A apărut NUMĂRUL 50, luna APRILIE, anul 2013, al publicaţiei CETATEA LUI BUCUR

30 04 2013

Sumarul acestui număr:

Florin Roşianu: La cenaclul „Vasile Sav “ Medalionul literar”Primăvara ghioceilor de la tâmple “

30 04 2013

În data de 24 aprilie, la orele 11, a avut loc şedinţa Cenaclului literar “Vasile Sav “, din cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2, patronat de Liga Scriitorilor Români.2013-04-30_235643

Şedinţa a fost deschisă de Maria Bobină, coordonatoarea Centrului, care a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor Români, care a prezentat ordinea de zi.
După care a urmat medalionul literar “Memoria calendarului-Veronica Miclea “. Despre aceasta a vorbit foarte documentat Sinefta Vasile. Pe această temă au mai vorbit: Voichiţa Pălăcean Vereş, Aurel Chira şi Vasile Sfârlea.

În cadrul medalionului “Cartea -fereastră deschisă spre orizontul cunoaşterii “ a fost prezentat volumul de versuri “Triumful iubirii “ de Emilia Tudose. Despre aceast[ carte au vorbit Doina Mărghitaş, Titina Nica Ţene şi Al.Florin Ţene.
2013-04-30_235732
În continuare a urmat medalionul liric “Primăvara ghioceilor de la tâmple “. Au citit din creaţiile lor poeţii: Aurel Chira, Aurel Botezan, Maria Racolţea, Titina Nica Ţene şi Al.Florin
Ţene.

Şedinţa s-a încheiat cu discuţii pe marginea celor prezentate.

Viitoarea şedinţă v-a avea loc miercuri 29 mai, orele 11.

Florin Roşianu

Eveniment cultural-artistic La Filiala Iaşi a Ligii Scriitorilor Români

30 04 2013

Sub auspiciile Ligii Scriitorilor Români, Filiala Iaşi – Moldova şi a Cercului Militar Iaşi, s-a derulat vineri 5 aprilie 2013, la orele 17:30 la salonul artelor, un eveniment cultural artistic semnificativ: lansarea volumului de poezii Reverberaţii lirice, semnat de prof. CellaNEGOIESCU, redactor pe probleme de istorie şi teorie literară la Revista Moldova Literară.2013-04-30_234901

In deschiderea evenimentului, cuvântul de salut adresat publicului prezent la manifestare a fost rostit
de seful Cercului Militar, colonel Benone TIRON. In continuare, moderatorul sedinţei, prof.univ. dr.
Mihai PĂSTRĂGUŞ, l-a invitat la cuvânt, pentru început, pe scriitorul şi editorul Constantin Toni DÂRŢU, preşedintele Filialei Iaşi-Moldova a Ligii Scriitorilor Români. Acesta a făcut cunoscut publicului prezent HOTĂRÂREA COMITETULUI DIRECTOR AL LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI PRIVIND ACORDAREA MEDALIEI VIRTUTEA LITERARĂ criticului de artă, prof.univ.dr.Mihai PĂSTRĂGUŞ, redactor şef al revistei Moldova Literară, din Iaşi şi scriitorului Gheorghe VICOL, din Vatra Dornei, pentru întreaga activitate dedicată culturii, literaturii române şi învăţământului. Cei doi medaliaţi cu cea mai înaltă distincţie acodată de Liga Scriitorilor Români, au mulţumit conducerii Ligii Scriitorilor, publicului cititor cât şi tuturor celor implicaţi în actul de cultură.

In continuare s-a derulat activitatea de prezentare şi analiză a volumului de versuri, Reverberaţii lirice,
semnat de Cella Negoiescu. Prof.Mihai PĂSTRĂGUŞ, care îi cunoaşte poetei şi activitatea de artă plastică,
a schiţat un portret al evoluţiei sale în planul picturii, a evidenţiat resorturile lirice ale creaţiei sale,
cromatica, simbolistica, stilul formelor sale plastice cât şi interferenţa celor două domenii în creaţia sa
artistică.

