Al.Florin Ţene:,,Antropologia tranziţiei de la socialism la multiculturalism”

13 06 2012

Au trecut câţiva ani de la primirea ţării noastre în Europa şi am ajunsla concluzia, din păcate, că Noua Europă este, încă, un spaţiu al conflictului cu reflexe interetnice, xenofobe, naţionaliste, uşor voalate de discursul politic multiculturalist şi integraţionist transformat în interfaţă a unui sistem administrativ aproape închis, al crizelor de tot felul, inclusiv cea economic.

            Intrată în Europa, România a devenit ţara tuturor posibilităţilor, unde se conturează ca un spaţiu al unei realităţi dublu-construite: aceea virtuală, imaginată şi conţinută în retorica, uniformă în acest sens, a clasei politice şi cea imediată, a individului comun aflat în situaţia de a supravieţui zilnic derivei economice, sociale şi culturale în care se află comunitatea care-l cuprinde. După mai bine de 20 de ani, România poate fi definită mai degrabă ca un stat hibrid în care tranziţia şi criza pare să fi dus la, aşa cum scria Verdery, 1996:227, “aparent absurda imagine a unei tranziţii de la socialism la feudalism  “.

            Dincolo de metafora cuprinsă în această opinie, o atentă dezbatere deschisă antropologică a fenomenului socio-politic şi cultural românesc oglindeşte suficient de transparent modul în care prin vehicularea unui repertoriu de concept normative, termini pozitivi, analitici pentru ştiinţele sociale, cum sunt democraţie, anti-comunism, societate civilă, descentralizare, economie de piaţă, integrare etc., s-a construit un discurs politic menit a dubla şi asigura procesul transferului de autoritate de la instituţia central a statului către o reţea de instituţii politico-administrative cu un grad sporit de autonomie. În acest proces de transfer de autoritate şi privatizare s-a născut şi corupţia.Asfel au apărut baronii tranziţiei.Aşa cum era de aşteptat descentralizarea a adus cu sine şi “parcelarea suverantităţii statrului “( Perry Anderson citat în Vedery, 1906; 208) fapt ce a dus o acută criză a coordonării şi prin incapacitatea păstrării controlului asupra puterii datorat obturării unora dintre coridoarele clasice ale puterii. Atomizarea funcţiilor statului a condus la dispariţia ierarhiei şi la înlocuirea relaţiilor ierarhice pe vertical cu cele pe orizontală prin apariţia unei alte reţele clientelare în jurul noilor centre de autoritate.>>>>>>>>>>>>>>

AGORA LITERARĂ

6 06 2012

 

 

>>>>>>> AGORA LITERARA (pdf.)

Petru Ilie Birău:,,AL. FLORIN ŢENE- UN SENIOR AL CULTURII ROMÂNE”

6 06 2012

Al. Florin Ţene, scriitorul sărbătorit în acest an, la împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani (n. 13 iunie 1942), este unul dintre cei mai importanţi oameni de cultură contemporani, care şi-a pus întreaga viaţă în slujba culturii şi spiritualităţii româneşti şi asta nu doar prin talentul cu care a fost hărăzit de Dumnezeu, ci printr-o dăruire exemplară în edificarea unor mişcări literare ample, cum este Liga Scriitorilor Români (singura alternativă importantă la Uniunea Scriitorilor din România), câteva reviste literare, sau Cenaclul ,,Vasile Sav”, prin care încurajează, susţine şi pune în valoare creaţia unor zeci de autori.

            Pe lângă impresionanta activitate de promotor cultural, Al. Florin Ţene este un cunoscut şi prolific creator, autor a peste 40 de volume de versuri, critică, teatru sau proză, dintre care menţionez câteva titluri devenite repere în literatura contemporană:,,Ochi deschis”, versuri, trilogia ,,Insula Viscolului”, roman, ,,Fuga statuilor”, poezie, ,,Geamănul din oglindă”, roman, ,,Nucul dintre două veacuri”, versuri, ,,Un teatru cât o inimă”, critică de teatru, ,,Cerul meu de hârtie”, poeme, ,,Vă somez, domnule doctor!”, teatru, etc.

Îmi amintesc un interviu televizat în care d-na profesor universitar dr. Sanda Manu mărturisea cum l-a respins pe actorul Mircea Diaconu (actual Ministru al culturii) la examenul de admitere la I.A.T.C. (acum U.N.A.T.C.) şi la întrebarea reporterului dacă nu i-a fost teamă că se va pierde un talent, doamna răspundea: ,,nu, fiindcă ştiam că talentul autentic nu se pierde, chiar dacă îl scoţi pe uşă afară, el intră pe geam şi tot se impune”, această afirmaţie fiind susţinută şi prin parcursul literar sinuos străbătut uneori în pas vioi, alteori anevoie de către Al. Florin Ţene, a cărui afirmare a început de pe băncile şcolii, când în clasa a X-a debuta cu poeme în ,,Tribuna”, iar în clasa a XII-a înfiinţa Cenaclul literar ,,Gib I Mihăescu”, la Casa de Cultură din Drăgăşani, continuând până la împlinirea unei opere monumentale şi edificarea unei mişcări literare fundamentale, depăşind unele dintre cele mai dificile obstacole (aversiunea regimului comunist, ingratitudinea unor confraţi, dusă până la excluderea sa din Uniunea Scriitorilor în anul 2000, încercarea de minimalizare a unor merite evidente, contestarea talentului literar, etc.) şi a biruit, făcând dovada că nimic nu poate sta în faţa valorii şi mai ales a unui destin literar pe care Dumnezeu vrea să-l impună.

            Acest Senior al culturii române, ajuns la deplina maturitate spirituală şi creatoare, recunoscut în ţară şi în străinătate, merită întreaga noastră consideraţie, respectul şi urarea: LA MULŢI ANI ŞI MULTE CREAŢII, MAESTRE!

 Prof. Petru Ilie Birău

Regatul Cuvântului

6 06 2012

Colectivul de redacţie vă doreşte călătorie plăcută prin

Regatul Cuvântului

>>>>>>Regatul Cuvântului – mai (pdf.)

 Director/redactor-şef: N.N.Negulescu

 http://regatul-cuvantului.toposystem.ro/.