Karina Drăgaş: Simpozionul omagial istorico-literar “Poetul Traian Mihai-100 de ani de la trecerea în eternitate “

24 04 2012

              În organizarea scriitorului Claudiu Şimonati şi a Ligi Scriitorilor din România are loc, în data de sâmbătă 12 mai a.c., în Staţiunea Geoagiu-Băi, la Hotelului “Ceres “, Simpozionul “ Poetul Traian Mihai- 100 de ani de la trecerea în eternitate“.

            Programul va cuprinde următoarele comunicări:

            -Expozeul “Viaţa şi activitatea poetului Traian Mihai“.

            -Conferinţa “Starea poeziei româneşti în mileniul III.”, susţinută de scriitorul Al.Florin Ţene, membru corespondent al Academiei Americană Română, preşedintele Ligii Scriitorilor Români.

            -Lansarea antologiei de poezie “Un secol de poezie  în versiunea oraşului Paliei“.

            -Înmânarea DIPLOMEI acordată de Liga Scriitorilor Români, prin criticul literar Al.Florin Ţene, poetului Claudiu Şimonati, reprezentând premiul pentru antologia “Lumina cuvintelor”, apărută în anul 2011.

            Manifestarea se încheie cu discuţii pe marginea celor prezentate.