C O N C U R S

26 04 2012

Liga Scriitorilor Români – Filiala Iaşi-Moldova în parteneriat cu Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, Bucureşti, organizează cu prilejul centenarului Caragiale, concursul de comedie – piese de teatru, Să râdem cu nenea Iancu ! Condiţiile concursului :

  • Participanţii se vor  înscrie în concurs cu o singură piesă de teatru, redactată în limba română potrivit normativelor gramaticale actuale, impuse de Academia Română.
  • Piesele propuse juriului se vor redacta şi trimite numai în format electronic Microsoft Word și vor conține cel mult 25 pagini cu marginile de 2 cm. în format de pagină A4, font Times New Roman, cu mărimea literelor de 11, cu aliniate de la începutul rândului. Textul se va redacta cu  diacritice, iar între rânduri nu vor fi spaţii.
  • Concurenţii vor achita o taxă de participare de 50 Roni, care va fi depusă la orice filială a Băncii Transilvania în următorul cont : Liga Scriitorilor Români-Filiala Iasi-Moldova, cod bancar IBAN RO50BTRL02401205 U950 11XX  . Chitanţa eliberată de bancă va fi scanată şi trimisă electronic odată cu textul.
  • Textele se vor trimite la adresa de e- mail : ligascriitorilor.iasi@gmail.com   până în 31 August inclusiv.

Juriul special constituit (din cadre didactice universitare de specialitate şi alţi oameni de cultură), va selecta, evalua şi propune pentru premiere creațiile  originale, valoroase care întrunesc condițiile concursului.

Premierea  lucrărilor se va face într-o ședință festivă la Iași, la interval de aproximativ o lună de la limita de primire.

Premiile I, II şi III vor fi apreciate cu o diplomă şi un trofeu, iar menţiunile cu diplomă. Ceilalţi concurenţi vor primi o diplomă de participare.

 Tuturor premiaţilor li se vor publica textele în revista Moldova Literară şi vor fi propuse instituţiilor de specialitate pentru a fi incluse în repertoriu.

 

Comitetul de organizare.

Marinela Preoteasa:,,În ANTOLOGIA de poezie româno-albaneză”

26 04 2012

Doina Drăguţ (publicist, prozator, critic literar, poetă, redactor-şef al prestigioasei reviste literare Constelaţii diamantine – lunară, online) îşi face tot mai des prezenţa în lumea literară din România şi nu numai. Scriitorii olteni sunt reprezentaţi onorabil de Doina Drăguţ.

Liga Scriitorilor Români de pretutindeni devine tot mai activă literar prin revistele care sunt sub egida LSR, Conste-laţii diamantine, are un loc fruntaş. Diploma VIRTUTEA LITERARĂ, acordată celor trei piloni de bază ai revistei, fondatori, unul dintre aceştia fiind Doina Drăguţ, ca redactor-şef al revistei, a fost meritată din plin.

Cu dăruire şi talent, Doina Drăguţ ni se dezvăluie ca un om de litere complet, deşi pregătirea sa superioară este în matematică-informatică.

Talentul şi pasiunea Doinei Drăguţ pentru scris îşi spun cuvântul. Aceste calităţi au determinat editorul Antologiei de poezie bilingve româno-albaneză, în persoana poetului Baki Ymeri, să o publice în această carte, alături de nume cunoscute în viaţa literară: Theodor Damian, Aurel Pop, Cassian Maria Spiridon, Marius Chelaru, Mariana Pândaru, Georgeta Blendea Zamfir, Adnan Mehmeti, Silva Tërnava, Ismet Hasani, Mazllum Baraliu şi Izet Shala.

