Geantă Constantin:,,EVENIMENTE CULTURALE”

O ZI DE NEUITAT  PENTRU CULTURA VÂLCEANĂ 7 SEPTEMBRIE  2010
În după amiaza zilei de 7 septembrie 2010, la Biblioteca Orăşenească “A. E. Baconsky” din oraşul Călimăneşti a avut loc o sărbătoare culturală. Aici, în prezenţa unui public iubitor de literatură scriitori din Craiova, Vâlcea, Cluj, Canada şi S.U.A., au participat la un eveniment cultural deosebit. În prima parte a acestei manifestări au fost lansate cărţile “ Cu inima în palmă “ şi ”Cărticica de dat în leagăn gândul “ de Al.Florin Ţene şiScaunul Harului “ de Titina Nica Ţene. Şedinţa a fost coordonată de Petre Petria, preşedintele filialei Vâlcea a Ligii Scriitorilor. Despre aceste cărţi au vorbit: ind. dr. Mihai Sporiş, prof. univ. dr. Nicu Vintilă, Dan Lupescu, directorul Executiv al Direcţiei Judeţene Dolj pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional, Costea Marinoiu, Adina Enăchescu, Petre Cichirdan, directorul revistei lunare “ Cultura vâlceană “, etc. Iar un grup de profesori au recitat din poeziile celor doi poeţi clujeni. Petre Petria a înmânat “ Diploma de Excelenţă “ , din partea filialei Vâlcea a Ligii Scriitorilor, poetei Titina Nica Ţene pentru activitatea sa literară.

În a doua parte a acestui eveniment cultural a urmat un schimb de experienţă între filialele Ligii Scriitorilor din Vâlcea şi Dolj, condusă de prof.univ. dr. Nicu Vintilă. În cadrul dezbaterilor au vorbit scriitorii: Petre Petria, Dan Lupescu, ( directorul revistei LAMURA din Craiova), Geantă Constantin, Mihai Marcu, Eugen Petrescu, Iulian Postelnicu, Mihai Scărlătescu, etc. S-au făcut schimb de cărţi şi au fost lansate revistele “Povestea Vorbei “nr.39, “Cultura vâlceană “ nr.37, “Mirajul Oltului “ nr.1, şi “ Agora literară “ nr.8.

În partea a treia a manifestării doamna Ligya Diaconescu, directoarea revistei internaţionale STARPRESS, organizatoarea Concursului Internaţional de Poezie, ediţia a II-a , a înmânat DIPLOMA PREMIULUI I şi COROANA DE LAURI poetului Al.Florin Ţene şi DIPLOMA PREMIULUI IV poeţilor Lică Pavel, ( Bucureşti- realizator TV) şi Victor Burde din Alba Iulia. Iar preşedintele Ligii Scriitorilor a înmânat două “Diplome de Excelenţă” doamnei bibliotecare Georgeta Tănăsoaica pentru efortul despus în buna desfăşurare a acestei acţiuni şi doamnei Ligyei Diaconescu pentru strădania de a promova literatura română pe mapamond.

În urma discuţilor purtate s-au desprins următoarele idei: dezvoltarea unei reţele de difuzare a cărţilor semnate de membrii Ligii Scriitorilor prin filialele acesteia, editarea unor reviste noi pe lângă cele existente, dezvoltarea editurii acestei organizaţii şi continuarea unor astfel de schimburi de experienţe. S-a stabilit ca o astfel de manifestare să aibă loc în luna noiembrie la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, cu participarea filialelor Ligii Scriitorilor din Bistriţa, Cluj, Oradea, Arad, Timişoara şi Iaşi.

Cărţile “ Cu inima în palmă “ şi ”Cărticica de dat în leagăn gândul “ de Al.Florin Ţene şi “Scaunul Harului “ de Titina Nica Ţene, vor fi prezentate în numerele viitoare.

*

O CARTE DOCUMENT „VÂLCEA DE IERI ŞI AZI ÎN IMAGINI COMENTATE”

În ziua de 15 septembrie 2010, la orele 17,00 în sala de festivităţi a  Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” din Rm. Vâlcea, a fost lansată cartea „VÂLCEA IERI ŞI AZI ÎN IMAGINI COMENTATE”- călăuză turistică- de Petre Petria.

