-MARIANA STRUNGA: UN DOCUMENT DE REFERINŢĂ A VIEŢII CULTURALE ROMÂNEŞTI—ANUARUL LIGII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA- FILIALA TIMIŞOARA BANAT Nr:2 coordonatori prof. DOINA DRĂGAN şi prep.univ. ANDREIA-ELENA ANUCUŢA

       Glisând între optimism şi gravitate, duioşie şi austeritate, punând nobilă pasiune în tot ceea ce face,Doina Drăgan dispune de acea rară şi înaltă calitate  de a surprinde esenţialul în tot cea ce Domnia Sa întrprinde.   

       De-a lungul întregii sale activităţi a demonstrat că  are personalitate  şi stil în felul de a trăi, de a scrie, de a judeca şi de a organiza, dar şi  forţa de a capacita,  mobiliza şi a integra scriitorii Ligii şi nu numai ci şi  personalităţi mrcante şi de formaţie diversă.

      Perseverentă până la obstimaţie ea înlătură toate obstacolele ce-i stau în cale, urmându-si nobilul scop.

      Preşedinta Filialei Timişoara Banat a Ligii Scriitorilor din România, este o prezenţă vie în contextul cultural- artistic contemporan. A publicat mai multe volume  dintre care amintim:”Sub pecetea sacră a tainei”,”Distanţele iubirii”,”Popas în armonia timpului”,”Ecou/Echo”,ediţie bilingvă româno-engleză,”Steleta cale  PoemePoems”ediţie bilingvă româno-engleză,”Reverberaţii”,”La ţărmul imaginii”…

     Scriitoarea a publicat şi numeroase studii( Ion Vidu, Mihai Eminescu…despre satele bănăţene,despre doine sau despre excursiiliterare. A coordonat  şi îngrijit o multitude de volume apărute la Editura Ando-Tours Timişoara(Surorile Telescu Aurora şi Minodora,Monica Csany, Timp de poeme,etc..) 

    Indiferent că este proză sau poezie,opera ei surprinde raporturile:existenţă-artă, exprimare –viziune, viaţă reală-ideal spiritual. Scrisul ei poartă pecetea unei libertăţi lăuntrice dar şi a unei responsabilităţi ce-o determină să fie sensibilă şi  exigentă atunci când se apropie de opera şi autorul ei.     

    A face critică înseamnă pentru  Doina  Drăgan  nu o ierarhizare valorică, nu atât o judrcată estetică cât o pledoarie pentru meditaţie, căutare şi comunicare spirituală.

   Scriitoarea examinează creaţia  autorilor din mai multe  unghiuri, relevând  mobiluri şi înţelesuri ascunse dar  urmărind cu atenţie şi evoluţia scriitorilor, perspectivele de viitor ale operelor acestoră.

    Izvorât din dragoste pentru artă şi literatură înţelegere şi în acelaş timp afecţiune pentru colegii de breaslă, Anuarul Nr.2 este alcătuit (ca şi cel dintâi) cu pricepere, răbdare şi gust estetic.

   Este un act menit să atragă atenţia asupra seriozităţii cu care scriitori spaţiului banatic abordează ştiinţa, arta şi literatura, dar evidenţiază şi  forţa cuvântului de a penetra conştiinţa cititorilor, cu scopul mărturisit, sau nemărturisit de  a schimba faţa lumii.

   Scriitorul ca exponent circumscris spaţiului românesc oferă cititorilor un model de  existenţă (gândire, simţire), restructurat şi redus la esenţă.

   Ei sunt cei care meditează îndelung asupra condiţieie umane, îşi pun întrebări şi dau răspunsuri despre existenţă( sincronic şi diachronic)          , căci aşa după cum zicea poetul Ioan Alexandru:”Nimic din cei bun nu dispare”,”Nimic nu-i zadarnic, nici un vis nu dispare”,”Nici o lacrimă nu arde zadarnic în suflet”.

  Ei scriitorii, sunt cei careînalţă altar din preaplinul iubirii faţă de ţară, vatră şi neam, altar  înălţat trudnic  astăzi, pentru mâine.

    Anuarul este deci o pledoarie pentru valoare,  o cruciadă împotriva nedreptăţii, a lipsei de respect şi demnitate dar şi un act  deschizător de noi perspective.

    Ca şi Anuarul Nr.1 { pe care-l considerăm seismogfaf al timpului şi spaţiului românesc, o veritabilă crestomaţie),Anuarul Nr. 2 este  un document de referinţă evidenţiind colaborarea cu preşedinţii LSR ai  filialalor atât din şară cât şi din străinătate (Serbia ,Canada, SUA,etc…)

   Personalitate marcantă a vieţii culturale româneşti, fondatoare a revistei Heliopolis, Doina Drăgan a dovedit că a fost şi este şi un “ manager  experimemtat”,reuşind să  coordoneze, să capaciteze, să promoveze şi să organizeze activităţi culturale de interes naţional şi internaţional.

   Anuarul Nr.2 este un document de excepţie, depăşind cu mult nivelul unor periodice cu pretenţii. El  radiografiază  bogata activitate ştiinţifică şi  cultural artistică a Ligii.

