Iovănaş care în cuvântarea sa a subliniat, printre altele, calităţile pe care le are fosta ei elevă.

      În încheierea, tânăra autoare a acordat autografe pe cartea sa.