Antologia este publicată în colecţia: Biblioteca Albanezul, având consilier editorial pe Vitore Leka, redactor pe Luan Topçiu, lector pe Ilir Kosova, rsponsabil pe Laura Rushan, tehnoredactor pe Adriana Tabaku, distribuţie – Amanda Edit, Bucureşti, ediţie a revistei Albanezul-2012, ISSN: 1221-6925

Prefaţa (Parathënia) este scrisă de însuşi poetul Baki Ymeri, sub un titlu de invidiat: INVITAŢIA UNEI ANTOLOGII (Tocmai când ne risipim, punctul nostru de întâlnire este poezia)

Această antologie vine să ne bucure sufletele în colaborare cu albanezii României culturale („Ky libër del në dritë në bashkëpunim me Bashkësinë Kulturore të Shqiptarëve të Rumansisë”).

>>>>>>>>>>>>>>

Karina Drăgaş:,,Sub egida Ligii Scriitorilor Români – Ziua culturii clujene”

26 04 2012

La iniţiativa Ligii Scriitorilor din România a avut loc în data de 25 aprilie „Ziua culturii clujene “, organizată în perspectiva apropiatelor manifestări culturale din cadrul “Zilelor Clujului “, ce vor avea loc în perioada 25 mai-1 iunie a.c.

În prima parte a zilei, la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.2(coordonator Maria Bobină ), sub conducerea preşedintelui Ligi Scriitorilor, în cadrul Cenaclului literar”Vasile Sav “, în prezenţa unui numeros public,având ca invitat de onoare pe deputatul Mircia Giurgiu, s-a desfăşurat medalionul literar “Memoria calendarului-Vasile Copilu-Gheatră şi Traian Mihai “.

Despre cei doi poeţi au vorbit foarte documentat profesorul Vasile Sfârlea şi criticul literar Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor Români.

În continuare a avut loc medalionul literar-poetic ”Clujul primăverii noastre “, în cadrul acestuia au citit din lucrările lor : Maria Pop, Maria Racolţea, Aurel Chira, V.Şoptirean şi Florica Gal.

Prima parte a acestor manifestări s-a încheiat cu medalionul literar-istoric” Prin adevăr învingem o părere-tragedia Titanicului“, susţinut de Aurel Vuşcan.

            A doua parte a manifestărilor “Ziua culturii clujene “ s-a desfăşurat la Cercul Militar, Sala Armelor, cu participarea  membrilor cenaclului “ Artur Silvestri“, patronat de Filiala Cluj a Ligii Scriitorilor, şi a unui numeros public.

            Manifestarea a fost deschisă de profesoara Antonia Bodea, preşedinta cenaclului, care a anunţat ordinea de zi. După care Al.Florin Ţene a făcut o informare despre activitatea Ligi Scriitorilor în ultima perioadă, arătînd că în zilele de 11, 12 şi 13 mai a.c. Liga Scriitorilor împreună cu scriitorul Claudiu Şimonati organizează la Geoagiu Băi, la Hotel Ceres, Simpozionul”Poetul Traian Mihai-100 de ani de la trecerea în eternitate “.

În continuare a urmat medalionul literar “Poeţi clujeni de lângă noi- Emilia Tudose “, în care poeta a făcut o retrospectivă a activităţii sale literare, citind în continuare câteva poezii din creaţia sa.Despre poetă a vorbit scriitorii: Iulian Patca, Vasile B.Gădălin, Ion Constantinescu şi Antonia Bodea.

În încheierea manifestării a urmat medalionul literar ”Carte frumoasă cinste cui te-a scris-Teofil Mândruţiu“. Despre cele trei cărţi de poezie “Patimi “, “Regina de vise “ şi “Regină de vise “ a vorbit Antonia Bodea şi Al.Florin Ţene. În continuare poetul a citit din poeziile sale cuprinse în cele trei volume.

Manifestarea maraton ce s-a întins pe parcursul unei zile s-a încheiat în aplauzele numerosului public participant.

Viitoarea şedinţă a cenaclului “Vasile Sav “ va avea loc în data de miercuri, 30 mai, orele 11, la Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.2, din str. Decebal nr.21, iar şedinţa cenaclului “Artur Silvestri “ se va ţine joi, 31 mai, orele 17, a.c. la Cercul Militar.