Sub egida Ligii SCriitorilor Români Al.Florin Ţene : Manifestări literar-muzicale sub genericul ”1 Decembrie -UNIREA noastră în diversitate“

3 12 2012

2012-12-03_195158Liga Scriitorilor Români şi-a propus ca în zilele de 28 şi 29 noiembrie a.c., să marcheze Marea Unire cu două manifestări literar- muzicale, sub genericul “1 Decembrie-Unirea noastră în diversitate “.Astfel, la Cenaclul “Vasile Sav “ din cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2( ncoordonator Maria Bobină), şedinţa deschisă de doamna coordonatoare a Centrului a început ncu un conscert susţinut de Grupul vocal-instrumental ”Speranţa “, condus de prof. Modest Vişoiu.Concertul a avut două părţi: în prima parte s-au cântat melodii având genericul”A ruginit frunza din vii “, iar în a doua parte au fost interpretate cântece dedicate Marii Uniri.Soliştii vocali au fost: Alexandru Tăgureanu, Elena 2012-12-03_195229Loghin şi Vasile Micuşan, iar instrumentişti: Augustin Tegla, vioară, Alexandru Petran, vioară, I. Tătar, saxofon şi Modest Vişoiu, orgă, a recitat Romică Topan.

A doua parte a cenaclului, condus de scriitorul Al.Florin Ţene, a cuprins, cu prilejul comemorării a 23 de ani de la Înălţarea la Cer, medalionul literar ”Arsenie Boca-Sfântul Ardealului, cel care a prezis căderea comunismului”.Despre viaţa creştinească a lui Arsenie Boca a vorbit profesoare Maria Botiza, Aurel Vuşcan şi Maria Florea.

2012-12-03_195248În continuare a citit un reportaj din volumul în pregătire ”Ţara Vlădesei “ profesoarea Doina Mărghitaş, după care a urmat momentul poetic “Uniţi în cuget şi simţiri “. Au citit din creaţiile lor poeţii: Maria Racolţea, Titina Nica Ţene, Maria Pop, Gh.Şoptirean şi Emil Perşa.

A doua zi, pe 29 noiembrie, la Cercul Militar, în Sala Armelor, în cadrul Cenaclului Literar “Artur Silvestri “, şedinţă care s-a desfăşurat tot sub semnul Marii Uniri, a fost deschisă de scriitorul Al.Florin Ţene care, la început a vorbit despre Marea Unire, apoi, conform tradiţiei, a informat plenul şedinţei despre acţiunile întreprinse în ţară şi străinătate de filialele Ligi Scriitorilor în ultima perioadă. Informând despre lansările de carte din Târgu Mureş, manifestările cultural-artistice din Ulmeni, judeţul Maramureş, despre lansarea albumului semnat de Lazăr Morcan şi Ioan Cărăşel, despre marea antologie “Meridiane Lirice”, de 826 de pagini, format A 4, cuprinzând 124 de poeţi contemporani, editată de Gheorghe A.Stroia, membru al Ligii Scriitorilor, despre numărul 3 al revistei”Carpatica “, editată de Filiala Argeş şi Vâlcea,despre revista “Dobrogea Culturală “, Anul 3, nr.6, editată de Filiala Dobrogea etc.2012-12-03_195306

În continare preşedintele Ligii Scriitorilor a vorbit despre cartea doamnei prof.univ. dr. Ştefani Kory Calomfirescu, intitulată “Şcoala de neurologie în medicina clujeană. 1857-2003 “.

Despre această carte de excepţie au mai vorbit: prof.univ.dr.Brăducu Liviu, dr.Iustinian Zegreanu, prof.Ioan Hentea, Gavril Moisa, Maria Ciupeiu Ţămbrescu, Antonia Bodea, Eugen  Albu, prof.univ. dr. Onofrie Vinţerler, Ovidiu Jucan, dr.Rodica Locoş şi autoarea etc.

Apoi a urmat lansarea cărţii “În numele tatălui “ de Iustinian Gr.Zegreanu.Despre această carte cuprinzând 18 eseuri filozofice şi teologice au vorbit: Al.Florin Ţene, Ion Constantinescu, Ovidiu Jucan, Eugen Albu şi autorul.

Iulian Patca, preşedintele Filialei Ligii Scriitorilor Cluj, a prezentat şi vorbit despre cărţile:” Sub semnul apei şi al Dragonului“ de Carmen Alexandrina şi ”Marocul, Tunisia “ de Eugenia Nicoară. Şedinţa s-a încheiat cu prezentarea, de către Valeri Toderici, a antologiei “La îndemâna oricui “, editată de Editura bucureşteană Amurg Sentimental, în care sunt incluşi şi doi membri ai Ligii Scriitorilor.

Numerosul public prezent a subliniat cu vii aplauze fiecare număr cuprins în aceste două manifestări.

Viitoarea şedinţă a Cenaclului ”Vasile Sav “ v-a avea loc miercuri 12 decembrie, iar şedinţa Cenaclului “Artur Silvestri “ în data de joi , 20 decembrie, a.c.

Regatul Cuvântului

3 12 2012
Colectivul de redacţie va doreşte călătorie plăcută prin
 
Regatul Cuvântului2012-12-03_194734

            Director/redactor-şef: N.N.Negulescu

 http://regatul-cuvantului.toposystem.ro/.

