Raport de activitate a Filialei Banat Timişoara a Ligii Scriitorilor Români -06.02.2009-06.02.2010

Aşa cum prevede Statutul Ligii Scriitorilor Români,ne-am propus să stimulăm activităţile culturale, astfel că în cele 12şedinţe-manifestări culturale  din 06.02.2009-06.02.2010-ne-am axat activităţile pe lansări de carte, simpozioane şi congrese internaţionale, expoziţii de carte şi pictură, comunicări stiinţifice,lectură din creaţiile propri ale scriitorilor sai, apariţii în AGORA LITERARĂ, publicaţie a LSR,precum şi în revista HELIOPOLIS care dezbat pe larg activităţile  LSR:

1. Am avut 7 şedinţe cu lansări de carte :Mariana Sperlea –Dincolo de uitare.      Ion Murariu – carte îngrijită  Album Ion Aga.-04. 04. 2009,Maria Martinescu Sadovan-Firicel de dor- 09.05.2009,-Geo Galetaru-Voci din penumbră şi Cântec pentru somn şi drum-06.06.2009-, Andreia Elena Anucuţa-Drumul iubirii spre Nord-24.10.2009-Geo Galetaru –Colivia de aur-05 .12.2009

2.La toate apariţiile s-au lansat revistele Agora Literară- de către Ion Murariu ,şi Heliopolis- de către Doina Drăgan .

3.Am fost parteneri cu Casa Corpului Didactic la Simpozionul .internaţional Educaţia –o provocare în context european -08.05.2009.-protocol semnat de Doina Drăgan-, care s-a finalizat cu apariţia cărţii-Creativitate şi  inovare didactică-mai 2009.  De la LS Filiala Banat au participat : Doina Drăgan, care a luat cuvântul la deschiderea  festivă la Universitatea Politehnică- Facultatea de Mecanică- apoi susţinerea lucrărilor la  Colegiul Economic. Au participat cu lucrări :a .Doina Drăgan-Excursia-o dimensiune creativă şi nemărginită a procesului educativ.  b. Geo Galetaru-::coala românească-repere naţionale şi europene-    c . Gabriele Almăjan-Dialogul culorii cu poezia-face referire la Mariana Sperlea,   d , un articol al Marianei Constantinovici care face referire la Violeta Cadar Secoşan.

e. Au prezentat expoziţii de carte şi reviste –DoinaDrăgan , Geo Galetaru şi Mariana Sperlea.          f.. Expoziţii de pictură-Mariana Sperlea  şi Tamara Iacoban Birdean

4. Filiala Banat a LSR a participat la Congresul internaţional –Identitatea culturală a tuturor românilor, Ed.XVIII-Timiţoara, 09-12 octombrie MMIX, unde printre  organizatori şi colaboratori este prof. Ionel Cionchin.   În sala Aula Magna a Universităţii de Vest Ionel Cionchin a prezentat revista Heliopolis, apoi la Liceul Emanuil Ungureanu s-au prezentat lucrările:   a ,Ionel Cionchin-1900 ani de la reedificarea Monumentului Sacru de la Adam –clisi, b,  Doina Drăgan-Mănăstirea de pe Tabor-Scimbarea la faţă din Ţara Sfântă, c, Andreia Elena Anucuţa-Mănăstirile de la Meteora.Grecia,  d Gabriele Esch,-Teologie şi filozofie- e,Horea Ţâru-Credinţa monoteistă la geto-daci. F ,Mihai Ţopa-Din istoricul localităţii Lipnic, Basarabia. Moderatori au fost-Ional Cionchin, Doina Drăgan, Andreia Elena Anucuţa.

Scriitori participanţii ai Filialei Banat a LSR sunt consemnaţi în broşura  Congresul Internaţional –Identitatea culturală a tuturor românilor Ed, XVIII Timişoara 09-12 octombrie MMIX.

5. la invitaţia Primăriei Dumbrăviţa  şi a familie Sperlea din localitate,au participat la Simpozionul Internaţional Eminescu-Petofii,  cu lucrări şi poezii:

colegii:  a Doina Drăgan-Eminescu şi  ştiinţa- b ,Geo Galetaru-De ce Emi escu- c , Armand Sperlea-Geniul eminescian în durata eternă a  sufletului românesc d , Mariana Sperlea -Eminescu în eternitatea vremii.

Poezii : Mariana Sperlea, Geo Galetaru, Gabriele Almăjan, Mihai Ţopa. Simpozionul s-a finalizat cu editarea cărţii –În durata veşniciei, unde printre alţii, Mariana Sperlea este coautor .

6 .Au prezentat în şedinţele Filialei comunicări ştiinţifice scriitorii :

7 ,Bude Ioan-Anul Nou Bisericesc, lectura Gabriela Esch.                                                        b Ionel Cionchin –Calendarul istoric, şiSemnificaţia Crăciunului            c Doina Drăgan- Ziua de 08 şi 09 septembrie- Sfânta Maria şi Sfiinţi părinţi Ioachim şi Ana.;                                                                      d.Valeriu Drumeş-Creaţia religioasă a poetuluiPatrice,traducere din limba franceză de către autorul articolului.

