Corneliu LEU: SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE

Corneliu LEU

prezintă:

SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE

COMUNICAT AL MIŞCĂRII PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC PRIVIND MANIFESTĂRILE DIN ANUL 2009

Iniţiată acum doi ani şi desfăşurându-şi primele manifestări în perioada 29 – 31 august 2008, SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE a fost instituită a se desfăşura anual între aceste date prin mai multe hotărâri de Consilii Locale, ale conducerilor unor organizaţii neguvernamentale, ale unor comunităţi româneşti din străinătate şi a fost susţinută de o serie de publicaţii româneşti. Un demers legislativ se află în curs de definitivare parlamentară, expunerea de motive fiind însuşită de Comisiile Parlamentare de specialitate ale Senatului României şi Camerei Deputaţilor încă din legislatura trecută iar, prin avizul favorabil al Consiliului Legislativ, fiind consemnate atribuţiile decizionale ale Senatului României.

În acest an, Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei Comunelor României a înregistrat hotărârile a încă aproape două sute de Consilii Locale privind desfăşurarea anuală a acestei Sărbători şi a votat angajamentul tuturor primarilor care sunt membri ai acestei Asociaţii de a iniţia şi susţine manifestările respective. (publicăm în anexă documentul*).

Întrucât caracterul acestei sărbători, aşa cum este ea propusă, îşi doreşte adâncit cât mai mult conţinutul de identitate culturală prin limba naţională şi opera carturărească izvorâtă din ea, propunerea noastră presupune o perioadă mai largă în care să se poată organiza dezbateri, simpozioane, concursuri culturale, serbări propriu-zise, spectacole cu opere româneşti, lansări de noi studii şi volume în şi despre limba română, ca şi traduceri din ea în alte limbi, evitându-se  caracterul festivist şi aprofundându-se analiza ştiinţifică asupra tezaurului şi arealului limbii noastre, asupra capacităţii ei de a realiza o unitate culturală a tuturor românilor.

În acest sens, Mişcarea pentru Progresul Satului Românesc a pregătit în portalul internet pe care-l editează cu adresa: www.cartesiarte.ro un meniu special dedicat Universitaţilor populare, în care a început publicarea cursului popular de istorie a limbii române cu extrase din opere scrise de MARI CĂRTURARI AI LIMBII ROMÂNE de la Asaki şi Heliade-Rădulescu până la Densuşianu şi a început, prin extrase din „Istoria” lui Al. Rosetti un alt curs cu studii noi despre limba română. Toate aşezămintele culturale pot recurge la aceste cursuri prezentându-le sub forma de conferinţe în zilele respective, sau organizând concursuri şcolare cu întrebări preluate din conţinutul lor. Acestora le stau la dispoziţie şi alte articole, materiale publicistice şi poezii în paginile revistelor ale căror ediţii on-line sunt publicate în acelaşi portal internet iar, în săptămâna desfăşurării manifestărilor, se va publica un newsletter cu alte teme de conferinţe şi articole pe care le vom primi de la colaboratorii noştri şi de la toţi românii ce vor să se implice în acest demers. Cei ce vor să recepţioneze newsletterul, ca si cei care vor să colaboreze la el sunt rugaţi să ne scrie la adresa de e-mail: office@cartesiarte.ro . La aceeaşi adresă ne pot contacta toţi cei care vor să intre în marea reţea de internet prin care, publicaţii din interiorul ţării şi publicaţii româneşti dinafara ei se vor întruni într-o manifestare unică de proporţii, aducându-şi fiecare contribuţia la SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE.

Pe această cale facem apel la toţi cei care vor să ni se alăture, să fie activi în manifestările din comunele şi comunităţile lor; la parlamentarii României să ducă spre definitivare demersul legislativ; la primarii localităţilor şi Consiliile locale să stimuleze şi să sprijine toate iniţiativele legate de aceasta; iar la românii de peste hotare şi la toţi vorbitorii limbii române să cinstească această Sărbătoare sub zodia respectului pentru multiculturalitatea omenirii.

Corneliu LEU

Bucureşti

14 august 2009

www.cartesiarte.ro

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*HOTĂRÂREA NR. 7

din 3 august 2009 privind susţinerea iniţiativei

Fundaţiei „Episcopul Grigorie LEU”

MIŞCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC

pentru proclamarea

ZILEI NAŢIONALE A LIMBII ROMÂNE

În temeiul art. 7 alin. (1) lit. a) şi art. 17 lit. f) din Statutul Asociaţiei Comunelor din România, luând act de propunerea Consfătuirii Naţionale a Intelectualilor de la Sate: „La fel cu însemnătatea anului 1848 pentru istoria românească a următoarelor două secole, anul 1989 a culminat cu evenimentele eliberării noastre din Decembrie, tocmai pentru că a fost pe tot parcursul său un an frământat de mişcări de emancipare românească manifestate în diverse moduri. El merită o notare specială şi, prin stabilirea conjugării mai multor aniversări, printre care cea propusă de noi sărbătorind cu toţii ZIUA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE, îi vom acorda întreaga însemnătate, ca un prag de conştiinţă românească ce vine a se afirma în faţa chemărilor de iluminare democratică ale secolului al douăzecişiunulea”, apreciind imperativ necesară adoptarea unei legi privind proclamarea zilei de 29 august ca Ziua naţională limbii române care să complinească celelalte legi prin care s-au proclamat unele zile care marchează simbolurile naţionale, respectiv:

  1. a. 1 Decembrie Ziua naţională a României, proclamată prin Legea nr. 10/1990 şi potrivit art. 12 alin. (2) din Constituţia României, republicată

  1. b. 26 iunie – Ziua drapelului naţional, proclamată prin Legea nr. 96/1998

  1. c. 29 iulie – Ziua imnului naţional al României – Deşteaptă-te, române, simbol al

unităţii Revoluţiei Române din anul 1848, proclamată prin Legea nr. 99/1998

  1. d. 8 decembrie – Ziua Constituţiei României, proclamată prin Legea nr. 120/1995

  1. e. Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, Ziua Înălţării Domnului Isus Hristos, potrivit tradiţiei româneşti, proclamată prin Legea nr. 379/2003

  1. f. 2 mai – Ziua Naţională a Tineretului, instituită prin Legea nr. 425/2004

  1. g. 16 decembrie – Ziua Solidarităţii Naţionale împotriva Dictaturii, proclamată prin Legea nr. 230/1998

  1. h. 1 si 2 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşti, 1 mai, prima si a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, prima şi a doua zi de Crăciun, ca zile de sărbătoare legale, stabilite prin art. 134 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

întrunită statutar, în sesiune extraordinară, în Staţiunea Mamaia din municipiul Constanţa, adoptă, în unanimitate, prezenta hotărâre.

Articolul 1.

(1) Se susţine iniţiativa Fundaţiei „Episcopul Grigorie LEU” – MIŞCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC pentru proclamarea prin lege a zilei de 29 august ca Ziua naţională a limbii române, precum şi se aprobă cooperarea cu această fundaţie în vederea realizării în comun a unor acţiuni privind promovarea acestui deziderat.

(2) Se propune ca marcarea Zilei naţionale a limbii române să fie efectuată de către autorităţile publice si de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe si manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau stiinţific, consacrate istoriei limbii române, în perioada 29 – 31 august.

(3) „LISTA cuprinzând comunele care sunt reprezentate la sesiunea extraordinară a Adunării generale a Asociaţiei Comunelor din România, organizată în Staţiunea Mamaia din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, între 2 si 5 august 2009 (Prezenta listă cuprinde si elementele de identificare a reprezentanţilor comunelor si semnăturile acestora privind adoptarea Hotărârii Adunării generale a Asociaţiei Comunelor din România de susţinere a iniţiativei Fundaţiei „Episcopul Grigorie LEU” – MIŞCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC pentru proclamarea ZILEI NAŢIONALE A LIMBII ROMÂNE)”, reprezintă anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2.

Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, Fundaţiei „Episcopul Grigorie LEU” – MIŞCAREA PENTRU PROGRESUL SATULUI ROMÂNESC, cu sediul în municipiul Bucureşti, bulevardul Dacia, nr. 126, sectorul 2, prin intermediul domnişoarei Elis-Bianca ENESCU, directorul general adjunct, conducătorul Departamentului pentru programe şi armonizare legislativă, precum si se publică pe pagina de internet la adresa www.acor.ro, prin grija domnului Ionuţ-Constantin TUDOSE, directorul IT & CLEU-SEMNATURA-wb.

3 responses

15 08 2009
Corneliu LEU: SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE « LIGA SCRIITORILOR ROMÂNI

[…] În acest an, Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei Comunelor României a înregistrat hotărârile a încă aproape două sute de Consilii Locale privind desfăşurarea anuală a acestei Sărbători şi a votat angajamentul tuturor primarilor care sunt membri ai acestei Asociaţii de a iniţia şi susţine manifestările respective. (publicăm în anexă documentul*).>>>>> […]

15 08 2009
Al.Florin Ţene

Liga Scriitorilor din România a aderat la acest Program. Toate filialele din ţară şi străinătate vor susţine prin activităţi culturale Sărbătoarea Naţională A Limbii Rombe.

15 08 2009
Al.Florin Ţene

Această sărbătaore a Limbii Române trebuie să devină o adevărată SĂRBĂTOARE NAŢIONALĂ

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s