Constelaţii-diamantine-nr. 25/2012

28 09 2012
 
>>>>>>>>>Constelatii-diamantine-nr-25-2012 (pdf)2
 
 
Colectivul de redacţie vă doreşte lectură plăcută!
 
 
http://www.scribd.com/doina_dragut


Redactor-şef,
Doina Drăguţ
 
-CETATEA LUI BUCUR-NUMĂRUL 43, luna SEPTEMBRIE, anul 2012

28 09 2012

Revistă on-line editată de LIGA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ,

filiala Bucureşti. 

Preşedinte fondator: ARTUR SILVESTRI

Agora Literară, septembrie 2012

28 09 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>Agora Literară, septembrie 2012(pdf)

Al.Florin ŢENE:,,La Liga Scriitorilor – Bilanţul unei veri fierbinţi”

12 09 2012

         Când vipia verii cuprinsese întreaga ţară, perioadă în care majoritatea instituţiilor culturale îşi diminuiază activităţile, o parte din conducerea Ligi Scriitorilor, în colaborare cu filialele sale, şi-au intensificat organizarea multiplelor acţiuni cultural-artistice ce au fost puse în slujba iubitorilor de cultură.

         În acest context în luna iunie la Biblioteca din localitatea Moneasa, judeţul Arad, a avut loc o şezătoare literară cu scriitorii Titina Nica Ţene şi Al.Florin Ţene, la care ş-a dat concursul şi cantautorul Marian Bartha din Serbia, în cadrul căreia cei doi poeţi clujeni şi-au lansat şi ultimile cărţi apărute.

         Tot în luna iulie aceiaşi scriitori şi Marian Bartha au avut o frumoasă prezentare artistică la Casa de Cultură din Ineu, cu ocazia căreia s-au întâlnit cu membri cenaclului literar din localitate.

         Cu prilejul “Zilelor oraşului Iernut “, sub egida Ligi Scriitorilor, la Primăria din localitate a avut loc lansarea volumelor 49, 50, 51 şi 52 al enciclopediei “Personalităţi Române şi Faptele Lor – 1950-2010“, de Constantin Toni Dârţu, manifestare coordonată de preşedintele Al.Florin Ţene.

         În ziua de 27 august când fontele solare topeau, la propriu, asfaltul din Mangalia, la Librăria “Alina Dora Romanescu “ din oraşul care anterior secolului XIII se numea Callatis( Pangalla), a avut loc, sub coordonarea directă a scriitoarei Ligya Diaconescu,(organizatoarea şi sufletul acestei acţiuni culturale), directoarea Revistei Internaţională STARPRESS, şi a Ligi Scriitorilor Români, înmânarea DIPLOMELOR scriitorilor români premiaţi la ediţia a II-a a Concursului Internaţional de Poezie şi Proză STARPRESS. Au fost prezenţi scriitori din diaspora românească( Canada, SUA, Germania, Australia, Italia, Grecia, Austria, etc.).Printre cei premiaţi, care a beneficiat şi de un sejur de 10 zile pe litoralul românesc a fost şi poeta clujană Titina Nica Ţene(Premiul I la Poezie din peste 8000 de participanţi ). Din oraşul de pe Someş a mai primit o Diplomă şi scriitorul Iustinian Zegreanu.

         La această şezătoare literară, prezidată de Ligya Diaconescu (mă simt obligat să subliniez activitatea acesteia în domeniul promovării literaturii şi culturii române în străinătate şi străduinţa acesteia de câţiva ani de a reunii scriitori români de pretutindeni în sejururi de 10 zile în staţiuni româneşti, pe cheltuiala Revistei Internaţională STARPRESS, fapt ce nu-l fac instituţiile finanţate de la bugetul de stat), au vorbit şi au citit din lucrările lor:Alina Dora Romanescu, Elena Buică,( Canada), Al.Florin Ţene, Vasilica Mitrea, Elena Cărbune, Gelu Pescaru, Al.Birău, preşedintele Filialei Dobrogea al Ligi Scriitorilor, Ioana Diaconu, ziaristă din Grecia, Mihaela Cristescu din Australia,  Ionela Flood, din Londra, Odetta Tătaru, din Republica Moldova, Alexandru Bălan, Gheoghe Vicol, din Vatra Dornei, Mihaela Meravei, Violeta Petre, Titina Nica Ţene, Maria Răceanu, dr.Laurian Lodobă, din Germania, Ovidiu Mihalache,(consilier din Primăria Mangalia ), etc.În cadrul acestei ample manifestări a concertat cantautorul timişorean Vasile Dondoci. Şi-au mai dat concursul cu recitări Mariana Purdescu şi Aura Stuparu.