8 Am dedicat o întâlnire comemorării poetului Damian Ureche., sub egida Ligii Scriitorilor Romani,iar la televiziunea locală pe acest subiect au participat:Geo Galetaru,Mariana Sperlea, Ilcău Livia, Maria Martinescu,                                            [

9 Am promovat tinere talente-Andreia Elena Anucuţa.

10 Au colaborat şi au avut apariţii în revista Agora Literară scriitorii :-cronici-Doina Drăgan ,Geo Galetaru,;    proză-Doina Dragan , Ion Murariu,Matei Castiov;    poezii- Geo Galetaru, Ion Murariu, Doina Drăgan, Mihai Ţopa,Violeta Secoşan,Mariana Sperlea, Mariana Martinescu Sadovan, Panait Stănescu Bellu,Gabriela  Almăjan.

11 Au colaborat şi au avut apariţii în revista Heliopolis scriitorii: Doina Drăgan ,Ionel Cionchin,Mariana Sperlea,Ion  Murariu, Geo Galetaru,  Mari Martinescu Sadovan, Violeta Secoşan Cadar, Tamara Iacoban Birdean, Ilcău Maria Livia, Gabriela Esch. Ioan Bude, Andreia Elena Anucuţa.

12 Am avut abonamente sau am cumpărat revista Agora Literară -20 reviste –pe trimestru.

13 Filiala Banat a LSR şi revista Heliopolis, au acordat   diplome  premianţilor Concursului  ALEXANDRU JEBELEANU, ediţia a IV ,2010, în data de 06.02.2010. iar Editura Ando-Tours, cărţi.   Numele premianţilor şi creaţiile lor vor apărea în nr. următor al revistei Heliopolis,în luna martie.

14 .

#Ne-am mai propus realizarea unei Antologii, care se v-a finaliza în 2010,

#Menţionăm că la unele întâlniri momentele muzicale au fost susţinute de către scriitoarele şi interpretele noastre de muzică –Ilcău Maria Livia şi Maria Martinescu Sadovan.

# La întâlnirea  din 06.02.2010 a avut loc lansarea cărţilor  domnului Dumitru Rădoi de la filiala Bucureşti,iată deci o colaborare între cele două filiale.

#Considerăm activităţile efectuate bine documentate, profesionale,    realizate din pasiunea comitetului de conducere şi a tuturor membrilor –fără nici o renumerare bănească sau materială,- menţionăm buna colaborare cu CJRAET, respectiv cu doamna Directoare Lucia Anucuţa ; cu presa locală, cu preşedintele LSR donmul Al. FlorinŢene, promotorul şi creatorul Ligii Scriitorilor , cu revista Agora Literară.

Doina Drăgan,preşedinte Filiala Banat a LSR.     Timişoara la 06,02,2010.

PROCES VERBAL,

Încheiat astăzi 06,02, 2010, cu ocazia Adunării Generale a Ligii Scriitorilor din România ,Filiala Banat,

  1. 1. Preşedinta LS Filiala Banat, Doina Drăgan,prezintă :Raportul de activitate a Filialei Banat a LS (06,02,2009- 06,02,2010.), anexat alături. S-a confirmat faptul că  activităţile s-au desfăşurat,conform graficului stabilit în anul 2009.
  2. 2. Se dă citire  Planului de Activităţi pe anul 2010.  –Doina Drăgan-

Plan de Activităţi pe anul 2010 a Filialei Banat a LSR.

Ne propunem:

1.Lansări de carte.

2.Manifestări cultural artistice.

3.Promovarea tinerilor scriitori  pentru LSR.

4.Vom semna un protocol de parteneriat cu Casa Corpului Didactic Timişoara, pentru următorul Simpozion Internaţional  Educaţia o provocare în context european             -răspunde Doina Drăgan-

5.Vom semna un protocol de parteneriat cu  Asociaţia Astra Română pentru Banat-şi Porţile de Fier, a românilor de pretutindeni pentru a participa la Congresul Internaţional din octombrie 2010. – răspunde Ionel Cionchin.

6. Urmează să semnăm un protocol de parteneriat şi cu localitetea Dumbrăviţa, respectiv cu Primăria, pentru Simpozionul Internaţional    Eminescu-Petofi,-    răspunde Mariana Sperlea-

7. Sperăm, să edităm o Antologie a scriitorilor Filialei Banat.

8. Vom face abonamente la revista Agora literară-răspunde Comitetul de conducere,şi vom trimite materiale pentru publicare.

9.Vom prezenta  în cadrul filialei sau extern Comunicări ştiinţifice- răspunde Comitetul de conducere-

10.Vom colabora şi cu alte filiale din ţară.

# Dacă pe parcurs vor apărea şi alte evenimente unde vom fi chemaţi   , ne vom prezenta.

Au participat la  dezbateri şi discuţii membrii filialei, care au aprobat planul de măsuri pe anul 2010.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces Verbal.- consemnat în caietul LSR filiala Banat de către Geo Galetaru la 06,02,2010, Timişoara.

Doina Drăgan.perşedinte LSR Filiala Banat.

2 responses

17 02 2010
Raport de activitate a Filialei Banat Timişoara a Ligii Scriitorilor Români -06.02.2009-06.02.2010 « LIGA SCRIITORILOR ROMÂNI

[…] 2.La toate apariţiile s-au lansat revistele Agora Literară- de către Ion Murariu ,şi Heliopolis- de către Doina Drăgan .>>>>>> […]

18 02 2010
IOSIF Elisabeta

Felicit Filiala LSR Timiş pentru activitatea sa exemplară. Vom intensifica colaborarea noastră şi prin alte acţiuni, parteneriate şi activităţi comune. Îi invit pe membrii Filialei Timişoara să trimeată materiale, literatură pentru publicat în revista „Cetatea lui Bucur”.
Elisabeta Iosif, preşedinte LSR, Filiala Bucureşti

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s