Al.Florin ŢENE:,,EVENIMENT DEOSEBIT LA ACADEMIA ROMÂNĂ, FILIALA CLUJ”

În după amiaza zilei de 26 septembrie a avut loc la Academia Română, Filiala Cluj,  omagierea profesorilor universitari: dr.Florea Marin şi a doamnei dr.prof.univ. Ştefania Kory Calomfirescu. În prezenţa a unor academicieni, printre care Dumitru Protase, a unor somităţi din domeniul medicinii clujene, profesori universitari şi a unui public select, despre cei doi au vorbit prof.univ. dr.doc.Dumitru Dumitraşcu, scriitorul Al.Florin Ţene, membru corespondent al Academiei Americană Română şi prof.univ.dr.Mircea Birţ.

Redăm mai jos cuvântarea scriitorului Al.Florin Ţene.

 

 

 

Două oglinzi paralele: Profesorii FLOREA MARIN şi Ştefania Kory Calomfirescu

 

            Cartea monografică scrisă dr.Ştefania Kory Calomfirescu, intitulată  “Profesorul Florea Marin şi Şcoala de Medicină şi Farmacie Clujană”, apărută la Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, şi primită cu dedicaţie de la distinsa profesoară,  se înscrie în tipul de studiu ştiinţific amplu  asupra istoriei medicinei şi farmaciei clujene în centrul căruia se află medicul, profesorul şi istoriograful Florea Marin în tangenţă cu mediul ştiinţific, social, politic şi medical de-alungul unei cariere de succes.

            Structurată pe principiu unei convorbiri  despre viaţa sinuasă, dar laborioasă, a celui care, cum scrie distinsa autoare, este ”În rândul oamenilor de cultură din centrul universitar clujan domnul Profesor Florea Marin binecunoscut drept cel mai mare istoriograf al învăţământului medical clujan“, cartea se deschide programatic cu un motto-u din discursul rostit de Iuliu Haţieganu la şedinţa solemnă de deschidere a anului universitar 1941-1942:” Noi nu avem nevoie falsificăm adevărulnoi nu vrem facem din istorie propagandăci răspundem cu adevărul ştiinţific, căci numai adevărul putere ştiinţei, iar dreptatea şi adevărul înving întotdeauna“.Interviul este o rememorare cu “documentele pe masă “, cum se spune, în ordine cronologică derulându-se amintirile şi faptele despre personalităţile care au avut tangenţă cu respondentul.

            Cărţile profesorului Florea Marin sunt un produs al unui om dăruit trup şi suflet cercetării cu acribie în documente şi arhive, ele ne revelează capacitatea de cercetător al acestei personalităţi.Vasile Băncilă, un exeget al lui Lucian Blaga, spunea:”Când întâlneşti oameni buni, ei te transfigurează şi pe tine. În ziua aceea şti că în univers s-a născut o nouă constelaţie. “ În această perspectivă am abordat cartea despre care facem vorbire.

            Nu întâmplător autoarea, doamna profesor dr.Ştefania Kory Calomfirescu, deschide cartea cu acest citat, ce se înscrie, de fapt, ca o profesiune de credinţ, atât pentru “personajul “ cărţii, profesorul Florea Marin, dar şi pentru autoare, cunoscută ca o personalitate în lumea medicală, dar şi în cea scriitoricească.

            Primele pagini ale cărţii sunt ca un evantai policrom ce cuprind datele biografice ale medicului şi istoriografului care s-a născut la 30 ianuarie 1925 în localitatea Cungrea Spătaru, judeţul Olt. Cursurile liceale le urmează la Liceul “ Radu Greceanu“, din Slatina, iar Facultatea de Medicină la Cluj, pe care o absolvă în 1951, în plin regim stalinist. Plecând spre Cluj din gara Drăgăşani.

            Caracterizându-se prin dorinţa de cunoaştere, profesorul Florea Marin , obţine prin concurs posturi de medic extern şi intern la clinicile din Cluj, obţinând titlul de doctor în ştiinţe medicale, în anul 1966, cu teza” Contribuţii la cunoaşterea tulburărilor vasculocerebrale funcţionale în unele boli interne “.