Prof.dr. Monica BOŢOIU, cea care a scris şi postfaţa volumului, afirmă că volumul de poezii este un
itinerariu spiritual în care autoarea a adunat cu grijă pozii scrise de-a lungul timpului în diverse publicaţii, ultimele dintre acestea făcându-se remarcate şi evaluate cu diverse premii în ultimii ani. Făcând o adevărată arheologie volumului, surprinde în versurile autoarei discursul cromatic, structura imagisticii sale, leitmotivul creaţiei conjugat cu trăsăturile de personalitate, motivul iubirii, esenţa dorului etc.

Prof.univ.dr. Nicolae CREŢU, de la Facultatea de Litere, preşedintele Comisiei de Istoria şi Teoria Artei
din Filiala Iaşi a Academiei Române, şi-a luat ca premisă în discursul său despre volum, semnificaţia
metaforei reverberaţii în relaţia dintre public şi poetă, constatând că se lansează multe cărţi, dar prea
puţine se citesc, neexistând în acest caz o reverberaţie a cititorului din public la mesajul transmis de
scriitorul poet. Totuşi, subliniază profesorul Nicolae Creţu, poeta are un argument forte, crează încă
de la început şi mentine pe tot parcursul discursului poetic o atmosferă de intimitate, în care se pun în
joc diferite metafore. Eul său se proiectează cu toată această galaxie de metafore (metafora petalelor
de lotus, metafora mângâierii etc) şi se crează situaţia de îndrăgostit, centrată pe metafora „cătuşelor
nedespărţirii”, un fel de iubire totală, uneori consimţiţă între eu şi tu, alteori nu, uneori producând
situaţii tragice ca în cazul Anei Karenina. Starea de iubire conţinută în discursul poetic, subliniază
profesorul N. Creţu, este un lirism estetic. In tot volumul se vorbeşte de iubire, dar în nuanţe, sugestii şi
armonii prozodice diferite de ale altor poeţi.

Atmosfera artistică a fost potenţată şi de participarea a doi îndrăgiţi actori ai Teatrului Naţional Vasile
Alecsandri, Petrică CIUBOTARU şi Paul SOBOLEVSCHI, care au recitat poeme semnificative din volumul Reverberaţii lirice. Atmosfera s-a completat cu intervenţia spontană a poeţilor epigramişti, Ion BERGHIA şi Vasile VAJOGA. In final, poeta Cella Negoiescu a oferit autografe, s-a întreţinut cu cititorii şi s-a ciocnit câte un pahar de şampanie pentru sărbătorirea succesului – apreciat de publicul prezent la modul superlativ.

Conducerea Filialei Iaşi a L.S.R.

–Al.Florin Ţene:Sub egida Ligii Scriitorilor Români Atelier literar”CEREMONII TRANSILVANE“ la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu “ din Baia Mare

30 04 2013

Când genele zilei încă nu se deschiseseră şi lacrimile cerului curgeau pe parbrizul automobilului condus 2013-04-30_234327de poetul Ioan Cărăşel, în care se aflau scriitorii  Al.Florin Ţene şi Voichiţa Pălăcean Vereş, în data de sâmbătă 6 aprilie, părăseau Clujul îndreptându-se spre Baia Mare. Aceştia fiind invitaţi de Filiala Maramureş a Ligii Scriitorilor şi Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu “ pentru a participa la Atelierul Literar ”Ceremonii Transilvane “, care se desfăşoară şi sub egida publicaţiei CITITOR DE PROZĂ-Republica Artelor.

            Automobilul înfăşura distanţele pe roţi, săgetând ploaia, iar noi discutam, să ne treacă timpul mai uşor, pe fond de muzică populară ard2013-04-30_234352elenească, despre istoricul şi oamenii din localităţile mai principale prin care treceam. La Bonţida ne-am amintit de Castelul renascentist Banffy, donat acestei familii de regale Sigismund de Luxemburg la 1387, trecând prin  Gherla am vorbit de pictorul Sorin Spiridon Gâtu şi icoanele lui din bisericile maramureşene.La Dej ne-am amintit de poeta Raveca Vlaşin, de prozatorul Gheorghe Lucian D`Aquila şi de regretatul critic literar Radu Săplăcan. Uneori priveam prin parbrizul maşinii şi mişcările ritmice ale ştergătoarelor schimbau secvenţă după secvenţă, parcă dintr-un  film cu  călătoria de întoarcere a lui Ulise, când câmpurile păreau o mare peste care norii coborâseră. La Jibou ne-am adus aminte de latinistul Vasile Sav şi renumita Grădină Botanică, iar la Ulmeni am vorbit de preotul scriitor Radu Botiş şi revistele lui de pe internet.