Al.Florin Ţene: Sub egida Ligii Scriitorilor Români – Medalionul literar “Iubirile toamnei “ la Colegiul Tehnic de Transporturi”Transilvania “

3 12 2012

2012-12-03_194230Urmare convenţiei de parteneriat încheiat între Liga Scriitorilor Români şi unele Colegii din Cluj-Napoca cu scopul de a se promova literatura în şcoli sub genericul “Scriitori clujeni de lângă noi “, în data de 22 noiembrie a.c. a avut loc la Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania “ din Cluj-Napoca medalionul literar ”Iubirile toamnei “, urmare invitaţiei făcută de doamna directoare prof.ing.Ancău Dorina şi doamnei profesoare Iolanda Drăgan, bibliotecara colegiului.

După vizitarea bogatei biblioteci a Colegiului, scriitorii: Titina Nica Ţene, Voichiţa Vereş, Gavril Moisa, 2012-12-03_194251Iulian Patca şi Al.Florin Ţene, au fost conduşi de doamna profesoară Iolanda Drăgan în sala de spectacole, unde au fost aşteptaţi de numeroşi elevi, iubitori de literatură.

Manifestarea, ce s-a desfăşurat sub genericul „Iubirile toamnei“, a fost coordonată de scriitorul Gavril Moisa, secretarul general al Ligii Scriitorilor, care, pentru început a prezentat pe scurt, biobibliografia scriitorilor prezenţi.

2012-12-03_194333Au citit din cărţle lor Titina Nica Ţene, Iulian Patca, Al.Florin Ţene şi Gavril Moisa. Iar Voichiţa Vereş le-a vorbit elevilor despre importanţa cărţi în formarea personalităţii umane.

Poeziile citite au fost subliniate de către cei prezenţi cu vi aplauze.

În încheiere au fost dezbătute probleme legate de rolul literaturii şi a limbi române în şcoală.

 

 

Apariţie editorială: Dorina Costea – “Un strop de veşnicie “ de Titina Nica ŢENE

3 12 2012

2012-12-03_193349Poeta Titina Nica Ţene, membră fondatoare a Ligii Scriitorilor Români, este din nou în librării cu volumul de poeme “Un strop de veşnicie “, apărut în condiţii grafice deosebite la Editura ECOU  TRANSILVAN, din Cluj-Napoca.O parte din aceste poezii au luat premiul I la Concursul Internaţional de Literatură STARPRESS-2012, urmare căruia autoarea a beneficiat de o vacanţă prelungită pe litoralul românesc.

 

Imaginaţia vioaie şi melancolică, aducerea în prezent a unor trăiri trecute fac din poemele autoarei o formă de sărbătoare a introspecţiei, o ceremonie pentru reflexivitate: “Fericirea nu e peste mări,/nici de sus să n-o aştepţi mereu,/ ea e aici, în lucrurile simple/ care zilnic sunt în jurul tău. “(“Bucuria lucrurilor simple” ).

 Despre poezia lui Titina Nica Ţene, reprodusă pe ultima copertă, Antonia Bodea, în revista Confluenţe Româneşti, scria: ”Fire imaginativă, autoarea identifică sau ingenious creează disponibilităţi ale jocului ca stare de graţie, ca moment al prezenţei datului divin în lumea pură, inocentă, nealterată, permanentă stare generativă, lumea boabei şi a fărâmei“.

Cu un ochi înăuntru, iar cu celălalt deşteptat în afară, poeta îşi controlează atent mişcarea interioară şi reverberaţiile ei afective, aducând în prezent amintiri din copilărie, reflectând ca- ntr-o oglindă ritmurile eului:”M-am întors acasă pe un drum de ţară/ şi-am stat de vorbă cu pădurea,/mi-a spus cum cucul cântă în fiecare vară,/ de când eu am plecat aiurea. “(“Suflet rătăcit “).

 

Poemele din acest volum sunt, în fond, autoscopii lirice, în care au încăput mai toate dorurile poetei sprijinite pe un substrat liric, moral şi religios:”Parcă-I primăvară, Doamne,/ iar pe-aproape e   Crăciunul,/ caut anii tinereţii/şi nu mai găsesc nici unul “( “ Pe aproape e Crăciunul“).Poemele sunt încărcate de cutremurări delicate, tragic şi de gesturi premonitorii ca în poeziile: “Cheia bătrânei “, sau “Bătrâna Doamnă cu sclipici “, poezii care au făcut obiectul unor videoclipuri deosebite, promovate pe diferite siteuri internaţionale.

Subliniem faptul că volumul “Un strop de veşnicie “, publicat într-un mare tiraj, este considerat pe siteurile librăriilor din Bucureşti un best-seller.Fiindcă ”Fiecare cuvânt din cartea Titinei Nica Ţene are o ţintă sigură care ori mângâie sau doare, răscoleşte, îţi stârneşte amintiri, te bucură sau te  cutremură…şi toate la un loc ne dau o stare de bine, ne învăluie în haina strălucitoare a bucuriei de a trăi… “(Dora Alina Romanescu în “Armonii culturale “ ).

Având judecata gravităţii şi o încredere superioară în rolul mesianic al poeziei, Titina Nica Ţene pare să fi adus cu ea nobleţea morală a poetelor interbelice, gustul pentru reflecţia gravă şi nostalgia marilor mituri.

 Prof. Dorina Costea