>>>>>>>>>>>>

-MARIANA CRISTESCU: TITINA NICA ŢENE – „Viaţa ca o punte”

12 09 2012

Mărturisesc, scriam şi altădată, şi voi repeta mereu, îmi sunt dragi ţăranii, aceşti oropsiţi ai tuturor veacurilor şi orânduirilor, care nu ies în stradă să-şi strige drepturile mai totdeauna călcate în picioare de câte cineva, care nu fac mitinguri, şi nici nu se fandosesc „pe sticlă” cârcotind ori înjurând pe la talk-show-uri. Îmi sunt dragi pentru că simt că şi „veşnicia” mea de copil român crescut pe asfaltul Capitalei s-a născut tot „la sat”, singurul adăpost în care mândria şi demnitatea se cuibăresc în vremuri de restrişte – mai cu seamă atunci când par să fi sortite pieirii de pe pământ, şi pentru că, oricât de crâncene le-ar fi durerile, ţăranii, cu palmele lor brăzdate de râuri pământii, cu aripile cel mai adesea ascunse sub cămaşa de sărbătoare, rămân întregi şi înalţi. Şi îmi sunt dragi şi pruncii lor, care, prin ani, purtându-şi la lumină obârşia, ca pe un titlu de nobleţe, îşi sar umbra, răzbunându-şi întregul şir de necăjiţi înaintaşi, ajungând „domni cu carte” la oraş, fără a uita de unde au venit, punându-şi la icoană, împreună cu busuiocul sfinţit, întreaga curăţie a sufletului şi luminarea minţii.

Ei, cei care încă mai ţin Ţara pe umeri şi în palmele bătucite, ori în vârful condeiului înmiresmat de florile câmpului, au rămas curaţi, sunt frumoşi, sunt întregi, sunt OAMENI dintr-o bucată.

Scriu toate acestea ca un  exerciţiu de admiraţie faţă de una dintre cele mai delicate şi minunate persoane întâlnite în ultima vreme, o prietenă mărunţică „la stat”, dar „mare la sfat”, un om bun, cald, iubitor, care, cum observă criticul Alex Ştefănescu, „modestă, cuvincioasă, plină de duioşie, ne câştigă simpatia, tocmai prin această«cuminţnie a pământului»”. Curios fapt, Titina Nica Ţene – căci despre ea este vorba – chiar seamănă cumva cu opera lui Brâncuşi!

>>>>>>>>>>>>>>>

Dora Alina Romanescu:,,COMOARA DE PE PUNTEA VIEŢII”

12 09 2012

Sfârşitul lunii august al anului 2012, mi-a îmbogăţit sufletul cu un dar de o valoare inestimabilă.

Am cunoscut doi oameni de o nobleţe sufletească ieşită din comun, intelectuali în adevăratul sens al cuvântului, înţelepţi, generoşi, sensibili, dornici de a-şi exprima bunătatea  şi iubirea prin fapte şi cuvânte, în fiecare clipă.

Titina Nica Ţene şi Alexandru Florin ŢENE, mi-au dăruit o stare de bine ieşită din comun, de cum ne-am întâlnit în gară la Mangalia.

Cu faţa mereu zâmbitoare, Titina cucereşte din primele cuvinte, te face să simţi că o cunoşti „de o viaţă” iar cînd te desparţi de  ea îi simţi lipsa, îşi doreşti cu ardoare să o întâlneşi din nou, în timp ce Florin este un fin obseavator a tot ce se întâmplă în jurul său, un intelectual de viţă nobilă care vorbeşte cu înţelepciune, spune lucrurilor pe nume, cu un zâmbet uşor, uitat sau ştiut, în colţul guri, cu care te îndeamnă să simţi puterea adevărului în care a trăit şi muncit de când se ştie.