            Ajunşi la Baia Mare şi parcând în faţa monumentalei clădiri a Bibliotecii Judeţene”Petre Dulfu “, cerul parcă obosise să tot plângă.Aici am fost întâmpinaţi de scriitoarea şi criticul literar Virginia Paraschiv, vicepreşedinta Filialei Maramureş a  Ligii Scriitorilor, de dr. Mihai Ganea, preşedintele filialei şi de  directorul Bibliotecii prof. dr.Teodor Ardelean. >>>>>>>>>>>>>>

EVENIMENT CULTURAL LA L.S.R. IAŞI

30 04 2013

            Liga Scriitorilor Români – Filiala Iaşi–Moldova  a organizat vineri, 5 aprilie a.c., la orele 17:30, în Salonul Artelor din incinta Cercului Militar Iaşi, o activitate culturală  deosebită, la care au participat oameni de cultură ieşeni, membri ai L.S.R. şi un  numeros public.

            În deschiderea activităţii, preşedintele Filialei Iaşi a L.S.R., domnul Constantin-Toni Dârţu, a prezentat activitatea literară a prof. dr. Mihai Păstrăguş, din Iaşi, menţionând mai ales meritele deosebite ale acestuia în editarea revistei Moldova literară, care apare trimestrial, de patru ani, el fiind redactorul-şef al revistei. În continuare, C.T.Dârţu a prezentat activitatea poetului Gheorghe Vicol, din Vatra Dornei, membru al L.S.R., scriitor de literatură pentru copii, autor a peste 30 de cărţi, membru în colegiul de redacţie al revistei Moldova literară. Pentru întreaga lor activitate literară,  celor doi autori li s-a înmânat cea mai înaltă distincţie a Ligii Scriitorilor Români: medalia Virtutea literară. Menţionăm că poetul Gheorghe Vicol este primul dintre membrii Societăţii Scriitorilor Bucovineni care primeşte această importantă distincţie.

            În cuvântul lor, cei doi autori premiaţi au adus mulţumiri atât preşedintelui Filialei Iaşi, domnul C.T.Dârţu, cât şi preşedintelui L.S.R., domnul Alexandru Florin Ţene, nu doar pentru recunoaşterea meritelor literare, pentru medalia primită, ci şi pentru atmosfera corectă pe care au instituit-o între membrii Ligii. Toţi membrii L.S.R. formează de fapt o mare familie literară, cum rar întâlneşti în alte asociaţii literare.

            În continuare, a avut loc lansarea volumului de versuri Reverberaţii lirice, a scriitoarei Cella Negoiescu, care este membră a L.S.R. şi a U.A.P. Prezentarea a fost făcută de prof. dr. Nicolae Creţu şi prof. dr. Monica Boţoiu, moderator fiind prof. dr. Mihai Păstrăguş. Actorul Paul Sobolevschi de la Teatrul Naţional Iaşi a încântat publicul, recitând versuri din acest volum.

Antonia Bodea:La Cenaclul literar”Artur Silvestri “ Medalionul Literar “Eroii nu mor niciodată “

30 04 2013

Şedinţa Cenaclului literar “Artur Silvestri “, al Ligii Scriitorilor Români, din data de joi. 28 martie a.c., care s-a desfăşurat la Cercul Militar Cluj, în Sala Armelor, condusă de scriitorul Al.Florin Ţene, preşedintele Ligii Scriitorilor Români, a avut ca oaspeţi de seamă pe Î .P.S. Andrei Andreicuţ. arhiepiscop al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi mitropolit al Clujului şi P.S. Vasile Someşanul, episcop vicar, şi un numeros grup de studenţi teologi.2013-04-30_232307

La început, în faţa unui foarte numeros public, Al.Florin Ţene a făcut un scurt istoric al Ligii Scriitorilor, încheind cuvântarea sa, făcând aluzie la tema eroului, care se dezbate în această şedinţă, cu un citat din Emil Cioran: “ Istoria este un rezultat al verticalei, precum neantul- al orizontalei“.