La acest memorabil eveniment cultural invitaţii de onoare au fost:

Î.P.S. Arhiepiscop Cristea Gherasim – Arhiepiscopia Râmnicului;

Prefectul Judeţului Vâlcea, av. Petre Ungureanu;

Senator, ing. Emilian Frâncu;

Primarul Râmnicului – ing. Romeo Rădulescu;

Prof. drd. Florin Epure, directorul Direcţiei de Cultură şi Patrimoniu – Vâlcea.

Au luat cuvântul:

Conf.univ. Augustina Sanda- Constantinescu – cuvânt de deschidere;

Prof.dr. Alexandru Popescu Mihăieşti;

Prof.dr. Gheorghe Deaconu;

Prof.dr. Gheorghe Dumitraşcu;

Prof.dr. Ioan Soare;

Prof.univ. Alexandru Stănescu, Cluj-Napoca;

Prof.dr. Ion M. Ciucă – Drăgăşani;

Prof. Costea Marinoiu;

Prof. Constantin Geantă – Călimăneşti.

Moderator a fost : ing. dr. Mihai Sporiş

În partea a doua s-a prezentat filmul „Eugen Ciorăscu, mare pesonalitate a culturii vâlcene”.

*

FRUMUSEŢEA POEZIEI NIPONE

Pe data de 31 august 2010, ora 17.00 la Bilioteca Orăşenească  „  A.E.Baconsky” din oraşul Călimăneşti, scriitoarea Adina Enăchescu din Rm.VÂlcea şi-a lansat cartea „Frumuseţea poeziei nipone”. Au luat cuvântul bibliotecar şef Florica Zgripcea, scriitorul Petre Petria, preşedintele „Ligii Scriitorilor din România” filiala Vâlcea, doctor inginer Mihai Sporiş ( moderatorul sedinţei), scriitorul Florin Grigoriu, vicepreşedinte al „Societăţii Scriitorilor din  România” (venit special de la Bucureşti), profesor  Constantin Geantă din Calimăneşti, prozatoarea Zenovia Zamfir, învăţătoarea  Floricica Cheran, doamna Maria Adam ( venită special de la Bucureşti, pentru lansarea cărţii doamnei Adinea Enăchescu), procurorul Ion Micuţ, din Rm. Valcea, profesor Marie Jeane Taloş Maluţeanu din Calimaneşti şi  multi colegi de la „Liga Scriitorilor din România” cu sediul la Cluj, filiala Vâlcea . S-au facut poze, s-a filmat şi  s-au înregistrat convorbirile. În final a luat cuvântul  scriitoarea Adina Enachescu (sărbătorita zilei la implinirea vârstei de 77 de ani). Au fost prezenţe  personalităţi din Rm. Vâlcea, Brezoi şi cetăţeni din Călimăneşti.

În partea a doua a sedinţei a luat fiinţă „Filiala de Haiku Vâlcea”, afiliată la „Societatea Română de Haiku de la  Bucureşti” precum şi la „Societatea  de Haiku” de la Constanţa.

S-a ales un comitet format din: Adina Enăchescu (preşedinte), doctor inginer Mihai Sporis ( prim vicepreşedinte), profesor universitar doctor Ioan St. Lazăr (vicepreşedinte), domnul Petre Cichirdan ( vicepreşedintecu probleme de haiga ) şi profesor Constantin Geantă (secretar general al filialei). S-au înscris în filială  20 de membrii. La aceştia se adaugă un număr de 20 de copii din şcolile Vâlcene, participanţi benevol la şedinţele de haiku.

În incheiere s-au citit e mailul de Valentin Nicoliţov preşedintele „ Societăţii de  Haiku  din  România” precum şi   e maiulul trimis de doamna Alexandra Flora Munteanu,  secretar general  al „ Societăţii  de Haiku  din  Constanţa. S-a cântat la mulţi ani doamnei Adina Enachescu şi i s-au dat flori.

*

LANSARE DE CARTE „FRUMUSEŢEA POEZIEI NIPONE”

Prof. Marie- Jeanne Taloş

La începutul lunii septembrie a avut loc la Biblioteca “ A. E. Baconsky “ din Călimăneşti lansarea volumului scriitoarei Adina Enăchescu, ,,Frumuseţea poeziei nipone”.