Doi oameni minunaţi, cum rar întâlneşti în lumea agitată, stresantă în care trăim, amândoi într- o perfectă armonie ca familie şi în cuvântul scris, ca scriitori.

                    ***

Am descoperit-o pe Titina Nica Ţene în romanul „Viaţa ca o punte,”care m-a fascinat de la prima până la ultima filă.

Autoarea îşi compară viaţa cu o punte şi şi-o descrie cu simplitate, într-o manieră proprie, îmbrăcată în haina imaculată a adevărului, presărată cu învăţămintele sănătoase ale ţăranului român, uşor ironice, hazli, sarcastice şi foarte adevărate.

Fiecare cuvânt din cartea Titinei Nica Ţene are o ţintă sigură care ori mângâie sau doare, răscoleşte, îşi stârneşte amintiri, te bucură sau te cutremură…şi toate la un loc ne dau o stare de bine, ne învăluie în haina strălucitoare a bucurie de a trăi:

„Sunt fericită că pot să merg, pot să văd, pentru că voi sunteţi sănătoşi şi mai ales că vine din nou Crăciunul. E puţin?”

Nu-i puţin! Este foarte mult! Este o comoară în bogăţia sufletească a Titine Nica Ţene, pe care am descoperit-o şi eu.    >>>>>>>>>>>

Constelatii diamantine nr. 24 (august 2012)

6 09 2012

 

 

 

 

>>>>>>>>>>Constelatii-diamantine-nr-24-2012

Mariana CRISTESCU:,,La Iernut”

6 09 2012

„Pentru tata, strig prezent şi sărut drapelul”…

Vineri, 17 august a.c., în cadrul „Zilelor oraşului Iernut”, omagiind cei 11.000 de eroi căzuţi la datorie, în cel de-Al Doilea Război Mondial, la Oarba pe Mureş, în sala mică a Primăriei din Iernut, devenită neîncăpătoare, în organizarea Ligii Scriitorilor Români (prezent fiind şi preşedintele acesteia, dl Al. Florin Ţene), a Clubului Dialog XXI şi a Cercului ASTRA Iernut, a avut loc lansarea volumelor 49, 50, 51 şi 52 ale Enciclopediei PERSONALITĂŢI ROMÂNE ŞI FAPTELE LOR, 1950-2010, realizată de profesorul Constantin Toni Dârţu, preşedintele Filialei Iaşi a Ligii Scriitorilor Români şi director al revistei „Moldova literară”. 

 

În contextul atât de bulversant al vieţii societăţii româneşti, acţiunea a catalizat atenţia lumii literare, fiind prezenţi scriitori din Bucureşti, Buzău, Iaşi, Cluj-Napoca şi Târgu-Mureş, reunind, în premieră, în jurul aceleiaşi mese, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, ai Societăţii Scriitorilor Români şi ai Ligii Scriitorilor Români de Pretutindeni.  

     După cuvântul de binecuvântare rostit de părintele George Oargă, şedinţa a fost coordonată de profesorul Sever Pop, preşedintele Cercului „Alexandru Macarie” al ASTREI iernuţene. 

Profesorul ieşean Constantin Toni Dârţu, autorul volumelor prezentate publicului, a trecut în revistă, succint, câteva dintre zecile de personalităţi cuprinse între pagini de carte: Î.P.S. Bartolomeu Anania, Î.P.S. Andrei Andreicuţ, Î.P.S. Vasile Costin Târgovişteanu, Î.P.S Antonie Plămădeală, prof. univ. dr. docent Crişan Mircioiu, pictorul Sorin Spiridon Gâtu, scriitorul Al. Florin Ţene, membru al Academiei Româno-Americane şi al Societăţii Culturale Regale belgiene, poetul Vasile Andru şi încă mulţi alţii, între care, în prim-plan, în mod firesc, s-a aflat ec. Vasile Cornea, fost primar, vreme de două decenii, al Iernutului-gazdă. În onoarea acestuia,  scriitorul bucureştean Florin Grigoriu, secretar al Societăţii Scriitorilor Români, a dat citire scrisorilor elogioase semnate de prof.dr. Leon Dănăilă, membru titular al Academiei Române, şi regretatul academician Cristofor Simionescu, preşedinte de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România – Filiala Iaşi.

>>>>>>>>>>>>>