În cadrul acestei şedinţe a avut loc medalionul literar “Eroii nu mor niciodată “, în cadrul căruia s-a lansat cartea doamnei Maria Buruian “Eroii se răsucesc în mormânt “, apărută cu sprijinul ”Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ .“

La început a vorbit despre carte Î.P.S.Andrei Andreicuţ, după care a analizat volumul Mariei Buruian, 2013-04-30_232237Iulian Patca, preşedintele Filialei Cluj a Ligii Scriitorilor şi al Asociaţiei Cultul Eroilor, iar Antonia Bodea, preşedintele Cenaclului “Artur Silvestri “, a analizat cartea din punct de vedere stilistic. P.S.Vasile Someşanu, care a scris şi prefaţa cărţii, a vorbit despre eroismul fratelui Mariei Buruian, şi rolul eroilor în apărarea ţării. Au mai vorbit: prof.Doina Mărghitaş, prof.univ.dr.Barbu Bălan, Maria Lola Ţămbrescu şi Al.Florin Ţene, care având o expunere de excepţie şi făcând aluzie la greutăţile întâmpinate pe timpul comuniştilor, prin care a trecut preotul paroh din Borşa, pentru a ridica un monument eroilor, a încheiat cuvântarea cu citatul jurnalistului american Clare Luce:” Paradoxal, în istorie: Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită“.

De un interes aparte a fost cuvântarea preotului paroh Moldovan Ştefan din Borşa, care a vorbit despre eroicele lupte de la Borşa-Crestaia, unde au murit apărând ţara 102 soldaţi din armata română.

Programul şedinţei s-a încheiat cu un grupaj de cântece patriotice susţinut de Grupul Vocal condus de prof.Alexandru Cucu, din cadrul Fundaţiei Pentru Îngrijirea Vârstnicilor, din cartierul Mănăştur. Şi-au dat concursul soliştii vocali Lenuţa Crainic, Anca Gal, Teodor Fetcche, Ana Vlas şi Alxandru Cucu .

Programul a fost mult apreciat, prin vii aplauze de cei prezenţi.

Viitoarea şedinţă va avea loc în data de joi, 25 aprilie, orele 17.

Prof. Antonia Bodea

Victor Roşianu: La Cenaclul “Vasile Sav “-Medalionul literar “Poezia zăpezilor târzii “

30 04 2013

Şedinţa Cenaclului literar “ Vasile Sav“ din cadrul Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.2, din Cluj-Napoca, din data de miercuri, 27 martie a.c, patronat de Liga Scriitorilor Români, a fost deschisă de doamna Maria 2013-04-30_232058Bobină, coordonatoarea centrului, după care a dat cuvântul scriitorului Al.Florin Ţene, preşedintele cenaclului.Acesta a prezentat ordinea de zi şi cărţile “La marginea dimineţii “, de Vasile Dorin Ghilencea, preşedintele filialei Argeşi a Ligii Scriitorilor şi volumul de versuri semnat de Ion I. Părăianu, intitulat “Metaforele vieţii noastre “.

La început a avut loc medalionul literar “Poezia zăpezilor târzii“, în cadrul căruia au citit din creaţiile lor următorii: Maria Pop, Ioan Nemeş, Aurel Chira, Aurel Vuşcan, Titina Nica Ţene V.Sfârlea, Doina Mărchitaş şi Al.Florin Ţene.

La tradiţionala rubrică “Prin adevăr învingem o părere “ Aurel Vuşcan a vorbit foarte documentat şi obiectiv despre istoria Vaticanului şi al Papalităţii. După care profesorul Vasile Sfârlea a vorbit despre viaţa şi opera poetului George Topârceanu. Despre poetul Baladelor vesele şi triste a mai vorbit Al.Florin Ţene şi Aurel Chira.

În încheiere au urmat discuţii pe marginea celor prezentate.

Victor Roşianu