            Cartea este o fericită coagulare între  rememorări, interviuri, documente, mărturii şi fotografii de epocă, astfel constituindu-se într-o “frescă” a vieţii medicale din a doua perioadă a secolului trecut, având în centru ei personalităţi ca : Prof. Iuliu Haţieganu, Pius Brânzeu, Al.Păunescu-Podeanu, Eduard Pamfil, Constantin Stegăroiu, ultimii doi îndepărtaţi din învăţământ.”Şi culmea ironiei, cum specifică autoarea citîndul pe scriitorul Teodor Tanco, ( sau mai bine a tragediei! ) peste ani, după reabilitare, cei doi Profesori clujeni atât de iubiţi de către studenţi, s-au reîntâlnit la Timişoara, unde prietenia lor s-a consolidat şi a durat până la moartea timpurie a lui Stegăroiu “.

            O bună parte din carte este acoperită de interviul dat de profesorul Florea Marin în care vorbeşte despre Profesorul Iuliu Haţieganu în care se subliniază că”facem, vrândnevrând, istorie, iar aceasta este memoria şi dascălul vieţii, este nostalgie, spaţiu de reculegere, meditaţie asupra destinului uman, este o deschidere către un sens. Istoria vieţii Profesorului Iuliu Haţieganu este istoria vieţii medicale clujene, a sănătăţii cetăţenilor epocii sale, este istoria deschiderii noastre către noi înşine şi către destinul Europei şi al omenirii spre care tindem ca un vis a tergo!“ Aceste gânduri frumoase şi inspirate ale profesorului Florea Marin despre marele său dascăl i se pot atribui cu prisosinţă chiar aceluia care le-a rostit.Este fenomenul “aspiraţiei” imaginii din oglindă de a semăna cu personajul oglindit. Răspunsurile profesorulului Floarea Marin se constituie într-u portret iluminat de fascicolul recunoştiinţei faţă de profesorul Iuliu Haţieganu. În acest context se publică reperele cronologice ale Profesorului Haţieganu ce au văzut lumina tiparului, iniţial, în Monografia semnată de respondent

La întrebarea doamnei profesor Ştefania Kory Calomfirescu:”Când s-a retras din activitate?, fiind vorba de Iuliu Haţieganu, profesorul Florea Marin face trimitere la o lucrare publicată în revista Steaua,  de acad.L.Baciu care spune: „Cu câteva luni înainte de moarte, printr-o întâmplare, l-am însoţit spre casă. Pe neaşteptate mi-a spus că la începutul anului şcolar viitor, la 75 de ani, a decis să se retragă din învăţământ, pentru ca senin să-şi poată desăvârşi şi încheia opera.la încercara-mi de a protesta, mi-a răspuns că nu poate accepta să fie depăşit de progresele ştiinţei, pe care în limita posibilităţilor cunoaşterii umane a stăpânit-o o viaţă de medic(…)În această situaţie-spunea, în pragul revoluţiei tehnice pe care o intuise-prefer să mă retrag în deplină demnitate, aşa cum am trăit “.

Cu multă dragoste şi recunoştiinţă, dar şi cu nostalgie vorbeşte Florea Marin despre colegii săi, medici de primă mărime, intraţi deja, în Panteonul Oamenilor Iluştri din lumea medicală care  viaţă întreagă şi-au consacrat-o salvării vieţii semenilor, cum ar fi: prof.A.Moga, N. Mărgineanu, Al.Pop, Emil Ţeposu, Zeno Borza, dar şi despre profesorul O.Fodor, despre care spune că “a fost un om complet înzestrat cu marile virtuţi omeneşti: munca îndârjită continuă, tendinţa de a face ceea ce este drept şi cu dreptate, vanitos, dar numai aât cât îi stă omului bine.O. fodor a gustat şi din plăcerile omeneşti, dar întotdeauna sobru şi cumpătat. Şi n-a fost scutit de critic…“ Având în vedere că  aceste mari personalităţi din lumea medicală au trăit într-o epocă întunecată, mi-am adus aminte de ce spunea poetul Mihai Codreanu: “Cultura e ca o lampă cu care am intrat într-un labirint: mica lumină ce ne-o dă în juru-ne nu facedecât să ne arate cât e de mare întunericul clădirii întregi “.