Pe scriitoare am întalnit-o pentru întâia oară cu caţiva ani în urmă,la Cenaclul nostru de la Călimăneşti. Pe omul de o rară nobleţe sufletească- Adina Enăchescu- am cunoscut-o cu mulţi ani înainte, din amintirile de şcoală ale soţului şi ale cumnatei mele, copiii doctorului Taloş, cărora dumneaei le-a fost profesor de matematică în anii de gimnaziu,

Îi ascultam poeziile pe care le recita cu atata patos la cenaclu , îi priveam tâmplele ninse de vremi şi nu-mi venea să cred că, într-o femeie pe care mulţi o credeau ajunsă la apogeu există atâta vitalitate, putere de creaţie şi exuberanţă în ale versului meşteşuguri.

În genul lui Ion Barbu- şi el matematician- scriitoarea Adina Enăchescu a găsit, cu mult timp în urmă acel punct ,, înalt” în care matematica se întalneşte cu poezia, într-o perfectă simbioză, aşa cum bine observa Constantin Zărnescu, ,,faptul că s-au unit la dumneaei- lucru destul de rar- două< fecioare >, POEZIA ŞI MATEMATICA

Un loc privilegiat al poeziei Adinei Enăchescu este, ca şi la Ion Pillat, acela al amintirii, memoria afectivă având la scriitoare un rol fundamental, deoarece îi redă fiinţei reperele pierdute, îi recuperează acesteia rădăcinile, sugerând nostalgia vremurilor trecute, beatitudinea unui timp mitic, Amintirile poetei sunt transpuse în versuri candid, aproape copilăresc, uneori fiind în multe dintre creaţiile sale o recuperare a unor vârste anterioare.

Fiecărei stări lăuntrice îi corespunde la poetă un peisaj adecvat, în timp ce locurile descrise  primesc accente afective, care se colorează emoţional: apele Otăsăului, ţinuturile Păuşeştiului sau imaginile idilice ale Râmnicului de odinioară.

Versurile sale ne pun în faţa legăturilor adânci cu pământul strămoşesc, cu înaintaşii şi cu istoria, cu modelul ortodoxiei şi al credinţei de nezdruncinat a românului şi nu în ultimul rând, cu mirajul iubirii, mai mult sau mai puţin împlinite.

În linia lirismului lui I. Pillat, poezia Adinei Enăchescu este şi o poezie a pământului natal, a rădăcinilor ancestrale de care sufletul ei nu se poate rupe, iar imaginaţia sa ajunge-n final să bântuie peisaje îndepărtate, venerând frumuseţea ţinuturilor nipone.

Fire vulcanică dar şi contemplativă, temperament clasic, poeta este destinată atât valorilor autohtone cat şi a celor universale. În poezia sa, Adina Enăchescu surprinde momente sufleteşti trecătoare, dar care fac parte din fiinţa ei cea mai intimă. Pentru că, aşa cum spune scriitorul Florin Ţene, ,, Adina Enăchescu este scriitoarea care, în fiecare dimineaţă ia viaţa de la început, o retrăieşte toată, ca şi cum nu ar fi început niciodată altă viaţă, o reconstituie în forul ei interior ca pe o compoziţie muzicală neterminată şi încearcă din nou toate durerile lumii.”

Discursul său liric se înscrie în linia lui Octavian Goga, Radu Gyr sau Vasile Voiculescu şi Ion Pillat, într-o manieră tradiţionalistă, în special atunci cand evocă limpede şi cristalin meleagurile olteneşti.

Activitatea scriitoricească a poetei Adina Enăchescu a fost apreciată atat pe plan local cat şi peste hotare: două nominalizări în S.U.A,( 2001, 2003), diplome de onoare, diplome de excelenţă, premii naţionale, premii acordate de Societatea Culturală ,, Anton Pann “-Rm. Valcea, premii ale Societăţii Scriitorilor Romani, premii ale Ligii Scriitorilor din Romania, premii acordate de Asociaţia Naţională ,,Cultul Eroilor“, premii internaţionale de HAIKU.

Îi dorim doamnei Adina Enăchescu să fie sănătoasă( şi să aibă mai multă grijă de dumneaei, pentru că, 77 de ani este, totuşi o varstă ) şi să se bucure, ca şi pan-acum, de miracolul creaţiei, cu care a fost înzestrată din plin.

,,LA MULŢI ANI!”- şi cât mai multe cărţi…

Prof. Geantă Constantin

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s