AGORA LITERARĂ

6 06 2012

 

 

>>>>>>> AGORA LITERARA (pdf.)

Petru Ilie Birău:,,AL. FLORIN ŢENE- UN SENIOR AL CULTURII ROMÂNE”

6 06 2012

Al. Florin Ţene, scriitorul sărbătorit în acest an, la împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani (n. 13 iunie 1942), este unul dintre cei mai importanţi oameni de cultură contemporani, care şi-a pus întreaga viaţă în slujba culturii şi spiritualităţii româneşti şi asta nu doar prin talentul cu care a fost hărăzit de Dumnezeu, ci printr-o dăruire exemplară în edificarea unor mişcări literare ample, cum este Liga Scriitorilor Români (singura alternativă importantă la Uniunea Scriitorilor din România), câteva reviste literare, sau Cenaclul ,,Vasile Sav”, prin care încurajează, susţine şi pune în valoare creaţia unor zeci de autori.

            Pe lângă impresionanta activitate de promotor cultural, Al. Florin Ţene este un cunoscut şi prolific creator, autor a peste 40 de volume de versuri, critică, teatru sau proză, dintre care menţionez câteva titluri devenite repere în literatura contemporană:,,Ochi deschis”, versuri, trilogia ,,Insula Viscolului”, roman, ,,Fuga statuilor”, poezie, ,,Geamănul din oglindă”, roman, ,,Nucul dintre două veacuri”, versuri, ,,Un teatru cât o inimă”, critică de teatru, ,,Cerul meu de hârtie”, poeme, ,,Vă somez, domnule doctor!”, teatru, etc.

Îmi amintesc un interviu televizat în care d-na profesor universitar dr. Sanda Manu mărturisea cum l-a respins pe actorul Mircea Diaconu (actual Ministru al culturii) la examenul de admitere la I.A.T.C. (acum U.N.A.T.C.) şi la întrebarea reporterului dacă nu i-a fost teamă că se va pierde un talent, doamna răspundea: ,,nu, fiindcă ştiam că talentul autentic nu se pierde, chiar dacă îl scoţi pe uşă afară, el intră pe geam şi tot se impune”, această afirmaţie fiind susţinută şi prin parcursul literar sinuos străbătut uneori în pas vioi, alteori anevoie de către Al. Florin Ţene, a cărui afirmare a început de pe băncile şcolii, când în clasa a X-a debuta cu poeme în ,,Tribuna”, iar în clasa a XII-a înfiinţa Cenaclul literar ,,Gib I Mihăescu”, la Casa de Cultură din Drăgăşani, continuând până la împlinirea unei opere monumentale şi edificarea unei mişcări literare fundamentale, depăşind unele dintre cele mai dificile obstacole (aversiunea regimului comunist, ingratitudinea unor confraţi, dusă până la excluderea sa din Uniunea Scriitorilor în anul 2000, încercarea de minimalizare a unor merite evidente, contestarea talentului literar, etc.) şi a biruit, făcând dovada că nimic nu poate sta în faţa valorii şi mai ales a unui destin literar pe care Dumnezeu vrea să-l impună.

            Acest Senior al culturii române, ajuns la deplina maturitate spirituală şi creatoare, recunoscut în ţară şi în străinătate, merită întreaga noastră consideraţie, respectul şi urarea: LA MULŢI ANI ŞI MULTE CREAŢII, MAESTRE!

 Prof. Petru Ilie Birău

Regatul Cuvântului

6 06 2012

Colectivul de redacţie vă doreşte călătorie plăcută prin

Regatul Cuvântului

>>>>>>Regatul Cuvântului – mai (pdf.)

 Director/redactor-şef: N.N.Negulescu

 http://regatul-cuvantului.toposystem.ro/.