În ceea ce răspunde, la întrebările distinsei interlocutoare şi domnia sa venind din domeniul medical, simţim acea empatie, de identificare a profesorului Florea Marin, prin trăire, cu personalităţile evocate, inclusiv interpretarea eului acestora după propria transpunere simpatetică în faptele şi experienţa acestora.

Întrebările doamnei  profesor dr.Ştefania Kory Calomfirescu urmăresc o ordine cronologică a etapelor prin care a trecut personajul său. Sunt întrebări directe, din care răzbate, totuşi, empatia faţă de interlocutorul aureolat cu nimbul marilor înţelepţi.  Răspunsurile  profesorului Florea Marin se constituie într-un adevărat compendiu despre istoria medicinei clujene din a doua parte a secolului trecut şi până în prezent.

În partea a doua a cărţii, autoarea , face o retrospectivă a cărţilor publicate de Florea Marin, începând cu Teza de Doctorat, amintită mai înainte, urmând ca în anul 1973 să publice volumul ”Curs elementar de expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă “, în 1984 vede lumina tiparului ”Iuliu haţieganu în cuvinte înţelepte “, în 1993 apare volumul “ medicii şi marea Unire“, etc. Însă marea lucrarea “Şcoala Medicalşă Clujeană “, în şapte volume, care a început să fie publicată cu anul 1990, este o amplă cercetare ştiinţifică, începând de la anul 1300, cuprinzâmd: Precursori 1300-1920; Întemeietori 1921-1940; Continuatori 1940.

Remarcăm faptul că profesorul Florea Marin a elaborat 52 de volume ca autor unic sau prim autor şi alte 20 de volume în calitate de colaborator din aceleaşi domenii ale medicinei.

Profesorul Dr.Dan Fornade din canada şi alţi medici-istorici îl consideră “cel mai mare iatro-istoric în viaţă al medicinei clujene “.

Printre ultimile lucrări al profesorului Florea Marin sunt cele ce abordează o tematică interesantă pe un subiect inedit medical-filosofic

În 1977 acesta publică în revista Steaua  “Ion, invalidul de război “,nuvelă ce se înscrie în debutul literar al profesorului.

A publicat 46 de articole de cultură generală şi educaţie, 360 de lucrări ştiinţifice, colaborând la reviste prestigioase.

Urmare acestei vieţi dedicate ştiinţei medicale, istoriei acesteia şi culturii, profesorul Florea Marin a primit numeroase distincţii din partea societăţii şi a lumii medicale.

Ştefania Kory Calomfirescu, în încheierea cărţii sale face o trimitere la un text al sciitorului Ştefan Zweig care foarte bine încadrează aura tabloului despre distinsul professor Florea Marin: “Ore dramatic condensate, alese de soartă, în care o hotărâre ce va înfrunta timpul este comprimată într-o singură zi din calendar, o singură oră şi  adesea într-o singură clipă sunt rare în viaţa unui singur om şi rare în decursul istoriei. Câteva asemenea ore mastrale din toate vremurile şi din toate locurile- le-am numit astfel, deoarece, luminoase şi statornice ca stelele, depăşesc în strălucire noaptea efemeră…Căci în acele momente sublime când omul creează în mod desăvârşit, istoria nu are nevoie de altceva care să o ajute.

Închei spunând despre profesorul Florea Marin, dar şi despre profesoara Ştefania Kory Calomfirescu, că aceste mari personalităţi ale medicinii sunt adevărate borne ale graniţei spirituale româneşti.

 

Al.Florin ŢENE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s