Conţinutul său este dens, variat,  ilustrat de scriitori cu formule stilistice diverse. Este un mozaic în care cititorul poate găsi: informări şi cronici literare apărute pe sitte-ul LSR în anul 2011,materiale privitoare la colaborarea scriitorilor la diverse periodice-ziare, reciste,prezenţe(participări) la diferite congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale…,comunicări ştiinţifice, recenzi şi interviuri.,documente inedited, călători de documentare,prezentarea şi integrarea noilor memebri ai LSRFiliala Timişoara etc…

   Doina Drăgan şi colaboratorii Domniei Sale(Lucia şi Andreia-Elena Anucuţa) suplinesc activitatea unei întregi instituţii. În Nr.1 al Anuarului am afirmat că Doina Drăgan este ea însăşi o instituţie. Susţin şi acum această afirmaţie.

 Revelatoare, în acest sens, sunt răspunsurile Domniei Sale pe care le-am spicuit dintr-un interviu la un chestionar. Pot spune că reflecţiile scriitoarei constituie o veritabilă artă poetică:”Eu atunci când scriu am în minte desfăşurarea lucrării. Atunci condeiul aleargă de la sine”.”Cărţile mele mă reprezintă sufleteşte, unele sunt punte între istorie şi rugăciune, candele ce ard în orice clipă, altele sunt didactice, de o exactitate riguroasă, matematică”,”Fără cultură nu am exista,Avem nevoie de cultură şi ca atare vom împietri în marmoră cultura”.     

    Citez din Ph. de Coubertin:”Pentru ca 100 de oameni să adopte cultura, e necesar ca  50să facă cultură. Pentru ca 50 să facă cultură e necesar ca 20 să se specializeze,Pentruca 20 să se specializeze e necesar ca 5 să se arate capabili de performanţe uluitoare

   Continui cu încă câteva citate din Doina Drăgan:”Redeşteptarea sentimentelor naţionale este un obiectiv necesar”,”            Demnitatea se crează prin învăţătură,doar astfel vom simţi adevărata libertate şi identitate naţională şi culturală”.”Să facem fericirea din aur şi din vise şi o vom clădi în lăcaşul uman al sufletului nostru”.”Cu cheia cercetării vom împlini posibilul sau imposibilul şi opera scriitorilor va rămâne în istoria literară”.

Deviza Doinei Drăgan este după părerea noastră:Credinţă,adevăr,dreptate,dăruire,valoare elevare spirituală

 Cea de a doua coordonatoare este tânăra scriitoare Andreia-Elena Anucuţa, preparator.  universitar, masterand la Facultatea de psihologie a Universităţii Tibiscus din Timişoara, autoarea romanului:”Drumul iubirii spre Nord” . Este preocupată de psihologia literaturii, îmbinând şi bine structurândîn opera Domniei Sale  elemente a unor domenii variate. Fire complexă şi de mare sensibilitate, în eseul:”Timişoara oraşul trandafirilor, al eliberării şi al premierelor autoarea meditează asupra lumii şi vieţii contemporane:”Aceasta este lumea în care trăim…Noi cei care am învăţat pe rupte pentru a ne face un rost, suntem oare fericiţi?”

 Gazda  activităţilorLigii este o altă mare doamnă, psiholog Lucia Anucuţa. Om e ştiinţă, cu lucrări de psihologie de o  certă valoare,( şi care dacă ar fi traduse într-una măcar din limbile de circulaţie) ar contribui la prestigiul  ştiinţei româneşti.Prestigiul Domniei Sale şi sufletu-i imens şi generos, prezenţa Domniei Sale la activităţile Ligii au creat odată în plus atmosfera de pace armonioasă, propice culturii. Domnia Sa a remarcat că Anuarul Nr.1 este o :”lucrare de referinţăpentru faptul că adună creaţii, colaborări şi activităţi…”aş zice de data aceasta eu, mozaicate.

     Mi-am pus întrebarea ce le uneşte pe aceste trei personalităţi atât de modeste ăn aparenţă şi totuşi extrem de complexe.matematica,literatura,psihologia.Şi tot eu(ca şi Domniile voastre)am conchis: pasiunea pentru  ştiinţă, artă şi cultura neamului românesc.

 

 Al. Florin Ţene,Preşedintele Ligii Scriitorilor din România, scriitor şi diplomat în journalism, a remarcat că anuarul este :”Oglindă a unei activităţi dăruită culturii româneşti Ce poate fi mai minunat decât această sintagmă menită a  impulsiona activitatea Ligii. Sunt cuvinte simple, generoase, adevărate  şi bine meritate, pe care fiecare din membrifilialei Timişoara ai LSR le-au purtat şi le vor purta în suflet.

 Domnia Sa nu crede în iearhiile  scriitoriceşti  contemporane şi bine face. Nici eu nu cred.(“Arta doar o cerne timpul”),

  Din afirmaţiile Domnieie Sale mai trebuie să reţinem încă două sau… trei:”Nu se ştie ce soartă vor avea cărţile celor ce dau din coate şi care se laudă că sunt în vârful ierarhiei”,”Succesul literara este împrevizibil  şi relativ prin definiţie”.”Vremea va vremui, prin judecată, ce am scris şi Dumnezeu”.

  

         Felicitări celor două coordonatoare,felicitări pentru această reuşită tuturor memebrilor Ligii Scriitorilor din România Filiala Timişoara Banat!    

   Fie ca harul scrisului să nu vă părăsească niciodată,iar roadele gândiri şi simţiri dumneavoastră să transforme (metamorfozeze) şi să mobilizeze conştiinţele româneşti spre idealuri înalte, pace, armonie şi înaltă spiritualitate!

 

        Timişoara,la 04.02.2012.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s